Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Đạo Tâm Chủng Ma

3
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHHuyền Ảo
Tác giả: Thú Miêu Đích Lão Thử
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 02:28:16
Mới nhất: 2019-04-19 02:46:03 (Chương 1257)
Lượt xem: 300 / Bình luận: 1 / Chương: 1233 / Điểm đề cử: 0

Công tử vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp.

Người có ba hồn bảy phách chưởng quản tất cả tâm tình cùng dục vọng, cho nên muốn tu luyện Thất Tình Lục Dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy phách đánh nát, hóa thành mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục. Chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục này có thể không ngừng thôn phệ các loại tâm tình cùng dục vọng của người tu luyện để lớn mạnh chính mình.

Cùng với Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp rèn thân luyện thể, hắn dùng tư chất kinh tài tuyệt diễm tung hoành thiên hạ, thành tựu bá chủ Chí Tôn Đạo Ma!

id Tên Phí
19 Chương 19: Khiêu chiến cực hạn Miễn phí
20 Chương 20: Đột phá cực hạn, xuất ra kình quyền tinh túy Miễn phí
21 Chương 21: Tiểu tử, ngươi muốn chết ... Miễn phí
22 Chương 22: Tên Điên Miễn phí
23 Chương 23: Dốc sức chiến đấu Hắc Tháp! Miễn phí
24 Chương 24: Trêu đùa Đại Tiểu Thư Miễn phí
25 Chương 25: Chân Hỏa rèn thể Miễn phí
26 Chương 26: Ma Đầu tụ hình Miễn phí
27 Chương 27: Ta như thế nào háo sắc như này Miễn phí
28 Chương 28: Toái Tinh Thần Thương, xuất phát liệp thú Miễn phí
29 Chương 29: Song đầu Cự Hùng Miễn phí
30 Chương 30: Ma Đầu hiển uy, Linh Hồn Trùng Chàng Miễn phí
31 Chương 31: Kim Nhãn Tuyết Điêu Miễn phí
32 Chương 32: Ma Chủng thức tỉnh Miễn phí
33 Chương 33: Thiên Ma Phách Sơn Miễn phí
34 Chương 34: Tam Thiên Huyệt Khiếu Miễn phí
35 Chương 35: Bắc Cương sứ giả Miễn phí
36 Chương 36: Mở ra giết chóc Miễn phí
37 Chương 37: Gieo xuống Ma Chủng Miễn phí
38 Chương 38: Mặc gia tông môn Miễn phí
39 Chương 39: Ngự Hỏa Chân Quyết Miễn phí
40 Chương 40: Thiên Kiếp hàng lâm Miễn phí
41 Chương 41: Mặc gia lão tổ Miễn phí
42 Chương 42: Bắc Hải tìm Giao Long Miễn phí
43 Chương 43: Khắp nơi tụ tập Miễn phí
44 Chương 44: Tuyết Mãng Xà Hóa Giao Long Miễn phí
45 Chương 45: Lưỡng Bại Câu Thương Miễn phí
46 Chương 46: Thần Bí Nhân hiện Miễn phí
47 Chương 47: Xuất thủ cứu giúp Miễn phí
48 Chương 48: Giao Long máu huyết Miễn phí
49 Chương 49: phản hồi Mặc gia Miễn phí
50 Chương 50: Sơ lộ tranh vanh Miễn phí
51 Chương 51: Kịch đấu Tuyết Vô Tình Miễn phí
52 Chương 52: Yên tĩnh, rung động! Miễn phí
53 Chương 53: Luyện đan bí tịch Miễn phí
54 Chương 54: Đại Tăng Nguyên Đan Miễn phí
55 Chương 55: Lại gặp sét đánh Miễn phí
56 Chương 56: Nhìn thấu mắt Miễn phí
57 Chương 57: Ngươi bốn ta sáu Miễn phí
58 Chương 58: Đánh công chúa xinh đep Miễn phí
59 Chương 59: Ngươi phải chịu trách nhiệm Miễn phí
60 Chương 60: Sáng tạo Phong Tuyết Tông Miễn phí
61 Chương 61: Thần Thú Thao Thiết Miễn phí
62 Chương 62: Hắc Cẩu xuất thế Miễn phí
63 Chương 63: Vạn vật mê tung Miễn phí
64 Chương 64: Nam Lĩnh Thiếu chủ Miễn phí
65 Chương 65: Vô Song sát trận Miễn phí
66 Chương 66: Đan dược sinh ý Miễn phí
67 Chương 67: Hùng hổ Miễn phí
68 Chương 68: Vô lương gian thương Miễn phí
69 Chương 69: Tứ Tượng Tru Ma Trận Miễn phí
70 Chương 70: Người trả giá cao được Miễn phí
71 Chương 71: Tuyết Giao đã đến Miễn phí
72 Chương 72: Người vì tiền mà chết Miễn phí
73 Chương 73: Ma chủng thành hình Miễn phí
74 Chương 74: Dục ma phát uy Miễn phí
75 Chương 75: Đại chấn phu cương Miễn phí
76 Chương 76: Thượng cổ tiên phủ Miễn phí
77 Chương 77: Tiêu điểm nhân vật Miễn phí
78 Chương 78: Đại Hồi Nguyên Đan Miễn phí
79 Chương 79: Long Hổ Tiên Phủ Miễn phí
80 Chương 80: Hợp lực phá cấm Miễn phí
81 Chương 81: Tâm ma thề Miễn phí
82 Chương 82: Huyết tinh chém giết Miễn phí
83 Chương 83: Ba kiện linh khí Miễn phí
84 Chương 84: Tiên phủ tới tay Miễn phí
85 Chương 85: Ma diễm ngập trời Miễn phí
86 Chương 86: Toái tinh chi uy Miễn phí
88 Chương 88: Toàn bộ thăng cấp Miễn phí
89 Chương 89: Chính thức dừng chân Miễn phí
90 Chương 90: Đông Hải Hắc Giao Miễn phí
91 Chương 91: Đau nhức nằm bẹp dí Hắc Giao Miễn phí
92 Chương 92: Tần gia tế tổ Miễn phí
93 Chương 93: Ta đã trở về Miễn phí
94 Chương 94: Tần Lĩnh long mạch 1 Miễn phí
95 Chương 95: Tần Lĩnh long mạch 2 Miễn phí
96 Chương 96: Tần gia Thánh hoàng 1 Miễn phí
97 Chương 97: Tần gia Thánh hoàng 2 Miễn phí
98 Chương 98: Tần thị lai lịch Miễn phí
99 Chương 99: Tần hoàng bảo khố Miễn phí
100 Chương 100: Đạo Đức Chân Kinh Miễn phí
101 Chương 101: Hóa giải ân oán Miễn phí
102 Chương 102: Gieo hạt thiên hạ 1 Miễn phí
103 Chương 103: Gieo hạt thiên hạ 2 Miễn phí
104 Chương 104: Tam cửu đại kiếp nạn 1 Miễn phí
105 Chương 105: Tam cửu đại kiếp nạn 2 Miễn phí
106 Chương 106: Tam cửu đại kiếp nạn 3 Miễn phí
107 Chương 107: Ngũ sắc tế đàn Miễn phí
108 Chương 108: Tị Lôi Thần Tráo Miễn phí
109 Chương 109: Độ kiếp chuyên gia Miễn phí
110 Chương 110: Tần Quân xuất chinh Miễn phí
111 Chương 111: Hấp thu kiếp lôi (Quyển 2) Miễn phí
112 Chương 112: Ma Thôn Nhật Nguyệt Miễn phí
113 Chương 113: Thanh Phong Cổ Tinh Miễn phí
114 Chương 114: Nhập Lăng Vân Giáo Miễn phí
115 Chương 115: Tiến về trước Đan Đường Miễn phí
116 Chương 116: Vận nhi sư muội Miễn phí
117 Chương 117: Bái sư Đan Tiêu Miễn phí
118 Chương 118: Thánh tử tỷ thí Miễn phí
119 Chương 119: Hung hăng nhục nhã Miễn phí
120 Chương 120: Lăng Vân chưởng giáo Miễn phí
121 Chương 121: Đệ nhất Thánh tử Miễn phí
122 Chương 122: Tấn chức nhất phẩm Miễn phí
123 Chương 123: Vạn Kim Thương Hội Miễn phí
124 Chương 124: Giáo huấn hoàng tử Miễn phí
125 Chương 125: Quyển II - Hắc y thiếu nữ Miễn phí
126 Chương 126: Quyển II - Càn Khôn Cửu Xích Miễn phí
127 Chương 127: Quyển II - Lục căn bất tịnh Miễn phí
128 Chương 128: Quyển II - Trọng Bảo gặt hái Miễn phí
129 Chương 129: Quyển II - kịch liệt Phách mại Miễn phí
130 Chương 130: Quyển II - Mảnh vỡ Tiên Khí Miễn phí
131 Chương 131: Quyển II - Muốn chết nói thẳng Miễn phí
132 Chương 132: Quyển II - Nhất Thương phóng đảo Miễn phí
133 Chương 133: Quyển II - Nắm bắt Vận nhi Miễn phí
134 Chương 134: Quyển II - Nhất kiếm Lăng Vân Miễn phí
135 Chương 135: Quyển II - Giao cho ta a Miễn phí
136 Chương 136: Quyển II - không đủ giết a... Miễn phí
137 Chương 137: Quyển II - Đại triển thần uy Miễn phí
138 Chương 138: Quyển II - Toàn bộ thần phục Miễn phí
139 Chương 139: Quyển II - Toàn bộ tấn chức Miễn phí
140 Chương 140: Quyển II - Nhập Thanh Long Nhai Miễn phí
141 Chương 141: Túy Long Tiên Quả Miễn phí
142 Chương 142: Nhiễm Huyết Đấu Bồng Miễn phí
143 Chương 143: Thắng lợi trở về Miễn phí
144 Chương 144: Tiến về trước Yêu giới Miễn phí
145 Chương 145: Chương 35:: Hắc Long Tinh Vực Miễn phí
146 Chương 146: Tuyết Giao gặp nạn Miễn phí
147 Chương 147: Hám Thiên Ma Viên Miễn phí
148 Chương 148: Hành hung Ma Viên Miễn phí
149 Chương 149: Thất đại yêu vương Miễn phí
150 Chương 150: Yêu Vương tề tụ Miễn phí
151 Chương 151: Một chưởng đánh chết Miễn phí
152 Chương 152: Độc Giác Lôi Tê Miễn phí
153 Chương 153: Lôi nhãn thức tỉnh Miễn phí
154 Chương 154: Vượt cấp mà chiến Miễn phí
155 Chương 155: Tân Tần đế quốc Miễn phí
156 Chương 156: Vạn Pháp Chi Pháp Miễn phí
157 Chương 157: Thục Sơn Kiếm Tông Miễn phí
158 Chương 158: Bá đạo Tần hoàng Miễn phí
159 Chương 159: Trên đời đều địch Miễn phí
160 Chương 160: Đại chiến Thanh Tiêu Miễn phí
161 Chương 161: Tử Khí Đông Lai Miễn phí
162 Chương 162: Trước văn minh Miễn phí
163 Chương 163: Thiên Diễn Bát Quái Miễn phí
164 Chương 164: Lực lượng pháp tắc Miễn phí
165 Chương 165: Tu sĩ đại hội Miễn phí
166 Chương 166: Vô Vi Tam Lão Miễn phí
167 Chương 167: Thiết Huyết Chiến Trận Miễn phí
168 Chương 168: Chiến ý vô song Miễn phí
169 Chương 169: Không người có thể địch Miễn phí
170 Chương 170: Dương oai thiên hạ Miễn phí
171 Chương 171: Đại chiến Tả Từ Miễn phí
172 Chương 172: Thu phục các phái Miễn phí
173 Chương 173: Phá toái hư không Miễn phí
174 Chương 174: Đặt chân Tiên giới Miễn phí
175 Chương 175: Ngưng tụ pháp tắc Miễn phí
176 Chương 176: Nhân Tham em bé Miễn phí
177 Chương 177: Hoang cổ thôn nhỏ Miễn phí
178 Chương 178: Thanh Khâu đại tộc Miễn phí
179 Chương 179: Rút ra pháp tắc Miễn phí
180 Chương 180: Lâm gia gia chủ Miễn phí
181 Chương 181: Vũ mị hồ nữ Miễn phí
182 Chương 182: Nắm bắt hồ nữ Miễn phí
183 Chương 183: Một ổ hồ ly Miễn phí
184 Chương 184: Bị làm cha Miễn phí
185 Chương 185: Đại địch hàng lâm Miễn phí
186 Chương 186: Ta đi giết người Miễn phí
187 Chương 187: Xương trắng như tuyết Miễn phí
188 Chương 188: Nhất phẩm Kim Tiên Miễn phí
189 Chương 189: Thống nhất Thanh Khâu Miễn phí
190 Chương 190: Quán rượu xung đột Miễn phí
191 Chương 191: Một chưởng chụp chết Miễn phí
192 Chương 192: Thanh Trạch linh mạch Miễn phí
193 Chương 193: Cường hãn con giun Miễn phí
194 Chương 194: Bảo tháp trấn yêu Miễn phí
195 Chương 195: Chiếm đoạt đầm lầy Miễn phí
196 Chương 196: Thiên mạch nguyên khí Miễn phí
197 Chương 197: Khôi Lỗi Đại Pháp Miễn phí
198 Chương 198: Tiến về trước chiến trường Miễn phí
199 Chương 199: Mãnh liệt bạt tai Miễn phí
200 Chương 200: Bạch Vũ già thiên Miễn phí
201 Chương 201: Liệt diễm phần vũ Miễn phí
202 Chương 202: Huyết Trì đệ tử Miễn phí
203 Chương 203: Khôi lỗi phát uy Miễn phí
204 Chương 204: Huyết diễm ngập trời Miễn phí
205 Chương 205: Huyết Trì Thái tử Miễn phí
206 Chương 206: Ma Động Cửu Thiên Miễn phí
207 Chương 207: Huyết Luyện Đại Pháp Miễn phí
208 Chương 208: Trảm Tần Thiếu Dương Miễn phí
209 Chương 209: Bất tử chi thân Miễn phí
210 Chương 210: Giải cứu phương pháp (Quyển 3) Miễn phí
211 Chương 211: Tinh La Hoàng Thành Miễn phí
212 Chương 212: Một quyền đánh phế Miễn phí
213 Chương 213: Tiến vào thiên mạch Miễn phí
214 Chương 214: Nghịch chuyển thời gian Miễn phí
215 Chương 215: Thái tử Tinh Vẫn Miễn phí
216 Chương 216: Ám dạ tập sát Miễn phí
217 Chương 217: Đêm giết chóc Miễn phí
218 Chương 218: Thực lừa bố mày ah Miễn phí
219 Chương 219: Thánh thể Trúc Cơ Miễn phí
220 Chương 220: Lần nữa khai chiến Miễn phí
221 Chương 221: Thánh thể chi uy Miễn phí
222 Chương 222: Lý gia lão tổ Miễn phí
223 Chương 223: Lực địch Huyết Sát Miễn phí
224 Chương 224: Điên cuồng hấp thu Miễn phí
225 Chương 225: Tinh La lão tổ Miễn phí
226 Chương 226: Tử Vi Tinh Số Miễn phí
227 Chương 227: Tần hoàng hàng lâm Miễn phí
228 Chương 228: Cường thế quật khởi Miễn phí
229 Chương 229: Một quyền đánh bay Miễn phí
230 Chương 230: Kết thành liên minh Miễn phí
231 Chương 231: Tiến công Huyết Trì Miễn phí
232 Chương 232: Thế như chẻ tre Miễn phí
233 Chương 233: Nại Lạc cứ điểm Miễn phí
234 Chương 234: Huyết Hải Sát Trận Miễn phí
235 Chương 235: Chém giết Nại Lạc Miễn phí
236 Chương 236: Huyết Trì lão tổ Miễn phí
237 Chương 237: Thủ đoạn ra hết Miễn phí
238 Chương 238: Trọng thương Huyết Trì Miễn phí
239 Chương 239: Huyết Thần trọng sinh Miễn phí
240 Chương 240: Cửu U Huyết Hải Miễn phí
241 Chương 241: Trốn vào Huyết Tuyền Miễn phí
242 Chương 242: Tam Đầu Huyết Xà Miễn phí
243 Chương 243: Huyết Ma phụ sinh Miễn phí
244 Chương 244: Luyện hóa Huyết Trì Miễn phí
245 Chương 245: Lần nữa tương kiến Miễn phí
246 Chương 246: Tấm bia đá nổ Miễn phí
247 Chương 247: U Minh đệ tử Miễn phí
248 Chương 248: U Minh Huyết Hải Miễn phí
249 Chương 249: U Minh thế giới Miễn phí
250 Chương 250: Phía trước tiểu thanh sơn Miễn phí
251 Chương 251: Lão hồ nãi nãi Miễn phí
252 Chương 252: Thiên Hồ Đại Pháp Miễn phí
253 Chương 253: Ngũ Hành Phong Thiên Miễn phí
254 Chương 254: Đại chiêu chi uy Miễn phí
255 Chương 255: Trấn Hồn Thần Đài Miễn phí
256 Chương 256: U Minh một tầng Miễn phí
257 Chương 257: Tiểu Lục chấp sự Miễn phí
258 Chương 258: Thôn phệ nguyên dương Miễn phí
259 Chương 259: Tu La Chân Kinh Miễn phí
260 Chương 260: Nhập màn chi tân Miễn phí
261 Chương 261: Hoang đồi Tiểu Yêu Miễn phí
262 Chương 262: Lệ Phong Sa Mạc Miễn phí
263 Chương 263: Phi Thiên Cẩu Hùng Miễn phí
264 Chương 264: Ta rất xấu ư Miễn phí
265 Chương 265: Câu thông thiên địa Miễn phí
266 Chương 266: Lôi đình Mãnh Hổ Miễn phí
267 Chương 267: Bạch Hổ Lĩnh phía trước Miễn phí
268 Chương 268: Một chưởng đuổi giết Miễn phí
269 Chương 269: Lá mặt lá trái Miễn phí
270 Chương 270: Thông Thiên thịnh hội Miễn phí
271 Chương 271: Ai quy củ Miễn phí
272 Chương 272: Thông Thiên đại đế Miễn phí
273 Chương 273: Thông Thiên Thần Đài Miễn phí
274 Chương 274: Thông thiên một kiếm Miễn phí
275 Chương 275: Hoan Hỉ Thiện Công Miễn phí
276 Chương 276: Thông Thiên sứ giả Miễn phí
277 Chương 277: Một kiếm Tru Tiên Miễn phí
278 Chương 278: Lục địa nhất thống Miễn phí
279 Chương 279: Ma Tôn lại hiện ra Miễn phí
280 Chương 280: Huyền tiên bí mật Miễn phí
281 Chương 281: Thiên kiếp chi kiếm Miễn phí
282 Chương 282: Muốn chơi tư tưởng Miễn phí
283 Chương 283: Trảm Hoàng Sa Quái Miễn phí
284 Chương 284: Trong tâm vô địch Miễn phí
285 Chương 285: Lệ Phong Ma Chủ Miễn phí
286 Chương 286: Đại chiến Lệ Phong Miễn phí
287 Chương 287: Trở về ăn cướp Miễn phí
288 Chương 288: Bạo Phong Ma Chủ Miễn phí
289 Chương 289: Rút đi qua Miễn phí
290 Chương 290: Làm lão bổn hành Miễn phí
291 Chương 291: Phiêu Hồng Ma Chủ Miễn phí
292 Chương 292: Một kiếm Phiêu Hồng Miễn phí
293 Chương 293: Lãnh U Linh Đan Miễn phí
294 Chương 294: Thiên Sứ ma quỷ Miễn phí
295 Chương 295: Phong Thần múa Miễn phí
296 Chương 296: Sinh nhật lễ vật Miễn phí
297 Chương 297: Điện giật nữa à Miễn phí
298 Chương 298: Nhao nhao hiến vật quý Miễn phí
299 Chương 299: Ngươi thật không đi Miễn phí
300 Chương 300: Chính là ta Miễn phí
301 Chương 301: Hai năm ước hẹn Miễn phí
302 Chương 302: Thâu Thiên tiến hành Miễn phí
303 Chương 303: Cho gia cười cái Miễn phí
304 Chương 304: Ma Động Cửu Châu Miễn phí
305 Chương 305: Phong Thần phủ chủ Miễn phí
306 Chương 306: Lục đại Thánh hoàng Miễn phí
307 Chương 307: Có tình địch Miễn phí
308 Chương 308: Liệt Dương Thiếu chủ Miễn phí
309 Chương 309: Khống chế tình địch Miễn phí
310 Chương 310: Hành vân bố vũ (Quyển 4) Miễn phí
311 Chương 311: Đại hoạch toàn thắng Miễn phí
312 Chương 312: Lén giao dịch Miễn phí
313 Chương 313: Bất bại tướng quân Miễn phí
314 Chương 314: Một con Rồng năm Phượng Miễn phí
315 Chương 315: Đệ nhất Huyết Tử Miễn phí
316 Chương 316: Tu La pháp thân Miễn phí
317 Chương 317: U Minh pháp chỉ Miễn phí
318 Chương 318: Tu La Thái tử Miễn phí
320 Chương 320: U Minh giáo chủ Miễn phí
321 Chương 321: Bắc Cương chiến trường Miễn phí
322 Chương 322: Một cước giẫm giết Miễn phí
323 Chương 323: Địa phủ âm binh Miễn phí
324 Chương 324: Ngũ Thải Thần Ngưu Miễn phí
325 Chương 325: Âm phủ thiên tử Miễn phí
326 Chương 326: Tiểu Hồng hồ lô Miễn phí
327 Chương 327: Vô lượng Phật quang Miễn phí
328 Chương 328: Trên chín tầng trời Miễn phí
329 Chương 329: Huyền hoàng nguyên khí Miễn phí
330 Chương 330: Vơ vét thiên mạch Miễn phí
331 Chương 331: Bạch cốt tầng diện Miễn phí
332 Chương 332: Ngạo Cốt Ma Đao Miễn phí
333 Chương 333: Bạch Cốt Tà Quân Miễn phí
334 Chương 334: Công chúa tính cái rắm Miễn phí
335 Chương 335: Tiểu ti tiện công chúa Miễn phí
336 Chương 336: Thiện tai Miễn phí
337 Chương 337: Gặp nhau lần nữa Miễn phí
338 Chương 338: Khí phách vô song Miễn phí
339 Chương 339: Tiên Lâm Cửu Thiên Miễn phí
340 Chương 340: Huyết Liên Già Thiên Miễn phí
341 Chương 341: Lục Đạo Thiên Luân Miễn phí
342 Chương 342: Chơi lớn rồi a Miễn phí
343 Chương 343: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Miễn phí
344 Chương 344: Địa Tàng Chân Kinh Miễn phí
345 Chương 345: Tam giáo đặc sứ Miễn phí
346 Chương 346: Một tên cũng không để lại Miễn phí
347 Chương 347: Đông Thắng Thần Châu Miễn phí
348 Chương 348: Tiền gia Thiếu chủ Miễn phí
349 Chương 349: Lạc bảo tụ bảo Miễn phí
350 Chương 350: Trung Châu hoa khôi Miễn phí
351 Chương 351: Đại Nguyên Thái tử Miễn phí
352 Chương 352: Rơi vào nhà nào Miễn phí
353 Chương 353: Hai ta so so Miễn phí
354 Chương 354: Trở về Thiên Ma Môn Miễn phí
355 Chương 355: Thiên Ma môn chủ chí cao bí pháp Miễn phí
356 Chương 356: Hoàn toàn nắm giữ Miễn phí
357 Chương 357: Tà Đế Xá Lợi Miễn phí
358 Chương 358: Giết đến cửa Miễn phí
359 Chương 359: Một cây đại bổng Miễn phí
360 Chương 360: Dùng ngươi tới đổi Miễn phí
361 Chương 361: Hành hung thánh vượn Miễn phí
362 Chương 362: Thẳng lên cửu thiên Miễn phí
363 Chương 363: Thanh Lang đại vương, nhiệt huyết đột kích Miễn phí
364 Chương 364: Hắc ăn hắc ah Miễn phí
365 Chương 365: Thập phương thế lực Miễn phí
366 Chương 366: Hỏa Vân Tam Yêu Miễn phí
367 Chương 367: Đấu Chiến Thánh Pháp Miễn phí
368 Chương 368: Liệt Hỏa sứ giả Miễn phí
369 Chương 369: Cửu Hỏa Thần Sơn Miễn phí
370 Chương 370: Cực Âm Cực Dương Miễn phí
371 Chương 371: Thanh y đệ tử, giật nảy mình Miễn phí
372 Chương 372: Đan tông đã đến Miễn phí
373 Chương 373: Thông thiên lò đan Miễn phí
374 Chương 374: Lò đan quá kém Miễn phí
375 Chương 375: Đoạt đào góc tường Miễn phí
376 Chương 376: Trận Tổ Kim Đan Miễn phí
377 Chương 377: Đan Tổ có lời mời Miễn phí
378 Chương 378: Hư không bày trận Miễn phí
379 Chương 379: Xin dạy ta a Miễn phí
380 Chương 380: Kỹ kinh bốn tổ Miễn phí
381 Chương 381: Tam tổ tranh chấp Miễn phí
382 Chương 382: Dùng thân bày trận Miễn phí
383 Chương 383: Một ngụm nuốt vào Miễn phí
384 Chương 384: Đại chiến Đan Tổ Miễn phí
385 Chương 385: Thiên Nhất tông chủ Miễn phí
386 Chương 386: Chương Tiên Vẫn Ma Diệt: Tiên Vẫn Ma Diệt Miễn phí
387 Chương 387: Ngang nhiên tự bạo Miễn phí
388 Chương 388: Cực phẩm trân tàng Miễn phí
389 Chương 389: Phiên Thiên Đại Trận Miễn phí
390 Chương 390: Đệ nhị trọng thiên Miễn phí
391 Chương 391: Tội Vương Hồ Hợi Miễn phí
392 Chương 392: Công tử Phù Tô Miễn phí
393 Chương 393: Tam Nhãn Phi Hùng Miễn phí
394 Chương 394: Bảo vật xuất thế Miễn phí
395 Chương 395: Vũ Hóa thần triều Miễn phí
396 Chương 396: Thiên Dực công chúa Miễn phí
397 Chương 397: Thần triều Thái tử Miễn phí
398 Chương 398: Nhất chỉ điểm sát Miễn phí
399 Chương 399: Bất Chu Tàn Phiến Miễn phí
400 Chương 400: Nửa bước Thánh hoàng Miễn phí
401 Chương 401: Chọc tổ ong vò vẽ Miễn phí
402 Chương 402: Cướp đoạt Thiên Tinh Miễn phí
403 Chương 403: Thái tử trở về Miễn phí
404 Chương 404: Lại được tàn phiến Miễn phí
405 Chương 405: Hai cái lão khỉ Miễn phí
406 Chương 406: Đấu Chiến Thánh Phật Miễn phí
407 Chương 407: Thánh Phật chi uy Miễn phí
408 Chương 408: Oa Hoàng nương nương Miễn phí
409 Chương 409: Vô địch Ma Tôn (Quyển 5) Miễn phí
410 Chương 410: Thiếu Phong chi thích Miễn phí
411 Chương 411: Nhập Thượng Huyền Thiên Miễn phí
412 Chương 412: Câu Trần Đại Đế Miễn phí
413 Chương 413: Lôi Trì tôi thể Miễn phí
414 Chương 414: Thái Thượng Lão Quân Miễn phí
415 Chương 415: Cửu Chuyển Kim Đan Miễn phí
416 Chương 416: Vơ vét Thánh hoàng Miễn phí
417 Chương 417: Đại Tàng Chân Kinh Miễn phí
418 Chương 418: Tu Di Thần Sơn Miễn phí
419 Chương 419: Vạn Phật hướng tông Miễn phí
420 Chương 420: Tiềm Hoàng thần bảng Miễn phí
421 Chương 421: Khắp nơi hào hùng Miễn phí
422 Chương 422: Không sợ hãi Miễn phí
423 Chương 423: Tứ Đại Thiên Vương Miễn phí
424 Chương 424: Nguyên Thủy Tâm Kinh Miễn phí
425 Chương 425: Quảng Thành tiên sư Miễn phí
426 Chương 426: Lực nhổ núi này Miễn phí
427 Chương 427: Ngươi chính là heo Miễn phí
428 Chương 428: Vạn lôi oanh đỉnh Miễn phí
429 Chương 429: Thiên Đạo đại hội Miễn phí
430 Chương 430: Các lộ đại năng Miễn phí
431 Chương 431: Số mệnh quyết đấu Miễn phí
432 Chương 432: Khổng Tước Minh Vương Miễn phí
433 Chương 433: Thiếu Dương thần uy Miễn phí
434 Chương 434: Đáng đời bị đánh Miễn phí
435 Chương 435: Chân Long Trấn Thiên Miễn phí
436 Chương 436: Hộ pháp cuộc chiến Miễn phí
437 Chương 437: Điên cuồng nện Côn Bằng Miễn phí
438 Chương 438: Cao thủ nhận thua Miễn phí
439 Chương 439: Chưởng Càn Khôn Miễn phí
440 Chương 440: Số mệnh cuộc chiến Miễn phí
441 Chương 441: Ba ngàn phân thân Miễn phí
442 Chương 442: Lục Đạo Luân Hồi Miễn phí
443 Chương 443: Tổ Hoàng hiện thân Miễn phí
444 Chương 444: Ngươi có bệnh ah Miễn phí
445 Chương 445: Hồng Mông tử khí Miễn phí
446 Chương 446: Nguy cơ hàng lâm Miễn phí
447 Chương 447: Tấn chức Thánh hoàng Miễn phí
448 Chương 448: Tình Hoàng Huyết Hoàng Miễn phí
449 Chương 449: Ngũ đại chiến khu (1) Miễn phí
450 Chương 450: Ngũ đại chiến khu (2) Miễn phí
452 Chương 452: Thái Hoàng ra tay Miễn phí
453 Chương 453: Kiếm trảm ma vật Miễn phí
454 Chương 454: Thiên Diễn Cửu Đạp Miễn phí
455 Chương 455: Nghìn cân treo sợi tóc Miễn phí
456 Chương 456: Thông qua khảo nghiệm Miễn phí
457 Chương 457: Cửu mệnh thần kiếp (1) Miễn phí
458 Chương 458: Cửu mệnh thần kiếp (2) Miễn phí
459 Chương 459: Nhất trụ kình thiên Miễn phí
460 Chương 460: Mỗi người đi một ngả Miễn phí
461 Chương 461: Thông Thiên Thần Mộc Miễn phí
462 Chương 462: Hồng Mông Nguyên Đan Miễn phí
463 Chương 463: Thần mộc chi linh Miễn phí
464 Chương 464: Hung hăng khoe của Miễn phí
465 Chương 465: Ác ý đấu giá Miễn phí
466 Chương 466: Giết người lý do Miễn phí
467 Chương 467: Thanh Mộc lão tổ Miễn phí
468 Chương 468: Luyện hóa thần mộc Miễn phí
469 Chương 469: Thần vật uy năng Miễn phí
470 Chương 470: Tấn chức Thần Sĩ Miễn phí
471 Chương 471: Hung hăng hắc long Miễn phí
472 Chương 472: Thợ săn tiền thưởng Miễn phí
473 Chương 473: Thưởng Kim Công Hội Miễn phí
474 Chương 474: Nhiệm vụ thứ nhất Miễn phí
475 Chương 475: Mỹ nữ tiểu đội Miễn phí
476 Chương 476: Thành công gia nhập Miễn phí
477 Chương 477: Nho nhỏ phản đồ Miễn phí
478 Chương 478: Tiêu Dao Tán Nhân Miễn phí
479 Chương 479: Dục Ma Huyền Công Miễn phí
480 Chương 480: Mị hoặc thần uy Miễn phí
481 Chương 481: Một Rồng tám Hoàng Miễn phí
482 Chương 482: Tấn chức Thần Tôn Miễn phí
483 Chương 483: Con rể đến thăm Miễn phí
484 Chương 484: Úy Trì lão Hắc Miễn phí
485 Chương 485: Dọn dẹp lão Hắc Miễn phí
486 Chương 486: Anh hùng hào kiệt Miễn phí
487 Chương 487: Trường Tôn Càn Khôn Miễn phí
488 Chương 488: Đỉnh Thiên Thái tử Miễn phí
489 Chương 489: Thiên Hương bà bà Miễn phí
490 Chương 490: Tiễn hắn đi chết Miễn phí
491 Chương 491: Quan mới tiền nhiệm Miễn phí
492 Chương 492: Xúi giục chi kế Miễn phí
493 Chương 493: Nam góc chiến trường Miễn phí
494 Chương 494: Chiến thuật con rùa đen Miễn phí
495 Chương 495: Huyền Minh Thánh Hỏa Miễn phí
496 Chương 496: Một kích đuổi giết Miễn phí
497 Chương 497: Lại chế chín chiêu Miễn phí
498 Chương 498: Ngũ đại hiểm địa Miễn phí
499 Chương 499: Thần hỏa tôi thể Miễn phí
500 Chương 500: Nổi giận Hỏa Sư Miễn phí
501 Chương 501: Huyết chi hiến tế Miễn phí
502 Chương 502: Loli Hỏa Nhi Miễn phí
503 Chương 503: Nhất phẩm Thần Tôn Miễn phí
504 Chương 504: Thần Hỏa Phần Thiên Miễn phí
505 Chương 505: Hoàng Phủ Minh Nguyệt Miễn phí
506 Chương 506: Đại Diễn Thánh Hỏa Miễn phí
507 Chương 507: Thái tử tới chơi Miễn phí
508 Chương 508: Đánh xong thu công Miễn phí
509 Chương 509: Tuần Thiên Thần Vệ Miễn phí
510 Chương 510: Thần Kiếm Đoạn Thiên Miễn phí
511 Chương 511: Trở về Bàn Cổ Tinh Miễn phí
512 Chương 512: Đều do năm đó không có cầm giữ ở ah Miễn phí
513 Chương 513: Tập thể thành thánh Miễn phí
514 Chương 514: Chương 6:Bàn Cổ di bảo Miễn phí
515 Chương 515: Thần Đế khôi lỗi Miễn phí
516 Chương 516: Đệ nhất bí tàng Miễn phí
517 Chương 517: Hoành Đoạn sơn mạch Miễn phí
518 Chương 518: Rèn luyện thần hồn Miễn phí
519 Chương 519: Tấn chức Ma Vương Miễn phí
520 Chương 520: Năm đạo cửa ải khó Miễn phí
521 Chương 521: Nhất phẩm Thần Vương Miễn phí
522 Chương 522: Chương 14:Năm cửa hợp nhất Miễn phí
523 Chương 523: Ma Cực Đại Thánh Miễn phí
524 Chương 524: Chí tôn thần môn Miễn phí
525 Chương 525: Đầy trời thần vật Miễn phí
526 Chương 526: Thần Đế cảnh Miễn phí
527 Chương 527: Đỉnh Thiên hoàng chủ Miễn phí
528 Chương 528: Đệ cửu hoàng huynh Miễn phí
529 Chương 529: Thánh khí hấp dẫn Miễn phí
530 Chương 530: Đỉnh Thiên Vũ Mục Miễn phí
531 Chương 531: Tổ Hoàng thần uy Miễn phí
532 Chương 532: Tề tụ một nhà Miễn phí
533 Chương 533: Vạn Ma Long Đài Miễn phí
534 Chương 534: Trí mạng hấp dẫn Miễn phí
535 Chương 535: Cái đích cho mọi người chỉ trích Miễn phí
536 Chương 536: Rung động toàn trường Miễn phí
537 Chương 537: Giao đấu Ma Sa Miễn phí
539 Chương 539: Thiếu Dương đột phá Miễn phí
540 Chương 540: Sắc đảm ngập trời Miễn phí
541 Chương 541: Hai mươi lăm tỷ Miễn phí
542 Chương 542: Ân uy tịnh thi Miễn phí
543 Chương 543: Thiếu Dương chịu nhục Miễn phí
544 Chương 544: Chuyên nghiệp vẽ mặt Miễn phí
545 Chương 545: Bạo Lôi Tam Thức Miễn phí
546 Chương 546: Đệ nhất ma tử Miễn phí
547 Chương 547: Không phải ta không ai có thể hơn Miễn phí
548 Chương 548: Đệ nhất vô sỉ Miễn phí
549 Chương 549: Chiếm hết thượng phong Miễn phí
550 Chương 550: Đùa giỡn Đại Thánh Miễn phí
551 Chương 551: Thần Thánh phía trên Miễn phí
552 Chương 552: Phía nam chiến khu Miễn phí
553 Chương 553: Ma Tộc tình thế Miễn phí
554 Chương 554: Phi Thiên Dạ Xoa Miễn phí
555 Chương 555: Ngũ đại cấm địa Miễn phí
556 Chương 556: Kim Bằng Dạ Xoa Miễn phí
557 Chương 557: Minh Hoàng Tiểu Hoa Miễn phí
558 Chương 558: Ma Vương tấn chức Miễn phí
559 Chương 559: Minh Khuyển Dạ Xoa Miễn phí
560 Chương 560: Dạ Quỷ Thiên quốc Miễn phí
561 Chương 561: Trung Ương Thánh Nữ tư vị Miễn phí
562 Chương 562: Vô danh quỷ thành Miễn phí
563 Chương 563: Hắc Ma Ngọc Quáng Miễn phí
564 Chương 564: Thần Thánh Vô Danh Miễn phí
565 Chương 565: Vạn Ma Thần Độn Miễn phí
566 Chương 566: Dạ Xoa công chúa Miễn phí
567 Chương 567: Tiểu quỷ, ca ca tới cứu ngươi Miễn phí
568 Chương 568: Ngươi thật sự là lâu không bị ăn đòn Miễn phí
569 Chương 569: Lão tía cũng không có dùng Miễn phí
570 Chương 570: Tiến vào Dạ Quỷ Lĩnh Miễn phí
571 Chương 571: Quy tắc cuộc chiến Miễn phí
573 Chương 573: Quỷ dị màu xám sương mù Miễn phí
574 Chương 574: Tại trên thi thể chủng ma loại Miễn phí
575 Chương 575: Một phần chín thần thánh Miễn phí
576 Chương 576: Ta là nho nhỏ tình thánh Miễn phí
577 Chương 577: Chỉ còn chờ cơ hội Miễn phí
578 Chương 578: Một phố phấn hồng Miễn phí
579 Chương 579: Ta là soái ca, ngươi là mỹ nữ ư Miễn phí
580 Chương 580: Dạy dỗ tiểu la lỵ Miễn phí
581 Chương 581: Chương 73:: Hỏa Nhi tỉnh Miễn phí
582 Chương 582: Hai cái loli chiến tranh Miễn phí
583 Chương 583: Tâm Ma Uyên bên trên câu tâm ma Miễn phí
584 Chương 584: Tâm Ma Huyễn Giới Miễn phí
585 Chương 585: Thiên Ma Đại Thánh Miễn phí
586 Chương 586: Xem đại cữu ca khiêu vũ Miễn phí
587 Chương 587: Ngộ Đạo Thạch bên trên lĩnh ngộ Miễn phí
588 Chương 588: Phá thần hóa thánh Miễn phí
589 Chương 589: Chín đại thần vật kháng thánh kiếp Miễn phí
590 Chương 590: Kích hoạt lôi nhãn Miễn phí
591 Chương 591: Tây Phương chiến khu Miễn phí
592 Chương 592: Con chuột chiến voi Miễn phí
593 Chương 593: Thiên phú thần thông Miễn phí
594 Chương 594: Hồng Vân Lang Tướng Miễn phí
595 Chương 595: Lang Thánh mời Miễn phí
596 Chương 596: Thú Tộc công địch Miễn phí
597 Chương 597: Cho chó mực tìm vợ nhi Miễn phí
598 Chương 598: Kích phát huyết mạch lực lượng Miễn phí
599 Chương 599: Hôi Thái Lang Miễn phí
600 Chương 600: Luân Hồi Chung Miễn phí
601 Chương 601: Bốn đại vương triều thi đấu Miễn phí
602 Chương 602: Miễn phí
603 Chương 603: Thánh Tượng Thái tử Miễn phí
604 Chương 604: Kinh thiên đại nghịch chuyển Miễn phí
605 Chương 605: Bờ mông vừa tròn nữa à Miễn phí
606 Chương 606: Vạn Thú Đại Thánh Miễn phí
607 Chương 607: Cậu em vợ không thể đánh ư Miễn phí
608 Chương 608: Sinh mệnh hạt giống Miễn phí
609 Chương 609: Hoang Man Đại Lục Miễn phí
610 Chương 610: Bi thúc man nhân Miễn phí
611 Chương 611: Đại địa man tướng Miễn phí
612 Chương 612: Phi Hổ chiến thú Miễn phí
613 Chương 613: Phá Cấm Đan Miễn phí
614 Chương 614: Đại Ly thành chủ Miễn phí
615 Chương 615: Hộ thành đại tướng quân Miễn phí
616 Chương 616: Võ trang Đại Ly quân Miễn phí
617 Chương 617: Công thành chiếm đất Miễn phí
618 Chương 618: Phá Cương Tiến dương oai Miễn phí
619 Chương 619: Thú Man Vương Miễn phí
620 Chương 620: Huynh đệ tái tụ họp Miễn phí
621 Chương 621: Khẩu vị biến nặng ah Miễn phí
622 Chương 622: Vu Man Tộc Thiếu chủ Miễn phí
623 Chương 623: Ngươi đánh rắm ah Miễn phí
624 Chương 624: Xảo trá Man Vu Vương Miễn phí
625 Chương 625: Lại thấy A Man Miễn phí
626 Chương 626: Hoang Man Đại Thánh Miễn phí
627 Chương 627: Thiên địa thánh quả Miễn phí
628 Chương 628: Lão không biết xấu hổ Miễn phí
629 Chương 629: Thần hồn cùng thánh thể Miễn phí
630 Chương 630: Chúng Thánh mưu đồ Miễn phí
631 Chương 631: Không phục không được, ăn xong cũng không được Miễn phí
632 Chương 632: Tiêu tan hiềm khích lúc trước Miễn phí
633 Chương 633: Trung tâm chiến khu Miễn phí
634 Chương 634: Ta cho các ngươi nhịn ư Miễn phí
635 Chương 635: Chỉ bằng ngươi sao? Miễn phí
636 Chương 636: Một tiếng khẽ quát Miễn phí
637 Chương 637: Trung Ương Đại Thánh Miễn phí
638 Chương 638: Lại bắt đầu ăn gian Miễn phí
639 Chương 639: Liền thừa ngươi một người Miễn phí
640 Chương 640: So quy tắc? Ai sợ ai ah Miễn phí
641 Chương 641: Tìm về trí nhớ của kiếp trước Miễn phí
642 Chương 642: Ta cùng Bàn Cổ không thể không nói công việc Miễn phí
643 Chương 643: Trung Ương Đại Thánh ra tay Miễn phí
644 Chương 644: Chúng thánh lựa chọn Miễn phí
645 Chương 645: Ca, chào tạm biệt gặp lại sau Miễn phí
646 Chương 646: Thần hồn ngưng tụ, thánh thể tiểu thành Miễn phí
647 Chương 647: Rửa sạch sẽ cổ chờ xem Miễn phí
648 Chương 648: Đột phá Đại Thánh cảnh giới phương pháp Miễn phí
649 Chương 649: Tạo Hóa Thiên Kinh Miễn phí
650 Chương 650: Tấn chức Đại Thánh cảnh Miễn phí
651 Chương 651: Ngươi chính là cái chê cười Miễn phí
652 Chương 652: Hối hận cũng đã chậm Miễn phí
653 Chương 653: Bàn Cổ thần hồn lại hiện ra Miễn phí
654 Chương 654: Phá phàm nhập thánh Miễn phí
655 Chương 655: Trần trụi rời khỏi Miễn phí
656 Chương 656: Vị diện bình phong Miễn phí
657 Chương 657: Tìm ngươi đến tán gái Miễn phí
658 Chương 658: Thánh Giả nhất giai Miễn phí
659 Chương 659: Ngươi mới là thiếu gia đây này Miễn phí
660 Chương 660: Huyền Binh Các Miễn phí
661 Chương 661: Quần là áo lượt đi dạo hoa lầu Miễn phí
662 Chương 662: Mềm thật là thoải mái Miễn phí
663 Chương 663: Ai không phục, tìm Đại Bàn Vương đi ah Miễn phí
664 Chương 664: Tán gái, ta so ngươi có kinh nghiệm Miễn phí
665 Chương 665: Thu phục chiếm được Miễn phí
666 Chương 666: Tiểu công chúa phẫn nộ Miễn phí
667 Chương 667: Đại Bàn Thành tiểu bá vương Miễn phí
668 Chương 668: Không tốt cái kia một ngụm nhi Miễn phí
669 Chương 669: Một điểm không hiểu nghệ thuật Miễn phí
670 Chương 670: Thánh đồ nhất giai Miễn phí
671 Chương 671: Đánh bạc nhỏ thắng tâm hồn thiếu nữ Miễn phí
672 Chương 672: Áo nghĩa Miễn phí
673 Chương 673: Còn muốn mặt ư Miễn phí
674 Chương 674: Khấp huyết sơn Miễn phí
675 Chương 675: Trường Sinh Điện nội viện đệ tử Miễn phí
676 Chương 676: Khó chịu Cửu sư huynh Miễn phí
677 Chương 677: Nhục ta vợ người vĩnh viễn phải giết Miễn phí
678 Chương 678: giết ngươi thì như thế nào Miễn phí
679 Chương 679: Tiểu Công Chúa rời cung Miễn phí
680 Chương 680: Lão Khất Cái cùng tiểu ăn mày Miễn phí
681 Chương 681: Đã biết rõ vì sao kêu thiếp thân chưa? Miễn phí
682 Chương 682: Chia của Miễn phí
683 Chương 683: Đệ nhất Thánh đồ Miễn phí
684 Chương 684: Chương 677:. Trở lại Khấp Huyết Sơn Miễn phí
685 Chương 685: Chương 678:. Đại thế giới lần thứ nhất tấn chức Miễn phí
686 Chương 686: Chương 679:. Ma thai Miễn phí
687 Chương 687: Chương 680:. Phụ thân? Miễn phí
688 Chương 688: Thiên quyến chi nữ Miễn phí
689 Chương 689: Gặp lại đệ tử Trường Sinh Điện Miễn phí
690 Chương 690: khủng bố Tần Thiên Quyến Miễn phí
691 Chương 691: Tiểu Công Chúa ghen tị Miễn phí
692 Chương 692: Chương 685:. Ngưng tụ thánh binh Miễn phí
693 Chương 693: Chương 686:. Chiến Thần Cung truyền thừa đại hội Miễn phí
694 Chương 694: Chương 687:. Đại tổng quản ra tay Miễn phí
695 Chương 695: Chương 688:. Đăng Thiên Thê Miễn phí
696 Chương 696: Chương 689:. Huyền Thiên Thái tử Miễn phí
697 Chương 697: Chương 690:. Thần Điện mở ra Miễn phí
698 Chương 698: Chương 691:. Cường thế Miễn phí
699 Chương 699: Chương 692:. Truyền thừa bí mật Miễn phí
700 Chương 700: Chương 693:. Niệm Nô Kiều Miễn phí
701 Chương 701: Chương 694:. Cảnh giới cao nhất của trêu nghẹo Miễn phí
702 Chương 702: Chương 695:. Giấu diếm Miễn phí
703 Chương 703: Chương 696:. Võ đạo lột xác Miễn phí
704 Chương 704: Chương 697:. Hải Tộc Miễn phí
705 Chương 705: Chương 698:. Rời bến Miễn phí
706 Chương 706: Chương 699:. Cỏ Long Huyết Miễn phí
707 Chương 707: Chương 700:. Long tử Bá Hạ Miễn phí
708 Chương 708: Chương 701:. Hải tặc Miễn phí
709 Chương 709: Chương 702:. Ngươi thế nào mới đến đây này Miễn phí
710 Chương 710: Chương 703:. Không đoạt không được Miễn phí
711 Chương 711: Chương 704:. Lĩnh vực Miễn phí
712 Chương 712: Chương 705:. Hợp tác Miễn phí
713 Chương 713: Chương 706:. Vận số Miễn phí
714 Chương 714: Chương 707:. Thân hợp thiên đạo Miễn phí
715 Chương 715: Chương 708:. Một mâu đâm xuyên Miễn phí
716 Chương 716: Chương 709:. Sắc phong Miễn phí
717 Chương 717: Chương 710:. Gấp đôi gia tốc Miễn phí
718 Chương 718: Chương 711:. Quỷ vương Miễn phí
719 Chương 719: Chương 713:. Ra tay Miễn phí
720 Chương 720: Chương 714:. Tự bạo lĩnh vực Miễn phí
721 Chương 721: Chương 715:. Hắc liên Miễn phí
722 Chương 722: Chương 716:. Ma Nguyên Thần Liên Miễn phí
723 Chương 723: Chương 717:. Đoạt Miễn phí
724 Chương 724: Chương 718:. Ma giới Miễn phí
725 Chương 725: Chương 719:. Giận thổ huyết Miễn phí
726 Chương 726: Chương 720:. Huyết Yêu Miễn phí
727 Chương 727: Chương 721:. Tần Thiếu Phong hưng phấn Miễn phí
728 Chương 728: Chương 722:. Thánh Tông cấp chín Miễn phí
729 Chương 729: Chương 723:. Thiên sát áo nghĩa Miễn phí
730 Chương 730: Chương 724:. Huyết Đồ Miễn phí
731 Chương 731: Chương 725:. Nhiều màu lĩnh vực Miễn phí
732 Chương 732: Chương 726:. Trảm Huyết Đồ Miễn phí
733 Chương 733: Chương 727:. Ngươi là hầu tử mời tới cứu binh ư Miễn phí
734 Chương 734: Chương 728:. Vô sỉ kim thái tuế Miễn phí
735 Chương 735: Chương 729:. Địa nhũ Miễn phí
736 Chương 736: Chương 730:. Cứng ngạnh rót Miễn phí
737 Chương 737: Chương 731:. Thương khung chi nhãn thức tỉnh Miễn phí
738 Chương 738: Chương 732:. Sử thượng nhất bi thúc tiểu đệ Miễn phí
739 Chương 739: Chương 733:. Thật lớn thật trắng ah Miễn phí
740 Chương 740: Chương 734:. Thanh Tuyền Miễn phí
741 Chương 741: Chương 735:. Một chưởng đuổi giết Miễn phí
742 Chương 742: Chương 736:. Tiểu hồ ly tinh Miễn phí
743 Chương 743: Chương 737:. Cửu Vĩ Hồ Miễn phí
744 Chương 744: Chương 738:. Hắc Giao Thánh Đế Miễn phí
745 Chương 745: Chương 739:. Vô địch cục gạch lớn áo nghĩa Miễn phí
746 Chương 746: Chương 740:. Nhạc mẫu tỷ tỷ Miễn phí
747 Chương 747: Chương 741:. Cửu cửu chí tôn Chân Long tử khí Miễn phí
748 Chương 748: Chương 742:. Vận số phụng dưỡng cha mẹ Miễn phí
749 Chương 749: Chương 743:. Gấp ba gia tốc Miễn phí
750 Chương 750: Chương 744:. Vạn yêu đại hội Miễn phí
751 Chương 751: Chương 745:. Thiên Yêu ảo cảnh Miễn phí
752 Chương 752: Chương 746:. Thật lớn một chú chuột ah Miễn phí
753 Chương 753: Chương 747:. So ca hát ư Miễn phí
754 Chương 754: Chương 748:. Cướp bóc thương khung nhãn Miễn phí
755 Chương 755: Chương 749:. Lần thứ hai lột xác Miễn phí
756 Chương 756: Chương 750:. Thân hợp thiên đạo Miễn phí
757 Chương 757: Chương 751:. Tô Vân Hà Miễn phí
758 Chương 758: Chương 752:. Cửu Vĩ loạn thế Miễn phí
759 Chương 759: Chương 753:. Vượt qua kiểm tra, chính là như vậy đơn giản Miễn phí
760 Chương 760: Chương 754:. Tổ Long Miễn phí
761 Chương 761: Chương 755:. Đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ Miễn phí
762 Chương 762: Chương 756:. Truyền thừa Miễn phí
763 Chương 763: Chương 757:. Công chúa tuyển phò mã Miễn phí
764 Chương 764: Chương 758:. Đi, trở về động phòng Miễn phí
765 Chương 765: Chương 759:. Ai dám giành giật với ta vợ Miễn phí
766 Chương 766: Chương 760:. Huyền Thiên Thánh Pháp Miễn phí
767 Chương 767: Chương 761:. Âm Dương Đại Ma Luân Miễn phí
768 Chương 768: Chương 762:. Vẽ cái quyển quyển nguyền rủa hắn Miễn phí
769 Chương 769: Chương 763:. Đưa tặng vị diện bình phong Miễn phí
770 Chương 770: Chương 764:. Đất phong Miễn phí
771 Chương 771: Chương 765:. Phiêu Miểu Phong Miễn phí
772 Chương 772: Chương 766:. Bao Tô Công Miễn phí
773 Chương 773: Chương 767:. Dùng thân Tự Ma Miễn phí
774 Chương 774: Chương 768:. Mỏ giới thạch Miễn phí
775 Chương 775: Chương 769:. Bồi thường Miễn phí
776 Chương 776: Chương 770:. Đoàn tụ Miễn phí
777 Chương 777: Chương 771:. Huyết Chú Tử khiếp sợ Miễn phí
778 Chương 778: Chương 772:. Sơ Thánh Miễn phí
779 Chương 779: Chương 773:. Dã tâm của Huyền Thông Miễn phí
780 Chương 780: Chương 774:. Thiên ngoại đại lục Miễn phí
781 Chương 781: Chương 775:. Nắm giữ bản thân vận số Miễn phí
782 Chương 782: Chương 776:. Đại lục Ma Uyên Miễn phí
783 Chương 783: Chương 779:. Thiên Chú Đại Pháp Miễn phí
784 Chương 784: Chương 780:. Toàn bộ nát bấy Miễn phí
785 Chương 785: Chương 781:. Cửu cửu chí tôn cướp 1 Miễn phí
786 Chương 786: Chương 782:. Cửu cửu chí tôn kiếp 2 Miễn phí
787 Chương 787: Chương 783:. Nuốt Miễn phí
788 Chương 788: Chương 784:. Sơ Thánh một trọng thiên Miễn phí
789 Chương 789: Chương 785:. Đạo lực Miễn phí
790 Chương 790: Chương 786:. Vạn đạo về tông Miễn phí
791 Chương 791: Chương 787:. Ngài thoái vị a Miễn phí
792 Chương 792: Chương 788:. Thua chạy Miễn phí
793 Chương 793: Chương 789:. Ngươi tới làm Hoàng đế Miễn phí
794 Chương 794: Chương 790:. Thiên địa tế đàn Miễn phí
795 Chương 795: Chương 791:. Hoàng hậu nhiều lắm Miễn phí
796 Chương 796: Chương 792:. Trẫm cải trang vi hành đi Miễn phí
797 Chương 797: Chương 793:. Con đường tấn chức đế quốc Miễn phí
798 Chương 798: Chương 794:. Dám cùng lão tử đoạt khuê nữ Miễn phí
799 Chương 799: Chương 795:. Đả đảo Tiểu Tam Miễn phí
800 Chương 800: Chương 796:. Nguyên Ma Miễn phí
801 Chương 801: Chương 797:. Cướp đoạt vận số Miễn phí
802 Chương 802: Chương 798:. Gấp đôi tăng lên Miễn phí
803 Chương 803: Chương 799:. Câu dẫn là vô dụng Miễn phí
804 Chương 804: Chương 800:. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần Miễn phí
805 Chương 805: Chương 801:. Hợp tác Miễn phí
806 Chương 806: Chương 802:. Tần Thiên Quyến tiên thiên đại kiếp Miễn phí
807 Chương 807: Chương 803:. Thật là không có thiên lý ah Miễn phí
808 Chương 808: Chương 804:. Đoạt lời kịch Miễn phí
809 Chương 809: Chương 805:. Khoa khảo thi Miễn phí
810 Chương 810: Chương 806:. Thi văn đề mục Miễn phí
811 Chương 811: Chương 807:. Bái Tiên Sinh Miễn phí
812 Chương 812: Chương 808:. Bạn rượu Miễn phí
813 Chương 813: Chương 809:. Văn chương dẫn dị tượng Miễn phí
814 Chương 814: Chương 810:. Nộp giấy trắng Miễn phí
815 Chương 815: Chương 811:. Cuồng ngạo Miễn phí
816 Chương 816: Chương 812:. Tam giáp tranh đoạt chiến Miễn phí
817 Chương 817: Chương 813:. Nguyên Ma Miễn phí
818 Chương 818: Chương 814:. Văn võ song trạng nguyên Miễn phí
819 Chương 819: Chương 815:. Tịnh Kiên Vương Miễn phí
820 Chương 820: Chương 816:. Đế quốc Song Tử người đến Miễn phí
821 Chương 821: Chương 817:. Mang ngươi rời khỏi Miễn phí
822 Chương 822: Chương 818:. Uy hiếp Miễn phí
823 Chương 823: Chương 821:. Đánh gần chết Miễn phí
824 Chương 824: Chương 822:. Chế tạo đệ nhất hoàng triều Miễn phí
825 Chương 825: Chương 824:. Tế luyện thiên địa tế đàn Miễn phí
826 Chương 826: Chương 825:. Tự bạo cho ngươi xem Miễn phí
827 Chương 827: Chương 826:. Thiên địa tế đàn mang tới chỗ tốt Miễn phí
828 Chương 828: Chương 827:. Con mồi tư cách Miễn phí
829 Chương 829: Chương 828:. Chế định kế hoạch Miễn phí
830 Chương 830: Chương 829:. Tiến về trước đại lục Võ Tiên Miễn phí
831 Chương 831: Chương 830:. Võ đạo chí lý phún dũng Miễn phí
832 Chương 832: Chương 831:. Võ Tiểu Tiên Miễn phí
833 Chương 833: Chương 832:. Cự Linh Đạo Miễn phí
834 Chương 834: Chương 833:. Sơn băng địa liệt Miễn phí
835 Chương 835: Chương 834:. Võ Cự Linh Miễn phí
836 Chương 836: Chương 835:. Huyết Chiến Miễn phí
837 Chương 837: Chương 836:. Cám ơn, bởi vậy giết ngươi Miễn phí
838 Chương 838: Chương 837:. Không có ý tứ, ta cũng sẽ Miễn phí
839 Chương 839: Chương 838:. Võ Cửu Thông Miễn phí
840 Chương 840: Chương 839:. Hảo ca ca Miễn phí
841 Chương 841: Chương 840:. Chứng Võ Nham Miễn phí
842 Chương 842: Chương 841:. Nhập đạo hộ chuyên nghiệp Miễn phí
843 Chương 843: Chương 842:. Võ Hoàng Kiếm cùng Tru Tiên Bào Miễn phí
844 Chương 844: Chương 843:. Tần Thiếu Phong kho vũ khí Miễn phí
845 Chương 845: Chương 844:. Như thế nào tấn chức Sơ Thánh sáu trọng thiên Miễn phí
846 Chương 846: Chương 845:. Ngụy lĩnh vực thế giới Miễn phí
847 Chương 847: Chương 846:. Tiểu Tiên độ kiếp Miễn phí
848 Chương 848: Chương 847:. Tiểu Tam Nhi Tần Thiếu Phong Miễn phí
849 Chương 849: Chương 848:. Đại hội Chứng Võ Miễn phí
850 Chương 850: Chương 849:. Huynh muội cuộc chiến Miễn phí
851 Chương 851: Chương 850:. Võ đạo chi liên Miễn phí
852 Chương 852: Chương 851:. Đánh tới thiên ngoại Miễn phí
853 Chương 853: Chương 852:. Thu nhập lĩnh vực thế giới Miễn phí
854 Chương 854: Chương 853:. Một kiếm sinh thế giới Miễn phí
855 Chương 855: Chương 854:. Chiến thắng Miễn phí
856 Chương 856: Chương 855:. Hoàng triều Đại Tần xuất chinh Miễn phí
857 Chương 857: Chương 856:. Triều chiến Miễn phí
858 Chương 858: Chương 857:. Bản thân đại đạo áp chế Miễn phí
859 Chương 859: Chương 858:. Long tử trừng mắt Miễn phí
860 Chương 860: Chương 859:. Đại lục Tiên Vương Miễn phí
861 Chương 861: Chương 860:. Thiên Nguyên Môn Miễn phí
862 Chương 862: Chương 861:. Hảo ca ca đối với ngươi không có hứng thú Miễn phí
863 Chương 863: Chương 862:. Thần thông Miễn phí
864 Chương 864: Chương 863:. Thiên Nguyên Chỉ Miễn phí
865 Chương 865: Chương 864:. Tuyệt Tiên Môn đặc sứ Miễn phí
866 Chương 866: Chương 865:. Xung đột lóe sáng Miễn phí
867 Chương 867: Chương 866:. Thêu dệt chuyện Miễn phí
868 Chương 868: Chương 867:. Hoàng triều tấn chức phương pháp Miễn phí
869 Chương 869: Chương 868:. Dạo phố Miễn phí
870 Chương 870: Chương 869:. Thiên phú dị bẩm Miễn phí
871 Chương 871: Chương 870:. Thừa nhận ngã xuống cũng không được Miễn phí
872 Chương 872: Chương 871:. Tiên Hậu Miễn phí
873 Chương 873: Chương 872:. Lấy ngươi Miễn phí
874 Chương 874: Chương 873:. Ngươi thoái vị a Miễn phí
875 Chương 875: Chương 874:. Cưỡng hiếp Tiên Hậu Miễn phí
876 Chương 876: Chương 875:. Dùng thiên địa tế đàn thắng vợ Miễn phí
877 Chương 877: Chương 876:. Tuyển Thánh nữ Miễn phí
878 Chương 878: Chương 877:. Niếp Niếp Miễn phí
879 Chương 879: Chương 878:. Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật Miễn phí
880 Chương 880: Chương 879:. Tiễn đưa ngươi một cái Thánh nữ Miễn phí
881 Chương 881: Chương 880:. Tập thể độ thiên kiếp Miễn phí
882 Chương 882: Chương 881:. Tiên môn tấn chức đại hội Miễn phí
883 Chương 883: Chương 882:. Lớn tiếng doạ người Miễn phí
884 Chương 884: Chương 883:. Hiển uy Miễn phí
885 Chương 885: Chương 884:. Năm ngón tay diệt càn khôn Miễn phí
886 Chương 886: Chương 885:. Đỉnh cấp tiên môn oai Miễn phí
887 Chương 887: Chương 886:. Tuyệt Tình Miễn phí
888 Chương 888: Chương 887:. Lớn nhất trung đẳng tiên môn đệ nhất Miễn phí
889 Chương 889: Chương 888:. Bát Môn Thăng Thiên Quyết Miễn phí
890 Chương 890: Chương 889:. Già Thiên Thủ Miễn phí
891 Chương 891: Chương 890:. Tấn chức thượng đẳng tiên môn Miễn phí
892 Chương 892: Chương 891:. Đăng Thiên Thê Miễn phí
893 Chương 893: Chương 892:. Thượng đẳng tiên môn Top 3 Miễn phí
894 Chương 894: Chương 893:. Hàng tỷ biển kiếm Miễn phí
895 Chương 895: Chương 894:. Đệ nhất thượng đẳng tiên môn Miễn phí
896 Chương 896: Chương 895:. Đỉnh cấp tiên môn cuộc chiến Miễn phí
897 Chương 897: Chương 896:. Nhảy lên bốn Miễn phí
898 Chương 898: Chương 897:. Mượn lực Miễn phí
899 Chương 899: Chương 898:. Tín ngưỡng lực lượng Miễn phí
900 Chương 900: Chương 899:. Chấm dứt Miễn phí
901 Chương 901: Chương 900:. Mời Miễn phí
902 Chương 902: Chương 901:. Tiên ngục Miễn phí
903 Chương 903: Chương 902:. Nguyền rủa của Tần Thiên Quyến Miễn phí
904 Chương 904: Chương 903:. Trở về Miễn phí
905 Chương 905: Chương 904:. Nhất thống Miễn phí
906 Chương 906: Chương 905:. Tấn chức đế quốc Miễn phí
907 Chương 907: Chương 906:. Đại lục hội tụ Miễn phí
908 Chương 908: Chương 907:. Đế quốc Đại Tần Miễn phí
909 Chương 909: Chương 908:. Cường thế cắm vào Miễn phí
910 Chương 910: Chương 909:. Cảnh giới Sơ Thánh bốn đại thiên kiếp Miễn phí
911 Chương 911: Chương 910:. Huyền hoàng trọng thổ kiếp Miễn phí
912 Chương 912: Chương 911:. Song Hoàng độ kiếp thành công Miễn phí
913 Chương 913: Chương 912:. Trẫm cho các ngươi đi rồi chưa Miễn phí
914 Chương 914: Chương 913:. Nhục Đại Tần người, chết Miễn phí
915 Chương 915: Chương 914:. Tích lũy nội tình Miễn phí
916 Chương 916: Chương 915:. Tần Thiếu Phong lại độ kiếp Miễn phí
917 Chương 917: Chương 916:. Một kiếp tiếp một kiếp (Thượng) Miễn phí
918 Chương 918: Chương 917:. Một kiếp tiếp một kiếp ( Hạ ) Miễn phí
919 Chương 919: Chương 918:. Liên tiếp Miễn phí
920 Chương 920: Chương 919:. Liền độ bốn kiếp Miễn phí
921 Chương 921: Chương 920:. Thiên đường Miễn phí
922 Chương 922: Chương 921:. Kiếp trước sự nghi ngờ Miễn phí
923 Chương 923: Chương 922:. Đế quốc Song Tử Miễn phí
924 Chương 924: Chương 923:. Nhục mạ huynh trưởng Miễn phí
925 Chương 925: Chương 924:. Rung động tin tức Miễn phí
926 Chương 926: Chương 925:. Ngự tiền luận võ Miễn phí
927 Chương 927: Chương 926:. Kiếm tiên sinh Miễn phí
928 Chương 928: Chương 927:. Năm ngón tay phá thế giới Miễn phí
929 Chương 929: Chương 928:. Nhận thua Miễn phí
930 Chương 930: Thứ 929 chương Thập Cửu Hoàng Tử Độ Kiếp Miễn phí
931 Chương 931: Ngay Cả Độ Thiên Kiếp Oanh Động Miễn phí
932 Chương 932: Song Tử Vương Suy Tính Miễn phí
933 Chương 933: Thiên Lộ Thịnh Hội Miễn phí
934 Chương 934: Tứ Đại Thánh Thượng tranh phong Miễn phí
935 Chương 935: Vương đối Vương chi chiến Miễn phí
936 Chương 936: Song Tử Pháp Tương Miễn phí
937 Chương 937: Lĩnh vực thế giới va chạm Miễn phí
938 Chương 938: Phá cấm Miễn phí
939 Chương 939: Chia cắt Miễn phí
940 Chương 940: Thiên Lộ Trì dị biến Miễn phí
941 Chương 941: Đầu sỏ gây nên xuất hiện Miễn phí
942 Chương 942: Có bản lĩnh ngươi tiến đến Miễn phí
943 Chương 943: Đại Kiếm Miễn phí
944 Chương 944: Đập con ruồi Miễn phí
945 Chương 945: Thu phục Tứ đại đế quốc Miễn phí
946 Chương 946: Thiên Vương đế quốc Miễn phí
947 Chương 947: Vương Trung Vương Miễn phí
948 Chương 948: Miểu sát Miễn phí
949 Chương 949: Thiên lao Miễn phí
950 Chương 950: Vạn Ma Cốc Miễn phí
951 Chương 951: Tiến vào Miễn phí
952 Chương 952: Ma giới biến hóa Miễn phí
953 Chương 953: Tinh Thần Đế Y Miễn phí
954 Chương 954: Hồng Trần Lâm Miễn phí
955 Chương 955: Mộng Miễn phí
956 Chương 956: Hấp thu kiếp trước lĩnh ngộ Miễn phí
957 Chương 957: Nhất chuyển ma thần Miễn phí
958 Chương 958: Vây quanh Đại Tần đế quốc Miễn phí
959 Chương 959: Thuần phục trẫm, hoặc là chết Miễn phí
960 Chương 960: Tứ thập bội gia tốc Miễn phí
961 Chương 961: Đại Tần thiên triều Miễn phí
962 Chương 962: Tinh hạch Miễn phí
963 Chương 963: Cổ Thánh nhất trọng thiên Miễn phí
964 Chương 964: Vị Diện Bình Phong lai lịch Miễn phí
965 Chương 965: Tế cờ Miễn phí
966 Chương 966: Cửu Đỉnh thiên công Miễn phí
967 Chương 967: Đại Hạ đại đế Miễn phí
968 Chương 968: Quần hùng tụ tập Miễn phí
969 Chương 969: Hoàng Thái Cực Miễn phí
970 Chương 970: Biệt khuất Miễn phí
971 Chương 971: Ai cũng đi không được Miễn phí
972 Chương 972: Một chọi ba Miễn phí
973 Chương 973: Yêu nghiệt Tần Thiên Quyến Miễn phí
974 Chương 974: Đại Tần thánh triều Miễn phí
975 Chương 975: Cổ Thánh tầng tám Miễn phí
976 Chương 976: Nhất kiếm hàn quang bổ Cửu Châu Miễn phí
977 Chương 977: huynh đệ cùng nữ nhân Miễn phí
978 Chương 978: Nhị chuyển ma thần Miễn phí
979 Chương 979: Tấn thăng thần triêu đích biện pháp Miễn phí
980 Chương 980: Tiểu Bạch, nhảy cái thoát y vũ a Miễn phí
981 Chương 981: Gia Miễn phí
982 Chương 982: Bởi vì si tình, cho nên mê Miễn phí
983 Chương 983: Sống chết có nhau Miễn phí
984 Chương 984: Chân ái Quy Nhất Miễn phí
985 Chương 985: Cổ Thánh tầng mười ba Miễn phí
986 Chương 986: Nhập Địa ngục Miễn phí
987 Chương 987: Hoàng tuyền lộ Miễn phí
988 Chương 988: Địa ngục hàn phong Miễn phí
989 Chương 989: Khí phách Tiểu Bạch Miễn phí
990 Chương 990: Phệ hồn thú Miễn phí
991 Chương 991: Vạn lưu thành Miễn phí
992 Chương 992: Gà đất chó sành Miễn phí
993 Chương 993: Đánh lén chỗ tốt Miễn phí
994 Chương 994: Hàn Băng Diêm Vương Miễn phí
995 Chương 995: Hàn Băng Địa Ngục Miễn phí
996 Chương 996: Tấn chức Tổ Thánh (1) Miễn phí
997 Chương 997: Tấn chức Tổ Thánh (2) Miễn phí
998 Chương 998: Thiên Địa tế đàn tiến hóa Miễn phí
999 Chương 999: Hàn Phong nhãn Miễn phí
1000 Chương 1000: Thương Khung Nhãn tiến hóa Miễn phí
1001 Chương 1001: Hỗn Độn Lão tổ Miễn phí
1002 Chương 1002: Liệt Hỏa Diêm Vương Miễn phí
1003 Chương 1003: Tiểu Bạch Tấn Chức Miễn phí
1004 Chương 1004: Lục thập bội gia trì Miễn phí
1005 Chương 1005: Tiểu mã câu Miễn phí
1006 Chương 1006: Tọa kỵ Miễn phí
1007 Chương 1007: U Minh Địa Ngục Miễn phí
1008 Chương 1008: Cự Linh Chân Thân Miễn phí
1009 Chương 1009: Thương Khung Nhãn triệt để thức tỉnh Miễn phí
1010 Chương 1010: Siêu thoát Miễn phí
1011 Chương 1011: Như Hà Phá Toái Miễn phí
1012 Chương 1012: Ma Ha Diêm Vương Miễn phí
1013 Chương 1013: Niết tử Miễn phí
1014 Chương 1014: Lục Đạo Luân Hồi thiên bàn Miễn phí
1015 Chương 1015: Tấn chức Thần Triêu phương pháp Miễn phí
1016 Chương 1016: Thiên Cô Tinh Miễn phí
1017 Chương 1017: Thần Từ Miễn phí
1018 Chương 1018: Rèn luyện lĩnh vực thế giới Miễn phí
1019 Chương 1019: Tổ Thánh tầng mười ba Miễn phí
1020 Chương 1020: Vưu Thiên Quý Miễn phí
1021 Chương 1021: Ai mới là phù vân Miễn phí
1022 Chương 1022: Tình nhân cũ Miễn phí
1023 Chương 1023: Bản Mệnh Tinh Miễn phí
1024 Chương 1024: Thái Âm huyền quang Miễn phí
1025 Chương 1025: Đại chiến không ngớt Miễn phí
1026 Chương 1026: Bản Mệnh Tinh uy lực Miễn phí
1027 Chương 1027: Cửu cửu chí tôn Chân Long Tử khí hộ chủ Miễn phí
1028 Chương 1028: Tạo một viên Bản Mệnh Tinh Miễn phí
1029 Chương 1029: Thái Dương Vương Miễn phí
1030 Chương 1030: Hồng Mông Tinh Miễn phí
1031 Chương 1031: Đánh lén Miễn phí
1032 Chương 1032: Dung hợp ngôi sao Miễn phí
1033 Chương 1033: Công đức rơi, Hồng Mông Tinh thành Miễn phí
1034 Chương 1034: Đại thành Miễn phí
1035 Chương 1035: Lại gặp nhau Miễn phí
1036 Chương 1036: Hàng phục Chân Long Tử Khí Miễn phí
1037 Chương 1037: Lò nung Thiên Địa Miễn phí
1038 Chương 1038: Tới gần Miễn phí
1039 Chương 1039: Tam Đại Huyền Công lai lịch Miễn phí
1040 Chương 1040: Quyết chiến thời khắc Miễn phí
1041 Chương 1041: Quyết chiến khúc nhạc dạo Miễn phí
1042 Chương 1042: Điên cuồng nữ nhân Miễn phí
1043 Chương 1043: Âm Dương Huyền Diệu Đan Miễn phí
1044 Chương 1044: Siêu thoát 1 Miễn phí
1045 Chương 1045: Siêu thoát 2 Miễn phí
1046 Chương 1046: Siêu thoát 3 Miễn phí
1047 Chương 1047: Siêu thoát 4 Miễn phí
1048 Chương 1048: Siêu thoát 5 Miễn phí
1049 Chương 1049: Siêu thoát 6 Miễn phí
1050 Chương 1050: Hàn Nhược Tuyết Miễn phí
1051 Chương 1051: Dược cốc Miễn phí
1052 Chương 1052: Cốc chủ Miễn phí
1053 Chương 1053: Ta gọi Tần Thiếu Phong Miễn phí
1054 Chương 1054: Nhóm lửa đồng tử Miễn phí
1055 Chương 1055: Thiện Phòng Miễn phí
1056 Chương 1056: Đồ tham ăn Miễn phí
1057 Chương 1057: Chuẩn bị tu luyện Miễn phí
1058 Chương 1058: Hồ Tiên Nhi Miễn phí
1059 Chương 1059: Long Tượng Bàn Nhược Công Miễn phí
1060 Chương 1060: Kim Sắc Huyết Khí Miễn phí
1061 Chương 1061: Thùng cơm Miễn phí
1062 Chương 1062: Cương Nhu Miễn phí
1063 Chương 1063: Thần Lực Miễn phí
1064 Chương 1064: Hàn Nhược Tuyết xuất quan Miễn phí
1065 Chương 1065: Đoạn Thiên Vũ Miễn phí
1066 Chương 1066: Ca có nhãn hiệu Miễn phí
1067 Chương 1067: Hy vọng tan vỡ Miễn phí
1068 Chương 1068: Đệ tử chân truyền [thi đấu] Miễn phí
1069 Chương 1069: Băng Phong Hỏa Vũ Miễn phí
1070 Chương 1070: Đánh nổ ngươi Miễn phí
1071 Chương 1071: Khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ Miễn phí
1072 Chương 1072: Nội tráng Miễn phí
1073 Chương 1073: Toàn diện kiểm tra Miễn phí
1074 Chương 1074: Đại Hỗn Độn Thiên Kinh Miễn phí
1075 Chương 1075: Bản Nguyên Cảnh Miễn phí
1076 Chương 1076: Luyện đan Miễn phí
1077 Chương 1077: Thiên Hà biển cát Miễn phí
1078 Chương 1078: Xung đột Miễn phí
1079 Chương 1079: Để hắn tái sinh một cái a Miễn phí
1080 Chương 1080: Lòng đất Ma Quật Miễn phí
1081 Chương 1081: Vạn Ma Huyết Châu Miễn phí
1082 Chương 1082: Huyết Kiếm Đường sát thủ Miễn phí
1083 Chương 1083: Dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn chế kỳ nhân chi thân Miễn phí
1084 Chương 1084: Loạn Ma biển Miễn phí
1085 Chương 1085: Tìm phiền toái người Miễn phí
1086 Chương 1086: Độc Quân Miễn phí
1087 Chương 1087: Giải độc Miễn phí
1088 Chương 1088: Sinh không được nữa ư Miễn phí
1089 Chương 1089: Vạn độc bất xâm Miễn phí
1090 Chương 1090: Đoạn Thiên Vũ làm phản Miễn phí
1091 Chương 1091: Tiềm Long Vương Triều Miễn phí
1092 Chương 1092: Lại lập Đại Tần Miễn phí
1093 Chương 1093: Rầm rộ Miễn phí
1094 Chương 1094: Sinh Sinh Tạo Hóa đan Miễn phí
1095 Chương 1095: Khiêu chiến Miễn phí
1096 Chương 1096: Hồng Minh Đại Tiên Giới Miễn phí
1097 Chương 1097: Truyền kỳ Miễn phí
1098 Chương 1098: Rung động Miễn phí
1099 Chương 1099: Có ta Vô Địch Miễn phí
1100 Chương 1100: Bảo vệ tánh mạng ngọc bội Miễn phí
1101 Chương 1101: Bản Nguyên kim đan Miễn phí
1102 Chương 1102: Ly khai Miễn phí
1103 Chương 1103: Khôi Thiên Lang Miễn phí
1104 Chương 1104: Mời chào Miễn phí
1105 Chương 1105: Tần Thị Đan phường Miễn phí
1106 Chương 1106: Nhập thánh núi Miễn phí
1107 Chương 1107: Mộc Thanh Loan Miễn phí
1108 Chương 1108: Cầu ta à Miễn phí
1109 Chương 1109: Dược Vương Miễn phí
1110 Chương 1110: Sử Thi cảnh thiên kiếp Miễn phí
1111 Chương 1111: Ra tay giúp đỡ Miễn phí
1112 Chương 1112: Cầu hôn Miễn phí
1113 Chương 1113: Xéo đi Miễn phí
1114 Chương 1114: Máu bá đạo Miễn phí
1115 Chương 1115: Mượn thiên chi lực Miễn phí
1116 Chương 1116: Thu phục chiếm được Khôi Thiên Lang Miễn phí
1117 Chương 1117: Đại Thương Vương Miễn phí
1118 Chương 1118: Thánh huyết địch nhân vốn có Miễn phí
1119 Chương 1119: Ngưng Huyết Châu Miễn phí
1120 Chương 1120: Ngạo Thiên Vương Miễn phí
1121 Chương 1121: Bắt người Miễn phí
1122 Chương 1122: Khí Sổ xuất hiện Miễn phí
1123 Chương 1123: Vị Diện Châu Miễn phí
1124 Chương 1124: Độ khế hợp 1% Miễn phí
1125 Chương 1125: Chương  1125 tương kiến Miễn phí
1126 Chương 1126: Thiên Vũ Tinh Miễn phí
1127 Chương 1127: Thánh Thể Môn Miễn phí
1128 Chương 1128: Thánh huyết Dương Thị Miễn phí
1129 Chương 1129: Khai khẩn ruộng bậc thang Miễn phí
1130 Chương 1130: Củ cải trắng Miễn phí
1131 Chương 1131: Các con, đi cướp đoạt a Miễn phí
1132 Chương 1132: Dương Thị Đại tổng quản Miễn phí
1133 Chương 1133: Các ngươi lá gan cũng quá mập Miễn phí
1134 Chương 1134: Thánh huyết Tần Thị Lão Tổ Miễn phí
1135 Chương 1135: Đạp vào Thái Ất Môn Miễn phí
1136 Chương 1136: Nhất Phẩm Tiên Lại Miễn phí
1137 Chương 1137: Tới giết ngươi Miễn phí
1138 Chương 1138: Thái Ất Môn Lão Tổ tông Miễn phí
1139 Chương 1139: Bức bách Miễn phí
1140 Chương 1140: Chỉ kiếm Miễn phí
1141 Chương 1141: Tiền thi đấu Miễn phí
1142 Chương 1142: Tam phương mưu đồ bí mật Miễn phí
1143 Chương 1143: Đại tổng quản muốn tới Miễn phí
1144 Chương 1144: Yêu Vương Ma Hậu Miễn phí
1145 Chương 1145: Trừ phi ngươi xuống dưới cùng nàng Miễn phí
1146 Chương 1146: Ngươi dám động thủ ư Miễn phí
1147 Chương 1147: Tiền thi đấu chưa đủ ah Miễn phí
1148 Chương 1148: Diệt Thanh Long Thánh Triêu Miễn phí
1149 Chương 1149: Phong Ma đan Miễn phí
1150 Chương 1150: Phạm Thiên Thần Chưởng Miễn phí
1151 Chương 1151: Nhất thống Thiên Vũ Tinh Vực Miễn phí
1152 Chương 1152: Nam Không Minh tinh vực Miễn phí
1153 Chương 1153: Hư Dạ Nguyệt Miễn phí
1154 Chương 1154: Hư Không Kính Miễn phí
1155 Chương 1155: Đánh cuộc Miễn phí
1156 Chương 1156: Hư Hoàng núi Miễn phí
1157 Chương 1157: Hư gia Gia Chủ Miễn phí
1158 Chương 1158: Thánh Thể Môn Nam Thiếu Môn Chủ Miễn phí
1159 Chương 1159: Ta là ngươi Tổ tông Miễn phí
1160 Chương 1160: Hợp tác Miễn phí
1161 Chương 1161: Lại luyện sinh tuyến Miễn phí
1162 Chương 1162: Lão hồ ly Miễn phí
1163 Chương 1163: Phệ Cốt Chi Độc Miễn phí
1164 Chương 1164: Ta muốn Đại Tiên khí Miễn phí
1165 Chương 1165: Vân Phỉ Miễn phí
1166 Chương 1166: Chuyển di mục tiêu Miễn phí
1167 Chương 1167: Triệt để đoạn tuyệt Miễn phí
1168 Chương 1168: Đến thăm khiêu chiến Miễn phí
1169 Chương 1169: Bất chiến khuất người chi binh Miễn phí
1170 Chương 1170: Ngũ hành Thần quả Miễn phí
1171 Chương 1171: Hỏa Thần Vương Miễn phí
1172 Chương 1172: Lưu Ly trứng Thần Miễn phí
1173 Chương 1173: Mị Ảnh Miễn phí
1174 Chương 1174: Lại thêm một người con gái Miễn phí
1175 Chương 1175: Thu hoạch Miễn phí
1176 Chương 1176: Ám sát Miễn phí
1177 Chương 1177: Dương Tông Sơn lửa giận Miễn phí
1178 Chương 1178: Thánh Diễm Thiên Hỏa Miễn phí
1179 Chương 1179: Bỏ vào trong túi Miễn phí
1180 Chương 1180: Bức thiết Miễn phí
1181 Chương 1181: Thiên Địa Dung Lô lại hiện ra Miễn phí
1182 Chương 1182: Thanh Long Vương Miễn phí
1183 Chương 1183: Đồ lưu manh Miễn phí
1184 Chương 1184: Cùng ca lăn lộn, có thịt ăn Miễn phí
1185 Chương 1185: Diệt thì đã có sao Miễn phí
1186 Chương 1186: Cho các ngươi tranh giành, lão tử tự bạo Miễn phí
1187 Chương 1187: Khấu Gia nan đề Miễn phí
1188 Chương 1188: Khấu Tiểu Soái Miễn phí
1189 Chương 1189: Phiền muộn Khấu Tiểu Soái Miễn phí
1190 Chương 1190: Đùa nghịch khoảng không có tác dụng đâu Miễn phí
1191 Chương 1191: Khiêu chiến Vĩnh Hằng cảnh Miễn phí
1192 Chương 1192: Vĩnh Hằng Lực Trường Miễn phí
1193 Chương 1193: Hàng phục Miễn phí
1194 Chương 1194: Ai Ma Chủng Miễn phí
1195 Chương 1195: Đại phiền toái Miễn phí
1196 Chương 1196: Tiên chủ Miễn phí
1197 Chương 1197: Đại Hoang Thần Triêu Miễn phí
1198 Chương 1198: Dâm tặc cản đường Miễn phí
1199 Chương 1199: Xinh đẹp ma quỷ Miễn phí
1200 Chương 1200: Bẩy rập Miễn phí
1201 Chương 1201: Lâm vào lớp lớp vòng vây Miễn phí
1202 Chương 1202: Tứ Đại Tiên Vương tề tụ Miễn phí
1203 Chương 1203: Chung cực Thiên Địa Dung Lô Miễn phí
1204 Chương 1204: Vĩnh Hằng cảnh Thiên kiếp Miễn phí
1205 Chương 1205: Lôi kiếp cự nhân Miễn phí
1206 Chương 1206: Thương Khung Nhãn triệt để phục hồi như cũ Miễn phí
1207 Chương 1207: Tứ Tượng Thiên thú Miễn phí
1208 Chương 1208: Quét ngang Miễn phí
1209 Chương 1209: Uy danh Miễn phí
1210 Chương 1210: Gian nan lựa chọn Miễn phí
1211 Chương 1211: Bị nuôi nhốt heo Miễn phí
1212 Chương 1212: Chiêm Đài Anh Miễn phí
1213 Chương 1213: Dọa khóc Miễn phí
1214 Chương 1214: Cự tuyệt Miễn phí
1215 Chương 1215: Gặp lại Tiên chủ chi Ma Chủng Miễn phí
1216 Chương 1216: Cầm xuống làm con tin Miễn phí
1217 Chương 1217: Tử Yên thần uy Miễn phí
1218 Chương 1218: Hai người các ngươi cùng lên đi Miễn phí
1219 Chương 1219: Tầng thứ 10 Miễn phí
1220 Chương 1220: Tứ Đại Tiên Vương lại đến Miễn phí
1221 Chương 1221: Đánh chết Miễn phí
1222 Chương 1222: Tổ Tinh Miễn phí
1223 Chương 1223: Bất Hủ thần tọa Miễn phí
1224 Chương 1224: Lão nông dân Miễn phí
1225 Chương 1225: Đông Quách Tiên Sinh Miễn phí
1226 Chương 1226: Rắn nuốt voi Miễn phí
1227 Chương 1227: Kim Chi Cuồng Tiêu Miễn phí
1228 Chương 1228: Ma Chủng cuộc chiến Miễn phí
1229 Chương 1229: Trung Ương Tinh vực Miễn phí
1230 Chương 1230: Lại thấy Đoạn Thiên Vũ Miễn phí
1231 Chương 1231: Cho ngươi mượn gia độ kiếp Miễn phí
1232 Chương 1232: Đạo Tổ cảnh Thiên kiếp Miễn phí
1233 Chương 1233: Ngươi mới có tâm ma đây này Miễn phí
1234 Chương 1234: Đánh bại Lôi Vương Miễn phí
1235 Chương 1235: Bị vây Miễn phí
1236 Chương 1236: Khuất nhục quần hùng (thượng) Miễn phí
1237 Chương 1237: Khuất nhục quần hùng (hạ) Miễn phí
1238 Chương 1238: Lão bất chính kinh Miễn phí
1239 Chương 1239: Dương Lão Tổ Miễn phí
1240 Chương 1240: Trèo lên đỉnh Miễn phí
1241 Chương 1241: Ma Chủng Địa ngục Miễn phí
1243 Chương 1243: Ma Long tinh Miễn phí
1244 Chương 1244: Huyết Lang Tử Tước Miễn phí
1245 Chương 1245: Giúp ngươi hả giận Miễn phí
1246 Chương 1246: Huyết Lang chiến Huyết Báo Miễn phí
1247 Chương 1247: Đoạt địa bàn Miễn phí
1248 Chương 1248: Đạo Tổ cảnh đại viên mãn Miễn phí
1249 Chương 1249: Huyết Dạ Thân Vương triệu kiến Miễn phí
1250 Chương 1250: Thực lực Cuồng Tiêu Miễn phí
1251 Chương 1251: Tổ Vương Miễn phí
1252 Chương 1252: Lực lượng va chạm Miễn phí
1253 Chương 1253: Hắc Ám Ma Nhãn Miễn phí
1254 Chương 1254: Thắng thảm Miễn phí
1255 Chương 1255: Quyết chiến Miễn phí
1256 Chương 1256: Đỉnh phong đại viên mãn 1 Miễn phí
1257 Chương 1257: Đỉnh phong đại viên mãn 2 ( đại kết cục ) Miễn phí
ID Tên
1557
Húc Nhật Thiên Đế
2020-09-22 21:53:03
Cho ra chương đi.
ID Comment