Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ

5
3
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Huyết Hồ Điệp
Phụ trách: Contact Person Huyết Hồ Điệp
Phát hành: 2020-04-03 15:35:18
Mới nhất: 2020-10-12 11:55:02 (Chương 49)
Lượt xem: 419 / Bình luận: 8 / Chương: 54 / Điểm đề cử: 0

Tóm tắt: Quá trình đi lên của một bé gái bốn tuổi, từ mồ côi, mất trí nhớ đến khi trở thành một thợ săn hải tặc mạnh mẽ, đạt được sự tán thành và chống lưng của nhiều kẻ mạnh của thế giới này.
p/s: Tác giả vô năng, không biết viết giới thiệu thế nào, thôi thì mọi người cứ đọc đi là biết nhé ^^!!

id Tên Phí
11 Chương 11: Miễn phí
54 Chương 54: Miễn phí
53 Chương 53: Miễn phí
52 Chương 52: Miễn phí
50 Chương 50: Miễn phí
25 Chương 25: Miễn phí
49 Chương 49: Miễn phí
48 Chương 48: Miễn phí
47 Chương 47: Miễn phí
45 Chương 45: Miễn phí
46 Chương 46: Miễn phí
43 Chương 43: Miễn phí
44 Chương 44: Miễn phí
51 Chương 51: Miễn phí
30 Chương 30: Miễn phí
26 Chương 26: Miễn phí
1 Chương 1: Miễn phí
2 Chương 2: Miễn phí
3 Chương 3: Miễn phí
4 Chương 4: Miễn phí
5 Chương 5: Miễn phí
6 Chương 6: Miễn phí
7 Chương 7: Miễn phí
8 Chương 8: Miễn phí
9 Chương 9: Miễn phí
10 Chương 10: Miễn phí
12 Chương 12: Miễn phí
13 Chương 13: Miễn phí
14 Chương 14: Miễn phí
15 Chương 15: Miễn phí
16 Chương 16: Miễn phí
17 Chương 17: Miễn phí
18 Chương 18: Miễn phí
19 Chương 19: Miễn phí
20 Chương 20: Miễn phí
27 Chương 27: Miễn phí
21 Chương 21: Miễn phí
24 Chương 24: Miễn phí
22 Chương 22: Miễn phí
23 Chương 23: Miễn phí
28 Chương 28: Miễn phí
29 Chương 29: Miễn phí
31 Chương 31: Miễn phí
32 Chương 32: Miễn phí
33 Chương 33: Miễn phí
34 Chương 34: Miễn phí
42 Chương 42: Miễn phí
38 Chương 38: Miễn phí
37 Chương 37: Miễn phí
36 Chương 36: Miễn phí
35 Chương 35: Miễn phí
39 Chương 39: Miễn phí
40 Chương 40: Miễn phí
41 Chương 41: Miễn phí
ID Tên
1221
đã thêm 3c
1207
1136
Kaito Kid
2020-04-04 20:30:42
ta tưởng có zổ :|
ID Comment
277
Tặng lão 1 phiếu