Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Bia Đỡ Đạn Phản Công

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-12-02 19:18:41
Mới nhất: 2019-12-03 16:53:15 (Chương 1027)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 1 / Bình luận: 0 / Chương: 1027 / Điểm đề cử: 0

Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau
Nhân vật chính: Bách Hợp, Lý Duyên Tỉ, Dung Ly……
Độ dài: 1000 chương +
Dịch: QT và Google ca ca
Bản convert: Tiểu Tuyền

Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì muốn giữ vững hiện trạng, cô phải xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Lời giới thiệu của Tiểu Tuyền: Văn án hơi ngắn, do tác giả không rành giới thiệu lắm, nhưng bảo đảm sẽ rất hay :"> . Mọi người đọc ngôn tình thích thể loại nào, ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, võng du, đồng nhân, huyễn huyễn tiên hiệp, cổ đại cung đấu, điền văn làm ruộng, hay viễn tưởng tương lai, thậm chí ma quái kinh dị cũng có. Vâng tất cả thể loại đều có trong một bộ truyện, thông qua những câu chuyện đầy cuốn hút, đủ loại sắc thái, sẽ làm mọi người thích thú. Còn chờ gì mà không nhảy hố!

id Tên Phí
1 Chương 1: Câu chuyện thế giới cha con 1 Miễn phí
2 Chương 2: Câu chuyện thế giới cha con 2 Miễn phí
3 Chương 3: Câu chuyện thế giới cha con 3 Miễn phí
4 Chương 4: Câu chuyện thế giới cha con 4 Miễn phí
5 Chương 5: Câu chuyện thế giới cha con 5 Miễn phí
6 Chương 6: Câu chuyện thế giới cha con 6 Miễn phí
7 Chương 7: Câu chuyện thế giới cha con 7 Miễn phí
8 Chương 8: Câu chuyện thế giới cha con (kết) Miễn phí
9 Chương 9: Trao đổi tim cẩu huyết 1 Miễn phí
10 Chương 10: Trao đổi tim cẩu huyết 2 Miễn phí
11 Chương 11: Trao đổi tim cẩu huyết 3 Miễn phí
12 Chương 12: Trao đổi tim cẩu huyết 4 Miễn phí
13 Chương 13: Trao đổi tim cẩu huyết 5 Miễn phí
14 Chương 14: Trao đổi tim cẩu huyết 6 Miễn phí
15 Chương 15: Trao đổi tim cẩu huyết 7 Miễn phí
16 Chương 16: Trao đổi tim cẩu huyết 8 Miễn phí
17 Chương 17: Trao đổi tim cẩu huyết 9 Miễn phí
18 Chương 18: Trao đổi tim cẩu huyết 10 Miễn phí
19 Chương 19: Tiếu ngạo giang hồ công lược (một) Miễn phí
20 Chương 20: Tiếu ngạo giang hồ công lược (hai) Miễn phí
21 Chương 21: Tiếu ngạo giang hồ công lược (ba) Miễn phí
22 Chương 22: Tiếu ngạo giang hồ công lược (bốn) Miễn phí
23 Chương 23: Tiếu ngạo giang hồ công lược (năm) Miễn phí
24 Chương 24: Tiếu ngạo giang hồ công lược (sáu) Miễn phí
25 Chương 25: Tiếu ngạo giang hồ công lược (bảy) Miễn phí
26 Chương 26: Tiếu ngạo giang hồ công lược (tám) Miễn phí
27 Chương 27: Tiếu ngạo giang hồ công lược (hoàn) Miễn phí
28 Chương 28: Quân tẩu trọng sinh (1) Miễn phí
29 Chương 29: Quân tẩu trọng sinh (2) Miễn phí
30 Chương 30: Quân tẩu trọng sinh (3) Miễn phí
31 Chương 31: Quân tẩu trọng sinh (4) Miễn phí
32 Chương 32: Quân tẩu trọng sinh (5) Miễn phí
33 Chương 33: Quân tẩu trọng sinh (6) Miễn phí
34 Chương 34: Quân tẩu trọng sinh (7) Miễn phí
35 Chương 35: Quân tẩu trọng sinh (8) Miễn phí
36 Chương 36: Quân tẩu trọng sinh (9) Miễn phí
37 Chương 37: Quân tẩu trọng sinh (Hoàn) Miễn phí
38 Chương 38: Oán hận của chính thê (1) Miễn phí
39 Chương 39: Oán hận của chính thê (2) Miễn phí
40 Chương 40: Oán hận của chính thê (3) Miễn phí
41 Chương 41: Oán hận của chính thê (4) Miễn phí
42 Chương 42: Oán hận của chính thê (5) Miễn phí
43 Chương 43: Oán hận của chính thê (6) Miễn phí
44 Chương 44: Oán hận của chính thế (7) Miễn phí
45 Chương 45: Oán hận của chính thế (8) Miễn phí
46 Chương 46: Oán hận của chính thê (kết) Miễn phí
47 Chương 47: Ỷ Thiên Đồ Long ký (1) Miễn phí
48 Chương 48: Ỷ Thiên Đồ Long ký (2) Miễn phí
49 Chương 49: Ỷ Thiên Đồ Long ký (3) Miễn phí
50 Chương 50: Ỷ Thiên Đồ Long ký (4) Miễn phí
51 Chương 51: Ỷ Thiên Đồ Long ký (5) Miễn phí
52 Chương 52: Ỷ Thiên Đồ Long ký (6) Miễn phí
53 Chương 53: Ỷ Thiên Đồ Long ký (7) Miễn phí
54 Chương 54: Ỷ Thiên Đồ Long ký (8) Miễn phí
55 Chương 55: Ỷ Thiên Đồ Long ký (9) Miễn phí
56 Chương 56: Ỷ Thiên Đồ Long ký (hoàn) Miễn phí
57 Chương 57: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (1) Miễn phí
58 Chương 58: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (2) Miễn phí
59 Chương 59: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (3) Miễn phí
60 Chương 60: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (4) Miễn phí
61 Chương 61: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (5) Miễn phí
62 Chương 62: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (6) Miễn phí
63 Chương 63: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (7) Miễn phí
64 Chương 64: Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (hoàn) Miễn phí
65 Chương 65: Bia đỡ đạn báo thù (1) Miễn phí
66 Chương 66: Bia đỡ đạn báo thù (2) Miễn phí
67 Chương 67: Bia đỡ đạn báo thù (3) Miễn phí
68 Chương 68: Bia đỡ đạn báo thù (4) Miễn phí
69 Chương 69: Bia đỡ đạn báo thù (5) Miễn phí
70 Chương 70: Bia đỡ đạn báo thù (6) Miễn phí
71 Chương 71: Bia đỡ đạn báo thù (7) Miễn phí
72 Chương 72: Bia đỡ đạn báo thù (hết) Miễn phí
73 Chương 73: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (1) Miễn phí
74 Chương 74: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (2) Miễn phí
75 Chương 75: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (3) Miễn phí
76 Chương 76: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (4) Miễn phí
77 Chương 77: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (5) Miễn phí
78 Chương 78: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (6) Miễn phí
79 Chương 79: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (7) Miễn phí
80 Chương 80: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (hoàn) Miễn phí
81 Chương 81: Thiếu soái phản diện độc ác (1) Miễn phí
82 Chương 82: Thiếu soái phản diện độc ác (2) Miễn phí
83 Chương 83: Thiếu soái phản diện độc ác (3) Miễn phí
84 Chương 84: Thiếu soái phản diện độc ác (4) Miễn phí
85 Chương 85: Thiếu soái phản diện độc ác (5) Miễn phí
86 Chương 86: Thiếu soái phản diện độc ác (6) Miễn phí
87 Chương 87: Thiếu soái phản diện độc ác (7) Miễn phí
88 Chương 88: Thiếu soái phản diện độc ác (8) Miễn phí
89 Chương 89: Thiếu soái phản diện độc ác (Hoàn) Miễn phí
90 Chương 90: Cô gái làm dự bị (1) Miễn phí
91 Chương 91: Cô gái làm dự bị (2) Miễn phí
92 Chương 92: Cô gái làm dự bị (3) Miễn phí
93 Chương 93: Cô gái làm dự bị (4) Miễn phí
94 Chương 94: Cô gái làm dự bị (5) Miễn phí
95 Chương 95: Cô gái làm dự bị (6) Miễn phí
96 Chương 96: Cô gái làm dự bị (7) Miễn phí
97 Chương 97: Cô gái làm dự bị (hoàn) Miễn phí
98 Chương 98: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (1) Miễn phí
99 Chương 99: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (2) Miễn phí
100 Chương 100: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (3) Miễn phí
101 Chương 101: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (4) Miễn phí
102 Chương 102: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (5) Miễn phí
103 Chương 103: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (6) Miễn phí
104 Chương 104: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (7) Miễn phí
105 Chương 105: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (8) Miễn phí
106 Chương 106: Tận Thế: Oán hận của mẹ kế (9) Miễn phí
107 Chương 107: Tận Thế: Oán hận của mẹ kế (10) Miễn phí
108 Chương 108: Tận thế: Oán hận của mẹ kế (Hoàn) Miễn phí
109 Chương 109: Cuộc đời bị hủy (1) Miễn phí
110 Chương 110: Cuộc đời bị hủy (2) Miễn phí
111 Chương 111: Cuộc đời bị hủy diệt (3) Miễn phí
112 Chương 112: Cuộc đời bị hủy diệt (4) Miễn phí
113 Chương 113: Cuộc đời bị hủy (5) Miễn phí
114 Chương 114: Cuộc đời bị hủy (6) Miễn phí
115 Chương 115: Cuộc đời bị hủy (7) Miễn phí
116 Chương 116: Cuộc đời bị hủy (hoàn) Miễn phí
117 Chương 117: Công chúa với Tần Hương Liên (1) Miễn phí
118 Chương 118: Công chúa với Tần Hương Liên (2) Miễn phí
119 Chương 119: Công chúa và Tần Hương Liên (3) Miễn phí
120 Chương 120: Công chúa và Tần Hương Liên (hoàn) Miễn phí
121 Chương 121: Ở trong bệnh viện tâm thần (1) Miễn phí
122 Chương 122: Ở trong bệnh viện tâm thần (2) Miễn phí
123 Chương 123: Ở trong bệnh viện tâm thần (3) Miễn phí
124 Chương 124: Ở trong bệnh viện tâm thần (4) Miễn phí
125 Chương 125: Ở trong bệnh viện tâm thần (5) Miễn phí
126 Chương 126: Ở trong bệnh viện tâm thần (6) Miễn phí
127 Chương 127: Ở trong bệnh viện tâm thần (7) Miễn phí
128 Chương 128: Ở trong bệnh viện tâm thần (8) Miễn phí
129 Chương 129: Ở trong bệnh viện tâm thần (9) Miễn phí
130 Chương 130: Ở trong bệnh viện tâm thần (10) Miễn phí
131 Chương 131: Ở trong bệnh viện tâm thần (11) Miễn phí
132 Chương 132: Ở trong bệnh viện tâm thần (12) Miễn phí
133 Chương 133: Ở trong bệnh viện tâm thần (hoàn) Miễn phí
134 Chương 134: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (1) Miễn phí
135 Chương 135: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (2) Miễn phí
136 Chương 136: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (3) Miễn phí
137 Chương 137: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (4) Miễn phí
138 Chương 138: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (5) Miễn phí
139 Chương 139: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (6) Miễn phí
140 Chương 140: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (7) Miễn phí
141 Chương 141: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (8) Miễn phí
142 Chương 142: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (9) Miễn phí
143 Chương 143: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (10) Miễn phí
144 Chương 144: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (11) Miễn phí
145 Chương 145: Lật người khỏi cảnh khốn cùng (hoàn) Miễn phí
146 Chương 146: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (1) Miễn phí
147 Chương 147: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (2) Miễn phí
148 Chương 148: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (3) Miễn phí
149 Chương 149: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (4) Miễn phí
150 Chương 150: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (5) Miễn phí
151 Chương 151: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (6) Miễn phí
152 Chương 152: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (7) Miễn phí
153 Chương 153: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (hết) Miễn phí
154 Chương 154: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (1) Miễn phí
155 Chương 155: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (2) Miễn phí
156 Chương 156: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (3) Miễn phí
157 Chương 157: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (4) Miễn phí
158 Chương 158: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (5) Miễn phí
159 Chương 159: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (hết) Miễn phí
160 Chương 160: Kính Hà Long Vương báo thù (1) Miễn phí
161 Chương 161: Kính Hà Long Vương báo thù (2) Miễn phí
162 Chương 162: Kính Hà Long Vương báo thù (3) Miễn phí
163 Chương 163: Kính Hà Long Vương báo thù (4) Miễn phí
164 Chương 164: Kính Hà Long Vương báo thù (5) Miễn phí
165 Chương 165: Kính Hà Long Vương báo thù (hết) Miễn phí
166 Chương 166: Cậu bé tự bế (1) Miễn phí
167 Chương 167: Cậu bé tự bế (2) Miễn phí
168 Chương 168: Cậu bé bị tự bế (3) Miễn phí
169 Chương 169: Cậu bé bị tự bế (4) Miễn phí
170 Chương 170: Cậu bé tự bế (5) Miễn phí
171 Chương 171: Cậu bé tự bế (6) Miễn phí
172 Chương 172: Cậu bé tự bế (7) Miễn phí
173 Chương 173: Cậu bé tự bế (8) Miễn phí
174 Chương 174: Cậu bé tự bế (9) Miễn phí
175 Chương 175: Cậu bé tự bế (10) Miễn phí
176 Chương 176: Cậu bé tự bế (11) Miễn phí
177 Chương 177: Cậu bé tự bế (12) Miễn phí
178 Chương 178: Cậu bé tự bế (13) Miễn phí
179 Chương 179: Cậu bé tự bế (14) Miễn phí
180 Chương 180: Cậu bé tự bế (15) Miễn phí
181 Chương 181: Cậu bé tự bế (hoàn) Miễn phí
182 Chương 182: Khổ đấu hệ thống sủng phi (1) Miễn phí
183 Chương 183: Khổ đấu hệ thống sủng phi (2) Miễn phí
184 Chương 184: Khổ đấu hệ thống sủng phi (3) Miễn phí
185 Chương 185: Khổ đấu hệ thống sủng phi (4) Miễn phí
186 Chương 186: Khổ đấu hệ thống sủng phi (5) Miễn phí
187 Chương 187: Khổ đấu hệ thống sủng phi (6) Miễn phí
188 Chương 188: Khổ đấu hệ thống sủng phi (7) Miễn phí
189 Chương 189: Khổ đấu hệ thống sủng phi (8) Miễn phí
190 Chương 190: Khổ đấu hệ thống sủng phi (9) Miễn phí
191 Chương 191: Khổ đấu hệ thống sủng phi (10) Miễn phí
192 Chương 192: Khổ đấu hệ thống sủng phi (hết) Miễn phí
193 Chương 193: Đại hải câu chuyện không nội dung (1) Miễn phí
194 Chương 194: Đại hải câu chuyện không nội dung (2) Miễn phí
195 Chương 195: Đại hải câu chuyện không nội dung (3) Miễn phí
196 Chương 196: Đại hải câu chuyện không nội dung (4) Miễn phí
197 Chương 197: Đại hải câu chuyện không nội dung (5) Miễn phí
198 Chương 198: Đại hải câu chuyện không nội dung (6) Miễn phí
199 Chương 199: Đại hải câu chuyện không nội dung 7 Miễn phí
200 Chương 200: Đại hải câu chuyện không nội dung 8 Miễn phí
201 Chương 201: Đại hải câu chuyện không nội dung 9 Miễn phí
202 Chương 202: Đại hải câu chuyện không nội dung 10 Miễn phí
203 Chương 203: Đại hải câu chuyện không nội dung 11 Miễn phí
204 Chương 204: Đại hải câu chuyện không nội dung (hoàn) Miễn phí
205 Chương 205: Liêu trai – Hoàng Cửu Lang (1) Miễn phí
206 Chương 206: Liêu trai -Hoàng Cửu Lang (2) Miễn phí
207 Chương 207: Liêu trai – Hoàng Cửu Lang (3) Miễn phí
208 Chương 208: Liêu trai : Hoàng Cửu Lang (4) Miễn phí
209 Chương 209: Liêu trai – Hoàng Cửu Lang (5) Miễn phí
210 Chương 210: Liêu trai – Hoàng Cửu Lang (6) Miễn phí
211 Chương 211: Liêu trai: Hoàng Cửu Lang (hết) Miễn phí
212 Chương 212: Nữ vương và tiểu bạch hoa 1 Miễn phí
213 Chương 213: Nữ vương và tiểu bạch hoa 2 Miễn phí
214 Chương 214: Nữ vương và tiểu bạch hoa 3 Miễn phí
215 Chương 215: Nữ vương và tiểu bạch hoa 4 Miễn phí
216 Chương 216: Nữ vương và tiểu bạch hoa 5 Miễn phí
217 Chương 217: Nữ vương và tiểu bạch hoa 6 Miễn phí
218 Chương 218: Nữ vương và tiểu bạch hoa 9 Miễn phí
219 Chương 219: Nữ vương và tiểu bạch hoa 10 Miễn phí
220 Chương 220: Nữ vương và Tiểu Bạch hoa (11) Miễn phí
221 Chương 221: Nữ vương và tiểu bạch hoa (hết) Miễn phí
222 Chương 222: Nam nhân dị giới xuyên qua (1) Miễn phí
223 Chương 223: Nam nhân dị giới xuyên qua (2) Miễn phí
224 Chương 224: Nam nhân dị giới xuyên qua (3) Miễn phí
225 Chương 225: Nam nhân dị giới xuyên qua (4) Miễn phí
226 Chương 226: Nam nhân dị giới xuyên qua (5) Miễn phí
227 Chương 227: Nam nhân dị giới xuyên qua (6) Miễn phí
228 Chương 228: Nam nhân dị giới xuyên qua (7) Miễn phí
229 Chương 229: Nam nhân dị giới xuyên qua (8) Miễn phí
230 Chương 230: Nam nhân dị giới xuyên qua (9) Miễn phí
231 Chương 231: Nam nhân dị giới xuyên qua (10) Miễn phí
232 Chương 232: Nam nhân dị giới xuyên qua (11) Miễn phí
233 Chương 233: Nam nhân dị giới xuyên qua (12) Miễn phí
252 Chương 252: Tình mẹ trong lao lý 1 Miễn phí
253 Chương 253: Tình mẹ trong lao lý 2 Miễn phí
254 Chương 254: Tình mẹ trong lao lý 3 Miễn phí
255 Chương 255: Tình mẹ trong lao lý 4 Miễn phí
256 Chương 256: Tình mẹ trong lao lý 5 Miễn phí
257 Chương 257: Tình mẹ trong lao lý 6 Miễn phí
258 Chương 258: Tình mẹ trong lao lý (7) Miễn phí
259 Chương 259: Tình mẹ trong lao lý (8) Miễn phí
260 Chương 260: Tình mẹ trong lao lý (9) Miễn phí
261 Chương 261: Tình mẹ trong lao lý (10) Miễn phí
262 Chương 262: Tình mẹ trong lao lý (11) Miễn phí
263 Chương 263: Tình mẹ trong lao lý (hoàn) Miễn phí
264 Chương 264: Vai phụ game online 1 Miễn phí
265 Chương 265: Vai phụ game online 2 Miễn phí
266 Chương 266: Vai phụ game online 3 Miễn phí
267 Chương 267: Vai phụ game online 4 Miễn phí
268 Chương 268: Vai phụ game online 5 Miễn phí
269 Chương 269: Vai phụ game online 6 Miễn phí
270 Chương 270: Vai phụ game online 7 Miễn phí
271 Chương 271: Vai phụ game online 8 Miễn phí
272 Chương 272: Vai phụ game online 9 Miễn phí
273 Chương 273: Vai phụ game online 10 Miễn phí
274 Chương 274: Vai phụ game online 11 Miễn phí
275 Chương 275: Vai phụ game online 12 Miễn phí
276 Chương 276: Vai phụ game online 13 Miễn phí
277 Chương 277: Vai phụ game online 14 Miễn phí
278 Chương 278: Vai phụ game online 15 Miễn phí
279 Chương 279: Vai phụ game online 16 Miễn phí
280 Chương 280: Vai phụ game online 17 Miễn phí
281 Chương 281: Vai phụ game online 18 (hoàn) Miễn phí
282 Chương 282: Mấy đời theo đuổi người (1) Miễn phí
283 Chương 283: Mấy đời theo đuổi người (2) Miễn phí
284 Chương 284: Mấy đời theo đuổi người (3) Miễn phí
285 Chương 285: Mấy đời theo đuổi người (5) Miễn phí
286 Chương 286: Mấy đời theo đuổi người (6) Miễn phí
287 Chương 287: Mấy đời đuổi theo người 7 (Pass) Miễn phí
288 Chương 288: Mấy đời đuổi theo người 8 (Pass) Miễn phí
289 Chương 289: Mấy đời đuổi theo người 9 (hoàn) (Pass) Miễn phí
290 Chương 290: Star: Nữ phụ xuyên việt 1 (Pass) Miễn phí
291 Chương 291: Star: Nữ phụ xuyên việt 2 (Pass) Miễn phí
292 Chương 292: Star: Nữ phụ xuyên việt 3 (Pass) Miễn phí
293 Chương 293: Star: Nữ phụ xuyên việt 4 (Pass) Miễn phí
294 Chương 294: Star: Nữ phụ xuyên việt 5 (Pass) Miễn phí
295 Chương 295: Star: Nữ phụ xuyên việt 6 (Pass) Miễn phí
296 Chương 296: Star: Nữ phụ xuyên việt 7 Miễn phí
297 Chương 297: Star: Nữ phụ xuyên việt 8 Miễn phí
298 Chương 298: Star: Nữ phụ xuyên việt 9 Miễn phí
299 Chương 299: Star: Nữ phụ xuyên việt 10 Miễn phí
300 Chương 300: Star: Nữ phụ xuyên việt 11(hoàn) Miễn phí
301 Chương 301: Danh viện bại trận 1 Miễn phí
302 Chương 302: Danh viện bại trận (2) Miễn phí
303 Chương 303: Danh viện bại trận (3) Miễn phí
304 Chương 304: Danh viện bại trận (4) Miễn phí
305 Chương 305: Danh viện bại trận (5) Miễn phí
306 Chương 306: Danh viện bại trận(6) Miễn phí
307 Chương 307: Danh viện bại trận (7) Miễn phí
308 Chương 308: Danh viện bại trận 8 Miễn phí
309 Chương 309: Danh viện bại trận 9 Miễn phí
310 Chương 310: Danh viện bại trận 10 Miễn phí
311 Chương 311: Danh viện bại trận 11 Miễn phí
312 Chương 312: Danh viện bại trận 12 Miễn phí
313 Chương 313: Danh viện bại trận 13 (hoàn) Miễn phí
314 Chương 314: Thiếu nữ cho cương thi ăn (1) Miễn phí
315 Chương 315: Thiếu nữ cho cương thi ăn (2) Miễn phí
316 Chương 316: Thiếu nữ cho cương thi ăn (3) Miễn phí
317 Chương 317: Thiếu nữ cho cương thi ăn (4) Miễn phí
318 Chương 318: Thiếu nữ cho cương thi ăn (5) Miễn phí
319 Chương 319: Thiếu nữ cho cương thi ăn (6) Miễn phí
320 Chương 320: Thiếu nữ cho cương thi ăn (7) Miễn phí
321 Chương 321: Thiếu nữ cho cương thi ăn (hết) Miễn phí
322 Chương 322: Nữ tu tiên trọng sinh (1) Miễn phí
323 Chương 323: Nữ tu tiên trọng sinh (2) Miễn phí
324 Chương 324: Nữ tu tiên trọng sinh (3) Miễn phí
325 Chương 325: Nữ tu tiên trọng sinh (4) Miễn phí
326 Chương 326: Nữ tu tiên trọng sinh (5) Miễn phí
327 Chương 327: Nữ tu tiên trọng sinh (6) Miễn phí
328 Chương 328: Nữ tu tiên trọng sinh (7) Miễn phí
329 Chương 329: Nữ tu tiên trọng sinh (8) Miễn phí
330 Chương 330: Nữ tu tiên trọng sinh (9) Miễn phí
331 Chương 331: Nữ tu tiên trọng sinh (10) Miễn phí
332 Chương 332: Nữ tu tiên trọng sinh (11) Miễn phí
333 Chương 333: Nữ tu tiên trọng sinh (12) Miễn phí
334 Chương 334: Nữ tu tiên trọng sinh (13) Miễn phí
335 Chương 335: Nữ tu tiên trọng sinh (14) Miễn phí
336 Chương 336: Nữ tu tiên trọng sinh (15) Miễn phí
337 Chương 337: Nữ tu tiên trọng sinh (hết) Miễn phí
338 Chương 338: Cô gái phía sau màn ảnh (1) Miễn phí
339 Chương 339: Cô gái phía sau màn ảnh (2) Miễn phí
340 Chương 340: Cô gái phía sau màn ảnh (3) Miễn phí
341 Chương 341: Cô gái phía sau màn ảnh (4) Miễn phí
342 Chương 342: Cô gái phía sau màn ảnh (hoàn) Miễn phí
343 Chương 343: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 1 Miễn phí
344 Chương 344: Tìm lại cuộc đời nuối tiếc 2 Miễn phí
345 Chương 345: Tiềm kiếm cuộc đời tiếc nuối 3 Miễn phí
346 Chương 346: Tìm kiếm cuộc đời nuối tiếc 4 Miễn phí
347 Chương 347: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 5 Miễn phí
348 Chương 348: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 6 Miễn phí
349 Chương 349: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 7 Miễn phí
350 Chương 350: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 8 Miễn phí
351 Chương 351: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 9 Miễn phí
352 Chương 352: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 10 Miễn phí
353 Chương 353: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 11 Miễn phí
354 Chương 354: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 12 Miễn phí
355 Chương 355: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 1 Miễn phí
356 Chương 356: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 2 Miễn phí
357 Chương 357: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 3 Miễn phí
358 Chương 358: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 4 Miễn phí
359 Chương 359: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 5 Miễn phí
360 Chương 360: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 6 Miễn phí
361 Chương 361: Hành trình bỏ mạng thiên nhai 7 Miễn phí
362 Chương 362: Cung đấu : Quý phi bia đỡ đạn (1) Miễn phí
363 Chương 363: Cung đấu : Quý phi bia đỡ đạn (2) Miễn phí
364 Chương 364: Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 3 Miễn phí
365 Chương 365: Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 4 Miễn phí
366 Chương 366: Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 5 Miễn phí
367 Chương 367: Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 6 Miễn phí
368 Chương 368: Cung đấu: Quý phi Bia đỡ đạn 7 Miễn phí
369 Chương 369: [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (8) Miễn phí
370 Chương 370: [Cung đấu] Quý phi bia đỡ đạn (9) Miễn phí
371 Chương 371: [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (10) Miễn phí
372 Chương 372: [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (11) Miễn phí
373 Chương 373: [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (12) Miễn phí
374 Chương 374: [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (13) Miễn phí
375 Chương 375: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 1 Miễn phí
376 Chương 376: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 2 Miễn phí
377 Chương 377: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 3 Miễn phí
378 Chương 378: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 4 Miễn phí
379 Chương 379: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 5 Miễn phí
380 Chương 380: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 6 Miễn phí
381 Chương 381: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 7 Miễn phí
382 Chương 382: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 8 Miễn phí
383 Chương 383: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 9 Miễn phí
384 Chương 384: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 10 Miễn phí
385 Chương 385: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 11 Miễn phí
386 Chương 386: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 12 Miễn phí
387 Chương 387: Con gái sợ gả nhầm ác lang (1) Miễn phí
388 Chương 388: Con gái sợ gả nhầm ác lang (2) Miễn phí
389 Chương 389: Con gái sợ gả nhầm ác lang (3) Miễn phí
390 Chương 390: Con gái sợ gả nhầm ác lang (4) Miễn phí
391 Chương 391: Con gái sợ gả nhầm ác lang (5) Miễn phí
392 Chương 392: Con gái sợ gả nhầm ác lang (6) Miễn phí
393 Chương 393: Con gái sợ gả nhầm ác lang (7) Miễn phí
394 Chương 394: Con gái sợ gả nhầm ác lang (8) Miễn phí
395 Chương 395: Con gái sợ gả nhầm ác lang (9) Miễn phí
396 Chương 396: Kế hoạch cứu vớt chính mình (1) Miễn phí
397 Chương 397: Kế hoạch cứu vớt chính mình (2) Miễn phí
398 Chương 398: Kế hoạch cứu vớt chính mình (3) Miễn phí
399 Chương 399: Kế hoạch cứu vớt chính mình (4) Miễn phí
400 Chương 400: Kế hoạch cứu vớt chính mình (5) Miễn phí
401 Chương 401: Kế hoạch cứu vớt chính mình (6) Miễn phí
402 Chương 402: Kế hoạch cứu vớt chính mình (7) Miễn phí
403 Chương 403: Kế hoạch cứu vớt chính mình (8) Miễn phí
404 Chương 404: Kế hoạch cứu vớt chính mình (9) Miễn phí
405 Chương 405: Kế hoạch cứu vớt chính mình (10) Miễn phí
406 Chương 406: Kếhoạch cứu vớt chính mình (11) Miễn phí
407 Chương 407: Kế hoạch cứu vớt chính mình (12) Miễn phí
408 Chương 408: Kế hoạch cứu vớt chính mình (13) Miễn phí
409 Chương 409: Kế hoạch cứu vớt chính mình (hoàn) Miễn phí
410 Chương 410: Chưởng môn bại trận (1) Miễn phí
411 Chương 411: Chưởng môn bại trận (2) Miễn phí
412 Chương 412: Chưởng môn bại trận (3) Miễn phí
413 Chương 413: Chưởng môn bại trận (4) Miễn phí
414 Chương 414: Chưởng môn bại trận (5) Miễn phí
415 Chương 415: Chưởng môn bại trận (6) Miễn phí
416 Chương 416: Chưởng môn bại trận (7) Miễn phí
417 Chương 417: Chưởng môn bại trận (8) Miễn phí
418 Chương 418: Chưởng môn bại trận 9 Miễn phí
419 Chương 419: Chưởng môn bại trận 10 Miễn phí
420 Chương 420: Chưởng môn bại trận 11 Miễn phí
421 Chương 421: Chưởng môn bại trận 12 Miễn phí
422 Chương 422: Chưởng môn bại trận 13 Miễn phí
423 Chương 423: Chưởng môn bại trận 14 Miễn phí
424 Chương 424: Tài tử và giai nhân 1 Miễn phí
425 Chương 425: Tài tử và giai nhân xinh đẹp 2 Miễn phí
426 Chương 426: Tài tử và giai nhân xinh đẹp 3 Miễn phí
427 Chương 427: Tài tử và xinh đẹp giai nhân 4 Miễn phí
428 Chương 428: Tài tử và giai nhân xinh đẹp 5 Miễn phí
429 Chương 429: Tài tử và giai nhân xinh đẹp 6 Miễn phí
430 Chương 430: Tài tử và giai nhân (hết) Miễn phí
431 Chương 431: Nữ nhân bị liên lụy (1) Miễn phí
432 Chương 432: Nữ nhân bị liên lụy (2) Miễn phí
433 Chương 433: Nữ nhân bị liên lụy (3) Miễn phí
434 Chương 434: Nữ nhân bị liên lụy (4) Miễn phí
435 Chương 435: Nữ nhân bị liên lụy (5) Miễn phí
436 Chương 436: Nữ nhân bị liên lụy (6) Miễn phí
437 Chương 437: Nữ nhân bị liên quan đến (7) Miễn phí
438 Chương 438: Nữ nhân bị liên lụy (8) Miễn phí
439 Chương 439: Nữ nhân bị liên lụy (9) Miễn phí
449 Chương 449: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (9) Miễn phí
450 Chương 450: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (hoàn) Miễn phí
451 Chương 451: Vuột mất người bảo vệ (1) Miễn phí
452 Chương 452: Vuột mất người bảo vệ (2) Miễn phí
453 Chương 453: Vuột mất người bảo vệ (3) Miễn phí
454 Chương 454: Vuột mất người bảo vệ (4) Miễn phí
455 Chương 455: Vuột mất người bảo vệ (5) Miễn phí
456 Chương 456: Vuột mất người bảo vệ (6) Miễn phí
457 Chương 457: Vuột mất người bảo vệ (7) Miễn phí
467 Chương 467: Vuột mất người bảo vệ (Hoàn) Miễn phí
468 Chương 468: Không làm nam phụ trung khuyển 1 Miễn phí
469 Chương 469: Không làm nam phụ trung khuyển (2) Miễn phí
470 Chương 470: Không làm nam phụ trung khuyển 3 Miễn phí
471 Chương 471: Không làm nam phụ trung khuyển 4 Miễn phí
472 Chương 472: Không làm nam phụ trung khuyển (5) Miễn phí
473 Chương 473: Không làm nam phụ trung khuyển (6) Miễn phí
474 Chương 474: Không làm nam phụ trung khuyển (7) Miễn phí
475 Chương 475: Không làm nam phụ trung khuyển (8) Miễn phí
476 Chương 476: Không làm nam phụ trung khuyển 9 Miễn phí
477 Chương 477: Không làm nam phụ trung khuyển 10 Miễn phí
478 Chương 478: Không làm nam phụ trung khuyển (11) Miễn phí
479 Chương 479: Không làm nam phụ trung khuyển (12) Miễn phí
480 Chương 480: Không làm nam phụ trung khuyển (13-Hoàn) Miễn phí
481 Chương 481: Cô gái cá chép báo thù 1 Miễn phí
482 Chương 482: Cô gái cá chép báo thù (2) Miễn phí
483 Chương 483: Cô gái cá chép báo thù (ba) Miễn phí
484 Chương 484: Cô gái cá chép báo thù (bốn) Miễn phí
494 Chương 494: Cô gái cá chép báo thù (14) Miễn phí
495 Chương 495: Cô gái cá chép báo thù (hoàn) Miễn phí
496 Chương 496: Cô gái trong đoàn xiếc 1 Miễn phí
497 Chương 497: Cô gái trong đoàn xiếc 2 Miễn phí
498 Chương 498: Cô gái trong đoàn xiếc – 3 Miễn phí
499 Chương 499: Cô gái trong đoàn xiếc – 4 Miễn phí
500 Chương 500: Cô gái trong đoàn xiếc -5 Miễn phí
501 Chương 501: Cô gái trong đoàn xiếc – 6 Miễn phí
502 Chương 502: Cô gái trong đoàn xiếc – 7 Miễn phí
512 Chương 512: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (1) Miễn phí
513 Chương 513: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (2) Miễn phí
514 Chương 514: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (3) Miễn phí
515 Chương 515: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (4) Miễn phí
516 Chương 516: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (5) Miễn phí
517 Chương 517: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (6) Miễn phí
518 Chương 518: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (7) Miễn phí
519 Chương 519: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (8) Miễn phí
520 Chương 520: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (9) Miễn phí
521 Chương 521: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (10) Miễn phí
522 Chương 522: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (11) Miễn phí
523 Chương 523: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (12) Miễn phí
524 Chương 524: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (13) Miễn phí
525 Chương 525: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (14) Miễn phí
526 Chương 526: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (15) Miễn phí
527 Chương 527: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (16) Miễn phí
528 Chương 528: Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (17) Miễn phí
529 Chương 529: Vị hôn thê của Tổng giám đốc (hoàn) Miễn phí
530 Chương 530: Nữ phụ vốn là nữ chính (1) Miễn phí
531 Chương 531: Nữ phụ từng là nữ chính (2) Miễn phí
532 Chương 532: Nữ phụ từng là nữ chính (3) Miễn phí
533 Chương 533: Nữ phụ từng là nữ chính 4 Miễn phí
534 Chương 534: Nữ phụ vốn là nữ chính (5) Miễn phí
535 Chương 535: Nữ phụ vốn là nữ chính (6) Miễn phí
536 Chương 536: Nữ phụ vốn là nữ chính (7) Miễn phí
537 Chương 537: Nữ phụ vốn là nữ chính (8) Miễn phí
538 Chương 538: Nữ phụ vốn là nữ chính (9) Miễn phí
539 Chương 539: Nữ phụ vốn là nữ chính (10) Miễn phí
540 Chương 540: Nữ phụ vốn là nữ chính 11 Miễn phí
541 Chương 541: Nữ phụ vốn là nữ chính 12 Miễn phí
542 Chương 542: Nữ phụ vốn là nữ chính 13 Miễn phí
543 Chương 543: Nữ phụ vốn là nữ chính 14 Miễn phí
544 Chương 544: Nữ phụ vốn là nữ chính 15 Miễn phí
545 Chương 545: Nữ phụ vốn là nữ chính 16 Miễn phí
555 Chương 555: Chia rẽ tiên lữ tình duyên 7 Miễn phí
556 Chương 556: Chia rẽ tiên lữ tình duyên 8 Miễn phí
557 Chương 557: Chia rẽ tiên lữ tình duyên 9 Miễn phí
558 Chương 558: Chia rẽ tiên lữ tình duyên 10 Miễn phí
559 Chương 559: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 11 Miễn phí
560 Chương 560: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 12 Miễn phí
561 Chương 561: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 13 Miễn phí
562 Chương 562: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 14 Miễn phí
563 Chương 563: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 15 Miễn phí
573 Chương 573: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (hết) Miễn phí
574 Chương 574: Nữ phụ phỉ thúy dị năng 1 Miễn phí
575 Chương 575: Nữ phụ phỉ thúy dị năng (2) Miễn phí
576 Chương 576: Nữ phụ phỉ thúy dị năng (3) Miễn phí
577 Chương 577: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (4) Miễn phí
578 Chương 578: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (5) Miễn phí
579 Chương 579: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (6) Miễn phí
580 Chương 580: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (7) Miễn phí
581 Chương 581: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (8) Miễn phí
582 Chương 582: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (9) Miễn phí
583 Chương 583: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (10) Miễn phí
584 Chương 584: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (11) Miễn phí
585 Chương 585: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (12) Miễn phí
586 Chương 586: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (13) Miễn phí
587 Chương 587: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (14) Miễn phí
588 Chương 588: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (15) Miễn phí
589 Chương 589: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (16) Miễn phí
590 Chương 590: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (17) Miễn phí
591 Chương 591: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (18) Miễn phí
592 Chương 592: Nữ phụ Phỉ Thúy dị năng (19) Miễn phí
593 Chương 593: Vì đại nghĩa diệt thân (1) Miễn phí
594 Chương 594: Vì đại nghĩa diệt thân (2) Miễn phí
595 Chương 595: Vì đại nghĩa diệt thân (3) Miễn phí
596 Chương 596: Vì đại nghĩa diệt thân (4) Miễn phí
597 Chương 597: Vì đại nghĩa diệt thân (5) Miễn phí
598 Chương 598: Vì đại nghĩa diệt thân (6) Miễn phí
599 Chương 599: Vì đại nghĩa diệt thân (7) Miễn phí
600 Chương 600: Vì đại nghĩa diệt thân (8) Miễn phí
601 Chương 601: Vì đại nghĩa diệt thân (9) Miễn phí
602 Chương 602: Vì đại nghĩa diệt thân (10) Miễn phí
603 Chương 603: Vì đại nghĩa diệt thân (11) Miễn phí
604 Chương 604: Vì đại nghĩa diệt thân (12) Miễn phí
605 Chương 605: Vì đại nghĩa diệt thân (13) Miễn phí
606 Chương 606: Vì đại nghĩa diệt thân (14) Miễn phí
607 Chương 607: Vì đại nghĩa diệt thân 15 Miễn phí
608 Chương 608: Vì đại nghĩa diệt thân 16 Miễn phí
609 Chương 609: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 1 Miễn phí
610 Chương 610: Nữ chính xuyên qua thanh triều 2 Miễn phí
611 Chương 611: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 3 Miễn phí
612 Chương 612: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 4 Miễn phí
613 Chương 613: Nữ chính xuyên Thanh triều 5 Miễn phí
614 Chương 614: Nữ chính xuyên Thanh triều 6 Miễn phí
615 Chương 615: Nữ chính xuyên Thanh triều 7 Miễn phí
616 Chương 616: Nữ chính xuyên Thanh triều 8 Miễn phí
617 Chương 617: Nữ chính xuyên Thanh triều 9 Miễn phí
618 Chương 618: Nữ chính xuyên Thanh triều 10 Miễn phí
619 Chương 619: Nữ chính xuyên Thanh triều 11 Miễn phí
620 Chương 620: Nữ chính xuyên Thanh triều 12 Miễn phí
621 Chương 621: Nữ chĩnh xuyên Thanh triều 13 Miễn phí
622 Chương 622: Nữ chính xuyên Thanh triều 14 Miễn phí
623 Chương 623: Nữ chính xuyên Thanh triều 15 Miễn phí
624 Chương 624: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 16 Miễn phí
625 Chương 625: Nữ chính xuyên qua Thanh Triều 17 Miễn phí
626 Chương 626: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 18 Miễn phí
627 Chương 627: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 19 Miễn phí
628 Chương 628: Nữ chính xuyên qua Thanh triều 20 Miễn phí
629 Chương 629: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 1 Miễn phí
630 Chương 630: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 2 Miễn phí
631 Chương 631: Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản (3) Miễn phí
632 Chương 632: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản (4) Miễn phí
633 Chương 633: Xuyên qua thành thị đứa con phá sản 5 Miễn phí
634 Chương 634: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 6 Miễn phí
635 Chương 635: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 7 Miễn phí
636 Chương 636: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 8 Miễn phí
637 Chương 637: Xuyên qua thành thị đứa con phá sản 9 Miễn phí
638 Chương 638: Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản 10 Miễn phí
639 Chương 639: Xuyên qua thành thị : Đứa con phá sản 11 Miễn phí
640 Chương 640: Xuyên qua thành thị : Đứa con phá sản 12 Miễn phí
641 Chương 641: Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản 13 Miễn phí
642 Chương 642: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 14 Miễn phí
643 Chương 643: Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 15 Miễn phí
644 Chương 644: Xuyên qua thành thị đứa con phá sản 16 Miễn phí
645 Chương 645: Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản (hết) Miễn phí
646 Chương 646: Star: Đào phạm báo thù 1 Miễn phí
647 Chương 647: Star: Đào phạm báo thù 2 Miễn phí
648 Chương 648: Star: Đào phạm báo thù 3 Miễn phí
649 Chương 649: Star: Đào phạm báo thù 4 Miễn phí
650 Chương 650: Star: đào phạm báo thù 5 Miễn phí
660 Chương 660: Stars: Đào phạm báo thù 15 Miễn phí
661 Chương 661: Star: Đào phạm báo thù 16 Miễn phí
662 Chương 662: Stars: Đào phạm báo thù 17 Miễn phí
663 Chương 663: Star: Đào phạm báo thù 18 Miễn phí
664 Chương 664: Stars: Đào phạm báo thù 19 Miễn phí
665 Chương 665: Star:Đào phạm báo thù 20 (hoàn) Miễn phí
666 Chương 666: Cô gái có cuộc đời thấp kém 1 Miễn phí
667 Chương 667: Cô gái có cuộc đời thấp kém 2 Miễn phí
668 Chương 668: Cô gái có cuộc đời thấp kém 3 Miễn phí
678 Chương 678: Cô gái có cuộc đời thấp kém 13 Miễn phí
679 Chương 679: Cô gái có cuộc đời thấp kém 14 Miễn phí
680 Chương 680: Cô gái có cuộc đời thấp kém 15 Miễn phí
681 Chương 681: Cô gái có cuộc đời thấp kém 16 Miễn phí
682 Chương 682: Cô gái có cuộc đời thấp kém 17 Miễn phí
683 Chương 683: Cô gái có cuộc đời thấp kém 18 Miễn phí
684 Chương 684: Cô gái có cuộc đời thấp kém 19 Miễn phí
685 Chương 685: Cô gái có cuộc đời thấp kém (hoàn) Miễn phí
686 Chương 686: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu (1) Miễn phí
234 Chương 234: Nam nhân dị giới xuyên qua (13) Miễn phí
235 Chương 235: Nam nhân dị giới xuyên qua (hoàn) Miễn phí
236 Chương 236: Bạch mã hoàng tử 1 Miễn phí
237 Chương 237: Bạch mã hoàng tử 2 Miễn phí
238 Chương 238: Bạch mã hoàng tử 3 Miễn phí
239 Chương 239: Bạch mã hoàng tử 4 Miễn phí
240 Chương 240: Bạch mã hoàng tử 5 Miễn phí
241 Chương 241: Bạch mã hoàng tử 6 Miễn phí
242 Chương 242: Bạch mã hoàng tử 7 Miễn phí
243 Chương 243: Bạch mã hoàng tử 8 Miễn phí
244 Chương 244: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp (một) Miễn phí
245 Chương 245: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp (hai) Miễn phí
246 Chương 246: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp (ba) Miễn phí
247 Chương 247: Đôi tình nhân giang hồ (bốn) Miễn phí
248 Chương 248: Đôi tình nhân giang hồ (năm) Miễn phí
249 Chương 249: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp 6 Miễn phí
250 Chương 250: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp (7) Miễn phí
251 Chương 251: Đôi tình nhân giang hồ Nghĩa hiệp (8) Miễn phí
669 Chương 669: Cô gái có cuộc đời thấp kém 4 Miễn phí
670 Chương 670: Cô gái có cuộc đời thấp kém 5 Miễn phí
671 Chương 671: Cô gái có cuộc đời thấp kém 6 Miễn phí
672 Chương 672: Cô gái có cuộc đời thấp kém 7 Miễn phí
673 Chương 673: Cô gái có cuộc đời thấp kém 8 Miễn phí
674 Chương 674: Cô gái có cuộc đời thấp kém 9 Miễn phí
675 Chương 675: Cô gái có cuộc đời thấp kém 10 Miễn phí
676 Chương 676: Cô gái có cuộc đời thấp kém 11 Miễn phí
677 Chương 677: Cô gái có cuộc đời thấp kém 12 Miễn phí
651 Chương 651: Star: Đào phạm báo thù 6 Miễn phí
652 Chương 652: Star: Đào phạm báo thù 7 Miễn phí
653 Chương 653: Star: Đào phạm báo thù 8 Miễn phí
654 Chương 654: Star: đào phạm báo thù 9 Miễn phí
655 Chương 655: Star: Đào phạm báo thù 10 Miễn phí
656 Chương 656: Star: đào phạm báo thù 11 Miễn phí
657 Chương 657: Star: Đào phạm báo thù 12 Miễn phí
658 Chương 658: Stars: Đào phạm báo thù 13 Miễn phí
659 Chương 659: Star: Đào phạm báo thù 14 Miễn phí
440 Chương 440: Nữ nhân bị liên lụy (10) Miễn phí
441 Chương 441: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (1) Miễn phí
442 Chương 442: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (2) Miễn phí
443 Chương 443: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (3) Miễn phí
444 Chương 444: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (4) Miễn phí
445 Chương 445: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (5) Miễn phí
446 Chương 446: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (6) Miễn phí
447 Chương 447: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (7) Miễn phí
448 Chương 448: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (8) Miễn phí
458 Chương 458: Vuột mất người bảo vệ (8) Miễn phí
459 Chương 459: Vuột mất người bảo vệ (9) Miễn phí
460 Chương 460: Vuột mất người bảo vệ (10) Miễn phí
461 Chương 461: Vuột mất người bảo vệ (11) Miễn phí
462 Chương 462: Vuột mất người bảo vệ (12) Miễn phí
463 Chương 463: Vuột mất người bảo vệ (13) Miễn phí
464 Chương 464: Vuột mất người bảo vệ (14) Miễn phí
465 Chương 465: Vuột mất người bảo vệ (15) Miễn phí
466 Chương 466: Vuột mất người bảo vệ (16) Miễn phí
503 Chương 503: Cô gái trong đoàn xiếc – 8 Miễn phí
504 Chương 504: Cô gái trong đoàn xiếc – 9 Miễn phí
505 Chương 505: Cô gái trong đoàn xiếc – 10 Miễn phí
506 Chương 506: Cô gái trong đoàn xiếc – 11 Miễn phí
507 Chương 507: Cô gái trong đoàn xiếc -12 Miễn phí
508 Chương 508: Cô gái trong đoàn xiếc – 13 Miễn phí
509 Chương 509: Cô gái trong đoàn xiếc – 14 Miễn phí
510 Chương 510: Cô gái trong đoàn xiếc – 15 Miễn phí
511 Chương 511: Cô gái trong đoàn xiếc – 16 Miễn phí
546 Chương 546: Nữ phụ vốn là nữ chính 17 Miễn phí
547 Chương 547: Nữ phụ vốn là nữ chính 18 Miễn phí
548 Chương 548: Nữ phụ vốn là nữ chính 19 Miễn phí
549 Chương 549: Chia rẽ tình duyên tiên lữ (1) Miễn phí
550 Chương 550: Chia rẽ tình duyên tiên nữ (2) Miễn phí
551 Chương 551: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 3 Miễn phí
552 Chương 552: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 4 Miễn phí
553 Chương 553: Chia rẽ tình duyên tiên lữ 5 Miễn phí
554 Chương 554: Chia rẽ tiên lữ tình duyên 6 Miễn phí
564 Chương 564: Dị Giới: Nữ vương giá lâm 1 Miễn phí
565 Chương 565: Dị Giới: Nữ vương giá lâm 2 Miễn phí
566 Chương 566: Dị giới: Nữ vương giá lâm 3 Miễn phí
567 Chương 567: Dị giới: Nữ vương giá lâm 4 Miễn phí
568 Chương 568: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (5) Miễn phí
569 Chương 569: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (6) Miễn phí
570 Chương 570: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (7) Miễn phí
571 Chương 571: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (8) Miễn phí
572 Chương 572: Dị Giới: Nữ vương giá lâm (9) Miễn phí
485 Chương 485: Cô gái cá chép báo thù (năm) Miễn phí
486 Chương 486: Cô gái cá chép báo thù (sáu) Miễn phí
487 Chương 487: Cô gái cá chép báo thù (bảy) Miễn phí
488 Chương 488: Cô gái cá chép báo thù (tám) Miễn phí
489 Chương 489: Cô gái cá chép báo thù (chín) Miễn phí
490 Chương 490: Cô gái cá chép báo thù (mười) Miễn phí
491 Chương 491: Cô gái cá chép báo thù (11) Miễn phí
492 Chương 492: Cô gái cá chép báo thù (mười hai) Miễn phí
493 Chương 493: Cá chép cô nương báo thù 13 Miễn phí
696 Chương 696: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 11 Miễn phí
697 Chương 697: Tình đầu gặp nhau quá sớm 1 Miễn phí
698 Chương 698: Tình đầu gặp nhau quá sớm 2 Miễn phí
699 Chương 699: Tình đầu gặp nhau quá sớm 3 Miễn phí
700 Chương 700: Tình đầu gặp nhau quá sớm 4 Miễn phí
687 Chương 687: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 2 Miễn phí
688 Chương 688: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 3 Miễn phí
689 Chương 689: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 4 Miễn phí
690 Chương 690: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 5 Miễn phí
691 Chương 691: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 6 Miễn phí
692 Chương 692: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 7 Miễn phí
693 Chương 693: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 8 Miễn phí
694 Chương 694: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 9 Miễn phí
695 Chương 695: Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 10 Miễn phí
701 Chương 701: Tình đầu gặp nhau quá sớm 5 Miễn phí
702 Chương 702: Tình đầu gặp nhau quá sớm 6 Miễn phí
703 Chương 703: Tình đầu gặp nhau quá sớm 7 Miễn phí
704 Chương 704: Tình đầu gặp nhau quá sớm 8 Miễn phí
705 Chương 705: Tình đầu gặp nhau quá sớm – 9 Miễn phí
706 Chương 706: Tình đầu gặp nhau quá sớm 10 Miễn phí
707 Chương 707: Tình đầu gặp nhau quá sơm – 11 Miễn phí
708 Chương 708: Tình đầu gặp nhau quá sớm 12 Miễn phí
709 Chương 709: Tình đầu gặp nhau quá sớm 13 Miễn phí
710 Chương 710: Tình đầu gặp nhau quá sớm 14 Miễn phí
711 Chương 711: Tình đầu gặp nhau quá sớm 15 Miễn phí
712 Chương 712: Tình đầu gặp nhau quá sớm 16 Miễn phí
713 Chương 713: Tình đầu gặp nhau quá sớm – 17 Miễn phí
714 Chương 714: Tình đầu gặp nhau quá sớm 18 Miễn phí
715 Chương 715: Tình đầu gặp nhau quá sớm – 19 Miễn phí
716 Chương 716: Tình đầu gặp nhau quá sớm 20 Miễn phí
717 Chương 717: Tình đầu gặp nhau quá sớm 21 Miễn phí
718 Chương 718: Tình đầu gặp nhau quá sớm 22 Miễn phí
719 Chương 719: Tình đầu gặp nhau quá sớm 23 Miễn phí
720 Chương 720: Tình đầu gặp nhau quá sớm 24 Miễn phí
721 Chương 721: Tình đầu gặp nhau quá sớm 25 Miễn phí
722 Chương 722: Tình đầu gặp nhau quá sớm 26 (END) Miễn phí
723 Chương 723: Kế nữ Mộ Dung gia (1) Miễn phí
724 Chương 724: Kế nữ Mộ Dung gia (2) Miễn phí
725 Chương 725: Kế nữ Mộ Dung gia (3) Miễn phí
726 Chương 726: Kế nữ Mộ Dung gia (4) Miễn phí
727 Chương 727: Kế nữ Mộ Dung gia (5) Miễn phí
728 Chương 728: Kế nữ Mộ Dung gia (6) Miễn phí
729 Chương 729: Kế nữ Mộ Dung gia (7) Miễn phí
730 Chương 730: Kế nữ Mộ Dung gia (8) Miễn phí
731 Chương 731: Kế nữ Mộ Dung gia (9) Miễn phí
732 Chương 732: Kế nữ Mộ Dung gia (10) Miễn phí
733 Chương 733: Kế nữ Mộ Dung gia (11) Miễn phí
734 Chương 734: Kế nữ Mộ Dung gia 12 Miễn phí
735 Chương 735: Kế nữ Mộ Dung gia 13 Miễn phí
736 Chương 736: Kế nữ Mộ Dung gia 14 Miễn phí
737 Chương 737: Kế nữ Mộ Dung gia 15 Miễn phí
738 Chương 738: Kế nữ Mộ Dung gia 16 Miễn phí
739 Chương 739: Kế nữ Mộ Dung gia 17 Miễn phí
740 Chương 740: Chị em gái trọng sinh 1 Miễn phí
741 Chương 741: Chị em gái trọng sinh 2 Miễn phí
742 Chương 742: Chị em gái trọng sinh 3 Miễn phí
743 Chương 743: Chị em gái trọng sinh 4 Miễn phí
744 Chương 744: Chị em gái trọng sinh 5 Miễn phí
745 Chương 745: Chị em gái trọng sinh 6 Miễn phí
746 Chương 746: Chị em gái trọng sinh 7 Miễn phí
747 Chương 747: Chị em gái trọng sinh 8 Miễn phí
748 Chương 748: Chị em gái trọng sinh 9 Miễn phí
749 Chương 749: Chị em gái trọng sinh (10) Miễn phí
750 Chương 750: Chị em gái trọng sinh 11 Miễn phí
751 Chương 751: Chị em gái trọng sinh (12) Miễn phí
752 Chương 752: Chị em gái trọng sinh (13) Miễn phí
753 Chương 753: Chị em gái trọng sinh 14 Miễn phí
754 Chương 754: Chị em gái trọng sinh 15 Miễn phí
755 Chương 755: Chị em gái trọng sinh 16 Miễn phí
756 Chương 756: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 1 Miễn phí
757 Chương 757: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 2 Miễn phí
758 Chương 758: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 3 Miễn phí
759 Chương 759: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 4 Miễn phí
760 Chương 760: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 5 Miễn phí
761 Chương 761: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 6 Miễn phí
762 Chương 762: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 7 Miễn phí
763 Chương 763: Nữ phụ ác độc xoay người 8 Miễn phí
764 Chương 764: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 9 Miễn phí
765 Chương 765: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 10 Miễn phí
766 Chương 766: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 11 Miễn phí
767 Chương 767: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 12 Miễn phí
768 Chương 768: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 13 Miễn phí
769 Chương 769: Nữ phụ độc ác muốn xoay người 14 Miễn phí
770 Chương 770: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 15 Miễn phí
771 Chương 771: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 16 Miễn phí
772 Chương 772: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 17 Miễn phí
773 Chương 773: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 18 Miễn phí
774 Chương 774: Nữ phụ độc ác muốn xoay người 19 Miễn phí
775 Chương 775: Nữ phụ độc ác muốn xoay người 20 Miễn phí
776 Chương 776: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 21 Miễn phí
777 Chương 777: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 22 Miễn phí
778 Chương 778: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 23 Miễn phí
779 Chương 779: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 24 Miễn phí
780 Chương 780: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 25 Miễn phí
781 Chương 781: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 26 Miễn phí
782 Chương 782: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 27 Miễn phí
783 Chương 783: Nữ phụ ác độc muốn xoay mình 28 Miễn phí
784 Chương 784: Nữ phụ ác độc muốn xoay mình 29 Miễn phí
785 Chương 785: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 30 Miễn phí
786 Chương 786: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 31 Miễn phí
787 Chương 787: Nữ phụ ác độc muốn xoay người 32 Miễn phí
788 Chương 788: Tình yêu anh em giả (1) Miễn phí
789 Chương 789: Tình yêu anh em giả (2) Miễn phí
790 Chương 790: Tình yêu anh em giả (3) Miễn phí
791 Chương 791: Tình yêu anh em giả (4) Miễn phí
792 Chương 792: Tình yêu anh em giả (5) Miễn phí
793 Chương 793: Tình yêu anh em giả (6) Miễn phí
794 Chương 794: Tình yêu anh em giả (7) Miễn phí
795 Chương 795: Tình yêu anh em giả (8) Miễn phí
796 Chương 796: Tình yêu anh em giả 9 Miễn phí
797 Chương 797: Tình yêu anh em giả 10 Miễn phí
798 Chương 798: Tình yêu anh em giả 11 Miễn phí
799 Chương 799: Tình yêu anh em giả 12 Miễn phí
800 Chương 800: Tình yêu anh em giả 13 Miễn phí
801 Chương 801: Tình yêu anh em giả 14 Miễn phí
802 Chương 802: Tình yêu anh em giả 15 Miễn phí
803 Chương 803: Tình yêu anh em giả 16 Miễn phí
804 Chương 804: Tình yêu anh em giả 17 Miễn phí
805 Chương 805: Tình yêu anh em giả 18 Miễn phí
806 Chương 806: Gặp lại hệ thống cung phi (1) Miễn phí
807 Chương 807: Gặp lại hệ thống cung phi (2) Miễn phí
808 Chương 808: Gặp lại hệ thống cung phi (3) Miễn phí
809 Chương 809: Gặp lại hệ thống cung phi (4) Miễn phí
810 Chương 810: Gặp lại hệ thống cung phi (5) Miễn phí
811 Chương 811: Gặp lại cung phi hệ thống (6) Miễn phí
812 Chương 812: Gặp lại hệ thống cung phi (7) Miễn phí
813 Chương 813: Gặp lại hệ thống cung phi (8) Miễn phí
814 Chương 814: Gặp lại hệ thống cung phi (9) Miễn phí
815 Chương 815: Gặp lại hệ thống cung phi (10) Miễn phí
816 Chương 816: Gặp lại hệ thống cung phi (11) Miễn phí
817 Chương 817: Gặp lại hệ thống cung phi (12) Miễn phí
818 Chương 818: Gặp lại hệ thống cung phi (13) Miễn phí
819 Chương 819: Gặp lại hệ thống cung phi (14) Miễn phí
820 Chương 820: Gặp lại hệ thống cung phi (15) Miễn phí
821 Chương 821: Gặp lại hệ thống cung phi (16) Miễn phí
822 Chương 822: Gặp lại hệ thống cung phi (17) Miễn phí
823 Chương 823: Gặp lại hệ thống cung phi (18) Miễn phí
824 Chương 824: Gặp lại hệ thống cung phi (19) Miễn phí
825 Chương 825: Gặp lại hệ thống cung phi (20) Miễn phí
826 Chương 826: Gặp lại hệ thống cung phi (21) Miễn phí
827 Chương 827: Gặp lại hệ thống cung phi (22) Miễn phí
828 Chương 828: Gặp lại hệ thống cung phi (23) Miễn phí
829 Chương 829: Gặp lại hệ thống cung phi (24) Miễn phí
830 Chương 830: Gặp lại hệ thống cung phi (25) Miễn phí
831 Chương 831: Gặp lại hệ thống cung phi (hoàn) Miễn phí
832 Chương 832: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (1) Miễn phí
833 Chương 833: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (2) Miễn phí
834 Chương 834: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (3) Miễn phí
835 Chương 835: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 4 Miễn phí
836 Chương 836: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 5 Miễn phí
837 Chương 837: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 6 Miễn phí
841 Chương 841: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (10) Miễn phí
842 Chương 842: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (11) Miễn phí
843 Chương 843: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (12) Miễn phí
844 Chương 844: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (13) Miễn phí
845 Chương 845: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (14) Miễn phí
846 Chương 846: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (15) Miễn phí
838 Chương 838: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 7 Miễn phí
839 Chương 839: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 8 Miễn phí
840 Chương 840: Cô nương muốn xin lỗi 9 Miễn phí
856 Chương 856: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (25) Miễn phí
857 Chương 857: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (26) Miễn phí
858 Chương 858: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (27) Miễn phí
859 Chương 859: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (Hoàn) Miễn phí
860 Chương 860: Nam phụ thánh mẫu (1) Miễn phí
861 Chương 861: Nam phụ thánh mẫu (2) Miễn phí
862 Chương 862: Nam phụ thánh mẫu (3) Miễn phí
863 Chương 863: Nam phụ thánh mẫu (4) Miễn phí
864 Chương 864: Nam phụ thánh mẫu (5) Miễn phí
865 Chương 865: Nam phụ thánh mẫu 6 Miễn phí
866 Chương 866: Nam phụ thánh mẫu 7 Miễn phí
867 Chương 867: Nam phụ thánh mẫu 8 Miễn phí
868 Chương 868: Nam phụ thánh mẫu 9 Miễn phí
869 Chương 869: Nam phụ thánh mẫu 10 Miễn phí
870 Chương 870: Nam phụ thánh mẫu 11 Miễn phí
847 Chương 847: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (16) Miễn phí
848 Chương 848: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (17) Miễn phí
849 Chương 849: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (18) Miễn phí
850 Chương 850: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (19) Miễn phí
851 Chương 851: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (20) Miễn phí
852 Chương 852: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 21 Miễn phí
853 Chương 853: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 22 Miễn phí
854 Chương 854: Cô nương muốn nói lời xin lỗi 23 Miễn phí
855 Chương 855: Cô nương muốn nói lời xin lỗi (24) Miễn phí
871 Chương 871: Nam phụ thánh mẫu 12 Miễn phí
872 Chương 872: Nam phụ thánh mẫu 13 Miễn phí
873 Chương 873: Nam phụ thánh mẫu 14 Miễn phí
874 Chương 874: Nam phụ thánh mẫu 17 Miễn phí
875 Chương 875: Nam phụ thánh mẫu 18 Miễn phí
876 Chương 876: Nam phụ thánh mẫu 15 Miễn phí
877 Chương 877: Nam phụ thánh mẫu 16 Miễn phí
878 Chương 878: Nam phụ thánh mẫu 17 Miễn phí
879 Chương 879: Nam phụ thánh mẫu 18 Miễn phí
880 Chương 880: Nam phụ thánh mẫu 19 Miễn phí
881 Chương 881: Nam phụ thánh mẫu 20 Miễn phí
882 Chương 882: Nam phụ thánh mẫu 21 Miễn phí
883 Chương 883: Nam phụ thánh mẫu 22 Miễn phí
884 Chương 884: Nam phụ thánh mẫu 23 Miễn phí
885 Chương 885: Nam phụ thánh mẫu 24 Miễn phí
886 Chương 886: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 1 Miễn phí
887 Chương 887: Hành trình cáo biệt cuối cùng 02 Miễn phí
888 Chương 888: Hành trình cáo biệt cuối cùng 3 Miễn phí
889 Chương 889: Hành trình cáo biệt cuối cùng 04 Miễn phí
890 Chương 890: Hành trình cáo biệt cuối cùng 5 Miễn phí
891 Chương 891: Hành trình cáo biệt cuối cùng 6 Miễn phí
892 Chương 892: Hành trình cáo biệt cuối cùng 7 Miễn phí
893 Chương 893: Hành trình cáo biệt cuố cùng 8 Miễn phí
894 Chương 894: Hành trình cáo biệt cuối cùng 9 Miễn phí
895 Chương 895: Hành trình cáo biệt cuối cùng 10 Miễn phí
896 Chương 896: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 11 Miễn phí
897 Chương 897: Hành trình cáo biệt cuối cùng 12 Miễn phí
898 Chương 898: Hành trình cáo biệt cuối cùng 13 Miễn phí
899 Chương 899: Hành trình cáo biệt cuối cùng 14 Miễn phí
900 Chương 900: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 15 Miễn phí
901 Chương 901: Hành trình cáo biệt cuối cùng 16 Miễn phí
902 Chương 902: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 17 Miễn phí
903 Chương 903: Hành trình cáo biệt cuối cùng 18 Miễn phí
904 Chương 904: Hành trình cáo biệt cuối cùng 19 Miễn phí
905 Chương 905: Hành trình cáo biệt cuối cùng 20 Miễn phí
906 Chương 906: Hành trình cáo biệt cuối cùng 21 Miễn phí
907 Chương 907: Hành trình cáo biệt cuối cùng 22 Miễn phí
908 Chương 908: Hành trình cáo biệt cuối cùng 23 Miễn phí
909 Chương 909: Hành trình cáo biệt cuối cùng 24 Miễn phí
910 Chương 910: Hành trình cáo biệt cuối cùng 25 Miễn phí
911 Chương 911: Hành trình cáo biệt cuối cùng 26 Miễn phí
912 Chương 912: Hành trình cáo biệt cuối cùng 27 Miễn phí
913 Chương 913: Hành trình cáo biệt cuối cùng 28 Miễn phí
914 Chương 914: Hành trình cáo biệt cuối cùng 29 Miễn phí
915 Chương 915: Hành trình cáo biệt cuối cùng 30 Miễn phí
916 Chương 916: Hành trình cáo biệt cuối cùng 31 Miễn phí
917 Chương 917: Hành trình cáo biệt cuối cùng 32 Miễn phí
918 Chương 918: Hành trình cáo biệt cuối cùng 33 Miễn phí
919 Chương 919: Hành trình cáo biệt cuối cùng 34 Miễn phí
920 Chương 920: Hành trình cáo biệt cuối cùng 35 Miễn phí
921 Chương 921: Hành trình cáo biệt cuối cùng 36 Miễn phí
922 Chương 922: Hành trình cáo biệt cuối cùng 37 Miễn phí
923 Chương 923: Hành trình cáo biệt cuối cùng 38 Miễn phí
924 Chương 924: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 39 Miễn phí
925 Chương 925: Hành trình cáo biệt cuối cùng 40 Miễn phí
926 Chương 926: Hành trình cáo biệt cuối cùng 41 Miễn phí
927 Chương 927: Hành trình cáo biệt cuối cùng 42 Miễn phí
928 Chương 928: Hành Trình Cáo Biệt Cuối Cùng 43 Miễn phí
929 Chương 929: Hành trình cáo biệt cuối cùng 44 Miễn phí
930 Chương 930: Hành trình cáo biệt cuối cùng 45 Miễn phí
931 Chương 931: Hành trình cáo biệt cuối cùng 46 Miễn phí
932 Chương 932: Hành trình cáo biệt cuối cùng 47 Miễn phí
933 Chương 933: Hành trình cáo biệt cuối cùng 48 Miễn phí
934 Chương 934: Bạn trai bị đàn ông cướp 01 Miễn phí
935 Chương 935: Bạn trai bị đàn ông cướp 02 Miễn phí
936 Chương 936: Bạn trai bị đàn ông cướp 03 Miễn phí
937 Chương 937: Bạn trai bị đàn ông cướp 04 Miễn phí
938 Chương 938: Bạn trai bị đàn ông cướp 05 Miễn phí
939 Chương 939: Bạn trai bị đàn ông cướp 06 Miễn phí
940 Chương 940: Bạn trai bị đàn ông cướp 07 Miễn phí
941 Chương 941: Bạn trai bị đàn ông cướp 08 Miễn phí
942 Chương 942: Bạn trai bị đàn ông cướp 09 Miễn phí
943 Chương 943: Bạn trai bị đàn ông cướp 10 Miễn phí
944 Chương 944: Bạn trai bị đàn ông cướp 11 Miễn phí
945 Chương 945: Bạn trai bị đàn ông cướp 12 Miễn phí
960 Chương 960: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 07 Miễn phí
961 Chương 961: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 08 Miễn phí
962 Chương 962: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 09 Miễn phí
963 Chương 963: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 10 Miễn phí
964 Chương 964: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 11 Miễn phí
965 Chương 965: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 12 Miễn phí
966 Chương 966: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 13 Miễn phí
967 Chương 967: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 14 Miễn phí
959 Chương 959: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 06 Miễn phí
968 Chương 968: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 15 Miễn phí
969 Chương 969: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 16 Miễn phí
970 Chương 970: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 17 Miễn phí
971 Chương 971: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 18 Miễn phí
972 Chương 972: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 19 Miễn phí
973 Chương 973: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 20 Miễn phí
974 Chương 974: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 21 Miễn phí
975 Chương 975: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 22 Miễn phí
976 Chương 976: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 23 Miễn phí
977 Chương 977: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 24 Miễn phí
978 Chương 978: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 25 Miễn phí
979 Chương 979: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 26 Miễn phí
980 Chương 980: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 27 Miễn phí
981 Chương 981: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 28 Miễn phí
982 Chương 982: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 29 Miễn phí
983 Chương 983: Cuộc chiến ánh sáng vào bóng tối (30) Miễn phí
984 Chương 984: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 31 Miễn phí
985 Chương 985: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 32 Miễn phí
986 Chương 986: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 33 Miễn phí
987 Chương 987: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 34 Miễn phí
988 Chương 988: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 35 Miễn phí
989 Chương 989: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 36 Miễn phí
990 Chương 990: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 37 Miễn phí
991 Chương 991: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 38 Miễn phí
992 Chương 992: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối (hoàn) Miễn phí
993 Chương 993: Anh hùng cái thế của ta 01 Miễn phí
994 Chương 994: Anh hùng cái thế của ta 02 Miễn phí
995 Chương 995: Anh hùng cái thế của ta 03 Miễn phí
996 Chương 996: Anh hùng cái thế của ta 04 Miễn phí
997 Chương 997: Anh hùng cái thế của ta 05 Miễn phí
998 Chương 998: Anh hùng cái thế của ta 06 Miễn phí
999 Chương 999: Anh hùng cái thế của ta 07 Miễn phí
1000 Chương 1000: Anh hùng cái thế của ta 08 Miễn phí
1001 Chương 1001: Anh hùng cái thế của ta 09 Miễn phí
1002 Chương 1002: Anh hùng cái thế của ta 10 Miễn phí
1003 Chương 1003: Anh hùng cái thế của ta 11 Miễn phí
1004 Chương 1004: Anh hùng cái thế của ta 12 Miễn phí
946 Chương 946: Bạn trai bị đàn ông cướp 13 Miễn phí
947 Chương 947: Bạn trai bị đàn ông cướp 14 Miễn phí
949 Chương 949: Bạn trai bị đàn ông cướp 16 Miễn phí
950 Chương 950: Bạn trai bị đàn ông cướp 17 Miễn phí
951 Chương 951: Bạn trai bị đàn ông cướp 18 Miễn phí
952 Chương 952: Bạn trai bị đàn ông cướp 19 Miễn phí
953 Chương 953: Bạn trai bị đàn ông cướp 20 Miễn phí
954 Chương 954: Cuộc chiến ánh sáng bóng tối 01 Miễn phí
955 Chương 955: Cuộc chiến ánh sáng bóng tối 02 Miễn phí
956 Chương 956: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 03 Miễn phí
957 Chương 957: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 04 Miễn phí
958 Chương 958: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 05 Miễn phí
948 Chương 948: Bạn trai bị đàn ông cướp 15 Miễn phí
1005 Chương 1005: Anh hùng cái thế của ta 13 Miễn phí
1006 Chương 1006: Anh hùng cái thế của ta 14 Miễn phí
1007 Chương 1007: Anh hùng cái thế của ta 15 Miễn phí
1008 Chương 1008: Anh hùng cái thế của ta 16 Miễn phí
1009 Chương 1009: Anh hùng cái thế của ta 17 Miễn phí
1010 Chương 1010: Anh hùng cái thế của ta 18 Miễn phí
1011 Chương 1011: Anh hùng cái thế của ta 19 Miễn phí
1012 Chương 1012: Anh hùng cái thế của ta 20 Miễn phí
1013 Chương 1013: Anh hùng cái thế của ta 21 Miễn phí
1014 Chương 1014: Anh hùng cái thế của ta 22 Miễn phí
1015 Chương 1015: Anh hùng cái thế của ta (23) Miễn phí
1016 Chương 1016: Anh hùng cái thế của ta (24) Miễn phí
1017 Chương 1017: Anh hùng cái thế của ta (25) Miễn phí
1018 Chương 1018: Anh hùng cái thế của ta (26) Miễn phí
1019 Chương 1019: Anh hùng cái thế của ta (27) Miễn phí
1020 Chương 1020: Anh hung cái thế của ta (28) Miễn phí
1021 Chương 1021: Anh hùng cái thế của ta (29) Miễn phí
1022 Chương 1022: Anh hùng cái thế của ta (30) Miễn phí
1023 Chương 1023: Anh hùng cái thế của ta (31) Miễn phí
1024 Chương 1024: Anh hùng cái thế của ta (32) Miễn phí
1025 Chương 1025: Anh hùng cái thế của ta (33) Miễn phí
1026 Chương 1026: Anh hùng cái thế của ta (34) Miễn phí
1027 Chương 1027: Anh hùng cái thế của ta (hết) Miễn phí
ID Tên
ID Comment