ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn

  • Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
    Yêu Thần
    0 theo dõi | 769 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Xuyên qua dị giới, thế nhưng trở thành một gã bị động bị đánh sống bia ngắm, nghĩ đến cả đời này cứ như vậy bi thúc sống sót Thế nào Thành Tưởng ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, trở thành như thế nào cũng đánh không chết là không chết Tiểu Cường Dựa vào biến... Đọc truyện