ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí

Chương 3: 3. Mỗi Năm Cũng Là Đại Nạn Sắp Tới