ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết

  • Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết
    Vô Tận Thần Vực
    0 theo dõi | 748 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tinh Thần phố tựu kiếm hải Nhật Nguyệt khởi tại chỉ chưởng. Vượt qua sinh tử giới hạn, truy cầu vĩnh hằng tuế nguyệt. Một vị tông môn cấp thấp đệ tử, tại tuyệt cảnh trung ngẫu được một phương Thiên Ngoại lôi ấn bay vào thức hải, từ nay về sau mở ra... Đọc truyện