ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia

Chương 7: Quỷ y truyền thừa? Lâm Mặc xuất thủ ( bốn canh, cầu cất giữ, hoa tươi)