Chương 8: Thông Báo:

Dừng Viêt, viêt bộ khác có nội dung mới lạ hơn, bộ này nội dung giống hệt các bộ kia rồi.
Cơ duyên, tăng cao cảnh giới, đánh nhau plapla, quá đơn giản.
Bộ mới tên Tinh Thần Khí, vô đọc ủng hộ nhoa
---- Xuất bản bởi Thiên Đông.
Cập nhật lần cuối: 2019-12-01 21:39:11
46 từ · 0 phút đọc