ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ngự Yêu Chí Tôn

Chương 1: Tinh hải Long cung thương lam long, chí nguyện to lớn dưới tàng cây không cam lòng