Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Cách Tính Điểm và LV Của Converter

Quay Lại 301 7
Thông báo
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 1
Cách Tính Điểm và Lv của Converter
- Tổng kết hố cuối tháng: -100 EXP/hố
- Xin bỏ truyện: -200 EXP/truyện (tối đa 5 truyện/tháng)
- Xin quyền quản lý truyện: +30 EXP/truyện
- Truyện không làm để bị người khác xin quyền quản lý truyện mất thì chủ cũ của truyện bị - 300 EXP/truyện
- Ngày nào không đăng chương: - 100 EXP
- Đăng Truyện Hoàn Thành : + 300 EXP

Các Tính Lv Như sau
1 chương được 1 EXP
Tập sự lên LV1: 10000 EXP (gần bằng 5 bộ truyện 2k5 chương )
LV1 lên LV2: 20000 EXP
LV2 Lên LV3: 40000 EXP
LV3 Lên LV4 : 85000 EXP
LV4 Lên LV5 :125000 EXP
LV5 Lên LV6 :175000 EXP
LV6 Lên LV7 :350000 EXP
LV7 Lên LV8: 700000 EXP

Các Thức Tính Thu Nhập

Converter tự do không đăng ký : Tỉ lệ quy đổi như sau
Số MTT Quy Đổi x 1.5 = Số VND sẽ Nhận
1 MTT = 1VNĐ
Converter Đăng Ký trong nhóm và đăng ký số lượng truyện sẽ làm cùng tên truyện

Bao Gồm Chính Sách Lương Thưởng Như Sau :

Hoàn Thành Trong Tháng 5 Bộ Truyện + 1000 MTT
Hoàn Thành Trong Tháng 10 Bộ Truyện + 5000 MTT
Hoàn Thành Trong Tháng 20 Bộ Truyện + 10000 MTT
LV1 = (Số MTT Quy Đổi x 10) x 1,5 = Số VND Nhận
LV2 = (Số MTT Quy Đổi x 15) x 1,5 = Số VND Nhận
LV3 = (Số MTT Quy Đổi x 17) x 1,5= Số VND Nhận
LV4 = (Số MTT Quy Đổi x 19) x 2 = Số VND Nhận
LV5 = (Số MTT Quy Đổi x 21) x 2= Số VND Nhận
LV6 = (Số MTT Quy Đổi x 24) x 2 = Số VND Nhận
LV7 = (Số MTT Quy Đổi x 27) x 2.5= Số VND Nhận
LV8 = Số MTT Quy Đổi x 32) x 2.5= Số VND Nhận

Các Phí Trên chưa bao gồm phụ phí phát sinh converter được hưởng
Yêu thích (1) Trả lời
2020-04-23 16:32:50
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 2
- Khi đăng truyện lên tức là đào 'Hố' cho độc giả vào đọc
- Truyện hay mà ít chương, chương nhỏ giọt, không biết khi nào hoàn thành, câu chương.... là hố sâu ko đáy, hố đen vũ trụ...
- Truyện hoàn thành là Hố đã lấp.
- Truyện TJ là Hố có bẫy không biết khi nào hoàn thành
Yêu thích (1) Trả lời
2020-04-23 10:04:24
Kiếm Long
Điểm: 10 Võ Sĩ
# 3
Xem Điểm và LV Của Converter ở đâu ca
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-23 12:18:34
Hữu Danh Vô Thực
Điểm: 3 Võ Sinh
# 4
Bao nhiêu điểm thì là tập sự
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-25 22:50:39
Hữu Danh Vô Thực
Điểm: 3 Võ Sinh
# 5
Đăng vậy biết bao giờ lên Lv1 trời
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-25 22:51:01
Kiếm Long
Điểm: 10 Võ Sĩ
# 6
Ông đăng có 1 bộ và mới lác đác mấy chương
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-26 00:14:17
Kiếm Long
Điểm: 10 Võ Sĩ
# 7
@Converter đăng nhiều vào mới thăng cấp được a
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-26 00:15:12
Kiếm Long
Điểm: 10 Võ Sĩ
# 8
@admin Xem cấp ở đâu Hú ca
Yêu thích (0) Trả lời
2020-05-06 20:05:50
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần