Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Độc Bộ Thiên Hạ

7
4
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Thạch Trư
Phụ trách: Contact Person Ero Sensei
Phát hành: 2019-04-19 00:34:52
Mới nhất: 2019-07-10 15:02:00 (Chương 18)
Lượt xem: 413 / Lợi nhuận: 250 / Bình luận: 0 / Chương: 1020 / Điểm đề cử: 0

Dòng dõi Cửu Lê, dùng võ nhập vu, lấy vu nhập đạo. Tu vi đạt tới võ đạo tiên thiên liền có khả năng trở thành ma đạo vu sĩ.
Vu hoang thế gia Diệp gia đệ tử Diệp Húc, tư chất hơn người, mười bốn tuổi bước vào võ đạo tiên thiên, không ngờ trong quá trình trắc thí trở thành vu sĩ thì phát sinh ra một hồi biến cố, bị đánh thành phế vật, bị bắt làm mã nô, nhận hết sỉ nhục khi dễ của huynh đệ mình.

Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ!

id Tên Phí
19 Chương 19: nguy cơ tứ phía Miễn phí
20 Chương 20: lương mã như rồng Miễn phí
21 Chương 21: tế tổ đại điển ( Canh [3], cầu đề cử ) Miễn phí
22 Chương 22: đổ ước Miễn phí
23 Chương 23: yêu thú chi uy Miễn phí
24 Chương 24: một rống đánh chết Miễn phí
25 Chương 25: Cửu giai yêu thú Miễn phí
26 Chương 26: vạn phần hung hiểm ( Canh [3], cầu phiếu ) Miễn phí
27 Chương 27: đuổi giết Miễn phí
28 Chương 28: thần bí thủy đàm Miễn phí
29 Chương 29: yêu như mỹ nhân Miễn phí
30 Chương 30: thân thể Tiên Thiên Miễn phí
31 Chương 31: Tiên Thiên va chạm ( Canh [1], cầu điểm đẩy! ) Miễn phí
32 Chương 32: giết ngươi như tàn sát cẩu ( Canh [2] ) Miễn phí
33 Chương 33: trùng kích cửa khẩu ( Canh [3], cầu điểm đẩy ) Miễn phí
34 Chương 34: lần lượt đột phá Miễn phí
35 Chương 35: đàn sói hoàn tứ Miễn phí
36 Chương 36: hồ yêu lang yêu Miễn phí
37 Chương 37: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên lửa sém lông mày Miễn phí
38 Chương 38: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên thực lực tăng vọt Miễn phí
39 Chương 39: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên tuyệt thế kỳ tài Miễn phí
40 Chương 40: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên bạo khởi giết người Miễn phí
41 Chương 41: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên bất động như núi ( cầu phiếu cầu tìm hiểu thu Miễn phí
42 Chương 42: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên ngạnh kháng đao cương Miễn phí
43 Chương 43: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên thôn phệ đao cương Miễn phí
44 Chương 44: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên vu pháp chi uy Miễn phí
45 Chương 45: Quyển thứ nhất võ đạo Tiên Thiên Thủy Đức Cộng Công thân thể Miễn phí
46 Chương 46: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cửu Chuyển Nguyên Công ( một tuần mới đã đến, cầu điểm Miễn phí
47 Chương 47: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gân gà tâm pháp ( Canh [2], cầu điểm đẩy ) Miễn phí
48 Chương 48: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu võ đạo thứ nhất, Cửu Dương bá thể ( Canh [3] ) Miễn phí
49 Chương 49: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu huyết tế Ngọc Lâu Miễn phí
50 Chương 50: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Chu Thiên tinh lực Miễn phí
51 Chương 51: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xử trí Miễn phí
52 Chương 52: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trở về nội phủ Miễn phí
53 Chương 53: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tiên Thiên bá thể Miễn phí
54 Chương 54: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ưng xà double-click Miễn phí
55 Chương 55: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu da người Miễn phí
56 Chương 56: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Lục Đạo Luân Hồi Miễn phí
57 Chương 57: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên thần ký thác Miễn phí
58 Chương 58: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên công tai hại ( Canh [2] ) Miễn phí
59 Chương 59: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chiếm lấy vu tu đường Miễn phí
60 Chương 60: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên khí hóa rồng Miễn phí
61 Chương 61: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thanh Giao chín kích Miễn phí
62 Chương 62: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mãng cổ Chu cáp Trấn Thiên ấn Miễn phí
63 Chương 63: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Tần trở về ( Canh [3]! ) Miễn phí
64 Chương 64: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu song Giao cắt bỏ ( Canh [1], cầu điểm đẩy ) Miễn phí
65 Chương 65: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chộp tới hát khúc ( Canh [2]! ) Miễn phí
66 Chương 66: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trở tay giết người ( Canh [3]! ) Miễn phí
67 Chương 67: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cấm pháp! ( Canh [1] ) Miễn phí
68 Chương 68: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một mình ngươi? ( Canh [2]! ) Miễn phí
69 Chương 69: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tuyết Yến phi cầu vồng ( Canh [3]! ) Miễn phí
70 Chương 70: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Việt Châu loan gia Miễn phí
71 Chương 71: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cưỡng đoạt vu binh Miễn phí
72 Chương 72: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Huyết Ma Nguyên Hồn đại pháp ( Canh [3] ) Miễn phí
73 Chương 73: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ra tay rất nhanh ( Canh [1]! ) Miễn phí
74 Chương 74: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ác chiến Miễn phí
75 Chương 75: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thi độc ban nấm ( Canh [1]! ) Miễn phí
76 Chương 76: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đầu người khuẩn nấm Miễn phí
77 Chương 77: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ngũ Độc động phủ Miễn phí
78 Chương 78: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kinh người tài phú Miễn phí
79 Chương 79: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chán sống vị Miễn phí
80 Chương 80: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu pháp Thông Thần Miễn phí
81 Chương 81: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vũ xà quy phục và chịu giáo hoá đại pháp Miễn phí
82 Chương 82: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ếch ngồi đáy giếng Miễn phí
83 Chương 83: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ly khai Liễu Châu Miễn phí
84 Chương 84: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giao hữu vô ý Miễn phí
85 Chương 85: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngàn năm lão Yêu Miễn phí
86 Chương 86: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đây là của ngươi này điểu sao? Miễn phí
87 Chương 87: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh mãnh liệt Bá Đạo Miễn phí
88 Chương 88: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngăn cửa Miễn phí
89 Chương 89: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu như ngươi mong muốn Miễn phí
90 Chương 90: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vạn xà yêu bí quyết Miễn phí
91 Chương 91: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bầy Giao cuồng loạn nhảy múa Miễn phí
92 Chương 92: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại khai sát giới ( cầu phiếu đề cử ) Miễn phí
93 Chương 93: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hóa Giao ( một tuần mới đã đến cầu đề cử! ) Miễn phí
94 Chương 94: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vô tận sát cơ Miễn phí
95 Chương 95: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sâu độc phệ chủ Miễn phí
96 Chương 96: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hoa hồ chồn Miễn phí
97 Chương 97: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tế luyện huyết tằm Miễn phí
98 Chương 98: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Lương vương đại thọ Miễn phí
99 Chương 99: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lập uy Miễn phí
100 Chương 100: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đông Hải giao người châu Miễn phí
101 Chương 101: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu uyên ương Long Phượng đỉnh Miễn phí
102 Chương 102: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hung tàn gấp 10 lần Miễn phí
103 Chương 103: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết một mình ta diệt ngươi cả nhà Miễn phí
104 Chương 104: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh chết nói sau Miễn phí
105 Chương 105: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bạo Tẩu Miễn phí
106 Chương 106: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh sinh chùy chết Miễn phí
107 Chương 107: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu liên thủ trấn áp Miễn phí
108 Chương 108: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cái thế hung uy Miễn phí
109 Chương 109: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phá sản đàn bà Miễn phí
110 Chương 110: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngôi sao nguyên từ tinh thạch Miễn phí
111 Chương 111: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thanh Châu đà chủ Miễn phí
112 Chương 112: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đấu hung ác đấu phú ( Canh [2] ) Miễn phí
113 Chương 113: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu đạo cá sấu lớn Miễn phí
114 Chương 114: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thâm cốc Hắc Hùng Miễn phí
115 Chương 115: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hùng Bá Thiên Miễn phí
116 Chương 116: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một chiêu bắt giữ Miễn phí
117 Chương 117: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu linh điền trăm mẫu Miễn phí
118 Chương 118: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kịch độc vô cùng ( Canh [2]! ) Miễn phí
119 Chương 119: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu máu đào Kim Liên Miễn phí
120 Chương 120: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bạo lực đối kháng ( Canh [2]! ) Miễn phí
121 Chương 121: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sư thúc, ngươi muốn ôm chặt một ít Miễn phí
122 Chương 122: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu hồn giới ( Canh [2], cầu đề cử ) Miễn phí
123 Chương 123: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cảm giác về sự ưu việt Miễn phí
124 Chương 124: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu dụ dỗ hoa hồ chồn Miễn phí
125 Chương 125: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại sát tứ phương Miễn phí
126 Chương 126: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đại Vu chi mộ Miễn phí
127 Chương 127: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quần hùng tụ họp Miễn phí
128 Chương 128: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phá cấm mà vào Miễn phí
129 Chương 129: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đồng môn tương tàn Miễn phí
130 Chương 130: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chu quả linh căn Miễn phí
131 Chương 131: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chim sẻ núp đằng sau Miễn phí
132 Chương 132: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kinh thiên bảo tàng Miễn phí
133 Chương 133: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mạnh được yếu thua Miễn phí
134 Chương 134: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sư thúc tốt mãnh liệt ( Chương 01:, cầu vé tháng ) Miễn phí
135 Chương 135: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bàn Long kim trượng ( Chương 02: cầu đề cử ) Miễn phí
136 Chương 136: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu liền bạo tám lần ( Chương 03: cầu vé tháng ) Miễn phí
137 Chương 137: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một chưởng theo như chết ( Canh [4], cầu vé tháng! ) Miễn phí
138 Chương 138: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu núi lửa dược cung ( Canh [1], cầu vé tháng ) Miễn phí
139 Chương 139: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Viêm Dương hồ lô ( liền càng cầu vé tháng ) Miễn phí
140 Chương 140: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bảy căn Long trụ Miễn phí
141 Chương 141: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ác chiến song hùng Miễn phí
142 Chương 142: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp lão ma Miễn phí
143 Chương 143: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chết tổn thương thảm trọng Miễn phí
144 Chương 144: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu định phong cổ thụ Miễn phí
145 Chương 145: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tuyệt thế trọng bảo Miễn phí
146 Chương 146: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phóng nhãn đều địch Miễn phí
147 Chương 147: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hành hung giáo chủ Miễn phí
148 Chương 148: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu pháp đại thành Miễn phí
149 Chương 149: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhạn qua nhổ lông Miễn phí
150 Chương 150: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tinh đấu hơi bụi trận pháp Miễn phí
151 Chương 151: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tinh đấu trận đồ Miễn phí
152 Chương 152: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi dám kéo thiên khung? Miễn phí
153 Chương 153: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh chết người hiền lành Miễn phí
154 Chương 154: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không bằng cầm thú Miễn phí
155 Chương 155: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tài đại khí thô Miễn phí
156 Chương 156: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hung hăng càn quấy đến cùng ( cầu đặt mua! ) Miễn phí
157 Chương 157: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gài bẫy người không đền mạng ( cầu bao dưỡng ) Miễn phí
158 Chương 158: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tự tìm đường chết ( cầu đặt mua ) Miễn phí
159 Chương 159: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tâm quá tối ( cầu vé tháng ) Miễn phí
160 Chương 160: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mang ngọc có tội ( cầu đặt mua! ) Miễn phí
161 Chương 161: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kẻ gây tai hoạ đông dẫn ( cầu vé tháng ) Miễn phí
162 Chương 162: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu rơi vào hiểm địa ( cầu đặt mua ~) Miễn phí
163 Chương 163: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một bả bóp chết ( cầu bao dưỡng ) Miễn phí
164 Chương 164: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một kích bị mất mạng ( cầu đặt mua ) Miễn phí
165 Chương 165: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu huyết tinh đại đồ sát ( vé tháng báo nguy ) Miễn phí
166 Chương 166: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết người phóng hỏa ( cầu vé tháng ) Miễn phí
167 Chương 167: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại! Miễn phí
168 Chương 168: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một chiêu ước hẹn ( cầu đặt mua! ) Miễn phí
169 Chương 169: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hai nữ tranh phong ( cầu vé tháng ~) Miễn phí
170 Chương 170: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thấy mới biết thần trong đến ( cầu đặt mua ~) Miễn phí
171 Chương 171: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cùng ta đối nghịch, chỉ còn đường chết! Miễn phí
172 Chương 172: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Ma thiền âm ( cầu đặt mua ~) Miễn phí
173 Chương 173: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tội ác chồng chất ( cầu bao dưỡng ~) Miễn phí
174 Chương 174: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên quỷ Pháp Tướng ( cầu đặt mua ) Miễn phí
175 Chương 175: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên công đệ bát trọng ( cầu bao dưỡng ) Miễn phí
176 Chương 176: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cường giả chi tử ( cầu đặt mua ) Miễn phí
177 Chương 177: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gia lại để cho các ngươi bị chết rất có tiết tấu ( cầu Miễn phí
178 Chương 178: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tây hoang bão cát Miễn phí
179 Chương 179: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mượn đao giết người ( cầu đặt mua! ) Miễn phí
180 Chương 180: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xảo ngộ cố nhân ( cầu đặt mua ) Miễn phí
181 Chương 181: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh sinh chụp chết ( cầu bao dưỡng ) Miễn phí
182 Chương 182: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thượng Cổ di tích ( cầu đặt mua ) Miễn phí
183 Chương 183: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một đầu linh mạch ( cầu đặt mua ) Miễn phí
184 Chương 184: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại sa mạc song hùng ( rưng rưng cầu bao dưỡng ) Miễn phí
185 Chương 185: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cầu phú quý trong nguy hiểm ( rưng rưng cầu bao dưỡng ) Miễn phí
186 Chương 186: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lạt thủ tồi hoa ( cầu đặt mua ) Miễn phí
187 Chương 187: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thay trời hành đạo ( cầu đặt mua ) Miễn phí
188 Chương 188: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giả trang heo ăn heo ( cầu vé tháng ) Miễn phí
189 Chương 189: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sửa lại quy tà ( cầu đặt mua ) Miễn phí
190 Chương 190: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu làm người không thể lòng tham không đáy ( cầu đặt mua ) Miễn phí
191 Chương 191: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiễn đưa các ngươi ra đi ( cầu vé tháng! ) Miễn phí
192 Chương 192: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngàn dặm giang sơn như vẽ ( cầu đặt mua ) Miễn phí
193 Chương 193: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gõ cái 300 năm ( ! ) Miễn phí
194 Chương 194: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thần chung chi uy ( ) Miễn phí
195 Chương 195: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Yêu tàn sát thánh bí quyết Miễn phí
196 Chương 196: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quét ngang một mảnh ( [1] ) Miễn phí
197 Chương 197: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hết thảy đánh chết ( , ) Miễn phí
198 Chương 198: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kiểm kê thu hoạch ( Canh [1], ) Miễn phí
199 Chương 199: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần thực giải Miễn phí
200 Chương 200: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vi công tử hạ! ( ) Miễn phí
201 Chương 201: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Tần đại hôn ( ) Miễn phí
202 Chương 202: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ba cung lục phái bảy mươi hai thế gia Miễn phí
203 Chương 203: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Tông hành hương ( ) Miễn phí
204 Chương 204: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trời cao đố kỵ anh tài ( ) Miễn phí
205 Chương 205: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cút! ( ! ) Miễn phí
206 Chương 206: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một bả bóp chết ngươi ( ) Miễn phí
207 Chương 207: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Chân Vũ Thất Kiếp trận Miễn phí
208 Chương 208: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện chế Thái Dương tinh phiên Miễn phí
209 Chương 209: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quanh thân là mắt Miễn phí
210 Chương 210: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu qua mệnh giao tình Miễn phí
211 Chương 211: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quần công ( ~) Miễn phí
212 Chương 212: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quá hung hăng ngang ngược Miễn phí
213 Chương 213: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhiều hơn một người, thiếu đi tám người Miễn phí
214 Chương 214: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Tông khí tượng ( Canh [1], ) Miễn phí
215 Chương 215: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tân nhiệm Phong chủ ( ) Miễn phí
216 Chương 216: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ứng Tông Đạo ( ~) Miễn phí
217 Chương 217: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chính thức Vu Sĩ ( cầu vé tháng ~) Miễn phí
218 Chương 218: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phá gia chi tử ( ) Miễn phí
219 Chương 219: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Công Đức Kim Luân ( ) Miễn phí
220 Chương 220: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quỳ xuống leo ra đi! Miễn phí
221 Chương 221: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bước vào trăng sáng kỳ ( Canh [2] ~) Miễn phí
222 Chương 222: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trắng trợn vơ vét ( Canh [1] ) Miễn phí
223 Chương 223: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi là của ta công đức ( Canh [2], ) Miễn phí
224 Chương 224: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nghiền áp chí tử ( ) Miễn phí
225 Chương 225: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thảm thiết ( Canh [2] ~) Miễn phí
226 Chương 226: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Vũ Chi Dực Miễn phí
227 Chương 227: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kim tằm tạo phản Miễn phí
228 Chương 228: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên công chi uy ( ) Miễn phí
229 Chương 229: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên công va chạm ( ~~~) Miễn phí
230 Chương 230: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu dốc hết sức trấn áp, chậm rãi luyện hóa ( Canh Miễn phí
231 Chương 231: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đại Đường Thiên Sách phủ ( Canh [2]! ) Miễn phí
232 Chương 232: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đùa giỡn ngươi ( Canh [3]! ) Miễn phí
233 Chương 233: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu váy tím thiếu nữ ( ~) Miễn phí
234 Chương 234: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tinh Cung người tới ( cầu sữa bột ) Miễn phí
235 Chương 235: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tài tuấn tụ tập ( bày chén ~) Miễn phí
236 Chương 236: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Tông Đại sư huynh ( ~) Miễn phí
237 Chương 237: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết gấu đoạt cây roi ( ~) Miễn phí
238 Chương 238: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tốt một đầu sinh mãnh liệt gấu yêu ( ! ) Miễn phí
239 Chương 239: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đào hầm vùi người ( ~) Miễn phí
240 Chương 240: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tinh đấu diệt chúng sinh ( ~) Miễn phí
241 Chương 241: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tao ngộ kình địch ( ~) Miễn phí
242 Chương 242: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đỉnh phong va chạm ( ~) Miễn phí
243 Chương 243: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kim tinh chi khí Miễn phí
244 Chương 244: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chân hỏa tôi Kim Thân ( Canh [2]! ) Miễn phí
245 Chương 245: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cho hắn lưu một chân Miễn phí
246 Chương 246: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thủ tịch đại đệ tử Miễn phí
247 Chương 247: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gãy chi lại thực ( Canh [1] ) Miễn phí
248 Chương 248: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chín đại thần hỏa ( Canh [2] ) Miễn phí
249 Chương 249: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các cô nương, xuất phát! Miễn phí
250 Chương 250: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lại cắt ngươi một lần! ( Canh [2], một ) Miễn phí
251 Chương 251: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đụng! ( cầu bình luận sách ~) Miễn phí
252 Chương 252: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trọng luyện tinh đồ ( Canh [2]! ) Miễn phí
253 Chương 253: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện chế thần chung ( Canh [1]! ) Miễn phí
254 Chương 254: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lạt thủ tồi hoa ( Canh [2], ) Miễn phí
255 Chương 255: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lực nhổ núi lớn ( Canh [1]! ! ) Miễn phí
257 Chương 257: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiếu đạo đức Vu Sĩ ( ~) Miễn phí
258 Chương 258: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Cơ cái dù ( Canh [2], thành khẩn ủng h Miễn phí
259 Chương 259: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lâu thuyền đấu đá Miễn phí
260 Chương 260: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chém giết nguyên đan kỳ cường giả ( Canh Miễn phí
261 Chương 261: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trụ làm vinh dự trận ( ! ! ) Miễn phí
262 Chương 262: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma vực bảo khố ( Canh [2], ~) Miễn phí
263 Chương 263: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cừu nhân đều đã đến ( Canh [1], ! ) Miễn phí
264 Chương 264: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không hung hăng càn quấy chẳng lẽ làm cháu trai? Miễn phí
265 Chương 265: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến vào trụ làm vinh dự trận ( Canh [1], ! ) Miễn phí
266 Chương 266: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh sinh Tạo Hóa Đan ( Canh [2], ! ) Miễn phí
267 Chương 267: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vạn kiếp vô lượng ( Canh [1], ! ) Miễn phí
268 Chương 268: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lấy đi Âm Dương nhị khí ( Canh [2], ! ) Miễn phí
269 Chương 269: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lôi thật thích Miễn phí
270 Chương 270: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam Thần Cảnh cường giả ( Canh [2], ! ) Miễn phí
271 Chương 271: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đạo đức mẫu mực ( Canh [1], ! ) Miễn phí
272 Chương 272: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên lôi đánh xuống ( Canh [2], ! ) Miễn phí
273 Chương 273: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bạo lực đối kháng ( Canh [1], ) Miễn phí
274 Chương 274: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nện thành thịt vụn Miễn phí
275 Chương 275: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên lý truyền âm ( Canh [1], ! ) Miễn phí
276 Chương 276: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trùng kích Tam Đan Cảnh ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
277 Chương 277: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quá biến thái ( Canh [1], ! ) Miễn phí
278 Chương 278: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bái ta làm thầy ( Canh [2], ! ) Miễn phí
279 Chương 279: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại sự phát sinh ( Canh [1], ) Miễn phí
280 Chương 280: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quỳ đọc thánh chỉ ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
281 Chương 281: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mới Chư Thiên Thập Đạo ( Canh [1], , ! ) Miễn phí
282 Chương 282: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giàu đến chảy mỡ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
283 Chương 283: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Di La Thiên Ngọc Hư Cung ( Canh [1]! ) Miễn phí
284 Chương 284: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hỗn Nguyên chân kinh ( Canh [2]! ) Miễn phí
285 Chương 285: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sáu mắt kim thiềm ( Canh [1], ! ) Miễn phí
286 Chương 286: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ác chiến Ngụy hiên ( Canh [2]! ) Miễn phí
287 Chương 287: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một quyền đánh chết ( Canh [1], ) Miễn phí
288 Chương 288: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hình người vu bảo ( Canh [2], ) Miễn phí
289 Chương 289: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các ngươi cùng tiến lên! ( Canh [1], ) Miễn phí
290 Chương 290: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một ánh mắt trừng chết ngươi ( Canh [2]! ) Miễn phí
291 Chương 291: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cổ Côn Luân Thánh Địa Miễn phí
292 Chương 292: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bắt cóc thiếu nữ Miễn phí
293 Chương 293: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ngũ Hành diệt sạch thần quang Miễn phí
294 Chương 294: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cùng ta có duyên ( Canh [2], ! ) Miễn phí
295 Chương 295: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu như ta đích thân tới ( Canh [1], ! ) Miễn phí
296 Chương 296: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thủy hoàng đế thần hồn Miễn phí
297 Chương 297: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vô tình gặp được cố nhân ( Canh [1]! ) Miễn phí
298 Chương 298: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Yêu Cung tiểu công chúa Miễn phí
299 Chương 299: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi hung hăng càn quấy cái rắm Miễn phí
300 Chương 300: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chà đạp Ngụy hiên ( nhị liên càng! ) Miễn phí
301 Chương 301: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đan Đỉnh Cửu phẩm Miễn phí
302 Chương 302: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu công lực đại tiến ( Canh [2], ! ) Miễn phí
303 Chương 303: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu triệu hoán Cấm Bảo ( Canh [1], ) Miễn phí
304 Chương 304: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tây Hoàng bảo khố ( Canh [2], ) Miễn phí
305 Chương 305: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại người thắng ( Canh [3]! Miễn phí
306 Chương 306: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giao nộp đại gia mày ( Canh [1], ! ) Miễn phí
307 Chương 307: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu anh tuấn nhất Khoa Phụ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
308 Chương 308: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên chi kiêu tử ( Canh [3], ! ) Miễn phí
309 Chương 309: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đè nặng ngươi đánh ( Canh [1], ! ) Miễn phí
310 Chương 310: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cửu Đỉnh đều xuất hiện, uy năng toàn bộ triển khai Miễn phí
311 Chương 311: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát ( Canh [3]! ! ) Miễn phí
312 Chương 312: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vân Mộng đầm lầy ( Canh [1], ! ) Miễn phí
313 Chương 313: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xông đại họa ( Canh [1], ! ) Miễn phí
314 Chương 314: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xông lên huyễn đan kỳ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
315 Chương 315: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thuần Dương vu bảo ( Canh [1]! ! ) Miễn phí
316 Chương 316: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chơi xấu ( Canh [2], ! ) Miễn phí
317 Chương 317: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Miễn phí
318 Chương 318: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Yêu Cung phò mã ( Canh [2], ! ) Miễn phí
319 Chương 319: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu muốn chết thỉnh hôm nào ( Canh [1]! ) Miễn phí
320 Chương 320: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trừng chết một người ( Canh [2]! ) Miễn phí
321 Chương 321: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Linh Lung hoàng kim bảo tháp Miễn phí
322 Chương 322: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bảo tháp va chạm ( Canh [2], ! ) Miễn phí
323 Chương 323: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trấn! Trấn! Trấn! Miễn phí
324 Chương 324: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng chi lộ Miễn phí
325 Chương 325: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ba tháng ước hẹn ( Canh [1], ! ) Miễn phí
326 Chương 326: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu hồn giới tầm bảo ( Canh [2], ! ) Miễn phí
327 Chương 327: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bạch cốt yêu thành ( Canh [1], ! ) Miễn phí
328 Chương 328: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên thần hiển hóa ( Canh [2], ! ) Miễn phí
329 Chương 329: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lão ma đã đến ( Canh [1], ! ) Miễn phí
330 Chương 330: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đám ô hợp ( Canh [2], ! ) Miễn phí
331 Chương 331: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quét ngang hết thảy ( Canh [1], , ! ) Miễn phí
332 Chương 332: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cường cường va chạm ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
333 Chương 333: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chín sát đều xuất hiện Miễn phí
334 Chương 334: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chín sát giặt rửa thân thể Miễn phí
335 Chương 335: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đoạt thức ăn trước miệng cọp ( Canh [1], ) Miễn phí
336 Chương 336: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu có thể không mượn mấy cái linh mạch? Miễn phí
337 Chương 337: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một kiếm trảm côn minh (thượng) Miễn phí
338 Chương 338: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một kiếm trảm côn minh (hạ) Miễn phí
339 Chương 339: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện hóa nguyên thần mảnh vỡ ( Canh [1]! ) Miễn phí
340 Chương 340: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kim tinh đồng tử ( Canh [2], ! ) Miễn phí
341 Chương 341: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bay tới hoành phúc ( Canh [1]! ) Miễn phí
342 Chương 342: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đô Thiên đệ nhất thần sát Miễn phí
343 Chương 343: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các ngươi đều là củi mục Miễn phí
344 Chương 344: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ba lượt cơ hội ( Canh [2], ! ) Miễn phí
345 Chương 345: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bàn Vương thần phiên Miễn phí
346 Chương 346: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một lần hành động đụng nát! ( Canh [2]! ) Miễn phí
347 Chương 347: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kiếm lớn một số ( Canh [1]! ! ) Miễn phí
348 Chương 348: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Đế chứng đạo chi bảo Miễn phí
349 Chương 349: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các ngươi cái này là muốn chết Miễn phí
350 Chương 350: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quét ngang hết thảy ( Canh [2]! ! ) Miễn phí
351 Chương 351: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thần quang trảm nguyên thần Miễn phí
353 Chương 353: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Vương lão tử cũng dám giết ( Miễn phí
354 Chương 354: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vu pháp đỉnh phong Miễn phí
355 Chương 355: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Kiến Mộc Long chương Miễn phí
356 Chương 356: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mười hai màng thai Miễn phí
357 Chương 357: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc xuất quan Miễn phí
358 Chương 358: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Tông tam kiệt Miễn phí
359 Chương 359: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tay không tấc sắt đánh chết ngươi Miễn phí
360 Chương 360: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mạnh đến nổi rối tinh rối mù Miễn phí
361 Chương 361: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đệ nhất thần sát nguyên thần Miễn phí
362 Chương 362: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thu ác thú Miễn phí
363 Chương 363: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến về trước Ân Khư ( Canh [2]! ) Miễn phí
364 Chương 364: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tuyệt đại giai nhân Miễn phí
365 Chương 365: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cao điệu Bá Đạo Miễn phí
366 Chương 366: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nửa bước Hóa Thần Miễn phí
367 Chương 367: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tiên Thiên tính toán tài tình Miễn phí
368 Chương 368: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tuyệt thế hung nhân Miễn phí
369 Chương 369: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lỗ chiêu yêu thánh ( Canh [2]! ) Miễn phí
370 Chương 370: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh tử một đường ( Canh [1] ) Miễn phí
371 Chương 371: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nguyên Thủy thánh lệnh ( Canh [2]! ) Miễn phí
372 Chương 372: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đột phá huyễn thai Miễn phí
373 Chương 373: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Đế thế gia ( Canh [2], ! ) Miễn phí
374 Chương 374: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lại bắt cóc một vị Miễn phí
375 Chương 375: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một rống chấn vỡ ( ) Miễn phí
376 Chương 376: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quét ngang xông cửa ( ! ) Miễn phí
377 Chương 377: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hư không bảng đệ nhất nhân ( ! ) Miễn phí
378 Chương 378: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sinh hoạt bức bách ( Canh [1], ) Miễn phí
379 Chương 379: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ân Khư Miễn phí
380 Chương 380: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ma diễm ngập trời ( Canh [1], ) Miễn phí
381 Chương 381: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiệt giả Tần hoàng Miễn phí
382 Chương 382: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ở trước mặt vẽ mặt ( Canh [1] ! ) Miễn phí
383 Chương 383: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hết thảy giết sạch Miễn phí
384 Chương 384: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chín sát gió lạnh ( Canh [1], ! ) Miễn phí
385 Chương 385: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gió lạnh bên trong đích da người Miễn phí
386 Chương 386: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ba thần hủy diệt tai kiếp Miễn phí
387 Chương 387: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đem thiên tội chi bia khiêng về nhà ( ! ) Miễn phí
388 Chương 388: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên mệnh Huyền Điểu ( Canh [1]! ) Miễn phí
389 Chương 389: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lừa gạt ( Canh [2]! ) Miễn phí
390 Chương 390: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thương Hoàng cổ mộ ( Canh [1], ! ) Miễn phí
391 Chương 391: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cực độ hiểm ác chi địa Miễn phí
392 Chương 392: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hoàng lăng phi hòm quan tài Miễn phí
393 Chương 393: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xác ướp cổ trong cơ thể Miễn phí
394 Chương 394: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chà đạp lỗ chiêu ( Canh [1], ! ) Miễn phí
395 Chương 395: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bàn Hoàng đế canh ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
396 Chương 396: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Chư Thiên Thần Vương ấn Miễn phí
397 Chương 397: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thần phục hoặc là chết Miễn phí
398 Chương 398: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh tới ngươi phục mới thôi ( ) Miễn phí
399 Chương 399: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tâm ngoan thủ lạt ( Canh [2], ! ) Miễn phí
400 Chương 400: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cấm Bảo đối bính ( Canh [1], , ! ) Miễn phí
401 Chương 401: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết người đoạt bảo ( Canh [2], ! ) Miễn phí
402 Chương 402: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mật thất kịch chiến ( Canh [1], ! ) Miễn phí
403 Chương 403: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thỏa thích phản kháng ta đi! Miễn phí
404 Chương 404: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiêu đốt nguyên thần ( Canh [1], , ! ) Miễn phí
405 Chương 405: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hết thảy đánh gục ( Canh [2], ! ) Miễn phí
406 Chương 406: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tự mình thử một lần ( Canh [1], ! ) Miễn phí
407 Chương 407: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đối chiến Tinh Đế bàn tay lớn Miễn phí
408 Chương 408: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam Hoàng chi mộ Miễn phí
409 Chương 409: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ba mổ đính ước Miễn phí
410 Chương 410: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu độc khiêng Tứ đại cường giả Miễn phí
411 Chương 411: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguy cơ tứ phía ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
412 Chương 412: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ta đập chết ngươi Miễn phí
413 Chương 413: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết đàm Phượng núi Miễn phí
414 Chương 414: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nam Thiên môn khai Miễn phí
415 Chương 415: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu còn có một người ( Canh [2], ! ) Miễn phí
416 Chương 416: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Già La Minh Tôn ( Canh [1]! ) Miễn phí
417 Chương 417: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu triệu hoán Ma Hoàng hàng lâm Miễn phí
418 Chương 418: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phúc hậu Diệp Húc Miễn phí
419 Chương 419: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nhân Tộc Vu Hoàng Miễn phí
420 Chương 420: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mở ra Nam Thiên môn ( Canh [1], ! ) Miễn phí
421 Chương 421: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nam Thiên môn bên ngoài Trảm Tiên Thai Miễn phí
422 Chương 422: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cảm ứng chứng đạo chi bảo Miễn phí
423 Chương 423: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu diệt môn Miễn phí
424 Chương 424: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lão tử là tới giết người Miễn phí
425 Chương 425: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ta là tới diệt môn Miễn phí
426 Chương 426: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Quy Tàng Pháp Tướng Miễn phí
427 Chương 427: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi liền con sâu cái kiến cũng không bằng Miễn phí
428 Chương 428: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đô Thiên thần sát chân truyền Miễn phí
429 Chương 429: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một ngón tay nghiền chết Miễn phí
430 Chương 430: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kế thừa di chí Miễn phí
431 Chương 431: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phúc hậu ứng tông chủ ( Chương 02:, ) Miễn phí
432 Chương 432: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu địa sát khí ( Canh [1]! ) Miễn phí
433 Chương 433: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên từ Cực Quang ( Canh [2]! ) Miễn phí
434 Chương 434: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sư muội, coi chừng thai khí ( Canh [1]! ! ) Miễn phí
435 Chương 435: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hư không Long mãng ( Canh [2], ! ) Miễn phí
436 Chương 436: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bắc Hải Bí Cảnh ( Canh [1], ! ) Miễn phí
437 Chương 437: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Giới mảnh vỡ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
438 Chương 438: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thuần Dương linh mạch Miễn phí
439 Chương 439: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thuần Dương Cung Miễn phí
440 Chương 440: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bức ta chém giết! ( Canh [1], ) Miễn phí
441 Chương 441: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thật lớn một đầu điểu ( Canh [2], ! ) Miễn phí
442 Chương 442: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không trọn vẹn Cấm Bảo Miễn phí
443 Chương 443: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bá Hạ lão tổ Miễn phí
444 Chương 444: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Long hán thiên kiếp ( Canh [1], ! ) Miễn phí
445 Chương 445: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thần Vương tàn niệm Miễn phí
446 Chương 446: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thôn phệ Thần Vương tàn niệm Miễn phí
447 Chương 447: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nghệ Hoàng hành cung ( Canh [2], ! ) Miễn phí
448 Chương 448: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngài nhất không biết xấu hổ Miễn phí
449 Chương 449: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ứng Tông Đạo ăn người rồi Miễn phí
450 Chương 450: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trên đời đều địch ( Canh [1], đặt mua! ) Miễn phí
451 Chương 451: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bắn chết một mảng lớn ( Canh [2], , ! ) Miễn phí
452 Chương 452: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chống lại Thiên Đỉnh ( Canh [1], , ! ) Miễn phí
453 Chương 453: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cùng cẩu buộc cùng một chỗ Miễn phí
454 Chương 454: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiên trân dị bảo ( Canh [2], ! ) Miễn phí
455 Chương 455: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Kim Tiễn chi uy Miễn phí
456 Chương 456: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đối chiến Thiên Đỉnh ( Canh [2], ! ) Miễn phí
457 Chương 457: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Âm Dương giao thái ( Canh [1], ! ) Miễn phí
458 Chương 458: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lượt Địa Thi thể ( Canh [2], ! ) Miễn phí
459 Chương 459: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cửu giai Thuần Dương linh mạch Miễn phí
460 Chương 460: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nghệ Hoàng tế đàn ( Canh [2], ! ) Miễn phí
461 Chương 461: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu làm cho các nàng thoải mái Miễn phí
462 Chương 462: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đương thời nhân kiệt ( Canh [2], ! ) Miễn phí
463 Chương 463: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thoát khốn mà ra Miễn phí
464 Chương 464: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bạch tê yêu thánh Miễn phí
465 Chương 465: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một chiêu đánh chết ( Canh [1], ! ) Miễn phí
466 Chương 466: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tử vong sự nghi ngờ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
467 Chương 467: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Tông Tổ Sư ( Canh [1], ! ) Miễn phí
468 Chương 468: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vô Vọng Thiên Bích ( ! ) Miễn phí
469 Chương 469: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cấm Bảo hình thức ban đầu Miễn phí
470 Chương 470: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến về trước Trung Châu ( Canh [2], ! ) Miễn phí
471 Chương 471: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vô Khuyết Công Tử ( Canh [1], ! ) Miễn phí
472 Chương 472: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hướng trong chết đắc tội ( Canh [2], ! ) Miễn phí
473 Chương 473: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một cái tát phiến phi Miễn phí
474 Chương 474: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một quyền đánh bại ngươi Miễn phí
475 Chương 475: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cao thủ quyết đấu Miễn phí
476 Chương 476: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hết thảy thôn phệ Miễn phí
477 Chương 477: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các ngươi muốn chết sao? Miễn phí
478 Chương 478: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trước nay chưa có nguy cơ ( Canh [1]! ) Miễn phí
479 Chương 479: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại sát một hồi ( Canh [2], ! ) Miễn phí
480 Chương 480: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Phật môn đệ nhất hàng ma thần thông Miễn phí
481 Chương 481: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hằng Cổ Ma Vực ( , ! ) Miễn phí
482 Chương 482: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nguyên thần thoát thai, thành tựu Đại Vu! Miễn phí
483 Chương 483: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Đạo đem làm tru Miễn phí
484 Chương 484: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng đại kiếp nạn ( Canh [2], ! ) Miễn phí
485 Chương 485: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Vương chi thân thể ( Canh [1], ! ) Miễn phí
486 Chương 486: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam Bất Diệt Cảnh hóa thân Miễn phí
487 Chương 487: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tay không tấc sắt Miễn phí
488 Chương 488: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đang sống đánh chết Miễn phí
489 Chương 489: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma tộc vương thất Miễn phí
490 Chương 490: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu các ngươi cùng tiến lên ( Canh [2], ! ) Miễn phí
491 Chương 491: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cho ta quỳ xuống Miễn phí
492 Chương 492: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một quyền đánh bại Miễn phí
493 Chương 493: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chà đạp ngươi, luyện hóa ngươi Miễn phí
494 Chương 494: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hai ngày đều xuất hiện ( ! ) Miễn phí
495 Chương 495: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Âm Hồn Bất Tán ( Canh [1], ! ) Miễn phí
496 Chương 496: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thu Trảm Tiên Thai ( Canh [2], ! ) Miễn phí
497 Chương 497: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện hóa Tam Bất Diệt Cảnh Miễn phí
498 Chương 498: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cấm Bảo sống lại ( Canh [1], ! ) Miễn phí
499 Chương 499: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tâm tình ma sinh ( Canh [2], ! ) Miễn phí
500 Chương 500: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tẩu hỏa nhập ma ( Canh [1], ! ) Miễn phí
501 Chương 501: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cô nàng, ngươi muốn chết sao? Miễn phí
502 Chương 502: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gian phu dâm phụ ( Canh [2], ! ! ) Miễn phí
503 Chương 503: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trấn áp Tâm Ma ( Chương 01:, ! ) Miễn phí
504 Chương 504: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ai là Hoàng Tước ( Canh [2], ! ) Miễn phí
505 Chương 505: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ám toán ( Canh [1], ! ) Miễn phí
506 Chương 506: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cuối cùng đại người thắng ( Canh [2], ! ) Miễn phí
507 Chương 507: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thân thể vi lao ( Canh [1], ! ) Miễn phí
508 Chương 508: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trên Trảm Tiên Thai trảm Phật gia Miễn phí
509 Chương 509: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đạo Đức Kim Luân ( Canh [1], ! ) Miễn phí
510 Chương 510: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng Mai Cốt Chi Địa ( Canh [2], ! ) Miễn phí
511 Chương 511: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ma hóa vi Bức ( Canh [1], ! ) Miễn phí
512 Chương 512: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh chết ngươi điểu ( ! ) Miễn phí
513 Chương 513: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không đầu Nữ Vu hoàng ( Canh [1], ! ) Miễn phí
514 Chương 514: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ác chiến Hoàng Tuyền Lộ ( Canh [2], ! ) Miễn phí
515 Chương 515: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xấu được bỏ đi ( Canh [3], ! ) Miễn phí
516 Chương 516: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hoàn thiện tâm pháp ( Canh [1]! , ! ) Miễn phí
517 Chương 517: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng thân thể ( Canh [2], ! ) Miễn phí
518 Chương 518: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ngũ Hành kim khí ( Canh [1], ! ) Miễn phí
519 Chương 519: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ứng Tông Đạo ngăn cửa ( Canh [2], ! ) Miễn phí
520 Chương 520: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vạn bảo tượng thánh ( Canh [3], ! ) Miễn phí
521 Chương 521: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại gia mày ( Canh [1], ! ) Miễn phí
522 Chương 522: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cùng hung cực ác ( Canh [2], đặt mua! ) Miễn phí
523 Chương 523: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh tới ngươi nhả Miễn phí
524 Chương 524: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thảm thiết một trận chiến Miễn phí
525 Chương 525: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bỏ đá xuống giếng ( Canh [1], ! ) Miễn phí
526 Chương 526: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thu thánh giống như ( Canh [2], ! ) Miễn phí
527 Chương 527: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ma nữ hành cung ( Canh [1], vé tháng! ) Miễn phí
528 Chương 528: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu triệu hoán chứng đạo chi bảo Miễn phí
529 Chương 529: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Liệt Hỏa đốt thần ( Canh [1] ! ) Miễn phí
530 Chương 530: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhập ma khai giết ( , , ! ) Miễn phí
531 Chương 531: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bóp vỡ Thái Tử Miễn phí
532 Chương 532: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu máu chảy vạn dặm Miễn phí
533 Chương 533: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hai mươi tám Chư Thiên ( Canh [1], ! ) Miễn phí
534 Chương 534: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chết không nhắm mắt Miễn phí
535 Chương 535: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mười ngày đều xuất hiện (thượng) Miễn phí
536 Chương 536: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mười ngày cũng ra (hạ) Miễn phí
537 Chương 537: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Âm Dương giao tế ( Canh [3], ! ) Miễn phí
538 Chương 538: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu như keo như sơn Miễn phí
539 Chương 539: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu công pháp tiểu thành ( Canh [2], ! ) Miễn phí
540 Chương 540: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một mẻ hốt gọn ( Canh [1], ! ) Miễn phí
541 Chương 541: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc linh đường ( Canh [2] ! ) Miễn phí
542 Chương 542: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tạo Hóa mọi người ( Canh [1], ! ) Miễn phí
543 Chương 543: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Lục Đạo tan vỡ Cấm Điển ( Canh [2], ! ) Miễn phí
544 Chương 544: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu diễn biến Lục Đạo ( cuối tháng ! ) Miễn phí
545 Chương 545: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam đại Minh Tôn Miễn phí
546 Chương 546: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lừa gạt người chết không đền mạng Miễn phí
547 Chương 547: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc dưới trướng đệ nhất tôn Vương Miễn phí
548 Chương 548: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến về trước Hàn Nguyệt Cung Miễn phí
549 Chương 549: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu yêu chủ đến nhà Miễn phí
550 Chương 550: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tây Hoàng trọng bảo Miễn phí
552 Chương 552: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tây Hoàng Thiên đình Miễn phí
553 Chương 553: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu suy diễn Thiên đình ( Canh [1], ! ) Miễn phí
554 Chương 554: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp mỗ cả đời, chưa bao giờ bị khinh bỉ tại người Miễn phí
555 Chương 555: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Quảng Hàn cung Bí Cảnh ( ! ) Miễn phí
556 Chương 556: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nhân Hoàng quyết đấu ( Canh [2], ! ) Miễn phí
557 Chương 557: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đến nhà cầu hôn Miễn phí
558 Chương 558: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mọi cách làm khó dễ ( Canh [1], ! ) Miễn phí
559 Chương 559: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trở mặt thành thù ( Canh [2], ! ) Miễn phí
560 Chương 560: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngọc tiêu ra tay ( Chương 03:, ! ) Miễn phí
561 Chương 561: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu khẩu Thôn Nhật nguyệt ( Canh [1], ! ) Miễn phí
562 Chương 562: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu triệt triệt để để đắc tội ( Canh [2], ! ) Miễn phí
563 Chương 563: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhục nhã ngọc tiêu ( đệ nhất hí, ! ) Miễn phí
564 Chương 564: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhật thực ( Chương 02:, ! ) Miễn phí
565 Chương 565: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hẳn phải chết tuyệt cảnh Miễn phí
566 Chương 566: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một vị Vu Hoàng, Tứ đại Cấm Bảo Miễn phí
567 Chương 567: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đã lâu Cấm Bảo ( Canh [1] ! ) Miễn phí
568 Chương 568: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thu Hàn Trác cung ( Canh [2] ! ) Miễn phí
569 Chương 569: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không đáng tin cậy Bá Hạ lão tổ ( Canh [1] ! ) Miễn phí
570 Chương 570: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện chế Đỉnh Càn Khôn ( Canh [2] ! ) Miễn phí
571 Chương 571: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phá cấm chi đạo ( Canh [1] ! ) Miễn phí
572 Chương 572: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thủy Đức Cộng Công ( Canh [2], ! ) Miễn phí
573 Chương 573: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ta vi Ngọc Hoàng Đại Đế ( vé tháng! ) Miễn phí
574 Chương 574: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tấn chức ba pha ( Canh [1], ! ) Miễn phí
575 Chương 575: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đem đệ đệ của ta giao ra đây Miễn phí
576 Chương 576: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ở trước mặt vẽ mặt ( Canh [3], ! ) Miễn phí
577 Chương 577: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xảo trá vơ vét tài sản Miễn phí
578 Chương 578: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bức vua thoái vị soán quyền Miễn phí
579 Chương 579: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đã ra hồn ( Canh [1] vé tháng! ) Miễn phí
580 Chương 580: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bàn Vương chân thân Miễn phí
581 Chương 581: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đạo bất đồng bất tương vi mưu Miễn phí
582 Chương 582: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trung ương Quân Thiên, Bất Động Thần Vương Miễn phí
583 Chương 583: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quân lâm thiên hạ Miễn phí
584 Chương 584: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cửu Long hộ thành Miễn phí
585 Chương 585: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đưa giải dược ra Miễn phí
586 Chương 586: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu xuân thu đại nghĩa Miễn phí
587 Chương 587: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thay trời hành đạo Miễn phí
588 Chương 588: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không người Thành Hoàng Miễn phí
589 Chương 589: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu làm nhiều việc ác Miễn phí
590 Chương 590: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại kim trong đều Miễn phí
591 Chương 591: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trường sinh bất tử đại phú quý Miễn phí
592 Chương 592: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phân rõ phải trái Thiếu Bảo Miễn phí
593 Chương 593: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Viễn Cổ tiên tung Miễn phí
594 Chương 594: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đáy biển tiên quang Miễn phí
595 Chương 595: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không ngăn cản đại hội ( Canh [1], ! ) Miễn phí
596 Chương 596: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại kim diệt quốc Miễn phí
597 Chương 597: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hằng Cổ Đạo diệu Miễn phí
598 Chương 598: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên nhân năm suy Miễn phí
599 Chương 599: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên hạ không tiên Miễn phí
600 Chương 600: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đem tiên sơn khiêng về nhà Miễn phí
601 Chương 601: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bạo điễn Thiên Vật Miễn phí
602 Chương 602: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chó dữ cản đường Miễn phí
603 Chương 603: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đấu tranh nội bộ, đại lật bàn Miễn phí
604 Chương 604: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trấn áp Cấm Bảo ( cuối tháng ~) Miễn phí
605 Chương 605: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cận thân chém giết Miễn phí
606 Chương 606: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không thuộc mình cuộc chiến Miễn phí
607 Chương 607: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đè chết cửa Đông Thánh chủ Miễn phí
608 Chương 608: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu khủng bố uy năng Miễn phí
609 Chương 609: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đùa giỡn quả phụ Miễn phí
610 Chương 610: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tứ đại tuyệt cảnh Miễn phí
611 Chương 611: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam Thập Tam Thiên Nguyên Thủy Thiên Đế Miễn phí
612 Chương 612: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tái nhập Ân Khư ( Canh [1] vé tháng! ) Miễn phí
613 Chương 613: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thông Thiên Chi Lộ Miễn phí
614 Chương 614: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thang Hoàng cổ mộ Miễn phí
615 Chương 615: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cửu âm thánh hồ Miễn phí
616 Chương 616: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh chủ một kích Miễn phí
617 Chương 617: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu dừng tay, ta là của ngươi tỷ phu Miễn phí
618 Chương 618: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hư Không Đại Cấm ( Canh [1], ~) Miễn phí
619 Chương 619: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đệ nhất thiên hạ Miễn phí
620 Chương 620: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn Miễn phí
621 Chương 621: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh Hoàng chi bảo Miễn phí
622 Chương 622: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ Miễn phí
623 Chương 623: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu càn quét không còn Miễn phí
624 Chương 624: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh Hoàng chi uy ( , ! ) Miễn phí
625 Chương 625: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trong gương thi thể Miễn phí
626 Chương 626: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Cấm Bảo trấn giết Miễn phí
627 Chương 627: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Long miệng ngậm hòm quan tài Miễn phí
628 Chương 628: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh chủ chết ( Canh [1] vé tháng! ) Miễn phí
629 Chương 629: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đồng quy vu tận ( Canh [2] vé tháng! ) Miễn phí
630 Chương 630: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thần Vương chuẩn bị ở sau Miễn phí
631 Chương 631: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mở ra Thông Thiên Lộ Miễn phí
632 Chương 632: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Giới xuất hiện Miễn phí
633 Chương 633: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Giới Cự Đầu Miễn phí
634 Chương 634: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thánh huyết hóa ma Miễn phí
635 Chương 635: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu huyết mạch chi lực ( Canh [1] ! ) Miễn phí
636 Chương 636: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Lăng Yên các trấn giết ( Chương 02: ~) Miễn phí
637 Chương 637: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chạy hư không ( Chương 03: ~) Miễn phí
638 Chương 638: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đông Hoàng thế gia ( Canh [1] ~) Miễn phí
639 Chương 639: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Kiến Mộc thần trượng ( Canh [2], ~) Miễn phí
640 Chương 640: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh bại Đông Hoàng Việt Miễn phí
641 Chương 641: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu phá bảo mà ra ( Canh [2] ! ) Miễn phí
642 Chương 642: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đánh chết Thánh chủ Miễn phí
643 Chương 643: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên đình chuông lớn Miễn phí
644 Chương 644: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu muốn chết? Ta thành toàn ngươi Miễn phí
645 Chương 645: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cầm trượng giết người Miễn phí
646 Chương 646: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu âm chết ngươi không có thương lượng Miễn phí
647 Chương 647: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trọng luyện Thập Vạn Đại Sơn Miễn phí
648 Chương 648: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng cấm pháp phân thân Miễn phí
649 Chương 649: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu liên thủ Đồ Hoàng Miễn phí
650 Chương 650: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cửu tử nhất sinh Miễn phí
651 Chương 651: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiêu diệt Vu Hoàng phân thân Miễn phí
652 Chương 652: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhà giàu mới nổi tâm tính Miễn phí
653 Chương 653: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lộng quyền độc hành Miễn phí
654 Chương 654: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hướng ta khiêu chiến? Không biết sống chết! Miễn phí
655 Chương 655: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Hoàng hàng lâm Miễn phí
656 Chương 656: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cùng Ma Hoàng kết minh Miễn phí
657 Chương 657: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thập đại Vu Hoàng thân thể Miễn phí
658 Chương 658: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Bất Diệt Chân Linh Miễn phí
659 Chương 659: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ký thác hư không Miễn phí
660 Chương 660: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tạo nên Nhân Hoàng ( Canh [1] ~) Miễn phí
661 Chương 661: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hạo Thiên Khuyển đại Tạo Hóa ( Canh [2] ! ) Miễn phí
662 Chương 662: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Phong Thần bảng Đả Thần Tiên ( Canh [1] ! ) Miễn phí
663 Chương 663: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngủ say Thánh Hoàng chi bảo Miễn phí
664 Chương 664: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiệt giả Thần Lô ( Miễn phí
665 Chương 665: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Lục Đạo Luân Hồi mảnh vỡ Miễn phí
666 Chương 666: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bao trùm Chư Thiên Miễn phí
667 Chương 667: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hạ gia rơi vào tay giặc Miễn phí
668 Chương 668: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu múa rìu qua mắt thợ Miễn phí
669 Chương 669: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Miễn phí
670 Chương 670: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tức giận đến thổ huyết Miễn phí
671 Chương 671: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quyết đấu đỉnh phong Nhân Hoàng Miễn phí
672 Chương 672: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bắt giữ đỉnh phong Nhân Hoàng Miễn phí
673 Chương 673: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đốt ta Kim Thân Miễn phí
674 Chương 674: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hồng Mông chi thân Miễn phí
675 Chương 675: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu yêu nghiệt Thiếu Bảo Miễn phí
676 Chương 676: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhạc phụ, ngươi không được Miễn phí
677 Chương 677: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu khi dễ khi dễ ngươi Miễn phí
678 Chương 678: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cách chức làm con sâu cái kiến ( ! ) Miễn phí
679 Chương 679: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu con gái lớn không dùng được Miễn phí
680 Chương 680: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sư huynh, như vậy không tốt ( ~) Miễn phí
681 Chương 681: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trộm lấy Tinh Cung linh khí ( Canh [2], ~) Miễn phí
682 Chương 682: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hướng cẩu thi lễ ( Canh [1] , vé tháng ~) Miễn phí
683 Chương 683: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu có người chỗ dựa ( Canh [2], vé tháng! ) Miễn phí
684 Chương 684: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tinh Đế Miễn phí
685 Chương 685: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam đại Vu Hoàng Miễn phí
686 Chương 686: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cường thế gặt hái ( Canh [1] vé tháng! ) Miễn phí
687 Chương 687: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc xấu ( ! ) Miễn phí
688 Chương 688: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quyết chiến Vu Hoàng ( ! ) Miễn phí
689 Chương 689: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu lại thêu dệt chuyện đầu Miễn phí
690 Chương 690: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thỉnh lão tổ rời núi Miễn phí
691 Chương 691: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vi Đại Hạ báo thù ( , ! ) Miễn phí
692 Chương 692: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiêu diệt Hạ gia Thánh chủ ( , ! ) Miễn phí
693 Chương 693: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đối chiến Thánh chủ Miễn phí
694 Chương 694: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chư Phật Niết Bàn Miễn phí
695 Chương 695: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi nhược phát nổ Miễn phí
696 Chương 696: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh Hoàng đuổi giết Miễn phí
697 Chương 697: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đế Khốc chi tử Miễn phí
698 Chương 698: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đi ngược chiều phạt thiên Miễn phí
699 Chương 699: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng đại kiếp nạn Miễn phí
700 Chương 700: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hai người cặn bã ( Miễn phí
701 Chương 701: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bắt tặc bắt tang Miễn phí
702 Chương 702: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu man di đám bọn chúng ác tục Miễn phí
703 Chương 703: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ba Tuần Thiên Ma Miễn phí
704 Chương 704: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Huyền Thiên Đại Đế đạo tràng Miễn phí
705 Chương 705: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Dao Trì Thiên Thuyền Miễn phí
706 Chương 706: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chết một trăm lần Miễn phí
707 Chương 707: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bốn trượng diệt Tam Hoàng Miễn phí
708 Chương 708: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cưỡng đoạt Thiên Thuyền Miễn phí
709 Chương 709: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ta thành tâm thành ý ta nói Miễn phí
710 Chương 710: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giấu kín Thiên Cơ Miễn phí
711 Chương 711: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu dễ như trở bàn tay Miễn phí
712 Chương 712: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giặt rửa thành đất trống Miễn phí
713 Chương 713: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trắng trợn cướp sạch Miễn phí
714 Chương 714: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tam Hoàng đột kích Miễn phí
715 Chương 715: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Dương Thiên Huyền Kim Miễn phí
716 Chương 716: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu huyền u Thánh Hoàng đồ Miễn phí
717 Chương 717: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu 3000 thế giới Miễn phí
718 Chương 718: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tây Hoàng, ngươi trở lại Miễn phí
719 Chương 719: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Hoa Tư Thiên Quốc Miễn phí
720 Chương 720: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bị buộc xưng hoàng Miễn phí
721 Chương 721: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhân loại đã không cách nào ngăn cản hắn rồi! Miễn phí
722 Chương 722: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hình người Cấm Bảo ( Canh [1] ! ) Miễn phí
723 Chương 723: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vô Cực chi địa ( Canh [2] vé tháng! ) Miễn phí
724 Chương 724: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đế hưng chi địa Miễn phí
725 Chương 725: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trở mình chưởng giết người Miễn phí
726 Chương 726: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi tựu là cháu trai Miễn phí
727 Chương 727: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu khổ bức Ma Tôn Miễn phí
728 Chương 728: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đăng cơ xưng hoàng Miễn phí
729 Chương 729: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh Hoàng thất truyền Miễn phí
730 Chương 730: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thế giới của ta ta làm chủ Miễn phí
731 Chương 731: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến quân Nhân Hoàng Miễn phí
732 Chương 732: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện hóa Thánh Hoàng phân thân Miễn phí
733 Chương 733: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiểu nhân đắc chí Miễn phí
734 Chương 734: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại kiếp nạn buông xuống Miễn phí
735 Chương 735: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu liên thủ chống lại Miễn phí
736 Chương 736: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Miễn phí
737 Chương 737: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một chiêu đánh gục Thánh chủ Miễn phí
738 Chương 738: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đối kháng Tinh Đế Miễn phí
739 Chương 739: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu huyết tinh đồ sát Miễn phí
740 Chương 740: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thánh Bảo đối với Thánh Bảo Miễn phí
741 Chương 741: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi là ta giết cuối cùng một thiên tài Miễn phí
742 Chương 742: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đế Binh tàn phiến Miễn phí
743 Chương 743: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi muốn chết sao? Miễn phí
744 Chương 744: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Vu Hoàng cuộc chiến Miễn phí
745 Chương 745: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tri kỷ khó cầu Miễn phí
746 Chương 746: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ngoại Vực ác chiến Miễn phí
747 Chương 747: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc ra tay Miễn phí
748 Chương 748: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu diệt Giám Thiên Sứ Miễn phí
749 Chương 749: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kinh động Thiên Đế ( Canh [2], ~) Miễn phí
750 Chương 750: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Đế băng hà Miễn phí
751 Chương 751: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mấy chục vạn năm chưa từng có đại thế Miễn phí
752 Chương 752: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu khai đàn cách nói Miễn phí
753 Chương 753: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện chế Cửu Châu Miễn phí
754 Chương 754: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tiến vào đế hưng chi địa ( Canh [1] ! ) Miễn phí
755 Chương 755: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đại Đế sinh ra đời chỗ ( Canh [2]! ) Miễn phí
756 Chương 756: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Huyền Thiên Đạo Môn ( Canh [1], ! ) Miễn phí
757 Chương 757: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hoàn cảnh xấu phản kích giết Thánh Hoàng Miễn phí
758 Chương 758: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tự trảm tu vi Miễn phí
759 Chương 759: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu 3000 số mệnh, gia trì thân thể của ta Miễn phí
760 Chương 760: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Diệp Húc nhân kiếp Miễn phí
761 Chương 761: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một trận chiến tàn sát Vu Hoàng Miễn phí
762 Chương 762: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không người có thể địch Miễn phí
763 Chương 763: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu toàn quân bị diệt Miễn phí
764 Chương 764: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đem chân của ngươi cầm lấy đi Miễn phí
765 Chương 765: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bụng dạ khó lường Miễn phí
766 Chương 766: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một quyết sinh tử Miễn phí
767 Chương 767: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một mình chiến Thánh Hoàng Miễn phí
768 Chương 768: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu quyết chiến Thánh Hoàng ( Canh [1] ~) Miễn phí
769 Chương 769: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sát nhập Thiên Giới Miễn phí
770 Chương 770: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tạo Hóa Vương phi Miễn phí
771 Chương 771: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nhạn Đãng Thất Thánh Miễn phí
772 Chương 772: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tự mình hiểu lấy Miễn phí
773 Chương 773: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu con đường thứ tư Miễn phí
774 Chương 774: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ngọc Hư Cung bên ngoài Miễn phí
775 Chương 775: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chín thành chín đều phải chết Miễn phí
776 Chương 776: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu có đủ hay không ít xuất hiện Miễn phí
777 Chương 777: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cướp bóc Thần Tử Miễn phí
778 Chương 778: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chăm sóc người bị thương Miễn phí
779 Chương 779: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hãm hại lừa gạt Miễn phí
780 Chương 780: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không sợ hãi Miễn phí
781 Chương 781: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu mạnh nhất một kích Miễn phí
782 Chương 782: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thần Vương phân thân Miễn phí
783 Chương 783: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện hóa Thần Tổ Ma chủng Miễn phí
784 Chương 784: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đại Nhật Thuần Dương Cung Miễn phí
785 Chương 785: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu người nào ngăn ta chết Miễn phí
786 Chương 786: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bỗng nhiên nổi tiếng Miễn phí
787 Chương 787: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thần Vương chi mộ Miễn phí
788 Chương 788: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đều cút cho ta! Miễn phí
789 Chương 789: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một mực chi uy Miễn phí
790 Chương 790: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đem thiên chọc cái lổ thủng! Miễn phí
791 Chương 791: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Giới bầu không khí không lành mạnh Miễn phí
792 Chương 792: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu tàng ô nạp cấu chi địa Miễn phí
793 Chương 793: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngang ngược càn rỡ Miễn phí
794 Chương 794: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thiên hạ người phương nào không nhìn được quân? Miễn phí
795 Chương 795: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết chết đồng môn Miễn phí
796 Chương 796: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Đế cấp ấn pháp Miễn phí
797 Chương 797: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện hóa Vu Tổ đạo vận Miễn phí
798 Chương 798: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Long quy biển cả Miễn phí
799 Chương 799: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đệ nhất đại ác nhân Miễn phí
800 Chương 800: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu nhân tâm khó lường Miễn phí
801 Chương 801: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Tiên Tử tiên tung Miễn phí
803 Chương 803: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu không biết trời cao đất rộng Miễn phí
804 Chương 804: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thế bất bại ( Chương 01:, bái ) Miễn phí
805 Chương 805: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Khiêu Thoát Đạo Môn ) Miễn phí
806 Chương 806: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vận chuyển Thiên Giới ( , ) Miễn phí
807 Chương 807: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ăn người ( , ~) Miễn phí
808 Chương 808: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ma muỗi ký sinh chủ Miễn phí
809 Chương 809: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kính già yêu trẻ ( , ~) Miễn phí
810 Chương 810: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu hành hung người già ( , ~) Miễn phí
811 Chương 811: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiếu Bảo Miễn phí
812 Chương 812: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trọng luyện Di La Thiên Địa Tháp ( ) Miễn phí
813 Chương 813: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Ma Thần ý chí càng, ) Miễn phí
814 Chương 814: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thân ngoại hóa thân ( , ) Miễn phí
815 Chương 815: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu giết người cướp của Miễn phí
816 Chương 816: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Viễn Cổ Ma Long ( ) Miễn phí
817 Chương 817: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cướp sạch Ma Quật Miễn phí
818 Chương 818: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu trước quỷ môn quan ( , ~) Miễn phí
819 Chương 819: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu sử thượng mạnh nhất Thiên Đế () Miễn phí
820 Chương 820: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu ngươi muốn chết như thế nào? ( ~) Miễn phí
821 Chương 821: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Luân Hồi Ma Môn ( ~) Miễn phí
822 Chương 822: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu luyện chết Luân Hồi Thái Tử ( ~) Miễn phí
823 Chương 823: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thành tựu Thánh Hoàng ( , ) Miễn phí
824 Chương 824: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Nhiên Mi Lão Phật ( giữa tháng ~) Miễn phí
825 Chương 825: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu vô lượng tinh cát Miễn phí
826 Chương 826: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thực lực đại tiến càng ) Miễn phí
827 Chương 827: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu Thiên Tuyệt Cốc trong ( cầu đề cử! ! ) Miễn phí
829 Chương 829: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu biết rõ chữ chết là viết như thế nào sao? Miễn phí
830 Chương 830: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đồ sát Thần Tử ( , ~) Miễn phí
831 Chương 831: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu bảo tháp nghiền nát ( , ~) Miễn phí
832 Chương 832: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu máu chảy thành sông ( ~) Miễn phí
833 Chương 833: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu một tên cũng không để lại ( , ~) Miễn phí
834 Chương 834: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cổ lộ cuối cùng ( ) Miễn phí
835 Chương 835: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu chúng diệu chi môn ( ~) Miễn phí
836 Chương 836: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu đại nổi giận tài ( ~) Miễn phí
837 Chương 837: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu cực kỳ tàn ác cướp sạch ( ~) Miễn phí
838 Chương 838: Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết Kim Đấu chi uy ( , ~) Miễn phí
839 Chương 839: Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết Cực Lạc lão tổ ( , ) Miễn phí
840 Chương 840: hư hư thực thực Thánh Tiên ( , ~) Miễn phí
841 Chương 841: Cổ Tiên sự nghi ngờ ( , ~) Miễn phí
842 Chương 842: một khô một quang vinh một kỷ nguyên ( ~) Miễn phí
843 Chương 843: Tứ đại côn trùng có hại ( ~) Miễn phí
844 Chương 844: Đàm Tổ Thần Vương ( ~) Miễn phí
845 Chương 845: Cực phẩm cặn bã ( , ~) Miễn phí
846 Chương 846: tính toán không bỏ sót Miễn phí
847 Chương 847: tự mình thái bổ Miễn phí
848 Chương 848: trên bảng đệ nhất ( , ah ~) Miễn phí
849 Chương 849: thu làm môn hạ Miễn phí
850 Chương 850: theo thế gian xoá tên Miễn phí
851 Chương 851: tẩy trừ Thiên Cơ doanh ( , ) Miễn phí
852 Chương 852: tìm kiếm Thiên Đạo ( , ~) Miễn phí
853 Chương 853: nhất vấn đề khó khăn không nhỏ Miễn phí
854 Chương 854: đấu trong Ma Thần Miễn phí
855 Chương 855: Huyền Thiên Ma Thần Miễn phí
856 Chương 856: Thần Vương lại hiện ra Miễn phí
857 Chương 857: Thiên Hậu dã tâm Miễn phí
858 Chương 858: cải tạo Vu Hoang Thế Giới Miễn phí
859 Chương 859: đại nhân vật hàng lâm Miễn phí
860 Chương 860: ta trở lại Miễn phí
861 Chương 861: tự tìm đường chết Miễn phí
862 Chương 862: đuổi tận giết tuyệt Miễn phí
863 Chương 863: Miễn phí
864 Chương 864: dùng thân chứng đạo ( ) Miễn phí
865 Chương 865: Ngọc Hư Phủ Chủ Miễn phí
866 Chương 866: điền Hải Nhãn ( ~) Miễn phí
867 Chương 867: trừ tà bất xâm chính khí ( ~) Miễn phí
868 Chương 868: cực kỳ dạy dỗ Miễn phí
869 Chương 869: hết thảy bắt ( , ~) Miễn phí
870 Chương 870: hung hăng xảo trá Miễn phí
871 Chương 871: địa ngục đạo quả Miễn phí
872 Chương 872: Thần Vương ra tay ( , ~) Miễn phí
873 Chương 873: Thần Vương cuộc chiến ( , ) Miễn phí
875 Chương 875: Tận Thế Kiếp Phá Diệt Kinh Miễn phí
876 Chương 876: chín đế đồ Miễn phí
877 Chương 877: Mạt Nhật Kiếp dư ba (, Miễn phí
878 Chương 878: dã nhân man tổ Miễn phí
879 Chương 879: Hải Nhãn bên trong đích cường giả Miễn phí
880 Chương 880: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu gian thương Miễn phí
881 Chương 881: Thần Cốt Bảo Lũy Miễn phí
882 Chương 882: thoát thân chi đạo , Miễn phí
883 Chương 883: Đạo Môn toàn bộ triển khai Miễn phí
884 Chương 884: một vị khác Thiên Hậu Miễn phí
885 Chương 885: Thanh Vi Chứng Đạo Ấn Miễn phí
886 Chương 886: liều chết đánh cược một lần Miễn phí
887 Chương 887: Hải Nhãn bên trong đích thần thụ Miễn phí
888 Chương 888: khiêu thoát : nhanh nhẹn Hải Nhãn Miễn phí
889 Chương 889: vây công Ngọc Hư phủ Miễn phí
890 Chương 890: thanh quân bên cạnh tru nịnh thần Miễn phí
891 Chương 891: Diệp Húc trở về Miễn phí
892 Chương 892: một mẻ hốt gọn ( quỳ ~) Miễn phí
893 Chương 893: dùng vu nhập đạo ( ~) Miễn phí
894 Chương 894: đại đạo hóa thân ( ) Miễn phí
895 Chương 895: đánh vỡ Thiên Đạo nhảy ra Luân Hồi ( quỳ ~) Miễn phí
896 Chương 896: sau đầu có phản cốt ( ) Miễn phí
897 Chương 897: ám toán Thiên Hậu ( ) Miễn phí
898 Chương 898: đế cung triều hội ( , ~) Miễn phí
899 Chương 899: thần bí lão giả ( bộc phát , ) Miễn phí
900 Chương 900: Ngọc Lâu hài cốt Miễn phí
901 Chương 901: Vô Nhân Vĩnh Sinh Miễn phí
902 Chương 902: mưu sát Thiên Hậu ( , ~) Miễn phí
903 Chương 903: nhục nhã cho ngươi thổ huyết ( , ) Miễn phí
904 Chương 904: trực diện Thần Vương Miễn phí
905 Chương 905: chính diện chống lại Miễn phí
906 Chương 906: có tất cả mưu tính Miễn phí
907 Chương 907: làm loạn chi nguyên ( , đặt mua! ) Miễn phí
908 Chương 908: Thái Hư tới chơi Miễn phí
909 Chương 909: Thiên Đế chuẩn bị ở sau Miễn phí
910 Chương 910: triều hội phía trên Miễn phí
911 Chương 911: nắm quyền Miễn phí
912 Chương 912: đổ máu Thiên Hậu ( , ~~) Miễn phí
913 Chương 913: cùng chủy gặp Miễn phí
914 Chương 914: đánh nát thiên cung Miễn phí
915 Chương 915: mị hoặc chúng sinh Miễn phí
916 Chương 916: thế tội cừu non Miễn phí
917 Chương 917: nhân sâm Bảo Thụ Miễn phí
918 Chương 918: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu thế giới hoa Miễn phí
919 Chương 919: hư danh Miễn phí
920 Chương 920: Đế Quân đuổi giết Miễn phí
921 Chương 921: sát nhập Đại La Thiên Miễn phí
922 Chương 922: trấn áp Đế Quân phân thân Miễn phí
923 Chương 923: Ly Cung Tôn Vương Miễn phí
924 Chương 924: gián đoạn tính điên cuồng Miễn phí
925 Chương 925: rèn luyện đại đạo ( , ! ) Miễn phí
926 Chương 926: Bất Tử sự nghi ngờ ( , ! ) Miễn phí
927 Chương 927: ve sầu thoát xác ( ! ) Miễn phí
928 Chương 928: luyện hóa Đế Quân phân thân ( ! ) Miễn phí
929 Chương 929: Thần Nữ không khống chế được ( , ! ) Miễn phí
930 Chương 930: ác niệm Bạo Tẩu ( , ! ) Miễn phí
931 Chương 931: toàn quân bị diệt Miễn phí
932 Chương 932: Tổ Thần tâm pháp Miễn phí
933 Chương 933: ta đạo Bất Cô Miễn phí
934 Chương 934: tế Thiên Đạo đài Miễn phí
935 Chương 935: Thiên Địa chính thống ( Miễn phí
936 Chương 936: chứng đạo chi tư Miễn phí
937 Chương 937: kéo lê một đạo Ngân Hà Miễn phí
938 Chương 938: Chứng Đạo Chi Môn Miễn phí
939 Chương 939: Bồ Tát tâm địa Miễn phí
940 Chương 940: trăm vạn Ma Thần Miễn phí
941 Chương 941: trực tiếp đánh bại Miễn phí
942 Chương 942: Thanh Đế di họa Miễn phí
943 Chương 943: Sát Đế Thần Quân Miễn phí
944 Chương 944: Hồng Mông màng thai ( , ! ) Miễn phí
945 Chương 945: huyết tẩy Thần triều ( , ! ) Miễn phí
946 Chương 946: Quyển 2: Dùng Võ Nhập Vu kinh thế một kích ( , ! ) Miễn phí
947 Chương 947: chùy giết Diêm Tổ ( ! ) Miễn phí
948 Chương 948: cướp sạch Thần triều Miễn phí
949 Chương 949: ta chứng đạo lúc Miễn phí
950 Chương 950: Ma Thần Hoàng đề nghị ( , ! ) Miễn phí
951 Chương 951: khinh nhờn Thần Minh ( ! ) Miễn phí
952 Chương 952: săn giết Ma Thần Hoàng ( ! ) Miễn phí
954 Chương 954: một địch khó cầu Miễn phí
955 Chương 955: Thiên Đế tam bảo ( bi thúc ! ) Miễn phí
956 Chương 956: cường cường liên thủ ( ~) Miễn phí
957 Chương 957: Thiên Giới cuộc chiến Miễn phí
958 Chương 958: đủ chứng nhận Đế Quân Miễn phí
959 Chương 959: khinh người quá đáng Miễn phí
960 Chương 960: mạnh nhất Đế Binh Miễn phí
961 Chương 961: được làm vua thua làm giặc Miễn phí
962 Chương 962: trọng luyện Địa Tiên giới Miễn phí
963 Chương 963: Lượng Thiên Công Đức Thước Miễn phí
964 Chương 964: Vĩnh Hằng bất động Miễn phí
965 Chương 965: nội tình ra hết Miễn phí
966 Chương 966: chia cắt địa bàn Miễn phí
967 Chương 967: Chu Thiên Thần Vương thần phục Miễn phí
968 Chương 968: nhất thống Chu Thiên Miễn phí
969 Chương 969: ta tâm không bỏ ( ~) Miễn phí
970 Chương 970: giao hữu vô ý Miễn phí
971 Chương 971: Lục Đạo Luân Hồi Miễn phí
972 Chương 972: liên thủ khi dễ ngươi ( ~) Miễn phí
973 Chương 973: ngươi lừa ta gạt Miễn phí
974 Chương 974: độ hóa hữu duyên Miễn phí
975 Chương 975: đá đến cục đá cứng ( ! ) Miễn phí
976 Chương 976: chính mình muốn chết Miễn phí
977 Chương 977: công bình một trận chiến Miễn phí
978 Chương 978: Chứng Đạo Chi Bảo Miễn phí
979 Chương 979: ta đến thử xem Miễn phí
980 Chương 980: đối chiến Chứng Đạo Chi Bảo Miễn phí
981 Chương 981: vô sinh chết già Miễn phí
982 Chương 982: Thiên Hậu tái nhậm chức Miễn phí
983 Chương 983: đùa nghịch lưu manh Miễn phí
984 Chương 984: thất bại trong gang tấc Miễn phí
985 Chương 985: tuyệt đối là âm mưu Miễn phí
986 Chương 986: đến tột cùng là ai Miễn phí
987 Chương 987: Nguyên Thủy cổ lộ Miễn phí
988 Chương 988: thiên binh thiên tướng Miễn phí
989 Chương 989: để cho người khác không đường có thể đi Miễn phí
990 Chương 990: ma ngăn cản giết Phật Miễn phí
991 Chương 991: không ai bì nổi Miễn phí
992 Chương 992: trọng thương ba Đại Đế Quân Miễn phí
993 Chương 993: cưỡng đoạt Chứng Đạo Chi Bảo Miễn phí
994 Chương 994: tam bảo hợp nhất Miễn phí
995 Chương 995: chứng đạo hóa thân Miễn phí
996 Chương 996: ân cần thăm hỏi cha ngươi Miễn phí
997 Chương 997: như ngươi mong muốn Miễn phí
998 Chương 998: chứng được Đế Quân Miễn phí
999 Chương 999: tự chứng nhận Đế Quân Miễn phí
1000 Chương 1000: Ngọc Hư Đế Quân Miễn phí
1001 Chương 1001: rèn luyện Thiên Môn Miễn phí
1002 Chương 1002: Đạo Đức Thiên Quân Miễn phí
1003 Chương 1003: thế tôn hỏi ( ! ) Miễn phí
1004 Chương 1004: Thế Giới Thụ trái cây Miễn phí
1005 Chương 1005: phục sinh mấu chốt Miễn phí
1006 Chương 1006: tháp hạ nghịch giết Miễn phí
1007 Chương 1007: lột bỏ tam hoa Miễn phí
1008 Chương 1008: ba mươi ba tòa Chứng Đạo Chi Bảo Miễn phí
1009 Chương 1009: mạnh nhất đối thủ ( , ! ) Miễn phí
1011 Chương 1011: khi dễ đến trước cửa ( , ! ) Miễn phí
1012 Chương 1012: trùng kích chứng đạo chi cảnh Miễn phí
1013 Chương 1013: lấy đi Đại La Thiên Miễn phí
1014 Chương 1014: Vô Thượng Chí Tôn Miễn phí
1015 Chương 1015: loại thứ tư chứng đạo pháp môn Miễn phí
1016 Chương 1016: sát kiếp hàng lâm Miễn phí
1017 Chương 1017: vô lượng sát kiếp ( ! ) Miễn phí
1018 Chương 1018: lý niệm chi tranh giành ( ! ) Miễn phí
1019 Chương 1019: liên tục bị vũng hố ( ! ) Miễn phí
1020 Chương 1020: bắt trấn áp Miễn phí
1022 Chương 1022: cùng nhau gạt bỏ Miễn phí
1023 Chương 1023: lần lượt búa chi nhân ( ! ) Miễn phí
1024 Chương 1024: quyết chiến Nguyên Thủy Thiên Vương Miễn phí
1025 Chương 1025: Tứ thanh quát tháo Thiên Địa khai Miễn phí
1026 Chương 1026: Chứng đạo Đạo Quân Miễn phí
1027 Chương 1027: Đại cục đã định Miễn phí
1028 Chương 1028: Tâm ngoan thủ lạt Miễn phí
1029 Chương 1029: Cuối cùng tư tâm ( chương cuối! ) Miễn phí
1 Chương 1: Võ Đạo Tiên Thiên Miễn phí
2 Chương 2: Bị xuống làm nô Miễn phí
3 Chương 3: Đan điền biến dị Miễn phí
4 Chương 4: Huynh đệ phản bội Miễn phí
5 Chương 5: Cây non thanh ngọc Miễn phí
6 Chương 6: Chu gia Miễn phí
7 Chương 7: Mặt chấm đất Miễn phí
8 Chương 8: Thăm dò Miễn phí
9 Chương 9: Uy của Vu Sĩ Miễn phí
10 Chương 10: Đột phá bản thân Miễn phí
11 Chương 11: Chưởng đánh ác nô Miễn phí
12 Chương 12: Quy củ của Mã mỗ Miễn phí
13 Chương 13: Ngày hội ở Miêu Cương Miễn phí
14 Chương 14: Tấm khăn bị tổn hại Miễn phí
15 Chương 15: Vu bảo tàn phiến Miễn phí
16 Chương 16: Cướp giữa đường Miễn phí
17 Chương 17: Không dám giết ngươi sao? Miễn phí
18 Chương 18: Thôn phệ vu bảo Miễn phí
ID Tên
ID Comment