Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Đạo

2
3
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RATiên Hiệp
Tác giả: Thực Đường Bao Tử
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 01:45:38
Mới nhất: 2019-07-24 13:16:41 (Chương 18)
Lượt xem: 578 / Bình luận: 0 / Chương: 1796 / Điểm đề cử: 0

Chắc các bạn đã quá quen với những Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Bách Luyện Thành Tiên hay Tiên Nghịch. Nhân vật chính ở đây cũng là một tên như vậy. Từ một phàm nhân không có linh căn, nhưng nhờ sự kiên định, tâm trí cứng cỏi và một chút sự may mắn mà bước chân vào con đường tu đạo và cũng nhờ kỳ ngộ gặp được bảo vật nghịch thiên "kim ấn" vô danh mà con đường tu đạo của hắn chuyển sang bước ngoặt bắt đầu con đường tu luyện nghịch thiên của mình. Hi vọng bạn đọc sẽ thích. Cuối cùng, đọc được vài chương, điều rút ra có lẽ là ai cũng phải kiên trì một chút, đôi khi gặp một chút vấp váp của cuộc sống thì phải mạnh mẽ thử đứng dậy một lần, đứng dậy nhiều lần.

id Tên Phí
19 Chương 19: Trao đổi hội Miễn phí
20 Chương 20: 《 Đại Sâm La Thủ 》 Miễn phí
21 Chương 21: Thần thức diệt địch Miễn phí
22 Chương 22: Tầng 10 cảnh giới Miễn phí
23 Chương 23: Xung đột Miễn phí
24 Chương 24: Trúc Cơ Đan Miễn phí
25 Chương 25: Trúc Cơ nan Miễn phí
26 Chương 26: Tuần tra căn nguyên Miễn phí
27 Chương 27: Cường thế Miễn phí
28 Chương 28: Tiểu Sơn Nhai phường thị Miễn phí
29 Chương 29: Đổi lại phù Miễn phí
30 Chương 30: Diệt Trúc Cơ Miễn phí
31 Chương 31: Thập Vạn Hoang Sơn Miễn phí
32 Chương 32: Điểm nghi ngờ trọng trọng Miễn phí
33 Chương 33: Khôi lỗi Miễn phí
34 Chương 34: Vách đá giấu bảo Miễn phí
35 Chương 35: Ma ảnh Miễn phí
36 Chương 36: Phá cấm Miễn phí
37 Chương 37: Mị hoặc Miễn phí
38 Chương 38: Quỷ dị Miễn phí
39 Chương 39: Quỷ vật Miễn phí
40 Chương 40: Lấy bảo ( thượng ) Miễn phí
41 Chương 41: Lấy bảo ( trung ) Miễn phí
42 Chương 42: Lấy bảo ( hạ ) Miễn phí
43 Chương 43: Cục Miễn phí
44 Chương 44: Linh thi sính uy Miễn phí
45 Chương 45: Yêu tộc Miễn phí
46 Chương 46: Các lộ vẻ thần thông Miễn phí
47 Chương 47: Yêu ma tranh đấu Miễn phí
48 Chương 48: Giao dịch Miễn phí
49 Chương 49: Rất nhiều thu hoạch Miễn phí
50 Chương 50: Phiền toái Miễn phí
51 Chương 51: Đồng hành Miễn phí
52 Chương 52: Thần thức đột phá Miễn phí
53 Chương 53: Tà đạo tu sĩ Miễn phí
54 Chương 54: Tình - Dục Châu Miễn phí
55 Chương 55: Trúng độc, thiệt biện Miễn phí
56 Chương 56: Bố cục diệt địch Miễn phí
57 Chương 57: Khắc chế tư dục, dụ địch Miễn phí
58 Chương 58: Phù lục trở địch Miễn phí
59 Chương 59: Huyền Chân nhập ma Miễn phí
60 Chương 60: Trọng thương Miễn phí
61 Chương 61: Ngu Cơ tương trợ Miễn phí
62 Chương 62: Diệt sát tiểu nhân Miễn phí
63 Chương 63: Ánh rạng đông xuân sắc Miễn phí
64 Chương 64: Thân phận ngọc giản, mỹ nhân tâm ý Miễn phí
65 Chương 65: Quản Trọng, sỉ nhục Miễn phí
66 Chương 66: Thôn Linh Miễn phí
67 Chương 67: Huyết luyện bảo vật Miễn phí
68 Chương 68: Phật châu, Ma cốt Miễn phí
69 Chương 69: Phong vân tề động Miễn phí
70 Chương 70: Các tông tề tụ Miễn phí
71 Chương 71: Độc Thú Đan Miễn phí
72 Chương 72: Bách độc tới tay Kim Đan lộ diện Miễn phí
73 Chương 73: Ngưng Đan đại điển trăm tông tề hạ Miễn phí
74 Chương 74: Luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 【1】 Miễn phí
75 Chương 75: Luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 【2】 Miễn phí
76 Chương 76: Luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 【3】 Miễn phí
77 Chương 77: Luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 【4】 Miễn phí
78 Chương 78: Luyện chế thành công, tam phẩm thượng Hồi Xuân Đan Miễn phí
79 Chương 79: Khắp nơi mời Miễn phí
80 Chương 80: Lựa chọn Miễn phí
81 Chương 81: Liệt Diễm Tông, Kim Đan tu sĩ tới Miễn phí
82 Chương 82: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【1】 Miễn phí
83 Chương 83: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【2】 Miễn phí
84 Chương 84: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【3】 Miễn phí
85 Chương 85: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【4】 Miễn phí
86 Chương 86: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【5】 Miễn phí
87 Chương 87: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【6】 Miễn phí
88 Chương 88: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【7】 Miễn phí
89 Chương 89: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【8】 Miễn phí
90 Chương 90: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【9】 Miễn phí
91 Chương 91: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【10】 Miễn phí
92 Chương 92: Tông môn cuộc chiến, dốc hết sức nghịch càn khôn 【11】 Miễn phí
93 Chương 93: Thôn thiên nhất chỉ, nhiếp cầm! Miễn phí
94 Chương 94: Uy hiếp Miễn phí
95 Chương 95: Phá tan đan điền Miễn phí
96 Chương 96: Kết thúc Miễn phí
97 Chương 97: Ẩn linh căn Miễn phí
98 Chương 98: Luyện độc thú đan Miễn phí
99 Chương 99: Khó tìm Trúc Cơ phương pháp Miễn phí
100 Chương 100: Tiêu Lân Miễn phí
101 Chương 101: Làm khó dễ Miễn phí
102 Chương 102: Bại lộ Miễn phí
103 Chương 103: Tất cả kinh sợ Miễn phí
104 Chương 104: Lộ ra chân tướng Miễn phí
105 Chương 105: Hồi Tiêu thành Miễn phí
106 Chương 106: Nhục ta Tiêu gia, đương chết! Miễn phí
107 Chương 107: Không buông tha Miễn phí
108 Chương 108: Thôn Thiên song liên kích Miễn phí
109 Chương 109: Trảm thảo trừ căn Miễn phí
110 Chương 110: Diệt Kim Thủy Tông Miễn phí
111 Chương 111: Tiêu thành Tiêu gia Tiêu Thần Miễn phí
112 Chương 112: Nửa đường cướp giết (Quyển 2) Miễn phí
113 Chương 113: Bác một đường sinh cơ Miễn phí
114 Chương 114: Diệt Kim Đan Miễn phí
115 Chương 115: Kinh sợ thối lui Miễn phí
116 Chương 116: Động tĩnh cùng chữa thương Miễn phí
117 Chương 117: Diệt sát cùng thanh điểm Miễn phí
118 Chương 118: Huyết Ngọc Long Nha Mễ Miễn phí
119 Chương 119: Cực Âm Ác Linh Miễn phí
120 Chương 120: Khai chiến Miễn phí
121 Chương 121: Hồn thủy giết cá Miễn phí
122 Chương 122: Mạnh mẽ nguyên thần, diệt Huyền thị tam lão Miễn phí
123 Chương 123: Ngươi là phủ còn nhớ rõ năm đó trước đích Hạ Tiểu Hà Miễn phí
124 Chương 124: Pháp bảo biến hóa Miễn phí
125 Chương 125: Thiên Cơ Tử giết Miễn phí
126 Chương 126: Liệt Diễm Tông diệt Miễn phí
127 Chương 127: Sự tình kết Miễn phí
128 Chương 128: Doanh Châu Mộc gia Miễn phí
129 Chương 129: Ba năm chi ước Miễn phí
130 Chương 130: Chạy tới Doanh Châu Miễn phí
131 Chương 131: Tạm dừng Thiên Hải Thành Miễn phí
132 Chương 132: Như thế oán đầu to thế chỗ hiếm thấy Miễn phí
133 Chương 133: Trân Bảo Các hội đấu giá Miễn phí
134 Chương 134: Đấu giá bắt đầu Miễn phí
135 Chương 135: Bảo vật đều xuất hiện Miễn phí
136 Chương 136: Cắm ngang một tay Miễn phí
137 Chương 137: Nguy cơ Miễn phí
138 Chương 138: Lôi Đình thủ đoạn, lần nữa diệt Kim Đan Miễn phí
139 Chương 139: Theo đuôi tới Miễn phí
140 Chương 140: Quân cờ cao nhất trước Miễn phí
141 Chương 141: Thượng Cổ ngọc giản Miễn phí
142 Chương 142: Đến Mộc vực Miễn phí
143 Chương 143: Tề tụ Miễn phí
144 Chương 144: Câm miệng Miễn phí
145 Chương 145: Giáo huấn Miễn phí
146 Chương 146: Khiêu chiến Miễn phí
147 Chương 147: Đạp diễn võ trường, sinh tử bất luận Miễn phí
148 Chương 148: Ngươi này thần thông, quá yếu Miễn phí
149 Chương 149: Chung tới Mộc gia Miễn phí
150 Chương 150: Đạo giai pháp bảo Thanh Ngọc điện Miễn phí
151 Chương 151: Nhập thí luyện giới Miễn phí
152 Chương 152: Hung hiểm chi địa Miễn phí
153 Chương 153: Bí ẩn Miễn phí
154 Chương 154: Địa Khí Quả cùng Địa Nguyên Bảo Thạch Miễn phí
155 Chương 155: Hỗn loạn thế cục 【1】 Miễn phí
156 Chương 156: Hỗn loạn thế cục 【2】 Miễn phí
157 Chương 157: Hỗn loạn thế cục 【3】 Miễn phí
158 Chương 158: Âm Dương Hợp Hoan Tông Miễn phí
159 Chương 159: Khó giải Hợp Hoan Tán Miễn phí
160 Chương 160: Nhầy nhụa xuân sắc Miễn phí
161 Chương 161: Hoàng Tước ở phía sau, được Thanh Ngọc Kiếm Miễn phí
162 Chương 162: Thất Sắc Độc Chu Miễn phí
163 Chương 163: Đáy hồ Thanh Đằng Miễn phí
164 Chương 164: Dẫn ra mặt hồ Miễn phí
165 Chương 165: Thiên Lôi Hạch Đào, giả chết cùng đánh lén Miễn phí
166 Chương 166: Màu xanh ngọc điệp cùng Khống Thi Trùng Miễn phí
167 Chương 167: Dâm thi Miễn phí
168 Chương 168: Âm u dưới nền đất, thạch cầu Miễn phí
169 Chương 169: Bạch Cốt Điện Miễn phí
170 Chương 170: Bạch cốt giai thê toái, huyết sắc cốt giá xuất Miễn phí
171 Chương 171: Kim Đan trung kỳ đích bạch sắc khô lâu Miễn phí
172 Chương 172: Liên thủ diệt sát, lại tiến giai Miễn phí
173 Chương 173: Thật lớn cốt hài, La Vân Mộ Địa Miễn phí
174 Chương 174: Kim Đan cảnh giới đích trần truồng nữ thi Miễn phí
175 Chương 175: Song thi, đánh lén, hèn hạ Miễn phí
176 Chương 176: Gặp cố Miễn phí
177 Chương 177: Bát tí quỷ vật, sợ hãi Miễn phí
178 Chương 178: Diệt sát cùng sưu hồn Miễn phí
179 Chương 179: Dâm thi, thôn tính cùng diệt sát Miễn phí
180 Chương 180: Dâm thi, thôn tính cùng diệt sát 【2】 Miễn phí
181 Chương 181: Thu hoạch ngoài ý muốn, mất đi đích Thanh Ngọc Kiếm Miễn phí
182 Chương 182: Rời đi cổ mộ, tâm viên ý mã Miễn phí
183 Chương 183: Xà bò cạp mỹ nhân Miễn phí
184 Chương 184: Hám Địa Chung diệt địch cùng vây khốn Miễn phí
185 Chương 185: Đoạt Thanh Ngọc Kiếm Miễn phí
186 Chương 186: Kinh sợ thối lui cùng có thể dự kỳ đích đại chiến Miễn phí
187 Chương 187: Thăng cấp pháp bảo, đại chiến buông xuống Miễn phí
188 Chương 188: Thí luyện giới bên trong, khắp nơi tề tụ Miễn phí
189 Chương 189: Nói ra, cướp đoạt, diệt sát Miễn phí
190 Chương 190: Kinh sợ cùng lật giở túi trữ vật Miễn phí
191 Chương 191: Kinh sợ cùng lật giở túi trữ vật 【2】 Miễn phí
192 Chương 192: Xuất hiện cùng khiêu khích Miễn phí
193 Chương 193: Thần thông bá đạo, cường thế Miễn phí
194 Chương 194: Không tiếc đánh một trận Miễn phí
195 Chương 195: Chiến Âm Vô Trần Miễn phí
196 Chương 196: Tâm vô chấp niệm, nghiền nát thần thông Miễn phí
197 Chương 197: Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp Miễn phí
198 Chương 198: Phiên Thiên Ấn cùng Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp Miễn phí
199 Chương 199: Tính toán Miễn phí
200 Chương 200: Tam Thiên Đạo Môn, Thiên Thần Khôi Lỗi Miễn phí
201 Chương 201: Kim giáp vệ sĩ cùng huyết sắc bộ xương khô Miễn phí
202 Chương 202: Quân đội cùng lưu manh gian đích chiến đấu Miễn phí
203 Chương 203: Chia cắt diệt sát cùng tự bạo Miễn phí
204 Chương 204: Tu La hộ chủ, nhân tính tham lam Miễn phí
205 Chương 205: Nguyên Anh lão tổ, Hiển Thánh Chân Quân Miễn phí
206 Chương 206: Tập tề chín kiếm, ly thí luyện giới Miễn phí
207 Chương 207: Ngoại thiên 《 đệ thất bả Thanh Ngọc Kiếm 》 Miễn phí
208 Chương 208: Thanh Ngọc trước điện, mọi người nghi ngờ Miễn phí
209 Chương 209: Kết quả công bố, kinh sợ mọi người Miễn phí
210 Chương 210: Bái sư Hiển Thánh, danh dương thiên hạ 【1】 Miễn phí
211 Chương 211: Bái sư Hiển Thánh, danh dương thiên hạ 【2】 Miễn phí
212 Chương 212: Ngàn tông chúc mừng, Tiêu thành Tiêu gia 【1】 Miễn phí
213 Chương 213: Ngàn tông chúc mừng, Tiêu thành Tiêu gia 【2】 Miễn phí
214 Chương 214: Thanh Ngọc khí linh, mạnh mẽ nhận chủ Miễn phí
215 Chương 215: Cực âm địa hỏa, trừu vạn cốt tinh hoa Miễn phí
216 Chương 216: Ngăn cách tiêu tán, lần nữa nhập Thanh Ngọc Điện Miễn phí
217 Chương 217: Tiểu Điếm trở về cơ thể, Hiển Thánh Chân Quân triệu kiến Miễn phí
218 Chương 218: Tâm sinh hoài nghi, mới gặp gỡ Mộc gia lão tổ Miễn phí
219 Chương 219: Toàn thuộc tính ẩn linh căn tu sĩ Miễn phí
220 Chương 220: Nuốt phục Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan Miễn phí
221 Chương 221: Bế quan hơn tháng, Trúc Cơ có đạo Miễn phí
222 Chương 222: Nguy cơ từng bước, uống rượu tức niệm Miễn phí
223 Chương 223: Biết được chân tướng, cả người lạnh lẽo Miễn phí
224 Chương 224: Mộc gia kho hàng, vết sẹo lão giả Miễn phí
225 Chương 225: Đả lạc trần ai, trấn áp vạn tái Miễn phí
226 Chương 226: Phó thác Tiêu gia, nguy nan phủ xuống Miễn phí
227 Chương 227: Thẩm Ngự tính toán, hành tung bại lộ Miễn phí
228 Chương 228: Tính toán phạm sai lầm, rơi vào ma chưởng Miễn phí
229 Chương 229: Thôn Linh trận khai, tơ máu nhập thể Miễn phí
230 Chương 230: Thôn Linh thất hấp Miễn phí
231 Chương 231: Thôn Linh nghịch chuyển, huyết mạch bài xích Miễn phí
232 Chương 232: Nguyên thần dị biến, dẫn bát phương chú ý Miễn phí
233 Chương 233: Thiên đạo chi loại, linh căn chi mê Miễn phí
234 Chương 234: Trọng Lâu Các, bản chuyên tự trời giáng Miễn phí
235 Chương 235: Cường thế, toàn thân trở ra Miễn phí
236 Chương 236: Ngự kiếm cách Mộc vực, không người dám đương Miễn phí
237 Chương 237: Trúc Cơ! Trúc Cơ! Miễn phí
238 Chương 238: Doanh Châu Mộc gia, sát khí khởi Miễn phí
239 Chương 239: Thái Sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Tiêu thành Miễn phí
240 Chương 240: Gió nổi lên, vân dũng, huyết sắc sinh Miễn phí
241 Chương 241: Minh ước toái, la sát ngưng, hành tung hiện Miễn phí
242 Chương 242: Bị bắt Miễn phí
243 Chương 243: Âm ti huyết quỷ, vô sỉ áp chế Miễn phí
244 Chương 244: Huyết quỷ Phệ Hồn Miễn phí
245 Chương 245: Tiểu Điếm! Tiểu Điếm! Miễn phí
246 Chương 246: Nghiền nát không gian, thoát đi Miễn phí
247 Chương 247: Đệ 1 chương Ngư thôn, thức tỉnh Miễn phí
248 Chương 248: Đệ 2 chương Hãn Hải Đại Lục Miễn phí
249 Chương 249: Đệ 3 chương Mục tiêu, ngưng kết Kim Đan Miễn phí
250 Chương 250: Đệ 4 chương Thần Phong Thành Miễn phí
251 Chương 251: Đệ 5 chương Thần Phong nhà đấu giá Miễn phí
252 Chương 252: Đệ 6 chương Bồ Đề Tử Miễn phí
253 Chương 253: Đệ 7 chương Cạnh phách Miễn phí
254 Chương 254: Đệ 8 chương Giá trên trời Sát Ma đan, đắc thủ Miễn phí
255 Chương 255: Đệ 9 chương Diệt sát Giả Anh tu sĩ Miễn phí
256 Chương 256: Đệ 10 chương Kết Đan 【1】 Miễn phí
257 Chương 257: Đệ 11 chương Kết Đan 【2】 Miễn phí
258 Chương 258: Đệ 12 chương Trảm tâm ma Miễn phí
259 Chương 259: Đệ 13 chương Dục độ kiếp, Kim Đan tới Miễn phí
260 Chương 260: Đệ 14 chương Bí pháp 《 Thôn Lôi 》 Miễn phí
261 Chương 261: Đệ 15 chương Đệ tam lôii, đan thành! 【1】 Miễn phí
262 Chương 262: Đệ 16 chương Đệ tam lôi, đan thành! 【2】 Miễn phí
263 Chương 263: Đệ 17 chương Diệt sát, chiến Nguyên Anh trung kỳ 【1】 Miễn phí
264 Chương 264: Đệ 18 chương Diệt sát, chiến Nguyên Anh trung kỳ 【2】 Miễn phí
265 Chương 265: Đệ 19 chương Truy trốn Miễn phí
266 Chương 266: Đệ 20 chương Phát ra tin tức Miễn phí
267 Chương 267: Đệ 21 chương Ẩn tích Miễn phí
268 Chương 268: Đệ 22 chương 《 Tịch Diệt Chỉ 》 Miễn phí
269 Chương 269: Đệ 23 chương Đi trước Thất Tinh hải vực Miễn phí
270 Chương 270: Đệ 24 chương Long Đàm tôn giả Miễn phí
271 Chương 271: Đệ 25 chương Lan Nhược Ly Miễn phí
272 Chương 272: Đệ 26 chương Đến Miễn phí
273 Chương 273: Đệ 27 chương Sáu tông liên thủ Miễn phí
274 Chương 274: Đệ 28 chương Tuyên bố quyết nghị Miễn phí
275 Chương 275: Đệ 29 chương Nguyên Anh vẫn Miễn phí
276 Chương 276: Đệ 30 chương Động phủ khai Miễn phí
277 Chương 277: Đệ 31 chương Sơn cốc Miễn phí
278 Chương 278: Đệ 32 chương Hắc vụ Miễn phí
279 Chương 279: Đệ 33 chương Xung đột Miễn phí
280 Chương 280: Đệ 34 chương Đuổi Miễn phí
281 Chương 281: Đệ 35 chương Thây khô Miễn phí
282 Chương 282: Đệ 36 chương Sợ hãi Miễn phí
283 Chương 283: Đệ 37 chương Tuyệt địa Miễn phí
284 Chương 284: Đệ 38 chương Sát niệm Miễn phí
285 Chương 285: Đệ 39 chương Thông qua Miễn phí
286 Chương 286: Đệ 40 chương Đổ đấu Miễn phí
287 Chương 287: Đệ 41 chương Liên bại Miễn phí
288 Chương 288: Đệ 42 chương Thương Cổ Miễn phí
289 Chương 289: Đệ 43 chương Đoạt bảo Miễn phí
290 Chương 290: Đệ 44 chương Cương liệt Miễn phí
291 Chương 291: Đệ 45 chương Xuất thủ Miễn phí
292 Chương 292: Đệ 46 chương Nhất chỉ tịch diệt Miễn phí
293 Chương 293: Đệ 47 chương Trảm lạc Miễn phí
294 Chương 294: Đệ 48 chương Rời đi Miễn phí
295 Chương 295: Đệ 49 chương Lôi Đình Miễn phí
296 Chương 296: Đệ 50 chương Lôi tinh Miễn phí
297 Chương 297: Đệ 51 chương Khắp nơi động tĩnh Miễn phí
298 Chương 298: Đệ 52 chương Tàn sát Miễn phí
299 Chương 299: Đệ 53 chương Lôi Long Miễn phí
300 Chương 300: Đệ 54 chương Bất Truỵ Miễn phí
301 Chương 301: Đệ 55 chương Giao chiến Miễn phí
302 Chương 302: Đệ 56 chương Lôi kiếp Miễn phí
303 Chương 303: Đệ 57 chương Tàn nhẫn Miễn phí
304 Chương 304: Đệ 58 chương Tự bạo Miễn phí
305 Chương 305: Đệ 59 chương Vỡ vụn Miễn phí
306 Chương 306: Đệ 60 chương Phá cấm Miễn phí
307 Chương 307: Đệ 61 chương Dung hợp Miễn phí
308 Chương 308: Đệ 62 chương Cấm đạo Miễn phí
309 Chương 309: Đệ 63 chương Ám toán Miễn phí
310 Chương 310: Đệ 64 chương Phản bội Miễn phí
311 Chương 311: Đệ 65 chương Tạo hóa Miễn phí
312 Chương 312: Đệ 66 chương Chân thân Miễn phí
313 Chương 313: Đệ 67 chương Hóa sinh Miễn phí
314 Chương 314: Đệ 68 chương Thiên Hỏa Tử Miễn phí
315 Chương 315: Đệ 69 chương Lục lọi Miễn phí
316 Chương 316: Đệ 70 chương Tuyệt vọng Miễn phí
317 Chương 317: Đệ 71 chương 《 hoa cỏ 》 Miễn phí
318 Chương 318: Đệ 72 chương Giao thủ Miễn phí
319 Chương 319: Đệ 73 chương Tính toán Miễn phí
320 Chương 320: Đệ 74 chương Nội phủ Miễn phí
321 Chương 321: Đệ 75 chương "Đánh nhau" Miễn phí
322 Chương 322: Đệ 76 chương Yên diệt Miễn phí
323 Chương 323: Đệ 77 chương Bí ẩn Miễn phí
324 Chương 324: Đệ 78 chương Giao dịch Miễn phí
325 Chương 325: Đệ 79 chương Lựa chọn Miễn phí
326 Chương 326: Đệ 80 chương Tiểu Chuyên Miễn phí
327 Chương 327: Đệ 81 chương Đoạn kiếm Miễn phí
328 Chương 328: Khống Lôi Miễn phí
329 Chương 329: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 83 chương « toái không » cùng thối Lôi đại trận 【 Miễn phí
330 Chương 330: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 84 chương Tăng Lên Miễn phí
331 Chương 331: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 85 chương Dạy Miễn phí
332 Chương 332: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 86 chương Năm năm Miễn phí
333 Chương 333: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 87 chương Bồ Đề tử dị biến Miễn phí
334 Chương 334: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 88 chương Dị biến Miễn phí
335 Chương 335: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 89 chương chân tướng Miễn phí
336 Chương 336: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 90 chương Rời đi Miễn phí
337 Chương 337: Quyển thứ ba: Hãn Hải đại lục thứ 91 chương Cứu người Miễn phí
338 Chương 338: Đệ 92 chương Săn bắn Miễn phí
339 Chương 339: Đệ 93 chương Hải thú Miễn phí
340 Chương 340: Đệ 94 chương Người đến Miễn phí
341 Chương 341: Đệ 95 chương Tin tức Miễn phí
342 Chương 342: Đệ 96 chương Lôi Trì Miễn phí
343 Chương 343: Đệ 97 chương Đắc thủ Miễn phí
344 Chương 344: Đệ 98 chương Dưỡng Long Miễn phí
345 Chương 345: Đệ 99 chương Trấn Thú Sơn Miễn phí
346 Chương 346: Đệ 100 chương Bài danh Miễn phí
347 Chương 347: Đệ 101 chương Khiêu chiến Miễn phí
348 Chương 348: Đệ 102 chương Đối chiến Miễn phí
349 Chương 349: Đệ 103 chương Xuyên qua Miễn phí
350 Chương 350: Đệ 104 chương Giải quyết Miễn phí
351 Chương 351: Đệ 105 chương Cầu thân Miễn phí
352 Chương 352: Đệ 106 chương Khảo nghiệm Miễn phí
353 Chương 353: Đệ 107 chương Đối trì Miễn phí
354 Chương 354: Đệ 108 chương Giao thủ Miễn phí
355 Chương 355: Đệ 109 chương Đạo khí Miễn phí
356 Chương 356: Đệ 110 chương Thần thông Miễn phí
357 Chương 357: Đệ 111 chương Sát khí Miễn phí
358 Chương 358: Đệ 112 chương Chém giết Miễn phí
359 Chương 359: Đệ 113 chương Ân oán thanh, cười dài đi Miễn phí
360 Chương 360: Đệ 114 chương Trường Phong Thành Miễn phí
361 Chương 361: Đệ 115 chương Phủ để trừu tân Miễn phí
362 Chương 362: Đệ 116 chương Đối chiến Miễn phí
363 Chương 363: Đệ 117 chương Đã tìm đến Miễn phí
364 Chương 364: Đệ 118 chương Tả mục Miễn phí
365 Chương 365: Đệ 119 chương Tự nhiên đâm ngang Miễn phí
366 Chương 366: Đệ 120 chương 《 Tụ Tinh 》 Miễn phí
367 Chương 367: Đệ 121 chương Phục chế thần thông Miễn phí
368 Chương 368: Đệ 122 chương Được lợi Miễn phí
369 Chương 369: Đệ 123 chương Ám triều Miễn phí
370 Chương 370: Đệ 124 chương Nguy cơ khởi Miễn phí
371 Chương 371: Đệ 125 chương Người cản ta, giết không tha Miễn phí
372 Chương 372: Đệ 126 chương Liên sát Miễn phí
373 Chương 373: Đệ 127 chương Liên thủ Miễn phí
374 Chương 374: Đệ 128 chương Bất bại Miễn phí
375 Chương 375: Đệ 129 chương Y nhân Miễn phí
376 Chương 376: Đệ 130 chương Hoàn toàn chém giết Miễn phí
377 Chương 377: Đệ 131 chương Tế ta hai ngàn thọ nguyên Miễn phí
378 Chương 378: Đệ 132 chương Bất Hối Miễn phí
379 Chương 379: Đệ 133 chương Tiểu Ngư Nhi Miễn phí
380 Chương 380: Đệ 134 chương Dục Kết Anh Miễn phí
381 Chương 381: Đệ 135 chương Lê gia Miễn phí
382 Chương 382: Đệ 136 chương Giáo huấn Miễn phí
383 Chương 383: Đệ 137 chương Lưu Vân chi danh Miễn phí
384 Chương 384: Đệ 138 chương Tâm tình Miễn phí
385 Chương 385: Đệ 139 chương Dược Vương Các Miễn phí
386 Chương 386: Đệ 140 chương Đấu giá Miễn phí
387 Chương 387: Đệ 141 chương Khấp huyết bại lui Miễn phí
388 Chương 388: Đệ 142 chương Kết Anh Đan Miễn phí
389 Chương 389: Đệ 143 chương Giao dịch hội Miễn phí
390 Chương 390: Đệ 144 chương Vân Linh Miễn phí
391 Chương 391: Đệ 145 chương Chu Tước Quả Miễn phí
392 Chương 392: Đệ 146 chương Trời sinh dị triệu Miễn phí
393 Chương 393: Đệ 147 chương Thân thể tăng lên Miễn phí
394 Chương 394: Đệ 148 chương Chưởng khống Miễn phí
395 Chương 395: Đệ 149 chương Thế động Miễn phí
396 Chương 396: Đệ 150 chương Tứ phương hội đấu giá Miễn phí
397 Chương 397: Đệ 151 chương Thứ ba khối tàn đồ Miễn phí
398 Chương 398: Đệ 152 chương Chư phương đánh cờ Miễn phí
399 Chương 399: Đệ 153 chương Kết thúc can qua khởi Miễn phí
400 Chương 400: Đệ 154 chương Tứ Phương Thành dị biến Miễn phí
401 Chương 401: Đệ 155 chương Tinh không chi nội Miễn phí
402 Chương 402: Đệ 156 chương Phá cấm đi trước Miễn phí
403 Chương 403: Đệ 157 chương Thâm nhập Miễn phí
404 Chương 404: Đệ 158 chương Mảnh nhỏ Miễn phí
405 Chương 405: Đệ 159 chương Ngọn núi, sơn cốc, lão giả, khóa sắt Miễn phí
406 Chương 406: Đệ 160 chương Đại lục Miễn phí
407 Chương 407: Đệ 161 chương Phần đạo dương tiêu Miễn phí
408 Chương 408: Đệ 162 chương Bố sát cục Miễn phí
409 Chương 409: Đệ 163 chương Trảm Bất Truỵ Miễn phí
410 Chương 410: Đệ 164 chương Tàn đồ, tình cảnh Miễn phí
411 Chương 411: Đệ 165 chương Dị biến Miễn phí
412 Chương 412: Đệ 166 chương Thây khô Miễn phí
413 Chương 413: Đệ 167 chương Xung đột Miễn phí
414 Chương 414: Đệ 168 chương Huyết tế Miễn phí
415 Chương 415: Đệ 169 chương Nghiền nát ngọc giản Miễn phí
416 Chương 416: Đệ 170 chương Quân Thành Tử, vẫn Miễn phí
417 Chương 417: Đệ 171 chương Gia nhập Miễn phí
418 Chương 418: Đệ 172 chương Lui về phía sau không đường Miễn phí
419 Chương 419: Đệ 173 chương Thất Khiếu Phá Không Trận Miễn phí
420 Chương 420: Đệ 174 chương Đi trước Miễn phí
421 Chương 421: Đệ 175 chương Sơn cốc thây khô, hai quả ngọc giản Miễn phí
422 Chương 422: Đệ 176 chương Tịnh tu Miễn phí
423 Chương 423: Đệ 177 chương Biến cố Miễn phí
424 Chương 424: Đệ 178 chương Huyết Tinh Chi Bích Miễn phí
425 Chương 425: Đệ 179 chương Tộc nhân Miễn phí
426 Chương 426: Đệ 180 chương Nhân Nguyên Đạo Quả Miễn phí
427 Chương 427: Đệ 181 chương Bồ Đề Thụ Miễn phí
428 Chương 428: Đệ 182 chương Tâm ma Miễn phí
429 Chương 429: Đệ 183 chương Đệ nhị huyễn cảnh Miễn phí
430 Chương 430: Đệ 184 chương Kết Anh Miễn phí
431 Chương 431: Đệ 185 chương Liệt Anh, năm thứ sáu Miễn phí
432 Chương 432: Đệ 186 chương Giao dịch Miễn phí
433 Chương 433: Đệ 187 chương Khôi phục Tiểu Cốt Miễn phí
434 Chương 434: Đệ 1 chương Thúy Trúc Đảo Miễn phí
435 Chương 435: Đệ 2 chương Thiên kiếp Miễn phí
436 Chương 436: Đệ 3 chương Thu phục Miễn phí
437 Chương 437: Đệ 4 chương Mộc gia, Mục gia Miễn phí
438 Chương 438: Đệ 5 chương Trở về nhà Miễn phí
439 Chương 439: Đệ 6 chương Không bằng diệt sát Miễn phí
440 Chương 440: Đệ 7 chương Huyết sắc nhuộm thiên Miễn phí
441 Chương 441: Đệ 8 chương Đồ tám thành Miễn phí
442 Chương 442: Đệ 9 chương Thẳng bức Mộc gia Miễn phí
443 Chương 443: Đệ 10 chương Dĩ thân tự ma Miễn phí
444 Chương 444: Đệ 11 chương Ma Tôn Miễn phí
445 Chương 445: Đệ 12 chương Đấu pháp Miễn phí
446 Chương 446: Đệ 13 chương Tuyệt diệt Miễn phí
447 Chương 447: Đệ 14 chương Đoạt xá thân thể Miễn phí
448 Chương 448: Đệ 15 chương Có thể địch Bất Truỵ Miễn phí
449 Chương 449: Đệ 16 chương Đại tang Miễn phí
450 Chương 450: Đệ 17 chương Ly hương, đi đến Trung Châu ( thượng ) Miễn phí
451 Chương 451: Đệ 18 chương Ly hương, đi đến Trung Châu ( hạ ) Miễn phí
452 Chương 452: Đệ 19 chương Bắc Nguyên Thành Miễn phí
453 Chương 453: Đệ 20 chương Nhúng tay Miễn phí
454 Chương 454: Đệ 21 chương Giảo sát Miễn phí
455 Chương 455: Đệ 22 chương Chạy tới Miễn phí
456 Chương 456: Đệ 23 chương Vạn Ma Sơn Miễn phí
457 Chương 457: Đệ 24 chương Chiến Miễn phí
458 Chương 458: Đệ 25 chương Cực Ma Điện Miễn phí
459 Chương 459: Đệ 26 chương Nguy cục Miễn phí
460 Chương 460: Đệ 27 chương Thượng phong Miễn phí
461 Chương 461: Đệ 28 chương Tiểu Điếm oai Miễn phí
462 Chương 462: Đệ 29 chương Bất Truỵ Miễn phí
463 Chương 463: Đệ 30 chương Chấm dứt Miễn phí
464 Chương 464: Đệ 31 chương Tông môn tấn chức Miễn phí
465 Chương 465: Đệ 32 chương Nửa tháng Miễn phí
466 Chương 466: Đệ 33 chương Quỷ dị khoáng thạch Miễn phí
467 Chương 467: Đệ 34 chương Kiếm thế gian giới Miễn phí
468 Chương 468: Đệ 35 chương Dung hợp bản thể Miễn phí
469 Chương 469: Đệ 36 chương Trực chỉ Trung Châu Miễn phí
470 Chương 470: Đệ 37 chương Cấm Thiên Thành Miễn phí
471 Chương 471: Đệ 38 chương Ngự Đạo Tông Miễn phí
472 Chương 472: Đệ 39 chương Mục gia Miễn phí
473 Chương 473: Đệ 40 chương Sát khí Miễn phí
474 Chương 474: Đệ 41 chương Cấm Thiên Tông Miễn phí
475 Chương 475: Đệ 42 chương Đại thế Miễn phí
476 Chương 476: Đệ 43 chương Bên trong có càn khôn Miễn phí
477 Chương 477: Đệ 44 chương Bài danh Miễn phí
478 Chương 478: Đệ 45 chương Đại thế Miễn phí
479 Chương 479: Đệ 47 chương Bất bại Miễn phí
480 Chương 480: Đệ 48 chương Thế đè quần hùng Miễn phí
481 Chương 481: Đệ 49 chương Khiêu chiến Miễn phí
482 Chương 482: Đệ 50 chương Hư Không Cấm Miễn phí
483 Chương 483: Đệ 51 chương Khổ Nhai Đạo Nhân Miễn phí
484 Chương 484: Đệ 52 chương Mục trường lão Miễn phí
485 Chương 485: Đệ 53 chương Sáu ngàn thọ nguyên Miễn phí
486 Chương 486: Đệ 54 chương Tấn chức Miễn phí
487 Chương 487: Đệ 55 chương Giết sạch Miễn phí
488 Chương 488: Đệ 56 chương Chiến Ô Cốt Miễn phí
489 Chương 489: Đệ 57 chương Tộc vân Miễn phí
490 Chương 490: Đệ 58 chương Đa Bảo Miễn phí
491 Chương 491: Đệ 59 chương Kinh sợ thối lui Miễn phí
492 Chương 492: Đệ 60 chương Chữa thương Miễn phí
493 Chương 493: Đệ 61 chương Phân biệt Miễn phí
494 Chương 494: Đệ 62 chương Trảm thảo trừ căn Miễn phí
495 Chương 495: Đệ 63 chương Tả Mi Đạo Trận Miễn phí
496 Chương 496: Đệ 64 chương Thiếu cung chủ Miễn phí
497 Chương 497: Đệ 65 chương Tả Mi Miễn phí
498 Chương 498: Đệ 66 chương Hành thương Miễn phí
499 Chương 499: Đệ 67 chương Ức hiếp Miễn phí
500 Chương 500: Đệ 68 chương Lãnh Mạc Nam Miễn phí
501 Chương 501: Đệ 69 chương Uống lui Miễn phí
502 Chương 502: Đệ 70 chương Thọ yến Miễn phí
503 Chương 503: Đệ 71 chương Cựu cố Miễn phí
504 Chương 504: Đệ 72 chương Rời đi Miễn phí
505 Chương 505: Đệ 73 chương Cơ gia Miễn phí
506 Chương 506: Đệ 74 chương Dị biến Miễn phí
507 Chương 507: Đệ 75 chương Huyền Sát Giới Miễn phí
508 Chương 508: Đệ 76 chương Tu luyện Miễn phí
509 Chương 509: Đệ 77 chương Thân thể ẩu đả Miễn phí
510 Chương 510: Đệ 78 chương Thôn Sát Miễn phí
511 Chương 511: Đệ 79 chương Tính toán Miễn phí
512 Chương 512: Đệ 80 chương Đánh chết Miễn phí
513 Chương 513: Đệ 81 chương Tử Tịch Thế Giới Miễn phí
514 Chương 514: Đệ 82 chương Thương Nguyệt Miễn phí
515 Chương 515: Đệ 83 chương Đứng xem Miễn phí
516 Chương 516: Đệ 84 chương Lưỡng tộc giao chiến Miễn phí
517 Chương 517: Đệ 85 chương Sư tỷ, ta tới tìm ngươi Miễn phí
518 Chương 518: Đệ 86 chương Giao chiến Miễn phí
519 Chương 519: Đệ 87 chương Oanh giết tới cặn bã Miễn phí
520 Chương 520: Đệ 88 chương Biến cố Miễn phí
521 Chương 521: Đệ 89 chương Vây giết Miễn phí
522 Chương 522: Đệ 90 chương Ám thủ Miễn phí
523 Chương 523: Đệ 91 chương Làm khó dễ Miễn phí
524 Chương 524: Đệ 92 chương Sau điện Miễn phí
525 Chương 525: Đệ 93 chương Khổ chiến Miễn phí
526 Chương 526: Đệ 94 chương Thần thông vô cùng Miễn phí
527 Chương 527: Đệ 95 chương Âm độc Miễn phí
528 Chương 528: Đệ 96 chương Phản ứng Miễn phí
529 Chương 529: Đệ 97 chương Bảy ngày Miễn phí
530 Chương 530: Đệ 98 chương Hiện thân Miễn phí
531 Chương 531: Đệ 99 chương Bách Quỷ thủ đoạn Miễn phí
532 Chương 532: Đệ 100 chương Âm Dương Ngọc Bội Miễn phí
533 Chương 533: Đệ 101 chương Thi Hồn Đan Miễn phí
534 Chương 534: Đệ 102 chương Tự thực ác quả Miễn phí
535 Chương 535: Đệ 103 chương Vạn dư huyền châu Miễn phí
536 Chương 536: Đệ 104 chương Thân phận bại lộ Miễn phí
537 Chương 537: Đệ 105 chương Sát khí Miễn phí
538 Chương 538: Đệ 106 chương Hhông Miễn phí
539 Chương 539: Đệ 107 chương Ngăn trở Miễn phí
540 Chương 540: Đệ 108 chương Bại lộ Miễn phí
541 Chương 541: Đệ 109 chương Cự tuyệt Miễn phí
542 Chương 542: Đệ 110 chương Cơ gia lão tổ Miễn phí
543 Chương 543: Đệ 111 chương Cận kiến Miễn phí
544 Chương 544: Đệ 112 chương Bí ẩn Miễn phí
545 Chương 545: Đệ 113 chương Nguyên nhân Miễn phí
546 Chương 546: Đệ 114 chương Không sợ Miễn phí
547 Chương 547: Đệ 115 chương Táng Viên Miễn phí
548 Chương 548: Đệ 116 chương Huyết Hồn Miễn phí
549 Chương 549: Đệ 117 chương Biển hoa Miễn phí
550 Chương 550: Đệ 118 chương Đuổi giết Miễn phí
551 Chương 551: Đệ 119 chương Táng Trúc Miễn phí
552 Chương 552: Đệ 120 chương Trúc Viên Miễn phí
553 Chương 553: Đệ 121 chương Một ngày Miễn phí
554 Chương 554: Đệ 122 chương Luyện hóa Miễn phí
555 Chương 555: Đệ 123 chương Trở về Miễn phí
556 Chương 556: Đệ 124 chương Phản tổ huyết mạch Miễn phí
558 Chương 558: Đệ 126 chương Hoàng Tuyền Lão Tổ Miễn phí
560 Chương 560: Đệ 128 chương Tiêu Thần Miễn phí
561 Chương 561: Đệ 129 chương Đế Ương Miễn phí
562 Chương 562: Đệ 130 chương Nhúng tay Miễn phí
563 Chương 563: Đệ 131 chương Thân thể cứng ngắc lay Miễn phí
564 Chương 564: Đệ 132 chương Xuất thủ Miễn phí
565 Chương 565: Đệ 133 chương Tôn Giả Miễn phí
566 Chương 566: Đệ 134 chương Thỏa hiệp Miễn phí
567 Chương 567: Đệ 135 chương Chém giết Hoàng Tuyền Miễn phí
568 Chương 568: Đệ 136 chương Đông Huyền Châu Miễn phí
569 Chương 569: Đệ 137 chương Huyết Mạch Chi Địa Miễn phí
570 Chương 570: Đệ 138 chương Ám triều Miễn phí
571 Chương 571: Đệ 139 chương Niết bàn cổ trận Miễn phí
572 Chương 572: Đệ 140 chương Huyết Thú Miễn phí
573 Chương 573: Đệ 141 chương Đại nhân Miễn phí
574 Chương 574: Đệ 142 chương Tôn quý Miễn phí
575 Chương 575: Đệ 143 chương Chiêu đãi Miễn phí
576 Chương 576: Đệ 144 chương 《 Bí Huyết Thuật 》 Miễn phí
577 Chương 577: Đệ 145 chương Sơn Lâm bộ lạc Miễn phí
578 Chương 578: Đệ 146 chương Xuất quan Miễn phí
579 Chương 579: Đệ 147 chương Quỷ dị toái giáp Miễn phí
580 Chương 580: Đệ 148 chương Chinh điều lệnh Miễn phí
581 Chương 581: Đệ 149 chương Đại Hoang Thành Miễn phí
582 Chương 582: Đệ 150 chương Giá trên trời bản đồ Miễn phí
583 Chương 583: Đệ 151 chương Đại chủ cố Miễn phí
584 Chương 584: Đệ 152 chương Tu luyện Miễn phí
585 Chương 585: Đệ 153 chương Tăng lên Miễn phí
586 Chương 586: Đệ 154 chương Thị Sát Chiến Tướng Miễn phí
587 Chương 587: Đệ 155 chương Tân binh nhập doanh Miễn phí
588 Chương 588: Đệ 156 chương Nhập doanh chọn lựa Miễn phí
589 Chương 589: Đệ 157 chương Vạn phu trưởng Miễn phí
590 Chương 590: Đệ 158 chương Đấu loại Miễn phí
591 Chương 591: Đệ 159 chương Đánh chết vô tội Miễn phí
592 Chương 592: Đệ 160 chương Khảo giác Miễn phí
593 Chương 593: Đệ 161 chương Huyết cuồng hóa Miễn phí
594 Chương 594: Đệ 162 chương Huyết Vương vô địch Miễn phí
595 Chương 595: Đệ 163 chương Rung động Miễn phí
596 Chương 596: Đệ 164 chương Uy thế Miễn phí
597 Chương 597: Đệ 165 chương Thống lĩnh Miễn phí
598 Chương 598: Đệ 167 chương Chuẩn bị chiến Miễn phí
599 Chương 599: Đệ 168 chương Xuất phát Miễn phí
600 Chương 600: Đệ 169 chương Xông tới chiến trường Miễn phí
601 Chương 601: Đệ 170 chương Âm thầm ẩu đả Miễn phí
602 Chương 602: Đệ 171 chương Dòng chảy ngầm Miễn phí
603 Chương 603: Đệ 172 chương Đồ đằng đối động cách hà mà chiến Miễn phí
604 Chương 604: Đệ 173 chương Ẩu đả Miễn phí
605 Chương 605: Đệ 174 chương Khai chiến Miễn phí
606 Chương 606: Đệ 175 chương Ám sát Miễn phí
607 Chương 607: Đệ 176 chương Cùng đánh Miễn phí
608 Chương 608: Đệ 177 chương Song hoàng bại lui Miễn phí
609 Chương 609: Đệ 178 chương Đuổi giết Song Long Trận Miễn phí
610 Chương 610: Đệ 179 chương Vỡ vụn huyết tinh Miễn phí
611 Chương 611: Đệ 180 chương Đuổi giết Miễn phí
612 Chương 612: Đệ 181 chương Xác nhận Miễn phí
613 Chương 613: Đệ 182 chương Chiến tranh đẩy mạnh Miễn phí
614 Chương 614: Đệ 183 chương Nguy cơ oanh nhiễu tâm sinh lui ý Miễn phí
615 Chương 615: Đệ 184 chương Điều lệnh Miễn phí
616 Chương 616: Đệ 185 chương Mưu sát Miễn phí
617 Chương 617: Đệ 186 chương Lựa chọn Miễn phí
618 Chương 618: Đệ 187 chương Đột biến Miễn phí
619 Chương 619: Đệ 188 chương Tắt hết Miễn phí
620 Chương 620: Đệ 189 chương Thâm nhập Miễn phí
621 Chương 621: Đệ 190 chương Tả Mi sáu đạo chi Binh Giáp Đạo Miễn phí
622 Chương 622: Đệ 191 chương Âm Dương Giới Miễn phí
623 Chương 623: Đệ 192 chương Tin tức trải ra sát khí bắt đầu khởi động Miễn phí
624 Chương 624: Đệ 193 chương Tin tức trải ra sát khí bắt đầu khởi động 【 hai 】 Miễn phí
625 Chương 625: Đệ 194 chương Sáu tộc liên hợp Miễn phí
626 Chương 626: Đệ 195 chương Xuyên qua tính toán ân oán lưỡng thanh Miễn phí
627 Chương 627: Đệ 196 chương Vây giết Miễn phí
628 Chương 628: Đệ 197 chương Sáu tộc tranh bảo Miễn phí
629 Chương 629: Đệ 198 chương Tiêu Thần tính toán Miễn phí
630 Chương 630: Đệ 199 chương Huyết Vương Miễn phí
631 Chương 631: Đệ 200 chương Bọ ngựa vồ ve sầu hoàng tước ở phía sau Miễn phí
632 Chương 632: Đệ 201 chương Tôn Giả thần niệm mạnh mẽ đoạt bảo Miễn phí
633 Chương 633: Đệ 202 chương Thần bí hộp ngọc vô danh đại trận Miễn phí
634 Chương 634: Đệ 203 chương Ẩn nhẫn sát khí trí chi tử địa Miễn phí
635 Chương 635: Đệ 204 chương Quỷ dị biển máu khủng bố quái ngư Miễn phí
636 Chương 636: Đệ 205 chương Giết chóc đi trước trên biển cung điện Miễn phí
637 Chương 637: Đệ 206 chương Các hoài tâm tư trong điện có điện Miễn phí
638 Chương 638: Đệ 207 chương Bá đạo Huyết Vương song phương giao Miễn phí
639 Chương 639: Đệ 208 chương Giao dịch đạt thành trong điện dị biến Miễn phí
640 Chương 640: Đệ 209 chương Tộc mạch thí luyện sinh tử do trời Miễn phí
641 Chương 641: Đệ 210 chương Vạn trượng thân ảnh huyền thiên huyết tinh Miễn phí
642 Chương 642: Đệ 211 chương Dung hợp song tinh tấn chức hợp thể Miễn phí
643 Chương 643: Đệ 212 chương Thứ năm huyết tinh sinh tử tranh đoạt Miễn phí
644 Chương 644: Đệ 213 chương Tôn Giả đối chiến tâm thần dung nhập Miễn phí
645 Chương 645: Đệ 214 chương Lập thành độ kiếp công pháp Huyền Thiên Miễn phí
646 Chương 646: Đệ 215 chương Tâm niệm kiên định tìm đạo chi điên Miễn phí
647 Chương 647: Đệ 216 chương Dung hợp huyết mạch lòng có chấp niệm Miễn phí
648 Chương 648: Đệ 217 chương Cứng cỏi không khí sáu tộc sát cục Miễn phí
649 Chương 649: Đệ 218 chương Khôi phục thanh tỉnh thế cục nguy cấp Miễn phí
650 Chương 650: Đệ 219 chương Tạm thời tránh lui luyện hóa huyết tinh Miễn phí
651 Chương 651: Đệ 220 chương Điên cuồng tu luyện nhân giới đại có thể Miễn phí
652 Chương 652: Đệ 221 chương Các hoài sát khí thoát thân rời đi Miễn phí
653 Chương 653: Đệ 1 chương Thất Lý Thành ngoại tu sĩ độ kiếp Miễn phí
654 Chương 654: Đệ 2 chương Hợp Thể đại năng tu sĩ như thủy triều Miễn phí
655 Chương 655: Đệ 3 chương Có nữ Thanh Mi Tiêu Thần thức tỉnh Miễn phí
656 Chương 656: Đệ 4 chương Nghịch thiên kim ấn một lần nữa luyện đan Miễn phí
657 Chương 657: Đệ 5 chương Thanh Mi bạo tẩu bán tín bán nghi Miễn phí
658 Chương 658: Đệ 6 chương Thất Lý chợ đêm dược hiệu thượng phẩm Miễn phí
659 Chương 659: Đệ 7 chương Cáo mượn oai hùm vạn dư linh thạch Miễn phí
660 Chương 660: Đệ 8 chương Ngũ phẩm đơn dược Tử Ngọc Lưu Ly Miễn phí
661 Chương 661: Đệ 9 chương Náo nhiệt chợ đêm tu sĩ tụ tập Miễn phí
662 Chương 662: Đệ 10 chương Thanh Mi thụ đan Kim Đan ra mặt Miễn phí
663 Chương 663: Đệ 11 chương Đại bút doanh thu âm thầm truy tra Miễn phí
664 Chương 664: Đệ 12 chương Thanh Mi bày tỏ tâm sinh thương tâm Miễn phí
665 Chương 665: Đệ 13 chương Ba lần thụ đan ám triều mãnh liệt Miễn phí
666 Chương 666: Đệ 14 chương Thụ đan biến cố Kim Ngọc Tông trước Miễn phí
667 Chương 667: Đệ 15 chương Ỷ thế bức bách uy vũ bản chuyên Miễn phí
668 Chương 668: Đệ 16 chương Hơi hiển uy thế kinh sợ người đến Miễn phí
669 Chương 669: Đệ 17 chương Sát khí kinh sợ không biết sống chết Miễn phí
670 Chương 670: Đệ 18 chương Tôn Giả uy áp cướp lấy bảo vật Miễn phí
671 Chương 671: Đệ 19 chương Kinh sợ thối lui vị vương phách khí Miễn phí
672 Chương 672: Đệ 20 chương Thành tâm mời không đổi được đan Miễn phí
673 Chương 673: Đệ 21 chương Luyện đan sát hạch Thanh Mi hộ tống Miễn phí
674 Chương 674: Đệ 22 chương Rời Thất Lý Thành tới Phổ Hoa Tông Miễn phí
675 Chương 675: Đệ 23 chương Thanh Liên sư tỷ người cũng như tên Miễn phí
676 Chương 676: Đệ 24 chương Nhập môn chọn lựa dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động Miễn phí
677 Chương 677: Đệ 25 chương Văn Đạo Phong thượng linh lực thi kiểm tra Miễn phí
678 Chương 678: Đệ 26 chương Chân truyền đệ tử khắp nơi tranh đoạt Miễn phí
679 Chương 679: Đệ 27 chương Lửa ghen thiêu đốt xuất ngôn khiêu chiến Miễn phí
680 Chương 680: Đệ 28 chương Xé toang da mặt Thanh Mi ứng chiến Miễn phí
681 Chương 681: Đệ 29 chương Âm độc hỏa châm không chỗ nào sợ hãi Miễn phí
682 Chương 682: Đệ 30 chương Con kiến hôi lay cây nghi tự đạo khí Miễn phí
683 Chương 683: Đệ 31 chương Thiên phẩm đạo khí Thần Cơ Tiễn xuất Miễn phí
684 Chương 684: Đệ 32 chương Thần tiễn phản xạ Tiêu Thần xuất thủ Miễn phí
685 Chương 685: Đệ 33 chương Tu chân thế giới tàn khốc tàn nhẫn Miễn phí
686 Chương 686: Đệ 34 chương Đông phong phía trên Thanh Mi bái sư Miễn phí
687 Chương 687: Đệ 35 chương Đỉnh núi quảng trường luyện đan mở ra Miễn phí
688 Chương 688: Đệ 36 chương Tu sĩ thăng lò các lộ vẻ thủ đoạn Miễn phí
689 Chương 689: Đệ 37 chương Tứ phẩm linh đan đan kiếp được xuất bản Miễn phí
690 Chương 690: Đệ 38 chương Lòng có ngạo nghễ thẳng chỉ khôi thủ Miễn phí
691 Chương 691: Đệ 39 chương Tự tuyển linh đan Tử Ngọc Lưu Ly Miễn phí
692 Chương 692: Đệ 40 chương Luyện đan bắt đầu dễ dàng thích ý Miễn phí
693 Chương 693: Đệ 41 chương Thành đan hắc tảo ngũ phẩm đan thành Miễn phí
694 Chương 694: Đệ 42 chương Đan kiếp phủ xuống lực đè mọi người Miễn phí
695 Chương 695: Đệ 43 chương Ngoài ý muốn biến cố Phương Lăng tử diệt Miễn phí
696 Chương 696: Đệ 44 chương Chân tướng bại lộ tâm sinh oán độc Miễn phí
697 Chương 697: Đệ 45 chương Truy kích ngàn dặm hung hãn giết sạch Miễn phí
698 Chương 698: Đệ 46 chương Sinh sôi đánh giết trảm thảo trừ căn Miễn phí
699 Chương 699: Đệ 47 chương Trận pháp nghịch chuyển sát cơ hiển lộ Miễn phí
700 Chương 700: Quyển thứ năm: Mạc La giới thứ 48 chương Tội ác chất chồng Miễn phí
701 Chương 701: Đệ 49 chương Làm ác đa đoan tự chịu diệt vong Miễn phí
702 Chương 702: Đệ 50 chương Dược Hâm tới chơi lục phẩm luyện đan Miễn phí
703 Chương 703: Đệ 51 chương Luyện đan hiệp hội phân bộ sát hạch Miễn phí
704 Chương 704: Đệ 52 chương : Lượng thân nhận làm luyện đan cung phụng Miễn phí
705 Chương 705: Đệ 53 chương Di Nguyên Cư thượng đan kiếp đột nhiên rơi xuống Miễn phí
706 Chương 706: Đệ 54 chương Rung động vô cùng linh đan phân phối Miễn phí
707 Chương 707: Đệ 55 chương Tả Mi đàn tràng Chín tháng khổ tu Miễn phí
708 Chương 708: Đệ 56 chương Phá quan mà ra rèn luyện tâm tình Miễn phí
709 Chương 709: Đệ 57 chương Trong lòng sinh oán ám hạ độc thủ Miễn phí
710 Chương 710: Đệ 58 chương Y đạo truyền thừa linh đan dược thạch Miễn phí
711 Chương 711: Đệ 59 chương Rời Phổ Hoa Tông có nữ đồng hành Miễn phí
712 Chương 712: Đệ 60 chương Uy Viễn Thành bên trong có chút biến cố Miễn phí
713 Chương 713: Đệ 61 chương Xuất thủ tương trợ mạnh mẽ bách lui Miễn phí
714 Chương 714: Đệ 62 chương Túc oán trọng trọng truyền tống đến Miễn phí
715 Chương 715: Đệ 63 chương Bắc thành chỗ ở lãnh đạm tao ngộ Miễn phí
716 Chương 716: Đệ 64 chương Ban Cưu tranh phong Thanh Liên trả thù Miễn phí
717 Chương 717: Đệ 65 chương Ban Cưu bão nổi hợp thể lão quái Miễn phí
718 Chương 718: Đệ 66 chương Thực lực chấp thuận bạo nâng sát khí Miễn phí
719 Chương 719: Đệ 67 chương Lục phẩm linh đan thanh tâm bồ đề Miễn phí
720 Chương 720: Đệ 68 chương Dễ dàng thích ý rất nhanh thành đan Miễn phí
721 Chương 721: Đệ 69 chương Luyện đan thiên phú thất phẩm vật liệu Miễn phí
722 Chương 722: Đệ 70 chương Lưỡng danh lão quỷ thất phẩm phương thuốc Miễn phí
723 Chương 723: Đệ 71 chương Cửu Táng Diêm Thai luyện chế thành công Miễn phí
724 Chương 724: Đệ 72 chương Dọa dẫm tống tiền thần bí ẩn điện Miễn phí
725 Chương 725: Đệ 73 chương Tùy ý làm khó dễ thất phẩm đan kiếp Miễn phí
726 Chương 726: Đệ 75 chương Liên tiếp thất phẩm dẫn phát hiểu lầm Miễn phí
727 Chương 727: Đệ 76 chương Luyện hóa linh đan rời đi đan phòng Miễn phí
728 Chương 728: Đệ 77 chương Một lời nói ra nhâm mệnh bãi miễn Miễn phí
729 Chương 729: Đệ 78 chương Cục diện nguy cơ sát hạch mở ra Miễn phí
730 Chương 730: Đệ 79 chương Đan đạo quảng trường tứ phẩm sát hạch Miễn phí
731 Chương 731: Đệ 80 chương Khai lò xuất đan đan kiếp phủ xuống Miễn phí
732 Chương 732: Đệ 81 chương Ngũ phẩm sát hạch đối chọi tương đối Miễn phí
733 Chương 733: Đệ 82 chương Dược Hâm yêu cầu Mã Tước xuất thủ Miễn phí
734 Chương 734: Đệ 83 chương Lão quái đánh cuộc sát hạch tiến hành Miễn phí
735 Chương 735: Đệ 84 chương Ý cảnh thành đan Tiểu Huyết thức tỉnh Miễn phí
736 Chương 736: Đệ 85 chương Buông tay đánh một trận Dược Hâm xuất chiến Miễn phí
737 Chương 737: Đệ 86 chương Triều Tịch Đạo Đan tế điện thọ nguyên Miễn phí
738 Chương 738: Đệ 87 chương Trăm năm chuẩn bị linh đan bắt đầu thành Miễn phí
739 Chương 739: Đệ 88 chương Đạo đan được xuất bản Đông Lâm thắng được Miễn phí
740 Chương 740: Đệ 89 chương Phân bộ khiêu chiến Tiêu Thần xuất thủ Miễn phí
741 Chương 741: Đệ 90 chương Xuất thủ lục phẩm dễ dàng đánh tan Miễn phí
742 Chương 742: Đệ 91 chương Lục phẩm sát hạch Miễn phí
743 Chương 743: + 93 + 94 Miễn phí
744 Chương 744: Đệ 95 chương Chấn động Miễn phí
745 Chương 745: Đệ 97 chương Đan danh Thanh Mi Miễn phí
746 Chương 746: Đệ 98 chương Khôi thủ Miễn phí
747 Chương 747: Đệ 99 chương Vườn thuốc Miễn phí
748 Chương 748: Đệ 100 chương Tu dưỡng Miễn phí
749 Chương 749: Đệ 101 chương Phế khí chi địa Miễn phí
750 Chương 750: Đệ 102 chương Đề điểm Miễn phí
751 Chương 751: Đệ 103 chương Làm rõ Miễn phí
752 Chương 752: Đệ 104 chương Tiểu cốt tỉnh lại Miễn phí
753 Chương 753: Chiến lực mạnh mẽ Miễn phí
754 Chương 754: Vào Dược Viên Miễn phí
755 Chương 755: Đệ 107 chương Nguy cơ tứ phía Miễn phí
756 Chương 756: Đệ 108 chương Thỏa hiệp liên thủ Miễn phí
757 Chương 757: Đệ 109 chương Xông vào Miễn phí
758 Chương 758: Đệ 110 chương Vực sâu Miễn phí
759 Chương 759: Đệ 111 chương Đánh giết Miễn phí
760 Chương 760: Đệ 112 chương Hắc y Minh Thạch Miễn phí
761 Chương 761: Đệ 113 chương Tầng chín Miễn phí
762 Chương 762: Đệ 114 chương Thạch tháp Miễn phí
763 Chương 763: Đệ 115 chương Toái giáp Miễn phí
764 Chương 764: Đệ 116 chương Giằng co Miễn phí
765 Chương 765: Đệ 117 chương Cường thế Miễn phí
766 Chương 766: Đệ 118 chương Tế đàn mở ra Miễn phí
767 Chương 767: Đệ 119 chương Ma đạo Miễn phí
768 Chương 768: Đệ 120 chương Phá cấm Miễn phí
769 Chương 769: Đệ 121 chương Chiến Tự Quyết Miễn phí
770 Chương 770: Đệ 122 chương Truyền thừa chí bảo Miễn phí
771 Chương 771: Đệ 123 chương Biến dị linh thể Miễn phí
772 Chương 772: Đệ 124 chương Tự bạo Miễn phí
773 Chương 773: Đệ 125 chương Đắc thủ Miễn phí
774 Chương 774: Đệ 126 chương Đuổi giết Miễn phí
775 Chương 775: Đệ 127 chương Thoát thân Miễn phí
776 Chương 776: Đệ 128 chương Thu đồ Miễn phí
777 Chương 777: Đệ 129 chương Bất Truỵ cực hạn Miễn phí
778 Chương 778: Đệ 130 chương Hiện thân Miễn phí
779 Chương 779: Đệ 131 chương Độ kiếp Miễn phí
780 Chương 780: Đệ 132 chương Sinh sôi đánh nát Miễn phí
781 Chương 781: Đệ 134 chương Chiến thiên kiếp Miễn phí
782 Chương 782: Đệ 135 chương Nguyên Anh toái Miễn phí
783 Chương 783: Đệ 136 chương Chiến! Chiến! Chiến! Miễn phí
784 Chương 784: Quyển năm: Mạc La giới Đối Chiến Phân Thân Miễn phí
785 Chương 785: Đệ 139 chương Thôn tính tiến giai Miễn phí
786 Chương 786: Đệ 140 chương Giao dịch Miễn phí
787 Chương 787: Đệ 141 chương Độc mãng Miễn phí
788 Chương 788: Đệ 142 chương Thực lực tổng kết Miễn phí
789 Chương 789: Đệ 143 chương Luyện hóa linh thể Miễn phí
790 Chương 790: Đệ 144 chương Trì hoãn Miễn phí
791 Chương 791: Đệ 145 chương Xuyên qua động thủ Miễn phí
792 Chương 792: Đệ 146 chương Thiết luật Miễn phí
793 Chương 793: Đệ 147 chương Độc Giác Tê Ngưu Miễn phí
794 Chương 794: Đệ 148 chương Rời đi Miễn phí
795 Chương 795: Đệ 149 chương Độc kế Miễn phí
796 Chương 796: Đệ 150 chương Giảo sát nguyên thần Miễn phí
797 Chương 797: Đệ 151 chương Uy danh Miễn phí
798 Chương 798: Đệ 152 chương Bố sát cục Miễn phí
799 Chương 799: Đệ 153 chương Đến mừng Miễn phí
800 Chương 800: Đệ 154 chương Bộ dạng hiển lộ Miễn phí
801 Chương 801: Đệ 155 chương Đều giết chết Miễn phí
802 Chương 802: Đệ 156 chương Lưu không được Miễn phí
803 Chương 803: Đệ 157 chương Tu luyện 《 Huyền Thiên 》 Miễn phí
804 Chương 804: Đệ 158 chương Thôn tính Miễn phí
805 Chương 805: Đệ 160 chương Nguyên thần ẩu đả Miễn phí
806 Chương 806: Đệ 161 chương Thành tựu không gian phân thân Miễn phí
807 Chương 807: Đệ 162 chương Đến Miễn phí
808 Chương 808: Tâm ma phân thân, Tiểu Điếm Miễn phí
809 Chương 809: Tụ thủ Miễn phí
810 Chương 810: Quay về chốn cũ Miễn phí
811 Chương 811: Tam Hỏa Thần thông Miễn phí
812 Chương 812: Hỏa chi bản nguyên Miễn phí
813 Chương 813: Cửu tác Miễn phí
814 Chương 814: Vô thượng thi ma Miễn phí
815 Chương 815: Huyết đằng Miễn phí
816 Chương 816: Trốn không thoát Miễn phí
817 Chương 817: Sát lục bản nguyên Miễn phí
818 Chương 818: Dị biến tái khởi Miễn phí
819 Chương 819: Phản nuốt Miễn phí
820 Chương 820: Phân thân tiến giai Miễn phí
821 Chương 821: Tu vi tăng vọt Miễn phí
822 Chương 822: Quy phản Miễn phí
823 Chương 823: Từ không gian loạn lưu trở về Miễn phí
824 Chương 824: Giận dữ hàng trăm triệu sinh linh tử diệt Miễn phí
825 Chương 825: Xúc phạm thiết luật Miễn phí
826 Chương 826: Ước chiến Bất Chu Sơn Miễn phí
827 Chương 827: Kích lãng dòng chảy ngầm Miễn phí
828 Chương 828: Chú mục đánh một trận Miễn phí
829 Chương 829: Uy thế hiển hách Miễn phí
830 Chương 830: Thiên đạo lôi châu Miễn phí
831 Chương 831: Hội tụ lôi trì suy diễn đồ quyển Miễn phí
832 Chương 832: Bảo vật có linh tự tìm kỳ chủ Miễn phí
833 Chương 833: Ngũ Nguyên hỗn độn Miễn phí
834 Chương 834: Lôi châu đổi chủ Miễn phí
835 Chương 835: Hoàn toàn bộc phát Miễn phí
836 Chương 836: Tình thế nguy cấp Miễn phí
837 Chương 837: Cuối cùng thành quyến chúc Miễn phí
838 Chương 838: Sáng tỏ rõ ràng Miễn phí
839 Chương 839: Đuổi giết Miễn phí
840 Chương 840: Xuất thủ Miễn phí
841 Chương 841: Luyện đan hiệp hội người đến Miễn phí
842 Chương 842: Chương197: Phi thăng không đường Miễn phí
843 Chương 843: Chuông vang chín tiếng đại năng đón chào Miễn phí
844 Chương 844: Vạn cổ phong trấn tự sinh linh thần Miễn phí
845 Chương 845: Phong trấn mắt trận thành thật xuất thân Miễn phí
846 Chương 846: Đại năng liên thủ dị tộc kết nghĩa Miễn phí
847 Chương 847: Rời Mạc La Giới có đệ tử đưa tiễn Miễn phí
848 Chương 848: Cường địch đến phạm Tiêu gia nguy cơ Miễn phí
849 Chương 849: Đệ 204 chương đụng đến ta Tiêu gia đều đánh giết Miễn phí
850 Chương 850: ân oán chấm dứt Miễn phí
851 Chương 851: Sưu hồn thuật chuyển nguy thành an Miễn phí
852 Chương 852: Thức tỉnh mỹ nhân lệ Miễn phí
853 Chương 853: Tinh Tế Đại Na Di Trận Miễn phí
854 Chương 854: Trên đời khiếp sợ Miễn phí
855 Chương 855: Đông Huyền Châu hỗn loạn Miễn phí
856 Chương 856: Tái lâm Tử Tịch Hải Miễn phí
857 Chương 857: Hồng Mông Cung Miễn phí
858 Chương 858: Phản chịu kỳ chế Miễn phí
859 Chương 859: Mưu lợi phá trận Miễn phí
860 Chương 860: Hai đại tử địch tề tụ Miễn phí
861 Chương 861: Thôn tính dung huyết thể Miễn phí
862 Chương 862: Năm vạn trượng cổ ma thân thể Miễn phí
863 Chương 863: Trảm toái đầu lâu lại phong trấn Miễn phí
864 Chương 864: Ngọc giản biến truyện tu chân giới Miễn phí
865 Chương 865: Hồng Mông Điện Miễn phí
866 Chương 866: Bế quan 26400 năm Miễn phí
867 Chương 867: Cửu tinh tru nhật Miễn phí
868 Chương 868: Quốc chi trọng khí Miễn phí
869 Chương 869: Phi thăng linh giới Miễn phí
870 Chương 870: Dạ Xoa tộc Miễn phí
871 Chương 871: Động phủ Miễn phí
872 Chương 872: Âm độc tính toán Miễn phí
873 Chương 873: Mua sắm bản đồ Miễn phí
874 Chương 874: Khúc chiết Miễn phí
875 Chương 875: Mênh mông linh giới Miễn phí
876 Chương 876: Bí cảnh Miễn phí
877 Chương 877: Yên Ba Thiên Thủy Trận Miễn phí
878 Chương 878: Truyền tống thần phù Miễn phí
879 Chương 879: Biên giới trọng thành Miễn phí
880 Chương 880: Tộc quần chiến trận Miễn phí
881 Chương 881: Giết thân tử Miễn phí
882 Chương 882: Đại quân áp cảnh Miễn phí
883 Chương 883: Quyển 6: Dạ Xoa tộc bí bảo Miễn phí
884 Chương 884: Khủng bố công kích Miễn phí
885 Chương 885: Thành phá Miễn phí
886 Chương 886: Thoát thân Miễn phí
887 Chương 887: Độc Giác tộc lãnh địa Miễn phí
888 Chương 888: Ác niệm Miễn phí
889 Chương 889: Dâm tà thủ đoạn Miễn phí
890 Chương 890: Sưu hồn đoạt bảo Miễn phí
891 Chương 891: Tú Thiết Đinh, đại hung vật, định tâm niệm Miễn phí
892 Chương 892: Hoang Vu Chi Nguyên Miễn phí
893 Chương 893: Săn thú nguy cục Miễn phí
895 Chương 895: Sa thú vương giả Miễn phí
896 Chương 896: Già Thiên sa mạc Miễn phí
897 Chương 897: Bạo động Miễn phí
898 Chương 898: Bí cảnh mở ra Miễn phí
899 Chương 899: Thông Thiên linh bảo Miễn phí
900 Chương 900: Thủy Sát Linh Châu Miễn phí
901 Chương 901: Phá trận Miễn phí
904 Chương 904: Thu lấy trọng bảo Miễn phí
905 Chương 905: Lôi Đình thủ đoạn Miễn phí
906 Chương 906: Bại lộ hành tung Miễn phí
907 Chương 907: Hùng phong trữ lập Miễn phí
908 Chương 908: Tuyệt đối băng phong Miễn phí
909 Chương 909: Trong núi mây Miễn phí
910 Chương 910: Đường tối Miễn phí
911 Chương 911: Ngũ hành hiểu được Miễn phí
912 Chương 912: Kiêu Cổ Miễn phí
913 Chương 913: Thạch quật có thương lập vu địa Miễn phí
914 Chương 914: Luyện hóa ma khí Miễn phí
915 Chương 915: Lấy bảo Miễn phí
916 Chương 916: Nội đấu Miễn phí
917 Chương 917: Phân thân Miễn phí
918 Chương 918: Kiêu Cổ tàn hồn Miễn phí
919 Chương 919: Chí bảo xuất thế Miễn phí
920 Chương 920: Giá họa Ma tộc Miễn phí
921 Chương 921: Toàn thân trở ra Miễn phí
922 Chương 922: Quyển 7: Trăm tộc thí luyện Miễn phí
954 Chương 954: Quyển thứ bảy: Bách tộc thí luyện Miễn phí
958 Chương 958: Dốc Toàn Lực Đánh Một Trận Miễn phí
959 Chương 959: Không Phải Là Địch Thủ Miễn phí
960 Chương 960: Nhân Tộc Chuyện Nhục Nhã Miễn phí
961 Chương 961: Kinh Đào Nổi Lên Miễn phí
962 Chương 962: Chiến Lực Bộc Phát Miễn phí
963 Chương 963: Ma Uy Ngập Trời Miễn phí
964 Chương 964: Lực Áp Cô Xạ Miễn phí
965 Chương 965: Cắn Nuốt Uy Năng Miễn phí
966 Chương 966: Tàn Nhẫn Thủ Đoạn Miễn phí
967 Chương 967: Lúc Đó Bỏ Qua Miễn phí
968 Chương 968: Hoài Bích Có Tội Miễn phí
969 Chương 969: Uy Năng Vô Cùng Miễn phí
970 Chương 970: thứ 48 chương Ảnh Sát tộc Miễn phí
971 Chương 971: thứ 49 chương huyết khế rách liên thủ đánh giết Miễn phí
972 Chương 972: thứ 50 chương trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh Miễn phí
973 Chương 973: Nhất Kích Chấn Thiên Động Địa Miễn phí
974 Chương 974: Tộc Quần Chấn Động Miễn phí
975 Chương 975: Tộc Quần Chấn Động - hai Miễn phí
976 Chương 976: Sửa Sang Lại Thu Hoạch Miễn phí
977 Chương 977: Cấm Đạo Đề Thăng Miễn phí
978 Chương 978: Kinh Người Thu Hoạch Miễn phí
979 Chương 979: Linh giới Tài Phú Miễn phí
980 Chương 980: Hỗn Nguyên Linh Châu Miễn phí
981 Chương 981: Linh Châu Quy Chúc Miễn phí
982 Chương 982: Rời Đi Đàn Tràng Miễn phí
983 Chương 983: Giữ Lại Không Được Miễn phí
984 Chương 984: Nhân Tộc Tình Cảnh Miễn phí
985 Chương 985: Hoành Hành Thiên Hạ Miễn phí
986 Chương 986: Uy Danh Lên Đại Chiến Sắp Tới Miễn phí
987 Chương 987: Cường Giả Hội Tụ Miễn phí
988 Chương 988: Quân Vô Cữu Đại Tung Mình Miễn phí
989 Chương 989: Đề Ba Miễn phí
990 Chương 990: Cường Hãn Vô Cùng Miễn phí
991 Chương 991: Mang Theo Thi Thể Mà Đến Miễn phí
992 Chương 992: Mạnh Mẽ Sưu Hồn Miễn phí
993 Chương 993: Chủ Động Hiện Thân Miễn phí
994 Chương 994: Làm mấy phát cuối năm cái hè Miễn phí
995 Chương 995: Quyển thứ 7: Bách tộc thí luyện Miễn phí
1003 Chương 1003: Tu Luyện Trợ Lực Miễn phí
1004 Chương 1004: Man Hoang Thông Thiên Đan Miễn phí
1005 Chương 1005: Lần Thứ Hai Tộc Quần Chấn Động Miễn phí
1008 Chương 1008: Thần thông tôi thể Miễn phí
1009 Chương 1009: Đại Kiếp Miễn phí
1010 Chương 1010: Thức Tỉnh Miễn phí
1011 Chương 1011: Tu luyện chấm dứt Miễn phí
1012 Chương 1012: Chuơng 90: Thiên Nhân tam cảnh Miễn phí
1013 Chương 1013: Nhân Tộc Điểm Tụ Tập Miễn phí
1016 Chương 1016: Vương Bàn Tử Miễn phí
1019 Chương 1019: Đại Diễn Long Hồn đan Miễn phí
1020 Chương 1020: Cừu Hận Miễn phí
1021 Chương 1021: Lưỡng Đại Kiếm Tu Miễn phí
1023 Chương 1023: Nhúng Tay Miễn phí
1024 Chương 1024: Cấm Đạo Sư Miễn phí
1026 Chương 1026: Cấm Đạo thần thông ngoài dự đoán mọi người Miễn phí
1027 Chương 1027: Cường lực xuất thủ thế cục nghịch chuyển Miễn phí
1028 Chương 1028: Lý gia kiếm tu Miễn phí
1029 Chương 1029: Hung Sát kiếm quang vô cùng Miễn phí
1030 Chương 1030: Lý gia trưởng lão thần niệm hư ảnh Miễn phí
1031 Chương 1031: Thức Phá Miễn phí
1035 Chương 1035: Thế Cục Miễn phí
1036 Chương 1036: Lý gia thủ đoạn Miễn phí
1038 Chương 1038: Đắc Thủ Miễn phí
1041 Chương 1041: Kích Sát Miễn phí
1042 Chương 1042: Buổi Đấu Giá Miễn phí
1043 Chương 1043: Tạm Dừng Tu Dưỡng Miễn phí
1044 Chương 1044: Các Tộc Động Miễn phí
1045 Chương 1045: Vu không gian loạn lưu bên trong Miễn phí
1046 Chương 1046: Khải Phách Miễn phí
1047 Chương 1047: Thủy Ma Chi Bi Miễn phí
1048 Chương 1048: Dừng tay không tranh giành sát cơ lộ vẻ Miễn phí
1049 Chương 1049: Đệ 125 chương bãi thủ bất tranh sát ky hiển Miễn phí
1050 Chương 1050: Tha Sơn Chi Thạch đổi lại Yêu Tuyền Miễn phí
1051 Chương 1051: Đoan Mạc Địch lần nữa bị trêu chọc Miễn phí
1054 Chương 1054: Tộc quần thiên kiêu tề đối trì Miễn phí
1055 Chương 1055: Lưỡng Tộc Thiên Kiêu Sinh Tử Đấu Miễn phí
1056 Chương 1056: Thời Cơ Tới Nhất Chỉ Thôn Thiên Miễn phí
1057 Chương 1057: Thần thông vô cùng lực áp chi Miễn phí
1058 Chương 1058: Tộc quần thiên kiêu thứ nhất vẫn Miễn phí
1059 Chương 1059: Tộc quần thiên kiêu thứ hai vẫn Miễn phí
1063 Chương 1063: Tộc quần thiên kiêu thứ tư vẫn Miễn phí
1064 Chương 1064: Tụ Tinh Thần Thông Hóa Chu Tước Miễn phí
1065 Chương 1065: Vứt bỏ bản thể hoảng hốt bỏ chạy Miễn phí
1066 Chương 1066: Hết thảy đều là giả huyễn vật Miễn phí
1067 Chương 1067: Yêu Tộc Thiên Kiêu hóa thần thông Miễn phí
1068 Chương 1068: Toàn thân lui sát cục vừa hiện Miễn phí
1069 Chương 1069: Tình thế nguy hiểm phá thần thông bộc phát Miễn phí
1070 Chương 1070: Trang chu mộng điệp luân hồi khải Miễn phí
1071 Chương 1071: Luân hồi chung quyển Tiêu gia tử Miễn phí
1072 Chương 1072: Phân tâm niệm mười thế luân hồi Miễn phí
1073 Chương 1073: Trong mộng giới tìm về kiều thê Miễn phí
1074 Chương 1074: Người phàm cả đời hơn trăm năm Miễn phí
1075 Chương 1075: Mộng Đạo Thế Giới giải khốn hoặc Miễn phí
1076 Chương 1076: Thời không nghịch lưu mộng giới phá Miễn phí
1077 Chương 1077: Nguy cấp thì mộng cảnh tỉnh lại Miễn phí
1078 Chương 1078: Trong mộng duyên pháp cuối cùng thu đồ đệ Miễn phí
1079 Chương 1079: Thu môn đồ ban thưởng hạ trọng bảo Miễn phí
1080 Chương 1080: Trong lòng sở chấp liền vì đạo Miễn phí
1081 Chương 1081: Năng lượng triều tịch động tứ phương Miễn phí
1082 Chương 1082: Cùng sinh linh hiến tế thiên đạo Miễn phí
1083 Chương 1083: Triều tịch lui Thiên Mục Ma Hồn Miễn phí
1084 Chương 1084: Chư Thành bên trong tự nhiên đâm ngang Miễn phí
1085 Chương 1085: Trong lòng rét lạnh sát cơ nặng Miễn phí
1086 Chương 1086: Lấy Lôi đạo thần thông mà chiến Miễn phí
1087 Chương 1087: Đoan Mạc Địch tự rước lấy nhục Miễn phí
1088 Chương 1088: Âm thầm tính toán phong ba khởi Miễn phí
1089 Chương 1089: Tin tức đi lộ nguy cơ gần Miễn phí
1090 Chương 1090: Chiến bảng xuất một mình ở ngôi đầu Miễn phí
1091 Chương 1091: Bại ba đầu sáu tay chiến thể Miễn phí
1092 Chương 1092: Thần thông xuất chiến lực vô song Miễn phí
1093 Chương 1093: Đại năng xuất thủ kịch chiến lên Miễn phí
1094 Chương 1094: Sát cục ra đệ ngũ đại năng Miễn phí
1095 Chương 1095: Không gian loạn lưu thời cơ đến Miễn phí
1096 Chương 1096: Cuối cùng nhất át chủ bài Chiến ký tự Miễn phí
1097 Chương 1097: Chung quy phản đại năng nô bộc Miễn phí
1098 Chương 1098: Sẽ không quên thí luyện chấm dứt Miễn phí
1099 Chương 1099: Nhân Đạo chi thành Xuân Viên nội Miễn phí
1100 Chương 1100: Có Đồ Đệ Đông Thịnh ở Xuân Viên Miễn phí
1101 Chương 1101: Bị khi nhục không chỗ nào dựa vào Miễn phí
1102 Chương 1102: Ở chỗ này chơi chết ngươi Miễn phí
1103 Chương 1103: Đoan Mạc Địch rửa nhục một trận chiến Miễn phí
1104 Chương 1104: Huyết Lôi Châu tứ phương chú mục Miễn phí
1105 Chương 1105: Bổn nguyên ra vạn khoảnh sóng lớn Miễn phí
1106 Chương 1106: Tra ra manh mối trừng phạt nhẹ Miễn phí
1107 Chương 1107: Cuồng vọng bá đạo tiểu bối Miễn phí
1108 Chương 1108: Triệu đường cong không đánh mà lui Miễn phí
1109 Chương 1109: Cước đạp Đoan gia đúc uy danh Miễn phí
1110 Chương 1110: Bên trong phủ Phó Vân Khởi tới chơi Miễn phí
1111 Chương 1111: Thủ nhập Tổ Thành trưởng lão điện Miễn phí
1112 Chương 1112: Chư vị đại năng cùng truy vấn Miễn phí
1113 Chương 1113: Tưởng ban thưởng chồng đổi lại trọng bảo Miễn phí
1114 Chương 1114: Chí bảo Chi Thiên Thần Sáo Trang Miễn phí
1115 Chương 1115: Nhân Nguyên tháp cả tộc chú mục Miễn phí
1116 Chương 1116: Hai đời Thiên Kiêu va chạm Miễn phí
1117 Chương 1117: Bổn tọa như trước không nhận thua Miễn phí
1118 Chương 1118: 25 tầng tộc đàn đỉnh phong Miễn phí
1119 Chương 1119: Trồng quả đắng cuối cùng bị nhục nhã Miễn phí
1120 Chương 1120: Nhân Nguyên tháp hết thảy đều kết thúc Miễn phí
1121 Chương 1121: Nhân tộc bảo khố Miễn phí
1122 Chương 1122: 10 đạo nguyên Miễn phí
1123 Chương 1123: Khai phủ lập nha Miễn phí
1124 Chương 1124: Tứ phương lai hạ Miễn phí
1125 Chương 1125: Quỷ Vương Tông Miễn phí
1126 Chương 1126: Không lùi không cúi đầu Miễn phí
1127 Chương 1127: Uy thế ồn ào náo động Miễn phí
1128 Chương 1128: Uống rượu kết bạn thân Miễn phí
1129 Chương 1129: Tổ Thành Thượng Uyển Miễn phí
1130 Chương 1130: Ngươi mua không nổi Miễn phí
1131 Chương 1131: Đấu giá bổn nguyên Miễn phí
1132 Chương 1132: Đấu giá mở ra Miễn phí
1133 Chương 1133: Huyễn Cảnh lão thi Miễn phí
1134 Chương 1134: Tổ Thành đại trận Miễn phí
1135 Chương 1135: Phong ba ám khởi Miễn phí
1136 Chương 1136: Sâu xa Miễn phí
1137 Chương 1137: Bái Sư Miễn phí
1138 Chương 1138: Tô Phủ Miễn phí
1140 Chương 1140: Cường thế chấn nhiếp Miễn phí
1141 Chương 1141: Cây gậy và củ cà rốt Miễn phí
1142 Chương 1142: Giằng co Thiên Đạo Miễn phí
1143 Chương 1143: Giằng co Miễn phí
1144 Chương 1144: Chấm dứt Miễn phí
1145 Chương 1145: Nhục nhã Miễn phí
1147 Chương 1147: Sát cơ Miễn phí
1148 Chương 1148: Lực áp đại năng Miễn phí
1149 Chương 1149: Hàn Lâm Chi Chủ hiện thân Miễn phí
1150 Chương 1150: Tiếp chiến Miễn phí
1151 Chương 1151: Kích thích đường cong Miễn phí
1152 Chương 1152: Đánh tan Miễn phí
1153 Chương 1153: Không dừng tay Miễn phí
1154 Chương 1154: Lấy cái chết vu hãm Miễn phí
1155 Chương 1155: Chân tướng rõ ràng Miễn phí
1156 Chương 1156: Ngọc Cung lão tổ Miễn phí
1158 Chương 1158: Thứ hai Tiêu Thần Miễn phí
1159 Chương 1159: Mở Ra Miễn phí
1160 Chương 1160: Hạo Hãn Cương Vực đất đặt chân Miễn phí
1161 Chương 1161: Công pháp điển tịch Miễn phí
1162 Chương 1162: Đại động tác Miễn phí
1164 Chương 1164: Mời chào Miễn phí
1165 Chương 1165: Lợi Dụng Đoạt Thiên Chi Chủ Miễn phí
1166 Chương 1166: Dược Si Miễn phí
1167 Chương 1167: Đan Đạo tỷ thí Miễn phí
1168 Chương 1168: Thu nhập trong tay Miễn phí
1169 Chương 1169: Sóng ngầm bắt đầu khởi động Miễn phí
1170 Chương 1170: Bộc phát Miễn phí
1171 Chương 1171: Sát đạo thống lĩnh Miễn phí
1172 Chương 1172: Sinh sinh đánh tan Miễn phí
1173 Chương 1173: Y đạo thống lĩnh Miễn phí
1175 Chương 1175: 13 phẩm Tiên Tổ Đan Miễn phí
1176 Chương 1176: Thắng Miễn phí
1177 Chương 1177: Đẩy lui Miễn phí
1178 Chương 1178: Liệt Thiên phong mang Miễn phí
1179 Chương 1179: Che chở Miễn phí
1180 Chương 1180: Mưu Kế Miễn phí
1181 Chương 1181: Ai đến cũng không cự tuyệt Miễn phí
1182 Chương 1182: Trầm Tịch Trong Tiêu Phủ Miễn phí
1183 Chương 1183: Thất Linh Thất Thải Âm Dương Hoa Miễn phí
1186 Chương 1186: Thiên Nhân dẫn lạc ngàn người độ Miễn phí
1188 Chương 1188: Xuất quan Miễn phí
1189 Chương 1189: Dò xét sơ sơ di tích Miễn phí
1190 Chương 1190: Cường hoành Miễn phí
1191 Chương 1191: Áo bào tím chi tu Miễn phí
1192 Chương 1192: Trấn áp Nhân tộc chi tu Miễn phí
1193 Chương 1193: Ra tay Miễn phí
1194 Chương 1194: Dùng thân thể chém giết Miễn phí
1195 Chương 1195: Bức lui Miễn phí
1196 Chương 1196: Lý gia tổ tiên Miễn phí
1197 Chương 1197: Di tích mở ra Miễn phí
1198 Chương 1198: Ô Nguyên di tích cổ Miễn phí
1199 Chương 1199: Phá Phong Trấn Miễn phí
1200 Chương 1200: Mưu Tính Miễn phí
1201 Chương 1201: Lão thi vong hồn Miễn phí
1202 Chương 1202: Kỳ Lân hồn thú Miễn phí
1203 Chương 1203: Thôn phệ tiến hóa Miễn phí
1204 Chương 1204: Tụ tại thần miếu trước khi Miễn phí
1205 Chương 1205: Vào Tử Thành Miễn phí
1206 Chương 1206: Thầm Tập Miễn phí
1207 Chương 1207: Bổn Nguyên ra hết Miễn phí
1208 Chương 1208: Giết Chóc Miễn phí
1209 Chương 1209: Thế cục thoải mái Miễn phí
1210 Chương 1210: Hai Chỉ Rơi Miễn phí
1211 Chương 1211: Đồ Long Miễn phí
1213 Chương 1213: Bế quan luyện đan Miễn phí
1214 Chương 1214: Đại thu hoạch Miễn phí
1215 Chương 1215: Lột xác Miễn phí
1216 Chương 1216: Cánh vẫy tạo gió lốc Miễn phí
1218 Chương 1218: Vẫy cánh tạo thành gió lốc Miễn phí
1219 Chương 1219: Đột Phá Miễn phí
1220 Chương 1220: Tự tỉnh Miễn phí
1221 Chương 1221: Yêu Vũ đệ tam Miễn phí
1222 Chương 1222: Ngoại Vực chiến trường Miễn phí
1223 Chương 1223: Trêu chọc phiền toái Miễn phí
1224 Chương 1224: Kiếp sát Miễn phí
1225 Chương 1225: Can qua khởi Miễn phí
1226 Chương 1226: Xông Miễn phí
1227 Chương 1227: Nước lửa sóng cồn Miễn phí
1228 Chương 1228: Đường cong tam điệp Miễn phí
1229 Chương 1229: Ma Soái Úy Trì Thượng Công Miễn phí
1231 Chương 1231: Hỏi thăm Miễn phí
1232 Chương 1232: Tinh ngoại di tích Ngũ Hành Cảnh Miễn phí
1233 Chương 1233: Cường ngạnh Miễn phí
1234 Chương 1234: Bá Đạo Miễn phí
1235 Chương 1235: Hết thảy đều kết thúc Miễn phí
1236 Chương 1236: Đảo loạn Âm Dương Miễn phí
1237 Chương 1237: Nhập Ngũ Hành cảnh Miễn phí
1238 Chương 1238: Giết chóc, tính toán Miễn phí
1239 Chương 1239: Táng Hoa tộc Miễn phí
1240 Chương 1240: Táng Hoa diệu dụng Miễn phí
1241 Chương 1241: Mê Vụ trọng trọng Miễn phí
1242 Chương 1242: Mộc chi bản nguyên Miễn phí
1243 Chương 1243: Yêu tổ Hoa Mộc Miễn phí
1244 Chương 1244: Sưu tầm không có kết quả Miễn phí
1245 Chương 1245: Chiến yêu tổ Hoa Mộc Miễn phí
1246 Chương 1246: Sát cơ khởi không đáy uyên Miễn phí
1247 Chương 1247: Thu phục chiếm được Miễn phí
1248 Chương 1248: Yêu Tà khiếp sợ Miễn phí
1249 Chương 1249: Di tộc Miễn phí
1250 Chương 1250: Vị Ương thành Miễn phí
1251 Chương 1251: Tiểu nhân Miễn phí
1252 Chương 1252: Quá Giang Long Miễn phí
1253 Chương 1253: Hồng Hà công chúa Miễn phí
1254 Chương 1254: Vương thất huyết mạch Miễn phí
1255 Chương 1255: Vương thành Khương gia Miễn phí
1257 Chương 1257: Ý niệm đạt tới Miễn phí
1258 Chương 1258: Đông Hải soái phủ Miễn phí
1259 Chương 1259: Soái phủ mời yến Miễn phí
1260 Chương 1260: Đông Soái Chu Thương Miễn phí
1261 Chương 1261: Phân tranh khởi Miễn phí
1262 Chương 1262: Bổn nguyên cuộc chiến Miễn phí
1263 Chương 1263: Đế cung nhận lời Miễn phí
1264 Chương 1264: Thiếu soái Chu Hoàn Miễn phí
1265 Chương 1265: Hoang Cổ cảnh giới Miễn phí
1266 Chương 1266: Song thuộc bổn nguyên Miễn phí
1267 Chương 1267: Màn che rơi xuống Miễn phí
1268 Chương 1268: Đi Vương thành Miễn phí
1269 Chương 1269: Tin dữ Miễn phí
1270 Chương 1270: Đế Cung Miễn phí
1271 Chương 1271: Âm thầm thăm dò Miễn phí
1272 Chương 1272: Chu đế Miễn phí
1274 Chương 1274: Diễn Sinh thạch quật Miễn phí
1275 Chương 1275: :Thần thức thăm dò Miễn phí
1276 Chương 1276: Tổ thành biến cố Miễn phí
1277 Chương 1277: :Thần bí Lý phủ Miễn phí
1278 Chương 1278: Giỗ tổ đại điển Miễn phí
1279 Chương 1279: Di tộc điên phong đại năng giả Miễn phí
1280 Chương 1280: Quy tắc ra Miễn phí
1281 Chương 1281: Đại chiến bắt đầu Miễn phí
1282 Chương 1282: Kéo dài thời gian Miễn phí
1283 Chương 1283: Cường hãn Thụ bá Miễn phí
1284 Chương 1284: Tổ cổ oai Miễn phí
1285 Chương 1285: Lý thị lão tổ đệ nhị quân cờ Miễn phí
1286 Chương 1286: Sắc phong tân đế Miễn phí
1287 Chương 1287: Ngũ Hành bổn nguyên Miễn phí
1288 Chương 1288: Nửa bước Hoang Cổ Đoan lão quái Miễn phí
1289 Chương 1289: Huỷ bỏ tu vi Miễn phí
1290 Chương 1290: Quy phản Linh giới Miễn phí
1291 Chương 1291: Ngọc Cung lão tổ thoát thân Miễn phí
1292 Chương 1292: Diệt Văn Khúc lão tổ Miễn phí
1293 Chương 1293: Lại đến Tổ Thành Miễn phí
1294 Chương 1294: Thầy trò Tiêu thành gặp Miễn phí
1295 Chương 1295: Ngọc Cung nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt Miễn phí
1296 Chương 1296: Hắc bào Bạch bào Miễn phí
1297 Chương 1297: Long Hoàng nhân tổ Miễn phí
1298 Chương 1298: Thiên Đạo chi Long Miễn phí
1299 Chương 1299: Phong thưởng Miễn phí
1300 Chương 1300: Tam hồn quy nhất La gia người Miễn phí
1301 Chương 1301: Bách niên tuế nguyệt Miễn phí
1302 Chương 1302: Hoang Cổ cảnh Miễn phí
1303 Chương 1303: Vô cùng thần bí Chiến Thần Điện Miễn phí
1304 Chương 1304: Quyển 7 : Bách Tộc Thí Luyện Miễn phí
1305 Chương 1305: Thế cục biến hóa Miễn phí
1306 Chương 1306: Ăn mòn huyết khí Miễn phí
1311 Chương 1311: Phật Đà trường minh đăng Miễn phí
1312 Chương 1312: Đáy biển xúc tua Miễn phí
1315 Chương 1315: Phân tích nan đề Miễn phí
1316 Chương 1316: Phệ hồn châu công hiệu Miễn phí
1317 Chương 1317: Bồ Đề cổ thụ tiến hóa Miễn phí
1319 Chương 1319: Trên biển săn thú Miễn phí
1320 Chương 1320: Huyết ngục chặn đường phía trước Miễn phí
1321 Chương 1321: Săn thú trên biển Miễn phí
1322 Chương 1322: Huyết Ngục ngăn trở phía trước Miễn phí
1323 Chương 1323: Một bồi hai mươi đổ ước Miễn phí
1324 Chương 1324: Tứ Giới tu sĩ cúi đầu Miễn phí
1326 Chương 1326: Xé rách biển máu Miễn phí
1327 Chương 1327: Cường thế Vô Song lực áp huyết ngục Miễn phí
1328 Chương 1328: Nhân tộc cầm đầu Miễn phí
1329 Chương 1329: Truyền tống đại trận Miễn phí
1330 Chương 1330: Chiến Thần chủ cung Miễn phí
1331 Chương 1331: Bạo Long tính toán mài đao chi thạch Miễn phí
1332 Chương 1332: Ngũ giới sóng ngầm Miễn phí
1333 Chương 1333: Mời chào Cự Nhân Tộc chi tu Miễn phí
1335 Chương 1335: Dị biến động thiên địa Miễn phí
1336 Chương 1336: Thạch tháp truyền đến hình ảnh Miễn phí
1337 Chương 1337: Né tránh Miễn phí
1339 Chương 1339: Nhất Nguyên cảnh Miễn phí
1340 Chương 1340: Im lặng đại đạo tăng cao Miễn phí
1341 Chương 1341: Tinh tệ hao hết xuất hiện nan đề Miễn phí
1342 Chương 1342: Ngươi không đồng ý ta cũng cự tuyệt Miễn phí
1343 Chương 1343: Vì khiêu khích mà đến Miễn phí
1344 Chương 1344: Khúc Cổ phía dưới chi bằng đến chiến Miễn phí
1345 Chương 1345: Thứ mười huyết tử Miễn phí
1346 Chương 1346: Đối mặt tức bại Miễn phí
1347 Chương 1347: Dễ như trở bàn tay Miễn phí
1348 Chương 1348: Thật có lỗi, đã tới chậm Miễn phí
1349 Chương 1349: Trí mạng ảo giác Miễn phí
1350 Chương 1350: Mười lần lực chồng lên Miễn phí
1351 Chương 1351: Trả lại nhân tình Miễn phí
1353 Chương 1353: Ba trăm năm - Thất Vị Cảnh Miễn phí
1354 Chương 1354: Hoang ngoại Vân Vụ Sơn Miễn phí
1356 Chương 1356: Huyết ngục bố sát cục Miễn phí
1358 Chương 1358: Chuyện này không thông Miễn phí
1359 Chương 1359: Miễn phí
1361 Chương 1361: Lục Lăng Tinh Trụ Miễn phí
1362 Chương 1362: Bước vào hoang ngoại Miễn phí
1363 Chương 1363: Thế cục nhanh quay ngược trở lại Miễn phí
1364 Chương 1364: Tứ Giới liên thủ Miễn phí
1365 Chương 1365: Hỗn Loạn Chi Vực Miễn phí
1366 Chương 1366: Đa Thiên La Bàn chỉ dẫn Miễn phí
1367 Chương 1367: Vách tường bằng tinh thể Miễn phí
1368 Chương 1368: Bảo tàng chi môn Miễn phí
1369 Chương 1369: Truyền tống pháp trận Miễn phí
1370 Chương 1370: Thế Giới Chi Nguyên Miễn phí
1371 Chương 1371: Trấn giữ cửa ra Miễn phí
1372 Chương 1372: Cuối cùng một khối đá mài đao Miễn phí
1373 Chương 1373: Đặt chân Bát Hoang Miễn phí
1374 Chương 1374: Cổ Cực Thất Khúc Miễn phí
1375 Chương 1375: Chém hết những kẻ đuổi giết Miễn phí
1376 Chương 1376: Đồ diệt hầu như không còn Miễn phí
1377 Chương 1377: Tĩnh mịch thế giới Miễn phí
1378 Chương 1378: Tạp Minh bộ lạc Miễn phí
1381 Chương 1381: Tiểu Điếm trọng thương Miễn phí
1382 Chương 1382: Dưới mặt đất đồng ruộng Miễn phí
1383 Chương 1383: Rơi lả tả lực lượng Miễn phí
1384 Chương 1384: Tín Ngưỡng quốc gia Miễn phí
1385 Chương 1385: Thần Ma Sáo Trang Miễn phí
1386 Chương 1386: Mạt sát Vụ Nguyên Miễn phí
1387 Chương 1387: Tử Vong Thần Quốc Miễn phí
1388 Chương 1388: Mười Vạn Binh Giáp Miễn phí
1389 Chương 1389: Thi Thành Thi Tướng Miễn phí
1390 Chương 1390: Trảm thi phá Tử Thành Miễn phí
1391 Chương 1391: Thi Vương núi non Miễn phí
1392 Chương 1392: Trảm phá -Thần quốc Miễn phí
1393 Chương 1393: Đô Sát điên cuồng trả thù Miễn phí
1394 Chương 1394: Nhân sinh bừa bãi trương dương lúc Miễn phí
1395 Chương 1395: Ngu Cơ tiếc nuối Miễn phí
1396 Chương 1396: Phi thăng Đại Thiên giới Miễn phí
1397 Chương 1397: Quần ma đăng tràng đại loạn buông xuống Miễn phí
1398 Chương 1398: Hỏa tộc tu sĩ hàng lâm Miễn phí
1399 Chương 1399: Sinh sinh bức lui Miễn phí
1400 Chương 1400: Âm thầm bố trí nghênh đối với đại kiếp Miễn phí
1401 Chương 1401: Thân phận bại lộ Tử Nguyên tính toán Miễn phí
1402 Chương 1402: Huyết Ngục xâm lấn Miễn phí
1403 Chương 1403: Có một số việc không làm không được Miễn phí
1404 Chương 1404: Trong không gian loạn lưu cướp giết Miễn phí
1405 Chương 1405: Chạy ra tìm đường sống Miễn phí
1406 Chương 1406: Nhân Tộc Luyện Ngục Miễn phí
1407 Chương 1407: Chương 477:. Tổ Thành cuộc chiến Miễn phí
1408 Chương 1408: Chém giết thứ tư Huyết Thần phân thân Miễn phí
1410 Chương 1410: Nhân tộc phản kích Miễn phí
1411 Chương 1411: Huyết nhục chi thành Miễn phí
1412 Chương 1412: Phá thành chi đạo Miễn phí
1413 Chương 1413: Bước vào Huyết Nhục Thành Miễn phí
1414 Chương 1414: Tạm thời tránh lui Miễn phí
1415 Chương 1415: Táng Thi Đinh Miễn phí
1416 Chương 1416: Chém giết thứ tám thi Miễn phí
1417 Chương 1417: Phá cửu thi luân chuyển Miễn phí
1418 Chương 1418: Đại tan tác đại đuổi giết Miễn phí
1419 Chương 1419: Bước vào giới bên ngoài Miễn phí
1420 Chương 1420: Lại phá sát cục Miễn phí
1421 Chương 1421: Chiến hậu bình tĩnh Miễn phí
1422 Chương 1422: Tàn sát huyết ngục Miễn phí
1423 Chương 1423: Khiếp sợ Tứ Giới Miễn phí
1424 Chương 1424: Huyết Ngục Giới sụp đổ Miễn phí
1425 Chương 1425: Nhân Tộc quân đoàn giết tới Miễn phí
1426 Chương 1426: Nhân tộc quân đoàn giết đến Miễn phí
1427 Chương 1427: Ba Tư Đạt đuổi giết Miễn phí
1428 Chương 1428: Ba Tư Đạt chạy trốn Miễn phí
1429 Chương 1429: Ba Tư Đạt sát cục Miễn phí
1430 Chương 1430: Huyết Ngục huyết mạch tuyệt diệt Miễn phí
1432 Chương 1432: Ba Tư Đạt vẫn lạc Miễn phí
1433 Chương 1433: Linh giới đại năng ngăn trở Miễn phí
1434 Chương 1434: Giằng co giới bên ngoài Miễn phí
1435 Chương 1435: Ẩn cư năm tộc Miễn phí
1436 Chương 1436: Thế cục ổn định Miễn phí
1437 Chương 1437: Tạm lưu Linh Giới Miễn phí
1438 Chương 1438: Tổ Thành chỉ lệnh Miễn phí
1440 Chương 1440: Trong lòng lo lắng không yên Miễn phí
1441 Chương 1441: Sinh lòng bất an ý Miễn phí
1442 Chương 1442: Phi thăng Miễn phí
1443 Chương 1443: Các ngươi có thể nhận thức Tiêu Thần Miễn phí
1444 Chương 1444: Một quả huyết sắc ngọc giản Miễn phí
1445 Chương 1445: Toái Đạo Vân Miễn phí
1446 Chương 1446: Độc hướng Miễn phí
1447 Chương 1447: Chịu khổ Miễn phí
1448 Chương 1448: 《 Toái Nguyên 》 Miễn phí
1449 Chương 1449: Long Hoàng động Miễn phí
1450 Chương 1450: Ngũ Hành bổn nguyên dung hợp Miễn phí
1451 Chương 1451: Chém rụng Hỏa tộc Tô Cáp Miễn phí
1452 Chương 1452: Ngụy Tạo Vật cảnh Miễn phí
1453 Chương 1453: Không tin hắn đã vẫn lạc Miễn phí
1454 Chương 1454: Bổn nguyên đồng hóa ý niệm thức tỉnh Miễn phí
1455 Chương 1455: Tranh đoạt bổn nguyên Miễn phí
1456 Chương 1456: Trấn áp Long Hoàng Miễn phí
1457 Chương 1457: Đợi thêm một chút Miễn phí
1458 Chương 1458: Long Hoàng vẫn nuốt bổn nguyên Miễn phí
1459 Chương 1459: Ăn quả đắng Di gia tuyệt diệt Miễn phí
1460 Chương 1460: Thi Tộc thi hoàng Miễn phí
1462 Chương 1462: Thi Vương mưu tính Miễn phí
1463 Chương 1463: Đại Thiên giới can thiệp Miễn phí
1464 Chương 1464: Đạo Miễn phí
1465 Chương 1465: Càn Nguyên Tử cùng phi thăng Miễn phí
1466 Chương 1466: Bốn ngàn tái phá quan ra Miễn phí
1467 Chương 1467: Đông Thịnh, xảy ra chuyện gì ? Miễn phí
1468 Chương 1468: Sát cơ kinh thiên khắp nơi động Miễn phí
1470 Chương 1470: Thi Tộc Tạo Vật Đại Tôn Miễn phí
1471 Chương 1471: Bức lui Bá Đạo đại thủ bút Miễn phí
1472 Chương 1472: Thế Giới chi nguyên Sáng Thế chi lực Miễn phí
1473 Chương 1473: Đúc thành Thần quốc Miễn phí
1474 Chương 1474: Nhân đạo Thần quốc Miễn phí
1475 Chương 1475: Bình định đạo tràng mở ra tầng ba Miễn phí
1476 Chương 1476: Chương 544:. Thực hiện lời hứa Đại Chu Di tộc Miễn phí
1477 Chương 1477: Ý chí dung hợp Miễn phí
1478 Chương 1478: Chương 546:. Chấp chưởng Chiến Thần Cung Miễn phí
1479 Chương 1479: Tạm thời dừng tay Miễn phí
1480 Chương 1480: Tiến về trước ẩn cư năm tộc Miễn phí
1481 Chương 1481: Năm tộc chung chủ Phiền Táng lão tổ Miễn phí
1482 Chương 1482: Càn Nguyên đệ tử Sở Cung tỳ nữ Miễn phí
1483 Chương 1483: Giới uyên mở ra phi thăng Đại Thiên Miễn phí
1484 Chương 1484: Giới uyên hung hiểm Miễn phí
1485 Chương 1485: Tuy Viễn Giới Ô Lạp Thị Miễn phí
1486 Chương 1486: Bức lui Ngũ Hành tinh Miễn phí
1487 Chương 1487: Ngũ Hành loạn lưu Miễn phí
1488 Chương 1488: Âm Dương bổn nguyên tạo vật Đại Tôn Miễn phí
1489 Chương 1489: Đại Tôn chi uy Miễn phí
1490 Chương 1490: Hai tộc chặn giết Miễn phí
1491 Chương 1491: Tuyệt Âm Thi Sát Miễn phí
1492 Chương 1492: Tặng bảo Miễn phí
1494 Chương 1494: Nhung quốc chủ Thôn Nguyên Miễn phí
1495 Chương 1495: Đặt chân Đại Thiên giới Miễn phí
1496 Chương 1496: Ngủ đông, ở ẩn Miễn phí
1497 Chương 1497: Định sách tòng quân Miễn phí
1498 Chương 1498: Nhập Hầu phủ, Tán Quân Doanh Miễn phí
1499 Chương 1499: Chiêu Dụ Miễn phí
1500 Chương 1500: Lập Uy Miễn phí
1502 Chương 1502: Kiêng Kỵ Miễn phí
1503 Chương 1503: Tạo Vật chiến trường Miễn phí
1504 Chương 1504: Lập quân Tiêu Tự Bộ Miễn phí
1505 Chương 1505: Ứng đối kế sách sóng ngầm di động Miễn phí
1506 Chương 1506: Máu tanh trấn áp Miễn phí
1507 Chương 1507: Đại Thắng Miễn phí
1508 Chương 1508: Thúc thủ vô sách Miễn phí
1509 Chương 1509: Chương 581:. Thăng quan Miễn phí
1510 Chương 1510: Thăng Quan Miễn phí
1511 Chương 1511: Chương 582:. Ám sát Miễn phí
1512 Chương 1512: Chương 583:. Kế sách Miễn phí
1513 Chương 1513: Chương 584:. Địch tập kích Miễn phí
1514 Chương 1514: Chương 585:. Kịch chiến Miễn phí
1515 Chương 1515: Chương 587:. Thắng thảm Miễn phí
1516 Chương 1516: Thắng Thảm Miễn phí
1517 Chương 1517: Chương 588:. Hoàng gia huyết mạch Miễn phí
1518 Chương 1518: Hoàng gia huyết mạch Miễn phí
1519 Chương 1519: Cổ động sắc phong Miễn phí
1520 Chương 1520: Sóng Ngầm Miễn phí
1521 Chương 1521: Chương 591:. Bẫy rập Miễn phí
1522 Chương 1522: Chương 616:. Thức tỉnh Miễn phí
1523 Chương 1523: Chương 617:. Yến Hoàng ra tay Miễn phí
1524 Chương 1524: Chương 618:. Thi Tộc thích khách Yết Quốc sứ đoàn Miễn phí
1525 Chương 1525: Chương 619:. Ám sát Miễn phí
1526 Chương 1526: Chương 620:. Dẹp yên Yết Quốc Miễn phí
1527 Chương 1527: Vượt qua kiểm tra Miễn phí
1528 Chương 1528: Đại Minh cung Miễn phí
1529 Chương 1529: Chương 624:. Khiêu chiến Miễn phí
1530 Chương 1530: Chương 625:. Hắc Hải Miễn phí
1531 Chương 1531: Chương 626:. Hắc Hải thăng ban ngày Miễn phí
1532 Chương 1532: Quốc Chủ - Vương Hậu - Hô Lôi Miễn phí
1533 Chương 1533: Thần bí Tuyền Miễn phí
1534 Chương 1534: Gặp Lại Miễn phí
1535 Chương 1535: Chương 631:. Thương tiếc Miễn phí
1536 Chương 1536: Chương 633:. Thánh chỉ Miễn phí
1537 Chương 1537: Trình phu nhân Miễn phí
1538 Chương 1538: Đi sứ Đại Yến Miễn phí
1539 Chương 1539: Khổ Sở Miễn phí
1540 Chương 1540: Ngao Tinh Thuyền Miễn phí
1541 Chương 1541: Thoát khỏi sứ đoàn Miễn phí
1542 Chương 1542: Chương 639:. Đại Ngụy Hỏa tộc Miễn phí
1543 Chương 1543: Chương 640:. Đạo tặc vũ trụ Miễn phí
1544 Chương 1544: Chương 641:. Bạo lộ Miễn phí
1545 Chương 1545: Chương 642:. Thi Liêu Miễn phí
1546 Chương 1546: Chương 643:. Ngăn trở Miễn phí
1547 Chương 1547: Chương 644:. Trêu đùa Miễn phí
1548 Chương 1548: Chương 645:. Hỏa tộc chặn giết Miễn phí
1549 Chương 1549: Chương 646:. Hỗn loạn tinh vực chôn cất trận Miễn phí
1550 Chương 1550: Lần nữa liên thủ Miễn phí
1551 Chương 1551: Địa Tâm Trùng Miễn phí
1552 Chương 1552: Hiểm cảnh trong đích sự yên lặng Miễn phí
1553 Chương 1553: Cuối cùng muốn rời đi Miễn phí
1554 Chương 1554: Xu Ky Tinh Đấu Trận Miễn phí
1555 Chương 1555: 《 Toái Nguyên 》 lại xuất hiện Miễn phí
1556 Chương 1556: Tinh phát hủy trận Miễn phí
1557 Chương 1557: Truy Đuổi - 1 Miễn phí
1558 Chương 1558: Truy đuổi - 2 Miễn phí
1559 Chương 1559: Truy đuổi - 3 Miễn phí
1560 Chương 1560: Truy đuổi - 4 Miễn phí
1561 Chương 1561: Màu đen tinh vực Miễn phí
1562 Chương 1562: Xông qua Miễn phí
1563 Chương 1563: Siêu sao Miễn phí
1564 Chương 1564: Hắc nhứ Miễn phí
1565 Chương 1565: Ly khai Miễn phí
1567 Chương 1567: Hắc Hải Kim Nhật Miễn phí
1568 Chương 1568: Đại năng vẫn Miễn phí
1569 Chương 1569: Khải Nguyên Tinh Miễn phí
1570 Chương 1570: Coi Trọng Miễn phí
1571 Chương 1571: Cảm giác đột phá Miễn phí
1572 Chương 1572: Tấn chức Miễn phí
1573 Chương 1573: Hỗn Độn bổn nguyên Miễn phí
1574 Chương 1574: Sắc Mặt Miễn phí
1575 Chương 1575: Quy Doanh Miễn phí
1576 Chương 1576: Giải Thích Miễn phí
1577 Chương 1577: Khiếp Sợ Miễn phí
1578 Chương 1578: Hoài Nghi Miễn phí
1579 Chương 1579: Một mũi tên chi uy Miễn phí
1580 Chương 1580: Đại Lãng Đào Sa Miễn phí
1581 Chương 1581: Chọc Giận Miễn phí
1582 Chương 1582: Thái Dương Quả Miễn phí
1583 Chương 1583: Tử Bào Miễn phí
1584 Chương 1584: Thanh Hoa Cảnh Miễn phí
1585 Chương 1585: Chương gia Miễn phí
1587 Chương 1587: Chương Đạm Miễn phí
1588 Chương 1588: Hung Nô Quốc sứ đoàn Miễn phí
1589 Chương 1589: Ước Chiến Miễn phí
1590 Chương 1590: Tẫn Bại Miễn phí
1591 Chương 1591: Tiếp theo Miễn phí
1594 Chương 1594: Yến Hoàng Miễn phí
1596 Chương 1596: Đưa Miễn phí
1597 Chương 1597: Tinh thần ý chí đối chọi Miễn phí
1598 Chương 1598: Không lùi Miễn phí
1599 Chương 1599: Xé Rách Miễn phí
1600 Chương 1600: Kế Đô chấn động Miễn phí
1601 Chương 1601: Không cho chống lại đế vương ý chí Miễn phí
1603 Chương 1603: Bằng Hữu Miễn phí
1604 Chương 1604: Tiếc lấy người trước mắt Miễn phí
1605 Chương 1605: Kế Đô quần áo lụa là Miễn phí
1606 Chương 1606: Tam Hỉ Miễn phí
1607 Chương 1607: Lòng người hiểm ác Miễn phí
1608 Chương 1608: Ông gia Miễn phí
1609 Chương 1609: Gấp đôi bồi thường Miễn phí
1610 Chương 1610: Trả hết nợ nhân tình Miễn phí
1611 Chương 1611: Trăm nước triều cống Miễn phí
1612 Chương 1612: Buộc tội Miễn phí
1613 Chương 1613: Không bằng chứng thì vô tội Miễn phí
1614 Chương 1614: Thăng Long Trì Miễn phí
1615 Chương 1615: Quang Chiếu Miễn phí
1616 Chương 1616: Buông tha cho Miễn phí
1617 Chương 1617: Gặp nhau Miễn phí
1618 Chương 1618: Thân cận Miễn phí
1619 Chương 1619: Huyết mạch Miễn phí
1620 Chương 1620: Cơ duyên động nhân tâm Miễn phí
1621 Chương 1621: Chuyển biến xấu Miễn phí
1622 Chương 1622: Quyết định Miễn phí
1623 Chương 1623: Kim Kỵ quân Miễn phí
1625 Chương 1625: Không Nguyên Thạch Miễn phí
1626 Chương 1626: Cướp đoạt Miễn phí
1627 Chương 1627: Đuổi Miễn phí
1628 Chương 1628: Bán đứng Miễn phí
1629 Chương 1629: Đuổi theo Miễn phí
1630 Chương 1630: Đuổi theo tới Miễn phí
1631 Chương 1631: Sắc Bén Miễn phí
1632 Chương 1632: Hấp Dẫn Miễn phí
1633 Chương 1633: Chấn sát Miễn phí
1634 Chương 1634: Chấn động Miễn phí
1635 Chương 1635: Sợ hãi Miễn phí
1636 Chương 1636: ngạo nghễ Miễn phí
1637 Chương 1637: Ngưng kết Miễn phí
1638 Chương 1638: Không địch lại Miễn phí
1639 Chương 1639: Chém giết Miễn phí
1640 Chương 1640: Cưỡng Bức Miễn phí
1641 Chương 1641: Thú rống Miễn phí
1642 Chương 1642: Viễn Cổ Thập Mục Xà Miễn phí
1643 Chương 1643: Trốn chết Miễn phí
1644 Chương 1644: Ngưng thú Miễn phí
1646 Chương 1646: Thập mục huyết mang Miễn phí
1647 Chương 1647: Thâm tàng bất lộ Miễn phí
1648 Chương 1648: Chủ chết kiếm mất Miễn phí
1649 Chương 1649: Đường Cùng Miễn phí
1650 Chương 1650: Chém giết Viễn Cổ Thập Mục Xà Miễn phí
1651 Chương 1651: Không tin được Miễn phí
1652 Chương 1652: Mang Long Miễn phí
1653 Chương 1653: Thần chi ánh tượng Miễn phí
1655 Chương 1655: Màu vàng một ngón tay Miễn phí
1656 Chương 1656: Tạo hóa Miễn phí
1657 Chương 1657: Rèn luyện Miễn phí
1658 Chương 1658: Thực lực tăng vọt Miễn phí
1659 Chương 1659: Bế quan Miễn phí
1660 Chương 1660: Không biết sống chết Miễn phí
1661 Chương 1661: Một chưởng đánh giết Miễn phí
1662 Chương 1662: Chương762: Trợ Giúp Miễn phí
1663 Chương 1663: Kinh Sợ Miễn phí
1664 Chương 1664: Rơi xuống màn che Miễn phí
1665 Chương 1665: Quy phản Kế Đô Miễn phí
1666 Chương 1666: Thủ Vị Miễn phí
1667 Chương 1667: Cứu trị Thụ Bá Miễn phí
1668 Chương 1668: Lễ ngộ Miễn phí
1669 Chương 1669: Hồ trận Miễn phí
1671 Chương 1671: Hàn Đàm Miễn phí
1672 Chương 1672: Băng cùng hỏa dung hợp Miễn phí
1673 Chương 1673: Hung hiểm Miễn phí
1674 Chương 1674: Nhị long đấu Miễn phí
1675 Chương 1675: Hoàng phẩm huyết mạch Miễn phí
1677 Chương 1677: Xử trí Miễn phí
1678 Chương 1678: Trợ giúp Miễn phí
1679 Chương 1679: Trung Yến có Hồng Mông Miễn phí
1680 Chương 1680: Tội Ác Tinh Vực Miễn phí
1681 Chương 1681: Rời cung Miễn phí
1682 Chương 1682: An bài Miễn phí
1683 Chương 1683: Rời Kế Đô Miễn phí
1684 Chương 1684: Thiếu nữ trong lòng giấu diếm sát ý Miễn phí
1685 Chương 1685: Những thứ kia xốc xếch tản ra... Miễn phí
1686 Chương 1686: Bước vào Miễn phí
1688 Chương 1688: Đông Quách Thành Miễn phí
1689 Chương 1689: Luyện hóa bảo vật Miễn phí
1690 Chương 1690: Thần Cơ Quán Miễn phí
1691 Chương 1691: Mô hình nhỏ đấu giá Miễn phí
1692 Chương 1692: Cạnh tranh Miễn phí
1693 Chương 1693: Hồ lô Miễn phí
1696 Chương 1696: Trao đổi Miễn phí
1698 Chương 1698: Băng hàn Miễn phí
1700 Chương 1700: Sáng Thế điên phong Miễn phí
1701 Chương 1701: Sáng Thế đỉnh Miễn phí
1702 Chương 1702: Dừng tay giảng hòa Miễn phí
1704 Chương 1704: Thất thải Miễn phí
1705 Chương 1705: Muốn Mời Miễn phí
1706 Chương 1706: Chúc Thọ Miễn phí
1707 Chương 1707: Khách không mời mà đến Miễn phí
1708 Chương 1708: Giao phong Miễn phí
1709 Chương 1709: Cửu U Hoàng Tuyền Miễn phí
1711 Chương 1711: Xóa Đi Miễn phí
1712 Chương 1712: Cắn nuốt Miễn phí
1713 Chương 1713: Uy Thế Miễn phí
1714 Chương 1714: Phong trấn huyết phù Miễn phí
1715 Chương 1715: Mặt quỷ Miễn phí
1716 Chương 1716: Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch Miễn phí
1717 Chương 1717: Trị thương Miễn phí
1718 Chương 1718: Dẫn vào đạo đường Miễn phí
1719 Chương 1719: Rời đi Miễn phí
1720 Chương 1720: Thể tu Miễn phí
1721 Chương 1721: Bình trắc Miễn phí
1722 Chương 1722: Mạnh mẽ chiêu dụ Miễn phí
1723 Chương 1723: Cố ý xuất thủ Miễn phí
1724 Chương 1724: Tiểu ma sát Miễn phí
1725 Chương 1725: Hãm Hại Miễn phí
1726 Chương 1726: Hổ vào bầy dê Miễn phí
1727 Chương 1727: Bạt tai Miễn phí
1728 Chương 1728: Thỏa hiệp Miễn phí
1729 Chương 1729: Ngang nhiên xuất thủ Miễn phí
1730 Chương 1730: Huyết Sát Tông Miễn phí
1732 Chương 1732: Huyết Bồ Đào Miễn phí
1733 Chương 1733: Giết Ngụy Trưng Miễn phí
1734 Chương 1734: Thần Miếu thủ hộ giả Miễn phí
1735 Chương 1735: Mảnh nhỏ Miễn phí
1736 Chương 1736: Gương đồng Miễn phí
1737 Chương 1737: Thần Miếu bích uyên Miễn phí
1738 Chương 1738: Thần Miếu hủy diệt giả Miễn phí
1739 Chương 1739: Thần Miếu chung kết giả Miễn phí
1741 Chương 1741: Xà nữ Miễn phí
1742 Chương 1742: Ngũ thú Miễn phí
1743 Chương 1743: Rút đi Miễn phí
1744 Chương 1744: Giết chết sói Miễn phí
1745 Chương 1745: Dọa lùi Miễn phí
1746 Chương 1746: Cảm giác kinh hãi Miễn phí
1747 Chương 1747: Thây khô cột đá phá ngực nanh Miễn phí
1748 Chương 1748: Sống lại Miễn phí
1749 Chương 1749: Thứ ba khối mảnh nhỏ Miễn phí
1750 Chương 1750: Thần Vân phong trấn Miễn phí
1751 Chương 1751: Chương884: Cường hãn Đệ Nhất Tổ Miễn phí
1752 Chương 1752: Thần Miếu chi chủ Miễn phí
1753 Chương 1753: Thần phục Miễn phí
1754 Chương 1754: Tội ác ám bộ Miễn phí
1755 Chương 1755: Quy phản Đại Thiên Giới Miễn phí
1756 Chương 1756: Đông Ba tinh vực Miễn phí
1757 Chương 1757: Hối Thông Thương Hào Miễn phí
1758 Chương 1758: Mượn bảo Miễn phí
1759 Chương 1759: Chạy tới Ngô Cung tinh vực Miễn phí
1760 Chương 1760: Cạnh tranh bắt đầu Miễn phí
1761 Chương 1761: Hai trăm viên Miễn phí
1763 Chương 1763: Trừng Phạt Miễn phí
1764 Chương 1764: Hung hiểm cùng Hồi quy giả Miễn phí
1765 Chương 1765: Gặp lại lão hữu Miễn phí
1766 Chương 1766: Phong Vương Miễn phí
1767 Chương 1767: Viễn Cổ Tiên Vực phủ xuống Miễn phí
1768 Chương 1768: Bán thành phẩm Kim Giáp Tiên Vệ Miễn phí
1769 Chương 1769: Đắc lợi Miễn phí
1770 Chương 1770: Ngự Lôi Châu Miễn phí
1771 Chương 1771: Phía trước Cửu lôi ngăn đường Miễn phí
1772 Chương 1772: Lôi Giới Miễn phí
1773 Chương 1773: Vật hy sinh Miễn phí
1774 Chương 1774: Quốc khí Miễn phí
1775 Chương 1775: Thảm trọng đại giới Miễn phí
1776 Chương 1776: Ngăn cản Tiên Vương Miễn phí
1777 Chương 1777: Định Tiên Vương Miễn phí
1778 Chương 1778: Tiên giới chi chủ đích hơi thở Miễn phí
1779 Chương 1779: Tiên Giới Chi Chủ hơi thở Miễn phí
1780 Chương 1780: Đệ 951 chương Đạp Thiên giáng lâm Miễn phí
1781 Chương 1781: Đệ 952 chương Hồng Mông uy áp Miễn phí
1782 Chương 1782: Đệ 953 chương kết thúc tặng bảo Miễn phí
1783 Chương 1783: Đạp Thiên thiếu tôn Miễn phí
1784 Chương 1784: Đệ 954 chương đạp thiên thiếu tôn Miễn phí
1785 Chương 1785: Đệ 955 chương thu thần miếu Miễn phí
1786 Chương 1786: Đệ 956 chương đái hồi đại thiên Miễn phí
1787 Chương 1787: Đệ 957 chương tâm thần rung động Miễn phí
1788 Chương 1788: Đệ 958 chương ngự Long mà đi không ai có thể ngăn Miễn phí
1789 Chương 1789: Đệ 959 chương Lôi Long đến thế gian Miễn phí
1790 Chương 1790: Đệ 960 chương trí nhớ sống lại Miễn phí
1791 Chương 1791: Đệ 961 chương đao trảm Lục Vương Miễn phí
1792 Chương 1792: Đệ 962 chương giết Càn Nguyên tử Miễn phí
1793 Chương 1793: Đệ 963 chương bắn chết Miễn phí
1794 Chương 1794: Bắn chết Miễn phí
1795 Chương 1795: Đệ 964 chương thành lập đất nước đông yến Miễn phí
1796 Chương 1796: Đệ 965 chương chuyển di vận mệnh quốc gia Miễn phí
1797 Chương 1797: Thần bí Tiêu phủ Miễn phí
1798 Chương 1798: Đệ 967 chương chuyển thế Luân Hồi Miễn phí
1799 Chương 1799: Thần Cơ nhất mạch bảo tàng Miễn phí
1800 Chương 1800: Đệ 969 chương đi đại Ngụy Miễn phí
1801 Chương 1801: Đi Đại Ngụy Miễn phí
1802 Chương 1802: Đúng - Sai Miễn phí
1803 Chương 1803: Bốn thiếu tôn liên thủ Miễn phí
1804 Chương 1804: Hạo kiếp một đao Miễn phí
1805 Chương 1805: Giữ được tánh mạng Miễn phí
1806 Chương 1806: Giữ vững bản tâm Miễn phí
1807 Chương 1807: Tìm được Ngu Cơ Miễn phí
1808 Chương 1808: Vạn pháp vô thượng giả Miễn phí
1809 Chương 1809: Không cam lòng Miễn phí
1810 Chương 1810: Vận mệnh quốc gia tấn chức Miễn phí
1811 Chương 1811: Thời không loạn lưu Chiến Thần Cung Miễn phí
1812 Chương 1812: Đệ Tứ Đạo Tôn Miễn phí
1813 Chương 1813: Sát tứ thiếu tôn thạch tháp tề tụ Miễn phí
1814 Chương 1814: Lần thứ hai cảnh cáo Miễn phí
1815 Chương 1815: Ép đoạt công pháp Miễn phí
1816 Chương 1816: Quy phản Đông Yến Miễn phí
1817 Chương 1817: Nghênh Ngu phi quy phản đế cung Miễn phí
1818 Chương 1818: Sở Hoàng mưu tính Miễn phí
1819 Chương 1819: Đạp lâm Dĩnh Đô Miễn phí
1820 Chương 1820: Lực kháng Đại Sở quốc vận Miễn phí
1821 Chương 1821: Đệ Nhất Đạo Tôn Miễn phí
1822 Chương 1822: Cường hãn Chiến Thần Cung Miễn phí
1823 Chương 1823: Tranh đoạt cương vực Miễn phí
1824 Chương 1824: Tiến vào Đạp Thiên Miễn phí
1825 Chương 1825: Giới Uyên Thành chủ phủ đệ Miễn phí
1826 Chương 1826: Giải quyết Miễn phí
1827 Chương 1827: Mở ra loạn thế Miễn phí
1828 Chương 1828: Phấn hồng Miễn phí
1829 Chương 1829: Tuyền cùng Quang Chiếu mưu đồ bí mật mật Miễn phí
1830 Chương 1830: Yến Hoàng mất mạng Miễn phí
1831 Chương 1831: Duy nhất áy náy chi nhân duy Miễn phí
1832 Chương 1832: Nếu có thể gặp lại sẽ không phụ Miễn phí
1833 Chương 1833: Bốn nước cuộc chiến Miễn phí
1834 Chương 1834: Tiêu Thần tu luyện đường Miễn phí
1835 Chương 1835: Tuyền thấy chết không sờn - tái diễn tu chỉnh hãy Miễn phí
1836 Chương 1836: Đệ 1023 chương tuyền đích thị tử như quy - trọng phục tu chính bản Miễn phí
1837 Chương 1837: Trung Yến nhất mạch nhân tâm dần mất mất Miễn phí
1838 Chương 1838: Bước vào Đại Yến Miễn phí
1839 Chương 1839: Làm sáng tỏ Miễn phí
1840 Chương 1840: Nói ra tức pháp chương Miễn phí
1841 Chương 1841: Chân Linh cảnh hạ đệ nhất cường giả Miễn phí
1842 Chương 1842: Hắc Ám Tần đế Di Thần Nguyên Miễn phí
1843 Chương 1843: Giằng co Dĩnh Đô Miễn phí
1844 Chương 1844: Đại Thiên Giới chiến hỏa phiêu diêu Miễn phí
1845 Chương 1845: Chiến Thần Cung lựa chọn Miễn phí
1846 Chương 1846: Ngủ mê man Miễn phí
1847 Chương 1847: Các ngươi những người quan trọng nhất Miễn phí
1848 Chương 1848: Tiểu Hoa, thực xin lỗi Miễn phí
1849 Chương 1849: Tạm thời áp chế Miễn phí
1851 Chương 1851: Đại Thiên giới đích cuối cùng giới Miễn phí
1852 Chương 1852: Tiểu Niếp Niếp Miễn phí
1853 Chương 1853: Bức hàng Đại Tề Miễn phí
1854 Chương 1854: Đi tiền tuyến Miễn phí
1855 Chương 1855: Yến Tần khai chiến Miễn phí
1856 Chương 1856: Huyền Hoàng cuộc chiến Miễn phí
1857 Chương 1857: Sinh Tử bổn nguyên đại thành Miễn phí
1858 Chương 1858: Trở về Miễn phí
1859 Chương 1859: Không có tư cách Miễn phí
1860 Chương 1860: Tái nhập Táng Tràng Miễn phí
1861 Chương 1861: Bổn nguyên tự bạo Miễn phí
1862 Chương 1862: Vận nước cắt giảm Miễn phí
1865 Chương 1865: Xả thân Miễn phí
1866 Chương 1866: Quang Chiếu thủ vững Miễn phí
1867 Chương 1867: Đuổi giết La Vân Miễn phí
1868 Chương 1868: Đặt chân Hắc Ám cự tinh Miễn phí
1869 Chương 1869: Được mất Miễn phí
1870 Chương 1870: Tặng đan mẫn ân oán Miễn phí
1871 Chương 1871: Ngược dòng cảnh xuân tươi đẹp Miễn phí
1872 Chương 1872: Chân Linh lực Miễn phí
1873 Chương 1873: Chí cao bổn nguyên tề tụ Miễn phí
1874 Chương 1874: Ba thành lực lượng Miễn phí
1875 Chương 1875: Chạy trốn Miễn phí
1876 Chương 1876: Một kiếm Miễn phí
1877 Chương 1877: Bỏ chạy Miễn phí
1878 Chương 1878: Tìm về Tiểu Chuyên Miễn phí
1879 Chương 1879: Tiến vào tiểu thiên Miễn phí
1880 Chương 1880: Ước định Miễn phí
1881 Chương 1881: Ô Lạp Thị nguy cơ Miễn phí
1883 Chương 1883: Tiên nhân chi mộ Miễn phí
1884 Chương 1884: Ứớc định đến Miễn phí
1885 Chương 1885: Tề động Miễn phí
1886 Chương 1886: Đại mộ mở ra Miễn phí
1887 Chương 1887: Táng Linh thuật Miễn phí
1888 Chương 1888: Đáng sợ mộ tràng Miễn phí
1889 Chương 1889: Lãnh đối Miễn phí
1891 Chương 1891: Trong mộ điện Miễn phí
1892 Chương 1892: Động thủ Miễn phí
1893 Chương 1893: Thối lui Miễn phí
1894 Chương 1894: Diệp Huyền mộ cung Miễn phí
1895 Chương 1895: Mộ Cung thủ vệ Miễn phí
1896 Chương 1896: mở ra Mộ Cung Miễn phí
1897 Chương 1897: Đồ Quyển Thế Giới Miễn phí
1898 Chương 1898: Phá giải Miễn phí
1899 Chương 1899: Nghi điểm Miễn phí
1900 Chương 1900: Nổ nát Miễn phí
1902 Chương 1902: Có thủ đoạn riêng Miễn phí
1903 Chương 1903: Tính toán Di Thần Nguyên Miễn phí
1904 Chương 1904: Đáng sợ lực lượng Miễn phí
1906 Chương 1906: Hàng phục Di Thần Nguyên Miễn phí
1907 Chương 1907: Toàn lực xuất thủ Miễn phí
1908 Chương 1908: Đệ Nhất Đạo Tôn hiện thân Miễn phí
1909 Chương 1909: La Vân tự bạo Miễn phí
1910 Chương 1910: Đệ Nhất Đạo Tôn trù tính Miễn phí
1911 Chương 1911: Duy nhất thế giới Miễn phí
1912 Chương 1912: Bổ toàn Thiên Đạo Miễn phí
1913 Chương 1913: Ngưng tụ cửu thải Miễn phí
1914 Chương 1914: Thiên Đạo thức tỉnh Miễn phí
1915 Chương 1915: Thiên Đạo hóa thân chiến bốn vạn pháp vô thượng giả Miễn phí
1916 Chương 1916: Lấy ra Huyền Hoàng lực Miễn phí
1917 Chương 1917: Cửu thải hàng thế Miễn phí
1918 Chương 1918: Cửu thải oai Miễn phí
1919 Chương 1919: Tiêu Thần tỉnh lại Miễn phí
1920 Chương 1920: Lớn hơn nữa bố cục Miễn phí
1921 Chương 1921: Cướp lấy cửu thải Miễn phí
1922 Chương 1922: Thái Sơ tên Miễn phí
1923 Chương 1923: Côn Ngô Tử chết Miễn phí
1924 Chương 1924: Ngược dòng Thời Không nghịch chuyển Sinh Tử Miễn phí
1925 Chương 1925: Chân chính thế giới - Hoàn Miễn phí
1 Chương 1: Phụ Thân chịu nhục, con phải báo... Miễn phí
2 Chương 2: Khuất nhục Miễn phí
3 Chương 3: Khảo thí Miễn phí
4 Chương 4: Thang Lên Trời Miễn phí
5 Chương 5: Ký danh đệ tử Miễn phí
6 Chương 6: Thế giới Tu Tiên Miễn phí
7 Chương 7: Hoàng sắc phù lục Miễn phí
8 Chương 8: Trở về nhà Miễn phí
9 Chương 9: Chém giết Miễn phí
10 Chương 10: Vinh quy Miễn phí
11 Chương 11: Chém giết Miễn phí
12 Chương 12: Đoạt bảo Miễn phí
13 Chương 13: Kim Ấn Miễn phí
14 Chương 14: Thoái thác Miễn phí
15 Chương 15: Dược Viên hoang phế Miễn phí
16 Chương 16: Nhân tình ấm lạnh Miễn phí
17 Chương 17: Lòng núi bí ẩn Miễn phí
18 Chương 18: Lần đầu luyện đan Miễn phí
ID Tên
ID Comment