ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Hoa Sơn Tái Khởi

Chương 7: Chương 83 Ai bảo tỉ thí thế? Giờ ngươi chết chắc rồi.(2)