Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Đích Tử Nan Vi

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy
Phụ trách: Contact Person Toang115
Phát hành: 2020-05-16 13:52:45
Mới nhất: 2020-05-16 14:10:05 (Chương 199)
Lượt xem: 0 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 199 / Điểm đề cử: 0

Đích Tử Nan Vi (Làm đích tử thật khó; đích tử = con trai vợ cả)

Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT

Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không

Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt.

Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế.

id Tên Phí
1 Chương 1: Minh trạm Miễn phí
2 Chương 2: Minh kỳ Miễn phí
3 Chương 3: Minh nhã, minh phỉ, minh diễm Miễn phí
4 Chương 4: Cái mạng ngô ứng hùng Miễn phí
5 Chương 5: Phụ tử phạm thị Miễn phí
6 Chương 6: Tiến cung Miễn phí
7 Chương 7: Dì Miễn phí
8 Chương 8: Gia yến Miễn phí
9 Chương 9: Đụng tường Miễn phí
10 Chương 10: Ra oai phủ đầu và khổ nhục kế Miễn phí
11 Chương 11: Chặn giấy kỳ lân Miễn phí
12 Chương 12: Sảng khoái Miễn phí
13 Chương 13: Ngụy ninh Miễn phí
14 Chương 14: Yên tĩnh Miễn phí
15 Chương 15: Đánh giá Miễn phí
16 Chương 16: Hôn kỳ Miễn phí
17 Chương 17: Tiểu phạm, lão phạm Miễn phí
18 Chương 18: Phương thanh Miễn phí
19 Chương 19: Cục gạch Miễn phí
20 Chương 20: Chiến tranh lạnh Miễn phí
21 Chương 21: Thỏa hiệp Miễn phí
22 Chương 22: Sống chung Miễn phí
23 Chương 23: Đối sách Miễn phí
24 Chương 24: Kịch Miễn phí
25 Chương 25: Hôn sự Miễn phí
26 Chương 26: Biết cái quái gì Miễn phí
27 Chương 27: Thịt nướng Miễn phí
28 Chương 28: Ngụy an Miễn phí
29 Chương 29: Răng cửa Miễn phí
30 Chương 30: Biểu diễn tại nhà Miễn phí
31 Chương 31: Thỏa mãn Miễn phí
32 Chương 32: Hoa đăng Miễn phí
33 Chương 33: Vương gia đến Miễn phí
34 Chương 34: Điều kiện Miễn phí
35 Chương 35: Giáo huấn nhi tử Miễn phí
36 Chương 36: Ghế dựa Miễn phí
37 Chương 37: Kết cục Miễn phí
38 Chương 38: Chỉ số thông minh Miễn phí
39 Chương 39: Rút củi Miễn phí
40 Chương 40: Trách phạt Miễn phí
41 Chương 41: Tứ hôn Miễn phí
42 Chương 42: Hỗn loạn Miễn phí
43 Chương 43: Thiên vị Miễn phí
44 Chương 44: Phản tác dụng Miễn phí
45 Chương 45: Chương - 45 Miễn phí
46 Chương 46: Về nhà Miễn phí
47 Chương 47: Thuyết khách Miễn phí
48 Chương 48: Trao quyền Miễn phí
49 Chương 49: Hẹp Miễn phí
50 Chương 50: Than thở Miễn phí
51 Chương 51: Tuyển phi Miễn phí
52 Chương 52: Khắc thê Miễn phí
53 Chương 53: Kiềm chế Miễn phí
54 Chương 54: Ẩn ý Miễn phí
55 Chương 55: Sau đó Miễn phí
56 Chương 56: Câu tâm Miễn phí
57 Chương 57: Ba Miễn phí
58 Chương 58: Hồ ly Miễn phí
59 Chương 59: Hiểu lầm Miễn phí
60 Chương 60: Xung đột Miễn phí
61 Chương 61: Chênh lệch Miễn phí
62 Chương 62: Nói thẳng Miễn phí
63 Chương 63: Ngã bệnh Miễn phí
64 Chương 64: Thắng cờ Miễn phí
65 Chương 65: Lên tiếng Miễn phí
66 Chương 66: Vương phi Miễn phí
67 Chương 67: Chu toàn Miễn phí
68 Chương 68: Cách xa Miễn phí
69 Chương 69: Bắt đầu Miễn phí
70 Chương 70: Phiên ngoại Miễn phí
71 Chương 71: Quyết đoán Miễn phí
72 Chương 72: Tâm tư Miễn phí
73 Chương 73: Năm đó (nhị) Miễn phí
74 Chương 74: Muốn nói Miễn phí
75 Chương 75: Nguyễn gia Miễn phí
76 Chương 76: Gặp lại Miễn phí
77 Chương 77: Thám hoa Miễn phí
78 Chương 78: Nói rõ Miễn phí
79 Chương 79: Gia duệ Miễn phí
80 Chương 80: Thế chân vạc Miễn phí
81 Chương 81: Nguyễn phi Miễn phí
82 Chương 82: Bí sự Miễn phí
83 Chương 83: Lăng đầu thanh Miễn phí
84 Chương 84: Ngu ngốc Miễn phí
85 Chương 85: Là lạ Miễn phí
86 Chương 86: Kén rể Miễn phí
87 Chương 87: Luận võ Miễn phí
88 Chương 88: Đoạt hôn Miễn phí
89 Chương 89: Phụ tử (nhất) Miễn phí
90 Chương 90: Phụ tử tranh chấp (nhị) Miễn phí
91 Chương 91: Minh lan Miễn phí
92 Chương 92: Bán Miễn phí
93 Chương 93: Bất an Miễn phí
94 Chương 94: Bí sử Miễn phí
95 Chương 95: Nêu lên Miễn phí
96 Chương 96: Nhị hôn Miễn phí
97 Chương 97: Đoạt quyền Miễn phí
98 Chương 98: Sản nghiệp Miễn phí
99 Chương 99: Uy hiếp Miễn phí
100 Chương 100: Trò cười Miễn phí
101 Chương 101: Đạt được giao ước Miễn phí
102 Chương 102: Nạp phi Miễn phí
103 Chương 103: Hoài nghi Miễn phí
104 Chương 104: Tắm rửa Miễn phí
105 Chương 105: Gừng già và gừng non Miễn phí
106 Chương 106: Tính toán Miễn phí
107 Chương 107: Nắm chắc thắng lợi Miễn phí
108 Chương 108: Hồi trình Miễn phí
109 Chương 109: Thương nhân Miễn phí
110 Chương 110: Chương - 110 Miễn phí
111 Chương 111: Gặp mặt và phản ứng(1) Miễn phí
112 Chương 112: Gặp mặt và phản ứng(2) Miễn phí
113 Chương 113: Nhắc nhở Miễn phí
114 Chương 114: Nghị Luận và Phân Tích(1) Miễn phí
115 Chương 115: Nghị Luận và Phân Tích(2) Miễn phí
116 Chương 116: Minh liêm Miễn phí
117 Chương 117: Thủ đoạn Miễn phí
118 Chương 118: Sự khác nhau Miễn phí
119 Chương 119: Thi tập Miễn phí
120 Chương 120: Thiên lôi Miễn phí
121 Chương 121: Phân liệt Miễn phí
122 Chương 122: Dũng mãnh Miễn phí
123 Chương 123: Chuyện xưa Miễn phí
124 Chương 124: Cân bằng Miễn phí
125 Chương 125: Làm hài Miễn phí
126 Chương 126: Cao cao Miễn phí
127 Chương 127: Vận khí Miễn phí
128 Chương 128: Phiên ngoại (viết thư) Miễn phí
129 Chương 129: Mất ngủ Miễn phí
130 Chương 130: Bị đào hố Miễn phí
131 Chương 131: Thần giao cách cảm Miễn phí
132 Chương 132: Không tiếng động Miễn phí
133 Chương 133: Dương trạc Miễn phí
134 Chương 134: Đần độn Miễn phí
135 Chương 135: Đục túi Miễn phí
136 Chương 136: Bất trắc Miễn phí
137 Chương 137: Giao tiếp Miễn phí
138 Chương 138: Hại cha(1) Miễn phí
139 Chương 139: Hại cha(2) Miễn phí
140 Chương 140: Sau khi thành hôn Miễn phí
141 Chương 141: Vĩnh ninh Miễn phí
142 Chương 142: Tháng năm Miễn phí
143 Chương 143: Đấu tranh nội bộ Miễn phí
144 Chương 144: Cảnh giới Miễn phí
145 Chương 145: Vĩnh khang Miễn phí
146 Chương 146: Hợp hoan Miễn phí
147 Chương 147: Gây rối (1) Miễn phí
148 Chương 148: Gây rối (2) Miễn phí
149 Chương 149: Sử sách Miễn phí
150 Chương 150: Nguyễn hầu(1) Miễn phí
151 Chương 151: Nguyễn hầu(2) Miễn phí
152 Chương 152: Bẽ mặt Miễn phí
153 Chương 153: Giết người Miễn phí
154 Chương 154: Muốn động Miễn phí
155 Chương 155: Nhập cục Miễn phí
156 Chương 156: Bí mật Miễn phí
157 Chương 157: Phẫn nộ Miễn phí
158 Chương 158: Hoàng bào Miễn phí
159 Chương 159: Địa chấn Miễn phí
160 Chương 160: Trở nên gay gắt Miễn phí
161 Chương 161: Phạt trượng Miễn phí
162 Chương 162: Hồng phi Miễn phí
163 Chương 163: Hoàng đế nan vi (1) Miễn phí
164 Chương 164: Hoàng đế nan vi (2) Miễn phí
165 Chương 165: Hoàng đế nan vi (3) Miễn phí
166 Chương 166: Hoàng đế nan vi (4) Miễn phí
167 Chương 167: Hoàng đế nan vi (5) Miễn phí
168 Chương 168: Hoàng đế nan vi (6) Miễn phí
169 Chương 169: Hoàng tử nan vi (7) Miễn phí
170 Chương 170: Hoàng đế nan vi (8) Miễn phí
171 Chương 171: Hoàng đế nan vi (9) Miễn phí
172 Chương 172: Hoàng đế nan vi (10) Miễn phí
173 Chương 173: Hoàng đế nan vi (11) Miễn phí
174 Chương 174: Hoàng đế nan vi (12) Miễn phí
175 Chương 175: Hoàng đế nan vi (13) Miễn phí
176 Chương 176: Hoàng đế nan vi (14) Miễn phí
177 Chương 177: Hoàng đế nan vi (15) Miễn phí
178 Chương 178: Hoàng đế nan vi (16) Miễn phí
179 Chương 179: Hoàng đế nan vi (17) Miễn phí
180 Chương 180: Hoàng Đế Nan vi (18) Miễn phí
181 Chương 181: Hoàng đế nan vi (19) Miễn phí
182 Chương 182: Hoàng đế nan vi (20) Miễn phí
183 Chương 183: Hoàng đế nan vi (21) Miễn phí
184 Chương 184: Hoàng đế nan vi (22) Miễn phí
185 Chương 185: Hoàng đế nan vi (23) Miễn phí
186 Chương 186: Hoàng đế nan vi (24) Miễn phí
187 Chương 187: Hoàng đế nan vi (25) Miễn phí
188 Chương 188: Hoàng đế nan vi (26) Miễn phí
189 Chương 189: Hoàng đế nan vi (27) Miễn phí
190 Chương 190: Hoàng đế nan vi (28) Miễn phí
191 Chương 191: Hoàng đế nan vi (29) Miễn phí
192 Chương 192: Hoàng đế nan vi (30) Miễn phí
193 Chương 193: Hoàng đế nan vi (31) Miễn phí
194 Chương 194: Hoàng đế nan vi (32) Miễn phí
195 Chương 195: Hoàng đế nan vi (33) Miễn phí
196 Chương 196: Minh phỉ (1) Miễn phí
197 Chương 197: Minh phỉ (2) Miễn phí
198 Chương 198: Minh phỉ (3) Miễn phí
199 Chương 199: Hoàng đế nan vi (34) Miễn phí
ID Tên
ID Comment