Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Các Tính Điểm LV Của Các Thành Viên Tham Gia Hợp Tác Với Web

Quay Lại 899 10
Thông báo
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 1
1 Cách Tính Điểm LV Tác Giả :

Điểm Tác Giả Được Tính Theo Hệ Số Như Sau :

Tác Tập Sự : > 400 Điểm
Tác LV 1: từ 400 điểm > 899 Điểm
Tác LV 2: Từ 900 Điểm > 1799 Điểm
Tác LV 3 : Từ 1800 Điểm > 4499 Điểm
Tác LV 4 : Từ 4500 Điểm > 6899 Điểm
Tác LV 5 : Từ 6900 Điểm > 8999 Điểm
Đại Thần : 11000 Điểm

Mỗi Chương Đăng đầu tiên trong ngày được 2 điểm
Chương Thứ 2 Trở đi được 4 điểm .
7 Ngày liên tục đều lên chương = 10 điểm
1 Kim Phiếu = 1 Điểm
như vậy chúng ta có cách tính điểm tác giả như sau :

Điểm Đăng Chương Đầu + Chương Thêm + Điểm Đăng Đều + Số lượng Kim Phiếu = Tổng Điểm Trong Tháng Đạt Được
Xem minh họa ở bản excel
Ví Dụ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUq-oeeqcrpn6lnDPDsi0vvzFnp-yl_9n4fL1BxzQ_c/edit?usp=sharing
2 Cách Tính Điểm LV Thành Viên Dịch:


Đối Với Thành Viên Dịch Được Tính Theo Hệ Số Sau :

Tập Sự : > 599 Điểm
LV 1: từ 600 Điểm > 999 Điểm
LV 2: Từ 1000 Điểm > 1899 Điểm
LV 3 : Từ 1900 Điểm > 4899 Điểm
LV 4 : Từ 4900 Điểm > 7999 Điểm
LV 5 : Từ 8000 Điểm > 11999 Điểm
Đại Thần : 15000 Điểm

Mỗi Ngày đăng chương dịch đầu tiên:
Mỗi Chương Đăng đầu tiên trong ngày được 3 điểm
Chương Thứ 2 Trở đi được 5 điểm .
7 Ngày liên tục đều lên chương = 15 điểm
1 Kim Phiếu = 1 Điểm

3 Cách Tính Điểm LV Biên Tập Viên:

Cấp 1: 20.000 Exp,
Cấp 2 70.000 Exp,
Cấp 3: 240.000 Exp,
Cấp 4: 840.000 Exp,
Cấp 5: 2.940.000 Exp
Mỗi Chương Truyện 0.5 Điểm đối với truyện đã full trên các web và chưa có trên hệ thống
Mỗi Chương Truyện 1 Điểm đối với truyện mới chưa có trên hệ thống
Mỗi Chương Truyện Sửa Lỗi được 1.5 điểm
Mỗi chương biên tập cho tác giả được 2 điểm
Yêu thích (2) Trả lời
2020-04-20 16:27:26
# 2
Cho mình hỏi, muốn coi điểm kinh nghiệm Tác giả... ở đâu ạ?
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-04 12:57:47
Huyết Hồ Điệp
Điểm: 24 Võ Sinh
# 3
@admin vậy muốn xem điểm thì xem ở đâu ạ?
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-04 15:58:53
# 4
@nala_kyoya Có chỗ coi điểm Tác giả rồi đó bạn.
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-19 07:28:41
Huyết Hồ Điệp
Điểm: 24 Võ Sinh
# 5
@admin trong cách tính điểm tác giả, 7 Ngày liên tục đều lên chương = 10 điểm, đây là tính trong 1 bộ hay nhiều bộ đều đc? vd như hôm nay đăng truyện A 1 chương, hôm sau đăng truyện B 1 chương, có tính là đăng đều không?
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-22 17:59:55
Ngọc Thạch
Điểm: 52 Võ Sĩ
# 6
viết truyện ngắn 1 bài như ta chắc khóc ròng
Yêu thích (2) Trả lời
2020-04-22 18:29:35
# 7
@admin Diệt Thiên ca, cho em hỏi là: Tác giả có yêu cầu ngày là đăng chương khoảng bao nhiêu chữ không ca? Nếu ngày không đăng chương, thì bị trừ bao nhiêu điểm ạ?
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-23 12:35:32
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 8
@admin Diệt Thiên ca, cho em hỏi là: Tác giả có yêu cầu ngày là đăng chương khoảng bao nhiêu chữ không ca? Nếu ngày không đăng chương, thì bị trừ bao nhiêu điểm ạ? @Noblesse
Đối với việc lên chương truyện tầm 2k từ và không bị - điểm khi không lên chương 1 tháng tối thiểu lên chương phải đạt là 20 chương
Yêu thích (1) Trả lời
2020-04-23 16:36:06
Phù Sinh Công Tử
Điểm: 111 Võ Sinh
# 9
Ta là người cần cù... Chăm chỉ gõ chữ... và ngày lên diễn đàn vài lần.
Yêu thích (0) Trả lời
2020-05-06 19:48:54
# 10
@PhuSinhCongTu Tỷ thì vip rồi
Yêu thích (0) Trả lời
2020-05-19 19:08:21
Phù Sinh Công Tử
Điểm: 111 Võ Sinh
# 11
Không thể xem lại thống kê của tháng trước à? Muốn xem lại kết quả đăng chương của mình tháng 5 thì sao đây?
Yêu thích (0) Trả lời
2020-06-01 10:52:47
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần