ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 3: một viên quái đản?