ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Huyền Huyễn Mạt Thế Chi Diệt Thế Chi Long

Chương 2: Vạn Giới Dung Hợp, Tận Thế Đến!