Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Bàn Sơn

5
5
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHTiên Hiệp
Tác giả: Đậu Tử Nhạ Họa
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-18 22:31:18
Mới nhất: 2019-07-05 12:01:02 (Chương 18)
Lượt xem: 347 / Bình luận: 0 / Chương: 471 / Điểm đề cử: 0

Lương Tân xuất thân Tội Hộ, đã được định sẵn cuộc đời không có ngày ngóc đầu dậy. Chỉ có điều, năm hắn tám tuổi, tiểu quỷ từng hầu hạ bên cạnh tổ tiên Lương gia tìm đến hiệu trung với hắn, từ đây cuộc đời hắn lật sang một trang khác.
Tu thiên ngộ đạo phải trảm diệt phàm tình, trong mắt tu sĩ chỉ có thiên đạo, không bị ngoại vật tác động, không có yêu ghét của thế gian.

Đạo tâm không phải là nhân tâm.

Nhưng Lương Tân là một ngoại lệ, hắn có tu vi nhưng lại không có đạo tâm. Nhìn thấy người thân hạnh phúc, hắn tươi cười rạng rỡ; nhìn thấy bằng hữu tức giận, hắn cũng nổi giận bất bình; nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi ngang qua bên cạnh, hắn nhịn không được tham lam hít lấy hương thơm thoảng qua. . .

Bởi vì đó là một trái tim của người phàm tục cho nên Lương Tân là người, thiên hạ nhân gian chính là ngôi nhà hạnh phúc của hắn.

id Tên Phí
19 Chương 19: Thượng hồ hạ lô Miễn phí
20 Chương 20: Ngọc hạp huyền cơ Miễn phí
21 Chương 21: Huynh muội liên tâm Miễn phí
22 Chương 22: Đoạn diệt phàm tình Miễn phí
23 Chương 23: Ca bạc toan liễu... Miễn phí
24 Chương 24: Nhất tiễn kinh tiên Miễn phí
25 Chương 25: Thổ hành tâm pháp Miễn phí
26 Chương 26: Thích khách Hồng Bào Miễn phí
27 Chương 27: Thất bộ đăng thiên Miễn phí
28 Chương 28: Ngũ đại tam thô Miễn phí
29 Chương 29: Đồng Xuyên ám thung Miễn phí
30 Chương 30: Thiên Sách quân trận Miễn phí
31 Chương 31: Vô vĩ thiên viên Miễn phí
32 Chương 32: Kính thỉnh động thủ Miễn phí
33 Chương 33: Nhĩ Tử Ngã Hoạt Miễn phí
34 Chương 34: Đông Li tiên sinh Miễn phí
35 Chương 35: Khai trương đại cát Miễn phí
36 Chương 36: Kế tương an xuất Miễn phí
37 Chương 37: Vãng tử lí phách Miễn phí
38 Chương 38: Linh phù hóa hôi Miễn phí
39 Chương 39: Dưỡng quỷ vi hoạn Miễn phí
40 Chương 40: Sát nhân hung thủ Miễn phí
41 Chương 41: Tiên nhân chi họa Miễn phí
42 Chương 42: Nhân gian tư vị Miễn phí
43 Chương 43: Kiền Sơn chi nan Miễn phí
44 Chương 44: Đoản điều khanh thương Miễn phí
45 Chương 45: Tương tâm bỉ tâm Miễn phí
46 Chương 46: Đại nạn lâm đầu Miễn phí
47 Chương 47: Kê khuyển bất lưu Miễn phí
48 Chương 48: Liễu Ám Hoa Minh Miễn phí
49 Chương 49: Hôi bào thiết diện Miễn phí
50 Chương 50: Cửu Long Bàn Sơn Miễn phí
51 Chương 51: Nhất phách tức hợp Miễn phí
52 Chương 52: Thanh y du kỵ Miễn phí
53 Chương 53: Duy mệnh thị tòng Miễn phí
54 Chương 54: Ý ngoại chi hỉ Miễn phí
55 Chương 55: Nhân nữ tình trường Miễn phí
56 Chương 56: Thất trùng thất tinh Miễn phí
57 Chương 57: Bắc Hoang vu thuật Miễn phí
58 Chương 58: Hoàng kim trướng bồng Miễn phí
59 Chương 59: Ác thổ chi lực Miễn phí
60 Chương 60: Thất cổ tinh hồn Miễn phí
61 Chương 61: Đế tinh tử vi Miễn phí
62 Chương 62: Chân giả du kỵ Miễn phí
63 Chương 63: văn phong nghe địa Miễn phí
64 Chương 64: Thân truyền đệ tử Miễn phí
65 Chương 65: Cáng tre ngự phong Miễn phí
66 Chương 66: Vũ mị hòa thượng Miễn phí
67 Chương 67: Mắt mù tai điếc Miễn phí
68 Chương 68: Bốn dạng bảo bối Miễn phí
69 Chương 69: Lớn mật làm xằng Miễn phí
70 Chương 70: Đàm hà dung dịch Miễn phí
71 Chương 71: Thanh y quy củ Miễn phí
72 Chương 72: Thủ đạo trấn sơn Miễn phí
73 Chương 73: Nghe ngóng mà chạy Miễn phí
74 Chương 74: Thiên hạ nhân gian Miễn phí
75 Chương 75: Đại từ bi điệu Miễn phí
76 Chương 76: Nha tước tương tranh Miễn phí
77 Chương 77: Tay trái khóe mắt Miễn phí
78 Chương 78: Giải Linh tiểu trấn Miễn phí
79 Chương 79: Ma tước lão hào Miễn phí
80 Chương 80: Thạch phá thiên kinh Miễn phí
81 Chương 81: Nổi lửa thiêu trời Miễn phí
82 Chương 82: Cỏ cây đều là binh Miễn phí
83 Chương 83: Gỗ du não đại Miễn phí
84 Chương 84: Ám đạo huyền cơ Miễn phí
85 Chương 85: Chiếu sáng hoàn cảnh Miễn phí
86 Chương 86: Chân thân pháp trận Miễn phí
87 Chương 87: Bảy sợi dây xích Miễn phí
88 Chương 88: Lưng bụng thụ địch Miễn phí
89 Chương 89: Triệu gia tổ phần Miễn phí
90 Chương 90: Phong thủy cách cục Miễn phí
91 Chương 91: Chèo thuyền ngược nước Miễn phí
92 Chương 92: Thế tại tất đắc Miễn phí
93 Chương 93: Đông Bắc khẩu âm Miễn phí
94 Chương 94: Đều rất bận đích Miễn phí
95 Chương 95: Nó là sống đích Miễn phí
96 Chương 96: Cáu thẹn thành giận Miễn phí
97 Chương 97: Hai tòa tinh trận Miễn phí
98 Chương 98: Trong một ngày kia Miễn phí
99 Chương 99: Chính hảo bảy cái Miễn phí
100 Chương 100: Ám không mặt trời Miễn phí
101 Chương 101: Mặt không muốn Miễn phí
102 Chương 102: Hoa dạng bách xuất Miễn phí
103 Chương 103: Tiểu biệt trùng phùng Miễn phí
104 Chương 104: Tám chữ giới huấn Miễn phí
105 Chương 105: Lôi vân đuổi tập Miễn phí
106 Chương 106: Hai mươi tháng chạp Miễn phí
107 Chương 107: Đánh chết chớ luận Miễn phí
108 Chương 108: Tam đường hội thẩm Miễn phí
109 Chương 109: Kỳ lân hòa thượng Miễn phí
110 Chương 110: Luyện hóa thân pháp Miễn phí
111 Chương 111: Vi thần không dám Miễn phí
112 Chương 112: Ma đầu làm chủ Miễn phí
113 Chương 113: Sự sự có thú Miễn phí
114 Chương 114: Đan Phượng triều dương Miễn phí
115 Chương 115: Trong một ngày này Miễn phí
116 Chương 116: Quỷ vương giá đáo Miễn phí
117 Chương 117: Hung hiểm tự biết Miễn phí
118 Chương 118: Quỷ vương môn đồ Miễn phí
119 Chương 119: Nửa cái bằng hữu Miễn phí
120 Chương 120: Xích khẩu độc thiệt Miễn phí
121 Chương 121: Cẩu huyết dầm đầu Miễn phí
122 Chương 122: Tam ca giúp đỡ Miễn phí
123 Chương 123: Hai đại kỳ môn Miễn phí
124 Chương 124: Ba thám Càn Sơn Miễn phí
125 Chương 125: Thảo Mộc đạo nhân Miễn phí
126 Chương 126: Người chi sắp chết Miễn phí
127 Chương 127: Anh vũ học thiệt Miễn phí
128 Chương 128: Khốn thú còn đấu Miễn phí
129 Chương 129: Đại Hắc tiểu Hoàng Miễn phí
130 Chương 130: - Quang đầu xích bạc Miễn phí
131 Chương 131: Thuận dòng mà xuống Miễn phí
132 Chương 132: Nửa chích hồng thuyền Miễn phí
133 Chương 133: Lệ cổ hồng lân Miễn phí
134 Chương 134: Triều đình trọng phạm Miễn phí
135 Chương 135: Ta là gà trống Miễn phí
136 Chương 136: Lục gia mời khách Miễn phí
137 Chương 137: Hai tòa mộ mới Miễn phí
138 Chương 138: Não tử không tốt Miễn phí
139 Chương 139: Bát tinh liệt vị Miễn phí
140 Chương 140: Hộ sơn trận pháp Miễn phí
141 Chương 141: Hoàng đế khất cái Miễn phí
142 Chương 142: từ vị phong sơn Miễn phí
143 Chương 143: liễu bất đắc Miễn phí
144 Chương 144: hai cái thành ngữ Miễn phí
145 Chương 145: thần tiên chi đem Miễn phí
146 Chương 146: Tây Man chi địa Miễn phí
147 Chương 147: một nhà ba miệng Miễn phí
148 Chương 148: âm trầm mộc nhĩ Miễn phí
149 Chương 149: băng lãnh thấu xương Miễn phí
150 Chương 150: thiên viên gấm dệt Miễn phí
151 Chương 151: tránh lui ba xá Miễn phí
152 Chương 152: ăn được rất hương Miễn phí
153 Chương 153: dương xuân tháng ba Miễn phí
154 Chương 154: mười trang huyết án Miễn phí
155 Chương 155: một tiếng kêu thảm Miễn phí
156 Chương 156: vị bằng hữu kia Miễn phí
157 Chương 157: tu cốc ly người Miễn phí
158 Chương 158: mộc hành tương xung Miễn phí
159 Chương 159: vô danh không họ Miễn phí
160 Chương 160: hung hữu thành trúc Miễn phí
161 Chương 161: miệng nhổ hoa tươi Miễn phí
162 Chương 162: Tu Di chương diệp Miễn phí
163 Chương 163: âm xung chi lực Miễn phí
164 Chương 164: lão út rễ chùm Miễn phí
165 Chương 165: tranh chữ đương đầu Miễn phí
166 Chương 166: tà vương đại điện Miễn phí
167 Chương 167: phi thăng thiên ngoại Miễn phí
168 Chương 168: năm man chi lực Miễn phí
169 Chương 169: một diệp kinh sơn Miễn phí
170 Chương 170: phá nguyệt ba một Miễn phí
171 Chương 171: là cái người sống Miễn phí
172 Chương 172: mắt to mắt nhỏ Miễn phí
173 Chương 173: phù đồ đói Miễn phí
174 Chương 174: không bằng tu luyện Miễn phí
175 Chương 175: Bắc Đẩu trận ý Miễn phí
176 Chương 176: mắt nhỏ trong ngoài Miễn phí
177 Chương 177: mười hai tinh trận Miễn phí
179 Chương 179: tới mộc sinh hỏa Miễn phí
180 Chương 180: mười thiên không thấy Miễn phí
181 Chương 181: đương nhiên muốn cười Miễn phí
182 Chương 182: hai chó lưu chó Miễn phí
183 Chương 183: lớn nhỏ Phật sống Miễn phí
184 Chương 184: rất nhiều đông tới Miễn phí
185 Chương 185: xích lỏa thiếu niên Miễn phí
186 Chương 186: sau cùng một cái Miễn phí
187 Chương 187: cỏ cây yêu hồn Miễn phí
188 Chương 188: hoành hành bá đạo Miễn phí
189 Chương 189: phù đồ khẩu quyết Miễn phí
190 Chương 190: Lương Tân xướng ca Miễn phí
191 Chương 191: đức nghệ song hinh Miễn phí
192 Chương 192: máu tanh án tử Miễn phí
193 Chương 193: một trảo một phóng Miễn phí
194 Chương 194: tông sư cáp mô Miễn phí
195 Chương 195: dẫn hải công sơn Miễn phí
196 Chương 196: vinh khô Tang Bì Miễn phí
197 Chương 197: cỏ cây thành cuồng Miễn phí
198 Chương 198: tứ thanh muộn vang Miễn phí
199 Chương 199: thứ nhất kiện sự Miễn phí
200 Chương 200: Khô mộc đi tỉnh Miễn phí
201 Chương 201: quỷ lời đại rủa Miễn phí
202 Chương 202: Nửa ngày tương tụ Miễn phí
203 Chương 203: hung hiểm hải vực Miễn phí
204 Chương 204: quỷ biển yêu thuật Miễn phí
205 Chương 205: đầu to hướng xuống Miễn phí
206 Chương 206: một bước âm dương Miễn phí
207 Chương 207: Bàn Ly kim lân Miễn phí
208 Chương 208: mệnh phạm biển lớn Miễn phí
209 Chương 209: Bàn Ly tâm cơ Miễn phí
210 Chương 210: ngân ghềnh hung man Miễn phí
211 Chương 211: nửa tòa hung đảo Miễn phí
212 Chương 212: tổ tôn ba cái Miễn phí
213 Chương 213: lấy thân dưỡng kiếm Miễn phí
214 Chương 214: vọng dương hưng thán Miễn phí
215 Chương 215: vô căn chi mộc Miễn phí
216 Chương 216: kim lân phá phát Miễn phí
217 Chương 217: cô sơn tạp cẩm Miễn phí
218 Chương 218: vòng bạc thủ lĩnh Miễn phí
219 Chương 219: hương khí tập nhân Miễn phí
220 Chương 220: băng hỏa hai trùng Miễn phí
221 Chương 221: một ngụm cắn xuống Miễn phí
222 Chương 222: một chữ thành đạo Miễn phí
223 Chương 223: người tại nơi đâu Miễn phí
224 Chương 224: hai cái vấn đề Miễn phí
225 Chương 225: thiên tứ thần lực Miễn phí
226 Chương 226: vu cổ thủ đoạn Miễn phí
227 Chương 227: không khả năng thắng Miễn phí
228 Chương 228: đại hãm bánh bao Miễn phí
229 Chương 229: to lớn công trình Miễn phí
230 Chương 230: thiên địa tạo hóa Miễn phí
231 Chương 231: Lương gia hoàn khố Miễn phí
232 Chương 232: mộc hành linh nguyên Miễn phí
233 Chương 233: một phiến hiếu tâm Miễn phí
234 Chương 234: tâm ma địch tử Miễn phí
235 Chương 235: năm cánh thanh liên Miễn phí
236 Chương 236: xoa vuốt ma cô Miễn phí
237 Chương 237: vị đạo không sai Miễn phí
238 Chương 238: tri ân muốn báo Miễn phí
239 Chương 239: không thể không tín Miễn phí
240 Chương 240: vô khả hậu phi Miễn phí
241 Chương 241: lấy mình đo người Miễn phí
242 Chương 242: ngàn tu hà Miễn phí
243 Chương 243: quả táo rất ngọt Miễn phí
244 Chương 244: Mã Tam cô nương Miễn phí
245 Chương 245: quỷ thuật dời hồn Miễn phí
246 Chương 246: thiên địa nguyên lực Miễn phí
247 Chương 247: tái không phi tiên Miễn phí
248 Chương 248: nửa đêm ba canh Miễn phí
249 Chương 249: người tốt hòa thượng Miễn phí
250 Chương 250: một triều ngộ đạo Miễn phí
251 Chương 251: trùng tố chân thân Miễn phí
252 Chương 252: sinh cụ tuệ căn Miễn phí
253 Chương 253: ngươi cao hứng ư Miễn phí
254 Chương 254: con kiến cùng lừa Miễn phí
255 Chương 255: Huyết Hà Đồ tử Miễn phí
256 Chương 256: bốn chủng mệnh cách Miễn phí
257 Chương 257: trong mộng Nam Kha Miễn phí
258 Chương 258: thỉnh thần đại rủa Miễn phí
259 Chương 259: chết không đủ tiếc Miễn phí
260 Chương 260: khô mộc vinh hoa Miễn phí
261 Chương 261: giết một người Miễn phí
262 Chương 262: biết rõ cố hỏi Miễn phí
263 Chương 263: tu chân chính đạo Miễn phí
264 Chương 264: lão chó tâm tư Miễn phí
265 Chương 265: Bạch Đầu sơn trung Miễn phí
266 Chương 266: sáu người xướng hí Miễn phí
267 Chương 267: kim qua thiết mã Miễn phí
268 Chương 268: hòe trường hòe phá Miễn phí
269 Chương 269: thầm nói không tốt Miễn phí
270 Chương 270: đồng đạo người trong Miễn phí
271 Chương 271: Phật sống tinh minh Miễn phí
272 Chương 272: bên trái gò má Miễn phí
273 Chương 273: mười một cái chữ Miễn phí
274 Chương 274: vạn pháp tự nhiên Miễn phí
275 Chương 275: đâu không tốt rồi Miễn phí
276 Chương 276: bảy màu hoa sen Miễn phí
277 Chương 277: kim hành chí tôn Miễn phí
278 Chương 278: chọc ai không hảo Miễn phí
279 Chương 279: rất có ý tứ Miễn phí
280 Chương 280: ta tới nói biệt Miễn phí
281 Chương 281: mười lăm tháng tám Miễn phí
282 Chương 282: luận mà không chiến Miễn phí
283 Chương 283: đồng đầu bằng hữu Miễn phí
284 Chương 284: long đầu thao lược Miễn phí
285 Chương 285: tích như mưa xuống Miễn phí
286 Chương 286: chỉ hỏi bốn chữ Miễn phí
287 Chương 287: lấy phụ chi danh Miễn phí
288 Chương 288: trộm thiên một côn Miễn phí
289 Chương 289: không quái đồ tử Miễn phí
290 Chương 290: ngoài ý chi nhân Miễn phí
291 Chương 291: hoàn mỹ thiên đạo Miễn phí
292 Chương 292: mượn đao giết người Miễn phí
293 Chương 293: sơn thiên oa oa Miễn phí
294 Chương 294: mộc yêu lão hổ Miễn phí
295 Chương 295: hồi thiên chi thuật Miễn phí
296 Chương 296: sóng vai nắm tay Miễn phí
297 Chương 297: chờ ta đi qua Miễn phí
298 Chương 298: tâm ma chợt khởi Miễn phí
299 Chương 299: Thiên Môn trận pháp Miễn phí
300 Chương 300: Tu La Miễn phí
301 Chương 301: nộ hải tranh phong Miễn phí
302 Chương 302: Thiên ma giải máu Miễn phí
303 Chương 303: bá vương dỡ giáp Miễn phí
304 Chương 304: một chiến như ấy Miễn phí
305 Chương 305: lâm lâm tổng tổng Miễn phí
306 Chương 306: kính hoa thủy nguyệt Miễn phí
307 Chương 307: hoàng đạo cát nhật Miễn phí
308 Chương 308: hai đại hung nhân Miễn phí
309 Chương 309: tóc xanh câu hồn Miễn phí
310 Chương 310: Hà gia thanh y Miễn phí
311 Chương 311: yêu tăng tà thuật Miễn phí
312 Chương 312: soán cải thiên địa Miễn phí
313 Chương 313: chưởng môn dụ lệnh Miễn phí
314 Chương 314: Thất Tinh bảy chủ Miễn phí
315 Chương 315: tiểu đánh tiểu náo Miễn phí
316 Chương 316: nho nhỏ phá hở đậu tử chọc đích họa Miễn phí
317 Chương 317: ngoại địa con kiến Miễn phí
318 Chương 318: phúc lớn chi địa Miễn phí
319 Chương 319: thiên tung kỳ tài đậu tử chọc đích họa Miễn phí
320 Chương 320: ăn ngươi đùi gà Miễn phí
321 Chương 321: kiếm đi mũi lệch Miễn phí
322 Chương 322: ba kiện linh thạch Miễn phí
323 Chương 323: ba cái biện pháp Miễn phí
324 Chương 324: thuận đằng mạc qua Miễn phí
325 Chương 325: thiên thượng nhân gian đậu tử chọc đích họa Miễn phí
326 Chương 326: ta đích viên tử đậu tử chọc đích họa Miễn phí
327 Chương 327: thấy chín thành tường Miễn phí
328 Chương 328: quấn đầu cấm chế Miễn phí
329 Chương 329: tiên quang hiện ra Miễn phí
330 Chương 330: ngũ kim nô tài Miễn phí
331 Chương 331: bạo điễn thiên vật Miễn phí
332 Chương 332: bảy chân con cua Miễn phí
333 Chương 333: bốn cái miệng túi Miễn phí
334 Chương 334: không được hảo chết Miễn phí
335 Chương 335: mới tới quý cảnh Miễn phí
336 Chương 336: đánh ta một đốn Miễn phí
337 Chương 337: xích Niết La Sát Miễn phí
338 Chương 338: lung linh từ bi Miễn phí
339 Chương 339: hoàn mỹ thế giới Miễn phí
340 Chương 340: Trung thổ tiếng Hán Miễn phí
341 Chương 341: đừng nóng giận a Miễn phí
342 Chương 342: khùng cuồng tảng đá Miễn phí
343 Chương 343: Càn Khôn chi nộ Miễn phí
344 Chương 344: người cuối cùng Miễn phí
345 Chương 345: năm lộ thần thông Miễn phí
346 Chương 346: Phật sống làm chủ Miễn phí
347 Chương 347: hai ác tương tranh Miễn phí
348 Chương 348: thiên ma dỡ giáp Miễn phí
349 Chương 349: nửa cái ác quỷ Miễn phí
350 Chương 350: chỉ riêng một người Miễn phí
351 Chương 351: nhục thân Bồ Tát Miễn phí
352 Chương 352: đại hảo nô tài Miễn phí
353 Chương 353: nhật thèm cao thủ Miễn phí
354 Chương 354: không cho ngươi đi Miễn phí
355 Chương 355: đại hảo thời cơ Miễn phí
356 Chương 356: trong núi lão yêu Miễn phí
357 Chương 357: đầu người đại gò Miễn phí
358 Chương 358: động vật hung mãnh Miễn phí
359 Chương 359: ba người chia đều Miễn phí
360 Chương 360: kính sợ chi tâm Miễn phí
361 Chương 361: tối tăm chú định Miễn phí
362 Chương 362: đại hỉ chi nhật Miễn phí
363 Chương 363: không giống bình thường Miễn phí
364 Chương 364: vu tú cổ húc Miễn phí
365 Chương 365: tưởng phi tiên Miễn phí
366 Chương 366: lương mười hai Miễn phí
367 Chương 367: vô căn chi nhân Miễn phí
368 Chương 368: một tòa hoang mả Miễn phí
369 Chương 369: một trùng nhân quả Miễn phí
370 Chương 370: tường quang ngàn dặm Miễn phí
371 Chương 371: vật quy nguyên chủ Miễn phí
372 Chương 372: mắt nhỏ đệ nhị Miễn phí
373 Chương 373: nhật thèm tiên tông Miễn phí
374 Chương 374: tất có dũng phu Miễn phí
375 Chương 375: chích giết một người Miễn phí
376 Chương 376: khí diễm huân thiên Miễn phí
377 Chương 377: ngăn không đỡ được Miễn phí
378 Chương 378: đỗ quyên đề máu Miễn phí
379 Chương 379: sáu thú ba về Miễn phí
380 Chương 380: ba cái trường xử Miễn phí
381 Chương 381: Càn Khôn một ném Miễn phí
382 Chương 382: kiến càng lay cây Miễn phí
383 Chương 383: còn kém một năm Miễn phí
384 Chương 384: Ngũ Hành diệt tuyệt Miễn phí
385 Chương 385: thú cùng thiên tề Miễn phí
386 Chương 386: ba chi năm quỷ Miễn phí
387 Chương 387: người sống chớ gần Miễn phí
388 Chương 388: phụ lòng chi nhân Miễn phí
389 Chương 389: yêu lục nhân gian Miễn phí
390 Chương 390: kim khôi vòng bạc Miễn phí
391 Chương 391: đại quân sắp tới Miễn phí
392 Chương 392: tự khổ tu trì Miễn phí
393 Chương 393: đồng môn sư muội Miễn phí
394 Chương 394: giúp không thượng bận Miễn phí
395 Chương 395: bùn cày tứ phương Miễn phí
396 Chương 396: không đủ tư cách Miễn phí
397 Chương 397: lịch đại hoàng đế Miễn phí
398 Chương 398: đừng quá dài dòng Miễn phí
399 Chương 399: sơn thiên linh thai Miễn phí
400 Chương 400: Hai cái đại bá Miễn phí
401 Chương 401: Lỗ Chấp môn đồ Miễn phí
402 Chương 402: Hắn muốn giết ta Miễn phí
403 Chương 403: ngươi chạy cái gì Miễn phí
404 Chương 404: mãn không tại hồ Miễn phí
405 Chương 405: leo long phụ phượng Miễn phí
406 Chương 406: long phượng trình tường Miễn phí
407 Chương 407: một phần đại lễ Miễn phí
408 Chương 408: nếm thử vị đạo Miễn phí
409 Chương 409: mười năm đại mộng Miễn phí
410 Chương 410: Khóa Lưỡng giết người Miễn phí
411 Chương 411: nên làm cái gì Miễn phí
412 Chương 412: phàm nhân kiều quý Miễn phí
413 Chương 413: cùng ngươi không quan Miễn phí
414 Chương 414: hỗn độn biển sâu Miễn phí
415 Chương 415: Ngũ Hành sát lúc Miễn phí
416 Chương 416: thơm đại gò Miễn phí
417 Chương 417: quỷ từ đâu tới Miễn phí
418 Chương 418: người tốt còn tại Miễn phí
419 Chương 419: hàm máu phun người Miễn phí
420 Chương 420: máu tanh đại trận Miễn phí
421 Chương 421: hâm mộ được chặt Miễn phí
422 Chương 422: mục nát vũng bùn Miễn phí
423 Chương 423: phương tấc đại loạn Miễn phí
424 Chương 424: thổ hành ác thú Miễn phí
425 Chương 425: lợi lệnh trí ngất Miễn phí
426 Chương 426: bạo nộ thành cuồng Miễn phí
427 Chương 427: treo không hồ lớn Miễn phí
428 Chương 428: tru yêu chiến hống Miễn phí
429 Chương 429: táng tống hung ma Miễn phí
430 Chương 430: thiên viên bốn hỏi Miễn phí
431 Chương 431: công đức viên mãn Miễn phí
432 Chương 432: liền dựa lên ngươi Miễn phí
433 Chương 433: to lớn gỗ quan Miễn phí
434 Chương 434: xú cờ cái sọt Miễn phí
435 Chương 435: quy củ ở ngoài Miễn phí
436 Chương 436: cấm kỵ chi đạo Miễn phí
437 Chương 437: tai kiếp khó thoát Miễn phí
438 Chương 438: thiên hôn địa ám Miễn phí
439 Chương 439: đi hướng nơi đâu Miễn phí
440 Chương 440: chính có ý đó Miễn phí
441 Chương 441: lầu hai có người Miễn phí
442 Chương 442: uống máu ăn thịt Miễn phí
443 Chương 443: phiên tử mời khách Miễn phí
444 Chương 444: thiên đại người tốt Miễn phí
445 Chương 445: trăng non chi dạ Miễn phí
446 Chương 446: làm chủ không được Miễn phí
447 Chương 447: chân chính hung ma Miễn phí
448 Chương 448: bảo mạng đại rủa Miễn phí
449 Chương 449: chích xé cánh Miễn phí
450 Chương 450: tây khanh Dạ Xoa Miễn phí
451 Chương 451: thứ mười bảy thế Miễn phí
452 Chương 452: nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh Miễn phí
453 Chương 453: kim sí đại bàng Miễn phí
454 Chương 454: thiên hoa loạn trụy Miễn phí
455 Chương 455: một đạo ảnh tử Miễn phí
456 Chương 456: ba hàng vò lớn Miễn phí
457 Chương 457: ma đầu quay lại Miễn phí
458 Chương 458: Thần Ma không chủng Miễn phí
459 Chương 459: nhặt trứng gà đích Miễn phí
460 Chương 460: ta sống tựu hảo Miễn phí
461 Chương 461: truyền lệnh giang sơn Miễn phí
462 Chương 462: sáu bước thiên nhai không rời không bỏ Miễn phí
463 Chương 463: hỗn chiến Nam Cương Miễn phí
464 Chương 464: làm xong việc nhỏ Miễn phí
465 Chương 465: không hiểu lợi hại Miễn phí
466 Chương 466: thiên hạ thứ bảy Miễn phí
467 Chương 467: một tiếng cạn than Miễn phí
468 Chương 468: chưa thể thành thật Miễn phí
469 Chương 469: đánh lầm người Miễn phí
470 Chương 470: tốt lành chi triệu Miễn phí
471 Chương 471: sau cùng tính kế Miễn phí
472 Chương 472: giang sơn như cũ ( đại kết cục ) Miễn phí
1 Chương 1: Thịt bò tư vị Miễn phí
2 Chương 2: Cửu Long Thanh Y Miễn phí
3 Chương 3: Khai sơn phá sát Miễn phí
4 Chương 4: Hạng thiềm man tộc Miễn phí
5 Chương 5: Đại Hồng hỏa lôi Miễn phí
6 Chương 6: Tội lớn mưu phản Miễn phí
7 Chương 7: Ngọc Thạch Song Sát Miễn phí
8 Chương 8: Tự lo lấy Miễn phí
9 Chương 9: Đồng quy vu tận Miễn phí
10 Chương 10: Hoang cốc phục binh Miễn phí
11 Chương 11: Ăn thịt là phúc Miễn phí
12 Chương 12: Bàn Sơn thanh y Miễn phí
13 Chương 13: Lợi khí quả phụ Miễn phí
14 Chương 14: Thảo Hài không hào Miễn phí
15 Chương 15: Mài đao soàn soạt Miễn phí
16 Chương 16: Lợi đồng lòng Miễn phí
17 Chương 17: Tiền căn hậu quả Miễn phí
18 Chương 18: Hỏa vĩ Thiên viên Miễn phí
ID Tên
ID Comment