ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí

Chương 8: 8. Huynh Đài, Bắp Thịt Ngực Của Ngươi Quá Cứng A!