Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Dị Năng Giáo Sư (Dịch)

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng
Phụ trách: Contact Person Vankhinhvota
Phát hành: 2020-11-16 23:03:38
Mới nhất: 2020-11-30 20:01:02 (Chương 156)
Lượt xem: 78 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 234 / Điểm đề cử: 0

Tháng sáu năm ấy, trạng nguyên khoa văn thành phố Thanh Cảng Mạc Ngữ tiếp nhận phỏng vấn của chúng phóng viên.

"Mạc Ngữ đồng học, thân là học sinh khoa văn, vì sao thành tích toán học của ngươi lại tốt như thế? Lần này ngươi lại được điểm tối đa."

"Bởi vì môn toán của ta do giáo viên thể dục dạy."

"Giáo viên thể dục?"

"Đúng, chính là giáo viên thể dục!"

Ta tên Hạ Chí, là giáo viên thể dục, ta có dị năng, không nên chọc đám đệ tử của ta, cũng không cần chọc các mỹ nữ đồng nghiệp của ta, càng không nên chọc băng sơn nữ hiệu trưởng của chúng ta, quan trọng nhất là, KHÔNG NÊN CHỌC TA!

ID Tên
ID Comment