ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Yêu Nguyệt Dạ

  • Tác giả: Yêu Nguyệt Dạ
    Bất Tử Vũ Hoàng
    0 theo dõi | 1237 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Một môn Tam Đế Tôn, thiên dương chiếu Cửu Thiên, Vô Tận Luân Hồi đường, ai tới chưởng Càn Khôn! Là vạn cổ kỳ tài, lại bởi vì Vũ Hồn bị đoạt, huyết mạch bị tổn thương, trở thành người xấu! Cướp lấy Vũ Hồn người, bởi vì nắm giữ Song Vũ Hồn, mà chị... Đọc truyện