Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Nơi Đăng Ký Cập Nhật và Bổ Sung Chương Của Biên Tập Viên

Quay Lại 611 172
Thông báo
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 1
Các Bạn Biên Tập Viên Đăng Ký Để làm Truyện Vui Lòng điền như mẫu sau:

Tên Truyện :
Link Truyện:
Số Chương Sẽ Làm :
Trạng Thái : Cập Nhật / Sửa Lỗi

Với Mỗi hình thức đăng bằng mẫu trên Ban Quản Trị sẽ dựa theo số chương các bạn đã làm kiểm tra thành quả cũng như + LT cho các bạn .

Quyền lợi biên tập viên các bạn nhớ cập nhật để không bị thiệt thòi về lương thưởng .
Yêu thích (2) Trả lời
2020-10-09 08:54:03
Thục nữ
Điểm: 39 Võ Sĩ
# 2
Tên truyện: trở về năm 1981
Link truyện: https://sttruyen.com/story/tro-ve-nam-1981-57310.html
Số chương: 65
Trạng thái: cập nhật
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-10 05:41:22
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 3
Tên truyện: Trọng sinh làm đạo tặc
Link: https://sttruyen.com/story/trong-sinh-lam-dao-tac.html
Số chương: 995
Trạng thái: hoàn thành
Yêu thích (1) Trả lời
2020-10-10 14:17:14
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 4
Tên truyện: Võng Du Chi cận chiến pháp sư
link https://sttruyen.com/story/vong-du-chi-can-chien-phap-su.html
số chương 965
trạng thái hoàn thành
Yêu thích (1) Trả lời
2020-10-12 12:13:22
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 5
tên truyện: Ta đoạt xá đế vương
Link: https://sttruyen.com/story/ta-doat-xa-de-vuong.html
Số chương: 855
trạng thái: hoàn thành
Yêu thích (1) Trả lời
2020-10-10 14:19:53
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 6
Tên truyện: Tuyết Trung Hãn Đao Hành
Link: https://sttruyen.com/story/tuyet-trung-han-dao-hanh.html
Số chương: 821
trạng thái: vẫn chưa ra
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-10 14:21:01
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 7
Tên truyện: Ta đoạt xá Ma Hoàng
Link: https://sttruyen.com/story/ta-doat-xa-ma-hoang.html
Số chương 755
trạng thái: hoàn thành
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-10 14:22:04
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 8
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-12 12:15:34
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 9
Tên truyện: Quan thuật
Link https://sttruyen.com/story/quan-thuat.html
số chương: 3631
trạng thái: hoàn thành
Yêu thích (1) Trả lời
2020-10-12 12:16:17
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 10
Tên truyện: Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
Link https://sttruyen.com/story/trung-sinh-chi-do-thi-cuong-tien-70572.html
Số chương: 3376
trạng thái: vẫn còn ra
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-10 14:26:18
Thiên Thanh
Điểm: 164 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 11
Tên truyện: Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
Link https://sttruyen.com/story/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh.html
Số chương 3323
tình trạng: vẫn còn ra
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-12 12:16:41
Thục nữ
Điểm: 39 Võ Sĩ
# 12
Tên truyện: Vai ác nam chủ ngươi tốt xấu
Link: https://sttruyen.com/story/vai-ac-nam-chu-nguoi-tot-xau-xuyen-nhanh.html
Số chương: chưa rõ
Tình trạng: edit 50%, còn ra
Yêu thích (0) Trả lời
2020-10-11 18:06:10
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần