Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Danh sách truyện Sáng Tác

Quay Lại 840 32
Khu Vực Tác Giả
Tĩnh Thiên
Điểm: 53 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 1
Như tiêu đề, ta sẽ tổng hợp lại các truyện Sáng Tác được đăng trên web, đồng thời cũng là bảng đăng ký của các tác phẩm Sáng Tác sau này. Những ai không làm bị mất quyền lợi thì tự chịu.

Mẫu đăng ký:

- Tên tác phẩm:
- Tên tác giả:
- Link:
- Ngày xuất bản:
Yêu thích (3) Trả lời
2019-08-27 00:38:55
Tĩnh Thiên
Điểm: 53 Võ Sĩ Đĩnh Phong
# 2
- Tên tác phẩm: Thiên Vân
- Tên tác giả: Tĩnh Thiên
- Link: https://sttruyen.com/story/thien-van.html
- Ngày xuất bản: 2019-05-21 | 08:35:56
Yêu thích (2) Trả lời
2019-08-27 00:39:06
Ngọc Thạch
Điểm: 52 Võ Sĩ
# 3
- Tên tác phẩm: Nghịch Âm
- Tên tác giả:Đinh Ngọc Thạch
- Link:sttruyen.com/story/nghich-am/
- Ngày xuất bản:1/6/19
-Tái sửa bản :1/7/19
Yêu thích (1) Trả lời
2019-07-05 12:26:39
Thanh Lâm Thượng Nhân
Điểm: 31 Võ Sinh
# 4
Tên tác phẩm: Song Thế Diệt Thương Khung
Tên tác giả: Bất Tả Luân Hồi Nhân
Link: https://sttruyen.com/story/song-the-diet-thuong-khung.html
Ngày xuất bản: 29/6/2019 | 21:23:00
Yêu thích (1) Trả lời
2019-07-14 16:48:13
Thanh Lâm Thượng Nhân
Điểm: 31 Võ Sinh
# 5
Tên tác phẩm : Thượng Đế 5K2
Tên tác giả : Bất Tả Luân Hồi Nhân
Link : https://sttruyen.com/story/thuong-de-5k2
Ngày xuất bản : 17/7/2019 | 07:46:03
Yêu thích (1) Trả lời
2019-07-17 10:31:20
Kirito
Điểm: 11 Võ Sinh
# 6
Tên tác phẩm : Dragon World Hệ Thống
Tên tác giả : Kirito Nguyễn
Link : https://sttruyen.com/story/dragon-world-he-thong.html
Ngày xuất bản : 2019-06-21 07:30:00
Yêu thích (2) Trả lời
2019-07-23 18:59:20
Kirito
Điểm: 11 Võ Sinh
# 7
Tên tác phẩm : Đây Rõ Ràng Không Phải Thế Giới Pokemon
Tên tác giả : Kirito Nguyễn
Link : https://sttruyen.com/story/day-ro-rang-khong-phai-the-gioi-pokemon.html
Ngày xuất bản : 2019-07-13 03:30:15
Yêu thích (2) Trả lời
2019-07-23 19:01:32
Kirito
Điểm: 11 Võ Sinh
# 8
Shokugeki Kiếm Bạn Gái Thật ‘Khó’
Tác giả : Kirito Nguyễn
Link : https://sttruyen.com/story/shokugeki-kiem-ban-gai-that-kho.html
Ngày xuất bản : 2019-06-21 08:00:05
Yêu thích (2) Trả lời
2019-07-23 19:03:16
Kirito
Điểm: 11 Võ Sinh
# 9
Tác phẩm : Võng Du Ẩn Mình Game Master
Tác Giả: Kirito Nguyễn
Link : https://sttruyen.com/story/vong-du-an-minh-game-master.html
Ngày xuất bản : 2019-06-21 08:05:04
Yêu thích (2) Trả lời
2019-07-23 19:04:53
Vô Ảnh-Flamacos
Điểm: 10 Võ Sinh
# 10
- Tên tác phẩm: Đồng nhân : Survival
- Tên tác giả: Flamacos
- Link:https://sttruyen.com/story/dong-nhan--survival.html#
- Ngày xuất bản: 11/8/2019 - 19:14:04
Yêu thích (1) Trả lời
2019-08-12 00:33:43
Hoanglaodai147
Điểm: 1 Võ Sinh
# 11
Tên tác phẩm: Ác Ma Mang Sứ Mệnh Của Thiên Sứ
- Tên tác giả: Hoàng Lão Đại
- Link: https://sttruyen.com/story/ac-ma-mang-su-menh-cua-thien-su.html
- Ngày xuất bản: 2019-08-12 06:41:44
Yêu thích (2) Trả lời
2019-08-12 11:50:02
Phù Sinh Công Tử
Điểm: 111 Võ Sinh
# 12
Tên tác phẩm: Người Thay Thế Nghịch Tập
Tên tác giả: Phù Sinh Công Tử
Link: https://sttruyen.com/story/nguoi-thay-the-nghich-tap.html
- Ngày xuất bản: 2019-08-13 12:07:58
Yêu thích (1) Trả lời
2019-08-23 19:09:42
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần