Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Đế Bá

3
2
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
Phụ trách: Contact Person Tĩnh Thiên
Phát hành: 2019-07-22 19:00:11
Mới nhất: 2020-05-11 11:55:31 (Chương 4041)
Lượt xem: 50 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 2 / Chương: 4030 / Điểm đề cử: 0

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự

id Tên Phí
3785 Chương 3785: Kinh thiên đột biến Miễn phí
3784 Chương 3784: Tiến nhanh mà vào Miễn phí
4029 Chương 4029: Tinh Thần Thảo Kiếm ảo diệu Miễn phí
3779 Chương 3779: Lăng Gia Kinh Hộ Miễn phí
3778 Chương 3778: Niêm Hoa Tiếu Miễn phí
3776 Chương 3776: Diệu tăng vậy Miễn phí
3772 Chương 3772: Hứa Thúy Mi suy nghĩ Miễn phí
3773 Chương 3773: Hoành Giang Thiết Tỏa Miễn phí
223 Chương 223: Thể Ma Thôn Thiên (thượng) Miễn phí
222 Chương 222: Tỳ Hưu bảo bình (hạ) Miễn phí
221 Chương 221: Tỳ Hưu bảo bình (thượng) Miễn phí
220 Chương 220: Đại đạo thánh (hạ) Miễn phí
219 Chương 219: Đại đạo thánh (thượng) Miễn phí
218 Chương 218: Hám Thiên Trọng Côn (hạ) Miễn phí
217 Chương 217: Hám Thiên Trọng Côn (thượng) Miễn phí
216 Chương 216: Bạch Kiếm Chân ba kiếm (hạ) Miễn phí
215 Chương 215: Bạch Kiếm Chân ba kiếm (thượng) Miễn phí
214 Chương 214: Thiên Đế Môn (hạ) Miễn phí
213 Chương 213: Thiên Đế Môn (thượng) Miễn phí
212 Chương 212: Minh Hà bí mật (hạ) Miễn phí
211 Chương 211: Minh Hà bí mật (thượng) Miễn phí
210 Chương 210: Vũ thị hậu nhân (hạ) Miễn phí
209 Chương 209: Vũ thị hậu nhân (thượng) Miễn phí
208 Chương 208: Chân chính vô địch (hạ) Miễn phí
207 Chương 207: Chân chính vô địch (thượng) Miễn phí
206 Chương 206: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên (hạ) Miễn phí
205 Chương 205: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên (thượng) Miễn phí
204 Chương 204: Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh ( hạ ) Miễn phí
203 Chương 203: Ta hung hăng càn quấy ta ương ngạnh ( Thượng ) Miễn phí
202 Chương 202: Tứ Chiến Đồng Xa (hạ) Miễn phí
201 Chương 201: Tứ Chiến Đồng Xa (thượng) Miễn phí
200 Chương 200: Huyết chiến (hạ) Miễn phí
199 Chương 199: Huyết chiến (thượng) Miễn phí
198 Chương 198: Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn (hạ) Miễn phí
197 Chương 197: Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn (thượng) Miễn phí
196 Chương 196: Thần bí người chết (hạ) Miễn phí
195 Chương 195: Thần bí người chết (thượng) Miễn phí
194 Chương 194: Bá Tiên Sư Vương (hạ) Miễn phí
193 Chương 193: Bá Tiên Sư Vương (thượng) Miễn phí
192 Chương 192: Lừa Vũ Thần (hạ) Miễn phí
191 Chương 191: Lừa Vũ Thần (thượng) Miễn phí
190 Chương 190: Tế tổ (hạ) Miễn phí
189 Chương 189: Tế tổ (thượng) Miễn phí
188 Chương 188: Lão Quỷ tiểu điếm (hạ) Miễn phí
187 Chương 187: Lão Quỷ tiểu điếm (thượng) Miễn phí
186 Chương 186: Lão quỷ (hạ) Miễn phí
185 Chương 185: Lão quỷ (thượng) Miễn phí
184 Chương 184: Cửu Dương Tỏa Thiên Công (hạ) Miễn phí
183 Chương 183: Cửu Dương Tỏa Thiên Công (thượng) Miễn phí
182 Chương 182: Đem thiên tài đạp tại dưới chân (hạ) Miễn phí
181 Chương 181: Đem thiên tài đạp ở dưới chân (thượng) Miễn phí
1 Chương 1: Khế tử Miễn phí
1.1 Chương 1.1: Tam Quỷ Gia (thượng) Miễn phí
2 Chương 2: Tam Quỷ Gia (hạ) Miễn phí
3 Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (thượng) Miễn phí
4 Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ) Miễn phí
5 Chương 5: Vị hôn thê (thượng) Miễn phí
6 Chương 6: Vị hôn thê (hạ) Miễn phí
7 Chương 7: Cửu Thánh Yêu Môn (thượng) Miễn phí
8 Chương 8: Cửu Thánh Yêu Môn (hạ) Miễn phí
9 Chương 9: Giết người không chớp mắt (thượng) Miễn phí
10 Chương 10: Giết người không chớp mắt (hạ) Miễn phí
11 Chương 11: Ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh (thượng) Miễn phí
12 Chương 12: Ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh (hạ) Miễn phí
13 Chương 13: Loạn Tâm Lâm (thượng) Miễn phí
14 Chương 14: Loạn Tâm Lâm (hạ) Miễn phí
15 Chương 15: Kỳ tích xuất tay ta (thượng) Miễn phí
16 Chương 16: Kỳ tích xuất tay ta (hạ) Miễn phí
17 Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (thượng) Miễn phí
18 Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (hạ) Miễn phí
19 Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) Miễn phí
20 Chương 20: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (hạ) Miễn phí
21 Chương 21: Thánh động (thượng) Miễn phí
22 Chương 22: Thánh động (hạ) Miễn phí
23 Chương 23: Cửu Thánh công chúa (thượng) Miễn phí
24 Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) Miễn phí
25 Chương 25: Thần Nha Phong (thượng) Miễn phí
26 Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) Miễn phí
27 Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân công (thượng) Miễn phí
28 Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân công (hạ) Miễn phí
29 Chương 29: Thập nhị Tiên thể (thượng) Miễn phí
30 Chương 30: Thập nhị Tiên thể (hạ) Miễn phí
31 Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) Miễn phí
32 Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) Miễn phí
33 Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) Miễn phí
34 Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) Miễn phí
35 Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) Miễn phí
36 Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) Miễn phí
37 Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) Miễn phí
38 Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) Miễn phí
39 Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) Miễn phí
40 Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) Miễn phí
41 Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) Miễn phí
42 Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) Miễn phí
43 Chương 43: Đại trưởng lão mưu lược (thượng) Miễn phí
44 Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (hạ) Miễn phí
45 Chương 45: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (thượng) Miễn phí
46 Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (hạ) Miễn phí
47 Chương 47: Truyền đạo thụ nghiệp (thượng) Miễn phí
48 Chương 48: Truyền đạo thụ nghiệp (hạ) Miễn phí
49 Chương 49: Hung tàn nhất thụ đạo (thượng) Miễn phí
50 Chương 50: Hung tàn nhất thụ đạo (hạ) Miễn phí
51 Chương 51: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi (thượng) Miễn phí
52 Chương 52: Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi (hạ) Miễn phí
53 Chương 53: Âm Dương Huyết Hải (thượng) Miễn phí
54 Chương 54: Âm Dương Huyết Hải (hạ) Miễn phí
55 Chương 55: Lô thần (thượng) Miễn phí
56 Chương 56: Lô thần (hạ) Miễn phí
57 Chương 57: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú (thượng) Miễn phí
58 Chương 58: Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú (hạ) Miễn phí
59 Chương 59: Âm mưu (thượng) Miễn phí
60 Chương 60: Âm mưu (hạ) Miễn phí
61 Chương 61: Dương thần uy (thượng) Miễn phí
62 Chương 62: Dương thần uy (hạ) Miễn phí
63 Chương 63: Chiến Thần Quyết (thượng) Miễn phí
64 Chương 64: Chiến Thần Quyết (hạ) Miễn phí
65 Chương 65: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (thượng) Miễn phí
66 Chương 66: Lật tay thành mây trở tay thành mưa (hạ) Miễn phí
67 Chương 67: Tử Dương Thập Nhật Công (thượng) Miễn phí
68 Chương 68: Tử Dương Thập Nhật Công (hạ) Miễn phí
69 Chương 69: Bày mưu nghĩ kế (thượng) Miễn phí
70 Chương 70: Bày mưu nghĩ kế (hạ) Miễn phí
71 Chương 71: Quỷ lâu (thượng) Miễn phí
72 Chương 72: Quỷ lâu (hạ) Miễn phí
73 Chương 73: Tô Ngọc Hà (thượng) Miễn phí
74 Chương 74: Tô Ngọc Hà (hạ) Miễn phí
75 Chương 75: Binh lâm thành hạ (thượng) Miễn phí
76 Chương 76: Binh lâm thành hạ (hạ) Miễn phí
77 Chương 77: Phất tay giết ngàn địch (thượng) Miễn phí
78 Chương 78: Phất tay giết ngàn địch (hạ) Miễn phí
79 Chương 79: Tử Sơn Hầu (thượng) Miễn phí
80 Chương 80: Tử Sơn Hầu (hạ) Miễn phí
81 Chương 81: Nhân Hoàng chi uy (thượng) Miễn phí
82 Chương 82: Nhân Hoàng chi uy (hạ) Miễn phí
83 Chương 83: Trú Thiên Tiên Bí (thượng) Miễn phí
84 Chương 84: Trú Thiên Tiên Bí (hạ) Miễn phí
85 Chương 85: Hoàng thể cao (thượng) Miễn phí
86 Chương 86: Hoàng thể cao (hạ) Miễn phí
87 Chương 87: Vô Cấu Tiên thể (thượng) Miễn phí
88 Chương 88: Vô Cấu Tiên thể (hạ) Miễn phí
89 Chương 89: Tẩy Nhan Cựu Chỉ (thượng) Miễn phí
90 Chương 90: Tẩy Nhan Cựu Chỉ (hạ) Miễn phí
91 Chương 91: Một con ốc sên (thượng) Miễn phí
92 Chương 92: Một con ốc sên (hạ) Miễn phí
93 Chương 93: Sư phụ là mỹ nữ (thượng) Miễn phí
94 Chương 94: Sư phụ là mỹ nữ (hạ) Miễn phí
95 Chương 95: Chu Hoàng Thánh thể (thượng) Miễn phí
96 Chương 96: Chu Hoàng Thánh thể (hạ) Miễn phí
97 Chương 97: Nhận tổ quy tông Miễn phí
98 Chương 98: Nhận tổ quy tông (hạ) Miễn phí
99 Chương 99: Ma Bối Lĩnh (thượng) Miễn phí
100 Chương 100: Ma Bối Lĩnh (hạ) Miễn phí
101 Chương 101: Trấn Uy Hầu (thượng) Miễn phí
102 Chương 102: Trấn Uy Hầu (hạ) Miễn phí
103 Chương 103: Nam Thiên thượng quốc (thượng) Miễn phí
104 Chương 104: Nam Thiên thượng quốc (hạ) Miễn phí
105 Chương 105: Thánh Thiên Đạo Tử (thượng) Miễn phí
106 Chương 106: Thánh Thiên Đạo Tử (hạ) Miễn phí
107 Chương 107: Đế vật (thượng) Miễn phí
108 Chương 108: Đế vật (hạ) Miễn phí
109 Chương 109: Thần thụ che trời (thượng) Miễn phí
110 Chương 110: Thần thụ che trời (hạ) Miễn phí
111 Chương 111: Phụ Thiên viên (thượng) Miễn phí
112 Chương 112: Phụ Thiên Viên (hạ) Miễn phí
113 Chương 113: Thanh Thúy Đồng (thượng) Miễn phí
114 Chương 114: Thanh Thúy Đồng (hạ) Miễn phí
115 Chương 115: Tiểu Hồ Đồ (thượng) Miễn phí
116 Chương 116: Tiểu Hồ Đồ (hạ) Miễn phí
117 Chương 117: Thần linh (thượng) Miễn phí
118 Chương 118: Thần linh (hạ) Miễn phí
119 Chương 119: Thanh Huyền Thiên Tử (thượng) Miễn phí
120 Chương 120: Thanh Huyền Thiên Tử (hạ) Miễn phí
121 Chương 121: Mục tiêu công kích (thượng) Miễn phí
122 Chương 122: Mục tiêu công kích (hạ) Miễn phí
123 Chương 123: Diệt Thiên Ma Viên (thượng) Miễn phí
124 Chương 124: Diệt Thiên Ma Viên (hạ) Miễn phí
125 Chương 125: Giận dữ tàn sát ngàn địch (thượng) Miễn phí
126 Chương 126: Giận dữ tàn sát ngàn địch (hạ) Miễn phí
127 Chương 127: Lục Đạo Liên Hoa (thượng) Miễn phí
128 Chương 128: Lục Đạo Liên Hoa (hạ) Miễn phí
129 Chương 129: Đồ Ma chiến trường (thượng) Miễn phí
130 Chương 130: Đồ Ma chiến trường (hạ) Miễn phí
131 Chương 131: Bảo Trụ Thánh Tông bí mật (thượng) Miễn phí
132 Chương 132: Bảo Trụ Thánh Tông bí mật (hạ) Miễn phí
133 Chương 133: Dưới mặt đất ma căn (thượng) Miễn phí
134 Chương 134: Dưới mặt đất ma căn (hạ) Miễn phí
135 Chương 135: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (thượng) Miễn phí
136 Chương 136: Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ (hạ) Miễn phí
137 Chương 137: Chư thần bảo tàng (thượng) Miễn phí
138 Chương 138: Chư thần bảo tàng (hạ) Miễn phí
139 Chương 139: Bồ Ma uống máu (thượng) Miễn phí
140 Chương 140: Bồ Ma uống máu (hạ) Miễn phí
141 Chương 141: Trảm Bồ Ma Thụ (thượng) Miễn phí
142 Chương 142: Trảm Bồ Ma Thụ (hạ) Miễn phí
143 Chương 143: Dược Thần đại điển (thượng) Miễn phí
144 Chương 144: Dược Thần đại điển (hạ) Miễn phí
145 Chương 145: Bát phương đều im lặng (thượng) Miễn phí
146 Chương 146: Bát phương đều im lặng (hạ) Miễn phí
147 Chương 147: Lục Đạo Kiếm (thượng) Miễn phí
148 Chương 148: Lục Đạo Kiếm (hạ) Miễn phí
149 Chương 149: Bá Tẫn Tiên Tuyền thể (thượng) Miễn phí
150 Chương 150: Bá Tẫn Tiên Tuyền thể (hạ) Miễn phí
151 Chương 151: U Minh thuyền xuất thế (thượng) Miễn phí
152 Chương 152: U Minh thuyền xuất thế (hạ) Miễn phí
153 Chương 153: Thiên Cổ thành (thượng) Miễn phí
154 Chương 154: Thiên Cổ thành (hạ) Miễn phí
155 Chương 155: Cùng ta đấu phú? (thượng) Miễn phí
156 Chương 156: Cùng ta đấu phú? (hạ) Miễn phí
157 Chương 157: Tiên dân cửu ngữ (thượng) Miễn phí
158 Chương 158: Tiên dân cửu ngữ (hạ) Miễn phí
159 Chương 159: Thiên Cổ Thi Địa (thượng) Miễn phí
160 Chương 160: Thiên Cổ Thi Địa (hạ) Miễn phí
161 Chương 161: Cùng người chết làm giao dịch 〔 thượng 〕 Miễn phí
162 Chương 162: Cùng người chết làm giao dịch ( hạ ) Miễn phí
163 Chương 163: Trung châu chi bảo (thượng) Miễn phí
164 Chương 164: Trung châu chi bảo (hạ) Miễn phí
165 Chương 165: Kiến dời quan tài (thượng) Miễn phí
166 Chương 166: Kiến dời quan tài (hạ) Miễn phí
167 Chương 167: Bảo Trụ Thánh Tử (thượng) Miễn phí
168 Chương 168: Bảo Trụ Thánh Tử (hạ) Miễn phí
169 Chương 169: Cổ nhai (thượng) Miễn phí
170 Chương 170: Cổ nhai (hạ) Miễn phí
171 Chương 171: Mở không ra rương đá (thượng) Miễn phí
172 Chương 172: Mở không ra rương đá (hạ) Miễn phí
173 Chương 173: Tinh Không Thiên Bàn (thượng) Miễn phí
174 Chương 174: Tinh Không Thiên Bàn (hạ) Miễn phí
175 Chương 175: Một mảnh ngói úp dẫn họa (thượng) Miễn phí
176 Chương 176: Một mảnh ngói úp dẫn họa (hạ) Miễn phí
177 Chương 177: Thần bí ngói úp (thượng) Miễn phí
178 Chương 178: Thần bí ngói úp (hạ) Miễn phí
179 Chương 179: Giết thiên tài (thượng) Miễn phí
180 Chương 180: Giết thiên tài (hạ) Miễn phí
224 Chương 224: Thể Ma Thôn Thiên (hạ) Miễn phí
225 Chương 225: Nhất thể độ vạn kiếp (thượng) Miễn phí
226 Chương 226: Nhất thể độ vạn kiếp (hạ) Miễn phí
227 Chương 227: Trung Châu công chúa (thượng) Miễn phí
228 Chương 228: Trung Châu công chúa (hạ) Miễn phí
229 Chương 229: hồng thiên nữ đế ( Thượng ) Miễn phí
230 Chương 230: Hồng Thiên Nữ Đế (hạ) Miễn phí
231 Chương 231: Tranh đoạt U Minh thuyền (thượng) Miễn phí
232 Chương 232: Tranh đoạt U Minh thuyền (hạ) Miễn phí
233 Chương 233: Tinh Thần Vạn Vật Thủy (thượng) Miễn phí
234 Chương 234: Tinh Thần Vạn Vật Thủy (hạ) Miễn phí
235 Chương 235: Sinh ra một cái trứng đá (thượng) Miễn phí
236 Chương 236: Sinh ra một cái trứng đá (hạ) Miễn phí
237 Chương 237: Thiên Địa Thủy Kim luyện hóa (thượng) Miễn phí
238 Chương 238: Thiên Địa Thủy Kim luyện hóa (hạ) Miễn phí
239 Chương 239: Trấn Thiên Thần Nữ (thượng) Miễn phí
240 Chương 240: Trấn Thiên Thần Nữ (hạ) Miễn phí
241 Chương 241: Tiên Huyết Mâu (thượng) Miễn phí
242 Chương 242: Tiên Huyết Mâu (hạ) Miễn phí
243 Chương 243: Luyện đan như rang đậu Miễn phí
244 Chương 244: Bảo Thánh Nhân Hoàng Miễn phí
245 Chương 245: Nhiệt huyết không lạnh, tráng chí lăng vân! Miễn phí
246 Chương 246: Quân lâm Cửu Giới, đãng quét Bát Hoang! Miễn phí
247 Chương 247: Trong lúc nói cười vạn địch đồ diệt Miễn phí
248 Chương 248: Chiến Thần Điện giao dịch Miễn phí
249 Chương 249: Đi xa Miễn phí
250 Chương 250: Đi xa Bách Thành hồi tưởng chuyện xưa Miễn phí
251 Chương 251: Trì Tiểu Đao Miễn phí
252 Chương 252: Cổ đầm kim quy Miễn phí
253 Chương 253: Sư Hống môn Miễn phí
254 Chương 254: Trì Tiểu Điệp Miễn phí
255 Chương 255: Trì Tiểu Điệp hoài nghi Miễn phí
256 Chương 256: Chín chín tám mươi mốt biến Miễn phí
257 Chương 257: Tư Không Thâu Thiên Miễn phí
258 Chương 258: Tư Mã Long Vân Miễn phí
259 Chương 259: Băng Vũ Cung Miễn phí
260 Chương 260: Nữ giả nam trang Băng Ngữ Hạ Miễn phí
261 Chương 261: Đấu giá mộ phần Miễn phí
262 Chương 262: Tranh đoạt Hủ Minh Đậu Miễn phí
263 Chương 263: Cùng ta đấu, ngươi còn non cực kỳ Miễn phí
264 Chương 264: Hóa mục nát thành thần kỳ Miễn phí
265 Chương 265: Một chi thước gỗ đưa tới phong ba Miễn phí
266 Chương 266: Giá trên trời Miễn phí
267 Chương 267: Tiệt Thiên Bi Miễn phí
268 Chương 268: Thước gỗ bí mật Miễn phí
269 Chương 269: Cải mệnh Miễn phí
270 Chương 270: Bá Sư thể Thiên Quy mệnh Miễn phí
271 Chương 271: Trì Tiểu Đao thầm mến Miễn phí
272 Chương 272: Tiên tử Mai Tố Dao Miễn phí
273 Chương 273: Giảng kinh thịnh hội Miễn phí
274 Chương 274: Thiên Cơ Cốc Miễn phí
275 Chương 275: Bảo Vân công chúa Miễn phí
276 Chương 276: Hung hăng càn quấy không cần nhìn đối thủ Miễn phí
277 Chương 277: Hổ Nhạc Miễn phí
278 Chương 278: Tiên tử khuynh vạn quốc Miễn phí
279 Chương 279: A Lại Da Thiên Hương Đạo Miễn phí
280 Chương 280: Công chúa làm người hầu Miễn phí
281 Chương 281: Bách Chiến Thần Hoàng Miễn phí
282 Chương 282: Tổ Thần miếu Miễn phí
283 Chương 283: Thần Đồng Thiên Binh Đạo Miễn phí
284 Chương 284: Độ Không Khâu Dẫn Miễn phí
285 Chương 285: Tiểu Nê Thu Miễn phí
286 Chương 286: Lão đạo sĩ Miễn phí
287 Chương 287: Cổ xưa bí mật Miễn phí
288 Chương 288: Cửu Ngữ Chân Cung Miễn phí
289 Chương 289: Sóng gió nổi lên Miễn phí
290 Chương 290: Thần nhân Cơ Không Vô Địch Miễn phí
291 Chương 291: Thiên Đạo Viện Miễn phí
292 Chương 292: Nhạc Nghị Miễn phí
293 Chương 293: Ma Cô Miễn phí
294 Chương 294: Trường Sinh thể Miễn phí
295 Chương 295: Mỹ nữ như mây Miễn phí
296 Chương 296: Đại Thế Viện Miễn phí
297 Chương 297: Kinh thiên âm mưu Miễn phí
298 Chương 298: Ta là người đứng đắn Miễn phí
299 Chương 299: Băng Ngữ Hạ mỹ lệ Miễn phí
300 Chương 300: Hoàng Phủ Phượng khiêu khích Miễn phí
301 Chương 301: Quỷ Phù Thụ Miễn phí
302 Chương 302: Đồ quỷ trảm loan Miễn phí
303 Chương 303: Diêu Quang Cự Tử Miễn phí
304 Chương 304: Diêu Quang cổ quốc tính là thứ gì Miễn phí
305 Chương 305: Liên thủ Miễn phí
306 Chương 306: Đại tai nạn bắt đầu Miễn phí
307 Chương 307: Nhìn chằm chằm Miễn phí
308 Chương 308: Trong truyền thuyết môn hộ Miễn phí
309 Chương 309: Cầu hôn tiểu phong ba Miễn phí
310 Chương 310: Trì Tiểu Điệp tâm sự Miễn phí
311 Chương 311: Khinh thường quần hùng Miễn phí
312 Chương 312: Đàm tiếu chiến quần hùng Miễn phí
313 Chương 313: Băng Ngữ Hạ thực lực Miễn phí
314 Chương 314: Bức hôn Miễn phí
315 Chương 315: Giết không tha Miễn phí
316 Chương 316: Một tay chiến song hùng Miễn phí
317 Chương 317: Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới Miễn phí
318 Chương 318: Thiên tài bất quá là sâu kiến mà thôi Miễn phí
319 Chương 319: Chúng địch vây công Miễn phí
320 Chương 320: Cười nhìn vạn địch diệt Miễn phí
321 Chương 321: Đại chiến bắt đầu Miễn phí
322 Chương 322: Quét ngang Miễn phí
323 Chương 323: Tinh Vệ Hàm Thanh Dương Miễn phí
324 Chương 324: Đao kiếm vô địch Miễn phí
325 Chương 325: Đế binh ra Miễn phí
326 Chương 326: Đoạt Đế binh Miễn phí
327 Chương 327: Đại tai nạn Miễn phí
328 Chương 328: Máu nhuộm Thiên Đạo Viện Miễn phí
329 Chương 329: Một kế chôn giết ngàn vạn địch Miễn phí
330 Chương 330: Tiên hiền phòng tuyến Miễn phí
331 Chương 331: Sau đại chiến Miễn phí
332 Chương 332: Cổ xưa môn hộ bí mật Miễn phí
333 Chương 333: Hư Trùng tiên nhân Miễn phí
334 Chương 334: Vực Thần Miễn phí
335 Chương 335: Phối phương Miễn phí
336 Chương 336: Tiến vào cổ xưa môn hộ Miễn phí
337 Chương 337: Diệp Sơ Vân Miễn phí
338 Chương 338: Thiên tài gặp gỡ Miễn phí
339 Chương 339: Thần bí cửa vào Miễn phí
340 Chương 340: Thế Giới Thụ Miễn phí
341 Chương 341: Leo lên Thế Giới Thụ đỉnh phong Miễn phí
342 Chương 342: Thế Giới Thụ bên trên lựa chọn Miễn phí
343 Chương 343: Nghiệp Hỏa Tiễn Miễn phí
344 Chương 344: Đỉnh phong bên trên đỉnh phong Miễn phí
345 Chương 345: Thế Giới Điện kỳ ngộ Miễn phí
346 Chương 346: Thiên Địa Nguyên Tương Miễn phí
347 Chương 347: Vô Thượng Hầu Miễn phí
348 Chương 348: Hư Không Môn Miễn phí
349 Chương 349: Tranh đoạt Hư Không Môn Miễn phí
350 Chương 350: Hư Không Môn huyền cơ Miễn phí
351 Chương 351: Đùa giỡn suồng sã tiên tử Miễn phí
352 Chương 352: Cứu Vực Thần Miễn phí
353 Chương 353: Vực Thần bình phục Miễn phí
354 Chương 354: Mọi người tạo hóa Miễn phí
355 Chương 355: Vạn thể nhất niệm Miễn phí
356 Chương 356: Một thể song phách Miễn phí
357 Chương 357: Gặp Vực Thần Miễn phí
358 Chương 358: Tương kiến khó Miễn phí
359 Chương 359: Hư Trùng tiên nhân Miễn phí
360 Chương 360: Trì Tiểu Đao gặp rủi ro Miễn phí
361 Chương 361: Hổ Khiếu tông Miễn phí
362 Chương 362: Độc xông Hổ Khiếu tông Miễn phí
363 Chương 363: Bí mật dưới lòng đất Miễn phí
364 Chương 364: Hổ Đế thành Miễn phí
365 Chương 365: Đại chiến đem tại Miễn phí
366 Chương 366: Song kiều bá đạo Miễn phí
367 Chương 367: Đại chiến Hổ Khiếu tông Miễn phí
368 Chương 368: Hổ Khiếu tông lão tổ Miễn phí
369 Chương 369: Bát Sí Thần Hổ Miễn phí
370 Chương 370: Đại chiến Bát Sí Thần Hổ Miễn phí
371 Chương 371: Vực Thần xuất thế Miễn phí
372 Chương 372: Vực Thần quét ngang Diêu Quang cổ quốc Miễn phí
373 Chương 373: Tứ Tượng hung phần Miễn phí
374 Chương 374: Uy hiếp Đông Bách Thành Miễn phí
375 Chương 375: Chuẩn bị lên đường Miễn phí
376 Chương 376: Đã qua ân oán Miễn phí
377 Chương 377: Biệt ly Miễn phí
378 Chương 378: Thông hướng U Thánh Giới Miễn phí
379 Chương 379: Phi Hoài thôn Miễn phí
380 Chương 380: Phi Hoài thôn bí mật Miễn phí
381 Chương 381: Phi Dương Tiên Đế di sản Miễn phí
382 Chương 382: Hòa thượng khu quỷ Miễn phí
383 Chương 383: Mộng Nguyện Thụ Miễn phí
384 Chương 384: Lục Bạch Thu Miễn phí
385 Chương 385: Cắt nhựa cây Miễn phí
386 Chương 386: Thiếu nữ áo lam thần bí Miễn phí
387 Chương 387: Cửu Tinh Chân Nhân Miễn phí
388 Chương 388: Thiên quần đảo huyền cơ Miễn phí
389 Chương 389: Cô gái áo lam rời đi Miễn phí
390 Chương 390: Vọng Hào Giác Miễn phí
391 Chương 391: Đáy biển cổ miếu Miễn phí
393 Chương 393: Đừng tới chọc ta Miễn phí
394 Chương 394: Một tay trấn Đế Hoàng Miễn phí
395 Chương 395: Phong bạo bắt đầu Miễn phí
396 Chương 396: Xuất hiện vị hôn thê Miễn phí
397 Chương 397: Giải trừ hôn ước Miễn phí
398 Chương 398: Toán Thiên đạo nhân Miễn phí
399 Chương 399: Đến từ Thiên Lý Hà áp lực Miễn phí
400 Chương 400: Đi tìm vị hôn thê Miễn phí
401 Chương 401: Cô gia mới Miễn phí
402 Chương 402: Viêm Long Miễn phí
403 Chương 403: Vị hôn thê Lam Vận Trúc Miễn phí
404 Chương 404: Liếc mắt đưa tình Miễn phí
405 Chương 405: Một trận hôn ước phong ba Miễn phí
406 Chương 406: Thiên Lý Hà ước định Miễn phí
407 Chương 407: Dương nguyên lão Miễn phí
408 Chương 408: Quyết chiến chi hôn Miễn phí
409 Chương 409: Một chiêu bại địch Miễn phí
410 Chương 410: Âm Dương Đàm Miễn phí
411 Chương 411: Hoàng kim thần điện Miễn phí
412 Chương 412: Thiên Lý Tiên Đế Miễn phí
413 Chương 413: Hoàng Kim Liễu Quan Miễn phí
414 Chương 414: Phong ba khởi Miễn phí
415 Chương 415: Đàm phán Miễn phí
416 Chương 416: Đại chiến đến Miễn phí
417 Chương 417: Khai chiến Miễn phí
418 Chương 418: Tổ sư hiển linh Miễn phí
419 Chương 419: Ban ngày biến đêm tối Miễn phí
420 Chương 420: Lần nữa lên đường Miễn phí
421 Chương 421: Phong Đô thành quỷ Miễn phí
422 Chương 422: Tuyết Ảnh quỷ tộc Miễn phí
423 Chương 423: Đồng hành Miễn phí
424 Chương 424: Phong Đô Quỷ thành Miễn phí
425 Chương 425: Thuyền đò Miễn phí
426 Chương 426: Dạ Hải Miễn phí
427 Chương 427: Dạ Hải bắt Dương Ngư Miễn phí
428 Chương 428: Bội thu Miễn phí
429 Chương 429: Giải thích nghi hoặc Miễn phí
430 Chương 430: Tiểu nhân âm mưu Miễn phí
431 Chương 431: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ Miễn phí
432 Chương 432: Huyết đồ Miễn phí
433 Chương 433: Đi theo ta đi Miễn phí
434 Chương 434: Ngũ Giới Môn Miễn phí
435 Chương 435: Dời núi Miễn phí
436 Chương 436: Quỷ Hà Miễn phí
437 Chương 437: Quỷ Hà kiếm bảo Miễn phí
438 Chương 438: Tiên Nguyệt Mi Miễn phí
439 Chương 439: Đại Trí hòa thượng sợ vợ Miễn phí
440 Chương 440: Thần Nhiên hoàng tử Miễn phí
441 Chương 441: Thanh Kim Tử Miễn phí
442 Chương 442: Kể cho ngươi một cái cố sự Miễn phí
443 Chương 443: Cố sự, không phải ai đều có thể kể Miễn phí
444 Chương 444: Phong Thiên Ngũ Đạo Môn Miễn phí
445 Chương 445: Thần bí quan tài nhỏ Miễn phí
446 Chương 446: Truyền thuyết xa xưa Miễn phí
447 Chương 447: Dạ tập Miễn phí
448 Chương 448: Một bàn tay chụp chết Miễn phí
449 Chương 449: Tỷ phu ngươi cái kia rễ hành Miễn phí
450 Chương 450: Dạ Hải biến trong Miễn phí
722 Chương 722: Tiên gia Miễn phí
721 Chương 721: Thiên Tùng Thụ Tổ ra tay Miễn phí
720 Chương 720: Ngự ngự hắc long Miễn phí
719 Chương 719: Đại thọ Miễn phí
718 Chương 718: Điện nhãn Miễn phí
717 Chương 717: Hóa kiếp nạn Miễn phí
716 Chương 716: Điện hải lôi trạch Miễn phí
715 Chương 715: Giao dịch Miễn phí
714 Chương 714: Trấn Đế thuật lai lịch Miễn phí
713 Chương 713: Trấn Đế thuật Miễn phí
712 Chương 712: Thiên Tùng Thụ Tổ Miễn phí
451 Chương 451: Tổ Lưu Miễn phí
452 Chương 452: Tổ Lưu chủ nhân Miễn phí
453 Chương 453: Chuyện xưa như sương khói Miễn phí
454 Chương 454: Hoàng Cước Phu Miễn phí
455 Chương 455: Dạ Hải bí mật Miễn phí
456 Chương 456: Quần hùng phó Dạ Hải Miễn phí
457 Chương 457: Nhập Dạ Hải Miễn phí
458 Chương 458: Phong vân hội tụ Miễn phí
459 Chương 459: Chuyện bất khả tư nghị Miễn phí
460 Chương 460: Giằng co Miễn phí
461 Chương 461: Quỷ Trùng Ma Tử Miễn phí
462 Chương 462: Cự Khuyết Thánh Tử Miễn phí
463 Chương 463: Minh Độ Trạch một số bí mật Miễn phí
464 Chương 464: Vượt sông Miễn phí
465 Chương 465: Bờ bên kia Miễn phí
466 Chương 466: Bờ bên kia bí mật Miễn phí
467 Chương 467: Tìm hiểu Miễn phí
468 Chương 468: Thiên Luân Hồi Miễn phí
469 Chương 469: Hắc Hải biến mất Miễn phí
470 Chương 470: Bờ bên kia ngộ đạo Miễn phí
471 Chương 471: Ốc đảo bảo tàng Miễn phí
472 Chương 472: Huyết đồ khúc nhạc dạo Miễn phí
473 Chương 473: Tiện tay đồ vạn địch Miễn phí
474 Chương 474: Đồ diệt Miễn phí
475 Chương 475: Thượng thiên quốc độ Miễn phí
476 Chương 476: Tiểu quỷ Tần Quảng Vương Miễn phí
477 Chương 477: Không giống nhau cáo biệt Miễn phí
478 Chương 478: Biệt ly Miễn phí
479 Chương 479: Tai vạ đến nơi Miễn phí
480 Chương 480: Giá cao treo giải thưởng Miễn phí
481 Chương 481: Thần Nhiên Phượng Nữ Miễn phí
482 Chương 482: Thông hướng huyết lộ Miễn phí
483 Chương 483: Bão tố tiến đến Miễn phí
484 Chương 484: Độc chiến bát phương Miễn phí
485 Chương 485: Huyết chiến bắt đầu Miễn phí
486 Chương 486: Vật lộn Miễn phí
487 Chương 487: Dạ Hành Thiên Hoàng Miễn phí
488 Chương 488: Máu tươi ma luyện Miễn phí
489 Chương 489: Đồ diệt vạn địch Miễn phí
490 Chương 490: Thần Nhiên Huyết Phần Miễn phí
491 Chương 491: Thập Bát Thú Miễn phí
492 Chương 492: Thôi Xán Nhất Kích Miễn phí
493 Chương 493: Phượng Nữ xuất chiến Miễn phí
494 Chương 494: Hữu phượng lai nghi Miễn phí
495 Chương 495: Côn Bằng chiến Phượng Hoàng Miễn phí
496 Chương 496: Vang danh thiên hạ Miễn phí
497 Chương 497: Thanh Đồng Giáp Trùng tộc Miễn phí
498 Chương 498: Âm Dương tiên sư Miễn phí
499 Chương 499: Địa Ngu Bảo Thụ Miễn phí
500 Chương 500: Đế Tọa giá lâm Miễn phí
501 Chương 501: Tiên Phàm Miễn phí
502 Chương 502: Ngũ Hành Tiên Giáp Miễn phí
503 Chương 503: Mở ra đệ nhất hung phần Miễn phí
504 Chương 504: Thi Huyết Vân Miễn phí
505 Chương 505: Hung phần bí cảnh Miễn phí
506 Chương 506: Bí cảnh tinh linh Miễn phí
507 Chương 507: Trong truyền thuyết đại tạo hóa Miễn phí
508 Chương 508: Giao dịch Miễn phí
509 Chương 509: Đoạt bảo Miễn phí
510 Chương 510: Trấn cảnh chi bảo Miễn phí
511 Chương 511: Thiên mệnh chân thạch huyền diệu Miễn phí
512 Chương 512: Kim Vực thám hiểm Miễn phí
513 Chương 513: Thần Long Sơn Miễn phí
514 Chương 514: Thần Long Sơn thiên mệnh chân thạch Miễn phí
515 Chương 515: Tìm kiếm thiên mệnh chân thạch Miễn phí
516 Chương 516: Trên đỉnh núi viên đá kia Miễn phí
517 Chương 517: Tảng đá kiêu ngạo Miễn phí
518 Chương 518: Tất cả thiên mệnh chân thạch tranh nhau nhận chủ Miễn phí
519 Chương 519: Kiêu ngạo nhất tảng đá nhận chủ Miễn phí
520 Chương 520: Liếc mắt đưa tình Miễn phí
521 Chương 521: Kim Cương Lý Miễn phí
522 Chương 522: Mộc Vực Miễn phí
523 Chương 523: Mộc Vực hung hiểm Miễn phí
524 Chương 524: Chúng tiên di thất dược viên Miễn phí
525 Chương 525: Cực Dược chi địa Miễn phí
526 Chương 526: Dược điền tu luyện Miễn phí
527 Chương 527: Tu luyện Miễn phí
528 Chương 528: Mười hai mệnh cung Miễn phí
529 Chương 529: Phần bí chi bí Miễn phí
530 Chương 530: Ngũ Tiên Hoàng Sâm Miễn phí
531 Chương 531: Uy hiếp Miễn phí
532 Chương 532: Mở quan tài Miễn phí
533 Chương 533: Thần bí thanh đăng Miễn phí
534 Chương 534: Tiên dược cầu mang đi Miễn phí
535 Chương 535: Ngu Sơn Lão Tiên quốc tầm bảo Miễn phí
536 Chương 536: Bích Thủy Nữ Hoàng Miễn phí
537 Chương 537: Thần bí cổ đầm Miễn phí
538 Chương 538: Long Tôn Thiên Miễn phí
539 Chương 539: Thần Nhiên Phượng Nữ mưu kế Miễn phí
540 Chương 540: Tỷ thí Miễn phí
541 Chương 541: Đi bộ nhàn nhã Miễn phí
542 Chương 542: Thiên Luân Hồi Miễn phí
543 Chương 543: Thiên Luân Hồi thực lực Miễn phí
544 Chương 544: Biến mất Miễn phí
545 Chương 545: Trong đầm bảo vật Miễn phí
546 Chương 546: Thanh Đồng Hoàng Miễn phí
547 Chương 547: Quần tình phấn cang Miễn phí
548 Chương 548: Kim Cương Thánh thể Miễn phí
549 Chương 549: Đổi ý Miễn phí
550 Chương 550: Chiến thiên hạ Miễn phí
551 Chương 551: Đà Sơn Chung Miễn phí
552 Chương 552: Tay không nghênh Đế binh Miễn phí
553 Chương 553: Trong cái nhấc tay vạn địch đều diệt Miễn phí
554 Chương 554: Thần Nhiên Phượng Nữ chết Miễn phí
555 Chương 555: Dạ Thế Hoa Miễn phí
556 Chương 556: Gặp lại Kim Cương Lý Miễn phí
557 Chương 557: Bách Thánh Đế Trận Miễn phí
558 Chương 558: Hắc ám ngôi sao Miễn phí
559 Chương 559: Thần bí vật sống Miễn phí
560 Chương 560: Đế Tọa đợi chiến Miễn phí
561 Chương 561: Bão tố tiến đến Miễn phí
562 Chương 562: Lam Thần Vương Miễn phí
563 Chương 563: Vạn Tướng Trảm Miễn phí
564 Chương 564: Côn Bằng chiến Kim Long Miễn phí
565 Chương 565: Đế thương Miễn phí
566 Chương 566: Vạn Đạo Quyền Miễn phí
567 Chương 567: Chung cực chi thức Miễn phí
568 Chương 568: Chư Ảm Miễn phí
569 Chương 569: Đế Tọa cái chết Miễn phí
570 Chương 570: Cự Khuyết Tam tổ Miễn phí
571 Chương 571: Nuốt Tam tổ Miễn phí
572 Chương 572: Thổ Vực Miễn phí
573 Chương 573: Thiên Lăng Miễn phí
574 Chương 574: Gặp lại mê thất thần đảo Miễn phí
575 Chương 575: Tổ Thành thành chủ Miễn phí
576 Chương 576: Vô địch quét ngang Miễn phí
577 Chương 577: Tử Đồ Miễn phí
578 Chương 578: Người không đầu Miễn phí
579 Chương 579: Vệ Thần thị vệ trưởng Miễn phí
580 Chương 580: Thiên Thần Lệnh Miễn phí
581 Chương 581: Chiến thể kiếp Miễn phí
582 Chương 582: Đại tai nạn Miễn phí
583 Chương 583: Thứ mười ba mệnh cung Miễn phí
584 Chương 584: Cung thành Miễn phí
585 Chương 585: Huyết tế Miễn phí
586 Chương 586: Thiên Lý Hồi Du Miễn phí
587 Chương 587: Đại Trí hòa thượng ra tay Miễn phí
588 Chương 588: Nhân tộc phản kích Miễn phí
589 Chương 589: Thiên Diệt đại đồ sát Miễn phí
590 Chương 590: Thiên Diệt về sau vẫn là Thiên Diệt Miễn phí
591 Chương 591: Giết tới Tiên Đế chân khí đào vong Miễn phí
592 Chương 592: Người không đầu vô địch Miễn phí
593 Chương 593: Sợ vỡ mật Miễn phí
594 Chương 594: Thần đảo ngục giam Miễn phí
595 Chương 595: Quỷ Yếm Miễn phí
596 Chương 596: Quỷ Yếm truyền thuyết Miễn phí
597 Chương 597: Ly biệt không đổ lệ! Miễn phí
598 Chương 598: Uy hiếp thiên hạ Miễn phí
599 Chương 599: Đồ Tổ Thành Miễn phí
600 Chương 600: Khởi Nguyên Quỷ Pháo Miễn phí
601 Chương 601: Một đồ trăm vạn đại quân Miễn phí
602 Chương 602: Ngũ đại Quỷ Ma Vương Miễn phí
603 Chương 603: Quỷ Tổ Thụ Miễn phí
604 Chương 604: Thiên Đọa Chân Thần Miễn phí
605 Chương 605: Phi Dương Tiên Đế Miễn phí
606 Chương 606: Mười ba vị Tiên Đế Miễn phí
607 Chương 607: Tổ giới diệt Miễn phí
608 Chương 608: Thạch Dược giới Miễn phí
609 Chương 609: Thạch Hạo Miễn phí
610 Chương 610: Tử Yên phu nhân Miễn phí
611 Chương 611: Truyền thụ Miễn phí
612 Chương 612: Vô Cấu thể Miễn phí
613 Chương 613: Thạch Nhân tộc Miễn phí
614 Chương 614: Xích Lang Thảo Miễn phí
615 Chương 615: Tử Hồn Miễn phí
616 Chương 616: Bạch Ông cầu hiền Miễn phí
617 Chương 617: Cổ Tùng Yêu Vương Miễn phí
618 Chương 618: Thân ngoảnh đầu nhà tranh Miễn phí
619 Chương 619: Luyện đan như rang đậu Miễn phí
620 Chương 620: Cự Trúc quốc Miễn phí
621 Chương 621: Cầu hiền Miễn phí
622 Chương 622: Vạn cổ ta nhất cuồng Miễn phí
623 Chương 623: Chuyện cũ đều là thành gió Miễn phí
624 Chương 624: Cao ngạo thiếu nữ Miễn phí
625 Chương 625: Đánh võ mồm Miễn phí
626 Chương 626: Gặp lại ngang ngược nữ Miễn phí
627 Chương 627: Thạch Nhân phường Miễn phí
628 Chương 628: Thời gian của ta rất quý giá Miễn phí
629 Chương 629: Đấu giá Miễn phí
630 Chương 630: Đế lô Miễn phí
631 Chương 631: Tiền, ta có là Miễn phí
632 Chương 632: Dược Đạo Kê Miễn phí
633 Chương 633: Một gà vô giá Miễn phí
634 Chương 634: Ngoan Thế Tiên Đế tảng đá Miễn phí
635 Chương 635: Trường Thọ Quả Miễn phí
636 Chương 636: Thần bí ngựa gỗ Miễn phí
637 Chương 637: Huyết Nhuyễn Thần Miễn phí
638 Chương 638: Liệt gia diệt vong Miễn phí
639 Chương 639: Một mực là truyền thuyết Miễn phí
640 Chương 640: Gặp lại lần nữa Miễn phí
641 Chương 641: Mời chào Miễn phí
642 Chương 642: Dược đạo vô song Miễn phí
643 Chương 643: Kim tán chi đạo Miễn phí
644 Chương 644: Trong truyền thuyết tiên lộ Miễn phí
645 Chương 645: Một ngụm nói toạc ra Miễn phí
646 Chương 646: Cự Trúc quốc dược viên Miễn phí
647 Chương 647: Hoàng Phủ Hào Miễn phí
648 Chương 648: Khánh Dư Miễn phí
650 Chương 650: Dưỡng hoa chi đạo Miễn phí
649 Chương 649: Hung Tinh Hoa Miễn phí
651 Chương 651: Hung Tinh Hoa ăn người rồi Miễn phí
652 Chương 652: Thúy Trúc Miễn phí
653 Chương 653: Phương nhân đã đi Miễn phí
654 Chương 654: Đi con đường nào Miễn phí
655 Chương 655: Tử Yên phu nhân nhường ngôi Miễn phí
656 Chương 656: Hoàng Phủ thế gia trả thù Miễn phí
657 Chương 657: Binh lâm thành hạ Miễn phí
658 Chương 658: Bức cung Miễn phí
659 Chương 659: Mở cửa nghênh địch Miễn phí
660 Chương 660: Cười hí chúng địch Miễn phí
661 Chương 661: Công phu sư tử ngoạm Miễn phí
662 Chương 662: Trong lúc nói cười đại tộc diệt Miễn phí
663 Chương 663: Cảnh cáo thiên hạ Miễn phí
664 Chương 664: Hoàng Phủ gia đối sách Miễn phí
665 Chương 665: Nhàn tới tu đạo Miễn phí
666 Chương 666: Thần bí xe ngựa Miễn phí
667 Chương 667: Viên Thải Hà Miễn phí
668 Chương 668: Thiên Phong Thần Tông Miễn phí
669 Chương 669: Truyền thuyết Miễn phí
670 Chương 670: Lão yêu Thiết Nghĩ Miễn phí
671 Chương 671: Thiết Nghĩ bí mật Miễn phí
672 Chương 672: Xuất thủy khẩu Miễn phí
673 Chương 673: Long công chúa Miễn phí
674 Chương 674: Long Ngưu xuất thủy Miễn phí
675 Chương 675: Long Ngưu bí mật Miễn phí
676 Chương 676: Hoàng Ngưu Long Miễn phí
677 Chương 677: Khiêu chiến Miễn phí
678 Chương 678: Toái Tinh Cung Miễn phí
679 Chương 679: Chết cho ngươi xem Miễn phí
680 Chương 680: Khởi tử hoàn sinh Miễn phí
681 Chương 681: Chân ngôn một tiễn Miễn phí
682 Chương 682: Tạm biệt Miễn phí
683 Chương 683: Thiên Tùng Sơn Miễn phí
684 Chương 684: Chúc thọ Miễn phí
685 Chương 685: Thiết Nghĩ sự tình Miễn phí
686 Chương 686: Tử Yên phu nhân Miễn phí
687 Chương 687: Thiếu nữ thần bí Miễn phí
688 Chương 688: Phong Hoàng Miễn phí
689 Chương 689: Tân khách tụ tập Miễn phí
690 Chương 690: Ngộ Đạo Phong Miễn phí
691 Chương 691: Ngộ Đạo Phong bí mật Miễn phí
692 Chương 692: Không có điều kỳ quái nhất chỉ có càng kỳ quái hơn Miễn phí
693 Chương 693: Chúng Thần Chi Thủ Miễn phí
694 Chương 694: Cược dược liệu Miễn phí
695 Chương 695: Dược vương đây chẳng qua là củ cải rau xanh Miễn phí
696 Chương 696: Tinh Hải Dược Thánh Miễn phí
697 Chương 697: Ngủ gối mỹ nhân đầu gối Miễn phí
698 Chương 698: Luyện đan mà thôi Miễn phí
699 Chương 699: Chết không nhận thua Miễn phí
700 Chương 700: Hôi phi yên diệt Miễn phí
701 Chương 701: Lụa vàng Miễn phí
702 Chương 702: Lụa vàng bên trên người Miễn phí
703 Chương 703: Bí mật Miễn phí
704 Chương 704: Thiết Nghĩ quá khứ bí mật Miễn phí
705 Chương 705: Âm mưu Miễn phí
706 Chương 706: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Miễn phí
707 Chương 707: Diễn kịch Miễn phí
708 Chương 708: Thôn Tiên Ma Quán Miễn phí
709 Chương 709: Giết địch như làm thịt gà Miễn phí
710 Chương 710: Ma Đường Thần Vương Miễn phí
711 Chương 711: Giương oai Miễn phí
723 Chương 723: Hắc Hồ Miễn phí
724 Chương 724: Bạch Vân quán chủ Miễn phí
725 Chương 725: Bị tập kích Miễn phí
726 Chương 726: Mỹ nữ khuynh thành Miễn phí
727 Chương 727: Minh Dạ Tuyết Miễn phí
728 Chương 728: Diệp Khuynh Thành lai lịch Miễn phí
729 Chương 729: Dược thành Miễn phí
730 Chương 730: Đại hội khúc nhạc dạo Miễn phí
731 Chương 731: Lý Thất Dạ chuẩn bị Miễn phí
732 Chương 732: Quỷ Thủ Thánh Y Miễn phí
733 Chương 733: Quan Trí Vương phủ Miễn phí
734 Chương 734: Quan Trí Vương Miễn phí
735 Chương 735: Độc thương Miễn phí
736 Chương 736: Quỷ Chiểu Điệt Miễn phí
737 Chương 737: Y thuật vô song Miễn phí
738 Chương 738: Tào Quốc Dược Miễn phí
739 Chương 739: Bạch Phát Dược Thần Miễn phí
740 Chương 740: Phi Vân Tôn Giả Miễn phí
741 Chương 741: Phi Vân Tôn Giả thủ đoạn Miễn phí
742 Chương 742: Phi Vân Tôn Giả đầu độc Miễn phí
743 Chương 743: Trước cơn bão tố Miễn phí
744 Chương 744: Hùng hổ dọa người Miễn phí
745 Chương 745: Bội Ngọc công tử Miễn phí
746 Chương 746: Đánh hắn Miễn phí
747 Chương 747: Thiên Mệnh Tinh Thể Miễn phí
748 Chương 748: Quyết đấu Miễn phí
749 Chương 749: Phá Thiên Mệnh Tinh Thể Miễn phí
750 Chương 750: Giang Hải Hoàng Miễn phí
751 Chương 751: Hắc Xà Miễn phí
752 Chương 752: Dược đạo ngự mộc Miễn phí
753 Chương 753: Điểm dây leo hóa cự nhân Miễn phí
754 Chương 754: Tróc Nguyệt Chu Miễn phí
755 Chương 755: Nịch Thủy Xà Thiểm Điện Dăng Miễn phí
756 Chương 756: Thần Thiết Yêu Miễn phí
757 Chương 757: Phồn Tinh Điểm Điểm Miễn phí
758 Chương 758: Dược quốc Tiên gia Miễn phí
759 Chương 759: Giằng co Miễn phí
760 Chương 760: Cuồn cuộn sóng ngầm Miễn phí
761 Chương 761: Minh Dạ Tuyết kế hoạch Miễn phí
762 Chương 762: Tiên gia Dược Tổ Miễn phí
763 Chương 763: Thiết Nghĩ cường hoành Miễn phí
764 Chương 764: Huyết tẩy Tiên gia Miễn phí
765 Chương 765: Cổ Thánh tổ Miễn phí
766 Chương 766: Ô cốt Miễn phí
767 Chương 767: Ô cốt vô địch Miễn phí
768 Chương 768: Dược quốc Thần Vương Miễn phí
769 Chương 769: Chước Hỏa Đế Lô Miễn phí
770 Chương 770: Thần Thú Tiên Cầm Miễn phí
772 Chương 772: Không chiến mà kết thúc Miễn phí
771 Chương 771: Phượng Hoàng Miễn phí
773 Chương 773: Kề gối nói chuyện Miễn phí
774 Chương 774: Ước chiến Bạch Phát Dược Thần Miễn phí
775 Chương 775: Phượng Hoàng bí mật Miễn phí
776 Chương 776: Phượng Hoàng phục sinh Miễn phí
777 Chương 777: Đánh cược bắt đầu Miễn phí
778 Chương 778: Tinh thọ dược Miễn phí
779 Chương 779: Bất khả tư nghị nhất luyện dược Miễn phí
780 Chương 780: Thiên dược Miễn phí
781 Chương 781: Thất bại thảm hại Miễn phí
782 Chương 782: Bổ Thiên cao Miễn phí
783 Chương 783: Thuốc dẫn thiên hỏa Miễn phí
784 Chương 784: Trong truyền thuyết Hắc Hồ Miễn phí
785 Chương 785: Dược quốc tính toán Miễn phí
786 Chương 786: Tiên Đế lồng giam Miễn phí
787 Chương 787: Trảm Thần Vương Miễn phí
788 Chương 788: Dược quốc đầu hàng Miễn phí
789 Chương 789: Bách Thọ Dược Đế Miễn phí
790 Chương 790: Hạ màn kết thúc Miễn phí
791 Chương 791: Trọng thác Thiết Nghĩ Miễn phí
792 Chương 792: Huyết thệ khế Miễn phí
793 Chương 793: Minh Dạ Tuyết thân thế bí mật Miễn phí
794 Chương 794: Thả Phượng Hoàng Miễn phí
795 Chương 795: Đem muốn rời đi Miễn phí
796 Chương 796: Ly biệt Miễn phí
797 Chương 797: Tiễn Vô Song lại đến khiêu chiến Miễn phí
798 Chương 798: Đánh cược Miễn phí
799 Chương 799: Giết không chết Miễn phí
800 Chương 800: Trấn áp thương thiên quyền Miễn phí
801 Chương 801: Đưa cung Miễn phí
802 Chương 802: Lên đường Miễn phí
803 Chương 803: Ma luyện Miễn phí
804 Chương 804: Lão ba ba Miễn phí
805 Chương 805: Thiết gia Miễn phí
806 Chương 806: Thiết Lan Miễn phí
807 Chương 807: Ngưu Hoàng Miễn phí
808 Chương 808: Ngưu Hoàng khéo đưa đẩy Miễn phí
809 Chương 809: Hoàng đình tụ hội Miễn phí
810 Chương 810: Điểu Hoàng Thánh Phi Miễn phí
811 Chương 811: Trở mặt vô tình Miễn phí
812 Chương 812: Phi Vân Tôn Giả đầu độc Miễn phí
813 Chương 813: Du thuyết Miễn phí
814 Chương 814: Tiễn Vô Song tới Miễn phí
815 Chương 815: Chế tạo Tiễn Vô Song Miễn phí
816 Chương 816: Tuyệt mỹ chi thể Miễn phí
817 Chương 817: Lâu Mộ phái Miễn phí
818 Chương 818: Tứ Nhãn Long Kê Miễn phí
819 Chương 819: Thích khoác lác Long Kê Miễn phí
820 Chương 820: Diệu Thiền Miễn phí
821 Chương 821: Thiên quân vạn mã vây Thiết gia Miễn phí
822 Chương 822: Tiễn đạo vô song Miễn phí
823 Chương 823: Cổ Hoàng thụ Miễn phí
824 Chương 824: Giết Đại Hiền Miễn phí
825 Chương 825: Thi Thần Miễn phí
826 Chương 826: Kim Cương Thần Miễn phí
827 Chương 827: Thi Thần thuế biến Miễn phí
828 Chương 828: Tiễn Vô Song phá giải Thiên Mệnh Tinh Thể Miễn phí
829 Chương 829: Diệt tam giáo Miễn phí
830 Chương 830: Thiếu nữ thần bí Miễn phí
831 Chương 831: Long Kinh Tiên Miễn phí
832 Chương 832: Long Hổ Quân Vương Miễn phí
833 Chương 833: Nha đầu điên Miễn phí
834 Chương 834: Diệu Thiền trí tuệ Miễn phí
835 Chương 835: Thạch mở đoạt bảo Miễn phí
836 Chương 836: Thiên Vực phế tích Miễn phí
837 Chương 837: Truyền thuyết phía sau màn hắc thủ Miễn phí
838 Chương 838: Liếc mắt đưa tình Miễn phí
839 Chương 839: Mở ra Bệ Ngạn thú thổ Miễn phí
840 Chương 840: Diệp Khuynh Thành thủ đoạn Miễn phí
841 Chương 841: Long Kê Tôn Giả Miễn phí
842 Chương 842: Phong tình Miễn phí
843 Chương 843: Dẫn dụ Miễn phí
844 Chương 844: Tu sĩ đại cương Miễn phí
845 Chương 845: Mộ tổ Miễn phí
846 Chương 846: Thần Thú Thiên Vực lai lịch Miễn phí
847 Chương 847: Thiên Trận Thiếu Hoàng Miễn phí
848 Chương 848: Quỳ Ngưu Miễn phí
849 Chương 849: Khiêu chiến Miễn phí
850 Chương 850: Kim Xà tùy Kim Ô Miễn phí
851 Chương 851: Tiễn bại Kim Ô Miễn phí
852 Chương 852: Đế Cương Miễn phí
853 Chương 853: Mai Ngạo Nam Miễn phí
854 Chương 854: Thạch nhân Miễn phí
855 Chương 855: Quá khứ bí mật Miễn phí
856 Chương 856: Truyền thuyết đồ Tiên Đế chi chiến Miễn phí
857 Chương 857: Chỉ có chữ tình nhất đả thương người Miễn phí
858 Chương 858: Diệp Khuynh Thành âm mưu Miễn phí
859 Chương 859: Thú thổ mở Miễn phí
860 Chương 860: Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu Miễn phí
861 Chương 861: Kỳ ngộ tạo hóa Miễn phí
862 Chương 862: Mười tám Thiên Thiếu Miễn phí
863 Chương 863: Mai Ngạo Nam cuồng ngạo Miễn phí
864 Chương 864: Như băng mỹ nam tử Miễn phí
865 Chương 865: Thần miếu Miễn phí
866 Chương 866: Vô địch quân đoàn Miễn phí
867 Chương 867: Bệ Ngạn thành Miễn phí
868 Chương 868: Bệ Ngạn thành thạch nhân Miễn phí
869 Chương 869: Sư yêu quân đoàn Miễn phí
870 Chương 870: Kim Ô chiến y Miễn phí
871 Chương 871: Chiến Kim Ô Miễn phí
872 Chương 872: Trảm Kim Ô đồ Sư Đế Miễn phí
873 Chương 873: Nhập đầm lầy Miễn phí
874 Chương 874: Diệp Khuynh Thành cường đại Miễn phí
875 Chương 875: Huyết Thủ Ma Đồ Miễn phí
876 Chương 876: Thể phương Miễn phí
877 Chương 877: Ngàn vạn năm tính toán Miễn phí
878 Chương 878: Quần hùng hội tụ Miễn phí
879 Chương 879: Đế Cốt Cung Miễn phí
880 Chương 880: Mười tám giáo Miễn phí
881 Chương 881: Đại chiến đem tại Miễn phí
882 Chương 882: Thạch Long Thần Miễn phí
883 Chương 883: Hạt Thần Miễn phí
884 Chương 884: Bất Phá Đế Hoàng Miễn phí
885 Chương 885: Đế Tôn Miễn phí
886 Chương 886: Diệp Khuynh Thành âm mưu Miễn phí
887 Chương 887: Ta chính là quy tắc Miễn phí
888 Chương 888: Thiên Diệt Nã Tiên Miễn phí
889 Chương 889: Một quyền nát Diệp Khuynh Thành Miễn phí
890 Chương 890: Bàn Long Phiên Miễn phí
891 Chương 891: Trảm Thần Hoàng Miễn phí
892 Chương 892: Hủy Đế binh Miễn phí
893 Chương 893: Chiến Thạch Phong quốc Miễn phí
894 Chương 894: Ma Bằng Miễn phí
895 Chương 895: Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương Miễn phí
896 Chương 896: Tiên Đế chân khí thần phục Miễn phí
897 Chương 897: Thần. Thiên Diệt Miễn phí
898 Chương 898: Đề Thiên Cốc kế hoạch Miễn phí
899 Chương 899: Thiên Tùng Thụ Tổ giương oai Miễn phí
900 Chương 900: Độc chiến song Thần Hoàng Miễn phí
901 Chương 901: Tam đế trận Miễn phí
902 Chương 902: Đề Thiên Cốc diệt Miễn phí
903 Chương 903: Nhất Dương Đằng Miễn phí
904 Chương 904: Đoạt tạo hóa Miễn phí
905 Chương 905: Diệt thể kiếp Miễn phí
906 Chương 906: Hủy thọ suy Miễn phí
907 Chương 907: Tinh Hải giáo bị diệt Miễn phí
908 Chương 908: Mai Ngạo Nam cơ hội Miễn phí
909 Chương 909: Trước khi lên đường Miễn phí
910 Chương 910: Con đường tương lai Miễn phí
911 Chương 911: Nhập Khô Thạch Viện Miễn phí
912 Chương 912: Sườn đồi dưới người Miễn phí
913 Chương 913: Chuyện cũ ung dung Miễn phí
914 Chương 914: Biết nói chuyện vịt đá Miễn phí
915 Chương 915: Chuyện cũ không thể đuổi Miễn phí
916 Chương 916: Bóng tối vô tận Miễn phí
917 Chương 917: Thời Nguyên Đằng hạt giống Miễn phí
918 Chương 918: Trong truyền thuyết cuối cùng Miễn phí
919 Chương 919: Hỏi thế gian người là vật gì Miễn phí
920 Chương 920: Lại là một trận đánh cược Miễn phí
921 Chương 921: Trong hồ bí mật Miễn phí
922 Chương 922: Thiên khung Miễn phí
923 Chương 923: Huyết Tổ Tứ Thương Nữ Miễn phí
924 Chương 924: Huyết tộc khởi nguyên Miễn phí
925 Chương 925: Huyết tộc bí mật Miễn phí
926 Chương 926: Huyết trì Miễn phí
927 Chương 927: Huyết tộc Thủy tổ truyền thuyết Miễn phí
928 Chương 928: Đạo kiếm Miễn phí
929 Chương 929: Không Hãm sa mạc Miễn phí
930 Chương 930: Thiên đạo thủy tự Miễn phí
931 Chương 931: Bí mật trong bí mật Miễn phí
932 Chương 932: Tô Hàng quốc Y Xuyên Miễn phí
933 Chương 933: Nghi là cố nhân đến Miễn phí
934 Chương 934: Thủy tạ viên Miễn phí
935 Chương 935: Gặp lại cố nhân Miễn phí
936 Chương 936: Diệp Sơ Vân Miễn phí
937 Chương 937: Như hình với bóng Miễn phí
938 Chương 938: Hộ Thiên giáo Miễn phí
939 Chương 939: Đô Thiên giáo chủ Miễn phí
940 Chương 940: Tố Chân Miễn phí
941 Chương 941: Tố Chân xuất thân Miễn phí
942 Chương 942: Gặp lại cố nhân Miễn phí
943 Chương 943: Tiên tử mê người Miễn phí
944 Chương 944: Quất ngươi mông đẹp Miễn phí
945 Chương 945: Thánh Thành Miễn phí
946 Chương 946: Bán Nguyệt công chúa Miễn phí
947 Chương 947: Thiên Huyền lão nhân Miễn phí
948 Chương 948: Xích Dạ Bảo Vương Miễn phí
949 Chương 949: Long Thụ Miễn phí
950 Chương 950: Tưới nước Long Thụ Miễn phí
951 Chương 951: Ngọc phong Miễn phí
952 Chương 952: Tư Viên Viên Miễn phí
953 Chương 953: Tư Viên Viên lựa chọn Miễn phí
954 Chương 954: Nhập Thánh Thành Miễn phí
955 Chương 955: Hổ Khâu Miễn phí
956 Chương 956: Long Đài Miễn phí
957 Chương 957: Quần hùng khiêu khích Miễn phí
958 Chương 958: Long Đài được bảo Miễn phí
959 Chương 959: Khoái Kiếm Hầu khoái kiếm Miễn phí
960 Chương 960: Xích Dạ quốc Thái Thượng trưởng lão Miễn phí
961 Chương 961: Chết không có chỗ chôn Miễn phí
962 Chương 962: Xích Tử Tiên Miễn phí
963 Chương 963: Phục Long Sơn Miễn phí
964 Chương 964: Hãn hải bên trong tồn tại Miễn phí
965 Chương 965: Một chút chuyện cũ Miễn phí
966 Chương 966: Giao dịch Miễn phí
967 Chương 967: Thừa Thiên Vương Miễn phí
968 Chương 968: Lâm Thiên Đế Miễn phí
970 Chương 970: Cừu hận Miễn phí
971 Chương 971: Lôi Tháp Miễn phí
972 Chương 972: Xuất nhập như chỗ không người Miễn phí
973 Chương 973: Lôi Tháp chi chủ Miễn phí
974 Chương 974: Trèo lên Lôi Tháp Miễn phí
975 Chương 975: Huyết Ngưu Thần Ma Miễn phí
976 Chương 976: Giao dịch Miễn phí
977 Chương 977: Phong vân động Miễn phí
978 Chương 978: Thần Chiến Sơn dị tượng Miễn phí
979 Chương 979: Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh Miễn phí
980 Chương 980: Nhập Thần Chiến Sơn Miễn phí
969 Chương 969: Khiêu chiến Xích Dạ quốc Miễn phí
981 Chương 981: Gặp lại Y Xuyên Miễn phí
982 Chương 982: Truyền đạo Miễn phí
983 Chương 983: Huyết tộc bá đạo Miễn phí
984 Chương 984: Nhấc tay giết địch Miễn phí
985 Chương 985: Quá yếu Miễn phí
986 Chương 986: Tay không băng Đế binh Miễn phí
987 Chương 987: Đánh lén Miễn phí
988 Chương 988: Trấn áp Miễn phí
989 Chương 989: Nghịch chuyển Miễn phí
990 Chương 990: Liều mình cứu yêu Miễn phí
991 Chương 991: Thần bí thế giới dưới lòng đất Miễn phí
992 Chương 992: Đồng thành Miễn phí
993 Chương 993: Đăng lâm Đệ Nhất Phong Miễn phí
994 Chương 994: Đồ Tiên Đế Trận Miễn phí
995 Chương 995: Bạo Phong Thần Miễn phí
996 Chương 996: Phệ Huyết Chú Miễn phí
997 Chương 997: Hoàng kim quan tài nhỏ bên trong bảo bối Miễn phí
998 Chương 998: Trần Huyết tiên đế chấp niệm Miễn phí
999 Chương 999: Thần bí thanh niên Miễn phí
1000 Chương 1000: Diệt Đao Đế tông Miễn phí
1001 Chương 1001: Vương gia Miễn phí
1002 Chương 1002: Vương Động Thiên Miễn phí
1003 Chương 1003: Gặp lại cố nhân Miễn phí
1004 Chương 1004: Tiên thể vô địch Miễn phí
1005 Chương 1005: Người cầm lái Miễn phí
1006 Chương 1006: Đồ sát Miễn phí
1007 Chương 1007: Hôi phi yên diệt Miễn phí
1008 Chương 1008: Gặp nhau Miễn phí
1009 Chương 1009: Thời gian tốt đẹp Miễn phí
1010 Chương 1010: Táng Phật cao nguyên Miễn phí
1011 Chương 1011: Món đồ kia Miễn phí
1012 Chương 1012: Ngọa Long Tuyền Miễn phí
1013 Chương 1013: Mũ phẳng thanh niên thân phận Miễn phí
1014 Chương 1014: Vô danh tiểu phật tự Miễn phí
1015 Chương 1015: Tàng Kinh Các Miễn phí
1016 Chương 1016: Ngọa Long Nhai lai lịch Miễn phí
1017 Chương 1017: Nhập đạo hỏi phật Miễn phí
1018 Chương 1018: Gặp lại Trung Châu công chúa Miễn phí
1019 Chương 1019: Vì yêu sinh hận Miễn phí
1020 Chương 1020: Bí mật của quá khứ Miễn phí
1021 Chương 1021: Là yêu hay là hận Miễn phí
1022 Chương 1022: Bạch Kiếm Chân Miễn phí
1023 Chương 1023: Băng Ngữ Hạ Miễn phí
1024 Chương 1024: Linh Sơn Miễn phí
1025 Chương 1025: Linh Sơn thập bát tự Miễn phí
1026 Chương 1026: Tịnh Không tự Miễn phí
1027 Chương 1027: Biện phật Miễn phí
1028 Chương 1028: Nam Đế Miễn phí
1029 Chương 1029: Khiêu chiến Tứ Phật tự Miễn phí
1030 Chương 1030: Bát Diện Quang Minh Bồ Tát Miễn phí
1031 Chương 1031: Phật pháp vô địch Miễn phí
1032 Chương 1032: Độ hóa Miễn phí
1033 Chương 1033: Nhất niệm thành Phật Miễn phí
1034 Chương 1034: Sư Lợi Bồ Tát Miễn phí
1035 Chương 1035: Vĩnh biệt, thiếu gia Miễn phí
1036 Chương 1036: Nam Đế thỉnh giáo Miễn phí
1037 Chương 1037: Tiên Vương truyền thuyết Miễn phí
1038 Chương 1038: Phệ Đà Kim Cương Miễn phí
1039 Chương 1039: Lại gặp Mai Tố Dao Miễn phí
1040 Chương 1040: Mai Tố Dao mỹ lệ Miễn phí
1041 Chương 1041: Phi Thiên Thánh Nữ Miễn phí
1042 Chương 1042: Nhân Vương Miễn phí
1043 Chương 1043: Đế Ma tiểu thế giới xuất thế Miễn phí
1044 Chương 1044: Đế Ma tiểu thế giới truyền thuyết Miễn phí
1045 Chương 1045: Khô Phong Tôn Giả Miễn phí
1046 Chương 1046: Sóng gió nổi lên Miễn phí
1047 Chương 1047: Một câu địch Thần Vương Miễn phí
1048 Chương 1048: Một người chống vạn địch Miễn phí
1049 Chương 1049: Chỉ có quét ngang Miễn phí
1050 Chương 1050: Duy ta vô địch Miễn phí
1051 Chương 1051: Đa Văn Kim Cương Miễn phí
1052 Chương 1052: Cửu Kiếm lão nhân Miễn phí
1053 Chương 1053: Toái thiết Miễn phí
1054 Chương 1054: Phi Tiên giáo sứ giả Miễn phí
1055 Chương 1055: Đối chọi gay gắt Miễn phí
1056 Chương 1056: Vô địch tư thái Miễn phí
1057 Chương 1057: Máu tươi ba bước Miễn phí
1058 Chương 1058: Ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối Miễn phí
1059 Chương 1059: Băng Ngữ Hạ mỹ lệ Miễn phí
1060 Chương 1060: Mai Tố Dao đường Miễn phí
1061 Chương 1061: Đêm không ngủ Miễn phí
1062 Chương 1062: Bạch Kiếm Chân Miễn phí
1063 Chương 1063: Băng Ngữ Hạ lựa chọn Miễn phí
1064 Chương 1064: Đế Ma tiểu thế giới Miễn phí
1065 Chương 1065: Thần Nguyệt Kim Thụ Miễn phí
1066 Chương 1066: Thiên Khí Ma Vương Miễn phí
1067 Chương 1067: Mộc Kiếm Thánh Ma Miễn phí
1068 Chương 1068: Kiếm chi sắc Miễn phí
1069 Chương 1069: Viêm Ma Miễn phí
1070 Chương 1070: Hỏa Thần Ôn Tâm Miễn phí
1071 Chương 1071: Thần Mộng Hồi Miễn phí
1072 Chương 1072: Thanh Huyền Bát Tổ Miễn phí
1073 Chương 1073: Xé nát Miễn phí
1074 Chương 1074: Ma Sách Cung Miễn phí
1075 Chương 1075: Đao chiến Tiên thể Miễn phí
1076 Chương 1076: Trần Bảo Kiều vô địch Miễn phí
1077 Chương 1077: Trọng mạn lĩnh vực Miễn phí
1078 Chương 1078: Uy hiếp Miễn phí
1079 Chương 1079: Thiên Khí Ma Vương Miễn phí
1080 Chương 1080: Giao dịch Miễn phí
1081 Chương 1081: Ma Giới tân bí Miễn phí
1082 Chương 1082: Nhập Ma Sách Cung Miễn phí
1083 Chương 1083: Lâm Thiên Đế lai lịch Miễn phí
1084 Chương 1084: Trùng Quản, Cơ Giới Thuyền Miễn phí
1085 Chương 1085: Trảm Ma Đài Miễn phí
1086 Chương 1086: Đế Cương Miễn phí
1087 Chương 1087: Di thất thời đại Miễn phí
1088 Chương 1088: Thiết Thi Miễn phí
1089 Chương 1089: Thấp bé lão nhân Miễn phí
1090 Chương 1090: Thái Nhất Sinh Thủy Miễn phí
1091 Chương 1091: Cấy ghép Vạn Thế Thụ Miễn phí
1092 Chương 1092: Cửu Giới tổng sứ Miễn phí
1093 Chương 1093: Bắc hành Miễn phí
1094 Chương 1094: Chúng đế chi quốc Miễn phí
1095 Chương 1095: Uy hiếp thiên địa Miễn phí
1096 Chương 1096: Đối cứng Đế binh Miễn phí
1097 Chương 1097: Ngũ Đế Miễn phí
1098 Chương 1098: Tam đại Đế Hoàng Miễn phí
1099 Chương 1099: Lựa chọn Miễn phí
1100 Chương 1100: Đế Vệ Miễn phí
1101 Chương 1101: Thiên Tàng Kim Thủy Miễn phí
1102 Chương 1102: Khiêu chiến Miễn phí
1103 Chương 1103: Làm nóng người Miễn phí
1104 Chương 1104: Chiến qua cường hoành Miễn phí
1105 Chương 1105: Hóa Thần Chiến Đế đạo Miễn phí
1106 Chương 1106: Trấn Phong Thương Thiên Quyền Miễn phí
1107 Chương 1107: Đánh lén Miễn phí
1108 Chương 1108: Vạn dặm truy sát Miễn phí
1109 Chương 1109: Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi Miễn phí
1110 Chương 1110: Thần Tổ Miễn phí
1111 Chương 1111: Trảm Đạo Tiên Trát Miễn phí
1112 Chương 1112: Bộ Liên Hương cuồng bạo Miễn phí
1113 Chương 1113: Yêu cùng hận Miễn phí
1114 Chương 1114: Một yêu ngàn vạn năm Miễn phí
1115 Chương 1115: Chinh Đồ xuất phát Miễn phí
1116 Chương 1116: Khó tả Miễn phí
1117 Chương 1117: Lại gặp tiểu Nê Thu Miễn phí
1118 Chương 1118: Lão Vô tự Miễn phí
1119 Chương 1119: Vạn Niệm Hồ Miễn phí
1120 Chương 1120: Một trận đánh cược Miễn phí
1121 Chương 1121: Biện phật Miễn phí
1122 Chương 1122: Rời đi Miễn phí
1123 Chương 1123: Không Thư Miễn phí
1124 Chương 1124: Rung chuyển Táng Phật cao nguyên Miễn phí
1125 Chương 1125: Thiển Tố Vân Miễn phí
1127 Chương 1127: Phong ba khởi Miễn phí
1128 Chương 1128: Binh lâm thành hạ Miễn phí
1129 Chương 1129: Thần bí kẻ tù tội Miễn phí
1130 Chương 1130: Mục Thiếu Đế Miễn phí
1126 Chương 1126: Vĩnh biệt Miễn phí
1131 Chương 1131: Tam Giác cổ viện Miễn phí
1132 Chương 1132: Phản công Miễn phí
1133 Chương 1133: Tiêu Thanh Thiên Miễn phí
1134 Chương 1134: Một kích hoành cửu thiên Miễn phí
1135 Chương 1135: Minh Nhân Chiến Khải Miễn phí
1136 Chương 1136: Quét ngang vạn địch Miễn phí
1137 Chương 1137: Tiên Đế Miễn phí
1138 Chương 1138: Đại thành Trường Sinh thể Miễn phí
1139 Chương 1139: Ma Cô vô địch Miễn phí
1140 Chương 1140: Đế thi vẫn lạc Miễn phí
1141 Chương 1141: Duy ngã độc tôn Miễn phí
1142 Chương 1142: Lời thề của Ma Cô Miễn phí
1143 Chương 1143: Chuyện cũ của Tam Quỷ Gia Miễn phí
1144 Chương 1144: Một sai vạn năm tội Miễn phí
1145 Chương 1145: Tô lão đầu Miễn phí
1146 Chương 1146: Phẫn oán Miễn phí
1147 Chương 1147: Mai bình Miễn phí
1148 Chương 1148: Tình thâm nghĩa nặng Miễn phí
1149 Chương 1149: Tàng Tiên Điện Miễn phí
1150 Chương 1150: Tiên Lão quyết định Miễn phí
1151 Chương 1151: Chỉ định truyền nhân Miễn phí
1152 Chương 1152: Lên đường Miễn phí
1153 Chương 1153: Biệt ly Miễn phí
1154 Chương 1154: Đại tuyền qua Miễn phí
1155 Chương 1155: Đại tuyền qua chỗ sâu bí mật Miễn phí
1156 Chương 1156: Sơ lâm Thiên Linh giới Miễn phí
1157 Chương 1157: Hoàng Kim Tự Miễn phí
1158 Chương 1158: Mệnh Bí Khải Nguyên Miễn phí
1159 Chương 1159: Hoàng Kim Tự đảo chủ Miễn phí
1160 Chương 1160: Diệp Tiểu Tiểu Miễn phí
1161 Chương 1161: Ngươi muốn cưới ta Miễn phí
1162 Chương 1162: Diệp Tiểu Tiểu nóng bỏng Miễn phí
1163 Chương 1163: Diệp Tiểu Tiểu thần bí huyết thống Miễn phí
1164 Chương 1164: Nữ tử thần bí Miễn phí
1165 Chương 1165: Cẩm Tú Cốc chủ Miễn phí
1166 Chương 1166: Khổng Cầm Như Miễn phí
1167 Chương 1167: Nhân tộc khách qua đường Miễn phí
1168 Chương 1168: Khổng Tước Địa Miễn phí
1169 Chương 1169: Khổng Tước Thụ Miễn phí
1170 Chương 1170: Khổng Tước Thụ vận mệnh Miễn phí
1171 Chương 1171: Vì Khổng Tước Thụ tục thọ Miễn phí
1172 Chương 1172: Đằng Tề Văn Miễn phí
1173 Chương 1173: Đằng Tề Văn giao dịch Miễn phí
1174 Chương 1174: Kế hoạch đang tiến hành Miễn phí
1175 Chương 1175: Thiên Đằng thành Miễn phí
1176 Chương 1176: Thiên Đằng thành chủ Miễn phí
1177 Chương 1177: Tổ Đằng ách nạn Miễn phí
1178 Chương 1178: Thương nghị Miễn phí
1179 Chương 1179: Hách Ngọc Trân Miễn phí
1180 Chương 1180: Thẳng thắn Miễn phí
1181 Chương 1181: Đằng Tề Văn năng lực Miễn phí
1182 Chương 1182: Giết không tha Miễn phí
1183 Chương 1183: Quỳ Hoa Lão Tổ Miễn phí
1184 Chương 1184: Khống đằng giả Miễn phí
1185 Chương 1185: Ách nạn không thấy Miễn phí
1186 Chương 1186: Ách nạn Miễn phí
1187 Chương 1187: Trị liệu Miễn phí
1188 Chương 1188: Thiển Hải Than Miễn phí
1189 Chương 1189: Diệp Đồ Miễn phí
1190 Chương 1190: Vô Cấu tông chủ Miễn phí
1191 Chương 1191: Huyết thống Miễn phí
1192 Chương 1192: Vô Để Hải Câu Miễn phí
1193 Chương 1193: Trác Kiếm Thi Miễn phí
1194 Chương 1194: Thần khí trong truyền thuyết Miễn phí
1195 Chương 1195: Quảng Hải tộc Miễn phí
1196 Chương 1196: Ăn uống gân rồng Miễn phí
1197 Chương 1197: Lâm đạo đồng Miễn phí
1198 Chương 1198: Rừng san hô náo nhiệt Miễn phí
1199 Chương 1199: Ngân Châm Ngư Miễn phí
1200 Chương 1200: Quảng Hải Hầu Miễn phí
1201 Chương 1201: Ma Tổ Giáp Sa Miễn phí
1202 Chương 1202: Bất Hệ Chu Miễn phí
1203 Chương 1203: Tàn Phá Mị Cảnh Miễn phí
1204 Chương 1204: Đáy suối thế giới Miễn phí
1205 Chương 1205: Thạch điêu thần bí Miễn phí
1206 Chương 1206: Thần giếng Miễn phí
1207 Chương 1207: Vô Cấu Thủy Miễn phí
1208 Chương 1208: Tiện tay giết địch Miễn phí
1209 Chương 1209: Đưa đầu Miễn phí
1210 Chương 1210: Tổ Kình Miễn phí
1211 Chương 1211: Đại cục bắt đầu Miễn phí
1212 Chương 1212: Khúc nhạc dạo trước bão táp Miễn phí
1213 Chương 1213: Xà Thụ tộc Miễn phí
1214 Chương 1214: Một chuyện cười Miễn phí
1215 Chương 1215: Kim Ô Vương Miễn phí
1216 Chương 1216: Quảng Hải tộc trưởng Miễn phí
1217 Chương 1217: Một đồ trăm vạn Miễn phí
1218 Chương 1218: Trăm vạn đế quốc tuyên chiến Miễn phí
1219 Chương 1219: Ức vạn ngư quân tiến công Miễn phí
1220 Chương 1220: Huyết luyện ức vạn ngư quân Miễn phí
1221 Chương 1221: Tục thọ Miễn phí
1222 Chương 1222: Thiên hạ kinh sợ Miễn phí
1223 Chương 1223: Chiến hậu yên tĩnh Miễn phí
1224 Chương 1224: Liễu Như Yên Miễn phí
1225 Chương 1225: Ba nữ tranh một chồng Miễn phí
1226 Chương 1226: Bộ Chiến Phong Miễn phí
1227 Chương 1227: Bộ Chiến thế gia sâu xa Miễn phí
1228 Chương 1228: Đế cáo Miễn phí
1229 Chương 1229: Khô Lâu Mã Miễn phí
1230 Chương 1230: Động Đình hồ Miễn phí
1231 Chương 1231: Bách Thánh Đường Miễn phí
1232 Chương 1232: Trương Bách Đồ Miễn phí
1233 Chương 1233: Trương thị Miễn phí
1234 Chương 1234: Lão biển Miễn phí
1235 Chương 1235: Tiểu Thiền tông Miễn phí
1236 Chương 1236: Thải Hồng đảo Miễn phí
1237 Chương 1237: Hồng Ngọc Kiều Miễn phí
1238 Chương 1238: Quát lạnh Miễn phí
1239 Chương 1239: Thải Hồng Ngư Miễn phí
1240 Chương 1240: Hủy đạo cơ Miễn phí
1241 Chương 1241: Thính Long Cốc Miễn phí
1242 Chương 1242: Trương Bách Đồ ngộ đạo Miễn phí
1243 Chương 1243: Long ngâm Miễn phí
1244 Chương 1244: Đạo có sở thành Miễn phí
1245 Chương 1245: Long Tỉnh thành Miễn phí
1246 Chương 1246: Giản gia Miễn phí
1247 Chương 1247: Giản Tiểu Thiết Miễn phí
1248 Chương 1248: Hồng Thiên Trụ Miễn phí
1249 Chương 1249: Truyền thừa thiết luật Miễn phí
1250 Chương 1250: Cầu hôn Miễn phí
1251 Chương 1251: Huyết Sa Thiếu trang chủ Miễn phí
1252 Chương 1252: Thọ lễ Miễn phí
1253 Chương 1253: Giản gia Miễn phí
1254 Chương 1254: Đàm tiếu phong vân Miễn phí
1255 Chương 1255: Lâm cô nương Miễn phí
1256 Chương 1256: Thịt nát xương tan Miễn phí
1257 Chương 1257: Mộ địa Miễn phí
1258 Chương 1258: Này tình có thể chờ thành hồi ức Miễn phí
1259 Chương 1259: Quần anh hội tụ Miễn phí
1260 Chương 1260: Thần Chiếu Mị Nhãn Miễn phí
1261 Chương 1261: Đạp nát đầu của ngươi Miễn phí
1262 Chương 1262: Người trong quan tài Miễn phí
1263 Chương 1263: Giản Văn Đế Miễn phí
1264 Chương 1264: Không trung hoa viên Miễn phí
1265 Chương 1265: Lão đầu tử Miễn phí
1266 Chương 1266: Đàm tiếu vạn cổ Miễn phí
1267 Chương 1267: Xa xôi cáo biệt Miễn phí
1268 Chương 1268: Binh lâm thành hạ Miễn phí
1269 Chương 1269: Ngoại hoạn nội ưu Miễn phí
1270 Chương 1270: Tiên tổ vinh quang Miễn phí
1271 Chương 1271: Bức thoái vị Miễn phí
1272 Chương 1272: Giương cung bạt kiếm Miễn phí
1273 Chương 1273: Tiên tổ anh linh Miễn phí
1274 Chương 1274: Trấn áp Miễn phí
1275 Chương 1275: Huyết Sa Thần Tôn Miễn phí
1276 Chương 1276: Thiết Huyết Hồ Doanh Miễn phí
1277 Chương 1277: Phảng phẩm Tam Xoa Kích Miễn phí
1278 Chương 1278: Giết không tha Miễn phí
1279 Chương 1279: Hải Thần Kỳ Miễn phí
1280 Chương 1280: Chém đầu răn chúng Miễn phí
1281 Chương 1281: Đồ diệt địch nhân Miễn phí
1282 Chương 1282: Lật ra một trang mới Miễn phí
1283 Chương 1283: Làm tỳ nữ được không Miễn phí
1284 Chương 1284: Lâm Diệu Miễn phí
1285 Chương 1285: Rời đi Miễn phí
1286 Chương 1286: Cự Long sơn mạch Miễn phí
1287 Chương 1287: Một đôi mắt Miễn phí
1288 Chương 1288: Di lưu chi vật Miễn phí
1289 Chương 1289: Lục bình không rễ Miễn phí
1290 Chương 1290: Sư tỷ muội Miễn phí
1291 Chương 1291: Song mỹ hầu hạ Miễn phí
1292 Chương 1292: Đế Giải bá chủ Miễn phí
1293 Chương 1293: Hùng Thiên Tí Miễn phí
1294 Chương 1294: Mộc quan Miễn phí
1295 Chương 1295: Nữ tử trong quan tài Miễn phí
1296 Chương 1296: Tiên nữ Miễn phí
1297 Chương 1297: Bạch cốt đảo Miễn phí
1298 Chương 1298: Mộc Thiếu Long Miễn phí
1299 Chương 1299: Chu lão đầu Miễn phí
1300 Chương 1300: Bạch Cốt Đảo chủ Miễn phí
1301 Chương 1301: Mượn thuyền Miễn phí
1302 Chương 1302: Mộng Trấn Thiên Miễn phí
1303 Chương 1303: Uy hiếp bát phương Miễn phí
1304 Chương 1304: Dương dương tự đắc Miễn phí
1305 Chương 1305: Một cước giẫm dẹp Miễn phí
1306 Chương 1306: Tư Mã Ngọc Kiếm Miễn phí
1307 Chương 1307: Dạ Cương Ma Thủy Miễn phí
1308 Chương 1308: Khiêu khích Miễn phí
1309 Chương 1309: Bẫy rập Miễn phí
1310 Chương 1310: Sí Tương tộc cùng Băng Linh Hải yêu Miễn phí
1311 Chương 1311: Hải quái Miễn phí
1312 Chương 1312: Ngũ đại tướng Miễn phí
1313 Chương 1313: Không gian na di Miễn phí
1314 Chương 1314: Thất Võ Các Miễn phí
1315 Chương 1315: Thất Thánh tổ Miễn phí
1316 Chương 1316: Một trận giao dịch Miễn phí
1318 Chương 1318: Tốc Đạo Thiên Thần Miễn phí
1319 Chương 1319: Dự tiệc Miễn phí
1320 Chương 1320: Đế Giải bá chủ tính toán Miễn phí
1317 Chương 1317: Đế Giải Bá Chủ lần thứ hai khiêu khích Miễn phí
1321 Chương 1321: Khô lâu quân đoàn Miễn phí
1322 Chương 1322: Cự Giải thần trận Miễn phí
1323 Chương 1323: Khống chế Không Gian Miễn phí
1324 Chương 1324: Tiến đánh Đế Vương Cốc Miễn phí
1325 Chương 1325: Đồ diệt Miễn phí
1326 Chương 1326: Lần nữa ám sát Miễn phí
1327 Chương 1327: Sát Thần đạo Miễn phí
1328 Chương 1328: Thuần Dương Tử Miễn phí
1329 Chương 1329: Cốt Hải chi môn Miễn phí
1330 Chương 1330: Cốt chu Miễn phí
1331 Chương 1331: Trầm Hải Thần Vương Miễn phí
1332 Chương 1332: Trầm Hải Thần Vương quyết định Miễn phí
1333 Chương 1333: Thần Mộng Thiên lôi kéo Miễn phí
1334 Chương 1334: Vả miệng Miễn phí
1335 Chương 1335: Nội tình mạnh yếu Miễn phí
1336 Chương 1336: Sát phạt vô tình Miễn phí
1337 Chương 1337: Lên Cốt Thuyền Miễn phí
1338 Chương 1338: Kim Cương Bất Diệt thể Miễn phí
1339 Chương 1339: Tiên Nữ Vô Địch Miễn phí
1340 Chương 1340: Chưởng khống cốt thuyền Miễn phí
1341 Chương 1341: Tái Ngộ Tô Ung Hoàng Miễn phí
1342 Chương 1342: Bảo vật bày ra Miễn phí
1343 Chương 1343: Hố đen đầu lâu Miễn phí
1344 Chương 1344: Kim Cương Bất Diệt Thể cùng Thiên Mệnh Tinh Thể mạnh yếu Miễn phí
1345 Chương 1345: Bát Nhãn Khuê Ngưu Miễn phí
1346 Chương 1346: Xương khô như núi Miễn phí
1347 Chương 1347: Cốt Hải hung linh Miễn phí
1348 Chương 1348: Thất Vũ Các hậu thủ Miễn phí
1349 Chương 1349: Thất Vũ Các mưu tính Miễn phí
1350 Chương 1350: Lý Thất Dạ điều kiện Miễn phí
1351 Chương 1351: Thần bí hải vực Miễn phí
1352 Chương 1352: Cửu tử quỷ mẫu Miễn phí
1353 Chương 1353: Cự Chưởng Thần Hầu Miễn phí
1354 Chương 1354: Di bảo chi địa Miễn phí
1355 Chương 1355: Cự Tiên Đế Kiếm Miễn phí
1356 Chương 1356: Một viên Kim Đản Miễn phí
1357 Chương 1357: Phượng Hoàng thiên phú Miễn phí
1358 Chương 1358: Bóng ma Miễn phí
1359 Chương 1359: Đuổi bắt bóng ma Miễn phí
1360 Chương 1360: Cốt Hải phong vân Miễn phí
1361 Chương 1361: Tiên Nữ nổi khùng Miễn phí
1362 Chương 1362: Trấn an Miễn phí
1363 Chương 1363: Trong biển đại lục Miễn phí
1364 Chương 1364: Côn Bằng chi thi Miễn phí
1365 Chương 1365: Bát Giác Tháp Miễn phí
1366 Chương 1366: Mộng Trấn Thiên ngộ đạo Miễn phí
1367 Chương 1367: Lục Hoàng Miễn phí
1368 Chương 1368: Lâm đạo trưởng Miễn phí
1369 Chương 1369: Trầm Hải Thần Vương bá đạo Miễn phí
1370 Chương 1370: Lấy một chọi hai Miễn phí
1371 Chương 1371: Thải Loa thần hoàng Miễn phí
1372 Chương 1372: Kim Cương Thần Miễn phí
1373 Chương 1373: Mười hai Thần Ma Miễn phí
1374 Chương 1374: Đốt không chết Lục Hoàng Miễn phí
1375 Chương 1375: Tứ chi hợp nhất Miễn phí
1376 Chương 1376: Lục Hoàng bí mật Miễn phí
1377 Chương 1377: Hắc ám Thẩm Phán Miễn phí
1378 Chương 1378: Tiến vào Bát Giác tháp Miễn phí
1379 Chương 1379: Bát Giác Tháp bên trong bí mật Miễn phí
1380 Chương 1380: Côn Bằng Miễn phí
1381 Chương 1381: Mộng Trấn Thiên mạnh mẽ Miễn phí
1382 Chương 1382: Đại đạo như sơ Miễn phí
1383 Chương 1383: Từ biệt Miễn phí
1384 Chương 1384: Lại lên đường Miễn phí
1385 Chương 1385: Cốt Hải Cấm Khu Miễn phí
1386 Chương 1386: Bên trong cấm khu Miễn phí
1387 Chương 1387: Âm Dương Thái Cực Miễn phí
1388 Chương 1388: Lục tử hóa nhất vật Miễn phí
1389 Chương 1389: Tam Xoa Kích Miễn phí
1390 Chương 1390: Thiết sắc vòng xoáy Miễn phí
1391 Chương 1391: Mộng Trấn Thiên xuất quan Miễn phí
1392 Chương 1392: Thuần Dương Tử tự tin Miễn phí
1393 Chương 1393: Không coi ai ra gì Miễn phí
1394 Chương 1394: Quá yếu Miễn phí
1395 Chương 1395: Nuốt vào một vầng mặt trời Miễn phí
1396 Chương 1396: Trấn áp Miễn phí
1397 Chương 1397: Băng Giải lĩnh vực Miễn phí
1398 Chương 1398: Mộng Trấn Thiên ra tay Miễn phí
1399 Chương 1399: Bảy quyền hợp nhất Miễn phí
1400 Chương 1400: Mộng Trấn Thiên thủ đoạn Miễn phí
1401 Chương 1401: Một đòn vô địch Miễn phí
1402 Chương 1402: Biệt ly Miễn phí
1403 Chương 1403: Tiên Nữ rời đi Miễn phí
1405 Chương 1405: Bạch Cốt đảo chủ lựa chọn Miễn phí
1406 Chương 1406: Thần Chỉ Châu Miễn phí
1407 Chương 1407: Tái ngộ Tư Mã Ngọc Kiếm Miễn phí
1408 Chương 1408: Lại gặp Diệp Tiểu Tiểu Miễn phí
1409 Chương 1409: Tiểu Lạt Tiêu Miễn phí
1410 Chương 1410: Thần Thụ Lĩnh Miễn phí
1411 Chương 1411: Thô bạo hung hăng Miễn phí
1412 Chương 1412: Thụ Nhân thuế biến Miễn phí
1413 Chương 1413: Chủng tộc khởi nguyên Miễn phí
1414 Chương 1414: Tiến hóa Miễn phí
1415 Chương 1415: Thần Thụ thành Miễn phí
1416 Chương 1416: Cửu Chung Thần Tổ Miễn phí
1417 Chương 1417: Một chủng tộc tiến hóa quá trình Miễn phí
1418 Chương 1418: Thụ thi Miễn phí
1419 Chương 1419: Thụ Thi dấu ấn Miễn phí
1420 Chương 1420: Thụ Thi tiến hóa Miễn phí
1421 Chương 1421: Thụ Thi bí mật mưu kế Miễn phí
1422 Chương 1422: Cổ Linh Uyên bá đạo Miễn phí
1423 Chương 1423: Dưới chân sâu kiến Miễn phí
1424 Chương 1424: Thu thủy xuất phù dung Miễn phí
1425 Chương 1425: Thần phục Miễn phí
1426 Chương 1426: Sát Thần Đạo áo nghĩa Miễn phí
1427 Chương 1427: Bất Tử Môn Miễn phí
1428 Chương 1428: Mới tới Bất Tử Môn Miễn phí
1429 Chương 1429: Bất Tử Môn suy sụp Miễn phí
1430 Chương 1430: Bất Tử Môn bí mật Miễn phí
1431 Chương 1431: Đào hố Miễn phí
1432 Chương 1432: Bất Tử môn chủ thỉnh giáo Miễn phí
1433 Chương 1433: Tiến vào bên trong thế giới Miễn phí
1434 Chương 1434: Hoài thai Thụ Thi Miễn phí
1435 Chương 1435: Nghênh đón tân sinh mệnh Miễn phí
1436 Chương 1436: Tân sinh mệnh sinh ra Miễn phí
1437 Chương 1437: Vì tân sinh mệnh thủ hộ Miễn phí
1438 Chương 1438: Cây khô nước cạn Miễn phí
1439 Chương 1439: Kỷ Nguyên Chi Hiệt Miễn phí
1440 Chương 1440: Huyết thống thức tỉnh Miễn phí
1441 Chương 1441: Niết Bàn Thủy Mộc Miễn phí
1442 Chương 1442: Sóng gió nổi lên Miễn phí
1443 Chương 1443: Làm khó dễ Cửu Chung thần tổ Miễn phí
1444 Chương 1444: Cổ Linh Uyên báo thù Miễn phí
1445 Chương 1445: Tỳ Hưu Chiến Trận Miễn phí
1446 Chương 1446: Cổ Linh Thú Chủ Miễn phí
1447 Chương 1447: Phách lối Miễn phí
1448 Chương 1448: Một kiếm trí mạng Miễn phí
1449 Chương 1449: Viện binh Miễn phí
1450 Chương 1450: Lớn nghịch chuyển Miễn phí
1451 Chương 1451: Tuyệt thế nữ tử Miễn phí
1452 Chương 1452: Một lời trấn vạn thế Miễn phí
1453 Chương 1453: Thất Hải Nữ Võ Thần Miễn phí
1454 Chương 1454: Hải thần bí mật Miễn phí
1455 Chương 1455: Hiệu trung Miễn phí
1456 Chương 1456: Già Hải Thiên Tử Miễn phí
1457 Chương 1457: Hư Vô Thể Miễn phí
1458 Chương 1458: Chín tượng kiểu chữ Miễn phí
1459 Chương 1459: Tô Ung Hoàng trở về Miễn phí
1460 Chương 1460: Thần bí Lục Hoàng Miễn phí
1461 Chương 1461: Nợ tình Miễn phí
1462 Chương 1462: Giữa vạn thế vĩnh viễn không dừng bước Miễn phí
1463 Chương 1463: Vạn tộc đại hội Miễn phí
1464 Chương 1464: Chân Vũ Thần Nữ Miễn phí
1465 Chương 1465: Trích Nguyệt Tiên Tử Miễn phí
1466 Chương 1466: Vượt lên bên trên chúng đế Miễn phí
1467 Chương 1467: Trích Nguyệt tiên tử bá đạo Miễn phí
1468 Chương 1468: Trích Nguyệt tiên tử ra tay Miễn phí
1469 Chương 1469: Thái Dương Thể quyết đấu Hư Vô Thể Miễn phí
1470 Chương 1470: Sơ hở Miễn phí
1471 Chương 1471: Tô thị Chu tước thương Miễn phí
1472 Chương 1472: Bạch Hạc quân đoàn Miễn phí
1473 Chương 1473: Cùng nhau thưởng thức trời chiều Miễn phí
1474 Chương 1474: Tống biệt Miễn phí
1475 Chương 1475: Chân Vũ đảo Miễn phí
1476 Chương 1476: Luân Hồi Cửu Diệp Thảo Miễn phí
1477 Chương 1477: Gắn bó theo gió Miễn phí
1478 Chương 1478: Luân Hồi cốc Miễn phí
1479 Chương 1479: Nhập Luân Hồi Cốc Miễn phí
1480 Chương 1480: Luân Hồi Khiêu Dược Miễn phí
1481 Chương 1481: Bạch Bào Chiến Tướng Miễn phí
1482 Chương 1482: Mộng Trấn Thiên khích tướng Miễn phí
1483 Chương 1483: Băng tuyết bẫy rập Miễn phí
1484 Chương 1484: Quyết đấu Bạch Bào Chiến Tướng Miễn phí
1485 Chương 1485: Mộng Trấn Thiên xuất chiến Miễn phí
1486 Chương 1486: Thiên hạ tuyệt học Miễn phí
1487 Chương 1487: Trấn Thiên Ấn Miễn phí
1488 Chương 1488: Một quyền bại địch Miễn phí
1489 Chương 1489: Mười hai quyền hợp nhất Miễn phí
1490 Chương 1490: Một quyền đâm thủng ngực Miễn phí
1491 Chương 1491: Tứ Thánh mộng đạo Miễn phí
1492 Chương 1492: Vạn Cổ chỉ ta vô địch Miễn phí
1493 Chương 1493: Bạch Bào Chiến Tướng chiến tử Miễn phí
1494 Chương 1494: Mộng Trấn Thiên chạy trốn Miễn phí
1495 Chương 1495: Vòng vây Miễn phí
1496 Chương 1496: Mộng Trấn Thiên át chủ bài Miễn phí
1497 Chương 1497: Tuyệt thế đại trận Miễn phí
1498 Chương 1498: Uy lực của đại trận Miễn phí
1499 Chương 1499: Chém giết Miễn phí
1500 Chương 1500: Phong vân đều ở trong lúc nói cười Miễn phí
1501 Chương 1501: Phá trận Miễn phí
1502 Chương 1502: Hút máu Miễn phí
1503 Chương 1503: Chiếm lấy Luân Hồi Cửu Diệp Thảo Miễn phí
1504 Chương 1504: Song Đế Chi Tử Miễn phí
1505 Chương 1505: Một trận chiến kinh thiên hạ Miễn phí
1506 Chương 1506: Chuyện cũ khó quay đầu Miễn phí
1507 Chương 1507: Lăng Phong Vân Miễn phí
1508 Chương 1508: Truyền Kỳ Thần Hoàng Miễn phí
1509 Chương 1509: Truyền thuyết Miễn phí
1510 Chương 1510: Ám hắc Tổ Vương Miễn phí
1404 Chương 1404: Hôn đừng Miễn phí
1511 Chương 1511: Thần Mộng Thiên Miễn phí
1512 Chương 1512: Xuất chiến Miễn phí
1513 Chương 1513: Vạn cổ ta duy nhất Miễn phí
1514 Chương 1514: Phong vân biến Miễn phí
1515 Chương 1515: Lăng Phong Vân chủ trương Miễn phí
1516 Chương 1516: Đàm phán Miễn phí
1517 Chương 1517: Một chiêu ước hẹn Miễn phí
1518 Chương 1518: Trảm đạo Miễn phí
1519 Chương 1519: Một chiêu chấn động cửu thiên Miễn phí
1520 Chương 1520: Chiến đấu bắt đầu Miễn phí
1521 Chương 1521: Vô địch Miễn phí
1522 Chương 1522: Lăng Phong Vân thực lực Miễn phí
1523 Chương 1523: Bỏ chạy Miễn phí
1524 Chương 1524: Tổ Lục Miễn phí
1525 Chương 1525: Lăng Phong Vân đầu hàng Miễn phí
1526 Chương 1526: Thiên Diệt vẫn là Thiên Diệt Miễn phí
1527 Chương 1527: Quyết đấu Tổ Thụ Miễn phí
1528 Chương 1528: Một trận chiến vô địch Miễn phí
1529 Chương 1529: Tổ Phù Miễn phí
1530 Chương 1530: Chống trời đại thụ Miễn phí
1531 Chương 1531: Đại thụ vô địch Miễn phí
1532 Chương 1532: Nên kết thúc thời điểm Miễn phí
1533 Chương 1533: Diệt Tổ Lục Miễn phí
1534 Chương 1534: Vạn tộc sợ run Miễn phí
1535 Chương 1535: Tạm biệt, thiếu gia Miễn phí
1536 Chương 1536: Thất Võ Các Miễn phí
1537 Chương 1537: Thiên hạ đại thế Miễn phí
1538 Chương 1538: Ảnh Tử Nghị Hội Miễn phí
1539 Chương 1539: Nghĩ xa Miễn phí
1540 Chương 1540: Thế gian chưa từng có chúa cứu thế Miễn phí
1541 Chương 1541: Thời điểm rời đi Miễn phí
1542 Chương 1542: Vô Ảnh Miễn phí
1543 Chương 1543: Giáng lâm Bắc Uông Dương Miễn phí
1544 Chương 1544: Một đôi mẹ con Miễn phí
1545 Chương 1545: Đột nhiên nhiều một đứa con gái Miễn phí
1546 Chương 1546: Văn Nhân thế gia Miễn phí
1547 Chương 1547: Văn Nhân Lục Nhị Miễn phí
1548 Chương 1548: Văn Nhân Lục Nhị trượng phu Miễn phí
1549 Chương 1549: Thông gia phong ba Miễn phí
1550 Chương 1550: Văn Nhân thế gia ý định Miễn phí
1551 Chương 1551: Muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Miễn phí
1552 Chương 1552: Văn Nhân Kiên Thạch ý nghĩ Miễn phí
1553 Chương 1553: Đông Phương thế gia Miễn phí
1554 Chương 1554: Ngày càng rắc rối Miễn phí
1555 Chương 1555: Hải Dương Ưng âm mưu Miễn phí
1556 Chương 1556: Cầu tình Miễn phí
1557 Chương 1557: Tinh thần chán nản Miễn phí
1558 Chương 1558: Long Chiến chi dã Miễn phí
1559 Chương 1559: Trung Thiên Long Hoàng Miễn phí
1560 Chương 1560: Người ấy pha trà Miễn phí
1561 Chương 1561: Ban thưởng Miễn phí
1562 Chương 1562: Gió mát đến chậm Miễn phí
1563 Chương 1563: Minh Đế Lục Luân Đồng Miễn phí
1564 Chương 1564: Hôn đừng Miễn phí
1565 Chương 1565: Tiểu Hải thôn Miễn phí
1566 Chương 1566: Từ đường lấy bảo Miễn phí
1567 Chương 1567: Bình địa nổi sóng Miễn phí
1568 Chương 1568: Minh Châu thành Miễn phí
1569 Chương 1569: Tiểu viện Miễn phí
1570 Chương 1570: Chư Thiên Động Miễn phí
1571 Chương 1571: Khổng Tước Minh Vương Miễn phí
1572 Chương 1572: Thần bí hòn đảo Miễn phí
1573 Chương 1573: Nghiệm chứng thân phận Miễn phí
1574 Chương 1574: Trấn Thiên Tam Mạch Miễn phí
1575 Chương 1575: Trấn Thiên Hải Thành nội đấu Miễn phí
1576 Chương 1576: Dư Triển Miễn phí
1577 Chương 1577: Sợ mất mật Miễn phí
1578 Chương 1578: Hải thành sứ giả đến Miễn phí
1579 Chương 1579: Uy hiếp Miễn phí
1580 Chương 1580: Phong Văn thành Miễn phí
1581 Chương 1581: Quán rượu nhỏ Miễn phí
1582 Chương 1582: Tửu quán lão nhân Miễn phí
1583 Chương 1583: Tuế nguyệt phong vân Miễn phí
1584 Chương 1584: Hồi ức trước kia Miễn phí
1585 Chương 1585: Đại Đạo đã cô Miễn phí
1586 Chương 1586: Đỉnh cao ba cảnh Miễn phí
1587 Chương 1587: Đại Đạo vô địch Miễn phí
1588 Chương 1588: Đại đạo chi tâm Miễn phí
1589 Chương 1589: Điều kiện trở thành Tiên Đế Miễn phí
1590 Chương 1590: Mười hai thang âm Miễn phí
1591 Chương 1591: Dư Ngọc Liên Miễn phí
1592 Chương 1592: Phi Tiên giáo truyền nhân Miễn phí
1593 Chương 1593: Hung nhân uy danh Miễn phí
1594 Chương 1594: Ta có mười ba mệnh cung Miễn phí
1595 Chương 1595: Trèo lên thang âm Miễn phí
1596 Chương 1596: Trèo lên đỉnh Miễn phí
1597 Chương 1597: Phong ba Miễn phí
1598 Chương 1598: Hải Lân Miễn phí
1599 Chương 1599: Thiên Hỏa chiến hạm Miễn phí
1600 Chương 1600: Thập Nhị Âm Giai thần thông Miễn phí
1601 Chương 1601: Dư tông tổ Miễn phí
1602 Chương 1602: Dư Thái Quân Miễn phí
1603 Chương 1603: Cố Tôn chuyện cũ Miễn phí
1604 Chương 1604: Dư gia tử tôn Miễn phí
1605 Chương 1605: Nhân tuyển Miễn phí
1606 Chương 1606: Dư Ngọc Liên lựa chọn Miễn phí
1607 Chương 1607: Thông gia Miễn phí
1608 Chương 1608: Cổ Chi Tân Bí Miễn phí
1609 Chương 1609: Tinh Võ Thập Bát Pháo Miễn phí
1610 Chương 1610: Đích thân tới Miễn phí
1611 Chương 1611: Mộng Long Vương Miễn phí
1612 Chương 1612: Minh Vương bất động Miễn phí
1613 Chương 1613: Bắn phá Miễn phí
1614 Chương 1614: Pháo oanh Miễn phí
1615 Chương 1615: Cố Tôn nghi chỗ Miễn phí
1616 Chương 1616: Tinh Kê Tiên Khoáng Miễn phí
1617 Chương 1617: 100 mai Miễn phí
1618 Chương 1618: Uy hiếp Miễn phí
1619 Chương 1619: Tinh Kê Tiên Khoáng thỏa hiệp Miễn phí
1620 Chương 1620: Cố Tôn Miễn phí
1621 Chương 1621: Mộc Trác Yêu Thành Miễn phí
1622 Chương 1622: Lại gặp người quen cũ Miễn phí
1623 Chương 1623: Phi Tiên Giáo quyền đấu Miễn phí
1624 Chương 1624: Quyết định Miễn phí
1625 Chương 1625: Vinh quang thuộc về Miễn phí
1626 Chương 1626: Tổ Mộc Thập Bát Bạo Miễn phí
1627 Chương 1627: Nữ tử lụa vàng giao dịch Miễn phí
1628 Chương 1628: Đuổi giết Miễn phí
1629 Chương 1629: Tứ Trảo Kim Long Miễn phí
1630 Chương 1630: Thanh Thành Sơn Miễn phí
1631 Chương 1631: Định Viễn Hầu Miễn phí
1632 Chương 1632: Long Ngạo Thiên tự tin Miễn phí
1633 Chương 1633: Kim Long Thiên Tử Miễn phí
1634 Chương 1634: Ta muốn giết người ai cũng ngăn không được Miễn phí
1635 Chương 1635: Đao kiếm quyết đấu Miễn phí
1636 Chương 1636: Một chiêu bại địch Miễn phí
1637 Chương 1637: Long Chiến Thiên Miễn phí
1638 Chương 1638: Cố Tôn ân oán Miễn phí
1639 Chương 1639: Kỳ quái thầy trò Miễn phí
1640 Chương 1640: Tịnh Thì Thủy Tinh Miễn phí
1641 Chương 1641: Dưa chín cuống rụng Miễn phí
1642 Chương 1642: Mâu thuẫn Diệp Cửu Châu Miễn phí
1643 Chương 1643: Chiến tranh bắt đầu Miễn phí
1644 Chương 1644: Long Ngạo Thiên lại ra tay Miễn phí
1645 Chương 1645: Thần kỳ Minh Châu Tháp Miễn phí
1646 Chương 1646: Tiên Huyết Mâu Miễn phí
1647 Chương 1647: Tay không lay Đế binh Miễn phí
1648 Chương 1648: Long Ngạo Thiên chiến lược Miễn phí
1649 Chương 1649: Lão binh bất tử Miễn phí
1650 Chương 1650: Trấn Thế Chân Thần Miễn phí
1651 Chương 1651: Thanh Long quân đoàn truyền kỳ Miễn phí
1652 Chương 1652: Ba mạch thất bại Miễn phí
1653 Chương 1653: Ai mới là hắc thủ phía sau màn Miễn phí
1654 Chương 1654: Đại cục đã định Miễn phí
1655 Chương 1655: Ai mới là hoàng tước Miễn phí
1656 Chương 1656: Thiên Mệnh sắp thành Miễn phí
1657 Chương 1657: Con đường tương lai Miễn phí
1658 Chương 1658: Đại nạn giáng lâm Miễn phí
1659 Chương 1659: Khai chiến Miễn phí
1660 Chương 1660: Hải Lân thỉnh cầu Miễn phí
1661 Chương 1661: Chiến tướng tại Miễn phí
1662 Chương 1662: Ngàn vạn đại quân Miễn phí
1663 Chương 1663: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi Miễn phí
1664 Chương 1664: Cố Tôn hiện thân Miễn phí
1665 Chương 1665: Bảo khố Miễn phí
1666 Chương 1666: Đáp án làm cho người không nghĩ tới nhất Miễn phí
1667 Chương 1667: Chín đại Hải Vương Miễn phí
1668 Chương 1668: Hắc Long Vương Miễn phí
1669 Chương 1669: Hắc Long Vương tam thế Miễn phí
1670 Chương 1670: Thanh Long mười tám trận Miễn phí
1671 Chương 1671: Thập Phương Tiên Diệt Miễn phí
1672 Chương 1672: Quyết đấu Long Ngạo Thiên Miễn phí
1673 Chương 1673: Một đạo nhận Ngũ Đế Miễn phí
1674 Chương 1674: Phi Tiên kích Miễn phí
1675 Chương 1675: Giết vào Phi Tiên Giáo Miễn phí
1676 Chương 1676: Nhân Hiền tứ đế tử Miễn phí
1677 Chương 1677: Tiên Thể quyết đấu Miễn phí
1678 Chương 1678: Vô địch Miễn phí
1679 Chương 1679: Cố Tôn phản công Miễn phí
1680 Chương 1680: Nhân Hiền Đế Hậu Miễn phí
1681 Chương 1681: Ai mới là cười đến cuối cùng Miễn phí
1682 Chương 1682: Nhân Hiền Đế Hậu cừu hận Miễn phí
1683 Chương 1683: Đại quyết chiến Miễn phí
1684 Chương 1684: Cổ Minh huyết thống Miễn phí
1685 Chương 1685: Cửu Giới thủ hộ Miễn phí
1686 Chương 1686: Cửu Giới Chúng Sinh Phá Ma Mâu Miễn phí
1687 Chương 1687: Cố Tôn lựa chọn Miễn phí
1688 Chương 1688: Minh Diễm Luân Tương pháo Miễn phí
1689 Chương 1689: Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ Miễn phí
1690 Chương 1690: Hôi phi yên diệt Miễn phí
1691 Chương 1691: Trở về Miễn phí
1692 Chương 1692: Gặp lại lão Quỷ Miễn phí
1693 Chương 1693: Chuyện cũ năm đó Miễn phí
1694 Chương 1694: Lão Quỷ trong thâm uyên Miễn phí
1695 Chương 1695: Nhìn Miễn phí
1696 Chương 1696: Nguy cơ tương lai của Cửu Giới Miễn phí
1697 Chương 1697: Cổ Minh quá khứ Miễn phí
1698 Chương 1698: Cửu Giới tương thông Miễn phí
1699 Chương 1699: Gặp nhau Miễn phí
1700 Chương 1700: Bộ gia khởi nguyên Miễn phí
1701 Chương 1701: Liên quan tới Thập Giới Miễn phí
1702 Chương 1702: Thập Giới một ít sự tình Miễn phí
1703 Chương 1703: Tiên Ma Động, ta tới Miễn phí
1704 Chương 1704: Trường Sinh Thảo Miễn phí
1705 Chương 1705: Tiên Ma Động chủ nhân nguyện vọng Miễn phí
1706 Chương 1706: Thiên Mệnh mình thành Miễn phí
1707 Chương 1707: Bị tước đoạt tư cách Miễn phí
1708 Chương 1708: Vực Thần thỉnh cầu Miễn phí
1709 Chương 1709: Cường giả tụ tập Miễn phí
1710 Chương 1710: Hư Không Môn lại xuất hiện Miễn phí
1711 Chương 1711: Thác Thiên Yêu Thần Miễn phí
1712 Chương 1712: Hư Không Môn ảo diệu Miễn phí
1713 Chương 1713: Gánh nặng đường xa Miễn phí
1714 Chương 1714: Lại thấy Thế Giới Thụ Miễn phí
1715 Chương 1715: Chế định quy tắc Miễn phí
1716 Chương 1716: Lời nói sắp chia tay Miễn phí
1717 Chương 1717: Tiểu Nê Thu quyết định Miễn phí
1718 Chương 1718: Tưởng nhớ cố nhân Miễn phí
1719 Chương 1719: Tiên Đế Đại Đạo Miễn phí
1720 Chương 1720: Lên đường Miễn phí
1721 Chương 1721: Vạn Cổ ai đồng hành Miễn phí
1722 Chương 1722: Cửu Giới Bách Tử liên minh Miễn phí
1723 Chương 1723: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Miễn phí
1724 Chương 1724: Ba đại vòng xoáy Miễn phí
1725 Chương 1725: Thiên Mệnh tô điểm Miễn phí
1726 Chương 1726: Không nhìn lại Miễn phí
1727 Chương 1727: Đánh vỡ ngăn cách Miễn phí
1728 Chương 1728: Phóng tới Đệ Thập Giới Miễn phí
1729 Chương 1729: Đệ Thập Giới ám sát Miễn phí
1730 Chương 1730: Đạo Long Thiên Đế Miễn phí
1731 Chương 1731: Một quyền băng Thiên Đế Miễn phí
1732 Chương 1732: Thế Đế Miễn phí
1733 Chương 1733: Ước pháp tam chương Miễn phí
1734 Chương 1734: Là ai đang đánh cờ Miễn phí
1735 Chương 1735: Hai quyền giết một đế Miễn phí
1736 Chương 1736: Một cái mệnh cung, một đầu Thiên Mệnh Miễn phí
1737 Chương 1737: Tử Vong Chi Quang Miễn phí
1738 Chương 1738: Lý Thất Dạ tử vong Miễn phí
1739 Chương 1739: Khóa Thiên Mệnh Miễn phí
1740 Chương 1740: Cửu tử hoán nhất sinh Miễn phí
1741 Chương 1741: Thanh Châu Miễn phí
1742 Chương 1742: Hỏa Thiêu Bích Miễn phí
1743 Chương 1743: Quy Phàm Quyết Miễn phí
1744 Chương 1744: Thiết Thụ Ông Miễn phí
1751 Chương 1751: Lòng sinh Tình Ma Miễn phí
1752 Chương 1752: Trừng phạt Miễn phí
1746 Chương 1746: Thiết Thụ Ông tính toán Miễn phí
1747 Chương 1747: Thẩm Hiểu San Miễn phí
1748 Chương 1748: Giai nhân cởi áo Miễn phí
1749 Chương 1749: Kiều nữ cùng tắm Miễn phí
1750 Chương 1750: Mạnh nhất không ai qua được công tâm Miễn phí
1745 Chương 1745: Thiết Thụ Môn Miễn phí
1753 Chương 1753: Đại Đạo tu hành Miễn phí
1754 Chương 1754: Thiết Thụ Ông kế hoạch Miễn phí
1755 Chương 1755: Tiên Đế chuyện xấu Miễn phí
1756 Chương 1756: Tề Lâm thành Miễn phí
1757 Chương 1757: Đế Các Miễn phí
1758 Chương 1758: Đế Các bên trong bảo vật Miễn phí
1759 Chương 1759: Đập nát mặt của ngươi Miễn phí
1760 Chương 1760: Bị theo dõi Miễn phí
1761 Chương 1761: Thánh Lão Lục Miễn phí
1762 Chương 1762: Thánh Lão Lục nịnh bợ Miễn phí
1763 Chương 1763: Tây Thị phồn hoa Miễn phí
1764 Chương 1764: Bảo vật đắt đỏ Miễn phí
1765 Chương 1765: Dẫn Phượng Cầm Miễn phí
1766 Chương 1766: Thiên Hoàng Thái tử Miễn phí
1767 Chương 1767: Đập Miễn phí
1768 Chương 1768: Hộp gỗ bí mật Miễn phí
1769 Chương 1769: Thạch phường Miễn phí
1770 Chương 1770: Thiên Hoàng thái tử lại đến trêu chọc Miễn phí
1771 Chương 1771: Đổ thạch Miễn phí
1772 Chương 1772: Tương kim Miễn phí
1773 Chương 1773: Đổ thạch kỹ xảo Miễn phí
1774 Chương 1774: Tiên Thiên Đạo Phôi Miễn phí
1775 Chương 1775: Đạo Phôi phẩm chất Miễn phí
1776 Chương 1776: Hào đổ Miễn phí
1777 Chương 1777: Ai thắng ai thua Miễn phí
1778 Chương 1778: Đạo Phôi Sáo Trang Miễn phí
1779 Chương 1779: Thất bại thảm hại Miễn phí
1780 Chương 1780: Cược mệnh Miễn phí
1781 Chương 1781: Quỵt nợ Miễn phí
1782 Chương 1782: Đinh giết Miễn phí
1783 Chương 1783: Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ Miễn phí
1784 Chương 1784: Niệm thư Miễn phí
1785 Chương 1785: Thiên Hoàng công chúa Miễn phí
1786 Chương 1786: Thần bí hội nghị Miễn phí
1787 Chương 1787: Đạo tương khải Miễn phí
1788 Chương 1788: Cuồng Thần Hung Địa Miễn phí
1789 Chương 1789: Một tiễn giết một thần Miễn phí
1790 Chương 1790: Xuất quỷ nhập thần Thánh Lão Lục Miễn phí
1791 Chương 1791: Chung cực sáo trang Miễn phí
1792 Chương 1792: Thánh Đế Miễn phí
1793 Chương 1793: Nhập hung địa chỗ sâu Miễn phí
1794 Chương 1794: Thẩm Kim Long Miễn phí
1795 Chương 1795: Đế Nữ đến Miễn phí
1796 Chương 1796: Trèo lên Quan Thần phong Miễn phí
1797 Chương 1797: Giết người vô hình Miễn phí
1798 Chương 1798: Tề Lâm Đế Nữ Miễn phí
1799 Chương 1799: Khinh thường thương khung Miễn phí
1800 Chương 1800: Nhất niệm thì vô địch Miễn phí
1801 Chương 1801: Ép diệt Thượng Thần ý chí Miễn phí
1802 Chương 1802: Đế nữ pha trà Miễn phí
1803 Chương 1803: Tuế nguyệt ai lưu ngấn Miễn phí
1804 Chương 1804: Cuồng Thần chi thi Miễn phí
1805 Chương 1805: Tiểu Ác Ma Miễn phí
1806 Chương 1806: Nội thế giới băng diệt Miễn phí
1807 Chương 1807: Thượng Thần xuất thế Miễn phí
1808 Chương 1808: Nói lời tạm biệt Miễn phí
1809 Chương 1809: Thượng Thần giá lâm Miễn phí
1810 Chương 1810: Tề Lâm Đế gia Miễn phí
1811 Chương 1811: Đăng lâm Miễn phí
1812 Chương 1812: Hạ mã uy Miễn phí
1813 Chương 1813: Đầu người rơi xuống đất Miễn phí
1814 Chương 1814: Thượng Thần Miễn phí
1815 Chương 1815: Nhất Niệm Tạo Vật Miễn phí
1816 Chương 1816: Kim Mãng Thánh Tôn Miễn phí
1817 Chương 1817: Là thật là giả Miễn phí
1818 Chương 1818: Cừu hận Miễn phí
1819 Chương 1819: Thiên Quân Thượng Thần đồ đằng Miễn phí
1820 Chương 1820: Nữ tử mông lung Miễn phí
1821 Chương 1821: Đại Đế Tử Binh sáo trang Miễn phí
1822 Chương 1822: Dạ Lâm Tiên Vương Miễn phí
1823 Chương 1823: Đế chỉ Miễn phí
1824 Chương 1824: Thiên ngoại phi vật Miễn phí
1825 Chương 1825: Ly biệt Miễn phí
1826 Chương 1826: Rời đi Tề Lâm Đế gia Miễn phí
1827 Chương 1827: Chờ đợi tử vong thế giới Miễn phí
1828 Chương 1828: Đoạt khoai lang Miễn phí
1829 Chương 1829: Thế gian là vật gì Miễn phí
1830 Chương 1830: Vực Ngoại Thiên Thành Miễn phí
1831 Chương 1831: Bành gia đại thọ Miễn phí
1832 Chương 1832: Đạp Tinh Thượng Thần lời đồn đại Miễn phí
1833 Chương 1833: Nhân tộc huyết thống Miễn phí
1834 Chương 1834: Đại thọ bóng ma Miễn phí
1835 Chương 1835: Thọ Thần Miễn phí
1836 Chương 1836: Gây chuyện Miễn phí
1837 Chương 1837: Hùng hổ dọa người Miễn phí
1838 Chương 1838: Nện thành bánh thịt Miễn phí
1839 Chương 1839: Giết người không chớp mắt Miễn phí
1840 Chương 1840: Đông Cung thế gia Miễn phí
1841 Chương 1841: một cầu vượt ngàn tường Miễn phí
1842 Chương 1842: Đại cầu cuồn cuộn Miễn phí
1843 Chương 1843: Thần Cung Thượng Thần Miễn phí
1844 Chương 1844: Đạp Tinh Thượng Thần Miễn phí
1845 Chương 1845: Thượng Thần khai chiến Miễn phí
1846 Chương 1846: Chín đồ đằng quyết đấu mười đồ đằng Miễn phí
1847 Chương 1847: Thiên Mã Đạp Tinh sáo trang Miễn phí
1848 Chương 1848: Đoạn Cương Miễn phí
1849 Chương 1849: Minh Nhân Mâu Miễn phí
1850 Chương 1850: Cửu Đỉnh huyết thống Miễn phí
1851 Chương 1851: Thiên Hoàng công chúa quyết định Miễn phí
1852 Chương 1852: Nhìn về nơi xa Miễn phí
1853 Chương 1853: Cố nhân gặp nhau Miễn phí
1854 Chương 1854: Lên đường Miễn phí
1855 Chương 1855: Vạn Cổ hào Miễn phí
1856 Chương 1856: Đi về Tham Tác Chi Địa Miễn phí
1857 Chương 1857: Vật này bí mật Miễn phí
1858 Chương 1858: Phong Dịch Miễn phí
1859 Chương 1859: Ngự Long đồng tử Miễn phí
1860 Chương 1860: Nhập lôi khu Miễn phí
1861 Chương 1861: Thôn phệ lôi điện Miễn phí
1862 Chương 1862: Tần Bách Lý Miễn phí
1863 Chương 1863: Võ Phượng Ảnh Miễn phí
1864 Chương 1864: Nữ hán tử Miễn phí
1865 Chương 1865: Hảo Vọng Giác Miễn phí
1866 Chương 1866: Tai nạn tiến đến Miễn phí
1867 Chương 1867: Lại trèo lên Hảo Vọng Giác Miễn phí
1868 Chương 1868: Hiến tế Miễn phí
1869 Chương 1869: Cự bia Miễn phí
1870 Chương 1870: Thôn phệ hút máu Miễn phí
1871 Chương 1871: Tần Bách Lý xuất thủ Miễn phí
1872 Chương 1872: Cổ đàn hung hiểm Miễn phí
1873 Chương 1873: Xuất thủ kinh tứ phương Miễn phí
1874 Chương 1874: Võ Phượng Ảnh không phục Miễn phí
1875 Chương 1875: Long thương Miễn phí
1876 Chương 1876: Bạch Cốt chi kiếm Miễn phí
1877 Chương 1877: Cuồng Cổ Ma Hàng Miễn phí
1878 Chương 1878: Kiếm chi vô địch Miễn phí
1879 Chương 1879: Kỷ Nguyên Trọng Khí Miễn phí
1880 Chương 1880: Trong truyền thuyết diệt thế Miễn phí
1881 Chương 1881: Ngự Long đồng tử đe doạ Miễn phí
1882 Chương 1882: Vạn Cổ Hào thuyền trưởng Miễn phí
1883 Chương 1883: Đế Hóa thành Miễn phí
1884 Chương 1884: Kim Qua giá lâm Miễn phí
1885 Chương 1885: Oan gia ngõ hẹp Miễn phí
1886 Chương 1886: Đà Lĩnh Miễn phí
1887 Chương 1887: Linh Điệp Miễn phí
1888 Chương 1888: Ngự Long tử kỵ Miễn phí
1889 Chương 1889: Phật Dã kỳ quan Miễn phí
1890 Chương 1890: Hoàng kim miếu Miễn phí
1891 Chương 1891: Hằng Hà Miễn phí
1892 Chương 1892: Độ Hằng Hà Miễn phí
1893 Chương 1893: Thế gian không bờ bên kia Miễn phí
1894 Chương 1894: Chín đại Kim Thân Đại Phật Miễn phí
1895 Chương 1895: Long Miêu Miễn phí
1896 Chương 1896: Ta vì thế giới gieo xuống một viên hạt giống Miễn phí
1897 Chương 1897: Tần Bách Lý cùng Kim Qua Miễn phí
1898 Chương 1898: Đối chiến Kim Qua Miễn phí
1899 Chương 1899: Hoàng Kim Miếu bên trong quyết đấu Miễn phí
1900 Chương 1900: Bảo vật khó động tâm Miễn phí
1901 Chương 1901: Mõ Miễn phí
1902 Chương 1902: Một bảo động nhân tâm Miễn phí
1903 Chương 1903: Lượng Thiên Xích Miễn phí
1904 Chương 1904: Hãm hại Miễn phí
1905 Chương 1905: Nhất Niệm Do Tâm Miễn phí
1906 Chương 1906: Một chân giẫm chết Thượng Thần Miễn phí
1907 Chương 1907: Ngự Long Kỵ Miễn phí
1908 Chương 1908: Một phật diệt vạn pháp Miễn phí
1909 Chương 1909: Thích Hồn Lâm Miễn phí
1910 Chương 1910: Vạn Cổ Hào phía sau Đại Đế Miễn phí
1911 Chương 1911: Bí mật nhất gặp gỡ Miễn phí
1912 Chương 1912: Luận đại thế Miễn phí
1913 Chương 1913: Không giống nhau võ phượng ảnh Miễn phí
1914 Chương 1914: Võ Thất Miễn phí
1915 Chương 1915: Viễn Hoang đến Miễn phí
1916 Chương 1916: Huyết Di tộc Miễn phí
1917 Chương 1917: Kim Qua hào khí Miễn phí
1918 Chương 1918: Dũng sĩ biến ác Ác Long Miễn phí
1919 Chương 1919: Viễn Hoang hung hiểm Miễn phí
1920 Chương 1920: Vô Luân Ma Đế Miễn phí
1921 Chương 1921: Cuồng Thiếu Thiên Đế Miễn phí
1922 Chương 1922: Quy Phàm Cổ Thần Miễn phí
1923 Chương 1923: Đại Đế cùng Thượng Thần ai mạnh ai yếu Miễn phí
1924 Chương 1924: Thánh Nhân Miễn phí
1925 Chương 1925: Thiên Tàng Kim Thủy Miễn phí
1926 Chương 1926: Quái thú Miễn phí
1927 Chương 1927: Hung nan Miễn phí
1928 Chương 1928: Thượng Thần quyết đấu Đại Đế Miễn phí
1929 Chương 1929: Trong cái nhấc tay đánh lui Đại Đế Miễn phí
1930 Chương 1930: Bạch cốt cự viên Miễn phí
1931 Chương 1931: Thiên Hoàng công chúa lựa chọn Miễn phí
1932 Chương 1932: Tứ đại Thiên Đế Miễn phí
1933 Chương 1933: Ước định Miễn phí
1934 Chương 1934: Đại thế do ai khải Miễn phí
1935 Chương 1935: Lại gặp Cuồng Thiếu Thiên Đế Miễn phí
1936 Chương 1936: Thích Hồn Lâm thực lực Miễn phí
1937 Chương 1937: Cuồng Thiếu Tiên Đế đòn sát thủ Miễn phí
1938 Chương 1938: Một chưởng quất bay Miễn phí
1939 Chương 1939: Huyết Mệnh Miễn phí
1940 Chương 1940: Nghiền ép Đại Đế Miễn phí
1941 Chương 1941: Chém giết Đại Đế Miễn phí
1942 Chương 1942: Gánh chịu Thiên Mệnh Miễn phí
1943 Chương 1943: Kim Qua thành Đại Đế Miễn phí
1944 Chương 1944: Kim Qua bái kiến Miễn phí
1945 Chương 1945: Chỉ điểm Kim Qua Miễn phí
1946 Chương 1946: Lại gặp Huyết Di Tộc Miễn phí
1947 Chương 1947: Huyết Di tộc lai lịch Miễn phí
1948 Chương 1948: Bố đại cục Miễn phí
1949 Chương 1949: Tiếu Tiễn Ma Đế Miễn phí
1950 Chương 1950: Uy hiếp thiên hạ Miễn phí
1951 Chương 1951: Ngự Long Thượng Thần Miễn phí
1952 Chương 1952: Vả miệng Miễn phí
1953 Chương 1953: Khinh thường quần hùng Miễn phí
1954 Chương 1954: Viễn Hoang Tứ Hung Miễn phí
1955 Chương 1955: Tứ Đế đối với Tứ Hung Miễn phí
1956 Chương 1956: Thánh quang, ta y ở Miễn phí
1957 Chương 1957: Lê Thiên Trùng Miễn phí
1958 Chương 1958: Gió chiều nào theo chiều nấy Miễn phí
1959 Chương 1959: Ăn ta một gạch Miễn phí
1960 Chương 1960: Chém Đại Đế đồ chúng thần Miễn phí
1961 Chương 1961: Luyện huyết Miễn phí
1962 Chương 1962: Mười bảy vị Đại Đế giá lâm Miễn phí
1963 Chương 1963: Mười bảy vị Đại Đế giá lâm Miễn phí
1964 Chương 1964: Luận Vạn Cổ Miễn phí
1965 Chương 1965: Vạn Cổ cừu địch Miễn phí
1966 Chương 1966: Thánh Giả vô địch Miễn phí
1967 Chương 1967: Ngược dòng thời gian một trận chiến Miễn phí
1968 Chương 1968: Quang minh quyết đấu hắc ám Miễn phí
1969 Chương 1969: Ta sinh hắc ám Miễn phí
1963.5 Chương 1963.5: Luân hồi hoang tổ Miễn phí
1970 Chương 1970: Luân Hồi Chi Nhãn Miễn phí
1971 Chương 1971: Vượt qua tương lai mà tới Miễn phí
1972 Chương 1972: Từ quá khứ đi ra Miễn phí
1973 Chương 1973: Mô phỏng đại thế Miễn phí
1974 Chương 1974: Tàm Long Tiên đế Miễn phí
1975 Chương 1975: Minh Độ Tiên đế Miễn phí
1976 Chương 1976: Đạo tâm vô địch Miễn phí
1977 Chương 1977: Tuế Nguyệt Luân Miễn phí
1978 Chương 1978: Bộ Chiến Tiên Đế Miễn phí
1979 Chương 1979: Trấn sát Miễn phí
1980 Chương 1980: Da người Miễn phí
1981 Chương 1981: Kết thúc Miễn phí
1982 Chương 1982: Thánh quang vĩnh viễn bất diệt Miễn phí
1983 Chương 1983: Bảo tàng kinh thiên Miễn phí
1984 Chương 1984: Tiếp dẫn Miễn phí
1985 Chương 1985: Biệt ly Miễn phí
1986 Chương 1986: Đào Thôn Miễn phí
1987 Chương 1987: Đào Đình Miễn phí
1988 Chương 1988: Lão Ma Đậu Hũ Hoa Miễn phí
1989 Chương 1989: Lão Ma Miễn phí
1990 Chương 1990: Đại Đế trách nhiệm Miễn phí
1991 Chương 1991: Nhân Thánh thành Tiên Vương Miễn phí
1993 Chương 1993: Thiên Thần thư viện Miễn phí
1994 Chương 1994: Thiên tài lớp lớp Miễn phí
1995 Chương 1995: Lại gặp Đào Đình Miễn phí
1996 Chương 1996: Mới tới Thiên Thần học viện Miễn phí
1997 Chương 1997: Hạ mã uy Miễn phí
1998 Chương 1998: Thư Trai Miễn phí
1999 Chương 1999: Dạ Hân Tuyết Miễn phí
2000 Chương 2000: Một cái truyền kỳ Miễn phí
1992 Chương 1992: Vũ Thiên Tuyền Miễn phí
2001 Chương 2001: Ba cái học sinh Miễn phí
2002 Chương 2002: Mỗi người đều có bí mật nhỏ Miễn phí
2003 Chương 2003: Lưu Kim Thắng thân phận Miễn phí
2004 Chương 2004: Da người bí mật Miễn phí
2005 Chương 2005: Dạ Hân Tuyết con đường Miễn phí
2006 Chương 2006: Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc Miễn phí
2007 Chương 2007: Vạn Cổ trong nháy mắt Miễn phí
2008 Chương 2008: Hợp Bích Song Tiên Vương Miễn phí
2009 Chương 2009: Lục Kiếm Thiếu Hoàng Miễn phí
2010 Chương 2010: Tu La Miễn phí
2011 Chương 2011: Đào Đình tâm sự Miễn phí
2012 Chương 2012: Một bàn tay quất bay Miễn phí
2013 Chương 2013: Phẩm trà hội Miễn phí
2014 Chương 2014: Đến từ Cửu Giới Diệu Thiền Miễn phí
2015 Chương 2015: Mai Tố Dao Miễn phí
2016 Chương 2016: Gặp nhau cảm mến Miễn phí
2017 Chương 2017: Đạo chi bá Miễn phí
2018 Chương 2018: Diệp Diệu Tuyết Miễn phí
2019 Chương 2019: Khiêu khích Miễn phí
2020 Chương 2020: Hành hung Miễn phí
2021 Chương 2021: Vườn trà Miễn phí
2022 Chương 2022: Tham đạo ngộ diệu Miễn phí
2023 Chương 2023: Đại Đạo trà Miễn phí
2024 Chương 2024: Nhập vườn trà Miễn phí
2025 Chương 2025: Túng Thiên thiếu chủ Miễn phí
2026 Chương 2026: Khiêu khích Miễn phí
2027 Chương 2027: Tiện tay hái Tiên trà Miễn phí
2028 Chương 2028: Pha trà thưởng trà Miễn phí
2029 Chương 2029: Ức năm xưa Miễn phí
2030 Chương 2030: Thất Sát Tháp Miễn phí
2031 Chương 2031: Thất Sát Tháp trước nói đúng sai Miễn phí
2032 Chương 2032: Khiêu chiến Miễn phí
2033 Chương 2033: Nhập Sát Hải Miễn phí
2034 Chương 2034: Tiện tay chộp tới Miễn phí
2035 Chương 2035: Cổ Khải Hàng Miễn phí
2036 Chương 2036: Lão sư tốt Miễn phí
2037 Chương 2037: Phi Tiên Đế Tử Miễn phí
2038 Chương 2038: Mưa gió sắp tới Miễn phí
2039 Chương 2039: Cổ Khải Hàng khiêu chiến Miễn phí
2040 Chương 2040: Nam Đế Miễn phí
2041 Chương 2041: Nam Đế thành Tiên vương Miễn phí
2042 Chương 2042: Đạo tràng Miễn phí
2043 Chương 2043: Đại Đạo Hoa Miễn phí
2044 Chương 2044: Giảng bài Miễn phí
2045 Chương 2045: Tài hoa tuyệt thế Miễn phí
2046 Chương 2046: Ai nghe tới nghe giảng bài Miễn phí
2047 Chương 2047: Tiên Vương tới nghe giảng bài Miễn phí
2048 Chương 2048: Mặc Thiên Quân Miễn phí
2049 Chương 2049: 14 Miễn phí
2050 Chương 2050: Tai nạn tiến đến Miễn phí
2051 Chương 2051: Cổ thế giới Miễn phí
2052 Chương 2052: Tâm hoài quỷ thai Miễn phí
2053 Chương 2053: Hung thú triều dâng Miễn phí
2054 Chương 2054: Đại sát bát phương Miễn phí
2055 Chương 2055: Giành Thư trai Miễn phí
2056 Chương 2056: Giấu đầu lòi đuôi Miễn phí
2057 Chương 2057: Chém giết Miễn phí
2058 Chương 2058: Ép diệt Miễn phí
2059 Chương 2059: Nhân Thánh đến Miễn phí
2060 Chương 2060: Nhân Thánh trả thù Miễn phí
2061 Chương 2061: Cửu U Cuồng Ngao Miễn phí
2062 Chương 2062: Yên tĩnh trước bão táp Miễn phí
2063 Chương 2063: Tai nạn tiến đến Miễn phí
2064 Chương 2064: Bách Luyện Tiên Đế Miễn phí
2065 Chương 2065: Phù Thạch Tiên Vương Miễn phí
2066 Chương 2066: Chúng Thần điện Miễn phí
2067 Chương 2067: Thiên Quyền đế chỉ Miễn phí
2068 Chương 2068: Đại chiến bắt đầu Miễn phí
2069 Chương 2069: Xâm lấn Thiên Thần thư viện Miễn phí
2070 Chương 2070: Đầu sư tử thân người Miễn phí
2071 Chương 2071: Thời Gian Chi Nhãn Miễn phí
2072 Chương 2072: Tiên Đế kinh hồn Miễn phí
2073 Chương 2073: Đào Thọ Tiên Vương Miễn phí
2074 Chương 2074: Nhất Diệp Tiên Vương Miễn phí
2075 Chương 2075: Lại thấy Thế Đế Miễn phí
2076 Chương 2076: Thương Thiên điện Miễn phí
2077 Chương 2077: Thôn Nhật Tiên Đế Miễn phí
2078 Chương 2078: Nhân Hiền Tiên Đế Miễn phí
2079 Chương 2079: Đại chiến sẽ tại Miễn phí
2080 Chương 2080: Bách tộc chính thống Miễn phí
2081 Chương 2081: Độc chiến Chúng Đế Miễn phí
2082 Chương 2082: Thất Dạ đạo Miễn phí
2083 Chương 2083: Đánh nổ Tiên Vương Miễn phí
2084 Chương 2084: Thiên Đình chi chủ Miễn phí
2085 Chương 2085: Ngạnh kháng Miễn phí
2086 Chương 2086: Giết tới cuồng bạo Miễn phí
2087 Chương 2087: Ngân Trụ Tiên Giáp Miễn phí
2088 Chương 2088: Ai đang tính kế Miễn phí
2089 Chương 2089: Quy Phàm Cổ Thần Miễn phí
2090 Chương 2090: Bình Loạn Quyết Miễn phí
2091 Chương 2091: Vị thứ hai Thế Đế Miễn phí
2092 Chương 2092: Thế Đạo Miễn phí
2093 Chương 2093: Thiên Tru Miễn phí
2094 Chương 2094: Quang Minh Ma Đế Miễn phí
2095 Chương 2095: Tử Quan Miễn phí
2096 Chương 2096: Thiên Bảo vô địch Miễn phí
2097 Chương 2097: Hồi mã thương Miễn phí
2098 Chương 2098: Đoạt Tử Quan Miễn phí
2099 Chương 2099: Uy hiếp Miễn phí
2100 Chương 2100: Vạn Thế Chân Cốt Miễn phí
2101 Chương 2101: Đòn sát thủ chân chính Miễn phí
2102 Chương 2102: Đồ cự đầu Miễn phí
2103 Chương 2103: Giao dịch Miễn phí
2104 Chương 2104: Đại chiến kết thúc Miễn phí
2105 Chương 2105: Cả thế gian đều là lặng yên Miễn phí
2106 Chương 2106: Một cái thế giới Miễn phí
2107 Chương 2107: Chân chính kinh khủng Miễn phí
2108 Chương 2108: Thế gian có thể có tiên Miễn phí
2109 Chương 2109: Gậy dài trăm thước Miễn phí
2110 Chương 2110: Nói lời tạm biệt Miễn phí
2111 Chương 2111: Sẽ lên đường Miễn phí
2112 Chương 2112: Thế giới không có khả năng tồn tại Miễn phí
2113 Chương 2113: Tổ Sào Miễn phí
2114 Chương 2114: Đồ Tiên Đế Trận Miễn phí
2115 Chương 2115: Trận pháp vô song Miễn phí
2116 Chương 2116: Tân Tiên Đế Miễn phí
2117 Chương 2117: Lại gặp người thần bí Miễn phí
2118 Chương 2118: Đại thế nhiều gian khó Miễn phí
2119 Chương 2119: Trích Nguyệt tiên tử Miễn phí
2120 Chương 2120: Ngưu Thủ Thượng Thần Miễn phí
2121 Chương 2121: Bá giả Miễn phí
2122 Chương 2122: Đạo tranh một hơi Miễn phí
2123 Chương 2123: Một cái kỳ tích Miễn phí
2124 Chương 2124: Đàm tiếu tiếng gió Miễn phí
2125 Chương 2125: Lên đường Miễn phí
2126 Chương 2126: Thiên Tru hải dương Miễn phí
2127 Chương 2127: Quả trứng kia chạy Miễn phí
2128 Chương 2128: Ba ảnh đồng hành Miễn phí
2129 Chương 2129: Vượt qua Miễn phí
2130 Chương 2130: Đại Kiếm Môn Miễn phí
2131 Chương 2131: Phục sinh tiên tổ Miễn phí
2132 Chương 2132: Chu Tư Tĩnh Miễn phí
2133 Chương 2133: Mở ra kỷ nguyên mới Miễn phí
2134 Chương 2134: Dương Thắng Bình Miễn phí
2135 Chương 2135: Cuồng Đình đạo thống Miễn phí
2136 Chương 2136: Kiêu Hoành thương hội Miễn phí
2137 Chương 2137: Hoàng Đình Miễn phí
2138 Chương 2138: Hoàng hậu Vương Hàm Miễn phí
2139 Chương 2139: Cuồng Tổ tư tàng Miễn phí
2140 Chương 2140: Mở lại « Thể Thư » Miễn phí
2141 Chương 2141: Lật ra một trang mới Miễn phí
2142 Chương 2142: Mỹ nhân hầu hạ Miễn phí
2143 Chương 2143: Nhập Kiêu Hoành thương hội Miễn phí
2144 Chương 2144: Lão nhân thần bí Miễn phí
2145 Chương 2145: Ai có thể đả động hắn Miễn phí
2146 Chương 2146: Một câu vô giá Miễn phí
2147 Chương 2147: Một cái cố sự kinh khủng Miễn phí
2148 Chương 2148: Trân Bảo các Miễn phí
2149 Chương 2149: Tiền không là vấn đề Miễn phí
2150 Chương 2150: Di sản Miễn phí
2151 Chương 2151: Thiên Đức Chân Thần Miễn phí
2152 Chương 2152: Cuồng Ma Huyết Phệ Miễn phí
2153 Chương 2153: Cuồng Thần Kiếm Đạo Miễn phí
2154 Chương 2154: Huyết Nhân Sâm xuất thế Miễn phí
2155 Chương 2155: Không biết sống chết Miễn phí
2156 Chương 2156: Lại vả miệng Miễn phí
2157 Chương 2157: Ngân Hồ Miễn phí
2158 Chương 2158: Cáo mượn oai hùm Miễn phí
2159 Chương 2159: Phi Phượng tướng quân Miễn phí
2160 Chương 2160: Bão nổi Miễn phí
2161 Chương 2161: Rót rượu Miễn phí
2162 Chương 2162: Ta chính là ta Miễn phí
2163 Chương 2163: Vì sao mà đến Miễn phí
2164 Chương 2164: Khuyết Nha sơn Miễn phí
2165 Chương 2165: Đạo cơ Miễn phí
2166 Chương 2166: Cổ Từ Miễn phí
2167 Chương 2167: Gió bắt đầu thổi Miễn phí
2168 Chương 2168: Uy hiếp Miễn phí
2169 Chương 2169: Cuồng Bá Kình Miễn phí
2170 Chương 2170: Liệt Hỏa Lung Miễn phí
2171 Chương 2171: Phong Bạo Cuồng Kiếm Miễn phí
2172 Chương 2172: Trần Thái Hợp Miễn phí
2173 Chương 2173: Long Tu Tiên Miễn phí
2174 Chương 2174: Cuồng Thần Kiếm Đạo Miễn phí
2175 Chương 2175: Cuồng bá Miễn phí
2176 Chương 2176: Một kiếm đồ ngàn người Miễn phí
2177 Chương 2177: Đi bộ nhàn nhã Miễn phí
2178 Chương 2178: Xích Tước Đế Kính Miễn phí
2179 Chương 2179: Kiếm Đạo vô địch Miễn phí
2180 Chương 2180: Chân Thần Miễn phí
2181 Chương 2181: Cuồng Đế Thương Miễn phí
2182 Chương 2182: Phân tranh Miễn phí
2183 Chương 2183: Đao Liệt Thần Miễn phí
2184 Chương 2184: Thật thật giả giả Miễn phí
2185 Chương 2185: Bành gia Thánh Tổ Miễn phí
2186 Chương 2186: Trong cái nhấc tay tan thành mây khói Miễn phí
2187 Chương 2187: Bá Thượng Miễn phí
2188 Chương 2188: Đăng Thiên Miễn phí
2189 Chương 2189: Cuồng Ma Huyết Phệ Miễn phí
2190 Chương 2190: Cuồng Huyết Tam Thần Miễn phí
2191 Chương 2191: Cửu trọng thiên Chân Thần Miễn phí
2192 Chương 2192: Nộ Tiên Kiếm Miễn phí
2193 Chương 2193: Oan hồn Miễn phí
2194 Chương 2194: Nghiền ép Miễn phí
2195 Chương 2195: Thạch thất dưới mặt đất Miễn phí
2196 Chương 2196: Cây già Miễn phí
2197 Chương 2197: Đạo Nguyên Miễn phí
2198 Chương 2198: Trường Sinh Đan Miễn phí
2199 Chương 2199: Ngoại địch xâm lấn Miễn phí
2200 Chương 2200: Nguy nan tiến đến Miễn phí
2201 Chương 2201: Một kiếm định càn khôn Miễn phí
2202 Chương 2202: Vô song Miễn phí
2203 Chương 2203: Tập sát Miễn phí
2204 Chương 2204: Sinh tử đoạt dư Miễn phí
2205 Chương 2205: Hiệp định Miễn phí
2206 Chương 2206: Võ Băng Ngưng Miễn phí
2207 Chương 2207: Đối chọi gay gắt Miễn phí
2208 Chương 2208: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên Miễn phí
2209 Chương 2209: Lên đường Miễn phí
2210 Chương 2210: Hỏa Nguyên Chi Địa Miễn phí
2211 Chương 2211: Liếc mắt đưa tình Miễn phí
2212 Chương 2212: Đào Đông Hỏa Trùng Miễn phí
2213 Chương 2213: Tùy tiện đào Miễn phí
2214 Chương 2214: Lật lọng Miễn phí
2215 Chương 2215: Gặm bùn Miễn phí
2216 Chương 2216: Tơ bạc Miễn phí
2217 Chương 2217: Hồi Xuân công tử Miễn phí
2218 Chương 2218: Hỏa Nguyên Chi Liên Miễn phí
2219 Chương 2219: Khinh thường quần hùng Miễn phí
2220 Chương 2220: Độc chiếm Miễn phí
2221 Chương 2221: Vượt qua Miễn phí
2222 Chương 2222: Hỏa Nguyên thế giới Miễn phí
2223 Chương 2223: Võ Tổ Thập Nhị Thức Miễn phí
2224 Chương 2224: Hỏa Chủng Tinh Thần Miễn phí
2225 Chương 2225: Tạm thời biệt ly Miễn phí
2226 Chương 2226: Trường Sinh chân nhân Miễn phí
2227 Chương 2227: Nhập Trường Sinh cốc Miễn phí
2228 Chương 2228: Bách Hoa cốc Miễn phí
2229 Chương 2229: Nhí nha nhí nhảnh sư muội Miễn phí
2231 Chương 2231: Sinh bệnh Tiên Nhị Miễn phí
2232 Chương 2232: Độc Vương Miễn phí
2233 Chương 2233: Khí thịnh khinh người Miễn phí
2234 Chương 2234: Quỷ Ngao Sắt Miễn phí
2235 Chương 2235: Ai mới là lang băm Miễn phí
2236 Chương 2236: Hàn độc kinh khủng Miễn phí
2237 Chương 2237: Được hoan nghênh nhất Đại sư huynh Miễn phí
2238 Chương 2238: Nguy cơ tiến đến Miễn phí
2239 Chương 2239: Vạn Thọ quốc đến cầu thân Miễn phí
2240 Chương 2240: Khen thưởng các ngươi, cút đi Miễn phí
2241 Chương 2241: Đập chết ngươi Miễn phí
2242 Chương 2242: Tiếu quốc sư Miễn phí
2243 Chương 2243: Chân Thần như sâu kiến Miễn phí
2244 Chương 2244: Nhìn xuống Miễn phí
2245 Chương 2245: Tế tự Miễn phí
2246 Chương 2246: Dược Lư Miễn phí
2247 Chương 2247: Tùng Tháp Đạo Quả Miễn phí
2248 Chương 2248: Vua nhạt nhẽo Miễn phí
2249 Chương 2249: Đào một cái lỗ Miễn phí
2250 Chương 2250: Đọ sức mỹ nhân cười một tiếng Miễn phí
2251 Chương 2251: Mỹ nhân cười một tiếng Miễn phí
2252 Chương 2252: Mộc Đố Sắt Miễn phí
2253 Chương 2253: Thanh Hạo Thần Châu Miễn phí
2254 Chương 2254: Cút đi Miễn phí
2255 Chương 2255: Ngân Long quân đoàn Miễn phí
2256 Chương 2256: Nén hương thứ nhất Miễn phí
2257 Chương 2257: Đan Vương Phong Tiếu Trần Miễn phí
2258 Chương 2258: Quỳ sát Miễn phí
2259 Chương 2259: Áo nghĩa của sinh mệnh Miễn phí
2260 Chương 2260: Sát phạt Miễn phí
2261 Chương 2261: Ai mới là người ngươi không chọc nổi Miễn phí
2262 Chương 2262: Bão tố khúc nhạc dạo Miễn phí
2263 Chương 2263: Trống trận lôi Miễn phí
2264 Chương 2264: Tế lễ đại điển bắt đầu Miễn phí
2265 Chương 2265: Soán vị đoạt quyền Miễn phí
2266 Chương 2266: Hạo Chiến lão tổ Miễn phí
2267 Chương 2267: Một cước đạp xuống đi Miễn phí
2268 Chương 2268: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan Miễn phí
2269 Chương 2269: Thiên Nộ Nhất Kiếm Miễn phí
2270 Chương 2270: Phong Tiếu Trần Đan Đạo Miễn phí
2271 Chương 2271: 36 Long Tôn Miễn phí
2272 Chương 2272: Rễ già ở khắp mọi nơi Miễn phí
2273 Chương 2273: Đằng Mộc Cự Nhân Miễn phí
2274 Chương 2274: Ngân Long Cự Giáp Miễn phí
2275 Chương 2275: Mạch xung Miễn phí
2276 Chương 2276: Trường Sinh Thể Miễn phí
2277 Chương 2277: Một quyền đạp nát Miễn phí
2278 Chương 2278: Vạn Thọ Lão Quân Miễn phí
2279 Chương 2279: Ai mới nắm giữ đại thế Miễn phí
2280 Chương 2280: Cử quốc chi lực Miễn phí
2281 Chương 2281: Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn Miễn phí
2282 Chương 2282: Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ Miễn phí
2283 Chương 2283: Phản công Miễn phí
2284 Chương 2284: Tan thành mây khói Miễn phí
2285 Chương 2285: Đại điển bắt đầu Miễn phí
2286 Chương 2286: Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân Miễn phí
2287 Chương 2287: Nên trả nợ Miễn phí
2289 Chương 2289: Kim Tiền Lạc Địa Miễn phí
2290 Chương 2290: Về sau còn có thể bảo ngươi một tiếng Miễn phí
2291 Chương 2291: Đo vùng thiên địa này Miễn phí
2292 Chương 2292: Phương thức mở ra Kim Tiền Lạc Địa Miễn phí
2293 Chương 2293: Gọi địa chủ Miễn phí
2294 Chương 2294: Cho kiến ăn Miễn phí
2295 Chương 2295: Bình Thành công tử Miễn phí
2296 Chương 2296: Hương Tượng vượt sông Miễn phí
2297 Chương 2297: Kiếm Mộ Miễn phí
2298 Chương 2298: Bão tố Miễn phí
2299 Chương 2299: Mê Tiên điện Miễn phí
2300 Chương 2300: Chìa khóa vàng Miễn phí
2301 Chương 2301: Tòa Mê Tiên điện thứ hai Miễn phí
2302 Chương 2302: Chu Chí Khôn Miễn phí
2303 Chương 2303: Tòa Mê Tiên điện cuối cùng Miễn phí
2304 Chương 2304: Bóp nát Miễn phí
2305 Chương 2305: Bình Thành công tử Trúc Kiếm Miễn phí
2306 Chương 2306: Tu hú chiếm tổ chim khách Miễn phí
2307 Chương 2307: Địch nhân đều tới đông đủ Miễn phí
2308 Chương 2308: Một kiếm chém ngàn địch Miễn phí
2309 Chương 2309: Ta muốn giết người, ai có thể chống đỡ được Miễn phí
2310 Chương 2310: Gặp lại cố nhân Miễn phí
2311 Chương 2311: Phong tình một kiếm kia Miễn phí
2313 Chương 2313: Tệ Thú thành Miễn phí
2314 Chương 2314: Phản kháng Miễn phí
2315 Chương 2315: Bễ nghễ Miễn phí
2316 Chương 2316: Hương Tượng Độ Giang Miễn phí
2317 Chương 2317: Vô Thượng Miễn phí
2318 Chương 2318: Bàn Long công tử Miễn phí
2319 Chương 2319: Thân phận như mê Miễn phí
2320 Chương 2320: Ma Đao thái tử Miễn phí
2321 Chương 2321: Một kiếm kia, quá mức vô địch Miễn phí
2322 Chương 2322: Nhượng bộ lui binh Miễn phí
2323 Chương 2323: Đấu phú Miễn phí
2324 Chương 2324: Tiền tiêu vặt Miễn phí
2325 Chương 2325: Thú triều Miễn phí
2326 Chương 2326: Tệ Thú thành, xuất phát Miễn phí
2327 Chương 2327: Tệ Thú thành thần bí Miễn phí
2328 Chương 2328: Trứng thú vật Miễn phí
2329 Chương 2329: Thú Tuyền Miễn phí
2330 Chương 2330: Cự mạch Miễn phí
2312 Chương 2312: Tệ Thú thành Miễn phí
2288 Chương 2288: Giao dịch không tính là giao dịch. Miễn phí
2331 Chương 2331: Một khối đạo cốt Miễn phí
2332 Chương 2332: Chúng địch tụ tập Miễn phí
2333 Chương 2333: Tế Thế Thảo thần thông Miễn phí
2334 Chương 2334: Đại đạo không thể ngộ Miễn phí
2335 Chương 2335: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Miễn phí
2336 Chương 2336: Nữ Võ Thần phong thái Miễn phí
2337 Chương 2337: Một kiếm đồ sát Miễn phí
2338 Chương 2338: Khinh thường Miễn phí
2339 Chương 2339: Cô Độc Kiếm Thần Canh 2 tới, mời mọi người ném nguyệt phiếu Miễn phí
2340 Chương 2340: Kiếm chi trọng Miễn phí
2341 Chương 2341: Trọng kiếm vô địch Miễn phí
2342 Chương 2342: Thủy Tổ chân huyết Miễn phí
2343 Chương 2343: Tay hái sao trời Miễn phí
2344 Chương 2344: Cự nhân Miễn phí
2345 Chương 2345: Tử vong Miễn phí
2346 Chương 2346: Sợ hãi tử vong Miễn phí
2347 Chương 2347: Đỉnh phong Miễn phí
2348 Chương 2348: Trọng khí truyền thuyết Miễn phí
2349 Chương 2349: Vân Độ Ưng Thần Miễn phí
2350 Chương 2350: Cự quy Miễn phí
2351 Chương 2351: Chỉ Kiếm Miễn phí
2352 Chương 2352: Mộc Thiếu Thần Miễn phí
2353 Chương 2353: Bốc lên thiên hạ lỗi lầm lớn Miễn phí
2354 Chương 2354: Thuế biến Miễn phí
2355 Chương 2355: Vạn Phong lĩnh Miễn phí
2356 Chương 2356: Cường giả tụ tập Miễn phí
2357 Chương 2357: Đăng cao nhất hô Miễn phí
2358 Chương 2358: Ngạo khí mười phần Miễn phí
2359 Chương 2359: Quỷ Thủ Địa Miễn phí
2360 Chương 2360: Phá thức Miễn phí
2362 Chương 2362: Tinh Thần Thủy Tổ đại trận Miễn phí
2363 Chương 2363: Một tay đồ thần Miễn phí
2364 Chương 2364: Cự ưng Miễn phí
2365 Chương 2365: Tay không đọ sức ưng Miễn phí
2366 Chương 2366: Kiếm sắc nhất Miễn phí
2367 Chương 2367: Lôi Thần Cổ Miễn phí
2368 Chương 2368: Vạn kiếm oanh thiên Miễn phí
2369 Chương 2369: Mộc Thiếu Thần áp đáy hòm bảo vật Miễn phí
2370 Chương 2370: Bán trọng khí Miễn phí
2361 Chương 2361: Hùng hổ dọa người Miễn phí
2371 Chương 2371: Viêm Kiếm Miễn phí
2372 Chương 2372: Một trận chiến người lạnh mình Miễn phí
2373 Chương 2373: Nhập Đế Vẫn Miễn phí
2374 Chương 2374: Đế Vẫn Miễn phí
2375 Chương 2375: Con mắt kia Miễn phí
2376 Chương 2376: Long Tượng Võ Thần Miễn phí
2377 Chương 2377: Mắt to Miễn phí
2378 Chương 2378: Đoạn tuế nguyệt kia Miễn phí
2379 Chương 2379: Lo lắng Miễn phí
2380 Chương 2380: Bất Tử Thuật Miễn phí
2381 Chương 2381: Tiến nhanh mà vào Miễn phí
2382 Chương 2382: Mộc Nhân ngõ hẻm Miễn phí
2383 Chương 2383: Liệt Thiên Cuồng Hủy Miễn phí
2384 Chương 2384: Liệt Thiên Chiến Giáp Miễn phí
2385 Chương 2385: Dung luyện không gian Miễn phí
2386 Chương 2386: Thôn phệ thời gian Miễn phí
2387 Chương 2387: Nhấc tay bại địch Miễn phí
2388 Chương 2388: Hắc Hổ Đào Tâm Miễn phí
2389 Chương 2389: Một chiêu phân thắng thua Miễn phí
2390 Chương 2390: Nam Lý Cổ Lãng Miễn phí
2391 Chương 2391: Trấn áp Miễn phí
2392 Chương 2392: Về ngược dòng bản nguyên Miễn phí
2393 Chương 2393: Võ Đạo Chiến Côn Miễn phí
2394 Chương 2394: Người không tưởng tượng được Miễn phí
2395 Chương 2395: Tâm ma Miễn phí
2396 Chương 2396: Bạch Hổ Đoạn Ngọc Miễn phí
2397 Chương 2397: Di Phì Thực Nguyệt Miễn phí
2398 Chương 2398: Ngăn cơn sóng dữ Miễn phí
2399 Chương 2399: Cái gì gọi là vô địch Miễn phí
2400 Chương 2400: Tái tạo Miễn phí
2401 Chương 2401: Chó nhà có tang Miễn phí
2402 Chương 2402: Lấy cái chết hứa hẹn Miễn phí
2403 Chương 2403: Không có cái gì không chết Miễn phí
2404 Chương 2404: Ôm mỹ vào lòng Miễn phí
2405 Chương 2405: Cười duyên dáng Miễn phí
2406 Chương 2406: Trường Sinh cốc nội tình Miễn phí
2407 Chương 2407: Tam Tiên Thụ Miễn phí
2408 Chương 2408: Viễn Hoang Thánh Nhân Miễn phí
2409 Chương 2409: Lên đường đi xa Miễn phí
2410 Chương 2410: Tôn Lãnh Ảnh Miễn phí
2411 Chương 2411: Thái Thanh Hoàng Miễn phí
2412 Chương 2412: Nguy treo một đường Miễn phí
2413 Chương 2413: Lập thái tử Miễn phí
2414 Chương 2414: Trương Giáp Đệ Miễn phí
2415 Chương 2415: Làm thái tử vì cái gì Miễn phí
2416 Chương 2416: Hoàng thượng lúc nào chết nha Miễn phí
2417 Chương 2417: Đều là ta Miễn phí
2418 Chương 2418: Nữ nhân thần bí Miễn phí
2419 Chương 2419: Ngũ đại Chí Tôn Miễn phí
2420 Chương 2420: Nhiều năm vị hôn thê Miễn phí
2421 Chương 2421: Có người cướp ta giang sơn sao Miễn phí
2422 Chương 2422: Trắng trợn cướp đoạt dân nữ Miễn phí
2423 Chương 2423: Ta muốn làm ác thiếu Miễn phí
2424 Chương 2424: Ai là người tốt Miễn phí
2425 Chương 2425: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương Miễn phí
2426 Chương 2426: Khó xử Miễn phí
2427 Chương 2427: Lão tử chính là vương pháp Miễn phí
2428 Chương 2428: Hoàng đế băng hà Miễn phí
2429 Chương 2429: Tân hoàng đăng cơ Miễn phí
2430 Chương 2430: Đăng cơ đại điển không hợp thói thường Miễn phí
2431 Chương 2431: Tôn Lãnh Ảnh quy ẩn Miễn phí
2432 Chương 2432: Thay mặt gả Miễn phí
2433 Chương 2433: Thế nào mới tốt chơi Miễn phí
2434 Chương 2434: Tiến đánh Binh Trì gia Miễn phí
2435 Chương 2435: Làm phản Miễn phí
2436 Chương 2436: Tám mặt đối địch Miễn phí
2437 Chương 2437: Binh lâm thành hạ Miễn phí
2438 Chương 2438: Hoàng thành phá Miễn phí
2439 Chương 2439: Quốc diệt sơn hà phá Miễn phí
2440 Chương 2440: Phong Thần Miễn phí
2441 Chương 2441: Phong Thần bất đắc dĩ Miễn phí
2442 Chương 2442: Thần Hành môn Miễn phí
2443 Chương 2443: Trương Kiến Xuyên Miễn phí
2444 Chương 2444: Nhiều đọc sách Miễn phí
2445 Chương 2445: Thiên hạ trong tầm tay Miễn phí
2446 Chương 2446: Vô Tự Thạch Bia Miễn phí
2447 Chương 2447: Phi Hoa Thánh Nữ Miễn phí
2448 Chương 2448: Từ hôn Miễn phí
2449 Chương 2449: Hạc Phi công tử Miễn phí
2450 Chương 2450: Viên thứ hai Đạo Quả Miễn phí
2451 Chương 2451: Đại đạo mới nổi lên Miễn phí
2452 Chương 2452: Sính lễ Miễn phí
2453 Chương 2453: Tự tìm diệt vong Miễn phí
2454 Chương 2454: Một đám sâu kiến mà thôi Miễn phí
2455 Chương 2455: Tiện tay chính là vô địch Miễn phí
2456 Chương 2456: Bàn Thạch Thuẫn Miễn phí
2457 Chương 2457: Cửu Liên sơn Miễn phí
2458 Chương 2458: Cửu Bí Miễn phí
2459 Chương 2459: Lão nhân đốn củi Miễn phí
2460 Chương 2460: Hồng Hoang Thiên Lao Miễn phí
2461 Chương 2461: Bắt đầu náo nhiệt lên Miễn phí
2462 Chương 2462: Liễu Sơ Tình Miễn phí
2463 Chương 2463: Có nữ Sơ Tình Miễn phí
2464 Chương 2464: Mỹ nhân trong ngực Miễn phí
2465 Chương 2465: Thì thầm khẽ nói Miễn phí
2466 Chương 2466: Lòng có không sợ Miễn phí
2467 Chương 2467: Như thế nào tín nghĩa Miễn phí
2468 Chương 2468: Tân hoàng cố sự Miễn phí
2469 Chương 2469: Hùng hổ dọa người Miễn phí
2470 Chương 2470: Đao bổ củi giết chi Miễn phí
2471 Chương 2471: Hắn là ai Miễn phí
2472 Chương 2472: Tần Kiếm Dao Miễn phí
2473 Chương 2473: Cút đi Miễn phí
2474 Chương 2474: Một cái phàm nữ mà thôi Miễn phí
2475 Chương 2475: Tru Tiên Cổ Trận Miễn phí
2476 Chương 2476: Quyền mưu Miễn phí
2477 Chương 2477: Tiền Bí Miễn phí
2478 Chương 2478: Phong vân sắp nổi Miễn phí
2479 Chương 2479: Ngu xuẩn sao mà nhiều Miễn phí
2480 Chương 2480: Nam Sơn Tiều Tử Miễn phí
2481 Chương 2481: Ai có thể luyện được Cửu Bí Miễn phí
2482 Chương 2482: Thịnh yến Miễn phí
2483 Chương 2483: Binh Trì Hàm Ngọc Miễn phí
2484 Chương 2484: Hết sức căng thẳng Miễn phí
2485 Chương 2485: Sâu kiến mà thôi Miễn phí
2486 Chương 2486: Máu me đầm đìa Miễn phí
2487 Chương 2487: Đều quỳ đi Miễn phí
2488 Chương 2488: Bát phương kinh Miễn phí
2489 Chương 2489: Quan Hải Đao Thánh Miễn phí
2490 Chương 2490: Một vị sư huynh Miễn phí
2491 Chương 2491: Đao kiếm quyết đấu Miễn phí
2492 Chương 2492: Mã Minh Xuân Miễn phí
2493 Chương 2493: Hùng hổ dọa người Miễn phí
2494 Chương 2494: Cửu Hồ biến sắc Miễn phí
2495 Chương 2495: Giá lâm Miễn phí
2496 Chương 2496: Quân lâm thiên hạ Miễn phí
2497 Chương 2497: Ngực lớn nói chuyện trước Miễn phí
2498 Chương 2498: Giống như có chút ý tứ Miễn phí
2499 Chương 2499: Đột nhiên có một cái ý nghĩ Miễn phí
2500 Chương 2500: Cửu Bí, hạ bút thành văn mà thôi Miễn phí
2501 Chương 2501: Đây chính là Cửu Bí Miễn phí
2502 Chương 2502: Đang ngồi đều là rác rưởi Miễn phí
2503 Chương 2503: Tiện tay đưa Cửu Bí Miễn phí
2504 Chương 2504: Hoàng Đao Miễn phí
2505 Chương 2505: Hoàng Giả Tam Đao Miễn phí
2506 Chương 2506: Đánh lén Miễn phí
2507 Chương 2507: Bọn chuột nhắt mà thôi Miễn phí
2508 Chương 2508: Pháp Tướng Thiên Địa Miễn phí
2509 Chương 2509: Một chiêu Miễn phí
2510 Chương 2510: Chấn nhiếp Miễn phí
2511 Chương 2511: Tập kích Miễn phí
2512 Chương 2512: Ai cười đến cuối cùng Miễn phí
2513 Chương 2513: Một chân chém giết Miễn phí
2514 Chương 2514: Không biết tự lượng sức mình Miễn phí
2515 Chương 2515: Diệt Thần Chú Miễn phí
2516 Chương 2516: Thánh quang Miễn phí
2517 Chương 2517: Thần phục Miễn phí
2518 Chương 2518: Cửu Hồ biến sắc Miễn phí
2519 Chương 2519: Cửu Tiên Thằng Miễn phí
2520 Chương 2520: Nên thực hiện lời hứa Miễn phí
2521 Chương 2521: Vô địch Miễn phí
2522 Chương 2522: Run rẩy Miễn phí
2523 Chương 2523: Chinh phục Miễn phí
2524 Chương 2524: Tương chiến Miễn phí
2525 Chương 2525: Kiếm hải Miễn phí
2526 Chương 2526: Mưa gió nổi lên Miễn phí
2527 Chương 2527: Giằng co Miễn phí
2528 Chương 2528: Ấm chân Miễn phí
2529 Chương 2529: Thiên Nguyên Kiếm Trận Miễn phí
2530 Chương 2530: Một quyền băng chi Miễn phí
2531 Chương 2531: Tru Tiên Tam Kiếm Miễn phí
2532 Chương 2532: Tru Tiên Cổ Trận Miễn phí
2533 Chương 2533: Mạnh nhất một kiếm Miễn phí
2534 Chương 2534: Chém chết Miễn phí
2535 Chương 2535: Chư tổ Miễn phí
2536 Chương 2536: Thánh Các Miễn phí
2537 Chương 2537: Không có thời gian cùng các ngươi chơi Miễn phí
2538 Chương 2538: Thiên Lao cường giả Miễn phí
2539 Chương 2539: Bệnh Quân Miễn phí
2540 Chương 2540: Một tay là đủ Miễn phí
2541 Chương 2541: Quá yếu Miễn phí
2542 Chương 2542: Bàn điều kiện Miễn phí
2543 Chương 2543: Hiệu trung Miễn phí
2544 Chương 2544: Tử Khanh Miễn phí
2545 Chương 2545: Trong hầm đồ vật Miễn phí
2546 Chương 2546: Bùn đen Miễn phí
2547 Chương 2547: Là tiên hay là ma Miễn phí
2548 Chương 2548: Ra ngoài Miễn phí
2549 Chương 2549: Đấu Chiến Hoàng Miễn phí
2550 Chương 2550: Ngỗ nghịch Miễn phí
2551 Chương 2551: Quần ẩu sao? Miễn phí
2552 Chương 2552: Chấn nhiếp Miễn phí
2553 Chương 2553: Động thủ đi Miễn phí
2554 Chương 2554: Xuất thủ nghiền ép Miễn phí
2555 Chương 2555: Bốn kiện Tổ Khí Miễn phí
2556 Chương 2556: Thủy Tổ Miễn phí
2557 Chương 2557: Ai là vô địch Miễn phí
2558 Chương 2558: Trấn sát Miễn phí
2559 Chương 2559: Vô địch thật tịch mịch Miễn phí
2560 Chương 2560: Ban ân Miễn phí
2561 Chương 2561: Thiên hạ thần phục Miễn phí
2562 Chương 2562: Tôn Lãnh Ảnh tái hiện Miễn phí
2563 Chương 2563: Đệ nhất hung nhân Miễn phí
2565 Chương 2565: Thiên hạ kinh Miễn phí
2566 Chương 2566: Thạch Vận đạo thống kinh biến Miễn phí
2567 Chương 2567: Lý Ngọc Chân Miễn phí
2568 Chương 2568: Chuyện quỷ dị Miễn phí
2569 Chương 2569: Quỷ bí Miễn phí
2570 Chương 2570: Minh Lạc thành Miễn phí
2564 Chương 2564: Chịu đòn nhận tội Miễn phí
2571 Chương 2571: Lâm Diệc Tuyết Miễn phí
2572 Chương 2572: Tiểu cô nương dữ dằn Miễn phí
2573 Chương 2573: Nhìn hồng trần Miễn phí
2574 Chương 2574: Ngô Hữu Chính Miễn phí
2575 Chương 2575: Tai nạn đến Miễn phí
2576 Chương 2576: Tự tìm đường chết Miễn phí
2577 Chương 2577: Mộc gia mà thôi Miễn phí
2578 Chương 2578: Cần phải đi Miễn phí
2579 Chương 2579: Lạc phủ Miễn phí
2580 Chương 2580: Dương Đình Vũ Miễn phí
2581 Chương 2581: Một kiếm đồ ngàn quân Miễn phí
2582 Chương 2582: Nghiền sát Miễn phí
2583 Chương 2583: Thoát đi Miễn phí
2584 Chương 2584: Phong vân dũng động Miễn phí
2585 Chương 2585: Lưu lại Miễn phí
2586 Chương 2586: Tàng Kim động Miễn phí
2587 Chương 2587: Đập bánh thịt Miễn phí
2588 Chương 2588: Điên cuồng công kích Miễn phí
2589 Chương 2589: Không chút nào tổn hại Miễn phí
2590 Chương 2590: Hủy diệt Miễn phí
2591 Chương 2591: Thập Đại Kim Cương Miễn phí
2592 Chương 2592: Phong quyển tàn vân Miễn phí
2593 Chương 2593: Phật Thủ Kinh Miễn phí
2594 Chương 2594: Phật thủ băng thiên Miễn phí
2595 Chương 2595: Đoạn phật thủ Miễn phí
2596 Chương 2596: Cương Thiết Cự Nhân Miễn phí
2597 Chương 2597: Đồng nát sắt vụn Miễn phí
2598 Chương 2598: Tháo dỡ Miễn phí
2599 Chương 2599: Đồng điện Miễn phí
2600 Chương 2600: Người chết phục sinh Miễn phí
2601 Chương 2601: Tử thi làm loạn Miễn phí
2602 Chương 2602: Nhân thi đại chiến Miễn phí
2603 Chương 2603: Lột da Miễn phí
2604 Chương 2604: Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên Miễn phí
2605 Chương 2605: Tử Thi Hắc Thạch Miễn phí
2606 Chương 2606: Người vì tiền mà chết Miễn phí
2607 Chương 2607: Khách Minh Miễn phí
2608 Chương 2608: Xin giúp đỡ Miễn phí
2609 Chương 2609: Ra mặt Miễn phí
2610 Chương 2610: Ai mới là sâu kiến Miễn phí
2611 Chương 2611: Một bàn tay quất bay Miễn phí
2612 Chương 2612: Nhận sợ hãi Miễn phí
2613 Chương 2613: Vừa đấm vừa xoa Miễn phí
2614 Chương 2614: Chúng Thần Quốc Độ Miễn phí
2615 Chương 2615: Đẩy mạnh Miễn phí
2616 Chương 2616: Cấm khí Miễn phí
2617 Chương 2617: Có thể lớn có thể nhỏ Miễn phí
2618 Chương 2618: Nghịch ta thì chết Miễn phí
2619 Chương 2619: Công tử cái thế vô song Miễn phí
2620 Chương 2620: Mộc gia tới Miễn phí
2621 Chương 2621: Lãnh Điện Kiếm Thần Miễn phí
2622 Chương 2622: Văn Trúc Kim Thạch Thụ Miễn phí
2623 Chương 2623: Tử Kim Hồ Lô Miễn phí
2624 Chương 2624: Một chưởng vỗ nát Miễn phí
2625 Chương 2625: Yên tĩnh im ắng Miễn phí
2626 Chương 2626: Thiếu niên thần bí Miễn phí
2627 Chương 2627: Trường Tồn Miễn phí
2628 Chương 2628: Bá đạo Miễn phí
2629 Chương 2629: Vào thành Miễn phí
2630 Chương 2630: Xuất thủ liền vô địch Miễn phí
2631 Chương 2631: Cáo mượn oai hùm Miễn phí
2632 Chương 2632: Thế gian đều là sâu kiến Miễn phí
2633 Chương 2633: Nhấc tay đều là bụi bay Miễn phí
2634 Chương 2634: Uy hiếp Bát Hoang Miễn phí
2635 Chương 2635: Một cước đạp nát Miễn phí
2636 Chương 2636: Tứ Đại Bảo Vương Miễn phí
2637 Chương 2637: Quan Thụ Giả Miễn phí
2638 Chương 2638: Đoạn Ngọc Chân Đế Miễn phí
2639 Chương 2639: Cuồng bá vô song Miễn phí
2640 Chương 2640: Xem thường Miễn phí
2641 Chương 2641: Truy Hồn Cổ Miễn phí
2642 Chương 2642: Hắc ám xuất thế Miễn phí
2643 Chương 2643: Hắc Ám Chương Ngư Miễn phí
2644 Chương 2644: Trấn sát Miễn phí
2645 Chương 2645: Thiểm điện dòng lũ Miễn phí
2646 Chương 2646: Thời gian ngược dòng chảy Miễn phí
2647 Chương 2647: Quét ngang Miễn phí
2648 Chương 2648: Mộc Vân Kiếm Miễn phí
2649 Chương 2649: Chân Đế ưu thế Miễn phí
2650 Chương 2650: Liên thủ tuyệt sát Miễn phí
2651 Chương 2651: Một kiếm trảm thế Miễn phí
2652 Chương 2652: Một kiếm vô công Miễn phí
2653 Chương 2653: Oanh sát thành cặn bã Miễn phí
2654 Chương 2654: Duy ngã độc tôn Miễn phí
2655 Chương 2655: Mở đạo môn Miễn phí
2656 Chương 2656: Nội thế giới Miễn phí
2657 Chương 2657: Vạc đá thần bí Miễn phí
2658 Chương 2658: Thuận tay mà làm Miễn phí
2659 Chương 2659: Tôn Lãnh Ảnh mưu tính Miễn phí
2660 Chương 2660: Mộc gia lựa chọn Miễn phí
2661 Chương 2661: Người thứ ba Miễn phí
2662 Chương 2662: Sờ vảy ngược Miễn phí
2663 Chương 2663: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau Miễn phí
2664 Chương 2664: Truy sát ức vạn dặm Miễn phí
2665 Chương 2665: Ngân Nguyệt Câu Liêm Sát Miễn phí
2666 Chương 2666: Một chưởng vỗ nát Miễn phí
2667 Chương 2667: Chó nhà có tang Miễn phí
2668 Chương 2668: Quân lâm thiên hạ Miễn phí
2669 Chương 2669: Đơn giản thô bạo Miễn phí
2670 Chương 2670: Tiến nhanh mà vào Miễn phí
2671 Chương 2671: Mộc gia Đạo Nguyên Miễn phí
2672 Chương 2672: Cổ Thao Chiến Côn Miễn phí
2673 Chương 2673: Một côn nát trời Miễn phí
2674 Chương 2674: Lực lay Miễn phí
2675 Chương 2675: Cả thế gian ta vô địch Miễn phí
2676 Chương 2676: Bách Nhật Trảm Luân Hồi Miễn phí
2677 Chương 2677: Bách Nhật đạo nhân Miễn phí
2678 Chương 2678: Trường Tồn Bất Hủ Miễn phí
2679 Chương 2679: Một chiêu đánh giết Miễn phí
2680 Chương 2680: Đạo Tỏa Thương Thiên Miễn phí
2681 Chương 2681: Quá yếu Miễn phí
2682 Chương 2682: Dung hợp Miễn phí
2683 Chương 2683: Ai mới là người đánh cờ? Miễn phí
2684 Chương 2684: Thôn phệ ức vạn Miễn phí
2685 Chương 2685: Bách Nhật đạo nhân chịu thua Miễn phí
2686 Chương 2686: Mềm không được cứng không xong Miễn phí
2687 Chương 2687: Cực Địa Quỷ Mâu Miễn phí
2688 Chương 2688: Mâu chi hung Miễn phí
2689 Chương 2689: 13 mệnh cung Miễn phí
2690 Chương 2690: Oanh diệt Miễn phí
2691 Chương 2691: Đinh giết Miễn phí
2692 Chương 2692: Hiền chủ trung thần Miễn phí
2693 Chương 2693: Cửu Ngưng Chân Đế Miễn phí
2694 Chương 2694: Thiết huyết nhu tình Miễn phí
2695 Chương 2695: Kỳ quái cha con Miễn phí
2696 Chương 2696: Đại đạo gì dễ Miễn phí
2697 Chương 2697: Cuối cùng là truyền thuyết Miễn phí
2698 Chương 2698: Luôn luôn biệt ly Miễn phí
2699 Chương 2699: Truyền vị Miễn phí
2700 Chương 2700: Lên đường Miễn phí
2701 Chương 2701: Cổ không thể đuổi Miễn phí
2702 Chương 2702: Đi cổ đạo Miễn phí
2703 Chương 2703: Tiên Thống Giới Miễn phí
2704 Chương 2704: Dòm thiên cơ Miễn phí
2705 Chương 2705: Chọi cứng thiên kiếp Miễn phí
2706 Chương 2706: Thiên kiếp chẳng qua là mỹ vị Miễn phí
2707 Chương 2707: Vượt ngang Miễn phí
2708 Chương 2708: Ma hàng Miễn phí
2709 Chương 2709: Thánh Ma nhất niệm Miễn phí
2710 Chương 2710: Thiên tướng biến hung nhân ra Miễn phí
2711 Chương 2711: Vô thượng khủng bố Miễn phí
2712 Chương 2712: Thế gian vô tiên Miễn phí
2713 Chương 2713: Phong lục thức Miễn phí
2714 Chương 2714: Một lựa chọn do dự Miễn phí
2715 Chương 2715: Quách Giai Tuệ Miễn phí
2716 Chương 2716: Đại Hoang Tâm Kinh Miễn phí
2717 Chương 2717: Ta 18 tuổi Miễn phí
2718 Chương 2718: Xào rau ảo diệu Miễn phí
2719 Chương 2719: Thần sơn Miễn phí
2720 Chương 2720: Đi thần sơn Miễn phí
2721 Chương 2721: Một cái mục tiêu nhỏ Miễn phí
2722 Chương 2722: Ma luyện Miễn phí
2723 Chương 2723: Tiên Ma động Miễn phí
2724 Chương 2724: Lão nhân Miễn phí
2725 Chương 2725: Thọ Thư Luân Hồi Miễn phí
2726 Chương 2726: Trở về Miễn phí
2727 Chương 2727: Thánh Hiền Quan Miễn phí
2728 Chương 2728: Tiện tay trấn áp Miễn phí
2729 Chương 2729: Sư tổ Miễn phí
2730 Chương 2730: Lựa chọn Miễn phí
2731 Chương 2731: Cầu đạo Miễn phí
2732 Chương 2732: Thụ đạo Miễn phí
2733 Chương 2733: Tốt một cái tuần sứ Miễn phí
2734 Chương 2734: Trương dương ương ngạnh Miễn phí
2735 Chương 2735: Một chỉ chính là vô địch Miễn phí
2736 Chương 2736: Xà Cốc Miễn phí
2737 Chương 2737: Dục huyết phấn chiến Miễn phí
2738 Chương 2738: Một lão nhân cổ quái Miễn phí
2739 Chương 2739: Một cọc việc hôn nhân Miễn phí
2740 Chương 2740: Hòa thượng cùng thiếu nữ Miễn phí
2741 Chương 2741: Là địch hay bạn Miễn phí
2742 Chương 2742: Luân Hồi Sơn Thành Miễn phí
2743 Chương 2743: Tiến vào cổ chiến trường Miễn phí
2744 Chương 2744: Bảo Cơ Thất Tinh Thần Tàng Trận Miễn phí
2745 Chương 2745: Tham cổ họa Miễn phí
2746 Chương 2746: Kết thù Miễn phí
2747 Chương 2747: Hùng hổ dọa người Miễn phí
2748 Chương 2748: Một bàn tay quất bay Miễn phí
2749 Chương 2749: Quyết chiến khúc nhạc dạo Miễn phí
2750 Chương 2750: Muốn bắt đầu Miễn phí
2751 Chương 2751: So bảo vật? Chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn Miễn phí
2752 Chương 2752: Quyết chiến Miễn phí
2753 Chương 2753: Đoàn đội lực lượng Miễn phí
2754 Chương 2754: Vô sỉ Tề Phong Kiếm Thánh Miễn phí
2755 Chương 2755: Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ Miễn phí
2756 Chương 2756: Nghiền sát Miễn phí
2757 Chương 2757: Ta chính là hùng hổ dọa người Miễn phí
2758 Chương 2758: Dùng kiếm của ngươi chém ngươi Miễn phí
2759 Chương 2759: Trung Vực Thánh Nữ Miễn phí
2760 Chương 2760: Quách Giai Tuệ tại Quỷ Môn quan Miễn phí
2761 Chương 2761: Môn Thần Miễn phí
2762 Chương 2762: Ở trước mặt ta không có đao thương bất nhập Miễn phí
2763 Chương 2763: Một kiếm đồ trăm vạn Miễn phí
2764 Chương 2764: Hoang Thú đàn chủ Miễn phí
2765 Chương 2765: Một kiếm bình thú triều Miễn phí
2766 Chương 2766: Tứ Tượng Thần Sát Miễn phí
2767 Chương 2767: Một kiếm hoành gối cản vạn quân Miễn phí
2768 Chương 2768: Trung Vực Tổ Vương Miễn phí
2769 Chương 2769: Phược Tiên Tác Miễn phí
2770 Chương 2770: Thánh Linh Thiên Đỉnh Miễn phí
2771 Chương 2771: Hồng phấn khô lâu Miễn phí
2772 Chương 2772: Một kiếm chém Tổ Vương Miễn phí
2773 Chương 2773: Một kiếm sợ vạn thế Miễn phí
2774 Chương 2774: Bát Quái Chưởng Thương Sinh Miễn phí
2775 Chương 2775: Trường Sinh Tiên Bàn Miễn phí
2776 Chương 2776: Gọi chiến Miễn phí
2777 Chương 2777: Khương Trường Tồn Miễn phí
2778 Chương 2778: Tổ Tọa Miễn phí
2779 Chương 2779: Trường Sinh Điện Hoàng Miễn phí
2780 Chương 2780: Một tay quét ngang các ngươi Miễn phí
2781 Chương 2781: Một tay là đủ Miễn phí
2782 Chương 2782: Binh lâm thành hạ Miễn phí
2783 Chương 2783: Một tay diệt ngàn quân Miễn phí
2784 Chương 2784: Duy ngã độc tôn Miễn phí
2785 Chương 2785: Một quyền diệt một nước Miễn phí
2786 Chương 2786: Tiên giáp Miễn phí
2787 Chương 2787: Bát Quái Cổ Kính Miễn phí
2789 Chương 2789: Tay không lay Tổ Khí Miễn phí
2788 Chương 2788: Không hư hao chút nào Miễn phí
2790 Chương 2790: Trường Sinh Tiên Bàn một kích Miễn phí
2791 Chương 2791: Băng giết Miễn phí
2792 Chương 2792: An cư nhi thiên hạ tức Miễn phí
2793 Chương 2793: Chúng sinh ngưng chân thân Miễn phí
2794 Chương 2794: Vĩnh sinh dụ hoặc Miễn phí
2795 Chương 2795: Hắc ám rơi xuống Miễn phí
2796 Chương 2796: Ma hóa Miễn phí
2798 Chương 2798: Ai mới là người bắt ve Miễn phí
2799 Chương 2799: Thắng một ván Miễn phí
2800 Chương 2800: Quang Minh Thánh Viện Miễn phí
2801 Chương 2801: Tội tộc Miễn phí
2797 Chương 2797: Hoàng Kim Thủ, Hắc Ám Nhãn Miễn phí
2802 Chương 2802: Thánh Sương Chân Đế Miễn phí
2803 Chương 2803: Tẩy Tội thành Miễn phí
2804 Chương 2804: Tẩy chính là tội gì Miễn phí
2805 Chương 2805: Lại thấy nàng Miễn phí
2806 Chương 2806: Viện trưởng này có chút vấn đề Miễn phí
2807 Chương 2807: Chỉ có một trận chiến đến cùng Miễn phí
2808 Chương 2808: Tẩy Tội Trì Miễn phí
2809 Chương 2809: Ma hóa Miễn phí
2810 Chương 2810: Tịnh hóa Miễn phí
2811 Chương 2811: Tự gây nghiệt thì không thể sống Miễn phí
2812 Chương 2812: Tổ tượng phá Miễn phí
2813 Chương 2813: Thánh Đốc đại nhân Miễn phí
2814 Chương 2814: Một tuồng kịch Miễn phí
2815 Chương 2815: So sánh thất lạc Miễn phí
2816 Chương 2816: Thánh Sơn Miễn phí
2817 Chương 2817: Nhập Thánh Sơn Miễn phí
2818 Chương 2818: Thánh Quả Viên Miễn phí
2819 Chương 2819: Hái thánh quả đi Miễn phí
2820 Chương 2820: Bạch Hào Lang Gia Quả Miễn phí
2821 Chương 2821: Nghèo, không cần cùng ta cược Miễn phí
2822 Chương 2822: Đánh cược Miễn phí
2823 Chương 2823: Trời mưa Miễn phí
2824 Chương 2824: Thua không nổi Miễn phí
2825 Chương 2825: Thần Thú Thiên Nhung Quân Miễn phí
2826 Chương 2826: Mang ngọc có tội Miễn phí
2827 Chương 2827: Không biết xấu hổ Miễn phí
2828 Chương 2828: Kiếm có linh Miễn phí
2829 Chương 2829: Thiết Báo Trận Miễn phí
2830 Chương 2830: Khắc Thạch Chân Đế Miễn phí
2831 Chương 2831: Ai đến đều cứu không được ngươi Miễn phí
2832 Chương 2832: Quần anh tụ Miễn phí
2833 Chương 2833: Quang minh, cũng là một loại tội Miễn phí
2834 Chương 2834: Một đầu đại hắc ngưu Miễn phí
2835 Chương 2835: Ngưu Bảo dụ hoặc Miễn phí
2836 Chương 2836: Chưa từng nghe qua Miễn phí
2837 Chương 2837: Ta nghe qua nhân vật Miễn phí
2838 Chương 2838: Dụ dỗ uy hiếp Miễn phí
2839 Chương 2839: Cược ăn Miễn phí
2840 Chương 2840: Ăn thánh quả Miễn phí
2841 Chương 2841: Một viên cuối cùng Miễn phí
2842 Chương 2842: Kim Bồ Chân Đế Miễn phí
2843 Chương 2843: E sợ thiên hạ bất loạn đại hắc ngưu Miễn phí
2844 Chương 2844: Chí Tôn Thụ Miễn phí
2845 Chương 2845: Tham ngộ ảo diệu Miễn phí
2846 Chương 2846: Kim Biến tộc Miễn phí
2847 Chương 2847: Đăng lâm Miễn phí
2848 Chương 2848: Linh Tâm Chân Đế Miễn phí
2849 Chương 2849: Một kiếm đồ chi Miễn phí
2850 Chương 2850: Muốn đốn cây Miễn phí
2851 Chương 2851: Ngã xuống Miễn phí
2852 Chương 2852: Chí Tôn Quả, hương vị còn có thể Miễn phí
2853 Chương 2853: Ta Rất Quý Miễn phí
2854 Chương 2854: Lại gặp Đại Hắc Ngưu Miễn phí
2855 Chương 2855: Thánh Thú Viên Miễn phí
2856 Chương 2856: Có ít người Miễn phí
2857 Chương 2857: Phi Mã Tiễn Thần Miễn phí
2858 Chương 2858: Cuồng Miễn phí
2859 Chương 2859: Một ngụm diệt chi Miễn phí
2860 Chương 2860: Cổ Viên Miễn phí
2861 Chương 2861: Bình Thế Thước Miễn phí
2862 Chương 2862: Đại Hắc Ngưu tâm địa gian giảo Miễn phí
2863 Chương 2863: Ngũ Thải Thần Diên Miễn phí
2864 Chương 2864: Tam Mục Thần Đồng Miễn phí
2865 Chương 2865: Bạch cốt bảo tàng Miễn phí
2866 Chương 2866: Đại Hắc Ngưu mưu cầu Miễn phí
2867 Chương 2867: Bình Thế Thước thụ thương Miễn phí
2868 Chương 2868: Cho ta làm nha hoàn? Miễn phí
2869 Chương 2869: Tiếp ngươi ba mũi tên Miễn phí
2870 Chương 2870: Long Nha Tiễn Miễn phí
2871 Chương 2871: Tiễn Hải Miễn phí
2872 Chương 2872: Vạn vật hữu tiễn Miễn phí
2873 Chương 2873: Bảo Nguyên Chân Thần chủ ý Miễn phí
2874 Chương 2874: Con cua thủy tinh Miễn phí
2875 Chương 2875: Tam Mục Thần Đồng đến cũng Miễn phí
2876 Chương 2876: Hoàng Kim Nhãn Miễn phí
2877 Chương 2877: Ta có việc, đi trước Miễn phí
2878 Chương 2878: Hư Không đại điện Miễn phí
2879 Chương 2879: Dạ Hoàng Quỷ Phượng Miễn phí
2880 Chương 2880: Kim Bồ Chân Đế tính toán Miễn phí
2881 Chương 2881: Quang Minh Hoàng Kim Long Miễn phí
2882 Chương 2882: Huyết trì Miễn phí
2883 Chương 2883: Luyện hóa Miễn phí
2884 Chương 2884: Ngươi cô đơn sao? Miễn phí
2885 Chương 2885: Vạn thú tề âm Miễn phí
2886 Chương 2886: Nguy hiểm Miễn phí
2887 Chương 2887: Tay không giết chóc Miễn phí
2888 Chương 2888: Đơn đấu Miễn phí
2889 Chương 2889: Một tay quét Song Đế Miễn phí
2890 Chương 2890: Chân Đế như sâu kiến Miễn phí
2891 Chương 2891: Ma Bồ Hoa nở Miễn phí
2892 Chương 2892: Hút khô máu Miễn phí
2893 Chương 2893: Cho ăn bể bụng ngươi Miễn phí
2894 Chương 2894: Cả thế gian ta vô địch Miễn phí
2895 Chương 2895: Độc chiến Tam Đế Miễn phí
2896 Chương 2896: Lan Thư Tài Thánh Miễn phí
2897 Chương 2897: Bút lạc thì vô địch Miễn phí
2898 Chương 2898: Ai là vô địch Miễn phí
2899 Chương 2899: Tiên Chương ngẫu thiên thành, duy ta tối vô địch Miễn phí
2900 Chương 2900: Cái gì là đại nghĩa Miễn phí
2901 Chương 2901: Chân Đế cái chết Miễn phí
2902 Chương 2902: Lại tạm biệt Miễn phí
2903 Chương 2903: Mênh mông thảo nguyên Miễn phí
2904 Chương 2904: Lão nhân kia Miễn phí
2905 Chương 2905: Đạo gì Miễn phí
2906 Chương 2906: Quang minh hải dương Miễn phí
2907 Chương 2907: Viễn Hoang Thánh Nhân di sản Miễn phí
2908 Chương 2908: Lại gặp Tam Mục Thần Đồng Miễn phí
2909 Chương 2909: Chân · Viễn Đạo Miễn phí
2910 Chương 2910: Thiên tai Miễn phí
2911 Chương 2911: Nên tới Miễn phí
2912 Chương 2912: Biến ngốc Tam Mục Thần Đồng Miễn phí
2913 Chương 2913: Biết tán gái sao Miễn phí
2914 Chương 2914: Ưa thích liền lên Miễn phí
2915 Chương 2915: Thao chi Miễn phí
2916 Chương 2916: Thiên Tiệm Miễn phí
2917 Chương 2917: Bạch Kim Ninh Miễn phí
2918 Chương 2918: Cô nương, gả sao Miễn phí
2919 Chương 2919: Kim Quang thượng sư Miễn phí
2920 Chương 2920: Bất Độ Hải Miễn phí
2921 Chương 2921: Rượu ngon đến một chén Miễn phí
2922 Chương 2922: Đạt giả vi tiên Miễn phí
2923 Chương 2923: Cắn người miệng mềm Miễn phí
2924 Chương 2924: Thiên Hùng quan Miễn phí
2925 Chương 2925: Thích bán hay không Miễn phí
2926 Chương 2926: Lại gặp lão nhân thần bí Miễn phí
2927 Chương 2927: Mua bán lỗ vốn Miễn phí
2928 Chương 2928: Ta tại, liền thiên địa tồn Miễn phí
2929 Chương 2929: Mộc Phật Miễn phí
2930 Chương 2930: Ta ra một trăm triệu Miễn phí
2931 Chương 2931: Có tiền, chính là đại gia Miễn phí
2932 Chương 2932: Đưa, đưa, đưa, đều đưa Miễn phí
2933 Chương 2933: Nữ tử thần bí Miễn phí
2934 Chương 2934: Giá trị thực sự Miễn phí
2935 Chương 2935: Lưu Tam Cường Miễn phí
2936 Chương 2936: Khoác lác mạnh Miễn phí
2937 Chương 2937: Nhiên chỉ minh chí Miễn phí
2938 Chương 2938: Lại là Đại Hắc Ngưu Miễn phí
2939 Chương 2939: Nhân Đầu Mã, cưỡi một lần Miễn phí
2940 Chương 2940: Đại Hắc Ngưu bẩn thỉu Miễn phí
2941 Chương 2941: Lưu cái chủng đi Miễn phí
2942 Chương 2942: Phi Kiếm Thiên Kiêu Miễn phí
2943 Chương 2943: Hoàng Tôn Chân Đế Miễn phí
2944 Chương 2944: Kiêu Hoành phòng đấu giá Miễn phí
2945 Chương 2945: Truyền thuyết thần bí Miễn phí
2946 Chương 2946: Mấy lá cây kia Miễn phí
2947 Chương 2947: Đấu giá hội Miễn phí
2948 Chương 2948: Khê Hoàng Miễn phí
2949 Chương 2949: Phú nhị đại Đường Bôn Miễn phí
2950 Chương 2950: Tạc Thạch tộc thiếu nữ Miễn phí
2951 Chương 2951: Tiêu 300 triệu mua cái mỹ nữ Miễn phí
2952 Chương 2952: Tốn 10 triệu mua bộ y phục Miễn phí
2953 Chương 2953: Thạch Lan Kinh Miễn phí
2954 Chương 2954: Một tỷ mua quyển sách Miễn phí
2955 Chương 2955: Thủy Tổ chi kiếm Miễn phí
2956 Chương 2956: Phi Kiếm Thiên Kiêu ngạo khí Miễn phí
2957 Chương 2957: Kịch liệt đấu giá Miễn phí
2958 Chương 2958: Xin gọi ta Lý Một Tỷ Miễn phí
2959 Chương 2959: Tiên Quan Miễn phí
2960 Chương 2960: Ảo diệu không người biết Miễn phí
2961 Chương 2961: Tiểu tỷ tỷ Miễn phí
2962 Chương 2962: Điên cuồng đấu giá Miễn phí
2963 Chương 2963: Thủy Tổ hứa một lời Miễn phí
2964 Chương 2964: Ta muốn Miễn phí
2965 Chương 2965: Đấu giá hội kết thúc Miễn phí
2966 Chương 2966: Thần bí giá cả Miễn phí
2967 Chương 2967: Đưa, đưa, đưa Miễn phí
2968 Chương 2968: Bàn tay hoàng kim ảo diệu Miễn phí
2969 Chương 2969: Tiên Quan chi diệu Miễn phí
2970 Chương 2970: Thời Thư Miễn phí
2971 Chương 2971: Một trang mới Miễn phí
2972 Chương 2972: Ngũ Hành sơn Miễn phí
2973 Chương 2973: Lại gặp nữ tử thần bí Miễn phí
2974 Chương 2974: Thất Hoàn Lãnh Thần Miễn phí
2975 Chương 2975: Chém chi Miễn phí
2976 Chương 2976: Đồ thần, một bữa ăn sáng mà thôi Miễn phí
2977 Chương 2977: Ưu ái Miễn phí
2978 Chương 2978: Thái Doãn Hỉ Miễn phí
2979 Chương 2979: Tiên đoán Miễn phí
2980 Chương 2980: Không giống với giải đọc Miễn phí
2981 Chương 2981: Ủng hộ Miễn phí
2982 Chương 2982: Nham thạch thần bí Miễn phí
2983 Chương 2983: Ai có thể mở ra Miễn phí
2984 Chương 2984: Không người có thể giải Miễn phí
2985 Chương 2985: Một chiêu chém phật Miễn phí
2986 Chương 2986: Một tay ép diệt Miễn phí
2987 Chương 2987: Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí Miễn phí
2988 Chương 2988: Dễ như trở bàn tay Miễn phí
2989 Chương 2989: Trong rương vật gì Miễn phí
2990 Chương 2990: Hổ Phù Miễn phí
2991 Chương 2991: Vô song Huệ Thanh Tuyền Miễn phí
2992 Chương 2992: Chân tường cũ Miễn phí
2993 Chương 2993: Sinh Mệnh Phù Hỏa Miễn phí
2994 Chương 2994: Luyện khí Miễn phí
2995 Chương 2995: Bất Độ Hải trôi đến đồ vật Miễn phí
2996 Chương 2996: U Linh Thuyền Miễn phí
2997 Chương 2997: Trên thuyền có quỷ Miễn phí
2998 Chương 2998: Thuyền viễn chinh Miễn phí
2999 Chương 2999: Lên thuyền Miễn phí
3000 Chương 3000: Lại là Lưu Tam Cường Miễn phí
3001 Chương 3001: Âm Binh hành quân Miễn phí
3002 Chương 3002: Đạo tâm làm trọng Miễn phí
3003 Chương 3003: Nổ thi Miễn phí
3004 Chương 3004: Cái gì đang làm quái Miễn phí
3005 Chương 3005: Lực lượng ánh sáng Miễn phí
3006 Chương 3006: Cổ động bát phương Miễn phí
3007 Chương 3007: Thủy Tổ Miễn phí
3008 Chương 3008: Tâm chỗ chấp nhất Miễn phí
3009 Chương 3009: Đạo Giải Thiên Miễn phí
3010 Chương 3010: Ẩn tàng hắc ám Miễn phí
3011 Chương 3011: Ai mới là hắc ám Miễn phí
3012 Chương 3012: Một viên quái thạch Miễn phí
3013 Chương 3013: Ta là vô thượng thần thạch Miễn phí
3014 Chương 3014: Tam Tiên, thật tồn tại sao Miễn phí
3015 Chương 3015: Luyện hóa Miễn phí
3016 Chương 3016: Phế tích Miễn phí
3017 Chương 3017: Chiêu hồn Miễn phí
3018 Chương 3018: Phượng Hoàng Lô cùng cổ cầm Miễn phí
3019 Chương 3019: Đưa tới vong hồn Miễn phí
3020 Chương 3020: Trấn Phong Thương Thiên Quyền Miễn phí
3021 Chương 3021: Thần bí chi bảo Miễn phí
3022 Chương 3022: Đại Hắc Ngưu tâm tư Miễn phí
3023 Chương 3023: Thiên Khư Miễn phí
3024 Chương 3024: Bích Hải Thính Đào Miễn phí
3025 Chương 3025: Lại gặp cự vẫn Miễn phí
3026 Chương 3026: Phi Địa Trì Miễn phí
3027 Chương 3027: Phi Địa Trì giao dịch Miễn phí
3028 Chương 3028: Thiên Long Tôn Giả Miễn phí
3029 Chương 3029: Tử Long Nữ Đế Miễn phí
3030 Chương 3030: Nữ Đế thái độ Miễn phí
3031 Chương 3031: Muốn ăn con rồng này Miễn phí
3032 Chương 3032: Yêu Phong Hắc Sa Miễn phí
3033 Chương 3033: Người kia Miễn phí
3034 Chương 3034: Liền biết vuốt mông ngựa Miễn phí
3035 Chương 3035: Ngửi một chút mùi vị kia Miễn phí
3036 Chương 3036: Ốc đảo Miễn phí
3037 Chương 3037: Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi Miễn phí
3038 Chương 3038: Bán Kiếm Thiên Thần Miễn phí
3039 Chương 3039: Long tranh hổ đấu Miễn phí
3040 Chương 3040: Kế lấy Miễn phí
3041 Chương 3041: Ai cười đến cuối cùng Miễn phí
3042 Chương 3042: Người này, ta bảo bọc Miễn phí
3043 Chương 3043: Ta quyết định Miễn phí
3044 Chương 3044: Một chọi bốn Miễn phí
3045 Chương 3045: Viễn Đạo Cổ Lục Miễn phí
3046 Chương 3046: Tiện tay chém chi Miễn phí
3047 Chương 3047: Một đám nhược kê Miễn phí
3048 Chương 3048: Trẻ con không thể dạy Miễn phí
3049 Chương 3049: Trà ngon Miễn phí
3050 Chương 3050: Thánh Kiếm Miễn phí
3051 Chương 3051: Vạn Phật Bát Miễn phí
3052 Chương 3052: Hung mãnh hiếu chiến Miễn phí
3053 Chương 3053: Đại chiến buông xuống Miễn phí
3054 Chương 3054: Đạo thống chi tranh Miễn phí
3055 Chương 3055: Thần Nhãn Lão Quân Miễn phí
3058 Chương 3058: Tam Nhãn Định Thế Miễn phí
3059 Chương 3059: Đồng sinh cộng tử Miễn phí
3060 Chương 3060: Luân Tả Thiên Mệnh Miễn phí
3056 Chương 3056: Một trận huyết chiến Miễn phí
3057 Chương 3057: Duy Đạo Kính Miễn phí
3061 Chương 3061: Một chi Xuyên Vân Tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau Miễn phí
3062 Chương 3062: Tường phá mọi người đẩy Miễn phí
3063 Chương 3063: Đệ nhất hung nhân giá lâm Miễn phí
3064 Chương 3064: Canh tốt Miễn phí
3065 Chương 3065: Lan Thư Tài Thánh Miễn phí
3066 Chương 3066: Một chỉ đạn chi Miễn phí
3067 Chương 3067: Có cái gì di ngôn sao Miễn phí
3068 Chương 3068: Tam Phật Nhất Thể Miễn phí
3069 Chương 3069: Long Sĩ Đầu Miễn phí
3070 Chương 3070: Một chiêu thất bại Miễn phí
3071 Chương 3071: Không đủ đánh Miễn phí
3072 Chương 3072: Nuốt tà hỏa Miễn phí
3073 Chương 3073: Ngũ Đạo Tương Hình Miễn phí
3074 Chương 3074: Niết Bàn Thiên Phật Ấn Miễn phí
3075 Chương 3075: Đạo không có tận cùng Miễn phí
3076 Chương 3076: Một quyền bình vạn thế Miễn phí
3077 Chương 3077: Giúp người hoàn thành ước vọng Miễn phí
3078 Chương 3078: Thuyền viễn chinh lại tới Miễn phí
3079 Chương 3079: Lửa chìm thiên hạ Miễn phí
3080 Chương 3080: Đồng Chú Âm Binh Miễn phí
3081 Chương 3081: Thạch thú Miễn phí
3082 Chương 3082: Thông Thần Thủy Tổ Miễn phí
3083 Chương 3083: Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đao Tổ Miễn phí
3084 Chương 3084: Tà hỏa bóng người Miễn phí
3085 Chương 3085: Hỏa Tổ Miễn phí
3086 Chương 3086: Vô địch Miễn phí
3087 Chương 3087: Thần Nguyệt Thủy Tổ Miễn phí
3088 Chương 3088: Thánh Kiếm Vô Danh Miễn phí
3089 Chương 3089: Chung quy là vô địch Miễn phí
3090 Chương 3090: Phượng Hoàng Khải Thế Miễn phí
3091 Chương 3091: Cầm Nữ Đế Miễn phí
3092 Chương 3092: Luận đạo Miễn phí
3093 Chương 3093: Xích sắt khóa Phượng Hoàng Miễn phí
3094 Chương 3094: Hỏa Tổ kết cục Miễn phí
3095 Chương 3095: Một hòn đá Miễn phí
3096 Chương 3096: Điềm không may Miễn phí
3097 Chương 3097: Ngươi có thể thừa nhận được sao Miễn phí
3098 Chương 3098: Còn có một người Miễn phí
3099 Chương 3099: Bất Độ Hải lại ra yêu thiêu thân Miễn phí
3100 Chương 3100: Kim Quang thượng sư tới rồi sao Miễn phí
3101 Chương 3101: Chập Long Miễn phí
3102 Chương 3102: Kéo đại lục Miễn phí
3103 Chương 3103: Kéo bất động Miễn phí
3104 Chương 3104: Thương Thiên sao Miễn phí
3105 Chương 3105: Long Nha Oanh Thiên Nỗ Miễn phí
3106 Chương 3106: Cướp Thiên chi lực Miễn phí
3107 Chương 3107: Kẻ nào chết? Miễn phí
3108 Chương 3108: Bát Xích Mi Kiếm Miễn phí
3109 Chương 3109: Lại gặp Khê Hoàng Miễn phí
3110 Chương 3110: Tự gây nghiệt, không thể sống Miễn phí
3111 Chương 3111: Ta nắm đấm lớn Miễn phí
3112 Chương 3112: Tân bí Miễn phí
3113 Chương 3113: Tam Túc Kim Ô Miễn phí
3114 Chương 3114: Thủy Tinh Kỳ Lân Miễn phí
3115 Chương 3115: Khê Hoàng xuất thủ Miễn phí
3116 Chương 3116: Ôn Nhu Hương Miễn phí
3117 Chương 3117: Ta chỉ là muốn hồi ức một chút Miễn phí
3118 Chương 3118: Kim Quang thượng sư Miễn phí
3119 Chương 3119: Vô thượng tiên vật Miễn phí
3120 Chương 3120: Chỉ muốn một trận chiến Miễn phí
3121 Chương 3121: Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh Miễn phí
3122 Chương 3122: Khai Thiên Phủ đối với Cực Địa Quỷ Mâu Miễn phí
3123 Chương 3123: Lực lớn vô cùng Miễn phí
3124 Chương 3124: Kim Quang Quy Chân Miễn phí
3125 Chương 3125: Nặng vô lượng Miễn phí
3126 Chương 3126: Kim Quang Nhất Điểm Miễn phí
3127 Chương 3127: 13 mệnh cung Miễn phí
3128 Chương 3128: Vạn Cổ duy nhất Miễn phí
3129 Chương 3129: Sinh tử biệt ly Miễn phí
3130 Chương 3130: Đại thế ta Chúa Tể Miễn phí
3131 Chương 3131: Cự đồng nhân Miễn phí
3132 Chương 3132: Đại chiến kết thúc Miễn phí
3133 Chương 3133: Đáng giá ngươi đầu tư Miễn phí
3134 Chương 3134: Bất Độ Hải lại có khách đến thăm Miễn phí
3135 Chương 3135: Hắc ám giáng lâm Miễn phí
3136 Chương 3136: Người mang tin tức Miễn phí
3137 Chương 3137: Chỉ có một trận chiến Miễn phí
3138 Chương 3138: Thiên Cừu Trư Miễn phí
3139 Chương 3139: Bắt đầu tiến công Miễn phí
3140 Chương 3140: Tường đổ mà vào Miễn phí
3141 Chương 3141: Đại tai nạn Miễn phí
3142 Chương 3142: Quang Minh Thánh Viện huyết chiến Miễn phí
3143 Chương 3143: Hắc ám thời khắc Miễn phí
3144 Chương 3144: Đạo thống băng diệt Miễn phí
3145 Chương 3145: Không nguyện ý nhất đối mặt sự tình Miễn phí
3146 Chương 3146: Đã từng kiêu ngạo, hôm nay ác mộng Miễn phí
3147 Chương 3147: Lại là một vị Thủy Tổ Miễn phí
3148 Chương 3148: Đối đầu Thủy Tổ Miễn phí
3149 Chương 3149: Quang minh rọi khắp nơi vạn thế Miễn phí
3150 Chương 3150: Lão Thụ Yêu Miễn phí
3151 Chương 3151: Đại nạn tiến đến Miễn phí
3152 Chương 3152: Độc chiến Tứ tổ Miễn phí
3153 Chương 3153: Quang minh chỗ chiếu, chính là vô địch Miễn phí
3154 Chương 3154: Quân Tức Viễn Đạo Miễn phí
3155 Chương 3155: Tam Tài kỳ nhân Miễn phí
3156 Chương 3156: Thanh Liên Mộc Tổ Miễn phí
3157 Chương 3157: Đại chiến Miễn phí
3158 Chương 3158: Lại công Thiên Tiệm Miễn phí
3159 Chương 3159: Hàng thiên áp Miễn phí
3160 Chương 3160: Sáu vị Thủy Tổ Miễn phí
3161 Chương 3161: Thủy Tổ thủ đương thời Miễn phí
3162 Chương 3162: Khải đại thế Miễn phí
3163 Chương 3163: Khương Trường Tồn Miễn phí
3164 Chương 3164: Thiên Tiệm phá Miễn phí
3165 Chương 3165: Thập đại Thủy Tổ Miễn phí
3166 Chương 3166: Chung cực quyết đấu Miễn phí
3167 Chương 3167: Ai có thể cứu Tam Tiên Giới Miễn phí
3168 Chương 3168: Quét ngang hết thảy Miễn phí
3169 Chương 3169: Duy ta vô địch Miễn phí
3170 Chương 3170: Vạn Cổ đệ nhất Thủy Tổ Miễn phí
3171 Chương 3171: Độc chiến 11 Thủy Tổ Miễn phí
3172 Chương 3172: Hàng Tiên Miễn phí
3173 Chương 3173: Tiên thì như thế nào Miễn phí
3174 Chương 3174: Thủy Tổ trọng bảo Miễn phí
3175 Chương 3175: Ba kiện trọng bảo Miễn phí
3176 Chương 3176: Sinh mệnh vô tận Miễn phí
3177 Chương 3177: Thời không do ta chưởng Miễn phí
3178 Chương 3178: Vạn Vật lĩnh vực Miễn phí
3179 Chương 3179: Sáng thế Miễn phí
3180 Chương 3180: Ai mới là sáng thế Miễn phí
3181 Chương 3181: Thiên hạ đều là sâu kiến, duy ta đứng đầu vô địch Miễn phí
3182 Chương 3182: Thiên hạ thái bình Miễn phí
3183 Chương 3183: Khắp chốn mừng vui Miễn phí
3184 Chương 3184: Ta muốn cũng không nhiều Miễn phí
3185 Chương 3185: Ta chính là ta, Lý Thất Dạ khói lửa Miễn phí
3186 Chương 3186: Sắp rời đi Miễn phí
3187 Chương 3187: Gặp lại, Tam Tiên Giới Miễn phí
3188 Chương 3188: Bất Độ Hải Miễn phí
3189 Chương 3189: Kinh diễm nhất Chân Đế Miễn phí
3190 Chương 3190: Đại đạo cầu gì hơn Miễn phí
3191 Chương 3191: Độc Điếu Vạn Cổ Miễn phí
3192 Chương 3192: Xem thiên tượng, ngộ đại đạo Miễn phí
3193 Chương 3193: Đại thế do ta khải Miễn phí
3194 Chương 3194: Phụ Luy Sào Miễn phí
3195 Chương 3195: Hai vị Thủy Tổ Miễn phí
3196 Chương 3196: Đại khai sát giới Miễn phí
3197 Chương 3197: Võ Đạo Miễn phí
3198 Chương 3198: Chém giết Miễn phí
3199 Chương 3199: Tiểu Thiên thế giới Miễn phí
3200 Chương 3200: Một người đã chết đi Miễn phí
3201 Chương 3201: Một cái thế giới trật tự Miễn phí
3202 Chương 3202: Truyền thuyết tiên nữ Miễn phí
3203 Chương 3203: Vạn Cổ uyên Miễn phí
3204 Chương 3204: Khiêu chiến Miễn phí
3206 Chương 3206: Năm đó một trận chiến Miễn phí
3207 Chương 3207: Người giấu sâu nhất Miễn phí
3208 Chương 3208: Đồ ức vạn Miễn phí
3209 Chương 3209: Quét ngang Bất Độ Hải Miễn phí
3210 Chương 3210: Ta là quân, thiên địa vi thần, vạn đạo từ chi! Miễn phí
3205 Chương 3205: Vạn Thọ Kim Điệt Miễn phí
3211 Chương 3211: Tàng Đạo tinh Miễn phí
3212 Chương 3212: Bế quan tu luyện Miễn phí
3213 Chương 3213: Trăm vạn năm như một cái chớp mắt Miễn phí
3214 Chương 3214: Thái Sơ Thụ Miễn phí
3215 Chương 3215: Mở ra kỷ nguyên mới Miễn phí
3216 Chương 3216: Chiến vô thượng khủng bố Miễn phí
3217 Chương 3217: Duy ta vô địch Miễn phí
3218 Chương 3218: Thất bại Miễn phí
3219 Chương 3219: Chó nhà có tang Miễn phí
3220 Chương 3220: Lại bế quan Miễn phí
3221 Chương 3221: Sắp thành tiên? Miễn phí
3222 Chương 3222: Kinh khủng nhất thiên kiếp Miễn phí
3223 Chương 3223: Vô thượng khủng bố chân thân Miễn phí
3224 Chương 3224: Thiên kiếp chi uy Miễn phí
3225 Chương 3225: Thiên kiếp, chẳng qua là mỹ vị Miễn phí
3226 Chương 3226: Sáng sủa trời nắng Miễn phí
3227 Chương 3227: Tam Tiên Miễn phí
3228 Chương 3228: Toại Đế Miễn phí
3229 Chương 3229: Hắc ám nơi phát ra Miễn phí
3230 Chương 3230: Tự gây nghiệt Miễn phí
3231 Chương 3231: Vì thiên hạ sẽ không làm Miễn phí
3232 Chương 3232: Tương chiến Miễn phí
3233 Chương 3233: Xé thương khung Miễn phí
3234 Chương 3234: Một cái thế giới tử vong Miễn phí
3235 Chương 3235: Tuyên cổ chi bí Miễn phí
3236 Chương 3236: Chiến trời sập Miễn phí
3237 Chương 3237: Thiên địa băng Miễn phí
3238 Chương 3238: Đại tai nạn Miễn phí
3239 Chương 3239: Cổ Minh ra Miễn phí
3240 Chương 3240: Lại gặp Âm Nha Miễn phí
3241 Chương 3241: Chân chính bí mật Miễn phí
3242 Chương 3242: Huyết chiến đến cùng Miễn phí
3243 Chương 3243: Tan thành mây khói Miễn phí
3244 Chương 3244: Trong đầm lệ ảnh Miễn phí
3245 Chương 3245: Phàm nhân Lý Thất Dạ Miễn phí
3246 Chương 3246: Đại Thế Thất Pháp Miễn phí
3247 Chương 3247: Đại đạo chi diệu Miễn phí
3248 Chương 3248: Vương Giả Bá Thể Miễn phí
3249 Chương 3249: Đại Tiên Miễn phí
3250 Chương 3250: Nấu người Miễn phí
3251 Chương 3251: Đại Thế Thất Pháp Miễn phí
3252 Chương 3252: Thần du thái hư Miễn phí
3253 Chương 3253: Đạo pháp cầu thang Miễn phí
3254 Chương 3254: Thụ đạo giải hoặc Miễn phí
3255 Chương 3255: Thần Huyền tông khách đến thăm Miễn phí
3256 Chương 3256: Giai nhân phương xa đến Miễn phí
3257 Chương 3257: Pha trà cho ta đi Miễn phí
3258 Chương 3258: Ngươi là ai Miễn phí
3259 Chương 3259: Trẻ nhỏ rời nhà Miễn phí
3260 Chương 3260: Thần Huyền tông Miễn phí
3261 Chương 3261: Người thiếu gia kia Miễn phí
3262 Chương 3262: Cố ý làm khó dễ Miễn phí
3263 Chương 3263: Tiên Cổ cửu pháp Miễn phí
3264 Chương 3264: Không để trong lòng Miễn phí
3265 Chương 3265: Thần Huyền ngũ phong Miễn phí
3266 Chương 3266: Thừa Sơn Nhạc Vương Miễn phí
3267 Chương 3267: Ta chỉ là đến xem sách Miễn phí
3268 Chương 3268: Lão tổ tông nói, muốn bao nhiêu đọc sách Miễn phí
3269 Chương 3269: Thế Đạo tâm pháp Miễn phí
3270 Chương 3270: Ngân Giáp Chiến Khu Miễn phí
3271 Chương 3271: Một cái búng tay Miễn phí
3272 Chương 3272: Chiến Hổ Miễn phí
3273 Chương 3273: Xảo đến không thể lại xảo Miễn phí
3274 Chương 3274: Cổ tổ kia Miễn phí
3275 Chương 3275: Lại tu hai pháp Miễn phí
3276 Chương 3276: Ta sẽ đăng đỉnh Miễn phí
3277 Chương 3277: Vương Bát Quyền Miễn phí
3278 Chương 3278: Đệ nhất thiên tài Miễn phí
3279 Chương 3279: Quyền vô thuật, đạo hữu pháp Miễn phí
3280 Chương 3280: Lại tới Miễn phí
3281 Chương 3281: Không thể tiếp nhận Miễn phí
3282 Chương 3282: Ngô, ta mới là đệ nhất thiên tài Miễn phí
3283 Chương 3283: Muốn khiêu chiến sao Miễn phí
3284 Chương 3284: Nếu như ngươi thua Miễn phí
3285 Chương 3285: Xôn xao Miễn phí
3286 Chương 3286: Còn có một người muốn học Miễn phí
3287 Chương 3287: Tiền đặt cược Miễn phí
3288 Chương 3288: Hoàng Ninh Miễn phí
3289 Chương 3289: Chúng ta tổ đội đi Miễn phí
3290 Chương 3290: Đồ vô sỉ Miễn phí
3291 Chương 3291: Ai đến Miễn phí
3292 Chương 3292: Xem ta Miễn phí
3293 Chương 3293: Hầu hạ hảo thiếu gia Miễn phí
3294 Chương 3294: Chân chính ảo diệu Miễn phí
3295 Chương 3295: Thiếu gia Miễn phí
3296 Chương 3296: Hoàng chung Miễn phí
3297 Chương 3297: Chuông nhạc thanh âm Miễn phí
3298 Chương 3298: Ai mới là chống đến cuối cùng Miễn phí
3299 Chương 3299: Đều là ngu xuẩn Miễn phí
3300 Chương 3300: Long hống Miễn phí
3301 Chương 3301: Đạo cốt Miễn phí
3302 Chương 3302: Cược một ván Miễn phí
3303 Chương 3303: Lĩnh hội đạo cốt Miễn phí
3304 Chương 3304: Muốn diễn hóa công pháp Miễn phí
3305 Chương 3305: Một khối phổ thông đạo cốt Miễn phí
3306 Chương 3306: Mười khối đạo cốt Miễn phí
3307 Chương 3307: Vô cùng thần kỳ diễn hóa Miễn phí
3308 Chương 3308: Gọi thiếu gia Miễn phí
3309 Chương 3309: Một đám ngu xuẩn Miễn phí
3310 Chương 3310: Đăng Thiên Giai Miễn phí
3311 Chương 3311: Cao nhất ghi chép Miễn phí
3312 Chương 3312: Khó trèo lên Miễn phí
3313 Chương 3313: 99 Miễn phí
3314 Chương 3314: Cung Thiên Nguyệt thành tích Miễn phí
3315 Chương 3315: Tới phiên ta Miễn phí
3316 Chương 3316: Muốn nghỉ ngơi Miễn phí
3317 Chương 3317: Eo chịu không được nha Miễn phí
3318 Chương 3318: Giúp ta xoa bóp chân Miễn phí
3319 Chương 3319: 300 không khó Miễn phí
3320 Chương 3320: Kiếm triện Miễn phí
3321 Chương 3321: Ngưu Tiên hay là Thiết Tiên Miễn phí
3322 Chương 3322: Binh Phần Miễn phí
3323 Chương 3323: Đồng nát sắt vụn Miễn phí
3324 Chương 3324: Được bảo khí Miễn phí
3325 Chương 3325: Kinh Vũ Kiếm Miễn phí
3326 Chương 3326: Thua sao Miễn phí
3327 Chương 3327: Muốn thứ nào Miễn phí
3328 Chương 3328: Thiết Tiên Yêu Vương Miễn phí
3329 Chương 3329: Đạp nát Miễn phí
3330 Chương 3330: Trèo lên Tổ phong Miễn phí
3331 Chương 3331: Trên Tổ phong Miễn phí
3332 Chương 3332: Chờ ngươi Miễn phí
3333 Chương 3333: Sóng gió nổi lên Miễn phí
3334 Chương 3334: Đích thân tới Miễn phí
3335 Chương 3335: Từ đâu mà đến Miễn phí
3336 Chương 3336: Chiến Tiên Đế Miễn phí
3337 Chương 3337: Truyền thế chi binh Miễn phí
3338 Chương 3338: Hỗn Độn tâm pháp Miễn phí
3339 Chương 3339: Khinh người quá đáng Miễn phí
3340 Chương 3340: Ta chính là ưa thích bao che khuyết điểm Miễn phí
3341 Chương 3341: Quy Bộ Hạc Vũ Miễn phí
3342 Chương 3342: Thiên giai công pháp ưu thế Miễn phí
3343 Chương 3343: Kinh Vũ Kiếm nơi tay Miễn phí
3344 Chương 3344: Một kiếm chém chi Miễn phí
3345 Chương 3345: Ban thưởng ngươi Miễn phí
3346 Chương 3346: Ngậm máu phun người Miễn phí
3347 Chương 3347: Tính toán Miễn phí
3348 Chương 3348: Một đám ngu xuẩn Miễn phí
3349 Chương 3349: Vi sư phong phạm Miễn phí
3350 Chương 3350: Tương chiến Miễn phí
3351 Chương 3351: Lúc mặt trời mọc Miễn phí
3352 Chương 3352: Kiêu ngạo thật lớn Miễn phí
3353 Chương 3353: Thần Hổ Huyết Giáp Miễn phí
3354 Chương 3354: Oanh sát Miễn phí
3355 Chương 3355: Ta sinh Hỗn Độn Miễn phí
3356 Chương 3356: Tới phiên ta Miễn phí
3357 Chương 3357: Vương Bát Quyền hay là Huyền Vũ Quyền Miễn phí
3358 Chương 3358: Một quyền thất bại Miễn phí
3359 Chương 3359: Thiết Tiên Yêu Vương xuất thủ Miễn phí
3360 Chương 3360: Bình Thoa Ông thực lực Miễn phí
3361 Chương 3361: Nội chiến Miễn phí
3362 Chương 3362: Cửu Tinh Thiết Vĩ Miễn phí
3363 Chương 3363: Thiên Xỉ Miễn phí
3364 Chương 3364: Tiên Cổ Cửu Pháp lai lịch Miễn phí
3365 Chương 3365: Hổ Thần Đỉnh Miễn phí
3366 Chương 3366: Đại Đạo Thánh Thể Miễn phí
3367 Chương 3367: Vạn Thú Thiên Hàng Miễn phí
3368 Chương 3368: Một kiếm chém chi Miễn phí
3369 Chương 3369: Vô địch Miễn phí
3370 Chương 3370: Tam Chân giáo khách đến thăm Miễn phí
3371 Chương 3371: Nợ máu trả bằng máu Miễn phí
3372 Chương 3372: Hỏa Long Ấn Miễn phí
3373 Chương 3373: Tay cụt Miễn phí
3374 Chương 3374: Đinh giết Miễn phí
3375 Chương 3375: Tiện tay chém chi Miễn phí
3376 Chương 3376: Đại quân áp cảnh Miễn phí
3377 Chương 3377: Tam Chân Thất Tử Miễn phí
3378 Chương 3378: Hưng sư vấn tội Miễn phí
3379 Chương 3379: Tương chiến Miễn phí
3380 Chương 3380: Đại chiến bắt đầu Miễn phí
3381 Chương 3381: Chưởng môn quyết đấu Miễn phí
3382 Chương 3382: Người giấu rất sâu Miễn phí
3383 Chương 3383: Thiên Thủ Bồ Vương thực lực Miễn phí
3384 Chương 3384: Thiên tài Lộ Y Linh Miễn phí
3385 Chương 3385: Không địch lại Miễn phí
3386 Chương 3386: Sẽ bại Miễn phí
3387 Chương 3387: Ngăn cơn sóng dữ Miễn phí
3388 Chương 3388: Hoàng Kim Cự Long Miễn phí
3389 Chương 3389: Nhận thua Miễn phí
3390 Chương 3390: Có tình có nghĩa Miễn phí
3391 Chương 3391: Một chiêu diệt trăm vạn Miễn phí
3392 Chương 3392: Một kiếm trí mạng Miễn phí
3393 Chương 3393: Muốn chạy trốn sao Miễn phí
3394 Chương 3394: Chém chết Miễn phí
3395 Chương 3395: Cử kỳ hành tử Miễn phí
3396 Chương 3396: Ly biệt Miễn phí
3397 Chương 3397: Vượt ngang hư không Miễn phí
3398 Chương 3398: Đi xa Miễn phí
3399 Chương 3399: Thạch Nguyên Miễn phí
3400 Chương 3400: Thạch Oa Oa Miễn phí
3401 Chương 3401: Lấy tảng đá Miễn phí
3402 Chương 3402: Thôn trang một người Miễn phí
3403 Chương 3403: Muốn đi nơi nào Miễn phí
3404 Chương 3404: Gió nổi lên Miễn phí
3405 Chương 3405: Hóa đá lực lượng Miễn phí
3406 Chương 3406: Tiến vào mê vụ Miễn phí
3407 Chương 3407: Đến tột cùng là ai Miễn phí
3408 Chương 3408: Rời đi thôn trang Miễn phí
3409 Chương 3409: Thạch Xác Lang Cốc Miễn phí
3410 Chương 3410: Thạch Xác Lang Miễn phí
3411 Chương 3411: Thạch Xác Lang Hoàng Miễn phí
3412 Chương 3412: Nguyên thạch Miễn phí
3413 Chương 3413: Đoạt nguyên thạch Miễn phí
3414 Chương 3414: Nhược kê Miễn phí
3415 Chương 3415: Búa đá Miễn phí
3416 Chương 3416: Đuôi của hồ ly Miễn phí
3417 Chương 3417: Gặm sạch Miễn phí
3418 Chương 3418: Hiện tại nhận sợ hãi đã muộn Miễn phí
3419 Chương 3419: Để cho người ta nhìn không thấu Miễn phí
3420 Chương 3420: Tổ Thành Miễn phí
3421 Chương 3421: Thạch gia Miễn phí
3422 Chương 3422: Tấm bia đá kia Miễn phí
3423 Chương 3423: Kê Thang Lão Điếm Miễn phí
3424 Chương 3424: Ta uống canh vịt Miễn phí
3425 Chương 3425: Gia, hài lòng không Miễn phí
3426 Chương 3426: Hỏi thăm vấn đề Miễn phí
3427 Chương 3427: Tổ Thành nổi phong vân Miễn phí
3428 Chương 3428: Chân Long Phượng Nữ Miễn phí
3429 Chương 3429: Quần anh oái Miễn phí
3430 Chương 3430: Chúng tinh phủng nguyệt Miễn phí
3431 Chương 3431: Lại gặp nhau Miễn phí
3432 Chương 3432: Bổn Đản Thạch Miễn phí
3433 Chương 3433: Thạch Tâm Thiên Tinh Đan Miễn phí
3434 Chương 3434: Đưa cái gì đâu Miễn phí
3435 Chương 3435: Ghen ghét Miễn phí
3436 Chương 3436: Lĩnh hội Bổn Đản Thạch Miễn phí
3437 Chương 3437: Chính là có thao tác như vậy Miễn phí
3438 Chương 3438: Một cước giẫm nát Miễn phí
3439 Chương 3439: Vũ Kiếm Thiếu Quân Miễn phí
3440 Chương 3440: Một kiếm chém giết Miễn phí
3441 Chương 3441: Không biết trời cao đất rộng Miễn phí
3442 Chương 3442: Nện thành thịt vụn Miễn phí
3443 Chương 3443: Vô tri Miễn phí
3444 Chương 3444: Không thể hỏi nhiều Miễn phí
3445 Chương 3445: Lỗ lão tổ Miễn phí
3446 Chương 3446: Không thể nói Miễn phí
3447 Chương 3447: Quần hùng lên Miễn phí
3448 Chương 3448: Ngô Trung Thiên Miễn phí
3449 Chương 3449: Thanh Thạch thân phận Miễn phí
3450 Chương 3450: Không Gian Long Đế Miễn phí
3451 Chương 3451: Vào không được Miễn phí
3452 Chương 3452: Tiến vào Thạch Lâm Miễn phí
3453 Chương 3453: Hỏa Vực Miễn phí
3454 Chương 3454: Thần Thạch lĩnh Miễn phí
3455 Chương 3455: Thiên Lãng công chúa Miễn phí
3456 Chương 3456: Đối chọi gay gắt Miễn phí
3457 Chương 3457: Kẻ yếu tâm thái Miễn phí
3458 Chương 3458: Thiên Điệp Vũ Bộ Miễn phí
3459 Chương 3459: Thanh Thạch là ai Miễn phí
3460 Chương 3460: Độc chiếm Miễn phí
3461 Chương 3461: Phượng Hoàng huyết thống Miễn phí
3462 Chương 3462: Suy đoán lung tung Miễn phí
3463 Chương 3463: Một chiêu đều không dùng Miễn phí
3464 Chương 3464: Quá yếu Miễn phí
3465 Chương 3465: Cùng lên đi Miễn phí
3466 Chương 3466: Phong Thiên Hàn Kính Miễn phí
3467 Chương 3467: Đồ diệt Miễn phí
3468 Chương 3468: Tiến Hỏa Vực Miễn phí
3469 Chương 3469: Phượng Hoàng di bảo Miễn phí
3470 Chương 3470: Ban thưởng một cái tạo hóa Miễn phí
3471 Chương 3471: Khô Thạch Viện không thấy Miễn phí
3472 Chương 3472: Chiến Tiên Đế Miễn phí
3473 Chương 3473: Không biết vật gì Miễn phí
3474 Chương 3474: Người người muốn cướp Miễn phí
3475 Chương 3475: Người người tru diệt Miễn phí
3476 Chương 3476: Lẫn nhau tàn sát Miễn phí
3477 Chương 3477: Tổ Thành binh mã Miễn phí
3478 Chương 3478: Xé bỏ thông gia Miễn phí
3479 Chương 3479: Hùng hổ dọa người Miễn phí
3480 Chương 3480: Cổ tổ thức tỉnh Miễn phí
3481 Chương 3481: Cung nghênh Miễn phí
3482 Chương 3482: Nhiên Kiếm Thiên Tôn Miễn phí
3483 Chương 3483: Thanh Long Cổ Hoàng Miễn phí
3484 Chương 3484: Vận sức chờ phát động Miễn phí
3485 Chương 3485: Bạch Tiễn Thiền Miễn phí
3486 Chương 3486: Mê đảo ngàn vạn Miễn phí
3487 Chương 3487: Đàm phán không thành Miễn phí
3488 Chương 3488: Thánh Linh điện Miễn phí
3489 Chương 3489: Trèo lên Thánh Linh điện Miễn phí
3490 Chương 3490: Bạch Tiễn Thiền thu hoạch Miễn phí
3491 Chương 3491: So sánh Miễn phí
3492 Chương 3492: Quá dễ dàng Miễn phí
3493 Chương 3493: Cuốn gói rời đi đi Miễn phí
3494 Chương 3494: Trước khi quyết chiến Miễn phí
3495 Chương 3495: Lông vũ Phượng Hoàng Miễn phí
3496 Chương 3496: Thời cổ thể thuật Miễn phí
3497 Chương 3497: Hư Vô Thể Miễn phí
3498 Chương 3498: Bá Quỳ Thiên Kiếm Miễn phí
3499 Chương 3499: Quỳ Thần Tuyệt Thiên Miễn phí
3500 Chương 3500: Thảm bại Miễn phí
3501 Chương 3501: Chân ái Miễn phí
3502 Chương 3502: Một trận chiến kết thúc Miễn phí
3503 Chương 3503: Binh lâm thành hạ Miễn phí
3504 Chương 3504: Khinh thường Miễn phí
3505 Chương 3505: Mây đen ép thành Miễn phí
3506 Chương 3506: Ngàn vạn đại quân Miễn phí
3507 Chương 3507: Nhật Nguyệt Tinh Thần tam cổ tổ Miễn phí
3508 Chương 3508: Bạch Tiễn Thiền giãy dụa Miễn phí
3509 Chương 3509: Tồn Ma tâm pháp Miễn phí
3510 Chương 3510: Lòng có ma, thiên địa có ma, ta là ma, thiên địa vô ma Miễn phí
3511 Chương 3511: Một côn băng chi Miễn phí
3512 Chương 3512: Thiền Dương chân huyết Miễn phí
3513 Chương 3513: Âm Dương Diệt Thế Miễn phí
3514 Chương 3514: Thần Ma tề khu Miễn phí
3515 Chương 3515: Vẫn lạc Miễn phí
3516 Chương 3516: Chiến Thiên Tôn Miễn phí
3517 Chương 3517: Truyền thuyết Huyền Viêm Kiếm Đạo Miễn phí
3518 Chương 3518: Thanh Long Trảo Miễn phí
3519 Chương 3519: Ngũ tổ liên thủ Miễn phí
3520 Chương 3520: Ngũ tổ tuyệt sát Miễn phí
3521 Chương 3521: Thế Đạo tâm pháp Miễn phí
3522 Chương 3522: Kim Dương Cự Long Thiên Tường Miễn phí
3523 Chương 3523: Chiến bại Miễn phí
3524 Chương 3524: Thiền Dương Thiên Tôn Miễn phí
3525 Chương 3525: Kinh hãi Miễn phí
3526 Chương 3526: Quyết nhất tử chiến Miễn phí
3527 Chương 3527: Bạch cốt cự kiếm Miễn phí
3528 Chương 3528: Vạn Đạo Thiên Khu Miễn phí
3529 Chương 3529: Thảm bại Miễn phí
3530 Chương 3530: Lão tổ tông giá lâm Miễn phí
3531 Chương 3531: Long Hoàng Thiên Soái Miễn phí
3532 Chương 3532: Không thắng thở dài Miễn phí
3533 Chương 3533: Nhận tội Miễn phí
3534 Chương 3534: Thiền Dương quyết định Miễn phí
3535 Chương 3535: Thụ đạo Miễn phí
3536 Chương 3536: Viễn cửu tin tức Miễn phí
3537 Chương 3537: Đại Thế Thất Pháp nghi hoặc Miễn phí
3538 Chương 3538: Biệt ly Miễn phí
3539 Chương 3539: Phế Thổ Miễn phí
3540 Chương 3540: Táng Phật cao nguyên biến cố Miễn phí
3541 Chương 3541: Phệ Đà Kim Cương Miễn phí
3542 Chương 3542: Một người bán hàng rong Miễn phí
3543 Chương 3543: Người bán hàng rong cổ quái Miễn phí
3544 Chương 3544: Nhẫn đồng nát Miễn phí
3545 Chương 3545: Lại một người cổ quái Miễn phí
3546 Chương 3546: Phật Đà thánh địa Miễn phí
3547 Chương 3547: Rất quỷ dị nói chuyện phiếm Miễn phí
3548 Chương 3548: Thâm sơn miếu cổ Miễn phí
3549 Chương 3549: Lão nhân Miễn phí
3550 Chương 3550: Lão nô Miễn phí
3551 Chương 3551: Phàm Bạch Miễn phí
3552 Chương 3552: Phật Đê Thủ Miễn phí
3553 Chương 3553: Phật Đế năm bộ Miễn phí
3554 Chương 3554: Nhập Vạn Thú sơn Miễn phí
3555 Chương 3555: Đốn củi tiều phu Miễn phí
3556 Chương 3556: Cảm giác thật là kỳ quái Miễn phí
3557 Chương 3557: Không rõ Miễn phí
3558 Chương 3558: Đều có môn pháp Miễn phí
3559 Chương 3559: Làm thịt nướng ăn Miễn phí
3560 Chương 3560: Thất Thải Long Thu Miễn phí
3561 Chương 3561: Tùy tiện ăn một chút Miễn phí
3562 Chương 3562: Tham ăn tiểu hòa thượng Miễn phí
3563 Chương 3563: Suy đoán Miễn phí
3564 Chương 3564: Hắc Bạch Kim Cương Miễn phí
3565 Chương 3565: Vụ Tỏa Bát Trọng Thiên Miễn phí
3566 Chương 3566: Một chưởng vỗ nát Miễn phí
3567 Chương 3567: Ta chỉ là hái cái trái cây giải khát Miễn phí
3568 Chương 3568: Tùy tiện muốn mấy khỏa Miễn phí
3569 Chương 3569: Chơi xấu Miễn phí
3570 Chương 3570: Quỳ xuống Miễn phí
3571 Chương 3571: Liên quan tới đạo tâm Miễn phí
3572 Chương 3572: Phật bảo xuất thế Miễn phí
3573 Chương 3573: Hoàng kim thần noãn Miễn phí
3574 Chương 3574: Chung lấy trứng này Miễn phí
3575 Chương 3575: Phật yết Miễn phí
3576 Chương 3576: Truy vấn Miễn phí
3577 Chương 3577: Đến chúng ta Vân Nê học viện đi Miễn phí
3578 Chương 3578: Muốn đoạt lấy Miễn phí
3579 Chương 3579: Không ăn bộ này Miễn phí
3580 Chương 3580: Làm sao vào sơn cốc Miễn phí
3581 Chương 3581: Đi vào nha Miễn phí
3582 Chương 3582: Khó khăn a Miễn phí
3583 Chương 3583: Ta chỉ là đốn củi Miễn phí
3584 Chương 3584: Dụ hoặc nhiều lắm Miễn phí
3585 Chương 3585: Ta cái gì cũng không cần Miễn phí
3586 Chương 3586: Uy hiếp Miễn phí
3587 Chương 3587: Vân Nê học viện còn có thể Miễn phí
3588 Chương 3588: Mọi người cùng nhau đi vào Miễn phí
3589 Chương 3589: Tiến vào sơn cốc Miễn phí
3590 Chương 3590: Chữ lợi đứng đầu Miễn phí
3591 Chương 3591: Bảo vật đang ở trước mắt Miễn phí
3592 Chương 3592: Tự chui đầu vào lưới Miễn phí
3593 Chương 3593: Một con đường chết Miễn phí
3594 Chương 3594: Trứng Ma Hầu La Già Miễn phí
3595 Chương 3595: Chịu chết tới Miễn phí
3596 Chương 3596: Tan thành mây khói Miễn phí
3597 Chương 3597: Một đầu ấu thú Miễn phí
3598 Chương 3598: Ma Hầu La Già Miễn phí
3599 Chương 3599: Tình thâm nghĩa nặng không thể nói Miễn phí
3600 Chương 3600: Tạm biệt, không còn gặp Miễn phí
3601 Chương 3601: 8 vạn Thánh Phật đều là tượng đất Miễn phí
3602 Chương 3602: Cưỡi heo mà đến Miễn phí
3603 Chương 3603: Là ai đâu Miễn phí
3604 Chương 3604: Vân Nê học viện Miễn phí
3605 Chương 3605: Ta vốn là phàm nhân Miễn phí
3606 Chương 3606: Kiếm Chỉ Đông Tây Miễn phí
3607 Chương 3607: Cuồng Đao Miễn phí
3608 Chương 3608: Trảm Đạo Tam Đao Miễn phí
3609 Chương 3609: Ai có thể nhìn hiểu Miễn phí
3610 Chương 3610: Quá dễ dàng Miễn phí
3611 Chương 3611: Một ghế tấm đập tới Miễn phí
3612 Chương 3612: Vạn Lô phong Miễn phí
3613 Chương 3613: Tam Bản Nộ Phủ Miễn phí
3614 Chương 3614: Luyện binh khí Miễn phí
3615 Chương 3615: Tảng đá không tầm thường Miễn phí
3616 Chương 3616: Núi lửa đại bạo phát Miễn phí
3617 Chương 3617: Lô hỏa lấy Miễn phí
3618 Chương 3618: Ai cũng không nhấc lên được chuỳ sắt lớn Miễn phí
3619 Chương 3619: Khiêu chiến Miễn phí
3620 Chương 3620: Trảm Vương Kiếm Miễn phí
3621 Chương 3621: Ta phải dùng chuỳ sắt lớn Miễn phí
3622 Chương 3622: Một chùy đập chết Miễn phí
3623 Chương 3623: Một cái lão giả Miễn phí
3624 Chương 3624: Tùy tiện muốn chút gì Miễn phí
3625 Chương 3625: Muốn đồ vật quá dọa người Miễn phí
3626 Chương 3626: Một con chó cùng một con lợn Miễn phí
3627 Chương 3627: Lãnh Mâu Điện Kiếm Miễn phí
3628 Chương 3628: Tham ăn hạ tràng Miễn phí
3629 Chương 3629: Nhìn ngang thành lĩnh, bên cạnh thành ngọn núi Miễn phí
3630 Chương 3630: Tai tinh Miễn phí
3631 Chương 3631: Khinh người quá đáng Miễn phí
3632 Chương 3632: Không biết sống chết Miễn phí
3633 Chương 3633: Đột phá bản thân Miễn phí
3634 Chương 3634: Vạn phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn Miễn phí
3635 Chương 3635: Mệnh ta do ta, không do trời Miễn phí
3636 Chương 3636: Chém giết Miễn phí
3637 Chương 3637: Dạy ngươi một chiêu Miễn phí
3638 Chương 3638: Xích Hiểu Nguyệt Miễn phí
3639 Chương 3639: Mỹ lệ truyền thuyết Miễn phí
3640 Chương 3640: Như Ý phường Miễn phí
3641 Chương 3641: Bão Bão Thử Miễn phí
3642 Chương 3642: Thái tử Miễn phí
3643 Chương 3643: Đao đốn củi Miễn phí
3644 Chương 3644: Hoàng thất chi tranh Miễn phí
3645 Chương 3645: Cửa hàng hải sản Miễn phí
3646 Chương 3646: Ngũ Thải Tiên Loa Miễn phí
3647 Chương 3647: Tiền, không là vấn đề Miễn phí
3648 Chương 3648: Giá trên trời Miễn phí
3649 Chương 3649: Nho nhỏ lễ vật Miễn phí
3650 Chương 3650: Một kiện đồ vật Miễn phí
3651 Chương 3651: Cực kỳ thần bí Miễn phí
3652 Chương 3652: Nhấc tay định càn khôn Miễn phí
3653 Chương 3653: Tàn thạch Miễn phí
3655 Chương 3655: Ta chờ Miễn phí
3656 Chương 3656: Bất Ước hòa thượng Miễn phí
3657 Chương 3657: Quỷ dị Miễn phí
3658 Chương 3658: Nhị công chúa Miễn phí
3659 Chương 3659: Tùy ý ta Miễn phí
3660 Chương 3660: Nha đầu rửa chân? Rất miễn cưỡng Miễn phí
3654 Chương 3654: Phất trần Miễn phí
3661 Chương 3661: Công chúa phẫn nộ Miễn phí
3662 Chương 3662: Cược điểm có ý tứ Miễn phí
3663 Chương 3663: Bởi vì ta đẹp trai Miễn phí
3664 Chương 3664: Dáng dấp đẹp trai, liền không giống bình thường Miễn phí
3665 Chương 3665: Ta chính là người hữu duyên nha Miễn phí
3666 Chương 3666: Dạy các ngươi một loại độc nhất vô nhị mở cửa phương pháp Miễn phí
3667 Chương 3667: Đều cởi sạch đi Miễn phí
3668 Chương 3668: Gặp chữ như mặt Miễn phí
3669 Chương 3669: Có thể lại gặp nhau sao Miễn phí
3670 Chương 3670: Bão Bão Thử Miễn phí
3671 Chương 3671: Rất đáng yêu ăn hàng Miễn phí
3672 Chương 3672: Tiến vào bảo khố Miễn phí
3673 Chương 3673: Vạn Thôn Thần Chung Miễn phí
3674 Chương 3674: Muốn cái gì, tùy ý chọn Miễn phí
3675 Chương 3675: Bão Bão Thử bảo tàng Miễn phí
3676 Chương 3676: Mang ngọc có tội Miễn phí
3677 Chương 3677: Nịnh hót Miễn phí
3678 Chương 3678: Lặp đi lặp lại tiểu nhân Miễn phí
3679 Chương 3679: Đâm lao phải theo lao Miễn phí
3680 Chương 3680: Một chân quất chết ngươi Miễn phí
3681 Chương 3681: Khôi lỗi mà thôi Miễn phí
3682 Chương 3682: Nên tới đều tới Miễn phí
3683 Chương 3683: Một chiêu là đủ rồi Miễn phí
3684 Chương 3684: Thiên tài thiếu niên Miễn phí
3685 Chương 3685: Kiếm Chỉ Đông Tây Miễn phí
3686 Chương 3686: Người phàm không thể lĩnh hội một kiếm Miễn phí
3687 Chương 3687: Thập Bát Điệt Thiết Y Miễn phí
3688 Chương 3688: Một kiếm phá chi Miễn phí
3689 Chương 3689: Sợ mất mật Miễn phí
3690 Chương 3690: Chó cùng rứt giậu Miễn phí
3691 Chương 3691: Một kiếm kinh thiên hạ Miễn phí
3692 Chương 3692: Cường thế trở về Miễn phí
3693 Chương 3693: Một tôn tượng đồng Miễn phí
3694 Chương 3694: Như Ý phường đồ cất giữ Miễn phí
3695 Chương 3695: Bất Động Thiết Miễn phí
3696 Chương 3696: Tự tìm đường chết Miễn phí
3697 Chương 3697: Đại chiến buông xuống Miễn phí
3698 Chương 3698: Ô Y Hạng nổi phong vân Miễn phí
3699 Chương 3699: Một người độc chiến ngàn quân Miễn phí
3700 Chương 3700: Độc nhất vô nhị binh khí Miễn phí
3701 Chương 3701: Một kích diệt 100. 000 Miễn phí
3702 Chương 3702: Thế như chẻ tre Miễn phí
3703 Chương 3703: Quá dễ dàng Miễn phí
3704 Chương 3704: Đạp phá Miễn phí
3705 Chương 3705: Vỡ nát hết thảy Miễn phí
3706 Chương 3706: Đại sát chiêu Miễn phí
3707 Chương 3707: Không chịu nổi một kích Miễn phí
3708 Chương 3708: Không ai cản nổi Miễn phí
3709 Chương 3709: Trễ Miễn phí
3710 Chương 3710: Đế thành phòng tuyến Miễn phí
3711 Chương 3711: Phục Ma Kim Xử Miễn phí
3712 Chương 3712: Kim Xử Đạo Quân Miễn phí
3713 Chương 3713: Vô địch chi tư Miễn phí
3714 Chương 3714: Đây mới thật sự là vô địch Miễn phí
3715 Chương 3715: San thành bình địa Miễn phí
3716 Chương 3716: Cổ Dương Hoàng Miễn phí
3717 Chương 3717: Ác nhân cáo trạng trước Miễn phí
3718 Chương 3718: Ai mới là Chúa Tể Miễn phí
3719 Chương 3719: Tay cầm cực quyền Miễn phí
3720 Chương 3720: Thích khách Miễn phí
3721 Chương 3721: Nha đầu này, ta muốn Miễn phí
3722 Chương 3722: Đùa ngươi chơi Miễn phí
3723 Chương 3723: Kim Xử gợn sóng Miễn phí
3724 Chương 3724: Tuyết Ảnh lâu Miễn phí
3725 Chương 3725: Một con đường khác Miễn phí
3726 Chương 3726: Cổ Tiên Hiền Động Thuật Miễn phí
3727 Chương 3727: Lựa chọn Miễn phí
3728 Chương 3728: Phật Đế thành Miễn phí
3729 Chương 3729: Diệp Minh Sư Miễn phí
3730 Chương 3730: Không thể nào hiểu được Miễn phí
3731 Chương 3731: Chiếc nhẫn kia Miễn phí
3732 Chương 3732: Tam hoàng tử Miễn phí
3733 Chương 3733: Tam hoàng tử át chủ bài Miễn phí
3734 Chương 3734: Khiêu chiến thiên hạ anh kiệt Miễn phí
3735 Chương 3735: Ai có thể một trận chiến Miễn phí
3736 Chương 3736: Tiểu Thánh Sơn Miễn phí
3737 Chương 3737: Cổ Chi Nữ Hoàng Miễn phí
3738 Chương 3738: Kim Xử Hổ Bí Miễn phí
3739 Chương 3739: Độc Cô Lam Miễn phí
3740 Chương 3740: Có chút khó nha Miễn phí
3741 Chương 3741: Chiến thư đến Miễn phí
3742 Chương 3742: Bái kiến thiếu gia Miễn phí
3743 Chương 3743: Hứa Thúy Mi Miễn phí
3745 Chương 3745: Nghênh chiến Miễn phí
3746 Chương 3746: Tam Bản Phủ Miễn phí
3747 Chương 3747: Rìu thứ ba Miễn phí
3748 Chương 3748: Quyển Vân Tiên Miễn phí
3749 Chương 3749: Bậc cân quắc không thua đấng mày râu Miễn phí
3750 Chương 3750: Thiên Long Bát Bộ Miễn phí
3751 Chương 3751: Xích Nguyệt Ấn Miễn phí
3752 Chương 3752: Xích Hiểu Nguyệt thực lực Miễn phí
3753 Chương 3753: Thiên Thư chi uy Miễn phí
3754 Chương 3754: Ma Thôn Thất Quyển Miễn phí
3755 Chương 3755: Tiểu thuật mà thôi Miễn phí
3756 Chương 3756: Không có gì khó khăn Miễn phí
3757 Chương 3757: Tín nhiệm Miễn phí
3758 Chương 3758: Phá giải chi đạo Miễn phí
3759 Chương 3759: Quá dễ dàng Miễn phí
3760 Chương 3760: Ta đang câu cá Miễn phí
3761 Chương 3761: Quá nhiều không hiểu Miễn phí
3762 Chương 3762: Chính Nhất Thiếu Sư Miễn phí
3763 Chương 3763: Yên Hỏa Đài Miễn phí
3764 Chương 3764: Phong thái tuyệt thế Miễn phí
3765 Chương 3765: Cả thế gian ta vô địch Miễn phí
3766 Chương 3766: Thôn Thiên Kim Long Thủ Miễn phí
3789 Chương 3789: Rất mà liều Miễn phí
3768 Chương 3768: Bạch Hổ Đạo Mâu Miễn phí
3767 Chương 3767: Phòng ngự vô song Miễn phí
3769 Chương 3769: Một kích liền tan nát Miễn phí
3770 Chương 3770: Đòn sát thủ Miễn phí
3771 Chương 3771: Binh bại như núi đổ Miễn phí
3774 Chương 3774: Đại hung sắp tới Miễn phí
3775 Chương 3775: Tiểu hòa thượng tới Miễn phí
3777 Chương 3777: Phật Đà Lục Đạo Miễn phí
3780 Chương 3780: Luân Hồi Ấn Miễn phí
3781 Chương 3781: Phật Độ Thiên Hạ Nhân Miễn phí
3782 Chương 3782: Phật pháp vô biên Miễn phí
3783 Chương 3783: Đại đạo ta chém Miễn phí
3786 Chương 3786: Người người tru diệt Miễn phí
3787 Chương 3787: Hùng hổ dọa người Miễn phí
3788 Chương 3788: Hoàng quyền chi tranh Miễn phí
3791 Chương 3791: Không dám không nghe theo Miễn phí
3790 Chương 3790: Ai mới là anh hùng Miễn phí
3792 Chương 3792: Hời hợt Miễn phí
3793 Chương 3793: Bích Lân Độc Long Tiên Miễn phí
3794 Chương 3794: Thần Ảnh Thiên Hành Miễn phí
3795 Chương 3795: Ta trồng một cái cây Miễn phí
3796 Chương 3796: Ném các ngươi ba viên trái cây Miễn phí
3797 Chương 3797: Tam quả tam tạo hóa Miễn phí
3798 Chương 3798: Một chiêu trấn chi Miễn phí
3799 Chương 3799: Hoàng thái đệ Miễn phí
3800 Chương 3800: Kim Xử Kiếm Hào Miễn phí
3801 Chương 3801: Thần Điện Quỷ Mâu Miễn phí
3802 Chương 3802: Chơi vui sao Miễn phí
3803 Chương 3803: Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo Miễn phí
3804 Chương 3804: Bát Nạn Phật Đà Long Miễn phí
3805 Chương 3805: Đối chọi gay gắt Miễn phí
3806 Chương 3806: Chỉ có chết Miễn phí
3807 Chương 3807: Không hứng thú Miễn phí
3808 Chương 3808: Thiên tài quyết đấu Miễn phí
3809 Chương 3809: Ai mới là thắng Miễn phí
3810 Chương 3810: Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu Miễn phí
3811 Chương 3811: Tam Tài kiếm pháp Miễn phí
3812 Chương 3812: Thương Thiên vô tình Miễn phí
3813 Chương 3813: Địa Tài Vi Sinh Miễn phí
3814 Chương 3814: Thất Diệu Trảm Thương Khung Miễn phí
3815 Chương 3815: Đại thế như nước thủy triều Miễn phí
3816 Chương 3816: Thắng bại đã phân Miễn phí
3817 Chương 3817: Không tưởng tượng được kết quả Miễn phí
3818 Chương 3818: Trốn chỗ nào Miễn phí
3819 Chương 3819: Rèn sắt Miễn phí
3820 Chương 3820: Muốn bắt đầu Miễn phí
3821 Chương 3821: Ngu xuẩn Miễn phí
3822 Chương 3822: Địa Sát Thiên Hào Kiếm Miễn phí
3823 Chương 3823: Một chùy đập bay Miễn phí
3824 Chương 3824: Nên kết thúc Miễn phí
3825 Chương 3825: Suy đoán Miễn phí
3826 Chương 3826: Đạo đem đi Miễn phí
3827 Chương 3827: Nguyện tùy hành Miễn phí
3828 Chương 3828: Đi xa mà đi Miễn phí
3829 Chương 3829: Hắc Triều Hải Miễn phí
3830 Chương 3830: Dật văn vãng sự Miễn phí
3831 Chương 3831: Nước Hắc Triều Hải Miễn phí
3832 Chương 3832: Biên Độ thế gia Miễn phí
3833 Chương 3833: Đao chỗ chỉ, tâm ta chỗ hướng Miễn phí
3834 Chương 3834: Hắc Triều Hải dị biến Miễn phí
3839 Chương 3839: Biên Độ Tam Đao Miễn phí
3838 Chương 3838: Quần hùng tụ tập Miễn phí
3837 Chương 3837: Vu Thần quan Miễn phí
3836 Chương 3836: Đại nạn đến Miễn phí
3835 Chương 3835: Đạo Quân trấn áp Miễn phí
3841 Chương 3841: Đại Thần Vu Miễn phí
3840 Chương 3840: Vệ Thiên Thanh tới Miễn phí
3843 Chương 3843: Quan thiên nghi thức Miễn phí
3845 Chương 3845: Ai thiên tài thiên chi kiêu tử Miễn phí
3844 Chương 3844: Quan thiên Miễn phí
3847 Chương 3847: Xem tướng Miễn phí
3846 Chương 3846: Dương dương đắc ý Miễn phí
3850 Chương 3850: Trèo lên Tổ phong Miễn phí
3848 Chương 3848: Cảnh tượng kì dị Miễn phí
3849 Chương 3849: Muốn nhìn ta? Miễn phí
3842 Chương 3842: Quan thiên nghi thức Miễn phí
3851 Chương 3851: Một cọc gỗ mục Miễn phí
3852 Chương 3852: Biên Độ thế gia phản ứng Miễn phí
3853 Chương 3853: Lăn Miễn phí
3856 Chương 3856: Hắc Triều Hải thuỷ triều xuống Miễn phí
3855 Chương 3855: Muốn chiến Miễn phí
3854 Chương 3854: Đại đạo ân thi Miễn phí
3857 Chương 3857: Triều xuống Miễn phí
3858 Chương 3858: Thiên hạ trợ giúp Miễn phí
3859 Chương 3859: Chí Cao đại tướng quân Miễn phí
3860 Chương 3860: Truyền thuyết Tiên khí Miễn phí
3861 Chương 3861: Thiên Long tự lễ vật Miễn phí
3862 Chương 3862: Bảo vật xuất thế Miễn phí
3863 Chương 3863: Đông Man Cuồng Thiếu Miễn phí
3864 Chương 3864: Nhập Hắc Triều Hải Miễn phí
3865 Chương 3865: Tảng đá tròn vo Miễn phí
3866 Chương 3866: Không ai có thể xông vào Miễn phí
3867 Chương 3867: Đi vào khách khí Miễn phí
3868 Chương 3868: Tiện tay lấy ra Miễn phí
3869 Chương 3869: Tam Long Bão Tân Lô Miễn phí
3870 Chương 3870: Chơi với lửa có ngày chết cháy Miễn phí
3871 Chương 3871: Một khối móng tay Miễn phí
3872 Chương 3872: Hắc Uyên Miễn phí
3891 Chương 3891: Hắc Uyên tạo hóa Miễn phí
3874 Chương 3874: Lạch trời không thể vượt qua Miễn phí
3875 Chương 3875: Nhìn đá than thở Miễn phí
3890 Chương 3890: Đoạt Mệnh Nhất Đao Miễn phí
3889 Chương 3889: Hai chiêu đã qua Miễn phí
3888 Chương 3888: Cuồng Đao Nhất Trảm Miễn phí
3887 Chương 3887: Bất quá cũng như vậy Miễn phí
3884 Chương 3884: Ta muốn, các ngươi cho không nổi Miễn phí
3885 Chương 3885: Hắc Triều Đao Miễn phí
3886 Chương 3886: Cuồng Đao Bát Thức Miễn phí
3883 Chương 3883: Dụ dỗ uy hiếp Miễn phí
3882 Chương 3882: Khó sao, không khó Miễn phí
3881 Chương 3881: Ngươi thử một chút Miễn phí
3880 Chương 3880: Thiên tài không tầm thường nha? Miễn phí
3879 Chương 3879: Đại đạo dưới chân sinh Miễn phí
3878 Chương 3878: Ô kim có đại đạo Miễn phí
3877 Chương 3877: Cái gì đều không phục Miễn phí
3876 Chương 3876: Lấy đá khó Miễn phí
3896 Chương 3896: Hung vật đột kích Miễn phí
3895 Chương 3895: Chỗ quỷ dị Miễn phí
3894 Chương 3894: Lão nô xuất đao Miễn phí
3893 Chương 3893: Kinh khủng khung xương Miễn phí
3892 Chương 3892: Hung vật hiện Miễn phí
3904 Chương 3904: Kim Xử Kiếm Hào khiêu chiến Miễn phí
3903 Chương 3903: Đều rút lui đi Miễn phí
3902 Chương 3902: Thánh Chủ giá lâm Miễn phí
3901 Chương 3901: Biên Độ Hiền Tổ Miễn phí
3900 Chương 3900: Tiện tay mở phật môn Miễn phí
3899 Chương 3899: Muốn bắt đầu Miễn phí
3898 Chương 3898: Không ra phật môn Miễn phí
3897 Chương 3897: Tử thủ Hắc Mộc Nhai Miễn phí
3905 Chương 3905: Một con chó, một con lợn là đủ rồi Miễn phí
3906 Chương 3906: Không bằng heo chó Miễn phí
3907 Chương 3907: Vạn Kiếm Quy Tông Hạp Miễn phí
3908 Chương 3908: Tiểu Hoàng thân phận chân thật Miễn phí
3909 Chương 3909: Thiên Tinh Thần Cung Xạ Miễn phí
3910 Chương 3910: Tiểu Hắc thân phận chân thật Miễn phí
3911 Chương 3911: Quá yếu Miễn phí
3913 Chương 3913: Phô thiên cái địa Miễn phí
3914 Chương 3914: Tới Miễn phí
3915 Chương 3915: Là mạnh nhất hài cốt hung vật sao Miễn phí
3916 Chương 3916: Chân chính Vương giả Miễn phí
3917 Chương 3917: Cự hung cường đại Miễn phí
3918 Chương 3918: Thần Thụ che trời Miễn phí
3919 Chương 3919: Đốt than nguyên nhân Miễn phí
3920 Chương 3920: Cái gọi là đại hung, không gì hơn cái này Miễn phí
3921 Chương 3921: Lại vào Hắc Triều Hải Miễn phí
3922 Chương 3922: Hắc Triều Hải chỗ sâu Miễn phí
3923 Chương 3923: Hài cốt hung vật thế giới Miễn phí
3924 Chương 3924: Lại gặp mộc sào Miễn phí
3925 Chương 3925: Ma tinh chủ nhân Miễn phí
3926 Chương 3926: Ma tinh lựa chọn Miễn phí
3927 Chương 3927: Đã từng thuộc về Cổ Minh đồ vật Miễn phí
3928 Chương 3928: Tiên Binh xuất thế Miễn phí
3929 Chương 3929: Hắc Triều Thánh Sứ Miễn phí
3934 Chương 3934: Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo Miễn phí
3933 Chương 3933: Tiên Y Miễn phí
3932 Chương 3932: Bàn Nhược Thánh Tăng Miễn phí
3931 Chương 3931: Ngũ Sắc Thánh Tôn Miễn phí
3930 Chương 3930: Tiên Binh Miễn phí
3942 Chương 3942: Thiên kiếp giáng lâm Miễn phí
3941 Chương 3941: Các lộ đại nhân vật hiện thân Miễn phí
3940 Chương 3940: Rèn luyện Tiên Binh Miễn phí
3938 Chương 3938: Hắc Triều Thánh Sứ Miễn phí
3937 Chương 3937: Tiện tay lấy Tiên Binh Miễn phí
3936 Chương 3936: Chính là như vậy độc nhất vô nhị Miễn phí
3935 Chương 3935: Ta đến cũng Miễn phí
3939 Chương 3939: Lô đến Miễn phí
3946 Chương 3946: Xuẩn tài táo quát Miễn phí
3945 Chương 3945: Kinh khủng thiên kiếp Miễn phí
3944 Chương 3944: Đại kiếp giáng lâm Miễn phí
3943 Chương 3943: Tiên Tinh Thần Vương Miễn phí
3955 Chương 3955: Đòn sát thủ Miễn phí
3954 Chương 3954: Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể Miễn phí
3953 Chương 3953: Tập sát sách lược Miễn phí
3952 Chương 3952: Phàm Bạch kỳ tích Miễn phí
3951 Chương 3951: Tông sư quyết đấu Miễn phí
3950 Chương 3950: Đại chiến bắt đầu Miễn phí
3949 Chương 3949: Kim Xử vương triều thủ hộ giả thân phận chân thật Miễn phí
3948 Chương 3948: Bễ nghễ thiên hạ Miễn phí
3947 Chương 3947: Cuồng Đao Miễn phí
3966 Chương 3966: Gặp lại, sẽ còn gặp nhau sao? Miễn phí
3965 Chương 3965: Cần phải đi Miễn phí
3964 Chương 3964: Phật Đà Chí Tôn Miễn phí
3963 Chương 3963: Trấn thủ Vân Nê học viện Miễn phí
3962 Chương 3962: Không có cái gì không thể phá Miễn phí
3961 Chương 3961: Ta sở cầu Miễn phí
3960 Chương 3960: Tiên Hồng Trần chân thân Miễn phí
3959 Chương 3959: Cổ Chi Nữ Hoàng Miễn phí
3958 Chương 3958: Hắc Liêm Tinh Đao Miễn phí
3957 Chương 3957: Một đao kinh vạn cổ Miễn phí
3956 Chương 3956: Một chiêu tuyệt sát Miễn phí
3972 Chương 3972: Một con hải mã Miễn phí
3971 Chương 3971: Chính là một tuồng kịch Miễn phí
3970 Chương 3970: Trở lại này Miễn phí
3969 Chương 3969: Thiếu niên Đạo Quân Miễn phí
3968 Chương 3968: Kiếm Thần Miễn phí
3967 Chương 3967: Tiến vào chỗ sâu nhất Miễn phí
3973 Chương 3973: Chúng ta nên nói chuyện Miễn phí
3974 Chương 3974: Sóng lớn ngập trời Miễn phí
3975 Chương 3975: Một vị phụ nhân Miễn phí
3976 Chương 3976: Lại gặp Trường Sinh viện Miễn phí
3977 Chương 3977: Chuyện cũ như gió Miễn phí
3997 Chương 3997: Chín đại Kiếm Đạo Miễn phí
3979 Chương 3979: Lại gặp Lôi Tháp Miễn phí
3980 Chương 3980: Tịch Nguyệt Miễn phí
3981 Chương 3981: Đại đạo bổ sung Miễn phí
3982 Chương 3982: Hay là Đại Thế Thất Pháp Miễn phí
3983 Chương 3983: Thiên hạ đệ nhất bàn Miễn phí
3984 Chương 3984: Tiên Nhân phủ ta đỉnh Miễn phí
3985 Chương 3985: Đụng hắn Miễn phí
3986 Chương 3986: Đông Lăng Miễn phí
3987 Chương 3987: Quỷ thành Miễn phí
3990 Chương 3990: Nhấc tay chém giết Miễn phí
3991 Chương 3991: Một người xin cơm Miễn phí
3992 Chương 3992: Chí Thánh thành Miễn phí
3993 Chương 3993: Thanh Thành Tử Miễn phí
3994 Chương 3994: Hoạt động một chút gân cốt Miễn phí
4031 Chương 4031: Tinh Xạ hoàng tử Miễn phí
4030 Chương 4030: Mâm lớn Miễn phí
4028 Chương 4028: Kinh tâm động phách Miễn phí
3998 Chương 3998: Lại gặp Lôi Tháp Miễn phí
3999 Chương 3999: Tịch Nguyệt Miễn phí
4000 Chương 4000: Đại đạo bổ sung Miễn phí
4001 Chương 4001: Hay là Đại Thế Thất Pháp Miễn phí
4002 Chương 4002: Tiên Nhân phủ ta đỉnh Miễn phí
4003 Chương 4003: Tiên Nhân phủ ta đỉnh Miễn phí
4011 Chương 4011: Chí Thánh thành Miễn phí
4010 Chương 4010: Một người xin cơm Miễn phí
4009 Chương 4009: Tuấn Ngạn Thập Kiếm Miễn phí
4004 Chương 4004: Đụng hắn Miễn phí
4005 Chương 4005: Đông Lăng Miễn phí
4006 Chương 4006: Quỷ thành Miễn phí
4007 Chương 4007: Nhấc tay chém giết Miễn phí
4008 Chương 4008: Đệ nhất mỹ nữ Miễn phí
4012 Chương 4012: Thanh Thành Tử Miễn phí
4013 Chương 4013: Hoạt động một chút gân cốt Miễn phí
4014 Chương 4014: Cành khô giết người Miễn phí
4015 Chương 4015: Kiếm Thánh Miễn phí
4016 Chương 4016: A Kiều Miễn phí
4017 Chương 4017: Nhanh cưới ta đi Miễn phí
4018 Chương 4018: Chí Thánh Thiên Kiếm Miễn phí
4019 Chương 4019: Hoàn Bội Kiếm Nữ Miễn phí
4020 Chương 4020: Lão Thiết Cựu Phố Miễn phí
4021 Chương 4021: Một khối hổ phách Miễn phí
4022 Chương 4022: Cổ Ý trai Miễn phí
4023 Chương 4023: Tinh Thần Thảo Kiếm Miễn phí
4024 Chương 4024: Ninh Trúc công chúa Miễn phí
4025 Chương 4025: Đấu giá Miễn phí
4026 Chương 4026: Tiền, không là vấn đề Miễn phí
4033 Chương 4033: Tiễn Tam Cường Miễn phí
4032 Chương 4032: Oan gia lại tụ họp Miễn phí
4034 Chương 4034: Nói khoác mà không biết ngượng Miễn phí
4035 Chương 4035: Tiện tay giải mâm lớn Miễn phí
4036 Chương 4036: Chúng ta hợp tác được không Miễn phí
4037 Chương 4037: Thiên hạ đệ nhất bàn Miễn phí
4040 Chương 4040: Một cước đá văng Miễn phí
4041 Chương 4041: Có tiền mua tiên cũng được Miễn phí
ID Tên
722
Lam Chân Nhân
2019-09-29 12:14:41
tu lại đạo tâm :>
ID Comment
96
...