Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Phụ trách: Contact Person Toang112
Phát hành: 2020-05-22 17:38:32
Mới nhất: 2020-05-22 17:44:30 (Chương 58)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 58 / Điểm đề cử: 0

Lộ Phi Nhi là người rất cởi mở thế nhưng lại rất ngoan cố, cô là con gái cưng, nhưng lại làm hình cảnh trinh sát.

Lý Thanh Lưu là người rất xảo quyệt thế nhưng lại rất bá đạo, anh là một công tử thế gia, nhưng lại làm cảnh sát trang bị quân sự.

Mặc dù bọn họ thường xuyên xa cách, nhưng bọn họ vẫn hứa sống chết cùng nhau.

id Tên Phí
1 Chương 1: Trung học phổ thông Miễn phí
2 Chương 2: Đi thăm Miễn phí
3 Chương 3: Đại học Miễn phí
4 Chương 4: Dây dưa Miễn phí
5 Chương 5: Bắt đầu thực tập Miễn phí
6 Chương 6: Lần đầu tiên gặp mặt Miễn phí
7 Chương 7: Từ chối yêu thương Miễn phí
8 Chương 8: Lộ rõ chân tướng Miễn phí
9 Chương 9: Đi công tác ở Hoa Thụ Miễn phí
10 Chương 10: Thu hoạch bất ngờ Miễn phí
11 Chương 11: Gia đình máu lạnh Miễn phí
12 Chương 12: Một chút tiến triển Miễn phí
13 Chương 13: Ám chỉ mơ hồ Miễn phí
14 Chương 14: Ông cụ Bành Vũ Miễn phí
15 Chương 15: Phụ nữ đánh nhau Miễn phí
16 Chương 16: Hiểu biết sâu hơn Miễn phí
17 Chương 17: Chất vấn lời khai Miễn phí
18 Chương 18: Môn học đặc biệt Miễn phí
19 Chương 19: Rượu không say lòng người Miễn phí
20 Chương 20: Thật thật giả giả Miễn phí
21 Chương 21: Gặp lại Nhậm Vĩ Miễn phí
22 Chương 22: Từ chối Nhậm Vĩ Miễn phí
23 Chương 23: Đến thăm hỏi Miễn phí
24 Chương 24: Đối mặt với mẹ vợ Miễn phí
25 Chương 25: Kết quả bất ngờ Miễn phí
26 Chương 26: Đường cùng phản kích Miễn phí
27 Chương 27: Không có người thấy Miễn phí
28 Chương 28: Anh là Trung Tá Miễn phí
29 Chương 29: Bản sắc đàn ông Miễn phí
30 Chương 30: Đặc công vũ trang Miễn phí
31 Chương 31: Chương - 31 Miễn phí
32 Chương 32: Chương - 32 Miễn phí
33 Chương 33: Chương - 33 Miễn phí
34 Chương 34: Chương - 34 Miễn phí
35 Chương 35: Chương - 35 Miễn phí
36 Chương 36: Chương - 36 Miễn phí
37 Chương 37: Chương - 37 Miễn phí
38 Chương 38: Chương - 38 Miễn phí
39 Chương 39: Chương - 39 Miễn phí
40 Chương 40: Chương - 40 Miễn phí
41 Chương 41: Chương - 41 Miễn phí
42 Chương 42: Chương - 42 Miễn phí
43 Chương 43: Chương - 43 Miễn phí
44 Chương 44: Chương - 44 Miễn phí
45 Chương 45: Chương - 45 Miễn phí
46 Chương 46: Chương - 46 Miễn phí
47 Chương 47: Chương - 47 Miễn phí
48 Chương 48: Chương - 48 Miễn phí
49 Chương 49: Chương - 49 Miễn phí
50 Chương 50: Chương - 50 Miễn phí
51 Chương 51: Chương - 51 Miễn phí
52 Chương 52: Chương - 52 Miễn phí
53 Chương 53: Chương - 53 Miễn phí
54 Chương 54: Chương - 54 Miễn phí
55 Chương 55: Chương - 55 Miễn phí
56 Chương 56: Chương - 56 Miễn phí
57 Chương 57: Chương - 57 Miễn phí
58 Chương 58: Chương cuối Miễn phí
ID Tên
ID Comment