Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

CÁCH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA BIÊN TẬP VIÊN

Quay Lại 297 1
Thông báo
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 1
Phúc lợi:

1.. Về Lương:

Các Mục Đăng Truyện: Đăng chương Mới, Cập Nhật Truyện, Sửa Lỗi Truyện.

- Sửa lỗi cho tác giả: Tùy vào tác giả / Một phần lương cứng từ web. (Hiện tại chưa cần thiết)

- Về đăng truyện mới: Mỗi Chương 5 - 15 Đồng tùy theo cấp độ.

Cấp 0: 5 đồng / chương * lv 0 - 10
Cấp 1: 7 đồng / chương * lv 20
Cấp 2: 9 đồng / chương * lv 30
Cấp 3: 11 đồng / chương * lv 40
Cấp 4: 13 đồng / chương * lv 50
Cấp 5: 15 đồng / chương * lv 60

Tăng cấp theo kinh nghiệm: Bảng cấp - kinh nghiệp trên web.

Một tiếng đăng được trung bình 2k5 chương:

Cấp 0: Ngày 5 tiếng = (2k5 * 5)* 5 = 62k5 (đ)
Cấp 1: Ngày 5 tiếng = (2k5 * 5)* 7 = 87k5 (đ)

Cấp 2 - 3 - 4 - 5: X * A = K đồng

X là số chương một ngày.
A là đồng/chương.
K là số tiền.

A. Cập nhật chương mỗi ngày (theo tác):

Ví dụ nếu truyện đó đã kịp tác, và 400 chương nữa Truyện Hoàn Thành (2k chương) thì lương thưởng của BTV đó là:

Lương trung bình mỗi chương (theo cấp) * 2000 (tổng số chương của truyện) * số ngày cập nhật theo kịp tác* (liên tiếp) = Lương thưởng.

Vd BTV cấp 1 với cấp 2:

7 * 2000 * 320 = 4.480.000 (đồng)

9 * 2000 * 320 = 5.760.000 (đồng)


* Nếu có chuyện đột xuất thì phải liên hệ trong ngày hôm đó để xin nghỉ 1 ngày. Mỗi năm chỉ được tối đa 2 lần.

** Mỗi truyện chỉ đăng một người, nếu không tính lại từ đầu.

*** Trong vòng 15 ngày nếu không đăng chương (trong khi tác vẫn đăng) thì bị hủy quyền đăng.

B. Cập nhật truyện (2)

Khi người đăng truyện đó không đăng nữa, Người Khác có quyền xin đăng lại. Và người này có đầy đủ quyền lợi như người đăng khác.

- Sửa Lỗi (Báo Cáo):

Tìm những truyện bị thiếu chương, báo cáo cho Tác Giả, Người Đăng truyện đó.

Lương = Truyện/ngày * Chương/ngày * 1000 + Phần lương từ chương đó(*)

Ví dụ: 6 * 12 * 1k + 20k = 92k(đồng)

(*) : (Tùy cách tính.)

Ví dụ: view * chữ / 10 = 100 * 2k (chữ) / 10 = 20k
Vậy số tiền trả cho chương đó là 20k.

(Hoặc theo cấp bậc:

Cấp 0: Chia cho 10
Cấp 1: Chia cho 8
Cấp 2: Chia cho 6)

** Chỉ người đăng ký làm thành viên Sửa Lỗi mới được nhận lương.

Người đọc bình thường vẫn báo cáo được.
Yêu thích (2) Trả lời
2020-04-02 07:42:45
Careless
Điểm: 23 Võ Sinh
# 2
.
Yêu thích (0) Trả lời
2020-11-18 04:57:47
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần