ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ngự Yêu Chí Tôn

Chương 9: Năm tuy ít, tâm đã lão, huyết chưa lãnh!