Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền Ảo
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 21:02:14
Mới nhất: 2019-04-19 21:13:20 (Chương 1013)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 762 / Điểm đề cử: 0

Một thế giới mà trong đó nhân loại, yêu thú, huyền thú cùng tồn tại. Nhân loại tu luyện huyền khí, yêu thú tu luyện thân thể, huyền thú tu luyện hồn niệm. Truyền thuyết kể rằng, tận sâu trong rừng rậm hoang trạch, có một số tồn tại phi thường cường đại, bọn chúng được gọi là Yêu Vương.

Có Yêu Vương thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương am hiểu ảo thuật, có Yêu Vương có thể di sơn đảo hải, có Yêu Vương mà hồn niệm có thể truy tung ngàn dặm, những Yêu Vương này rất hiếm khi xuất hiện trong thế giới con người, cho dù có xuất hiện thì cũng sẽ hóa thân thành hình dạng giống như con người, trà trộn trong nhân loại để tìm kiếm đột phá...

id Tên Phí
239 Chương 239: Hồn Yểm Bảo Châu Miễn phí
240 Chương 240: Cấm Vực Chi Địa mở ra Miễn phí
241 Chương 241: trói buộc chi trận Miễn phí
242 Chương 242: ong độc châm Miễn phí
243 Chương 243: chật vật mà chạy Miễn phí
244 Chương 244: thần bí động quật Miễn phí
245 Chương 245: bắt được Miễn phí
246 Chương 246: âm hồn Miễn phí
247 Chương 247: đánh tơi bời Miễn phí
248 Chương 248: tái kiến Đạm Đài Lăng Miễn phí
249 Chương 249: đường về bị đóng cửa Miễn phí
250 Chương 250: xa nhau Miễn phí
251 Chương 251: vĩnh hằng cuối cùng Miễn phí
252 Chương 252: thạch thất Miễn phí
253 Chương 253: cơ quan Miễn phí
254 Chương 254: Minh Hoàng Kiếm Miễn phí
255 Chương 255: bóng kiếm Miễn phí
256 Chương 256: Minh Hoàng Yêu Đái Miễn phí
257 Chương 257: tái chiến âm hồn Miễn phí
258 Chương 258: sinh tử chi đạo Miễn phí
259 Chương 259: tấn giai Thiên Tôn Miễn phí
260 Chương 260: Đại Ma Đầu Miễn phí
261 Chương 261: Sư phó, ngươi là người tốt! Miễn phí
262 Chương 262: Hù chết ngươi! Miễn phí
263 Chương 263: Truy tung Miễn phí
264 Chương 264: Chấp Pháp Kim Kiếm Miễn phí
265 Chương 265: Hủy đi ngươi chiến hạm! Miễn phí
266 Chương 266: Người cùng sư tử khác nhau Miễn phí
267 Chương 267: Chưởng Toái Tinh Hà Miễn phí
268 Chương 268: Oan gia ngõ hẹp Miễn phí
269 Chương 269: Chém giết Miễn phí
270 Chương 270: Thiên phú trác tuyệt Miễn phí
271 Chương 271: Huyền Vũ chi khí Miễn phí
272 Chương 272: Mồi nhử Miễn phí
273 Chương 273: Cường giả cư chi! Miễn phí
274 Chương 274: Tử Hỏa Tinh Sư lực lượng! Miễn phí
275 Chương 275: Thất bại trong gang tấc Miễn phí
276 Chương 276: Cái thế một kích Miễn phí
277 Chương 277: Bi thảm lão Cổ Đổng Miễn phí
278 Chương 278: Huyền Vũ vũ kỹ Miễn phí
279 Chương 279: Thủ Nhược Huyền Vũ Miễn phí
280 Chương 280: Diệp gia lựa chọn Miễn phí
281 Chương 281: Trở về Miễn phí
282 Chương 282: Mộng không phải mộng, A Ly Miễn phí
283 Chương 283: Chiến đoan mở ra Miễn phí
284 Chương 284: Già mà không kính Miễn phí
285 Chương 285: Giết! Miễn phí
286 Chương 286: Yêu Vương hiện thế Miễn phí
287 Chương 287: Huyền Cấp Yêu Lang Miễn phí
288 Chương 288: Diệp Thần quyết định Miễn phí
289 Chương 289: Tinh Điện Miễn phí
290 Chương 290: phản hồi Đông Lâm quận Miễn phí
291 Chương 291: Cận kề cái chết không hàng Miễn phí
292 Chương 292: Chương 294:. Diệp Thần xuất thủ Miễn phí
293 Chương 293: Chương 295:. Đại quân lui Miễn phí
294 Chương 294: Chương 296:. Thanh Đế huyết mạch Miễn phí
295 Chương 295: Chương 297:. Ngân Lang Yêu Vương Miễn phí
296 Chương 296: Chương 298:. Mười hai cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang Miễn phí
297 Chương 297: Chương 299:. Yêu Lang rút đi! Miễn phí
298 Chương 298: Chương 300:. Lang Vương điện lễ vật Miễn phí
299 Chương 299: Chương 301:. Chấn Lôi Thiên Kiếp Miễn phí
300 Chương 300: Áp trại phu nhân Miễn phí
301 Chương 301: Chân chính ma đầu Miễn phí
302 Chương 302: Chương 304:. Kim Dương Điêu tấn cấp! Miễn phí
303 Chương 303: Dược Vương Thành Miễn phí
304 Chương 304: Giám bảo Miễn phí
305 Chương 305: Tuyệt bảo Thương Long chủy Miễn phí
306 Chương 306: Động thủ Miễn phí
307 Chương 307: Gặp lại Mai nhi Miễn phí
308 Chương 308: Xích Viêm Tông! Miễn phí
309 Chương 309: Chương 311:. Giáo huấn một chút ngươi điêu Miễn phí
310 Chương 310: Chương 312:. Chấn Thiên Đỉnh hiệu dụng Miễn phí
311 Chương 311: Tát chết ngươi nha Miễn phí
312 Chương 312: Hai đại tông môn rời tràng Miễn phí
313 Chương 313: Sư Vương Lệnh ra! Miễn phí
314 Chương 314: Tông Dật Miễn phí
315 Chương 315: Chương 317:. Ngươi dám động ta? Miễn phí
316 Chương 316: Thương Lan kiếm Miễn phí
317 Chương 317: Làm hỏng ta bồi! ! Miễn phí
318 Chương 318: Chấn Thiên Đỉnh ra! Miễn phí
319 Chương 319: Lẫn nhau trông coi Miễn phí
320 Chương 320: Chương 322:. Thương Lan Kiếm tới tay! ! Miễn phí
321 Chương 321: Tiến về trước Trấn Hồn Tháp Miễn phí
322 Chương 322: Chương 324:. Thương Lan Cung Chủ Miễn phí
323 Chương 323: Khắp nơi tụ tập Miễn phí
324 Chương 324: Trấn Hồn Tháp mở ra! ! Miễn phí
325 Chương 325: Ta là Thương Lan cung đó! Miễn phí
326 Chương 326: Tấn giai Yêu Vương! Miễn phí
327 Chương 327: Vô Thủy, Linh Vọng, Thần Hải Miễn phí
328 Chương 328: Tử Ma chiến giáp Miễn phí
329 Chương 329: Chương 331:. Vật này, ta muốn ! ! ! Miễn phí
330 Chương 330: Bí Pháp Ngọc Giản! Miễn phí
331 Chương 331: Dị hoá Hồn thú Miễn phí
332 Chương 332: Ta cũng sẽ không ăn ngươi! Miễn phí
333 Chương 333: Thế nào lại là thứ này? Miễn phí
334 Chương 334: Chương 336:. Cường hãn nữ nhân Miễn phí
335 Chương 335: Chương 337:. Cho ta ngừng tay! Miễn phí
336 Chương 336: Điên cuồng cướp đoạt! Miễn phí
337 Chương 337: Thoát thân! Miễn phí
338 Chương 338: Bất Tử Hắc Hoàng! Miễn phí
339 Chương 339: Ảnh Kim Cổ Tệ Miễn phí
340 Chương 340: Thâu Thiên Hoán Nhật Miễn phí
341 Chương 341: Gia nhập Sư Vương điện? Miễn phí
342 Chương 342: Kỳ Lôi, Thanh Vũ Miễn phí
343 Chương 343: Tiến vào Trấn Hồn Tháp tầng bảy! Miễn phí
344 Chương 344: Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi! Miễn phí
345 Chương 345: Chương 347:. Bị mai phục ! Miễn phí
346 Chương 346: Chương 348:. Thâm tàng bất lộ? Miễn phí
347 Chương 347: Đại chiến buông xuống Miễn phí
348 Chương 348: Nếu như có kiếp sau Miễn phí
349 Chương 349: Tế luyện Yêu Vương Miễn phí
350 Chương 350: Tử Diễm chi thương Miễn phí
351 Chương 351: Chương 353:. Sinh tử tùy tướng Miễn phí
352 Chương 352: Chương 354:. Sư Tộc tiền bối? Miễn phí
353 Chương 353: Cửu phẩm Tử Ma chiến giáp bộ phận Miễn phí
354 Chương 354: Chủ ấn, đuổi giết! Miễn phí
355 Chương 355: Trao đổi Tử Ma chiến giáp bộ phận Miễn phí
356 Chương 356: Sư Vương tấn giai Miễn phí
357 Chương 357: Nguyên bộ chiến giáp! Miễn phí
358 Chương 358: Tam Hợp Kiếm Trận Miễn phí
359 Chương 359: Sa thú nhất tộc Miễn phí
360 Chương 360: Sa thú nhất tộc năm Đại Yêu Vương! ! Miễn phí
361 Chương 361: Đánh bất động Miễn phí
362 Chương 362: Chém giết Yêu Vương! Miễn phí
363 Chương 363: Oan ức Miễn phí
364 Chương 364: Cự Hùng Yêu Vương! ! Miễn phí
365 Chương 365: Chương 367:. Một khối! ! Miễn phí
366 Chương 366: Chương 368:. Cái mông của ta! Miễn phí
367 Chương 367: Chương 369:. Động quật tài bảo! ! Miễn phí
368 Chương 368: Trấn Ma Chung! Miễn phí
369 Chương 369: Chương 371:. Chiến Thần Đường cao thủ! ! Miễn phí
370 Chương 370: Đại chiến Vô Cực cường giả! Miễn phí
371 Chương 371: Thúc dục Trấn Ma Chung, trấn áp! Miễn phí
372 Chương 372: Trở về Xích Viêm Tông! ! Miễn phí
373 Chương 373: Không phục? Miễn phí
374 Chương 374: Thần Tôn hàng lâm! Miễn phí
375 Chương 375: Chương 377:. Nguyên lai là ngươi! Miễn phí
376 Chương 376: Tam Đại Yêu Vương Miễn phí
377 Chương 377: Chương 379:. Cái quái gì Miễn phí
378 Chương 378: Huyễn Nguyệt cấm địa Miễn phí
379 Chương 379: Chương 381:. Hồn thú thú triều Miễn phí
380 Chương 380: Chương 382:. Trở về Miễn phí
381 Chương 381: Vô đề Miễn phí
382 Chương 382: Thập Tuyệt Chiến Trận Miễn phí
383 Chương 383: Mượn đao giết người Miễn phí
384 Chương 384: Tông Nguyên Miễn phí
385 Chương 385: Chiến! Miễn phí
386 Chương 386: Trấn áp! Miễn phí
387 Chương 387: Tra tấn! Miễn phí
388 Chương 388: Cổ trận Miễn phí
389 Chương 389: Hồn niệm quét ngang! Miễn phí
390 Chương 390: Không Linh Xà! Miễn phí
391 Chương 391: Người phương nào? Miễn phí
392 Chương 392: Thần Vật Miễn phí
393 Chương 393: Cướp đoạt Miễn phí
394 Chương 394: Yêu Vương đỉnh phong Miễn phí
395 Chương 395: Chương 397:. Phong Ma Đao Miễn phí
396 Chương 396: Chương 398:. Cự Xà tập thành! Miễn phí
397 Chương 397: Chương 399:. Đầu hàng hay là chết! ! ! Miễn phí
398 Chương 398: Thu nhiếp, giết! ! ! Miễn phí
399 Chương 399: Yêu Xà lão tổ Miễn phí
400 Chương 400: Gặp lại Đạm Đài! Miễn phí
401 Chương 401: Chương 403:. Phi đụng Miễn phí
402 Chương 402: Tâm, ý, thần! Miễn phí
403 Chương 403: Phá trận! Miễn phí
404 Chương 404: Trị độc Miễn phí
405 Chương 405: Chương 407:. Ta sẽ giết ngươi! ! Miễn phí
406 Chương 406: Dụ ra để giết! Miễn phí
407 Chương 407: Chương 409:. Thúc dục hồn thú thú triều! ! Miễn phí
408 Chương 408: Giết chóc, đại chiến Miễn phí
409 Chương 409: Thương Lan tham chiến! Miễn phí
410 Chương 410: Độc chiến hai đại cường giả! Miễn phí
411 Chương 411: Tâm thần hợp nhất Miễn phí
412 Chương 412: Ngân Lang yêu đan! Miễn phí
413 Chương 413: Thiên Lang Vũ Dực! Miễn phí
414 Chương 414: Thiên Uy Miễn phí
415 Chương 415: Thiết quyền Miễn phí
416 Chương 416: Chương 418:. Giết ngược Miễn phí
417 Chương 417: Tế luyện! Miễn phí
418 Chương 418: Khuất phục Miễn phí
419 Chương 419: Huyền Không sào huyệt Miễn phí
420 Chương 420: Siêu cấp Hồn thú Miễn phí
421 Chương 421: Mua sắm Ngưng Khí đan! Miễn phí
422 Chương 422: Lôi Đình Chiến Giáp! Miễn phí
423 Chương 423: Thầy trò gặp nhau Miễn phí
424 Chương 424: Chương 426:. Bái phỏng Dược Vương thành Miễn phí
425 Chương 425: Thần không biết quỷ không hay Miễn phí
426 Chương 426: Chương 428:. Ngươi lại là Vô Thủy cảnh? Miễn phí
427 Chương 427: Tinh Thần Thủy Tinh Miễn phí
428 Chương 428: Thuần phục! Miễn phí
429 Chương 429: Nhập Bắc Hải! Miễn phí
430 Chương 430: Chương 432:. Tinh Thần Hạch Tâm Miễn phí
431 Chương 431: Thiên Nguyên tinh Miễn phí
432 Chương 432: Chương 434:. Lâm hạnh Miễn phí
433 Chương 433: Tổ tiên chi linh Miễn phí
434 Chương 434: Đoàn tụ Miễn phí
435 Chương 435: Nhân gian vưu vật Miễn phí
436 Chương 436: Thiên La bí pháp - ảo cảnh! Miễn phí
437 Chương 437: Không khống chế được bí pháp! Miễn phí
438 Chương 438: Bệ Linh lựa chọn Miễn phí
439 Chương 439: Kích hoạt huyết mạch Miễn phí
440 Chương 440: Tái nhập Địa Để Quỳnh Lâu! Miễn phí
441 Chương 441: Băng điêu! Miễn phí
442 Chương 442: Thần Lôi chi thành quyết đấu Miễn phí
443 Chương 443: Chương 445:. Thái Cổ huyết mạch Miễn phí
444 Chương 444: Quỳnh Lâu năm tầng Miễn phí
445 Chương 445: Quỷ Vương Si Mị Miễn phí
446 Chương 446: Huyền Không Chi Thành! Miễn phí
447 Chương 447: Tinh Thành Miễn phí
448 Chương 448: Kéo dài hơi tàn Thị Huyết Kim Giáp Miễn phí
449 Chương 449: Thần Hải cường giả! Miễn phí
450 Chương 450: Chấp Pháp điện mời Miễn phí
451 Chương 451: Đạm Đài đến tìm hiểu Miễn phí
452 Chương 452: Đáy biển di tích Miễn phí
453 Chương 453: Tư Không Kính Minh Miễn phí
454 Chương 454: Thị Huyết Hải yêu Miễn phí
455 Chương 455: Tinh Thần Hạch Tâm Miễn phí
456 Chương 456: Cự Diễm Thiên Vương Miễn phí
457 Chương 457: Viễn Cổ bãi tha ma Miễn phí
458 Chương 458: Viễn Cổ Hải yêu thi hài Miễn phí
459 Chương 459: Ảo thuật Miễn phí
460 Chương 460: Linh Mị Miễn phí
461 Chương 461: Chương 463:. Phi đao lại xuất hiện Miễn phí
462 Chương 462: Linh Mị tàn hồn Miễn phí
463 Chương 463: Hải yêu các tộc Miễn phí
464 Chương 464: Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi! Miễn phí
465 Chương 465: Chương 467:. Phản kích Miễn phí
466 Chương 466: Có cổ quái? Miễn phí
467 Chương 467: Cho ta một cái công đạo! ! Miễn phí
468 Chương 468: Quần tinh chi chủ Miễn phí
469 Chương 469: chật vật mà chạy Miễn phí
470 Chương 470: Quần hùng tụ họp Miễn phí
471 Chương 471: Chương 473:. Khát máu Miễn phí
472 Chương 472: Quy thuận Miễn phí
473 Chương 473: Tuyên chiến Miễn phí
474 Chương 474: Đi con đường nào? Miễn phí
475 Chương 475: Thị Thần huyết mạch Miễn phí
476 Chương 476: Tinh Thần Lĩnh Vực! Miễn phí
477 Chương 477: Binh áp Thần Lôi Chi Thành Miễn phí
478 Chương 478: Tiến về trước Thần Lôi Chi Thành Miễn phí
479 Chương 479: Chương 481:. Vẫn Lạc Tinh Thần Miễn phí
480 Chương 480: Thần Dạ Miễn phí
481 Chương 481: Chương 483:. Ăn ý phối hợp Miễn phí
482 Chương 482: Chém giết năm người Miễn phí
483 Chương 483: Chương 485:. Đại quân tập thành Miễn phí
484 Chương 484: Chương 486:. Chiến Thần Đường Chủ Miễn phí
485 Chương 485: Cửu Vĩ Yêu Hồ Miễn phí
486 Chương 486: Nghĩa bất dung từ Miễn phí
487 Chương 487: Từ bên trong công phá? Miễn phí
488 Chương 488: Thú Hoàng Bệ Diệt Miễn phí
489 Chương 489: Bệ Diệt lĩnh vực Miễn phí
490 Chương 490: Chương 492:. Thần thánh phương nào? Miễn phí
492 Chương 492: Thần Đoán Miễn phí
493 Chương 493: Chương 495:. Chân Lôi Thần Trụ Miễn phí
494 Chương 494: Nhanh lên thoát! ! Miễn phí
495 Chương 495: Bỏ con Miễn phí
496 Chương 496: Thong dong chịu chết Miễn phí
497 Chương 497: Chương 499:. Giúp ngươi giúp một tay Miễn phí
498 Chương 498: Chương 500:. Xa nhau Miễn phí
499 Chương 499: Cự yêu! Miễn phí
500 Chương 500: Chương 502:. Tam đầu Phệ Hồn Ngục Ma Miễn phí
501 Chương 501: Bệ Linh cáo biệt Miễn phí
502 Chương 502: Thúc dục Lôi Tháp Miễn phí
504 Chương 504: Chương 506:. Dung hợp! Miễn phí
505 Chương 505: Sư Vương Hám Thiên Quyền! Miễn phí
506 Chương 506: Chương 508:. Thần Cảnh Phân Thân! ! Miễn phí
507 Chương 507: Mây đen tan hết Miễn phí
508 Chương 508: Thần Hải yêu đan Miễn phí
509 Chương 509: Sáu vị cường giả Miễn phí
510 Chương 510: Thần Hải! Miễn phí
511 Chương 511: Xuất phát! Miễn phí
512 Chương 512: Chương 514:. Thiên Nguyên Đại Lục! ! Miễn phí
513 Chương 513: Tinh Hồn dung hợp độ Miễn phí
514 Chương 514: Thiên Tung chi tư Miễn phí
515 Chương 515: Diệp Thần Tinh Hồn dung hợp độ Miễn phí
516 Chương 516: Người có thăng trầm Miễn phí
517 Chương 517: Một phân thắng bại! Miễn phí
518 Chương 518: Phong tình vạn chủng Miễn phí
519 Chương 519: Tiểu Hải yêu Miễn phí
520 Chương 520: Chương 522:. Thiên Nguyên thế giới Miễn phí
521 Chương 521: Gặp lại Nam Cung Miễn phí
522 Chương 522: Chương 524:. Có một bữa cơm no đủ Miễn phí
523 Chương 523: A Ly tổ tiên Miễn phí
524 Chương 524: Chương 526:. Ly biệt Miễn phí
525 Chương 525: Tiến Dược Sư các Miễn phí
526 Chương 526: Chương 528:. Hạ đẳng người Miễn phí
527 Chương 527: Học trộm Miễn phí
528 Chương 528: Lũng đoạn Miễn phí
529 Chương 529: Tiến Tiểu Thiên Nguyên Giới? Miễn phí
530 Chương 530: Chương 532:. Tổ đội xuất phát Miễn phí
531 Chương 531: Bọn hắn không ở chỗ này Miễn phí
532 Chương 532: Vận chuyển Thanh Mộc Quyết Miễn phí
533 Chương 533: Hộ thể Thần Thú Miễn phí
534 Chương 534: Chương 536:. Mộc Linh Tinh Hoa Miễn phí
535 Chương 535: Chương 537:. Ta thiếu tiền Miễn phí
536 Chương 536: Chương 538:. Mượn tiền Miễn phí
537 Chương 537: Chương 539:. Chặn đường Miễn phí
538 Chương 538: Chương 540:. 2000 vạn ảnh kim Miễn phí
539 Chương 539: Chương 541:. Đối kháng Miễn phí
540 Chương 540: Chương 542:. Tái nhập Huyền Không Chi Thành Miễn phí
541 Chương 541: Tinh Hồn là một chủng tộc Miễn phí
542 Chương 542: Chương 544:. Nhân phẩm Tử Ma Chiến Giáp Miễn phí
543 Chương 543: Chương 545:. Thương nhân Tiền Lai Miễn phí
544 Chương 544: Chương 546:. Ám toán Miễn phí
545 Chương 545: Chương 547:. Chủ động đưa tới cửa con tin? Miễn phí
546 Chương 546: Binh bất yếm trá! Miễn phí
547 Chương 547: Thế cục xoay ngược lại Miễn phí
548 Chương 548: Chương 550:. Lãnh địa? Miễn phí
549 Chương 549: Luyện đan Miễn phí
550 Chương 550: Chương 552:. Ngươi bằng cái gì? Miễn phí
551 Chương 551: Chương 553:. Thiên Hải Thần Di Miễn phí
552 Chương 552: Chương 554:. Đấu giá lãnh địa Miễn phí
553 Chương 553: Điên rồi! Miễn phí
554 Chương 554: Thật sự muốn mua? Miễn phí
555 Chương 555: Diệp Thần kế hoạch Miễn phí
556 Chương 556: Lăng Vũ ý định Miễn phí
557 Chương 557: Uy hiếp Miễn phí
558 Chương 558: Cách cục? Miễn phí
559 Chương 559: Chương 561:. Sư gia hiện thân Miễn phí
560 Chương 560: Chương 562:. Sau này ta che chở ngươi! Miễn phí
561 Chương 561: Hung hăng giáo huấn bọn hắn! Miễn phí
562 Chương 562: Khủng bố khảo thí Miễn phí
563 Chương 563: Chương 565:. Cho điểm đường sống a! Miễn phí
564 Chương 564: Bái sư Miễn phí
565 Chương 565: Vay tiền Miễn phí
566 Chương 566: Trò hay mở màn Miễn phí
567 Chương 567: Chương 569:. Bị âm Miễn phí
568 Chương 568: Thiên Tông Học Phủ Miễn phí
569 Chương 569: Cáo trạng Miễn phí
570 Chương 570: Chương 572:. Đáng sợ gia tộc! ! Miễn phí
571 Chương 571: Lai giả bất thiện Miễn phí
572 Chương 572: Chương 574:. Lăng gia Chấp Pháp trưởng lão Miễn phí
573 Chương 573: Lân Hoàng Miễn phí
574 Chương 574: Nhất Ngôn nghi hoặc Miễn phí
575 Chương 575: Chương 577:. Kim Huân tước vị? Miễn phí
576 Chương 576: 16 cái... Miễn phí
577 Chương 577: Huyền Ngục hầm băng Miễn phí
578 Chương 578: Chương 580:. Diệt cỏ cần diệt tận gốc Miễn phí
579 Chương 579: Đại nhân vật Miễn phí
580 Chương 580: Chương 582:. Tình thế nghịch chuyển Miễn phí
581 Chương 581: Cái khác Tinh Hồn dung hợp độ là 0 người? Miễn phí
582 Chương 582: Ngật đứng không ngã Miễn phí
583 Chương 583: Yến hội Miễn phí
584 Chương 584: Chương 586:. Nhà giàu có đệ tử Miễn phí
585 Chương 585: Chiến Hoàng mời Miễn phí
586 Chương 586: Chương 588:. Ngồi ngang hàng Miễn phí
587 Chương 587: Gả Miễn phí
588 Chương 588: Chương 590:. Phản chiến Miễn phí
589 Chương 589: Quả là thế Miễn phí
590 Chương 590: Nữ nhân thần bí Miễn phí
591 Chương 591: Tân nhiệm gia chủ Miễn phí
592 Chương 592: Chương 594:. Linh thể Miễn phí
593 Chương 593: Tinh Hồn Đạo Khí Miễn phí
594 Chương 594: Thiên Hoang thần thể Miễn phí
595 Chương 595: U Lan Tiên Thảo Miễn phí
596 Chương 596: Mẫu thân? Miễn phí
597 Chương 597: Thiên Vực Thánh Quả? Miễn phí
598 Chương 598: Nữu Nhi tin tức Miễn phí
599 Chương 599: Mua được rất tốt sao? Miễn phí
600 Chương 600: Chương 602:. Vì đời sau Miễn phí
601 Chương 601: Thần kỳ linh thể Miễn phí
602 Chương 602: Chương 604:. Chế luyện Đạo khí Miễn phí
603 Chương 603: Luyện khí thủ pháp Miễn phí
604 Chương 604: Chương 606:. Hai nghìn Tử Kim Miễn phí
605 Chương 605: Thể chất đột biến Miễn phí
606 Chương 606: Chương 608:. Thăm dò Tử Hoàn Tinh tiến trình Miễn phí
607 Chương 607: Liều chết tiến về trước Miễn phí
608 Chương 608: Chương 610:. Chạy trốn Miễn phí
609 Chương 609: Cùng một chỗ tiến vào Miễn phí
610 Chương 610: Chương 612:. Hưng sư vấn tội Miễn phí
611 Chương 611: Vạn năm trước hình ảnh Miễn phí
612 Chương 612: Tao ngộ Miễn phí
613 Chương 613: Cự nô Miễn phí
614 Chương 614: Chương 616:. Tổ Ma ba loại hình thái Miễn phí
615 Chương 615: Chương 617:. Hiên Linh Thị Thần Miễn phí
616 Chương 616: Chương 618:. Tấn cấp Thần Huyền Miễn phí
617 Chương 617: Chương 619:. Kim Diễm Thần Lôi Miễn phí
618 Chương 618: Tân sinh Miễn phí
619 Chương 619: Đừng báo thù Miễn phí
620 Chương 620: Tử Vân Thần Điện Miễn phí
621 Chương 621: Tử Vân Thiên La Miễn phí
622 Chương 622: Chương 624:. Tử Vân Huyền Châu Miễn phí
623 Chương 623: Chuyện kỳ quái Miễn phí
624 Chương 624: Thần Hoàng kiêng kị Miễn phí
625 Chương 625: Chương 627:. Đi trước Nhân Thần cấm địa Miễn phí
626 Chương 626: Chương 628:. Nhân Thần cấm địa thủ môn Miễn phí
627 Chương 627: Nhân Thần cấm địa Miễn phí
628 Chương 628: Chương 630:. Kéo bè kéo lũ đánh nhau Miễn phí
629 Chương 629: Tu bổ hắn nanh vuốt Miễn phí
630 Chương 630: Chương 632:. Thần Chủ? Miễn phí
631 Chương 631: Thế Giới Trong Tranh Miễn phí
632 Chương 632: Chương 634:. Mới lĩnh ngộ Miễn phí
633 Chương 633: Trực diện Thần Hoàng Miễn phí
634 Chương 634: Chương 636:. Đệ thất trọng thiên Miễn phí
635 Chương 635: Chương 637:. Đệ bát trọng thiên! Miễn phí
636 Chương 636: Chương 638:. Đệ cửu trọng thiên - tam tướng thế giới Miễn phí
637 Chương 637: Yêu Thần cấm địa Miễn phí
638 Chương 638: Phương pháp nguy hiểm Miễn phí
639 Chương 639: Diệp Bình quyết tâm Miễn phí
640 Chương 640: Tiểu Dực cùng Mân Nhi Miễn phí
641 Chương 641: Đi không được nữa Miễn phí
642 Chương 642: Hợp tác Miễn phí
643 Chương 643: Chương 645:. Ta là người của Diệp gia! Miễn phí
644 Chương 644: Ly khai Miễn phí
645 Chương 645: Chương 647:. Kia kiện đồ vật Miễn phí
646 Chương 646: Mộ Ảnh Chi Kiếm Miễn phí
647 Chương 647: Một chiêu Miễn phí
648 Chương 648: Chương 650:. Minh Hoàng Miễn phí
649 Chương 649: Chương 651:. Minh Hoàng gặp tập kích Miễn phí
650 Chương 650: Đến rồi thiệt nhiều Chiến Hoàng Miễn phí
651 Chương 651: Chương 653:. Gặp lại Miễn phí
652 Chương 652: Long Đế Miễn phí
653 Chương 653: Chương 655:. vào Chiến Hoàng Điện Miễn phí
654 Chương 654: Thần Hoàng bị âm Miễn phí
655 Chương 655: Chương 657:. Tiểu Dực cùng Mân Nhi biến hóa Miễn phí
656 Chương 656: Bỏ phiếu Miễn phí
657 Chương 657: Chương 659:. Tẩy đi trí nhớ? Miễn phí
658 Chương 658: Chương 660:. Thị Thần cấp Tổ Ma Miễn phí
659 Chương 659: Chương 661:. Tử Vân Tinh Thiên Hoang Thần Mộc Miễn phí
660 Chương 660: Tử Vân Tinh hồn Miễn phí
661 Chương 661: Mặt khác một cái thông đạo Miễn phí
662 Chương 662: Tùy tiện cầm một kiện Miễn phí
663 Chương 663: Chương 665:. Hai cái đại bi kịch Miễn phí
664 Chương 664: Dạy bảo dạy bảo bọn hắn Miễn phí
665 Chương 665: U Lam Tinh Kim Miễn phí
666 Chương 666: U Hải Chi Linh Miễn phí
667 Chương 667: Gặp lại Hiên Linh Miễn phí
668 Chương 668: Truyện Tống Thần Điện Miễn phí
669 Chương 669: Người có chí riêng Miễn phí
670 Chương 670: Thua? Miễn phí
671 Chương 671: Áp chế Long Đế Miễn phí
672 Chương 672: Nghịch chuyển Miễn phí
673 Chương 673: Chương 675:. Bi kịch Lân Hoàng Miễn phí
674 Chương 674: Bị tập kích Miễn phí
675 Chương 675: Tử chiến Miễn phí
676 Chương 676: Chương 678:. Mộ ảnh kiếm uy Miễn phí
677 Chương 677: Chương 679:. Người nào cũng không thể đi vào! Miễn phí
678 Chương 678: Long Đế ra tay Miễn phí
679 Chương 679: Chương 681:. Có nội ứng! Miễn phí
680 Chương 680: Chương 682:. Ma chủng Miễn phí
681 Chương 681: Chương 683:. Ma chủng trí nhớ Miễn phí
682 Chương 682: Cự Linh nhất tộc Miễn phí
683 Chương 683: Chương 685:. Cắn nuốt ma chủng Miễn phí
684 Chương 684: Sắp sinh ra? Miễn phí
685 Chương 685: Chương 687:. Tinh Chủ! ! Miễn phí
686 Chương 686: Thiên Huyền Miễn phí
687 Chương 687: Chương 689:. U Minh Cung chi mê Miễn phí
688 Chương 688: Ma Đô Chi Thành! Miễn phí
689 Chương 689: Chương 691:. U Hồn Tinh Miễn phí
690 Chương 690: Huyết Sắc Thần Quốc Miễn phí
691 Chương 691: Tử Quang Ma Tháp Miễn phí
692 Chương 692: Ma Nhãn Miễn phí
693 Chương 693: Ma Nhãn đồng thị Miễn phí
694 Chương 694: Nội thành Miễn phí
695 Chương 695: Siêu cấp linh vật Miễn phí
696 Chương 696: U Hồn Tinh bên trên Thần Hoàng? Miễn phí
697 Chương 697: Chủ nhân Miễn phí
698 Chương 698: Nói chuyện làm ăn Miễn phí
699 Chương 699: Áp chế Mục gia Miễn phí
700 Chương 700: Ngục Ma giới Miễn phí
701 Chương 701: Chương 703:. vào Ngục Ma giới Miễn phí
702 Chương 702: Tiền nhiệm thành chủ Miễn phí
704 Chương 704: Ảnh Sát tộc nhân Miễn phí
705 Chương 705: Chương 707:. Gậy ông đập lưng ông? Miễn phí
706 Chương 706: Huyết Cừu Miễn phí
707 Chương 707: Phi đao! ! Miễn phí
708 Chương 708: Chương 710:. Thương Mãng Cổ Bi! Miễn phí
709 Chương 709: Chương 711:. Điên cuồng giết chóc! ! Miễn phí
710 Chương 710: Chương 712:. Huynh đệ tương tàn Miễn phí
711 Chương 711: Ta có thể làm bất cứ chuyện gì Miễn phí
712 Chương 712: Cự Ma thần hạm Miễn phí
713 Chương 713: Ba trăm triệu Miễn phí
714 Chương 714: Thiên Ngân Chiến Giáp? Miễn phí
715 Chương 715: Chương 717:. Dung hợp! Dung hợp! Miễn phí
716 Chương 716: Con đường phát tài! Miễn phí
719 Chương 719: Chương 719:. Huyết Luyện Miễn phí
720 Chương 720: Chương 720:. Thái Cổ ma khí, trấn áp! Miễn phí
721 Chương 721: Chương 721:. Vực thú Miễn phí
722 Chương 722: Chương 722:. Lâu thuyền Miễn phí
723 Chương 723: Chương 723:. Vân Ẩn Tinh điều kiện Miễn phí
724 Chương 724: Chương 724:. Mời trở về đi! Miễn phí
725 Chương 725: Chương 725:. Thần bí cường giả Miễn phí
726 Chương 726: Chương 726:. Cái chìa khóa? Miễn phí
727 Chương 727: Nhà kho? Rung động! Miễn phí
728 Chương 728: Địa Để Quỳnh Lâu tầng thứ chín Miễn phí
729 Chương 729: Chương 729:. Công bình mua bán? Miễn phí
730 Chương 730: Thị Thần phản bội Miễn phí
731 Chương 731: Dung Nham Tuyết Liên? Miễn phí
732 Chương 732: Cửu U Mê Huyễn Đại Trận Miễn phí
733 Chương 733: Chương 733:. Điệu hổ ly sơn Miễn phí
734 Chương 734: Chương 734:. Đi trước chợ đen Miễn phí
735 Chương 735: Vận hóa năm miếng Thiên Hoang Thánh Quả Miễn phí
736 Chương 736: Vĩnh Hằng tinh mộ? Miễn phí
737 Chương 737: Chương 737:. Vân Ẩn Tinh Tiểu công chúa Miễn phí
738 Chương 738: Sợ nàng làm chi? Miễn phí
739 Chương 739: Hợp tác? Miễn phí
740 Chương 740: Đánh lén? Miễn phí
741 Chương 741: Bẫy rập Miễn phí
742 Chương 742: Vân Tuyệt Kiếm Trận Miễn phí
743 Chương 743: Con tin! Miễn phí
744 Chương 744: Dạ Xoa lại hiện ra Miễn phí
745 Chương 745: Diệt sát Miễn phí
746 Chương 746: Chương 746:. Bị chơi xỏ Miễn phí
747 Chương 747: Chợ đêm Miễn phí
748 Chương 748: Lam Duyệt Nhi Miễn phí
749 Chương 749: Tổn hại Thiên Nguyên Chiến Giáp Miễn phí
750 Chương 750: Thần Vực? Miễn phí
751 Chương 751: Tấn giai Thị Thần! ! ! Miễn phí
752 Chương 752: Chương 752:. Tinh Chủ cấp cường giả! ! Miễn phí
753 Chương 753: Vân Ẩn Tinh Chủ! ! Miễn phí
754 Chương 754: Tinh Hồn chi vực Miễn phí
755 Chương 755: Khởi! ? ... Miễn phí
756 Chương 756: Đằng Vân thân thể Miễn phí
757 Chương 757: Chương 757:. Thái Thượng Thanh Khí Miễn phí
758 Chương 758: Vũ Trụ Thâm Xử triệu hoán! ! Miễn phí
759 Chương 759: Chương 759:. Vĩnh Hằng Tinh Mộ! ! Miễn phí
760 Chương 760: Vực thú thi thể (Canh [2]! ) Miễn phí
761 Chương 761: Phi đao - phá! Miễn phí
762 Chương 762: Tuyệt thế Thần Binh Miễn phí
763 Chương 763: Ngốc Thứu hung hồn! Miễn phí
764 Chương 764: Dĩ nhiên là ngươi! ! Miễn phí
765 Chương 765: Chương 765:. Đánh tơi bời! Miễn phí
766 Chương 766: Giết! ! Miễn phí
767 Chương 767: Chương 767:. Hất xem một chút Miễn phí
768 Chương 768: Chương 768:. Đại loạn! Miễn phí
769 Chương 769: Tế huyết bí thuật Miễn phí
770 Chương 770: Yêu Đế tình cảm Miễn phí
771 Chương 771: Thanh Đế hóa ma Miễn phí
772 Chương 772: Chương 772:. Chiến muốn điên Miễn phí
773 Chương 773: Côn Sơn Ấn Miễn phí
774 Chương 774: Giết không tha! Miễn phí
775 Chương 775: Chương 775:. Thu mua Miễn phí
776 Chương 776: Chương 776:. Ma phân thân trở về! ! Miễn phí
777 Chương 777: Nếm thử Tử Quang Ma Tháp uy lực a! Miễn phí
778 Chương 778: Oanh! ! Miễn phí
779 Chương 779: Chương 779:. Long Đế thỉnh cầu! Miễn phí
780 Chương 780: Chương 780:. Thu hoạch Miễn phí
781 Chương 781: Đã từ biệt! Miễn phí
782 Chương 782: Buôn bán Vực thú tinh hạch Miễn phí
783 Chương 783: Chương 783:. Mua Thị Thần cường giả Miễn phí
784 Chương 784: Nam Cung Trạch thân phận? Miễn phí
785 Chương 785: Hoàng Kim thương lộ Miễn phí
786 Chương 786: Thị Thần Cửu Trọng Miễn phí
787 Chương 787: Thầy trò ân oán Miễn phí
788 Chương 788: Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Miễn phí
789 Chương 789: Chủ ấn, tạc! Miễn phí
790 Chương 790: Thị Thần thập trọng Miễn phí
791 Chương 791: Quỳnh Lâu bảo tàng! Miễn phí
792 Chương 792: Chương 792:. Tiếp quản Vân Ẩn Tinh! Miễn phí
793 Chương 793: Hắc Vân Chiến Giáp, chấn nhiếp! Miễn phí
795 Chương 795: Vân Ẩn Tinh Chủ trở về! Miễn phí
796 Chương 796: Chúng bạn xa lánh! Miễn phí
797 Chương 797: Van xin ngài Miễn phí
798 Chương 798: Ép khô nó! Miễn phí
799 Chương 799: Gặp lại Hiên Linh! Miễn phí
800 Chương 800: Chương 800:. Nam Cung Trạch lại xuất hiện! Miễn phí
802 Chương 802: Chí Tôn Thánh Địa! Miễn phí
803 Chương 803: Chân Linh chi nguyên Miễn phí
804 Chương 804: Chương 804:. Sân đấu Miễn phí
805 Chương 805: Phía sau màn nhà cái Miễn phí
806 Chương 806: Chương 806:. Thiên tài địa bảo Miễn phí
807 Chương 807: Chương 807:. Một kích Miễn phí
808 Chương 808: Ván bài! Miễn phí
809 Chương 809: Tẩu vi thượng Miễn phí
810 Chương 810: Mời chào Miễn phí
811 Chương 811: Thiên Chi Yêu Thánh? Miễn phí
812 Chương 812: Chương 812:. Đại Đạo Hoàng Lăng! Miễn phí
813 Chương 813: Thân vẫn mà đạo tồn! Miễn phí
814 Chương 814: Thí Luyện Chi Địa! Miễn phí
815 Chương 815: Đau nhức nằm bẹp dí tiểu nhân! Miễn phí
816 Chương 816: Phe phái Miễn phí
817 Chương 817: Đỏ thẫm Tổ Ma Miễn phí
818 Chương 818: Chương 818:. Bị theo đuôi Miễn phí
819 Chương 819: Bài danh! Miễn phí
820 Chương 820: Dị biến Tổ Ma Miễn phí
821 Chương 821: Thời Không Đạo Ngân Miễn phí
822 Chương 822: Chương 822:. Thanh Dương Tinh Chủ Miễn phí
823 Chương 823: Không làm chết sẽ không phải chết! Miễn phí
824 Chương 824: Chương 824:. Thần huyết Miễn phí
825 Chương 825: Tinh Huy Thánh Địa Miễn phí
826 Chương 826: Thiên chi kiêu tử Miễn phí
827 Chương 827: Chương 827:. Đối chọi gay gắt Miễn phí
829 Chương 829: Sư gia ta phế đi ngươi Miễn phí
830 Chương 830: Đạo thứ hai Thời Không Đạo Văn chi lực! Miễn phí
831 Chương 831: Theo ngươi lăn lộn rồi! Miễn phí
832 Chương 832: Chương 832:. Diệp Thần mệnh văn Miễn phí
833 Chương 833: Chương 833:. Cự cốt! ! Miễn phí
834 Chương 834: Chương 834:. Linh thần chi địa Miễn phí
835 Chương 835: Linh Thần Miễn phí
836 Chương 836: Chương 836:. Cổ Thành bí cảnh Miễn phí
837 Chương 837: Chương 837:. Phi đao tàn phiến! Miễn phí
838 Chương 838: Chương 838:. Cướp đoạt! Miễn phí
839 Chương 839: Luyện hóa Dung Hồn Thảo! Miễn phí
840 Chương 840: Linh Thần Chi Địa huyền bí Miễn phí
841 Chương 841: Pháp trận Miễn phí
842 Chương 842: Chương 842:. Cao vị Tinh Chủ? Miễn phí
843 Chương 843: Chương 843:. Phá trận Miễn phí
844 Chương 844: Vô Thượng Đại Đạo Miễn phí
845 Chương 845: Chân Vũ đại hội! Miễn phí
846 Chương 846: Chương 846:. Linh Lung Chí Tôn Miễn phí
847 Chương 847: Chương 847:. Khiêu chiến Miễn phí
848 Chương 848: Quyết đấu Miễn phí
849 Chương 849: Di Cuồng lên sân khấu! Miễn phí
850 Chương 850: Chương 850:. Ngang tay! Miễn phí
851 Chương 851: Thiên Hoang Thánh Thể xuất thế! Miễn phí
852 Chương 852: Nhân Đạo Thiên Đạo Miễn phí
853 Chương 853: Sư gia bão nổi! ! Miễn phí
854 Chương 854: Chương 854:. Diệp Thần ra sân! Miễn phí
855 Chương 855: Chương 855:. Tỷ thí! Miễn phí
856 Chương 856: Thứ sáu đạo Thời Không Đạo Văn chi lực! Miễn phí
857 Chương 857: Thần Viêm Pháp Tướng Miễn phí
858 Chương 858: Đạo thứ bảy Thời Không Đạo Văn chi lực! Miễn phí
859 Chương 859: Chương 859:. Bóp áp! ! Miễn phí
860 Chương 860: Thiên Chi Yêu Thánh, chết? Miễn phí
861 Chương 861: Thần cốt Miễn phí
862 Chương 862: Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật! Miễn phí
863 Chương 863: Gặp Linh Lung Chí Tôn! Miễn phí
864 Chương 864: Linh Lung Chí Tôn muội muội Miễn phí
865 Chương 865: Bành Dương đầu nhập vào! Miễn phí
866 Chương 866: Cửu Lê lão giả Miễn phí
867 Chương 867: Người hầu Miễn phí
868 Chương 868: Tùy tùy tiện tiện cạo chết Miễn phí
869 Chương 869: Động thủ trên đầu thái tuế Miễn phí
870 Chương 870: Quan Tinh Đài Miễn phí
871 Chương 871: Chương 871:. Các tộc cường giả Miễn phí
872 Chương 872: Tam đại chủng tộc Miễn phí
873 Chương 873: Kim Vũ nhất tộc Miễn phí
874 Chương 874: A Ly lột xác Miễn phí
875 Chương 875: Huyễn Thế Huyền Thú Miễn phí
876 Chương 876: Chương 876:. Tiến vào Đại Đạo Hoàng Lăng Miễn phí
877 Chương 877: Mê huyễn pháp trận Miễn phí
878 Chương 878: Đan điền thế giới Miễn phí
879 Chương 879: Tạo Hóa Tinh Thần Ấn Miễn phí
880 Chương 880: Chương 880:. Nhị Nhi mất tích Miễn phí
881 Chương 881: Thầm nghĩ Miễn phí
882 Chương 882: Hòm quan tài bằng băng... Miễn phí
883 Chương 883: Thiên Quân tinh phách! Miễn phí
884 Chương 884: Bị chia cắt Miễn phí
885 Chương 885: Các ngươi có thể lên đường! Miễn phí
886 Chương 886: Nhị nhi bão nổi Miễn phí
887 Chương 887: Minh Thiên Thần Trụ Miễn phí
888 Chương 888: Hạt Tử chỉ dẫn Miễn phí
889 Chương 889: Lục Huyết Hồng Liên Miễn phí
890 Chương 890: Trao đổi Miễn phí
891 Chương 891: Không gài ngươi lừa bịp ai? Miễn phí
892 Chương 892: Chương 892:. Đây mới thật là Thiên Nguyên Tinh sao? Miễn phí
893 Chương 893: Chương 893:. Thần Vực Miễn phí
894 Chương 894: Hoàng Kim Vực Thú Miễn phí
895 Chương 895: U Hải Hoàng tộc Miễn phí
896 Chương 896: Thần bí thần hạm! Miễn phí
897 Chương 897: Vực thú ấu sinh thể Miễn phí
898 Chương 898: Chương 898:. Minh thành Miễn phí
899 Chương 899: Chương 899:. Thần bí minh Miễn phí
900 Chương 900: Cửa thứ nhất Miễn phí
901 Chương 901: Đưa tới cửa! Miễn phí
902 Chương 902: Chương 902:. Linh Thần - quét ngang! Miễn phí
903 Chương 903: Tử vong thí luyện Miễn phí
904 Chương 904: Thiên Nguyên Miễn phí
905 Chương 905: Ngoại vực thế giới Miễn phí
906 Chương 906: Chương 906:. Ngoại Vực Sứ Ma Miễn phí
907 Chương 907: Đi theo! Miễn phí
908 Chương 908: Chương 908:. Hư không cổ thành Miễn phí
909 Chương 909: Thiên Nguyên lai lịch Miễn phí
910 Chương 910: Hư Dật thần kích! Miễn phí
911 Chương 911: Tự tìm đường chết Miễn phí
912 Chương 912: Ngưng hóa thần cốt! Miễn phí
913 Chương 913: Chương 913:. Hàng phục Hư Dật Thần kích Miễn phí
914 Chương 914: Càng chiến càng dũng Miễn phí
915 Chương 915: Địa Thần Binh ra! Miễn phí
916 Chương 916: Linh Khư chi địa Miễn phí
917 Chương 917: Thiên Loan Kim Thạch? Miễn phí
918 Chương 918: Chương 918:. Chiêu dụ Miễn phí
919 Chương 919: Xuất hàng Miễn phí
920 Chương 920: Chương 920:. Nguyện đánh cuộc chịu thua Miễn phí
921 Chương 921: Chương 921:. Thiên Cực tổ chức Miễn phí
922 Chương 922: Thiên Nguyên ly khai Miễn phí
923 Chương 923: Ngũ Thải Linh Cô Miễn phí
924 Chương 924: Chương 924:. Tiến vào bí cảnh Miễn phí
925 Chương 925: Thần Vực! Miễn phí
926 Chương 926: Thần bí kim quang Miễn phí
927 Chương 927: Chương 927:. Hư Không Thần di tích Miễn phí
928 Chương 928: Đế Thần cốt Miễn phí
929 Chương 929: Thần cấm kết giới Miễn phí
930 Chương 930: Thu hoạch tương đối khá Miễn phí
931 Chương 931: Thân phận bạo lộ Miễn phí
932 Chương 932: Ăn cướp! Miễn phí
933 Chương 933: Vực Thần cường giả! Miễn phí
934 Chương 934: Quyết chiến Vực Thần cấp Miễn phí
935 Chương 935: Người thông minh quá nhiều Miễn phí
936 Chương 936: Xích Kim Thú Miễn phí
937 Chương 937: Hư Không Thế Giới Miễn phí
938 Chương 938: Hư Không Thần Xích Hư Miễn phí
939 Chương 939: Thánh Linh chi cầu Miễn phí
940 Chương 940: Hư Không Thần hiện thân! Miễn phí
941 Chương 941: Linh Đồng nhất tộc Miễn phí
942 Chương 942: Linh Đồng Tộc trưởng Miễn phí
943 Chương 943: Mua sắm Miễn phí
944 Chương 944: Gặp lại Linh Lung Chí Tôn Miễn phí
945 Chương 945: Ba vị chúa tể cùng đến! Miễn phí
946 Chương 946: Hư Không Thần cuộc chiến! Miễn phí
947 Chương 947: Ta là người tốt Miễn phí
948 Chương 948: Bị vây Miễn phí
949 Chương 949: Phá trận Miễn phí
950 Chương 950: Cường hóa Tạo Hóa Tinh Thần Ấn! Miễn phí
951 Chương 951: Thần Vực quy tắc Miễn phí
952 Chương 952: Thánh Linh khắc đá Miễn phí
953 Chương 953: Thánh Huyết ma bình Miễn phí
954 Chương 954: Thần Chủ! Miễn phí
956 Chương 956: Đánh đâu thắng đó Miễn phí
957 Chương 957: Đánh cho đến chết! Miễn phí
958 Chương 958: Chạy trốn so với ai khác đều nhanh! Miễn phí
959 Chương 959: Việc vui Miễn phí
960 Chương 960: Thiên Thủy Động Thiên Miễn phí
961 Chương 961: Thần căn khảo thí Miễn phí
962 Chương 962: Tinh phách khảo thí Miễn phí
963 Chương 963: Bạo liên tục Miễn phí
964 Chương 964: Thánh Quân! Miễn phí
965 Chương 965: Nhân tộc lịch sử Miễn phí
966 Chương 966: Tinh Chủ đỉnh phong! Miễn phí
967 Chương 967: Thánh Quân phân hồn Miễn phí
968 Chương 968: Nhị cấp chủng tộc Miễn phí
969 Chương 969: Nhân tộc quân đoàn Miễn phí
970 Chương 970: Thiên Hỏa chiến giáp? Miễn phí
971 Chương 971: Yêu thú đứng đầu Miễn phí
972 Chương 972: Thần bí khách tới thăm Miễn phí
973 Chương 973: Tinh Hồn nhất tộc lĩnh tụ Miễn phí
975 Chương 975: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh Miễn phí
976 Chương 976: Vực Thần cảnh giới! Miễn phí
977 Chương 977: Tổ Ma quân đoàn Miễn phí
978 Chương 978: Thời Gian Pháp Tắc Miễn phí
979 Chương 979: Chương 979:. Được ăn cả ngã về không! Miễn phí
980 Chương 980: Chương 980:. Đi trước Vạn Thú Tinh Khu! Miễn phí
981 Chương 981: Chương 981:. Vực Thú Mẫu Hoàng Miễn phí
982 Chương 982: Xích Diễm Thần Linh nhất tộc! Miễn phí
983 Chương 983: Huyết Sắc Thần Quốc ý đồ? Miễn phí
984 Chương 984: Chương 984:. Bổn nguyên pháp tắc Miễn phí
985 Chương 985: Thánh Bảo Chấn Thiên Đỉnh Miễn phí
986 Chương 986: Nhân tộc quân đoàn đã đến! Miễn phí
987 Chương 987: Luyện chế Địa Thần Binh Miễn phí
988 Chương 988: Cửu Lê! Miễn phí
989 Chương 989: Bọn hắn đến rồi! Miễn phí
990 Chương 990: Chương 990:. Thánh Linh Chi Cầu truyền thuyết Miễn phí
991 Chương 991: Kiến quốc! Miễn phí
992 Chương 992: Chương 992:. Ngàn năm sau Nhân Tộc! Miễn phí
993 Chương 993: Khuất phục Vũ Trụ Thần! Miễn phí
994 Chương 994: Hỗn Độn Thần Thú! Miễn phí
996 Chương 996: Hàng phục Miễn phí
997 Chương 997: Chương 997:. Hỗn Độn thần quốc người tới Miễn phí
998 Chương 998: Khói lửa Miễn phí
1000 Chương 1000: Sinh mệnh thần cách! Miễn phí
1001 Chương 1001: Hỗn chiến Miễn phí
1002 Chương 1002: sinh mệnh chi lộ Miễn phí
1003 Chương 1003: Tử vong uy hiếp Miễn phí
1004 Chương 1004: Sinh tử Miễn phí
1005 Chương 1005: trước diệt Nhân Tộc! Miễn phí
1006 Chương 1006: Dung hợp Miễn phí
1008 Chương 1008: Long Đế cùng Đằng Vân Miễn phí
1009 Chương 1009: Cửu Lê ~~ Miễn phí
1010 Chương 1010: Ngàn năm về sau Miễn phí
1011 Chương 1011: tiến công Nhân Tộc! Miễn phí
1012 Chương 1012: Lên ngôi (đại kết cục) Miễn phí
1013 Chương 1013: Cảm Nghĩ Sau Khi Hoàn Thành Miễn phí
ID Tên
ID Comment