ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Yêu Bạch Thái

 • Tác giả: Yêu Bạch Thái
  Thôn Thiên
  0 theo dõi | 751 Chương
  Tác giả: Yêu Bạch Thái
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Dương Lăng, vốn là một kẻ phàm nhân, ngẫu nhiên có được "Thôn Thiên Xá Lợi" mà bước trên tu chân đạo đường. Từ đầu đến cuối, Dương Lăng ... Đọc truyện