ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Yên Lộ Thương Mang

  • Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
    Lãng Tích Hương Đô
    0 theo dõi | 317 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Giới Thiệu Truyện - Nếu các bạn đã nhàm chán với những nhân vật hư hỏng, nghịch ngợm hoặc xã hội đen trong các truyện đô thị, nếu đã nhàm chán với những nhân vật quay trở lại quá khứ hoặc xuyên việt tới dị giới với một thân bản lĩnh hoặc đầu óc siê... Đọc truyện