ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Xuyên Qua Hồng Trần

  • Tác giả: Xuyên Qua Hồng Trần
    Dị Giới Huyền Môn
    0 theo dõi | 821 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Một cái tại mạt pháp thời đại huyền môn tu sĩ ngoài ý muốn xuất hiện ở một cái không đồng dạng như vậy cao pháp trong thế giới, đây là may mắn còn là bất hạnh? Là ngẫu nhiên trùng hợp còn là tất nhiên âm mưu? Một cái kinh nghiệm phong phú huyền môn tu sĩ, nh... Đọc truyện