Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Trêu Chọc (Dịch)

1
3
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Diệp Thất- Giang Giang dịch
Phụ trách: Contact Person GiangGiang3018
Phát hành: 2020-10-04 20:01:00
Mới nhất: 2020-11-26 20:24:54 (Chương 15)
Lượt xem: 995 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 15 / Điểm đề cử: 0

Hợp đồng ba năm, còn một năm nữa là hết thời hạn. Thế nhưng, chính vào lúc này, người chồng hợp đồng Lệ Cảnh Diễn đã từng nói "nước sông không phạm nước giếng" lại từng bước từng bước bức ép.
Thi Hạ bất lực, không phải đã bảo rằng không ai nợ ai sao? Thế vì sao còn bức ép mình sinh con?
Người em chồng vừa về nước vậy mà coi cô là người tình trong mộng, tiếp theo đây....

ID Tên
ID Comment