Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Cố Nhân Duyên

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Yên Vũ Thiên Sơn
Phụ trách: Contact Person Cố Duyên Tiên Sinh
Phát hành: 2020-04-09 20:07:00
Mới nhất: ()
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 0 / Điểm đề cử: 0

Hắn là một người khách tha phương ,cũng không biết hắn đến từ nơi nào , hắn là ai .
Nhưng con người của hắn phảng phất hương vị đã trải qua mưa gió , lúc nào cũng đuổi theo mây khói đầy trời , hắn luôn luôn vội vàng đến rồi , vội vàng đi...
Đây là một cố sự về : một tên ăn mày tu tiên sống từ thuở hồng hoang được sống lại và làm kiếp ăn mày...

id Tên Phí
ID Tên
ID Comment