ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Ta Bị Zombie Cắn

Chương 7: Giá rẻ ‘Ngày tốt lành’!