Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Dịch Cân Kinh

1
1
(*) Theo dõi để nhận thông báo
ĐÃ HOÀN THÀNHTiên Hiệp
Tác giả: Vị Tri
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 05:53:44
Mới nhất: 2019-07-04 22:15:45 (Chương 231)
Lượt xem: 850 / Lợi nhuận: 250 / Bình luận: 0 / Chương: 1423 / Điểm đề cử: 0

Tần Thứ, một cái chất phác thiếu niên theo gia gia ẩn cư tại Đông Bắc thâm sơn trung tu tập Thiên Xà xạ tức luyện khí thuật. Sau khi gia gia tạ thế, theo di ngôn của gia gia trở lại Thiên Xà tộc nhất mạch để nhận tổ quy tông, thì bị tộc trưởng ám hại, phế bỏ nội đan trở thành phế nhân không thể tiếp tục tu luyện khí thuật.

ID Tên
ID Comment