ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 6: Kẻ sát thần, Hứa Ứng 2