ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tu La Thiên Đế Quyết

Chương 1: trẫm Đại Tần, vong rồi?