ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ

Chương 2: Ta cuộc đời, một mảnh không hối hận .