ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Bác Sĩ Tâm Lý Đoán Mệnh, Cũng Hợp Lý Nhỉ

Chương 295: Sau khi xăm hình này, từ nay về sau cậu sẽ không còn là người giang hồ nữa… (1)