ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí

Chương 12: 12. Giả Bộ Nai Tơ Là Lão Tặc Đặc Kỹ