ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết

  • Tác giả: Y Quan Thắng Tuyết
    Vô Tận Kiếm Trang
    0 theo dõi | 1177 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Giới Thiệu Truyện - Một Huyền Khí đệ tử có địa vị không cao trong gia tộc, ngẫu nhiên tìm được một khối ngọc thạch kỳ dị, trong đó có cất giấu một phương pháp tu luyện kiếm trận thượng cổ tuyệt thế. Băng Hỏa Lưỡng Nghi kiếm trận, Tam Điệm Cầm Âm ki... Đọc truyện