ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Vùng Đất Của Tôi Xếp Hạng SSS

Chương 7: Chinh phục lãnh thổ còn hiệu quả hơn xây dựng gấp trăm lần!