ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 10: ‘Bàn Tay Vàng’ Trong Làng Xuyên Việt