Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Danh Môn

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHQuân SựLịch Sử
Tác giả: Cao Nguyệt
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 09:24:05
Mới nhất: 2019-04-19 09:27:12 (Chương 476)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 217 / Điểm đề cử: 0

Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn: họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam.

Mười lăm năm trước, loạn An Sử (1) rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng Khả hãn Đăng Lợi của Hồi Hột lại dòm ngó giang sơn Đại Đường, lật lọng ruổi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai.

Bảy đại thế gia hợp sức trục xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm Tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều chính năm năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí Tể tướng cho đến nay đã hơn mười năm.

Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ hai trong bảy đại thế gia, mười năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi giục, gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa.

Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, y phát hiện trong thân thế bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn.

Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa...

id Tên Phí
239 Chương 239: Tam phương đấu sức Miễn phí
240 Chương 240: Tập kích bất ngờ Thành Đô - Thượng Miễn phí
241 Chương 241: Tập kích bất ngờ Thành Đô - Hạ Miễn phí
242 Chương 242: Vạn dặm một mình Miễn phí
243 Chương 243: Cố nhân tới đón Miễn phí
244 Chương 244: Trưởng tôn thọ yến Miễn phí
245 Chương 245: Xuất kỳ bất ý Miễn phí
246 Chương 246: Thiết quỹ phong ba Miễn phí
247 Chương 247: Từng bước quái kì Miễn phí
248 Chương 248: Khẩn cấp Miễn phí
249 Chương 249: Chân thật ý đồ Miễn phí
250 Chương 250: Điều kiện của ta Miễn phí
251 Chương 251: Ngoài ý muốn gặp lại Miễn phí
252 Chương 252: Hai hồ ly Miễn phí
253 Chương 253: Khổ thịt chi tính Miễn phí
254 Chương 254: Liên hoàn hiệu ứng Miễn phí
255 Chương 255: Có tài khống chế Miễn phí
256 Chương 256: Phượng Tường chi biến - Thượng Miễn phí
257 Chương 257: Phượng Tường chi biến - Trung Miễn phí
258 Chương 258: Phượng Tường chi biến - Hạ Miễn phí
259 Chương 259: Không chỉ yêu Miễn phí
260 Chương 260: Trùng kiến Trương gia - Thượng Miễn phí
261 Chương 261: Trùng kiến Trương gia - Hạ Miễn phí
262 Chương 262: Thu hoạch ngoài ý muốn Miễn phí
263 Chương 263: Đám hỏi kiếm 2 lưỡi Miễn phí
264 Chương 264: Trương đảng sơ hình Miễn phí
265 Chương 265: Thôi vương trở mặt Miễn phí
266 Chương 266: Bên thứ ba là ai? Miễn phí
267 Chương 267: Bùi Oánh khó xử Miễn phí
268 Chương 268: Mưa gió buông xuống - Thượng Miễn phí
269 Chương 269: Mưa gió buông xuống - Hạ Miễn phí
270 Chương 270: Mưa gió sậu khởi Miễn phí
271 Chương 271: Ngoài ý muốn phát sinh Miễn phí
272 Chương 272: Triều đình trong ngoài Miễn phí
273 Chương 273: Tam tuyến tác chiến Miễn phí
274 Chương 274: Hai chi kì quân - Thượng Miễn phí
275 Chương 275: Hai chi kì quân - Hạ Miễn phí
276 Chương 276: Chu Thử tử Miễn phí
277 Chương 277: Phiên Vân mất tích Miễn phí
278 Chương 278: Suốt đêm đào thoát Miễn phí
279 Chương 279: Ăn miếng trả miếng Miễn phí
280 Chương 280: Chỉ điểm bến mê Miễn phí
281 Chương 281: Các sính tâm cơ - Thượng Miễn phí
282 Chương 282: Các sính tâm cơ - Trung Miễn phí
283 Chương 283: Các sính tâm cơ - Hạ Miễn phí
284 Chương 284: Hướng chiến đêm trước Miễn phí
285 Chương 285: Hướng chiến phong vân - Thượng Miễn phí
286 Chương 286: Hướng chiến phong vân - Trung Miễn phí
287 Chương 287: Hướng chiến phong vân - Hạ Miễn phí
288 Chương 288: Thuỷ vận chi tranh - Thượng Miễn phí
289 Chương 289: Thuỷ vận chi tranh - Trung Miễn phí
290 Chương 290: Thuỷ vận chi tranh - Hạ Miễn phí
291 Chương 291: Trạm dịch việc nhỏ Miễn phí
292 Chương 292: Ba lăng gặp chuyện Miễn phí
293 Chương 293: Gió nổi lên Tinh Hạp Miễn phí
294 Chương 294: Hồi Hột tộc tây tới Miễn phí
295 Chương 295: Quay đầu tây vọng Miễn phí
296 Chương 296: Chia ra hai lộ Miễn phí
297 Chương 297: Mẹ con sinh khích Miễn phí
298 Chương 298: Cát La Lộc nhân Miễn phí
299 Chương 299: Cát La Lộc nhân - 2 Miễn phí
300 Chương 300: Cát La Lộc nhân - 3 Miễn phí
301 Chương 301: Cát La Lộc nhân - 4 Miễn phí
302 Chương 302: mâu thuẫn tùng sanh - Thượng Miễn phí
303 Chương 303: mâu thuẫn tùng sanh - Hạ Miễn phí
304 Chương 304: Thổ Phiên tán phổ quyết định Miễn phí
305 Chương 305: Trấn giữ Trương Tam thành - Thượng Miễn phí
306 Chương 306: Trấn giữ Trương Tam thành - Trung Miễn phí
307 Chương 307: Trấn giữ Trương Tam thành - Hạ Miễn phí
308 Chương 308: Thiên hàng kì binh Miễn phí
309 Chương 309: Hồi Hột tộc kịch biến Miễn phí
310 Chương 310: An Tây chiến lược - 1 Miễn phí
311 Chương 311: An Tây chiến lược - 2 Miễn phí
312 Chương 312: An Tây chiến lược - 3 Miễn phí
313 Chương 313: An Tây chiến lược - 4 Miễn phí
314 Chương 314: An Tây chiến lược - 5 Miễn phí
315 Chương 315: An Tây chiến lược - 6 Miễn phí
316 Chương 316: An Tây chiến lược - 7 Miễn phí
317 Chương 317: An Tây chiến lược - 8 Miễn phí
318 Chương 318: An Tây chiến lược Miễn phí
330 Chương 330: Trường An tín sứ Miễn phí
331 Chương 331: Gia sự mập mờ Miễn phí
332 Chương 332: Quốc sự ưu phiền - Thượng Miễn phí
333 Chương 333: Quốc sự ưu phiền - Hạ Miễn phí
334 Chương 334: Lại phản Trường An Miễn phí
335 Chương 335: Biến hóa rất nhỏ Miễn phí
336 Chương 336: Huynh đệ bất hòa Miễn phí
337 Chương 337: Vô khổng bất nhập Miễn phí
338 Chương 338: Vô sau vì đại Miễn phí
339 Chương 339: Đêm du Trường An Miễn phí
340 Chương 340: Triều chính giải đãi Miễn phí
341 Chương 341: Túc chỉnh binh bộ Miễn phí
342 Chương 342: Trung Nguyên loạn khởi Miễn phí
343 Chương 343: Hoài tây có việc Miễn phí
344 Chương 344: Thi triển thủ đoạn Miễn phí
345 Chương 345: Bột hải xin giúp đỡ - Thượng Miễn phí
346 Chương 346: Bột hải xin giúp đỡ - Hạ thêm càng cầu vé tháng Miễn phí
347 Chương 347: Thế cục mê ly - Thượng Miễn phí
348 Chương 348: Thế cục mê ly - Hạ Miễn phí
349 Chương 349: Tình thế nghịch chuyển Miễn phí
350 Chương 350: Thời cơ thành thục Miễn phí
352 Chương 352: Trương phủ giúp nạn thiên tai Miễn phí
353 Chương 353: Hữu tướng ngã xuống Miễn phí
354 Chương 354: Dư chấn chưa tiêu Miễn phí
355 Chương 355: Hai nơi bố cục Miễn phí
356 Chương 356: Khánh công tử - Thượng Miễn phí
357 Chương 357: Khánh công tử - Hạ Miễn phí
358 Chương 358: Lợi ích của gia tộc Miễn phí
359 Chương 359: Gặp lại cố nhân Miễn phí
360 Chương 360: Bỏ vũ khí xuống Miễn phí
361 Chương 361: Triều đình gia đình Miễn phí
362 Chương 362: Tuyệt đại giai nhân Miễn phí
363 Chương 363: Trương Hoán hồi kinh Miễn phí
364 Chương 364: Đại Đường biến thiên - Thượng Miễn phí
365 Chương 365: Đại Đường biến thiên - Trung Miễn phí
366 Chương 366: Đại Đường biến thiên - Hạ Miễn phí
367 Chương 367: Tiếng gió tái khởi Miễn phí
368 Chương 368: Trọng trấn hưng thương Miễn phí
369 Chương 369: Cũ yêu tân vui mừng Miễn phí
370 Chương 370: Từng bước liên hoàn - Thượng Miễn phí
371 Chương 371: Từng bước liên hoàn - Trung Miễn phí
372 Chương 372: Từng bước liên hoàn - Hạ Miễn phí
373 Chương 373: Giang Hoài phong vân - Thượng Miễn phí
374 Chương 374: Giang Hoài phong vân - Trung Miễn phí
375 Chương 375: Giang Hoài phong vân - 3 Miễn phí
376 Chương 376: Giang Hoài phong vân - 4 Miễn phí
377 Chương 377: Giang Hoài phong vân - 5 Miễn phí
378 Chương 378: Giang Hoài phong vân - 6 Miễn phí
379 Chương 379: Giang Hoài phong vân - 7 Miễn phí
380 Chương 380: Giang Hoài phong vân - 8 Miễn phí
381 Chương 381: Ngoan cố chống cự - Thượng Miễn phí
382 Chương 382: Ngoan cố chống cự - Trung Miễn phí
383 Chương 383: Ngoan cố chống cự - Hạ Miễn phí
384 Chương 384: Cuối cùng đánh giá - Thượng Miễn phí
385 Chương 385: Cuối cùng đánh giá - Trung Miễn phí
386 Chương 386: Cuối cùng đánh giá - Hạ Miễn phí
387 Chương 387: Một đường khóc không bằng một nhà khóc Miễn phí
388 Chương 388: Đại trị Khai Nguyên Miễn phí
389 Chương 389: Thứ án nghi ngờ Miễn phí
390 Chương 390: Lâm triều thủ ngày Miễn phí
391 Chương 391: Vợ chồng sinh khích Miễn phí
392 Chương 392: Chân tướng như thế nào Miễn phí
393 Chương 393: Để lộ bí mật sự kiện - Thượng Miễn phí
394 Chương 394: Để lộ bí mật sự kiện - Hạ Miễn phí
395 Chương 395: Hạng trang múa kiếm Miễn phí
396 Chương 396: Minh Viễn trở về Miễn phí
397 Chương 397: Khó bề phân biệt Miễn phí
398 Chương 398: Tra ra manh mối Miễn phí
399 Chương 399: Triều đình trong ngoài - Thượng Miễn phí
400 Chương 400: Triều đình trong ngoài - Hạ Miễn phí
401 Chương 401: Minh Viễn tiến hiền Miễn phí
402 Chương 402: Bùi Oánh thăm viếng Miễn phí
403 Chương 403: Phát hiện manh mối Miễn phí
404 Chương 404: Mộng Nguyệt lão nhân Miễn phí
405 Chương 405: Tiền giấy chi tranh Miễn phí
406 Chương 406: Toái Diệp mỏ bạc Miễn phí
407 Chương 407: Tửu lâu vô tình gặp được Miễn phí
408 Chương 408: Nhân tài xuất hiện lớp lớp Miễn phí
409 Chương 409: Đỗ Hoàn nhắc nhở Miễn phí
410 Chương 410: Trương Hoán thâm mưu Miễn phí
411 Chương 411: Chế khoa cuộc thi Miễn phí
412 Chương 412: Ống đựng bút án - 1 Miễn phí
413 Chương 413: Ống đựng bút án - 2 Miễn phí
414 Chương 414: Ống đựng bút án - 3 Miễn phí
415 Chương 415: Ống đựng bút án Miễn phí
416 Chương 416: Toái Diệp tiệt ngân - Thượng Miễn phí
417 Chương 417: Toái Diệp tiệt ngân - Hạ Miễn phí
418 Chương 418: Bị trễ triều kiến Miễn phí
419 Chương 419: Đệ tam thế lực Miễn phí
420 Chương 420: Đường đình quyết sách Miễn phí
421 Chương 421: Toái Diệp xây công sự Miễn phí
422 Chương 422: Mới lập chiến công Miễn phí
423 Chương 423: Nghi tung kinh phát hiện Miễn phí
424 Chương 424: Ngàn dặm truy săn Miễn phí
425 Chương 425: đại niên lần đầu Miễn phí
426 Chương 426: Vạn dặm đối xử Miễn phí
427 Chương 427: Giết người phong ba Miễn phí
428 Chương 428: Trở về Tây Vực Miễn phí
429 Chương 429: Chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn Miễn phí
430 Chương 430: chiến tranh điều thứ nhất ngòi nổ Miễn phí
431 Chương 431: Gợi ra tình thế nguy hiểm Yêu Long thành Miễn phí
432 Chương 432: Chiến lược trước Miễn phí
433 Chương 433: Cát La Lộc người điên cuồng Miễn phí
434 Chương 434: Điên cuồng đại giới Miễn phí
435 Chương 435: Toái Diệp phong vân - 1 Miễn phí
436 Chương 436: Toái Diệp phong vân - 2 Miễn phí
437 Chương 437: Toái Diệp phong vân - 3 Miễn phí
438 Chương 438: Toái Diệp phong vân - 4 Miễn phí
439 Chương 439: Toái Diệp phong vân - 5 Miễn phí
440 Chương 440: Toái Diệp phong vân - 6 Miễn phí
441 Chương 441: Toái Diệp phong vân - 7 Miễn phí
442 Chương 442: Toái Diệp phong vân - 8 Miễn phí
443 Chương 443: Toái Diệp phong vân Miễn phí
453 Chương 453: Hồi Hột tộc kinh biến - Thượng Miễn phí
454 Chương 454: Hồi Hột tộc kinh biến - Hạ Miễn phí
455 Chương 455: Thị sát xưởng Miễn phí
456 Chương 456: Công chúa trở về Miễn phí
457 Chương 457: Lạp Hy Đức phiền não Miễn phí
458 Chương 458: Ngoài ý muốn phát hiện Miễn phí
459 Chương 459: Trảm thảo trừ căn Miễn phí
460 Chương 460: Toái Diệp tin tức Miễn phí
461 Chương 461: Hồ lớn xây công sự Miễn phí
462 Chương 462: Phong tỏa cùng phản phong tỏa Miễn phí
463 Chương 463: Trọng đại quyết sách Miễn phí
464 Chương 464: Khấu lưu Diệp Cáp Nhã Miễn phí
465 Chương 465: Trở về Ba Cách Đạt Miễn phí
466 Chương 466: Ba Cách Đạt chi biến Miễn phí
467 Chương 467: Hồi Hột tộc nội chiến Miễn phí
468 Chương 468: Vi diệu tín hiệu Miễn phí
469 Chương 469: Bùi Oánh sầu lo Miễn phí
470 Chương 470: Ngập đầu tai ương Miễn phí
471 Chương 471: Nguy hiểm bên cạnh Miễn phí
472 Chương 472: Hoàng hậu lựa chọn Miễn phí
473 Chương 473: Bỏ xuống đồ đao Miễn phí
474 Chương 474: Hai đế gặp gỡ Miễn phí
475 Chương 475: Trăng tàn như máu Miễn phí
476 Chương 476: Hướng bắc chi tên -Hoàn Miễn phí
ID Tên
ID Comment