ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Nương Tử Là Tuyệt Thế Cao Thủ

Chương 7: Bắt đầu bốn đảm bảo một ADC quyết định độc lập đi ra ngoài gank!