Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Cơ Động Phong Bạo

4
4
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHKhoa Huyễn
Tác giả:
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-18 22:13:33
Mới nhất: 2019-08-26 21:14:58 (Chương 18)
Lượt xem: 699 / Bình luận: 1 / Chương: 650 / Điểm đề cử: 0

Cơ Động Phong Bạo thuộc loại truyện khoa huyễn chiến đấu, nói về thế giới thế kỷ thứ XXIII. Trên Trái đất lúc đó không chỉ có con người như chúng ta mà còn thêm một loại người thứ hai, người biến đổi gen (lại biến đổi gen, hic!). Hai loại người này tạm thời chung sống hòa bình với nhau, lấy khai thác vũ trụ bằng người máy có điểu khiển làm phương thức phát triển...

Trong nhân loại bình thường lúc đó, có một gã học sinh hết sức bình thường tên là Lý Phong. Sắp tốt nghiệp phổ thông, hắn mơ ước thi vào trường quân sự để trở thành chiến sĩ lái người máy. Vốn chỉ là một gã choai choai deadly ordinary như bao gã choai choai tầm thường khác trên Trái đất, tình cờ hắn được một con robot tí hon từ một nền văn minh cao hơn lạc vào nhận làm chủ nhân, và từ đó câu chuyện bắt đầu...

id Tên Phí
19 Chương 19: công chúa lại như thế nào Miễn phí
20 Chương 20: ngươi thật có phúc Miễn phí
21 Chương 21: một trận chiến kinh thiên hạ Miễn phí
22 Chương 22: cực mạnh đích liệt binh Miễn phí
23 Chương 23: ảo ảnh chiến cơ Miễn phí
24 Chương 24: tay súng bắn tỉa Miễn phí
25 Chương 25: ngắm bắn đích cao nhất cảnh giới Miễn phí
26 Chương 26: chú ý Miễn phí
27 Chương 27: ôn tập cùng thử Miễn phí
28 Chương 28: sơ tiếp xúc Miễn phí
29 Chương 29: sư sanh luyến? Miễn phí
30 Chương 30: uy hiếp Miễn phí
31 Chương 31: Đao phong tái hiện Miễn phí
32 Chương 32: ma điệp Miễn phí
33 Chương 33: Tiểu Lý Phi Đao Miễn phí
34 Chương 34: cảm thán Miễn phí
35 Chương 35: ngang trời xuất thế đích hắc mã Miễn phí
36 Chương 36: bảo tống cũng điên cuồng Miễn phí
37 Chương 37: xuân thiên đến đây Miễn phí
38 Chương 38: đồng học tính quan hệ Miễn phí
39 Chương 39: phỏng vấn Miễn phí
40 Chương 40: xu thế chờ phân phó Miễn phí
41 Chương 41: tiểu xứng Miễn phí
42 Chương 42: chính là tướng quân Miễn phí
43 Chương 43: quái vật Miễn phí
44 Chương 44: chu chỉ đích thứ kích Miễn phí
45 Chương 45: ta rất nguy hiểm Miễn phí
46 Chương 46: thứ năm bảo tống sanh Miễn phí
47 Chương 47: vô chiêu thắng có chiêu Miễn phí
48 Chương 48: nguyên lai đồng lộ Miễn phí
49 Chương 49: cường cường đối thoại Miễn phí
50 Chương 50: siêu cấp nhân khí Miễn phí
51 Chương 51: Sự thật phái cao thủ Miễn phí
52 Chương 52: bạo liệt -- khủng bố đích đao phong chiến sĩ Miễn phí
53 Chương 53: xá ta kỳ ai Miễn phí
54 Chương 54: không miên đêm Miễn phí
55 Chương 55: cấp điểm mặt mũi Miễn phí
56 Chương 56: mở to nhãn cũng có thể ngủ Miễn phí
57 Chương 57: ta là cầm thú Miễn phí
60 Chương 60: chính là tâm động Miễn phí
61 Chương 61: chấn bạo bát quái Miễn phí
62 Chương 62: ăn dấm chua Miễn phí
63 Chương 63: mật lý điều du Miễn phí
64 Chương 64: vừa mới hai đắc Miễn phí
65 Chương 65: hiệp nghị Miễn phí
66 Chương 66: xuống ngựa uy Miễn phí
67 Chương 67: ma quỷ thức quân huấn Miễn phí
68 Chương 68: ma luyện Miễn phí
69 Chương 69: use đích kiêu ngạo Miễn phí
70 Chương 70: quyết đấu Miễn phí
71 Chương 71: tiên xuống tay vi cường Miễn phí
72 Chương 72: hậu sanh đáng sợ Miễn phí
73 Chương 73: cơ giáp sơ thể nghiệm Miễn phí
74 Chương 74: khốn thú do đấu Miễn phí
75 Chương 75: nam nhân đích tôn nghiêm Miễn phí
76 Chương 76: trầm mặc đích sơn dương Miễn phí
77 Chương 77: túy ông ý Miễn phí
78 Chương 78: rõ ràng đích nam nhân Miễn phí
79 Chương 79: huấn luyện phạm vi Miễn phí
80 Chương 80: dò đường Miễn phí
81 Chương 81: tập kích Miễn phí
82 Chương 82: tinh thần bạo phá Miễn phí
83 Chương 83: không nhận thức được đích ảnh hưởng Miễn phí
84 Chương 84: đặc quyền Miễn phí
85 Chương 85: thiên nhưỡng chi biệt Miễn phí
86 Chương 86: giải phóng Miễn phí
87 Chương 87: quân huấn tổng kết Miễn phí
88 Chương 88: ngoài ý muốn kinh hỉ Miễn phí
89 Chương 89: cuồng vọng đích khiêu chiến giả Miễn phí
90 Chương 90: loại tinh tế phụ trọng chiến trường - Miễn phí
91 Chương 91: loại tinh tế phụ trọng chiến trường Miễn phí
92 Chương 92: điên cuồng áp bách Miễn phí
93 Chương 93: kinh ngạc thịt khiêu Miễn phí
94 Chương 94: bạo hắn! Miễn phí
95 Chương 95: cộng hưởng Miễn phí
96 Chương 96: tình nhân trong lúc đó Miễn phí
97 Chương 97: lưu hành Miễn phí
98 Chương 98: toàn phương vị chuẩn bị Miễn phí
99 Chương 99: đan thương thất mã Miễn phí
100 Chương 100: điên cuồng đao phong Miễn phí
101 Chương 101: ta, chính là truyền kỳ! Miễn phí
102 Chương 102: một người đích thần thoại Miễn phí
103 Chương 103: chiến hậu Miễn phí
104 Chương 104: kính bạo thị tần Miễn phí
105 Chương 105: giác kính Miễn phí
106 Chương 106: thưởng thủ đích bảo tiêu công tác Miễn phí
107 Chương 107: xá mình vi nhân Miễn phí
108 Chương 108: số 1 kim Miễn phí
109 Chương 109: ta đích “Viễn phòng chất nữ” Miễn phí
110 Chương 110: làm nam nhân da mặt hậu Miễn phí
111 Chương 111: chụp bán bắt đầu Miễn phí
112 Chương 112: một món đồ trân phẩm dẫn phát đích huyết bính Miễn phí
113 Chương 113: lai ân huynh đệ Miễn phí
114 Chương 114: siêu bạo hai người tổ Miễn phí
115 Chương 115: như ảnh tùy hình Miễn phí
116 Chương 116: theo tàn khốc trung dưỡng thành đích tàn khốc Miễn phí
117 Chương 117: tâm phục khẩu phục Miễn phí
118 Chương 118: này cũng tính vận khí? Miễn phí
119 Chương 119: thật đạn thí nghiệm Miễn phí
120 Chương 120: ai sợ ai a! Miễn phí
121 Chương 121: cạnh tranh Miễn phí
122 Chương 122: không thể ngăn cản đích số mệnh chi sơ Miễn phí
123 Chương 123: không phải sắc lang Miễn phí
124 Chương 124: nên giáo huấn đích hay là giáo huấn Miễn phí
125 Chương 125: chính là ngưu bức! Miễn phí
126 Chương 126: Lý Phong đích tinh thần hàng rào Miễn phí
127 Chương 127: Lý Phong cùng An Cát Nhi đích đêm du Miễn phí
128 Chương 128: điên cuồng tân nộn Miễn phí
129 Chương 129: tân khảm nặc thiên vương Miễn phí
130 Chương 130: lang tính Miễn phí
131 Chương 131: ám đêm sát khí Miễn phí
132 Chương 132: thiên sứ buông xuống Miễn phí
133 Chương 133: mị lực vô hạn Miễn phí
134 Chương 134: không nên tồn tại đích lần thứ hai Miễn phí
135 Chương 135: cỡi quần áo Miễn phí
136 Chương 136: cường đoạt Miễn phí
137 Chương 137: phong thần hội sinh ra Miễn phí
138 Chương 138: đưa lên môn đến Miễn phí
139 Chương 139: cực hạn đột phá Miễn phí
140 Chương 140: lớn mạnh Miễn phí
141 Chương 141: cường thế tranh đoạt Miễn phí
142 Chương 142: sự thật phái thiếu tướng đích hào đổ Miễn phí
143 Chương 143: sét đánh ngọn lửa bảy liên xạ Miễn phí
144 Chương 144: kia một thương tuyệt vọng thiên hạ đích phong thái Miễn phí
145 Chương 145: quyết không buông tha cho Miễn phí
146 Chương 146: lại thấy phi đao Miễn phí
147 Chương 147: sồ hình Miễn phí
148 Chương 148: chủ động phóng ra Miễn phí
149 Chương 149: đệ nhất cái hồng bao Miễn phí
151 Chương 151: tử vong cạnh kỹ Miễn phí
152 Chương 152: tàn nhẫn, tiểu nhi khoa Miễn phí
153 Chương 153: lánh loại Lý Phong Miễn phí
154 Chương 154: khí thế Miễn phí
155 Chương 155: thiên tuyền tinh Miễn phí
156 Chương 156: phẫn nộ đích máu mũi nam Miễn phí
157 Chương 157: kỹ cao một bậc Miễn phí
158 Chương 158: tấn thăng Miễn phí
159 Chương 159: trọng lực tràng Miễn phí
160 Chương 160: miệt thị Miễn phí
161 Chương 161: ba sao tràng tân nhân cũng điên cuồng Miễn phí
162 Chương 162: đầu khả đoạn dung mạo không thể hủy Miễn phí
163 Chương 163: kiêu ngạo đích đùi đẹp muội Miễn phí
164 Chương 164: chỉ cần một con tay trái Miễn phí
165 Chương 165: mỹ nữ cũng trấn định Miễn phí
166 Chương 166: khó phân nan giải Miễn phí
167 Chương 167: tuyệt không cúi đầu! Miễn phí
168 Chương 168: áp bảo đao phong Miễn phí
169 Chương 169: cường thịnh “Đao khí” Miễn phí
170 Chương 170: xa xỉ Miễn phí
171 Chương 171: không thuần Miễn phí
172 Chương 172: song trọng nguy cơ Miễn phí
173 Chương 173: thiên vương kiều gia Miễn phí
174 Chương 174: thiên vương sơn chiến dịch Miễn phí
175 Chương 175: bạo liệt công kích Miễn phí
176 Chương 176: lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân Miễn phí
177 Chương 177: sát đi ra đích phấn khích Miễn phí
178 Chương 178: chiến sĩ truyền thuyết Miễn phí
179 Chương 179: Độc Cô Cầu Bại Miễn phí
180 Chương 180: mang thứ ma nữ Miễn phí
181 Chương 181: “Lấy quyền mưu tư” Miễn phí
182 Chương 182: lập uy Miễn phí
183 Chương 183: trầm mặc là bùng nổ đích tiền tịch Miễn phí
184 Chương 184: ngoài ý muốn phiền toái Miễn phí
185 Chương 185: vô song trò chơi Miễn phí
186 Chương 186: ác lang tinh thần Miễn phí
187 Chương 187: đại hoạch toàn thắng Miễn phí
188 Chương 188: còn trái Miễn phí
189 Chương 189: “Hoang dâm” Miễn phí
190 Chương 190: làm diễn làm đủ Miễn phí
191 Chương 191: vận khí mười phần Miễn phí
192 Chương 192: ma nữ đích ngoạn nữ nhân biện pháp Miễn phí
193 Chương 193: nhân tính có thể như vậy đùa bỡn Miễn phí
194 Chương 194: phân công ra tay Miễn phí
195 Chương 195: ma quỷ cũng ôn nhu Miễn phí
196 Chương 196: đáng thương đích tình thánh Miễn phí
197 Chương 197: một đời hai huynh đệ Miễn phí
198 Chương 198: tân sanh cũng sáp đội Miễn phí
199 Chương 199: ảo ảnh phân bên người sát thuật Miễn phí
200 Chương 200: khuê phòng Miễn phí
201 Chương 201: tân khiêu chiến Miễn phí
202 Chương 202: thí thủy Miễn phí
203 Chương 203: khó có thể tin Miễn phí
204 Chương 204: bạo lực Miễn phí
205 Chương 205: thiết kế cơ giáp Miễn phí
206 Chương 206: linh hồn ở chỗ sâu trong Miễn phí
207 Chương 207: sát khí dấu diếm Miễn phí
208 Chương 208: mười cấp siêu khó khăn khiêu chiến Miễn phí
209 Chương 209: chiến! Miễn phí
210 Chương 210: thần đích lực lượng Miễn phí
211 Chương 211: được cơ giáp là tiễn thiêu đi ra đích Miễn phí
212 Chương 212: thần kỳ đích cộng minh Miễn phí
213 Chương 213: truyền kỳ đối truyền kỳ Miễn phí
214 Chương 214: hoàn mỹ phản ứng Miễn phí
215 Chương 215: liệp sát nghệ thuật Miễn phí
216 Chương 216: hạn chế cấp cảnh tượng Miễn phí
217 Chương 217: bạch kim phượng hoàng ba tỷ muội Miễn phí
218 Chương 218: liên thủ Miễn phí
219 Chương 219: vạn năng xỉ luân Miễn phí
220 Chương 220: song cường hội Miễn phí
221 Chương 221: cực mạnh cơ giáp sinh ra Miễn phí
222 Chương 222: bảy sát liên chúng Miễn phí
223 Chương 223: khai hỏa Miễn phí
224 Chương 224: phản kháng giả giết không tha Miễn phí
225 Chương 225: cường thế khuếch trương Miễn phí
226 Chương 226: bắc đẩu bảy tinh quyết chiến năm đại quân giáo Miễn phí
227 Chương 227: phá quan Miễn phí
228 Chương 228: một minh kinh người Miễn phí
229 Chương 229: ta là nhàn nhân Miễn phí
230 Chương 230: khiêu khích Miễn phí
231 Chương 231: ngoạn ngoan, ngươi còn嫰 tám trăm năm Miễn phí
232 Chương 232: phản phác Miễn phí
233 Chương 233: không ai nhường ai Miễn phí
234 Chương 234: vô danh tiểu tốt Miễn phí
235 Chương 235: kính hậu khiêu chiến Miễn phí
236 Chương 236: cao thủ tới chơi Miễn phí
238 Chương 238: chiến tranh cũng là một loại trì sớm đích tất nhiên Miễn phí
239 Chương 239: siêu cường bốn người tổ Miễn phí
240 Chương 240: kiểm lậu rất nguy hiểm Miễn phí
241 Chương 241: Thạch Đầu tiễn tử bố Miễn phí
242 Chương 242: thu phục thu công Miễn phí
243 Chương 243: tham quân lệnh, khứ hưởng thụ tàn khốc ba Miễn phí
244 Chương 244: sử thượng cực mạnh liệt binh Miễn phí
245 Chương 245: không phải anh hùng, không hiểu tịch mịch Miễn phí
246 Chương 246: quân đội sơ thể nghiệm Miễn phí
247 Chương 247: 120 tiểu đội Miễn phí
248 Chương 248: đây là trong truyền thuyết đích vương bài tiêu chuẩn! Miễn phí
249 Chương 249: sơ chiến sa hạt Miễn phí
250 Chương 250: ngoài ý muốn hậu bổ Miễn phí
251 Chương 251: lâm vào vây quanh Miễn phí
252 Chương 252: hy sinh cũng xếp hàng Miễn phí
253 Chương 253: vi còn sống Miễn phí
254 Chương 254: tử vực muốn sống Miễn phí
255 Chương 255: số 1 kim ngang trời xuất thế Miễn phí
256 Chương 256: truyền thuyết bắt đầu Miễn phí
257 Chương 257: tuyết sỉ đột kích Miễn phí
258 Chương 258: có phì dương Miễn phí
259 Chương 259: to gan lớn mật Miễn phí
260 Chương 260: bất quy lộ Miễn phí
261 Chương 261: dục huyết trọng sanh chi ma quỷ tiểu đội Miễn phí
262 Chương 262: anh hùng Miễn phí
263 Chương 263: chiến thần gia tộc Miễn phí
264 Chương 264: uống rượu cũng là một loại giải thoát Miễn phí
265 Chương 265: thất thân Miễn phí
266 Chương 266: kim phi tích so với Miễn phí
267 Chương 267: bị động Miễn phí
268 Chương 268: tuyệt địa phản kích Miễn phí
269 Chương 269: đạo ngươi gia tộc Miễn phí
271 Chương 271: tuyệt đối ưu thế Miễn phí
272 Chương 272: cái đinh trong mắt Miễn phí
273 Chương 273: so với sa mạc nóng cháy Miễn phí
274 Chương 274: mạo hiểm Miễn phí
275 Chương 275: thần thoại là từng? Miễn phí
276 Chương 276: tám thần chúng Miễn phí
277 Chương 277: ổn bước khuếch trương Miễn phí
278 Chương 278: siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch Miễn phí
279 Chương 279: “Ma quỷ” Sinh ra Miễn phí
280 Chương 280: thật chiến kiểm nghiệm Miễn phí
281 Chương 281: kim phi tích so với! Miễn phí
282 Chương 282: đều tự giao tranh Miễn phí
283 Chương 283: thành công không có tiệp kính Miễn phí
284 Chương 284: không có kẻ yếu Miễn phí
285 Chương 285: thực đích không phải nhân Miễn phí
286 Chương 286: nông dân khởi nghĩa Miễn phí
287 Chương 287: tuyệt đại song kiều Miễn phí
288 Chương 288: chờ đợi Miễn phí
289 Chương 289: nếu muốn chiến trường hung mãnh liền đắc huấn luyện tràng ngoạn mệnh Miễn phí
290 Chương 290: kêu thảm thiết cũng là một loại mỹ Miễn phí
291 Chương 291: sa mạc nguy tình Miễn phí
292 Chương 292: bắt lấy hắn, thưởng kim mười vạn Miễn phí
293 Chương 293: huynh đệ, tẩu được Miễn phí
294 Chương 294: đặc biệt hành động Miễn phí
295 Chương 295: sát! Miễn phí
296 Chương 296: đã không cần Miễn phí
297 Chương 297: triền miên Miễn phí
298 Chương 298: tự tin quy đến Miễn phí
299 Chương 299: không thực lực liền bị áp bách Miễn phí
300 Chương 300: bạo cái thiên hôn địa ám Miễn phí
301 Chương 301: khiếm trái còn tiễn gia lợi tức Miễn phí
302 Chương 302: dương mi thổ khí Miễn phí
303 Chương 303: lập can gặp ảnh Miễn phí
304 Chương 304: phong thần đại diễn vũ Miễn phí
305 Chương 305: mười đại chiến cơ Miễn phí
306 Chương 306: kích tình nhân sanh Miễn phí
307 Chương 307: quần hùng tụ thủ Miễn phí
308 Chương 308: cường trung đều có cường trung thủ Miễn phí
309 Chương 309: được diễn khai la Miễn phí
310 Chương 310: khi nhuyễn sợ ngạnh Miễn phí
311 Chương 311: xao trá lặc tác đích khoái cảm Miễn phí
312 Chương 312: lửa nóng Miễn phí
313 Chương 313: trọng đại đổ chú! Miễn phí
314 Chương 314: vi mộ tuyết khai khiếu Miễn phí
315 Chương 315: một khi phát hiện chính là trời sụp đất nứt Miễn phí
316 Chương 316: cơ bản thượng cũng chưa gặp lại Miễn phí
317 Chương 317: không thể hoặc khuyết đích nhớ lại Miễn phí
318 Chương 318: liên hợp Miễn phí
319 Chương 319: ngạnh sấm Miễn phí
320 Chương 320: chiếu bạo không lầm Miễn phí
322 Chương 322: sa đọa Miễn phí
323 Chương 323: cường giả thiên hạ Miễn phí
324 Chương 324: âm mưu Miễn phí
325 Chương 325: ai là vật hi sinh Miễn phí
326 Chương 326: tuyệt xử phùng sanh Miễn phí
327 Chương 327: có bằng tự phương xa đến Miễn phí
328 Chương 328: cường viên hỉ chí Miễn phí
329 Chương 329: tia chớp chiến Miễn phí
330 Chương 330: lang đến đây Miễn phí
331 Chương 331: tuyết trung tống thán Miễn phí
332 Chương 332: giết sạch thưởng quang Miễn phí
333 Chương 333: tích tụ lực lượng Miễn phí
334 Chương 334: sự thật thú liệp Miễn phí
335 Chương 335: thoải mái nhiệt thân Miễn phí
336 Chương 336: yêu mị Miễn phí
337 Chương 337: ai là hoàng tước Miễn phí
338 Chương 338: hỏa thực Miễn phí
339 Chương 339: một hồi loạn chiến Miễn phí
340 Chương 340: hai đầu khoác lang bì đích phì dương Miễn phí
341 Chương 341: thiên, thay đổi Miễn phí
343 Chương 343: cường thế thăng cấp Miễn phí
344 Chương 344: tân vận mệnh Miễn phí
345 Chương 345: đao phong quy đến! Miễn phí
346 Chương 346: ma nữ thử Miễn phí
347 Chương 347: tân thiên tài đích khiêu chiến Miễn phí
348 Chương 348: ban môn liền lộng phủ Miễn phí
349 Chương 349: chân chính đích chênh lệch! Miễn phí
350 Chương 350: ta gia nhập Miễn phí
351 Chương 351: chiến thắng hắn tương đương chiến thắng đao phong chiến sĩ Miễn phí
352 Chương 352: du liệp Miễn phí
353 Chương 353: biệt dạng huấn luyện Miễn phí
354 Chương 354: là nam nhân liền chiến! Miễn phí
355 Chương 355: cuối cùng đích hãn vệ giả Miễn phí
356 Chương 356: cuối cùng đích thử Miễn phí
357 Chương 357: điên phong đối quyết Miễn phí
358 Chương 358: thiên vương sơn quyết chiến chi ta đích tín ngưỡng Miễn phí
359 Chương 359: thắng bại như thế Miễn phí
360 Chương 360: không hối hận khứ chiến Miễn phí
361 Chương 361: chiến xuất huyết tính Miễn phí
362 Chương 362: chưa từ bỏ ý định còn tại Miễn phí
363 Chương 363: thịt người tìm tòi Miễn phí
364 Chương 364: lý lan gia lạc tư Miễn phí
365 Chương 365: rung động nơi ngục a tu la Miễn phí
366 Chương 366: hùng hậu thực lực Miễn phí
367 Chương 367: ffc chấn bạo lượng tương Miễn phí
368 Chương 368: tồi khô lạp hủ! Miễn phí
369 Chương 369: cách thế thần thoại Miễn phí
370 Chương 370: che dấu nhân vật Miễn phí
371 Chương 371: lý lan gia lạc tư đích chân chính thực lực Miễn phí
372 Chương 372: đoạt “Thế” Miễn phí
373 Chương 373: sinh tử chi ước Miễn phí
374 Chương 374: phục cổ chiến pháp Miễn phí
375 Chương 375: có khi buông tha cho là mặt khác một loại kiên trì! Miễn phí
376 Chương 376: nguy cơ bốn phục Miễn phí
377 Chương 377: vương đạo ma thú Miễn phí
378 Chương 378: vạn phần khó giải quyết Miễn phí
379 Chương 379: thâu đắc nửa ngày nhàn Miễn phí
380 Chương 380: cường cường đối quyết Miễn phí
381 Chương 381: nhẵn nhụi đích khống chế lực Miễn phí
382 Chương 382: cuồng chiến Miễn phí
383 Chương 383: áp đảo tính đích thắng lợi! Miễn phí
384 Chương 384: thế giới đại chiến Miễn phí
385 Chương 385: thưởng! Miễn phí
386 Chương 386: mãnh hổ xuất áp Miễn phí
387 Chương 387: kiểm lậu Miễn phí
388 Chương 388: truyền kỳ đích lực lượng Miễn phí
389 Chương 389: tiến công tiến công! Miễn phí
390 Chương 390: chiến địa mỹ nữ phóng viên Miễn phí
391 Chương 391: quân đội cuộc sống Miễn phí
392 Chương 392: đây là kêu gọi lực! Miễn phí
393 Chương 393: siêu cấp lực lượng đăng tràng Miễn phí
394 Chương 394: use đích hồi kính Miễn phí
396 Chương 396: tù binh?! Miễn phí
397 Chương 397: biệt dạng địch nhân đích tế tiết đấu tranh Miễn phí
398 Chương 398: càng thêm đích lãnh khốc Miễn phí
399 Chương 399: vi tôn nghiêm, chiến! Miễn phí
400 Chương 400: thần, chiến! Miễn phí
401 Chương 401: toàn phương vị đích chấn động Miễn phí
402 Chương 402: thừa thắng truy kích Miễn phí
403 Chương 403: siêu cấp chiến sĩ chi quần chiến Miễn phí
404 Chương 404: lý lan ra tay Miễn phí
405 Chương 405: cường giả đích phách lực Miễn phí
406 Chương 406: sống tróc đao phong chiến sĩ? Miễn phí
407 Chương 407: truyền kỳ đích đoán tạo phương pháp Miễn phí
408 Chương 408: thân phận bộc quang Miễn phí
409 Chương 409: hỉ gặp cố nhân Miễn phí
410 Chương 410: chuyên chúc đích huấn luyện phương thức Miễn phí
411 Chương 411: vật hi sinh? Miễn phí
412 Chương 412: nhận “Khiêu chiến” Miễn phí
413 Chương 413: tụ thủ Miễn phí
414 Chương 414: giằng co Miễn phí
415 Chương 415: thần uy Miễn phí
416 Chương 416: lâu biệt gặp lại Miễn phí
417 Chương 417: rất không chiến sĩ đích trắc nghiệm Miễn phí
418 Chương 418: ra tay giáo huấn Miễn phí
419 Chương 419: vận mệnh Miễn phí
420 Chương 420: rất không sơ diễn luyện Miễn phí
421 Chương 421: huyết sắc ngân thương a tu la Miễn phí
422 Chương 422: không thể ngăn cản Miễn phí
423 Chương 423: liều mạng tiền đích phóng tùng Miễn phí
424 Chương 424: ân đoạn nghĩa tuyệt Miễn phí
425 Chương 425: tuyệt địa muốn sống Miễn phí
426 Chương 426: ma quỷ tái hiện Miễn phí
428 Chương 428: giới nghiêm Miễn phí
429 Chương 429: ta là tín đồ Miễn phí
430 Chương 430: ta đến bảo hộ ngươi Miễn phí
431 Chương 431: chẳng biết trời cao đất rộng Miễn phí
432 Chương 432: giết chóc Miễn phí
433 Chương 433: đốm lửa đến khách Miễn phí
434 Chương 434: một tường chi cách Miễn phí
435 Chương 435: là nam nhân liền chiến ba Miễn phí
436 Chương 436: đổ mệnh Miễn phí
437 Chương 437: ta là truyền kỳ Miễn phí
438 Chương 438: dũng cảm đích tâm Miễn phí
439 Chương 439: một thương kinh thiên hạ Miễn phí
440 Chương 440: lớn dần Miễn phí
441 Chương 441: theo đuôi Miễn phí
442 Chương 442: yêu nữ Miễn phí
443 Chương 443: “Yêu ngôn” Kinh phong Miễn phí
444 Chương 444: đáp tuyến đốm lửa Miễn phí
445 Chương 445: ám độ trần thương Miễn phí
446 Chương 446: kia tâm linh xúc động đích cảm giác Miễn phí
447 Chương 447: ba phương hiệp nghị Miễn phí
448 Chương 448: cường thế phản kích Miễn phí
449 Chương 449: khắc ở trên giường khắc trong lòng thượng đích ấn ký Miễn phí
450 Chương 450: ngụy tinh thần hắc động chứng Miễn phí
451 Chương 451: đẹp nhất đích nhập cư trái phép khách Miễn phí
452 Chương 452: đồng xử một thất Miễn phí
453 Chương 453: tiểu ngọt ngào Miễn phí
454 Chương 454: kích chiến hải tặc Miễn phí
455 Chương 455: tuyệt địa Miễn phí
456 Chương 456: rất tuổi đầu thượng động thổ Miễn phí
457 Chương 457: đối An Cát Nhi đích nho nhỏ trừng giới Miễn phí
458 Chương 458: lý tưởng Miễn phí
459 Chương 459: siêu cấp cải tạo Miễn phí
460 Chương 460: tục xưng nữ nhân Miễn phí
461 Chương 461: hải tặc đích nô lệ mậu dịch Miễn phí
462 Chương 462: đặc thù “Nữ nô” Miễn phí
463 Chương 463: chuyên chúc lạc ấn Miễn phí
464 Chương 464: tra tấn Miễn phí
465 Chương 465: chúc mừng Miễn phí
466 Chương 466: thâm tầng đối kháng Miễn phí
467 Chương 467: đốm lửa cách đấu Miễn phí
468 Chương 468: đao phong hiện Miễn phí
469 Chương 469: thí nghiệm chiến Miễn phí
470 Chương 470: tùy tiện bạo bạo Miễn phí
471 Chương 471: thiên sư giá lâm Miễn phí
472 Chương 472: xử lý Miễn phí
473 Chương 473: thiên sư đích mời Miễn phí
474 Chương 474: thử Miễn phí
475 Chương 475: trong hồ lô mai dược Miễn phí
476 Chương 476: ám chiến Miễn phí
477 Chương 477: sai tống phức tạp Miễn phí
478 Chương 478: ta bất nhập địa ngục ai xuống đất ngục Miễn phí
479 Chương 479: lão tử đã trở lại! Miễn phí
480 Chương 480: trọng kiến ma quỷ chiến đoàn Miễn phí
481 Chương 481: dạy dỗ Miễn phí
482 Chương 482: phóng nhị Miễn phí
483 Chương 483: phạt mưu Miễn phí
484 Chương 484: hợp vi chi tám đối một Miễn phí
485 Chương 485: sát sát sát! Miễn phí
486 Chương 486: biến hình Miễn phí
487 Chương 487: vi cực mạnh Miễn phí
488 Chương 488: một phu đương quan vạn phu mạc khai Miễn phí
489 Chương 489: tiềm long Miễn phí
490 Chương 490: tiểu tụ Miễn phí
491 Chương 491: dục vọng sôi trào Miễn phí
492 Chương 492: chập phục Miễn phí
493 Chương 493: lý lan vs Lý Phong chi trí chiến Miễn phí
494 Chương 494: duyên ngộ chiến cơ? Miễn phí
495 Chương 495: hỏa bạo chiếm lĩnh Miễn phí
496 Chương 496: thuế biến Miễn phí
497 Chương 497: cương thiết đặc chiến đội Miễn phí
498 Chương 498: chiêu không tại tiên bộ xương khô tinh linh Miễn phí
499 Chương 499: toàn năng chiến sĩ Miễn phí
500 Chương 500: Tá “Cơ” Giảo hợp Miễn phí
501 Chương 501: thiên la địa võng Miễn phí
502 Chương 502: đánh vỡ cương cục Miễn phí
503 Chương 503: sáu thân không nhận Miễn phí
504 Chương 504: thị huyết cuồng chiến chi ma quỷ chiến sĩ Miễn phí
505 Chương 505: chênh lệch Miễn phí
506 Chương 506: quả thật không công bình! Miễn phí
507 Chương 507: thanh đông kích tây Miễn phí
508 Chương 508: song hùng Miễn phí
509 Chương 509: uy danh là kháo đánh ra đến đích Miễn phí
510 Chương 510: thiết huyết chiến sĩ Miễn phí
511 Chương 511: tối thấp tiêu chuẩn Miễn phí
512 Chương 512: không ngừng chỉ đích phấn đấu Miễn phí
513 Chương 513: đấu trí đấu dũng Miễn phí
514 Chương 514: ghét nhất bị đích chính là thiên tài Miễn phí
515 Chương 515: tân cơ năng chi dẫn lực khiêu chiến Miễn phí
516 Chương 516: kinh tâm động phách Miễn phí
517 Chương 517: phất lạc y đức tiểu đội Miễn phí
520 Chương 520: chung cực kế hoạch Miễn phí
521 Chương 521: quyết chiến sắp tới Miễn phí
522 Chương 522: danh tướng đích lựa chọn Miễn phí
523 Chương 523: đao phong thời khắc Miễn phí
524 Chương 524: đồng quy vu tận ba Miễn phí
525 Chương 525: tuyệt đối cường thế! Miễn phí
526 Chương 526: anh hùng!-- bạo ! Miễn phí
527 Chương 527: trọng chỉnh kiền khôn Miễn phí
528 Chương 528: tân cuộc sống Miễn phí
529 Chương 529: mập mạp đích kiên trì Miễn phí
530 Chương 530: Chương 53ai là lão đại Miễn phí
531 Chương 531: hải tặc đại thời đại? Miễn phí
532 Chương 532: các hoài quỷ thai Miễn phí
533 Chương 533: phất lan tây tư? Đức lôi khắc Miễn phí
534 Chương 534: không làm hải tặc thực lãng phí Miễn phí
535 Chương 535: còn sống liền cùng một chỗ Miễn phí
536 Chương 536: đao phong chiến sĩ vs hải tặc vương Miễn phí
537 Chương 537: lánh một loại cảnh giới Miễn phí
538 Chương 538: hồi kích Miễn phí
539 Chương 539: tống ngươi quy tây! Miễn phí
540 Chương 540: may mắn sanh tại đao phong niên đại Miễn phí
541 Chương 541: Lý Phong đích khiếp sợ phát hiện Miễn phí
542 Chương 542: các triển thần thông Miễn phí
543 Chương 543: tâm phúc Miễn phí
544 Chương 544: một thế hệ kiêu hùng Miễn phí
545 Chương 545: khải toàn Miễn phí
546 Chương 546: nhập cư trái phép Miễn phí
547 Chương 547: dẫn quân nhập úng Miễn phí
548 Chương 548: ngàn quân một phát chi tả hữu khó xử Miễn phí
549 Chương 549: siêu kích tình chi Lý Phong vs ma nữ Miễn phí
550 Chương 550: Chương 55cấp cái thu lưu các ngươi đích lý do Miễn phí
551 Chương 551: ~ năm trăm năm mươi hai nam chủ ngoại nữ chủ nội Miễn phí
552 Chương 552: giải trừ hậu hoạn Miễn phí
553 Chương 553: ma nữ vs yêu nữ Miễn phí
554 Chương 554: phóng ra Miễn phí
555 Chương 555: vô sở không tại đích đao phong chiến sĩ Miễn phí
556 Chương 556: tử ước hội Miễn phí
557 Chương 557: vĩnh không để khí Miễn phí
558 Chương 558: vĩnh viễn không có cực hạn! Miễn phí
559 Chương 559: định vị rõ ràng Miễn phí
560 Chương 560: tân binh đản tử nhóm về phía trước bối xem tề Miễn phí
561 Chương 561: không có có thể sánh bằng tính Miễn phí
562 Chương 562: xao khai địa ngục chi môn Miễn phí
563 Chương 563: sương mù Miễn phí
564 Chương 564: tích cực bị chiến Miễn phí
565 Chương 565: ma quỷ xuất uyên Miễn phí
566 Chương 566: có một loại cảm xúc khiếu tuyệt vọng Miễn phí
568 Chương 568: nhân sợ nổi danh trư sợ tráng Miễn phí
569 Chương 569: Chương 57khảo nghiệm Miễn phí
570 Chương 570: phản liệp sát Miễn phí
571 Chương 571: ngoại tinh phóng khách Miễn phí
572 Chương 572: thần bí cơ giáp Miễn phí
573 Chương 573: chấn giận Miễn phí
574 Chương 574: vi sát Miễn phí
575 Chương 575: kỳ dị năng lực Miễn phí
576 Chương 576: đao phong đến tập Miễn phí
577 Chương 577: bạo tẩu Miễn phí
578 Chương 578: ai cùng tranh phong Miễn phí
579 Chương 579: Chương 58thiên sứ tay Miễn phí
580 Chương 580: ta yêu la lỵ Miễn phí
581 Chương 581: thiệt giả khó phân biệt Miễn phí
582 Chương 582: sách lược Miễn phí
584 Chương 584: không phải nhân đích binh nhân Miễn phí
585 Chương 585: khủng bố Miễn phí
587 Chương 587: quần hùng tranh phách Miễn phí
588 Chương 588: tập đoàn bạo tẩu Miễn phí
589 Chương 589: ngay mặt đối kháng Miễn phí
590 Chương 590: huyền thù đích chiến đấu lực Miễn phí
591 Chương 591: tối hạnh phúc đích thời khắc Miễn phí
592 Chương 592: không thành công tiện thành nhân Miễn phí
593 Chương 593: cô chú một trịch Miễn phí
594 Chương 594: mầm móng tuyển thủ Miễn phí
595 Chương 595: ai đô không phục Miễn phí
596 Chương 596: vấn thiên hạ ai là anh hùng Miễn phí
597 Chương 597: kia tiểu thiên hạ đích khí thế Miễn phí
598 Chương 598: hoài nghi Miễn phí
599 Chương 599: Ngọn lửa cốt lao Miễn phí
600 Chương 600: chiến hồn **** Miễn phí
601 Chương 601: không phải thiên tài Miễn phí
602 Chương 602: sơ hở Miễn phí
603 Chương 603: ảo ảnh phân bên người sát thuật đích thực tủy Miễn phí
605 Chương 605: vĩnh viễn không cần tiểu thứ chấp nhất đích nam nhân Miễn phí
607 Chương 607: quật cường Miễn phí
608 Chương 608: không cần trốn tránh Miễn phí
609 Chương 609: tưởng làm cái gì Miễn phí
610 Chương 610: Hoàn toàn phục chế chiến pháp Miễn phí
611 Chương 611: chỉ có thiên hạ vô địch Miễn phí
613 Chương 613: thành thần con đường của Miễn phí
614 Chương 614: chiến đấu ba, thoát khỏi trói buộc Miễn phí
615 Chương 615: núi cao ngưỡng chỉ đích cường Miễn phí
616 Chương 616: cực mạnh đích nữ nhân Miễn phí
617 Chương 617: số mệnh chi Tát Nhĩ Tháp vs lý lan gia lạc tư Miễn phí
619 Chương 619: nằm tân thường đảm Miễn phí
620 Chương 620: Dự trắc ở ngoài đích siêu cấp chiến! Miễn phí
621 Chương 621: kích tình bắn ra bốn phía Miễn phí
622 Chương 622: thiêu đốt ba, chiến hồn Miễn phí
623 Chương 623: báo thù Miễn phí
624 Chương 624: hỏng mất Miễn phí
625 Chương 625: bốn cường đánh với Miễn phí
626 Chương 626: ngươi, quá yếu! Miễn phí
627 Chương 627: siêu phàm cảnh giới chi chiến Miễn phí
628 Chương 628: mặt khác một loại duy trì Miễn phí
629 Chương 629: phóng trưởng tuyến điếu đại ngư Miễn phí
630 Chương 630: bộc quang Miễn phí
631 Chương 631: nổ mạnh đích phẫn nộ Miễn phí
632 Chương 632: tay trái Miễn phí
633 Chương 633: ngươi đó là ngõ nhỏ lý đích hỗn hỗn sát khí Miễn phí
634 Chương 634: tuyệt đối diệt sát chi ma quỷ vô địch Miễn phí
635 Chương 635: không luyện quá Miễn phí
636 Chương 636: cực nhanh chiến đấu Miễn phí
637 Chương 637: tiếp cận thần đích đệ hai người Miễn phí
638 Chương 638: thương hải tang điền Miễn phí
639 Chương 639: ai cũng không thể ngăn cản đích chiến đấu Miễn phí
640 Chương 640: Chương 64quyết chiến bầu trời đỉnh Miễn phí
641 Chương 641: hoàn mỹ cùng mộng ảo đích đối kháng Miễn phí
642 Chương 642: một hống động thiên hạ Miễn phí
643 Chương 643: sóng gợn kiếm vs phá phong sát Miễn phí
644 Chương 644: thần chiến chi thiên hạ đệ nhất Miễn phí
645 Chương 645: thần thoại buông xuống Miễn phí
646 Chương 646: phan đa lạp chi hạp Miễn phí
647 Chương 647: ngoại tinh đến tập Miễn phí
648 Chương 648: liên hợp phóng ra Miễn phí
649 Chương 649: quyết chiến chi tâm Miễn phí
650 Chương 650: bộ Miễn phí
652 Chương 652: xuất binh địa cầu Miễn phí
653 Chương 653: nhân loại đích phản kích Miễn phí
654 Chương 654: anh hùng dịch làm Miễn phí
655 Chương 655: Lý Phong, chúng ta hai thanh Miễn phí
656 Chương 656: dong dài, sát! Miễn phí
657 Chương 657: vấn thế gian tình là vật gì Miễn phí
658 Chương 658: nằm vùng kế hoạch Miễn phí
659 Chương 659: siêu cấp phản kích chi đao phong tuyệt sát! Miễn phí
660 Chương 660: không thể nề hà hoa rơi đi Miễn phí
661 Chương 661: giấc mộng thành thực Miễn phí
662 Chương 662: ngoài ý muốn phát hiện Miễn phí
663 Chương 663: một người đích chiến đấu Miễn phí
664 Chương 664: quyết chiến Miễn phí
665 Chương 665: đòn sát thủ Miễn phí
666 Chương 666: ma quỷ kim sống lại chi thần uy vô địch Miễn phí
667 Chương 667: toàn nhân loại đích thắng lợi Miễn phí
668 Chương 668: trát qua tộc Miễn phí
669 Chương 669: thần thoại (hoàn) Miễn phí
1 Chương 1: Ánh Dương Chi Lộ Miễn phí
2 Chương 2: Lý Tưởng Và Hiện Thực Miễn phí
3 Chương 3: Ta Lão Đại, Trời Lão Nhị Miễn phí
4 Chương 4: Cảm Giác Khác Thường Miễn phí
5 Chương 5: Đòn Liêu Sát Xoay Vòng Thomas Gấp bốn lần! Miễn phí
6 Chương 6: Sơ Thử Ngưu Đao Miễn phí
7 Chương 7: Lại Gây Chấn Động Miễn phí
8 Chương 8: An Toàn Trên Hết Miễn phí
9 Chương 9: Sự Nghi Ngờ Của Công Chúa Miễn phí
10 Chương 10: Tiểu Kim "Hung Hiện" Miễn phí
11 Chương 11: Bắt Đầu Huấn Luyện Miễn phí
12 Chương 12: Vô đề Miễn phí
13 Chương 13: Rừng Rậm Ma Quỷ Miễn phí
14 Chương 14: Quái Thú, Đại Quái Thú! Miễn phí
15 Chương 15: Chiến Sĩ Siêu Cấp Miễn phí
16 Chương 16: Trở Lại Hiện Thực Miễn phí
17 Chương 17: Bỏ xừ, quên... Miễn phí
18 Chương 18: Công Chúa Thì Đã Sao? Miễn phí
ID Tên
25
Careless
2019-06-13 04:17:19
:D
ID Comment