Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Đặc Thù Không Gian

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHĐô ThịDị Năng
Tác giả: Xích Tuyết
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 14:46:30
Mới nhất: 2019-04-19 14:48:23 (Chương 379)
Lượt xem: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 138 / Điểm đề cử: 0

Long Vũ là con trai của hai nhân vật thuộc hàng "khủng" là Long Thiên Diệu, hỏa hệ dị năng giả pro nhất của dị năng công hội trong mấy chục năm gần đây, mẹ là thiên tài tu luyện đạo pháp của Huyền Môn, Thủy Tiên. Nhưng Long Vũ lại là một thằng phế vật trong phế vật do tương khắc của công pháp mà cha mẹ hắn tu luyện.
Hắn được thúc thúc là Long Thiên Trạch và sư thúc Tuyết Cơ cho ăn một đống rau với cỏ thì dị năng hỏa hệ mới thức tỉnh, nhưng dị năng lại yếu hơn cả que diêm

Nhưng hắn lại chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Đêm sinh nhật 18 tuổi, Long Vũ bỏ đi, lúc ở ngoại ô, hắn lụm được một cái đồng hồ và một viên nội đan của yêu thú có linh hồn của La Hậu. La Hậu là người của tương lai, đang có ý định hái đệ nhất mỹ nữ của đế quốc lúc lẻn vào lại gặp con yêu thú cấp 10, đang oánh nhau thì bị không gian xé rách hút vào, linh hồn chỉ kịp núp vào trong nội đan con yêu thú, rồi rớt xuống ngay chỗ của Long Vũ, La Hậu định đoạt xá thì lại bị linh hồn của Long Vũ cắn lại. Còn cái đồng hồ là sản phẩm của tương lai và cuộc phiêu lưu của Long Vũ bắt đầu, nữ cảnh sát, sư thúc( sau hắn lại gọi là tỷ tỷ) sư muội... gần như là có gái là hắn ăn tất

id Tên Phí
239 Chương 239: chương thứ tám tiểu sư muội thẳng thắn Miễn phí
240 Chương 240: chương thứ chín vân di bán đứng? Miễn phí
241 Chương 241: chương thứ mười Hương Hương vu lực tỉnh giấc Miễn phí
242 Chương 242: chương thứ mười một Huyền Minh cùng hậu thổ trong lúc đó xung đột Miễn phí
243 Chương 243: chương thứ mười hai cửu vĩ thiên hồ xinh đẹp đến chết Miễn phí
244 Chương 244: chương thứ mười ba tiên cảnh người đâu Miễn phí
245 Chương 245: chương thứ mười bốn cùng hậu thổ song tu Miễn phí
246 Chương 246: chương thứ mười lăm cưỡng bức Hắc Thiên Ma thần thần bí nhân Miễn phí
247 Chương 247: chương thứ mười sáu thiên ngoại thiên truyền thuyết Miễn phí
248 Chương 248: chương thứ mười bảy phượng hậu thiên âm Miễn phí
249 Chương 249: chương thứ mười tám Miễn phí
250 Chương 250: chương thứ mười chín tao ngộ đỉnh phong trạng thái Huyền Minh tổ vu Miễn phí
252 Chương 252: chương thứ hai mươi hâm dao bị thương Miễn phí
253 Chương 253: chương thứ hai mươi mốt hâm dao chung cực tiến hóa Miễn phí
254 Chương 254: chương thứ hai mươi hai phụ thân gọi tổ vu? Miễn phí
255 Chương 255: thứ hai mươi ba chương phụ thân linh hồn Miễn phí
256 Chương 256: chương thứ hai mươi bốn tổ vu trong lúc đó chiến đấu Miễn phí
257 Chương 257: chương thứ hai mươi lăm liên tiếp sự thật thế giới theo huyền cảnh thông đạo Miễn phí
258 Chương 258: chương thứ hai mươi sáu lực kháng Vu thần ba độ Miễn phí
259 Chương 259: chương thứ hai mươi bảy ngũ phương thiên địa lệnh chủ tề tụ Miễn phí
260 Chương 260: thứ hai mươi tám chương La Lâm biến hóa Miễn phí
261 Chương 261: chương thứ hai mươi chín Tuyết Cơ biểu lộ Miễn phí
262 Chương 262: thứ ba mươi chương thiên cánh hổ theo thần thú lục ta giao chiến Miễn phí
263 Chương 263: chương thứ ba mươi mốt thiên ngoại thiên nguyên lực Miễn phí
264 Chương 264: chương thứ ba mươi hai đi theo thiên âm đi Miễn phí
265 Chương 265: chương thứ ba mươi ba phượng tộc cấm địa -- thiên âm đốt quyết sống lại Miễn phí
266 Chương 266: chương thứ ba mươi bốn hâm dao đích thực chuyện Miễn phí
267 Chương 267: chương thứ ba mươi lăm thiên ngoại thiên tuần vũ Miễn phí
268 Chương 268: chương thứ ba mươi sáu chinh phục Vu thần ba độ Miễn phí
269 Chương 269: chương thứ ba mươi bảy thơ nhân đều nhìn thấy Miễn phí
270 Chương 270: chương thứ ba mươi tám thiên ngoại trời cũng đã có phiền toái Miễn phí
271 Chương 271: chương thứ ba mươi chín Quang Minh Tôn Thần Miễn phí
272 Chương 272: chương thứ bốn mươi phượng sau bị Vu thần mang đi Miễn phí
273 Chương 273: chương thứ bốn mươi mốt ân, tới thực kịp thời Miễn phí
274 Chương 274: chương thứ bốn mươi hai nên phát sinh đều xảy ra Miễn phí
275 Chương 275: chương thứ bốn mươi ba đại chiến hình Thiên Miễn phí
276 Chương 276: chương thứ bốn mươi bốn Vu thần ý xấu tư Miễn phí
277 Chương 277: chương thứ bốn mươi lăm báo thù Miễn phí
278 Chương 278: chương thứ bốn mươi sáu đánh tiên cảnh chủ ý Miễn phí
279 Chương 279: chương thứ bốn mươi bảy hâm dao hiến kế Miễn phí
280 Chương 280: chương thứ bốn mươi tám đại loạn Miễn phí
281 Chương 281: chương thứ bốn mươi chín thiên la địa võng cũng không được Miễn phí
282 Chương 282: chương thứ năm mươi đều đáng chết Miễn phí
283 Chương 283: chương thứ năm mươi mốt phượng tộc hai đại cung chủ giá lâm Miễn phí
284 Chương 284: chương thứ năm mươi hai điên cuồng Tử Vi đại đế Miễn phí
285 Chương 285: chương thứ năm mươi ba Tử Vi đại đế đến chết Miễn phí
286 Chương 286: chương thứ năm mươi bốn muốn làm liền làm cầm thú Miễn phí
287 Chương 287: chương thứ năm mươi lăm Huyết Anh Đại Đế Miễn phí
288 Chương 288: chương thứ năm mươi sáu đây là một trận âm mưu? Miễn phí
289 Chương 289: chương thứ năm mươi bảy hoài nghi thiên ngoại thiên Miễn phí
290 Chương 290: chương thứ năm mươi tám thiên âm nghĩ sinh hài tử Miễn phí
291 Chương 291: chương thứ năm mươi chín chứng thực Miễn phí
292 Chương 292: chương thứ sáu mươi rốt cuộc nên tin ai? Miễn phí
293 Chương 293: chương thứ sáu mươi mốt không giống Tây Vương Mẫu Miễn phí
294 Chương 294: chương thứ sáu mươi hai hiểu lầm Tuyết Cơ Miễn phí
295 Chương 295: chương thứ sáu mươi ba gâu gâu kiếm nổi điên Miễn phí
296 Chương 296: chương thứ sáu mươi bốn lại một cái Vu thần Miễn phí
297 Chương 297: chương thứ sáu mươi năm Quang Minh Tôn Thần cũng sợ tử Miễn phí
298 Chương 298: chương thứ sáu mươi sáu Vu thần ba độ cũng điên rồi Miễn phí
299 Chương 299: chương thứ sáu mươi bảy theo Thiên Nguyên liên thủ Miễn phí
300 Chương 300: chương thứ sáu mươi tám sinh tử tồn vong khổ chiến Miễn phí
301 Chương 301: chương thứ sáu mươi chín trước bão táp yên bình Miễn phí
302 Chương 302: chương thứ bảy mươi phẫn nộ Long Vũ Miễn phí
303 Chương 303: chương thứ bảy mươi mốt hoàn toàn mới Vu thần ba độ Miễn phí
304 Chương 304: chương thứ bảy mươi hai được rồi, tu luyện đi! Miễn phí
305 Chương 305: chương thứ bảy mươi ba không hiểu thế nào chiếm được thiên đạo pháp tắc Miễn phí
306 Chương 306: chương thứ bảy mươi bốn đánh trời cao ngoại thiên đi Miễn phí
307 Chương 307: chương thứ bảy mươi năm người thắng Miễn phí
308 Chương 308: chương thứ bảy mươi sáu thực hoàn mỹ Miễn phí
309 Chương 309: chương thứ bảy mươi bảy tìm được rồi hủy diệt tôn thần biện pháp Miễn phí
311 Chương 311: chương thứ bảy mươi tám Thiên Nguyên lộ diện Miễn phí
312 Chương 312: chương thứ bảy mươi chín quang minh chi hỏa chính là mặt trời Miễn phí
314 Chương 314: chương thứ tám mươi đỉnh phong trạng thái, hỗn độn quyết thiên cảnh Miễn phí
315 Chương 315: chương thứ tám mươi mốt hai vị cường giả giằng co Miễn phí
316 Chương 316: chương thứ tám mươi hai phẫn nộ lực lượng Miễn phí
317 Chương 317: chương thứ tám mươi ba biện pháp đi ra , đáng tiếc rất khó Miễn phí
318 Chương 318: chương thứ tám mươi bốn bất tử bất diệt thần anh Miễn phí
319 Chương 319: chương thứ tám mươi năm thật có vận mệnh chi thần sao? Miễn phí
320 Chương 320: chương thứ tám mươi sáu Miễn phí
321 Chương 321: chương thứ tám mươi bảy dùng để chạy trối chết vũ trụ bài Nặc Á hai chiếc thuyền song song Miễn phí
322 Chương 322: chương thứ tám mươi tám La Lâm sớm xuất quan Miễn phí
323 Chương 323: chương thứ tám mươi chín huyết tế Miễn phí
324 Chương 324: chương thứ chín mươi Miễn phí
325 Chương 325: chương thứ nhất thiên đạo pháp tắc chủ nhân? Miễn phí
326 Chương 326: chương thứ hai thiên đạo bản chất -- Bàn Cổ bộ tộc Miễn phí
327 Chương 327: chương thứ ba bài trừ phong ấn, cứu vớt cuối cùng một cái Bàn Cổ Tộc tộc nhân Miễn phí
328 Chương 328: chương thứ tư Nữ thần vận mệnh Miễn phí
329 Chương 329: chương thứ năm giao dịch, thần cách Miễn phí
330 Chương 330: chương thứ sáu ngoài ý muốn Miễn phí
331 Chương 331: chương thứ bảy may mắn không có nhục sứ mạng Miễn phí
332 Chương 332: chương thứ tám cơ hội cuối cùng Miễn phí
333 Chương 333: chương thứ chín nữ thần nói muốn thử hôn? Miễn phí
334 Chương 334: chương thứ mười Quang Minh Tôn Thần tự bạo Miễn phí
335 Chương 335: chương thứ mười một ngày sau hiện thân Miễn phí
336 Chương 336: chương thứ mười hai Khai Thiên Phu không thể cứu lại bàn chiến mạng, xinh đẹp nữ thần đổi Miễn phí
337 Chương 337: chương thứ mười ba bị thân cận Miễn phí
338 Chương 338: chương thứ mười bốn thi kiểm tra hai chiếc thuyền song song Miễn phí
339 Chương 339: chương thứ mười lăm hai chiếc thuyền song song thượng nhiều hơn một cái nhập cư trái phép khá Miễn phí
340 Chương 340: chương thứ mười sáu nhè nhẹ hầu cấp bách Long Vũ không gian tu luyện Miễn phí
341 Chương 341: chương thứ mười bảy hắc ám tinh vực Miễn phí
342 Chương 342: chương thứ mười tám Mai Tư đi tới sự thật thế giới Miễn phí
343 Chương 343: chương thứ mười chín người xâm lấn Miễn phí
344 Chương 344: chương thứ hai mươi đánh cuộc Miễn phí
345 Chương 345: chương thứ hai mươi mốt chiến trước chuẩn bị Miễn phí
346 Chương 346: chương thứ hai mươi hai giang sơn, mỹ nhân đều muốn phải Miễn phí
347 Chương 347: thứ hai mươi ba chương giao dịch kiếp mã Miễn phí
348 Chương 348: chương thứ hai mươi bốn kinh sợ Miễn phí
349 Chương 349: chương thứ hai mươi lăm mỹ nhân kế Miễn phí
350 Chương 350: chương thứ hai mươi sáu phụ nữ chỉ biết thần phục vu cường giả chân chính Miễn phí
351 Chương 351: chương thứ hai mươi bảy khống chế Phỉ Nhĩ Phổ Tư. Miễn phí
352 Chương 352: thứ hai mươi tám chương có điểm ngoài ý muốn Miễn phí
353 Chương 353: chương thứ hai mươi chín kế trúng kế Miễn phí
354 Chương 354: thứ ba mươi chương Mai Tư quyền lợi dục vọng Miễn phí
355 Chương 355: chương thứ ba mươi mốt lẻn vào đến bên trong đi Miễn phí
356 Chương 356: chương thứ ba mươi hai Phỉ Nhĩ Phổ Tư mẫu thân muốn gặp Long Vũ Miễn phí
357 Chương 357: chương thứ ba mươi ba phong tình vạn chủng Khắc Lỵ Ti đinh Miễn phí
358 Chương 358: chương thứ ba mươi bốn Khắc Lỵ Ti đinh hợp tác thái độ Miễn phí
359 Chương 359: chương thứ ba mươi lăm nghị trưởng vị trí Miễn phí
360 Chương 360: chương thứ ba mươi sáu lúc này đây thật đã chết rồi Miễn phí
361 Chương 361: chương thứ ba mươi bảy vũ ngoại nội loạn bắt đầu rồi Miễn phí
362 Chương 362: chương thứ ba mươi tám vừa đúng Miễn phí
363 Chương 363: chương thứ ba mươi chín kích thích Miễn phí
364 Chương 364: chương thứ bốn mươi giết hại Miễn phí
365 Chương 365: chương thứ bốn mươi mốt nghịch tử giết cha Miễn phí
366 Chương 366: chương thứ bốn mươi hai Phỉ Nhĩ Phổ Tư kết quả Miễn phí
367 Chương 367: chương thứ bốn mươi ba như nguyện lấy thường Miễn phí
368 Chương 368: chương thứ bốn mươi bốn Khắc Lỵ Ti đinh điên cuồng kế hoạch Miễn phí
369 Chương 369: chương thứ bốn mươi lăm điều giáo Miễn phí
370 Chương 370: chương thứ bốn mươi sáu khách quý giá lâm vũ ngoại Miễn phí
371 Chương 371: chương thứ bốn mươi bảy cuối cùng chướng ngại Miễn phí
372 Chương 372: chương thứ bốn mươi tám đối thủ Miễn phí
373 Chương 373: chương thứ bốn mươi chín sống lại Ái Đức Hoa Miễn phí
374 Chương 374: chương thứ năm mươi cầm thú không bằng Miễn phí
375 Chương 375: nhè nhẹ lần đầu tiên Miễn phí
376 Chương 376: không tưởng được chuyện tình Miễn phí
377 Chương 377: làm khó Miễn phí
378 Chương 378: vũ trụ chí cường đánh một trận Miễn phí
379 Chương 379: Đại hôn [ Đại kết cục ] Miễn phí
ID Tên
ID Comment