Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App

Dữ Lãnh

2
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
Tác giả: Thụy Vong Đích Nguyệt Quang
Phụ trách: Contact Person Junrei_Aozora
Phát hành: 2019-11-16 09:59:38
Mới nhất: 2019-12-18 11:29:57 (Chương 6)
Lượt xem: 78 / Lợi nhuận: 0 / Bình luận: 1 / Chương: 7 / Điểm đề cử: 0

Văn án.

"Chúng ta giống nhau"

"Đều là những kẻ máu lạnh"

"Vậy thì ngươi đã nhàm chán đến mức muốn tàn sát thế giới chưa?"

"Đã từng"

"Đã từng?"

"Bởi vì đã có kẻ kiềm chế ta lại"

"Thật trùng hợp"

"Thay vì nói là trùng hợp, hãy nói đó là..."

"Vận mệnh"

ID Tên
868
2019-11-18 23:23:52
Chấm :))
ID Comment