Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Đăng Ký Nhận Huy Hiệu

Quay Lại 1166 44
Thông báo
Cá đại đại
Điểm: 6 Võ Sinh
# 25
ID: 889
Bộ phận: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-03 11:40:58
Kaloz
Điểm: 2 Võ Sinh
# 26
ID: 869
Bộ phận: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-03 15:43:43
Huyết Hồ Điệp
Điểm: 24 Võ Sinh
# 27
ID: 232
Bộ phận: tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-03 15:47:23
Ngã Bản Bất Thường
Điểm: 2 Võ Sinh
# 28
Số ID : 877
Bộ Phận Đang Làm: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-03 16:57:32
Trinhtranlevi
Điểm: 5 Võ Sinh
# 29
ID: 712
Bộ phận đang làm: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-04 05:28:49
Tật Phong Kình Thảo
Điểm: 4 Võ Sinh
# 30
ID: 936
Bộ phận: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-04 21:55:37
K.A.I
Điểm: 1 Võ Sinh
# 31
ID: 798
Bộ phận: Dịch giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-05 21:44:25
ID:942
Bộ phận đang làm: Tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-07 10:58:18
TreoBi
Điểm: 5 Võ Sinh
# 33
ID: 953
Bộ phận đang làm: tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-11 13:31:16
Độc Cô Vô Danh
Điểm: 7 Võ Sinh
# 34
ID: 27
Bộ phận đang làm : tác giả
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-20 08:21:02
Vô Danh BTV
Điểm: 4 Võ Sĩ Nhất Đoạn
# 35
ID : 970
Bộ phận đang làm BTV
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-20 08:21:53
Diêt Thiên Lão Đại
Điểm: 82 Võ Thần
# 36
sẽ cập nhật huy hiệu một lần vào ngày 25/4/2020 các bạn đăng ký huy hiệu thuộc các bộ phận nào vui lòng báo về mod hoặc admin bộ phận đó để BQT cấp huy hiệu theo đúng chức danh
Yêu thích (0) Trả lời
2020-04-20 09:24:51
Bạn cần đăng nhập để trả lời chủ đề này !
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn STTRUYEN - Nơi dành cho các tác giả / độc giả thảo luận về mọi vấn đề xung quanh truyện, đọc truyện, các tác giả và cuộc sống xung quanh sở thích đọc truyện.
Thành viên tích cực trong tuần