Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

0
0
(*) Theo dõi để nhận thông báo
VẪN CÒN RAĐô Thị
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Phụ trách: Contact Person anhneond
Phát hành: 2019-11-09 18:41:56
Mới nhất: 2019-11-23 20:21:45 (Chương 8272)
Lượt xem: 0 / Bình luận: 0 / Chương: 8252 / Điểm đề cử: 0

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng ngưu B nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái ngưu X lòe lòe đích nhân sinh...

Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

id Tên Phí
1 Chương 1: Thần kỳ nhiệm vụ Miễn phí
2 Chương 2: Âm mưu Miễn phí
3 Chương 3: Ngươi rất tiền? Miễn phí
4 Chương 4: Ngươi tìm ai? Miễn phí
5 Chương 5: Như thế nào giống tìm đối tượng? Miễn phí
6 Chương 6: Tấm chắn Miễn phí
7 Chương 7: Lâm Dật xử lý phương thức Miễn phí
8 Chương 8: Ngươi như thế nào hồ lộng cha ta ? Miễn phí
9 Chương 9: Uy vũ tướng quân Miễn phí
10 Chương 10: Sưu chủ ý Miễn phí
11 Chương 11: Gián tiếp hôn môi Miễn phí
12 Chương 12: Sơn động kỳ ngộ [ thượng ] Miễn phí
13 Chương 13: Sơn động kỳ ngộ [ hạ ] Miễn phí
14 Chương 14: Hiên Viên ngự long quyết Miễn phí
15 Chương 15: Vệ tinh kênh Miễn phí
16 Chương 16: Bị bắt hiện hành Miễn phí
17 Chương 17: Oan uổng a oan uổng Miễn phí
18 Chương 18: Ăn nha ăn thành thói quen Miễn phí
19 Chương 19: Chờ một chút Miễn phí
20 Chương 20: Chủ nhiệm bím tóc Miễn phí
21 Chương 21: Ra oai phủ đầu Miễn phí
22 Chương 22: Có giỏi theo chúng ta đi một chuyến Miễn phí
23 Chương 23: WC trời mưa Miễn phí
24 Chương 24: Không thuần khiết Miễn phí
25 Chương 25: Tốt nhất tổn hữu Miễn phí
26 Chương 26: Bình dân giáo hoa Miễn phí
27 Chương 27: Cao tam sau giờ ngọ Miễn phí
28 Chương 28: Trần Vũ Thư ca ca Miễn phí
29 Chương 29: Nên đến, đến đây Miễn phí
30 Chương 30: Lấy bạo chế bạo Miễn phí
31 Chương 31: Khắc sâu giáo huấn Miễn phí
32 Chương 32: Chính mình đánh Miễn phí
33 Chương 33: Thần bí ngọc bội Miễn phí
34 Chương 34: Ngân hàng cướp bóc án Miễn phí
35 Chương 35: Ta làm của ngươi con tin Miễn phí
36 Chương 36: Tức chết người biển số xe Miễn phí
37 Chương 37: Ai giết chết ai? Miễn phí
38 Chương 38: Dùng không dùng? Miễn phí
39 Chương 39: Ngươi là đi cửa sau đi? Miễn phí
40 Chương 40: Kế để bụng đầu Miễn phí
41 Chương 41: Trong truyền thuyết...... Miễn phí
42 Chương 42: Cường nga! Miễn phí
43 Chương 43: Không thích hắn Miễn phí
44 Chương 44: Nói cho ngươi cái bí mật Miễn phí
45 Chương 45: Thử Hoa ca Miễn phí
46 Chương 46: Cùng giáo vụ chủ nhiệm rất quen thuộc Miễn phí
47 Chương 47: Tiểu hộ sĩ Quan Hinh Miễn phí
48 Chương 48: Ái muội một khắc Miễn phí
49 Chương 49: Ngày mai lại đến tìm ta Miễn phí
50 Chương 50: Một quả bóng rổ dẫn phát huyết án [ thượng ] Miễn phí
51 Chương 51: Một quả bóng rổ dẫn phát huyết án [ hạ ] Miễn phí
52 Chương 52: Hắc Báo ca Miễn phí
53 Chương 53: Đó là một hồi oanh động đánh nhau [ thượng ] Miễn phí
54 Chương 54: Đó là một hồi oanh động đánh nhau [ trung ] Miễn phí
55 Chương 55: Đó là một hồi oanh động đánh nhau [ hạ ] Miễn phí
56 Chương 56: Hắn là tự vệ! Miễn phí
57 Chương 57: Trần Vũ Thư quang huy lịch sử Miễn phí
58 Chương 58: Cư nhiên là hắn Miễn phí
59 Chương 59: Vọng tưởng chứng Miễn phí
60 Chương 60: Đừng nữa bảo ta ưng Miễn phí
61 Chương 61: Cả đời đều không thể quên con gái Miễn phí
62 Chương 62: Mật đàm Miễn phí
63 Chương 63: Phía sau màn độc thủ Miễn phí
64 Chương 64: Rất nhanh phá hoạch Miễn phí
65 Chương 65: Ngươi là không phải thích hắn Miễn phí
66 Chương 66: Y học viện trưởng Miễn phí
67 Chương 67: Đổi cái lớp? Miễn phí
68 Chương 68: Lời nói hùng hồn Miễn phí
69 Chương 69: Trị liệu kế hoạch Miễn phí
70 Chương 70: Lâm Dật bím tóc Miễn phí
71 Chương 71: Thần bí ngọc bội Miễn phí
72 Chương 72: Bị người bố trí Miễn phí
73 Chương 73: Miễn phí đầu bếp Miễn phí
74 Chương 74: Trong toilet nam nhân Miễn phí
75 Chương 75: Sở Bằng Triển phân tích Miễn phí
76 Chương 76: Thần mã nhiệm vụ Miễn phí
77 Chương 77: Sát khí Miễn phí
78 Chương 78: Quản cùng mặc kệ Miễn phí
79 Chương 79: Sâu xa Miễn phí
80 Chương 80: Chữa thương Miễn phí
81 Chương 81: Đông Quách tiên sinh Miễn phí
82 Chương 82: Rất thảm thiết ! Miễn phí
83 Chương 83: Tứ đại ác thiếu Miễn phí
84 Chương 84: Ngươi đi truy một chút Miễn phí
85 Chương 85: Trước sự thật Miễn phí
86 Chương 86: Lão Tam thủ hạ Miễn phí
87 Chương 87: Ngươi còn không có trả tiền Miễn phí
88 Chương 88: Cho ngươi trang Miễn phí
89 Chương 89: Phát cái gì điên Miễn phí
90 Chương 90: Lấy bài thi hết giận Miễn phí
91 Chương 91: Oanh động thành tích Miễn phí
92 Chương 92: Tựa hồ thật sự quá mức Miễn phí
93 Chương 93: Kỳ quái cảnh trong mơ Miễn phí
94 Chương 94: Tu luyện không gian Miễn phí
95 Chương 95: Cái này đột phá? Miễn phí
96 Chương 96: Theo giúp ta nhóm đi dạo phố Miễn phí
97 Chương 97: Bất tri bất giác thói quen Miễn phí
98 Chương 98: Ta đến đây đi Miễn phí
99 Chương 99: Gặp được người quen Miễn phí
100 Chương 100: Xuất thủ cứu người Miễn phí
101 Chương 101: Tu luyện cũng có thể cứu người Miễn phí
102 Chương 102: Người kỳ quái Miễn phí
103 Chương 103: Tạc cái nấm cùng cống du Miễn phí
104 Chương 104: Tái ngộ Đường Vận Miễn phí
105 Chương 105: Khảm giới cao thủ Miễn phí
106 Chương 106: Ai nói tặng cho ngươi ? Miễn phí
107 Chương 107: Chúng ta đi xem Miễn phí
108 Chương 108: Tìm người điều tra hắn Miễn phí
109 Chương 109: Luyện nữa liền tạc đã chết Miễn phí
110 Chương 110: Gia yến Miễn phí
111 Chương 111: Cảm giác có chút điểm vấn đề Miễn phí
112 Chương 112: Chẳng lẽ là con tư sinh Miễn phí
113 Chương 113: Có sát khí Miễn phí
114 Chương 114: Lo được lo mất Miễn phí
115 Chương 115: Không được hái hoa ngắt cỏ Miễn phí
116 Chương 116: Phiền não Tống Lăng San Miễn phí
117 Chương 117: Trung y ngôi sao sáng Miễn phí
118 Chương 118: Y thuật cao nhân Miễn phí
119 Chương 119: Hối hận vãn hĩ Miễn phí
120 Chương 120: Nhìn xem phương thuốc Miễn phí
121 Chương 121: Lâm Dật là thần y Miễn phí
122 Chương 122: Tốt đẹp vườn trường thời đại Miễn phí
123 Chương 123: Chung gia phụ tử Miễn phí
124 Chương 124: Tìm tới cửa Miễn phí
125 Chương 125: Nàng có chút điểm hổ Miễn phí
126 Chương 126: Hỗ trợ giải vây Miễn phí
127 Chương 127: Đường Vận khóc Miễn phí
128 Chương 128: Thiêu nướng chi chiêu Miễn phí
129 Chương 129: Chặn đường liền đá ngươi Miễn phí
130 Chương 130: Khang Hiểu Ba gia thế Miễn phí
131 Chương 131: Buồn bực Tống Lăng San Miễn phí
132 Chương 132: Đường gia mẹ con Miễn phí
133 Chương 133: Xe công ngẫu ngộ Miễn phí
134 Chương 134: Kinh hoàng thất thố Miễn phí
135 Chương 135: Ai dây dưa ai? Miễn phí
136 Chương 136: Vợ chồng son Miễn phí
137 Chương 137: Nguyên lai là ngươi Miễn phí
138 Chương 138: Trước kia là chiến hữu Miễn phí
139 Chương 139: Khiếp sợ Quan Học Dân Miễn phí
140 Chương 140: Lấy sư lễ gặp Miễn phí
141 Chương 141: Một chút có mộc có Miễn phí
142 Chương 142: Lại đến không Miễn phí
143 Chương 143: Người ta đã tìm tới cửa Miễn phí
144 Chương 144: Theo dõi tiểu gián điệp Miễn phí
145 Chương 145: Cấp lực khuê mật Miễn phí
146 Chương 146: Đệ “Thư tình” Miễn phí
147 Chương 147: Vườn trường tin tức truyền đặc biệt mau Miễn phí
148 Chương 148: Tám phần không diễn Miễn phí
149 Chương 149: Không nghĩ muốn kết quả Miễn phí
150 Chương 150: Tâm tình thật không tốt Miễn phí
151 Chương 151: Ngươi không thể uống Miễn phí
152 Chương 152: Coi ta thật không biết? Miễn phí
153 Chương 153: Tôn Tĩnh Di Miễn phí
154 Chương 154: Tấm chắn hộ chuyên nghiệp Miễn phí
155 Chương 155: Thực âm hiểm Miễn phí
156 Chương 156: Rốt cuộc là loại người nào? Miễn phí
157 Chương 157: Giang dương đại đạo Miễn phí
158 Chương 158: Dựa vào cái gì chúng ta không thể? Miễn phí
159 Chương 159: Mê mang đại tiểu thư Miễn phí
160 Chương 160: Chờ đợi nhân Miễn phí
161 Chương 161: Thực lực phân chia Miễn phí
162 Chương 162: Thực xin lỗi Miễn phí
163 Chương 163: Lâm Dật bàn tay vàng Miễn phí
164 Chương 164: Ai ngốc ai thiên chân? Miễn phí
165 Chương 165: Uy hiếp cùng phản uy hiếp Miễn phí
166 Chương 166: Đưa cái đại lễ Miễn phí
167 Chương 167: Không hay ho hai đại cao thủ Miễn phí
168 Chương 168: Khí phách lộ ra ngoài Miễn phí
169 Chương 169: Thẹn thùng Trần Vũ Thư Miễn phí
170 Chương 170: Cao hứng Đường Vận một nhà Miễn phí
171 Chương 171: Uy hiếp Miễn phí
172 Chương 172: Tọa thật lời đồn Miễn phí
173 Chương 173: Như giả bao hoán Miễn phí
174 Chương 174: Tẩu tử cùng đệ muội Miễn phí
175 Chương 175: Lâm Dật sưu tầm phương thức Miễn phí
176 Chương 176: Cái này bắt đến Miễn phí
177 Chương 177: Công lao là ngươi Miễn phí
178 Chương 178: Oan uổng đã chết Miễn phí
179 Chương 179: Binh thiếu Miễn phí
180 Chương 180: Lo được lo mất tiểu hộ sĩ Miễn phí
181 Chương 181: Trong máy tính bí mật Miễn phí
182 Chương 182: Cảnh tỉnh Miễn phí
183 Chương 183: Chung Phẩm Lượng quỷ kế Miễn phí
184 Chương 184: Trương Nãi Pháo xin giúp đỡ Miễn phí
185 Chương 185: Thu mua lòng người Miễn phí
186 Chương 186: Bán xong rồi thu quán Miễn phí
187 Chương 187: Đường Vận bạn bè Miễn phí
188 Chương 188: Khi dễ người Miễn phí
189 Chương 189: Trực tiếp tạp điệu Miễn phí
190 Chương 190: Yếu ớt tâm linh Miễn phí
191 Chương 191: Càng thêm tích cực Miễn phí
192 Chương 192: Rách nát bằng hộ khu Miễn phí
193 Chương 193: Hé ra ảnh chụp Miễn phí
194 Chương 194: Nhảy lầu cô gái Miễn phí
195 Chương 195: Kinh người tương tự Miễn phí
196 Chương 196: Kích động Khang Hiểu Ba Miễn phí
197 Chương 197: Bi thương chuyện cũ Miễn phí
198 Chương 198: Đường Vận tâm sự Miễn phí
199 Chương 199: Nhặt được tiền bao Miễn phí
200 Chương 200: Tiểu Phân bệnh Miễn phí
201 Chương 201: Gián đoạn bệnh tâm thần Miễn phí
202 Chương 202: Quan Học Dân đệ tử Miễn phí
203 Chương 203: Ai thua phải đi thổ lộ Miễn phí
204 Chương 204: Thực âm hiểm Miễn phí
205 Chương 205: Bi kịch tiểu Thư Miễn phí
206 Chương 206: Ngươi không nói sớm Miễn phí
207 Chương 207: Hắc Báo đào tẩu Miễn phí
208 Chương 208: Đại tiểu thư mang nam nhân về nhà? Miễn phí
209 Chương 209: Giảo hoạt tiểu Thư Miễn phí
210 Chương 210: Đạt thành hiệp nghị Miễn phí
211 Chương 211: Tiểu Thư thổ lộ Miễn phí
212 Chương 212: Nửa đêm quỷ xao cửa sổ Miễn phí
213 Chương 213: Hắc Báo trả thù Miễn phí
214 Chương 214: Đêm khuya mưu đồ bí mật Miễn phí
215 Chương 215: Bệnh viện xảo ngộ Miễn phí
216 Chương 216: Lý giải một chút Miễn phí
217 Chương 217: Phòng bệnh phong ba Miễn phí
218 Chương 218: Có điểm trợn tròn mắt Miễn phí
219 Chương 219: Như thế nào tiến vào như thế nào đi ra ngoài Miễn phí
220 Chương 220: Đưa ngươi trương vé máy bay Miễn phí
221 Chương 221: Tay tiện kết cục Miễn phí
222 Chương 222: Thật sự sợ Miễn phí
223 Chương 223: Trâu gia phụ tử Miễn phí
224 Chương 224: Kỳ quái hành động Miễn phí
225 Chương 225: Ngoạn cái gì đa dạng Miễn phí
226 Chương 226: Lâm Dật lão đại Miễn phí
227 Chương 227: Chờ đợi tin tức Miễn phí
228 Chương 228: Ngươi dám đánh ta Miễn phí
229 Chương 229: Trực tiếp đánh vựng Miễn phí
230 Chương 230: Ngươi sử trá Miễn phí
231 Chương 231: Như thế nào giải quyết Miễn phí
232 Chương 232: Lần đầu tiên làm nũng Miễn phí
233 Chương 233: Tâm trở nên gần Miễn phí
234 Chương 234: Đường mẫu hiểu lầm Miễn phí
235 Chương 235: Đường Vận trò đùa dai Miễn phí
236 Chương 236: Ta tìm Lâm đại đạo Miễn phí
237 Chương 237: Đối phương điều kiện một nửa Miễn phí
238 Chương 238: Đường Vận có ước Miễn phí
239 Chương 239: Thụ ấm hạ cô gái Miễn phí
240 Chương 240: Giáp mặt đánh mặt Miễn phí
241 Chương 241: Ngươi xác định muốn thu một nửa? Miễn phí
242 Chương 242: Xem nhẹ điểm cái gì Miễn phí
243 Chương 243: Quỷ dị điều kiện Miễn phí
244 Chương 244: Chạy đến làm gì? Miễn phí
245 Chương 245: Ngươi phiền toái nhiều lắm Miễn phí
246 Chương 246: Tuyệt hảo chọn người Miễn phí
247 Chương 247: Lên núi học nghệ Miễn phí
248 Chương 248: Khấu ngươi tiền lương Miễn phí
249 Chương 249: Ngươi đầu óc có bệnh? Miễn phí
250 Chương 250: Mưu đồ Miễn phí
251 Chương 251: Làm cho nàng ra ngoài ý muốn Miễn phí
252 Chương 252: Ngã choáng váng Miễn phí
253 Chương 253: Hay là đùa quá hoá thật ? Miễn phí
254 Chương 254: Ai hội thân bại danh liệt Miễn phí
255 Chương 255: Thỉnh cầu trợ giúp Miễn phí
256 Chương 256: Ngươi đổi cái chỗ ngồi đi Miễn phí
257 Chương 257: Thổ lộ xem như bạn trai? Miễn phí
258 Chương 258: Hoài nghi là người bên trong Miễn phí
259 Chương 259: Trang quỷ hù dọa nhân Miễn phí
260 Chương 260: Trần Vũ Thư tróc quỷ [ thượng ] Miễn phí
261 Chương 261: Trần Vũ Thư tróc quỷ [ hạ ] Miễn phí
262 Chương 262: Sở Mộng Dao người theo đuổi Miễn phí
263 Chương 263: Xem ai chết trước Miễn phí
264 Chương 264: Bị ói ra một thân Miễn phí
265 Chương 265: Ấn tượng đổi mới Miễn phí
266 Chương 266: Lại mưu hoa Miễn phí
267 Chương 267: Tĩnh xem này biến Miễn phí
268 Chương 268: Lâm trận đào thoát Miễn phí
269 Chương 269: Hai người cùng nhau khiêu Miễn phí
270 Chương 270: Gặp chuyện không may Miễn phí
271 Chương 271: Giải quyết dễ dàng Miễn phí
272 Chương 272: Trước khi chết Miễn phí
273 Chương 273: Cá mập? Sát ngư! Miễn phí
274 Chương 274: Hạnh phúc cảm giác Miễn phí
275 Chương 275: Lâm Dật cùng người nguyên thủy Miễn phí
276 Chương 276: Dữ nhiều lành ít? Miễn phí
277 Chương 277: Thật sự không chết Miễn phí
278 Chương 278: Tấm chắn ca thực uy vũ Miễn phí
279 Chương 279: Lăng San, đừng náo loạn Miễn phí
280 Chương 280: Là bằng hữu! Miễn phí
281 Chương 281: Trong bụng cá bí mật Miễn phí
282 Chương 282: Ban giám đốc làm khó dễ Miễn phí
283 Chương 283: Ban giám đốc thượng biến cố Miễn phí
284 Chương 284: Ta là cọ xe Miễn phí
285 Chương 285: Khang thần y thọ yến Miễn phí
286 Chương 286: Lượng ca viết huyết thư Miễn phí
287 Chương 287: Ngươi đi ngăn cản hắn Miễn phí
288 Chương 288: Lòng có Linh Tê Miễn phí
289 Chương 289: Ngươi không phải ta cũng không phải Miễn phí
290 Chương 290: Chết cho ngươi xem Miễn phí
291 Chương 291: Có chuyện xảy ra Miễn phí
292 Chương 292: Quan Hinh bị bắt Miễn phí
293 Chương 293: Thân một chút Miễn phí
294 Chương 294: Trong truyền thuyết tam giác luyến Miễn phí
295 Chương 295: Đưa tới đưa đi Miễn phí
296 Chương 296: Buổi tối có ước Miễn phí
297 Chương 297: Quan Hinh tâm tư Miễn phí
298 Chương 298: Quan Học Dân tư tâm Miễn phí
299 Chương 299: Không bằng ăn mì ăn liền? Miễn phí
300 Chương 300: Thập phần khó ăn Miễn phí
301 Chương 301: Hinh Hinh thiên hướng Miễn phí
302 Chương 302: Tài chính khởi động vấn đề Miễn phí
303 Chương 303: Tiểu thần y Miễn phí
304 Chương 304: Này tiểu hài tử có chút điểm đáng ghét Miễn phí
305 Chương 305: Lừa đảo Miễn phí
306 Chương 306: Tan rã trong không vui Miễn phí
307 Chương 307: Sở Bằng Triển khó xử Miễn phí
308 Chương 308: Giao cho ta đi Miễn phí
309 Chương 309: Ngươi vào bằng cách nào Miễn phí
310 Chương 310: Bảo tiêu hiện thân Miễn phí
311 Chương 311: Đòi tiền không muốn sống Miễn phí
312 Chương 312: Dao Dao cáo trạng Miễn phí
313 Chương 313: Đây là việc nhỏ Miễn phí
314 Chương 314: Buồn bực Chung Phẩm Lượng Miễn phí
315 Chương 315: Ngươi như vậy thực không thành ý Miễn phí
316 Chương 316: Tốt nhất chụp đương Miễn phí
317 Chương 317: Ta nghe không hiểu a Miễn phí
318 Chương 318: Trong phút chốc ánh sáng ngọc Miễn phí
319 Chương 319: Thâm tàng bất lộ cao thủ Miễn phí
320 Chương 320: Nói cho ngươi cái tin tức xấu Miễn phí
321 Chương 321: Lại ngộ Vương Tâm Nghiên Miễn phí
322 Chương 322: Tin tức có lầm Miễn phí
323 Chương 323: Mới tới thành nhỏ Miễn phí
324 Chương 324: Khốc khốc cô gái Miễn phí
325 Chương 325: Chờ ngươi mười năm Miễn phí
326 Chương 326: Ngượng ngùng Miễn phí
327 Chương 327: Đụng tới tiểu thâu Miễn phí
328 Chương 328: Như thế nào lại là nàng Miễn phí
329 Chương 329: Lâm Dật tình dùng cái gì kham Miễn phí
330 Chương 330: Tốt nhất không còn gặp Miễn phí
331 Chương 331: Trấn định ứng đối Miễn phí
332 Chương 332: Bình an trở về Miễn phí
333 Chương 333: Ngàn vạn chớ chọc hắn Miễn phí
334 Chương 334: Tân nhậm cổ đông Miễn phí
335 Chương 335: Tình thiên phích lịch tin tức Miễn phí
336 Chương 336: Hy vọng ở trong nháy mắt tan biến Miễn phí
337 Chương 337: Hai con đường có thể tuyển Miễn phí
338 Chương 338: Linh nghiệm Miễn phí
339 Chương 339: Ai cũng không ăn mệt Miễn phí
340 Chương 340: Đường Vận biểu đệ Miễn phí
341 Chương 341: Đường Vận ủy khuất Miễn phí
342 Chương 342: Bị buộc bất đắc dĩ Miễn phí
343 Chương 343: Hạnh phúc phiền não Miễn phí
344 Chương 344: Cám ơn tỷ phu Miễn phí
345 Chương 345: Thuộc loại chính mình hạnh phúc Miễn phí
346 Chương 346: Khách không mời mà đến Miễn phí
347 Chương 347: Hình tượng sập Miễn phí
348 Chương 348: Rốt cuộc ai là của ngươi ca? Miễn phí
349 Chương 349: Đường Vận mời khách Miễn phí
350 Chương 350: Phòng bệnh cùng giải phẫu vấn đề Miễn phí
351 Chương 351: Ngắn ngủi yên tĩnh Miễn phí
352 Chương 352: Nàng thích ngươi? Miễn phí
353 Chương 353: Đại tiểu thư quan tâm Miễn phí
354 Chương 354: An Kiến Văn quỷ kế Miễn phí
355 Chương 355: Tìm kiếm cơ hội Miễn phí
356 Chương 356: Sớm có mục tiêu Miễn phí
357 Chương 357: Cáo mượn oai hùm Lâm Dật Miễn phí
358 Chương 358: Này cũng quá hỏng rồi đi? Miễn phí
359 Chương 359: Bạch bị đánh Miễn phí
360 Chương 360: Quỳ cpu Miễn phí
361 Chương 361: Lâm Dật thọ lễ Miễn phí
362 Chương 362: Lão Đại có biện pháp Miễn phí
363 Chương 363: Thứ tốt mình lưu lại Miễn phí
364 Chương 364: Sư phụ bạn cũ Miễn phí
365 Chương 365: Người nào đều biết Miễn phí
366 Chương 366: Châm phong tương đối Miễn phí
367 Chương 367: Ngươi dám không dám ? Miễn phí
368 Chương 368: Tìm phiền toái tới[/COLOR] Miễn phí
369 Chương 369: Nàng tới làm gì Miễn phí
370 Chương 370: Đánh một cái Miễn phí
371 Chương 371: Lại một tát tai Miễn phí
372 Chương 372: Ăn câm thua thiệt Miễn phí
373 Chương 373: Thứ nhất hợp lý thắng lợi Miễn phí
374 Chương 374: Đáng tiếc là giả Miễn phí
375 Chương 375: Mất mặt! Miễn phí
376 Chương 376: Ta thải ta thải Miễn phí
377 Chương 377: Làm một lần phối hợp diễn Miễn phí
378 Chương 378: Gặp phải một mập mạp Miễn phí
379 Chương 379: Giành rác rưới Miễn phí
380 Chương 380: Ngươi đi nhặt trở lại Miễn phí
381 Chương 381: Rốt cuộc tìm được Miễn phí
382 Chương 382: Ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút Miễn phí
383 Chương 383: Đi xem một chút hiệu quả Miễn phí
384 Chương 384: Ngoài ý muốn đến điện Miễn phí
385 Chương 385: Vương Tâm Nghiên gia sự Miễn phí
386 Chương 386: Trong viện tầm bảo Miễn phí
387 Chương 387: Vậy ngươi hoàn lại xem Miễn phí
388 Chương 388: Trước kia nguyện vọng Miễn phí
389 Chương 389: Đừng quên thu hình lại Miễn phí
390 Chương 390: Không say không về Miễn phí
391 Chương 391: Trực tiếp đổi bạch a Miễn phí
392 Chương 392: Đối với cái chai uống! Miễn phí
393 Chương 393: Ngươi chờ một chút Miễn phí
394 Chương 394: Ngươi nói như thế nào uống Miễn phí
395 Chương 395: Uống hộc máu Miễn phí
396 Chương 396: Ngươi như thế nào lấy oán trả ơn? Miễn phí
397 Chương 397: Giữ lại chính ngươi dùng a Miễn phí
398 Chương 398: Khang Hiểu Ba cha mẹ đích thái độ Miễn phí
399 Chương 399: Thượng thổ hạ tả đích Khang chiếu minh Miễn phí
400 Chương 400: Thật sự có hiệu quả Miễn phí
401 Chương 401: Không phải chủ lưu thiếu nữ Miễn phí
402 Chương 402: Tứ đại thiếu gia chi mạt Miễn phí
403 Chương 403: Ta đến tìm Lâm Dật Miễn phí
404 Chương 404: Cho ngươi nói lung tung Miễn phí
405 Chương 405: Cho ngươi nghĩ kế Miễn phí
406 Chương 406: Ngươi mới có bệnh! Miễn phí
407 Chương 407: Nghẹn mà chết liễu~ Miễn phí
408 Chương 408: WC toalét lại trời mưa liễu~ Miễn phí
409 Chương 409: Ta nhìn ngươi Miễn phí
410 Chương 410: Hoan nghênh không khách khí Miễn phí
411 Chương 411: Ngươi cho ta là tính toán tài tình? Miễn phí
412 Chương 412: Ngươi còn phải tìm Lâm Dật Miễn phí
413 Chương 413: Cải biến sách lược Miễn phí
414 Chương 414: Quỷ dị phân tích báo cáo Miễn phí
415 Chương 415: Khang gia quan hệ thông gia Miễn phí
416 Chương 416: Về Lâm Dật sự tình Miễn phí
417 Chương 417: Gặp trên đường đi tai nạn xe cộ Miễn phí
418 Chương 418: Thật không dám động thủ Miễn phí
419 Chương 419: Cho ngươi cái nhiệm vụ Miễn phí
420 Chương 420: Mai phục chặn đường Miễn phí
421 Chương 421: Không tốn sức chút nào khí Miễn phí
422 Chương 422: Hắn không nói gì Miễn phí
423 Chương 423: Làm thế nào mới tốt Miễn phí
424 Chương 424: Phùng tiếu tiếu muốn trả thù Miễn phí
425 Chương 425: Chúng ta đi bắt cá mập Miễn phí
426 Chương 426: Mua cây chi đi(gì đây) Miễn phí
427 Chương 427: Cướp di động sự kiện Miễn phí
428 Chương 428: Bắt đến vài tiểu thâu Miễn phí
429 Chương 429: Biến thành ngu ngốc Miễn phí
430 Chương 430: Tái biến vài cái Miễn phí
431 Chương 431: Nghiên cứu đột phá tiến triển Miễn phí
432 Chương 432: Tiểu bảo tiêu sao? Miễn phí
433 Chương 433: An Kiến Văn lại đăng môn Miễn phí
434 Chương 434: Năm mươi vạn quá ít Miễn phí
435 Chương 435: Nhẵn nhụi tâm tư Miễn phí
436 Chương 436: Cô đơn Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
437 Chương 437: Trảo cu li Miễn phí
438 Chương 438: Truyền nước biển Miễn phí
439 Chương 439: Thí nghiệm Miễn phí
440 Chương 440: Phùng Tiếu Tiếu quái dị hành động Miễn phí
441 Chương 441: Không hay ho Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
442 Chương 442: Bổ cứu thi thố Miễn phí
443 Chương 443: Thí nghiệm thất bại Miễn phí
444 Chương 444: Khang thần y kế hoạch Miễn phí
445 Chương 445: Lâm Dật sợ ngây người Miễn phí
446 Chương 446: Tống Lăng San một khác mặt Miễn phí
447 Chương 447: Lăn tới đây Miễn phí
448 Chương 448: Thái độ thật không tốt Miễn phí
449 Chương 449: Công ty tìm cách Miễn phí
450 Chương 450: Tự đề cử mình Miễn phí
451 Chương 451: Hơn một tiểu đệ Miễn phí
452 Chương 452: Quan Học Dân nguy cơ cảm Miễn phí
453 Chương 453: Cổ quái Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
454 Chương 454: Ta muốn ăn cá mập Miễn phí
455 Chương 455: Ác mộng bắt đầu Miễn phí
456 Chương 456: Không thể nhịn được nữa Miễn phí
457 Chương 457: Uổng phí khí lực Miễn phí
458 Chương 458: Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Miễn phí
459 Chương 459: Chỗ ngồi bị chiếm Miễn phí
460 Chương 460: Ói ra lại ăn Miễn phí
461 Chương 461: Cá mập đến đây Miễn phí
462 Chương 462: Tiểu Thư đấu cá mập Miễn phí
463 Chương 463: Giả bộ trong chốc lát cá mập? Miễn phí
464 Chương 464: Đây là đánh lửa Miễn phí
465 Chương 465: Thật sự cá mập Miễn phí
466 Chương 466: Lâm Dật xuất thủ Miễn phí
467 Chương 467: Chung Phẩm Lượng tân kế hoạch Miễn phí
468 Chương 468: Phùng Tiếu Tiếu thổ lộ Miễn phí
469 Chương 469: Tiểu Phân đã xảy ra chuyện Miễn phí
470 Chương 470: Tư nhân lãnh địa Miễn phí
471 Chương 471: Tiếp tục đâm xe Miễn phí
472 Chương 472: Phạm tội đội oa điểm Miễn phí
473 Chương 473: Chia tay phí Miễn phí
474 Chương 474: Hiểu lầm ! Miễn phí
475 Chương 475: Cho ngươi giọng Miễn phí
476 Chương 476: Đấu giá hội công việc Miễn phí
477 Chương 477: Hội trả lại cho hắn Miễn phí
478 Chương 478: Khang gia cầu hôn [ thượng ] Miễn phí
479 Chương 479: Khang gia cầu hôn [ hạ ] Miễn phí
480 Chương 480: Biểu đệ lại đăng môn Miễn phí
481 Chương 481: Làm cho ta như thế nào trả? Miễn phí
482 Chương 482: Đưa tiền tới cửa Miễn phí
483 Chương 483: Sợ đến trong khung Miễn phí
484 Chương 484: Thực ngưu Đường mẫu Miễn phí
485 Chương 485: Kể ra ủy khuất Miễn phí
486 Chương 486: Phùng Tiếu Tiếu phụ nữ Miễn phí
487 Chương 487: Đấu giá hội khai mạc Miễn phí
488 Chương 488: Thứ hai trương tàn đồ xuất hiện Miễn phí
489 Chương 489: Trực tiếp thêm một ức Miễn phí
490 Chương 490: Giá trên trời bán đấu giá Miễn phí
491 Chương 491: Vũ gia xuất thủ Miễn phí
492 Chương 492: Cuối cùng cạnh giới Miễn phí
493 Chương 493: Đấu giá hội thượng biến cố Miễn phí
494 Chương 494: Quan thần y y dược công ty Miễn phí
495 Chương 495: Tha hương ngộ cố nhân Miễn phí
496 Chương 496: Giương cung bạt kiếm Miễn phí
497 Chương 497: Hắn là ngươi bạn trai? Miễn phí
498 Chương 498: Chúng ta cũng bán tinh trang bản Miễn phí
499 Chương 499: Phí tổn như vậy thấp Miễn phí
500 Chương 500: Có người theo dõi Miễn phí
501 Chương 501: Còn thặng một ít Miễn phí
502 Chương 502: Ta ba muốn gặp ngươi! Miễn phí
503 Chương 503: Ngô Thần Thiên tính toán Miễn phí
504 Chương 504: Tên rất bá đạo Miễn phí
505 Chương 505: Này cơm không bạch thỉnh Miễn phí
506 Chương 506: Phùng Tiếu Tiếu gọi món ăn Miễn phí
507 Chương 507: Rèn luyện một chút Miễn phí
508 Chương 508: Nếu không ngươi tài trợ ta điểm nhi? Miễn phí
509 Chương 509: Ta muốn đóng gói Miễn phí
510 Chương 510: Tức té xỉu Miễn phí
511 Chương 511: Khang Chiếu Long quỷ tâm tư Miễn phí
512 Chương 512: Vui quá hóa buồn Miễn phí
513 Chương 513: Ngươi đừng nhìn lén Miễn phí
514 Chương 514: Phùng Tiếu Tiếu bệnh phát! Miễn phí
515 Chương 515: Điệu cấp ! Miễn phí
516 Chương 516: Bất hạnh trung vạn hạnh Miễn phí
517 Chương 517: Phùng Tiếu Tiếu mưu ma chước quỷ Miễn phí
518 Chương 518: Thực lực khôi phục Miễn phí
519 Chương 519: Vạn năm xuân mộc hạp Miễn phí
520 Chương 520: Khang gia gia tôn Miễn phí
521 Chương 521: Khang Chiếu Long âm hiểm Miễn phí
522 Chương 522: Thăng cấp thế gia Miễn phí
523 Chương 523: Khang gia con bài chưa lật Miễn phí
524 Chương 524: Lại tới nữa một thần y Miễn phí
525 Chương 525: Khiếp sợ đã chết Miễn phí
526 Chương 526: Giống nhau bán đấu giá phẩm Miễn phí
527 Chương 527: Cố ý hố người Miễn phí
528 Chương 528: Ta có biện pháp Miễn phí
529 Chương 529: Mua đảm đương hoá trang hạp Miễn phí
530 Chương 530: Rốt cuộc ai hố ai Miễn phí
531 Chương 531: Cố định trả tiền Miễn phí
532 Chương 532: Ngươi không bệnh Miễn phí
533 Chương 533: Vũ gia thái độ Miễn phí
534 Chương 534: Không cần Đường Vận Miễn phí
535 Chương 535: Binh thiếu đến đây Miễn phí
536 Chương 536: Chung Phẩm Lượng ở hành động Miễn phí
537 Chương 537: Người cùng ngươi rất giống Miễn phí
538 Chương 538: Ngươi phá hư gia đình hòa thuận Miễn phí
539 Chương 539: Kế hoạch thực thuận lợi Miễn phí
540 Chương 540: Đại phát hiện Miễn phí
541 Chương 541: Di động bên trong bí mật Miễn phí
542 Chương 542: Tới cửa con rể Miễn phí
543 Chương 543: Hai loại khả năng Miễn phí
544 Chương 544: Có điều dựa vào Chung Phẩm Lượng Miễn phí
545 Chương 545: Phúc bá chân chính thực lực Miễn phí
546 Chương 546: Dao Dao tung tích Miễn phí
547 Chương 547: Có chút xấu hổ Miễn phí
548 Chương 548: Giống nhau tinh trang bản Miễn phí
549 Chương 549: Phối phương làm sao đến? Miễn phí
550 Chương 550: Quan Học Dân khinh người quá đáng Miễn phí
551 Chương 551: Ngươi phải bồi thường ta Miễn phí
552 Chương 552: Hẳn là không có việc gì Miễn phí
553 Chương 553: Bình tĩnh xử lý Miễn phí
554 Chương 554: Tri tâm nói Miễn phí
555 Chương 555: Có phải hay không muốn chết Miễn phí
556 Chương 556: Bưu hãn Trần Vũ Thư Miễn phí
557 Chương 557: Giúp các ngươi báo thù Miễn phí
558 Chương 558: Trả thù đến đây Miễn phí
559 Chương 559: Ngươi cho ta nhớ kỹ Miễn phí
560 Chương 560: Khang Hiểu Ba gia phiền toái Miễn phí
561 Chương 561: Cường mua cường bán Miễn phí
562 Chương 562: Ta lão đại là Lâm Dật Miễn phí
563 Chương 563: Đột phá huyền giai cao thủ! Miễn phí
564 Chương 564: Gặp được cái lão đạo Miễn phí
565 Chương 565: Cũng chưa đến đến trường Miễn phí
566 Chương 566: Đạt thành giao dịch Miễn phí
567 Chương 567: Như thế nào đối phó hắn Miễn phí
568 Chương 568: Vấn an Chung Phẩm Lượng Miễn phí
569 Chương 569: Cơ mật đánh cắp kế hoạch Miễn phí
570 Chương 570: Bị chó ăn Miễn phí
571 Chương 571: Khang thần y hơi kém quải điệu Miễn phí
572 Chương 572: Giết một người răn trăm người Miễn phí
573 Chương 573: Giết một người răn trăm người Miễn phí
574 Chương 574: Động tâm tư Miễn phí
575 Chương 575: Đường gia thảm kịch Miễn phí
576 Chương 576: Mặt mày hốc hác Miễn phí
577 Chương 577: Về sau làm sao bây giờ Miễn phí
578 Chương 578: Đường Vận phức tạp tâm tư Miễn phí
579 Chương 579: Gián điệp Thư 007 Miễn phí
580 Chương 580: Làm sáng tỏ hiểu lầm Miễn phí
581 Chương 581: Lâm Dật phẫn nộ Miễn phí
582 Chương 582: Khánh thành nghi thức Miễn phí
583 Chương 583: Ăn miếng trả miếng Miễn phí
584 Chương 584: Lâm Dật bị thương Miễn phí
585 Chương 585: Cái gì thực lực Miễn phí
586 Chương 586: Triệu gia gia chủ Miễn phí
587 Chương 587: Vũ gia cô gái Miễn phí
588 Chương 588: Đại tiểu thư điện thoại Miễn phí
589 Chương 589: Đại tiểu thư cùng Đường Vận Miễn phí
590 Chương 590: Tình yêu bảo vệ chiến Miễn phí
591 Chương 591: Siêu cấp Trần Vũ Thư Miễn phí
592 Chương 592: Ai so với ai khác lớn gan hơn nữa Miễn phí
593 Chương 593: Chiến tranh lại bắt đầu Miễn phí
594 Chương 594: Lâm Dật đau đầu Miễn phí
595 Chương 595: Đại tiểu thư tuyên chiến! Miễn phí
596 Chương 596: Bị thương sau Miễn phí
597 Chương 597: Mất mát đại tiểu thư Miễn phí
598 Chương 598: Đại tiểu thư có tâm sự Miễn phí
599 Chương 599: Không thể đuổi hắn đi Miễn phí
600 Chương 600: Lưu lại hắn vì tiểu Thư Miễn phí
601 Chương 601: Không bình thường Miễn phí
602 Chương 602: Lí Thử Hoa thử Miễn phí
603 Chương 603: Lại bị theo dõi Miễn phí
604 Chương 604: Ngươi không nhìn lầm người? Miễn phí
605 Chương 605: Dược vương phân tích Miễn phí
606 Chương 606: Làm cho hắn thân bại danh liệt Miễn phí
607 Chương 607: Tiếp cận Quan Hinh Miễn phí
608 Chương 608: Khang Chiếu Minh đến gần Miễn phí
609 Chương 609: Ta không biết hắn Miễn phí
610 Chương 610: Cố chủ hảo hung a! Miễn phí
611 Chương 611: No chết tiểu Thư Miễn phí
612 Chương 612: Lần sau nhất định gõ cửa Miễn phí
613 Chương 613: Tiểu Thư muốn chết Miễn phí
614 Chương 614: Dao Dao tỷ muốn ám sát ta Miễn phí
615 Chương 615: Sở lão gia tử Miễn phí
616 Chương 616: Thơ ấu ngoạn bạn Miễn phí
617 Chương 617: Tống Lăng San người theo đuổi Miễn phí
618 Chương 618: Trần Vũ Thư ca ca Miễn phí
619 Chương 619: An Kiến Văn tới cửa Miễn phí
620 Chương 620: Sở Bằng Triển điện thoại Miễn phí
621 Chương 621: Ta có tấm chắn ca Miễn phí
622 Chương 622: Dao Dao tỷ cùng Đường Vận ai xinh đẹp Miễn phí
623 Chương 623: Hiểu lầm khiến cho ô long Miễn phí
624 Chương 624: Khiếp sợ Trần Vũ Thiên Miễn phí
625 Chương 625: Mượn rượu kiêu sầu Miễn phí
626 Chương 626: Nhiều đến mấy bình Miễn phí
627 Chương 627: Mật báo Miễn phí
628 Chương 628: Hướng ngươi báo danh Miễn phí
629 Chương 629: Thể diện mất lớn Miễn phí
630 Chương 630: Mua 1 đưa 1 Miễn phí
631 Chương 631: Lựa chọn mạo hiểm liền bi kịch Miễn phí
632 Chương 632: Thực xin lỗi ác Miễn phí
633 Chương 633: Giống nhau vấn đề Miễn phí
634 Chương 634: Đi hôn tấm chắn ca Miễn phí
635 Chương 635: Tống Lăng San bị bắt Miễn phí
636 Chương 636: Ngươi đem nàng chộp tới ? Miễn phí
637 Chương 637: Cho bọn hắn một cái cảnh cáo 
 Miễn phí
638 Chương 638: Mời ngươi hỗ trợ Miễn phí
639 Chương 639: Đường Vận nguy cơ cảm Miễn phí
640 Chương 640: Chung Phẩm Lượng nhiệm vụ Miễn phí
641 Chương 641: Căn tin đầu độc Miễn phí
642 Chương 642: Thế khó xử Miễn phí
643 Chương 643: Rượu không thành vấn đề đi? Miễn phí
644 Chương 644: Lâm Dật té xỉu Miễn phí
645 Chương 645: Thật sự là trùng hợp Miễn phí
646 Chương 646: Hai cái tin tức tốt Miễn phí
647 Chương 647: Sung sướng Chung Phẩm Lượng một nhà Miễn phí
648 Chương 648: Tống Lăng San phiền toái Miễn phí
649 Chương 649: Trúng độc Tống Lăng San Miễn phí
650 Chương 650: Không có biện pháp giúp ngươi Miễn phí
651 Chương 651: Như vậy cũng có thể đột phá? Miễn phí
652 Chương 652: Trong lòng vị trí Miễn phí
653 Chương 653: Trực tiếp vứt bỏ Miễn phí
654 Chương 654: Gánh vác chịu tội Miễn phí
655 Chương 655: Dao Dao bị tức hôn mê? Miễn phí
656 Chương 656: Không thương tấm chắn ca Miễn phí
657 Chương 657: Nguyên nhân hôn mê? Miễn phí
658 Chương 658: Kịch liệt khắc khẩu Miễn phí
659 Chương 659: Bệnh tình nguy kịch thông tri Miễn phí
660 Chương 660: Muốn cùng Dao Dao tỷ! Miễn phí
661 Chương 661: Quan Học Dân đối thủ Miễn phí
662 Chương 662: Thiên cổ kì độc Miễn phí
663 Chương 663: Xe bay cứu cấp Miễn phí
664 Chương 664: Rốt cuộc cái gì thực lực? Miễn phí
665 Chương 665: Đều có khả năng Miễn phí
666 Chương 666: Một chút liền trị Miễn phí
667 Chương 667: Đường Vận do dự Miễn phí
668 Chương 668: Cứu không được! Miễn phí
669 Chương 669: Có biện pháp Miễn phí
670 Chương 670: Dao Dao tỷ đẹp mắt không Miễn phí
671 Chương 671: Các ngươi đang làm cái gì? Miễn phí
672 Chương 672: Muốn nhịn xuống! Miễn phí
673 Chương 673: Lại trời mưa Miễn phí
674 Chương 674: Độc phương Miễn phí
675 Chương 675: Bi kịch An Kiến Văn Miễn phí
676 Chương 676: Xuất sư bất lợi Miễn phí
677 Chương 677: Bối tâm ca Miễn phí
678 Chương 678: Tin tức tuyên bố hội Miễn phí
679 Chương 679: Lại mập mạp dựa thế Miễn phí
680 Chương 680: Khôi phục tự tin Miễn phí
681 Chương 681: Hạ độc sự tình bại lộ Miễn phí
682 Chương 682: Lừa dối Miễn phí
683 Chương 683: Đầu thú tự thú Miễn phí
684 Chương 684: Gây án động cơ Miễn phí
685 Chương 685: Cảm mạo ca Miễn phí
686 Chương 686: Lại thất bại Miễn phí
687 Chương 687: Phá hư chuyện tốt Miễn phí
688 Chương 688: Bom hẹn giờ Miễn phí
689 Chương 689: Còn chưa có chết Miễn phí
690 Chương 690: Đổi tên được không Miễn phí
691 Chương 691: Che dấu gia tộc Miễn phí
692 Chương 692: Nữ phi tặc Úc Tiểu Khả Miễn phí
693 Chương 693: Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến Miễn phí
694 Chương 694: Tức chết ta ! Miễn phí
695 Chương 695: Giá đặc biệt phòng Miễn phí
696 Chương 696: Vấn an An Kiến Văn Miễn phí
697 Chương 697: Muốn chết xúc động Miễn phí
698 Chương 698: Siêu cấp tin tức tốt Miễn phí
699 Chương 699: Vừa tức hôn mê Miễn phí
700 Chương 700: Nghe lời Tống Lăng San Miễn phí
701 Chương 701: Hội hoài niệm ! Miễn phí
702 Chương 702: Đại tiểu thư nội tâm thế giới Miễn phí
703 Chương 703: Bảo vệ hạnh phúc Miễn phí
704 Chương 704: Có chút ghen tị Miễn phí
705 Chương 705: Chúng ta chính là tình lữ Miễn phí
706 Chương 706: Không thể kết Miễn phí
707 Chương 707: Ta không chuẩn bị đi rồi Miễn phí
708 Chương 708: Còn không có ngoạn đủ Miễn phí
709 Chương 709: Làm cho hắn tự sinh tự diệt Miễn phí
710 Chương 710: Điểm giống nhau Miễn phí
711 Chương 711: Chuyên môn đối phó người xấu Miễn phí
712 Chương 712: Không thể cùng ngươi cả đời Miễn phí
713 Chương 713: Trư đầu óc Miễn phí
714 Chương 714: Không có gì chuyện này? Miễn phí
715 Chương 715: Trị không hết Miễn phí
716 Chương 716: Xin giúp đỡ Dược vương Miễn phí
717 Chương 717: Thần tiên đều cứu không được hắn Miễn phí
718 Chương 718: Làm cho hắn sống không bằng chết Miễn phí
719 Chương 719: Bảo mệnh không thành vấn đề Miễn phí
720 Chương 720: Ép giá lạc thú Miễn phí
721 Chương 721: Lập tức còn có Miễn phí
722 Chương 722: Lại đánh trúng một cái? Miễn phí
723 Chương 723: Có công sự muốn nói Miễn phí
724 Chương 724: Đó là tự nhiên! Miễn phí
725 Chương 725: Làm cho hắn chết tâm Miễn phí
726 Chương 726: Tống Lăng San bạn trai? Miễn phí
727 Chương 727: Trần gia nguy cơ Miễn phí
728 Chương 728: Tình yêu bữa sáng Miễn phí
729 Chương 729: Làm bạn hữu Miễn phí
730 Chương 730: Xấu hổ một màn Miễn phí
731 Chương 731: Dừng xe xung đột Miễn phí
732 Chương 732: Về sau không được như vậy đối ta Miễn phí
733 Chương 733: Nâng giá Miễn phí
734 Chương 734: Ngươi nói ai đâu? Miễn phí
735 Chương 735: Giống nhau giá Miễn phí
736 Chương 736: Thông minh Đường Vận Miễn phí
737 Chương 737: Trúng giải thưởng lớn Miễn phí
738 Chương 738: Nói lỡ miệng Miễn phí
739 Chương 739: Ngân châm trả lại cho ta Miễn phí
740 Chương 740: Đưa về đến đây Miễn phí
741 Chương 741: Các ngươi ở hôn nhẹ? Miễn phí
742 Chương 742: Chụp ảnh chung lưu niệm Miễn phí
743 Chương 743: Ngươi tới cho chúng ta chụp ảnh Miễn phí
744 Chương 744: Chung gia bay lên Miễn phí
745 Chương 745: Thận là ai ? Miễn phí
746 Chương 746: Vợ chồng đại đạo Miễn phí
747 Chương 747: Muốn gặp Lâm Dật Miễn phí
748 Chương 748: Cho ngươi điểm ưu việt Miễn phí
749 Chương 749: Lại đây phiền toái Miễn phí
750 Chương 750: Bi thảm Chung Phẩm Lượng Miễn phí
751 Chương 751: Giải phóng mặt bằng bồi thường khoản Miễn phí
752 Chương 752: Người Vũ gia tới Miễn phí
753 Chương 753: Vì tàn đồ! Miễn phí
754 Chương 754: Này xem như ưu việt? Miễn phí
755 Chương 755: Mất ngủ đại tiểu thư Miễn phí
756 Chương 756: Chúng ta là bằng hữu Miễn phí
757 Chương 757: Biệt thự trung kêu thảm thiết Miễn phí
758 Chương 758: Biệt thự trung khách không mời mà đến Miễn phí
759 Chương 759: Thủ hạ lưu tình! Miễn phí
760 Chương 760: Bi thương đại tiểu thư Miễn phí
761 Chương 761: Thực lực lại tăng lên Miễn phí
762 Chương 762: Hoàng giai cao cẩu Miễn phí
763 Chương 763: Đại tiểu thư tâm ý Miễn phí
764 Chương 764: Đường Vận mất mát Miễn phí
765 Chương 765: Tiếc nuối Trần Vũ Thư Miễn phí
766 Chương 766: Đàm phán Thư Miễn phí
767 Chương 767: Năm trăm vạn chi phiếu Miễn phí
768 Chương 768: Bị động tay chân Miễn phí
769 Chương 769: Mời các ngươi xem diễn Miễn phí
770 Chương 770: Đại hạ lại sụp Miễn phí
771 Chương 771: Tấm chắn ca quá mạnh mẽ Miễn phí
772 Chương 772: So với tiểu Thư còn xấu Miễn phí
773 Chương 773: Úc Tiểu Khả phiền toái Miễn phí
774 Chương 774: Thân ái mau cứu ta Miễn phí
775 Chương 775: Đều tiêu hết Miễn phí
776 Chương 776: Hộ thân thiết giáp công Miễn phí
777 Chương 777: Chúng ta cũng kêu người Miễn phí
778 Chương 778: Chưởng môn sư tỷ Tống Lăng San Miễn phí
779 Chương 779: Úc Tiểu Khả chân thật một mặt Miễn phí
780 Chương 780: Kéo đến đệm lưng Miễn phí
781 Chương 781: Vẫn là lặng lẽ nói đi Miễn phí
782 Chương 782: Ta muốn cử báo Miễn phí
783 Chương 783: Không hay ho a không hay ho Miễn phí
784 Chương 784: Tiểu Khả tỷ tỷ Miễn phí
785 Chương 785: Không những cứu sẽ chết Miễn phí
786 Chương 786: Tiểu Khả bạn trai? Miễn phí
787 Chương 787: Úc Tiểu Khả người sùng bái Miễn phí
788 Chương 788: Khang Chiếu Minh tự tàn Miễn phí
789 Chương 789: Thử Quan Hinh Miễn phí
790 Chương 790: Đăng môn tạ lỗi Miễn phí
791 Chương 791: Bồi thường năm mươi vạn Miễn phí
792 Chương 792: Trước đáp ứng hắn Miễn phí
793 Chương 793: Khang Chiếu Minh chân chính mục đích Miễn phí
794 Chương 794: Trong nhà còn có người Miễn phí
795 Chương 795: Lâm Dật lại tới nữa Miễn phí
796 Chương 796: Khang Chiếu Minh bi kịch Miễn phí
797 Chương 797: Cố ý bị tạp ? Miễn phí
798 Chương 798: Nhà của ta là giả mạo Miễn phí
799 Chương 799: Khẩn trương người Vũ gia Miễn phí
800 Chương 800: Rốt cuộc có hay không Miễn phí
801 Chương 801: Ngầm bực Đường Vận Miễn phí
802 Chương 802: Đường Vận bất an Miễn phí
803 Chương 803: Đàm phán cô nhi viện Miễn phí
804 Chương 804: Bá đạo Binh thiếu Miễn phí
805 Chương 805: Người Vũ gia đến phóng Miễn phí
806 Chương 806: Binh thiếu tố khổ Miễn phí
807 Chương 807: Lâm Dật bối cảnh Miễn phí
808 Chương 808: Vũ gia quyết định Miễn phí
809 Chương 809: Cô nhi viện phiền não Miễn phí
810 Chương 810: Cao Tiểu Phúc tổn hại chiêu Miễn phí
811 Chương 811: Nghịch ngợm Trần Vũ Thư Miễn phí
812 Chương 812: Vừa ăn cướp vừa la làng Miễn phí
813 Chương 813: Đánh lén Lâm Dật Miễn phí
814 Chương 814: Sự thật cùng lý tưởng Miễn phí
815 Chương 815: Hào môn thân phận Miễn phí
816 Chương 816: Đánh đố điều kiện Miễn phí
817 Chương 817: Ba trương kim cương tạp Miễn phí
818 Chương 818: Ngươi có trách cứ quyền lợi Miễn phí
819 Chương 819: Ngươi đi hỏi một chút Miễn phí
820 Chương 820: Nhất định bi kịch Miễn phí
821 Chương 821: Người của Tiêu gia Miễn phí
822 Chương 822: Sở Mộng Dao thân phận Miễn phí
823 Chương 823: Tiêu gia tính Miễn phí
824 Chương 824: Tiêu gia bái phỏng Miễn phí
825 Chương 825: Gây họa tinh Miễn phí
826 Chương 826: Cái này phải đi ? Miễn phí
827 Chương 827: Có phải hay không nói sai rồi Miễn phí
828 Chương 828: Tuấn thiếu tâm tư Miễn phí
829 Chương 829: Động tâm tư Miễn phí
830 Chương 830: Khiêu chiến bi da Miễn phí
831 Chương 831: Sống bi da Miễn phí
832 Chương 832: Nhất phát uy ngươi liền xong đời Miễn phí
833 Chương 833: Đem cầu đánh bay Miễn phí
834 Chương 834: Thiên tài Thư Miễn phí
835 Chương 835: Tuấn thiếu đổi ý Miễn phí
836 Chương 836: Tiểu vũ trụ bùng nổ Miễn phí
837 Chương 837: Chỉ có thể nhận thua Miễn phí
838 Chương 838: Dự ngôn Thư tái hiện Miễn phí
839 Chương 839: Chữa bệnh cùng chế bệnh Miễn phí
840 Chương 840: Như thế nào chữa bệnh? Miễn phí
841 Chương 841: Binh thiếu tân chủ ý Miễn phí
842 Chương 842: Binh thiếu anh minh Miễn phí
843 Chương 843: Chân gia cần y Miễn phí
844 Chương 844: Càng chậm càng phá hư Miễn phí
845 Chương 845: Thỉnh cái người phát ngôn Miễn phí
846 Chương 846: Phiến tử công ty Miễn phí
847 Chương 847: Đại minh tinh quái bệnh Miễn phí
848 Chương 848: An Kiến Văn đổi thận Miễn phí
849 Chương 849: Úc Tiểu Khả buồn bực khả? Miễn phí
850 Chương 850: Khang gia thúc giục Miễn phí
851 Chương 851: Nghĩ đến ý kiến hay Miễn phí
852 Chương 852: Phát tài Úc Tiểu Khả Miễn phí
853 Chương 853: Cầu yêu đại tác chiến Miễn phí
854 Chương 854: Lòng tham cửa hàng bán hoa lão bản Miễn phí
855 Chương 855: Quan Hinh phụ thân Miễn phí
856 Chương 856: Khang Chiếu Minh bái phỏng Miễn phí
857 Chương 857: Quan Hinh có hôn ước?! Miễn phí
858 Chương 858: Không lấy chồng cũng phải gả Miễn phí
859 Chương 859: Cường thế Quan Học Dân Miễn phí
860 Chương 860: Cổng trường gặp nhau Miễn phí
861 Chương 861: Không chỗ không ở Lâm Dật Miễn phí
862 Chương 862: Kỳ quái bữa ăn Miễn phí
863 Chương 863: Lại hố một lần Miễn phí
864 Chương 864: Trị lại bị bệnh Miễn phí
865 Chương 865: Giá họa Lâm Dật Miễn phí
866 Chương 866: Giá có chút điểm thấp Miễn phí
867 Chương 867: Trả thù kế hoạch Miễn phí
868 Chương 868: Kế hoạch tốt lắm Miễn phí
869 Chương 869: Giống nhau như đúc phương thuốc Miễn phí
870 Chương 870: Bọn họ cùng nhau tắm rửa? Miễn phí
871 Chương 871: Ngươi hội thấu thị? Miễn phí
872 Chương 872: Không người tiếp nghe Miễn phí
873 Chương 873: Cư nhiên lông tóc vô thương Miễn phí
874 Chương 874: Đến từ Tống Lăng San tin tức Miễn phí
875 Chương 875: Phúc bá thương thế Miễn phí
876 Chương 876: Mục tiêu nhân vật Miễn phí
877 Chương 877: Bọn cướp yêu cầu Miễn phí
878 Chương 878: Tái thêm năm ngàn vạn Miễn phí
879 Chương 879: Thèm nhỏ dãi đã lâu Miễn phí
880 Chương 880: Xem như ngươi lợi hại Miễn phí
881 Chương 881: Thành công lừa gạt Miễn phí
882 Chương 882: Lâm Dật vay tiền Miễn phí
883 Chương 883: Thay đổi chủ ý bọn cướp Miễn phí
884 Chương 884: Phân công nhau hành động Miễn phí
885 Chương 885: Thình lình xảy ra biến cố Miễn phí
886 Chương 886: Uy vũ tướng quân uy vũ Miễn phí
887 Chương 887: Đối thủ của ngươi là ta Miễn phí
888 Chương 888: Tiến thối lưỡng nan Miễn phí
889 Chương 889: Cư nhiên trúng độc Miễn phí
890 Chương 890: Học được chiếu cố chính mình Miễn phí
891 Chương 891: Năng lượng bom Miễn phí
892 Chương 892: Nước trái cây được không? Miễn phí
893 Chương 893: Bằng không liền chịu thiệt Miễn phí
894 Chương 894: Dao Dao tỷ thật cường đại Miễn phí
895 Chương 895: Không cam lòng! Miễn phí
896 Chương 896: Nhân sinh tràn ngập kỳ ngộ Miễn phí
897 Chương 897: Gian nan lộ trình Miễn phí
898 Chương 898: Ai đúng ai sai Miễn phí
899 Chương 899: Đại tiểu thư chiếm tiện nghi? Miễn phí
900 Chương 900: Quạ đen miệng Miễn phí
901 Chương 901: Lâm Dật thích nữ sinh Miễn phí
902 Chương 902: Rốt cục tỉnh lại Miễn phí
903 Chương 903: Trở về tị nạn Miễn phí
904 Chương 904: Cùng đại tiểu thư ngả bài Miễn phí
905 Chương 905: Lâm Dật chào từ giã! Miễn phí
906 Chương 906: Hôn nhân đại sự Miễn phí
907 Chương 907: Ta đâu ta đâu? Miễn phí
908 Chương 908: Dược vương hoài nghi Miễn phí
909 Chương 909: Lâm Dật cuối cùng quyết định Miễn phí
910 Chương 910: Chuyện trọng yếu cùng ngươi nói Miễn phí
911 Chương 911: Ta nguyện ý! Miễn phí
912 Chương 912: Là ngẫu nhiên vẫn là dự mưu? Miễn phí
913 Chương 913: Tâm ý của nàng Miễn phí
914 Chương 914: Có thù báo thù Miễn phí
915 Chương 915: Thật sự không bỏ xuống được! Miễn phí
916 Chương 916: Sở Bằng Triển giữ lại điều kiện Miễn phí
917 Chương 917: Chưa bao giờ thích hắn Miễn phí
918 Chương 918: Rục rịch khắp nơi thế lực Miễn phí
919 Chương 919: Tiêu gia động thủ Miễn phí
920 Chương 920: Kiêu ngạo khởi binh vấn tội Miễn phí
921 Chương 921: Siêu cấp sư tử mở rộng miệng Miễn phí
922 Chương 922: Đây là của ngươi giúp đỡ? Miễn phí
923 Chương 923: Binh thiếu động tâm Miễn phí
924 Chương 924: Phân một ly canh Miễn phí
925 Chương 925: Vũ gia động tĩnh Miễn phí
926 Chương 926: Từng bước bức đến Miễn phí
927 Chương 927: Đi lên công đạo Miễn phí
928 Chương 928: Quan Học Dân đề nghị Miễn phí
929 Chương 929: Lại là khách không mời mà đến! Miễn phí
930 Chương 930: Chính là khi ngươi ! Miễn phí
931 Chương 931: Thận lại hỏng rồi Miễn phí
932 Chương 932: Quá âm tổn ! Miễn phí
933 Chương 933: Vẫn đang là khách không mời mà đến Miễn phí
934 Chương 934: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Miễn phí
935 Chương 935: Khắp nơi thế lực hội Tùng Sơn Miễn phí
936 Chương 936: Khẩn cầu cùng cự tuyệt Miễn phí
937 Chương 937: Sở lão gia tử thái độ Miễn phí
938 Chương 938: Thiên hạ không có không tán buổi tiệc Miễn phí
939 Chương 939: Kinh mạch chữa trị! Miễn phí
940 Chương 940: Đồng môn sư cẩu Miễn phí
941 Chương 941: Kinh hãi Lâm Dật Miễn phí
942 Chương 942: Cùng nhau đào vong Miễn phí
943 Chương 943: Lượng thân mà tạo Miễn phí
944 Chương 944: Nhất định phải lưu lại! Miễn phí
945 Chương 945: Cho ta một trăm ức! Miễn phí
946 Chương 946: Khôi phục! Đột phá! Miễn phí
947 Chương 947: Hai lựa chọn song lần hoàn trả! Miễn phí
948 Chương 948: Bị cẩu chụp chết Miễn phí
949 Chương 949: Kinh hãi Vũ gia Miễn phí
950 Chương 950: Lại tới nữa một cái Miễn phí
951 Chương 951: Không cần trang Miễn phí
952 Chương 952: Quỷ dị một màn Miễn phí
953 Chương 953: Nhân vật chuyển hoán Miễn phí
954 Chương 954: An Kiến Văn ám chỉ Miễn phí
955 Chương 955: Đành phải xuống tay trước Miễn phí
956 Chương 956: Ai cùng ngươi nói ? Miễn phí
957 Chương 957: Tiện nghi ngươi Miễn phí
958 Chương 958: Đối xe lăn thề Miễn phí
959 Chương 959: Không dùng được Miễn phí
960 Chương 960: Các nhà phiền não Miễn phí
961 Chương 961: So với ngươi còn ngoan Miễn phí
962 Chương 962: Lưu gia tài nữ Miễn phí
963 Chương 963: Cùng tình địch làm bằng hữu? Miễn phí
964 Chương 964: Có mượn có trả Miễn phí
965 Chương 965: Ngươi là người Tôn gia? Miễn phí
966 Chương 966: Điên cuồng ý niệm trong đầu Miễn phí
967 Chương 967: Chế tạo địa giai cao thủ Miễn phí
968 Chương 968: Nói lỡ miệng Miễn phí
969 Chương 969: Phùng phụ tìm Lâm Dật Miễn phí
970 Chương 970: Tiếu Tiếu có ước Miễn phí
971 Chương 971: Ăn một chén mỳ Miễn phí
972 Chương 972: Thời gian không nhiều lắm Miễn phí
973 Chương 973: Phùng Tiếu Tiếu chủ ý Miễn phí
974 Chương 974: Nghiến răng nghiến lợi! Miễn phí
975 Chương 975: Thế nào đều được Miễn phí
976 Chương 976: Thần y ca ca Miễn phí
977 Chương 977: Ta sẽ không đổi ý Miễn phí
978 Chương 978: Cái gì thần y? Miễn phí
979 Chương 979: Ta ba ba vừa muốn gặp ngươi Miễn phí
980 Chương 980: Ngươi xem cái gì? Miễn phí
981 Chương 981: Ngươi hiểu lầm ! Miễn phí
982 Chương 982: Trên đường ngẫu ngộ Miễn phí
983 Chương 983: Gặp phụ huynh! Miễn phí
984 Chương 984: Nàng sắp chết? Miễn phí
985 Chương 985: Phùng Thiên Long thỉnh cầu Miễn phí
986 Chương 986: Đường Vận quyết định! Miễn phí
987 Chương 987: Ta để ý cái gì? Miễn phí
988 Chương 988: Song thắng cục diện? Miễn phí
989 Chương 989: Có hay không hối hận? Miễn phí
990 Chương 990: Vũ gia đối thoại Miễn phí
991 Chương 991: Ngươi ghen tị? Miễn phí
992 Chương 992: Tân chuyển giáo sinh Miễn phí
993 Chương 993: Ca xướng trận đấu Miễn phí
994 Chương 994: Trải qua chứng thực Miễn phí
995 Chương 995: Châm chọc đối râu Miễn phí
996 Chương 996: Ngang tay ! Miễn phí
997 Chương 997: Bị tiểu Thư mang hỏng rồi Miễn phí
998 Chương 998: Ân cần Tạ Vũ Phong Miễn phí
999 Chương 999: Nghĩ sai rồi Miễn phí
1000 Chương 1000: Không mưu mà hợp! Miễn phí
1001 Chương 1001: Tạm thời liên thủ Miễn phí
1002 Chương 1002: Không trang hiểu được Miễn phí
1003 Chương 1003: Nghẹn khuất Tạ Vũ Phong Miễn phí
1004 Chương 1004: Hợp tác khoái trá! Miễn phí
1005 Chương 1005: Địa hạ quyền tràng [ thượng ] Miễn phí
1006 Chương 1006: Địa hạ quyền tràng [ hạ ] Miễn phí
1007 Chương 1007: Đã được thưởng thức Miễn phí
1008 Chương 1008: Lấy kì thưởng cho Miễn phí
1009 Chương 1009: Có một chút động tâm Miễn phí
1010 Chương 1010: Luyến ái cảm giác Miễn phí
1011 Chương 1011: Vẫn là thích ngốc hồ hồ Miễn phí
1012 Chương 1012: Có chút chờ không kịp Miễn phí
1013 Chương 1013: Cao thủ tạo ra kế hoạch Miễn phí
1014 Chương 1014: Trăm tư không thể này giải Miễn phí
1015 Chương 1015: Tình lý bên trong Miễn phí
1016 Chương 1016: Bất đắc dĩ kết quả Miễn phí
1017 Chương 1017: Tiêu lão giải thích Miễn phí
1018 Chương 1018: Khang gia đối với Tiêu gia thái độ Miễn phí
1019 Chương 1019: Trí nhớ không tốt Miễn phí
1021 Chương 1021: Hách nhất đại khiêu Miễn phí
1022 Chương 1022: Tạ Vũ Phong tính Miễn phí
1023 Chương 1023: Ai sợ ai a Miễn phí
1024 Chương 1024: Quyết nhất tử chiến Miễn phí
1025 Chương 1025: Thành công phản kích Miễn phí
1026 Chương 1026: Chỉnh cổ hai người tổ ở hành động Miễn phí
1027 Chương 1027: Bi kịch lại đã xảy ra Miễn phí
1028 Chương 1028: Phùng Tiếu Tiếu nguyện vọng Miễn phí
1029 Chương 1029: Kinh thế hãi tục nguyện vọng Miễn phí
1030 Chương 1030: Hoàn thành nguyện vọng! Miễn phí
1031 Chương 1031: Nhị Cẩu Đản là ai? Miễn phí
1032 Chương 1032: Đại lực sĩ Nhị Cẩu Đản Miễn phí
1033 Chương 1033: Làm Phùng Tiếu Tiếu khuê mật Miễn phí
1034 Chương 1034: Quỷ dị án kiện Miễn phí
1035 Chương 1035: Ta nghĩ ngươi Miễn phí
1036 Chương 1036: Giúp ta thăng cấp! Miễn phí
1037 Chương 1037: Địa hạ quyền tràng âm mưu Miễn phí
1038 Chương 1038: Dược hiệu không nhạy Miễn phí
1039 Chương 1039: Lí quyền sư muốn cướp người Miễn phí
1040 Chương 1040: Ngô Thần Thiên trở về Miễn phí
1041 Chương 1041: Tôn Tĩnh Di chân thật một mặt Miễn phí
1042 Chương 1042: Ngươi thực đáng yêu Miễn phí
1043 Chương 1043: Tình yêu điểm tâm Miễn phí
1044 Chương 1044: Ngô Thần Thiên cho mời Miễn phí
1045 Chương 1045: Xe bị tạp Miễn phí
1046 Chương 1046: Lại đây vừa đúng Miễn phí
1047 Chương 1047: Còn phải ẩn nhẫn! Miễn phí
1048 Chương 1048: Bạn gái sùng bái người khác Miễn phí
1049 Chương 1049: Phùng Tiếu Tiếu chân thật mục đích Miễn phí
1050 Chương 1050: Tiến hành theo chất lượng hố người Miễn phí
1051 Chương 1051: Tiếp tục hố người Miễn phí
1052 Chương 1052: Phí phạm năm trăm vạn Miễn phí
1053 Chương 1053: Công nhiên thừa nhận thân phận Miễn phí
1054 Chương 1054: Buồn bực đã chết Miễn phí
1055 Chương 1055: Càng ngày càng hiếu kì Miễn phí
1056 Chương 1056: Thời gian không nhiều lắm Miễn phí
1057 Chương 1057: Lâm Dật thực lực Miễn phí
1058 Chương 1058: Lão Vu bị lừa Miễn phí
1059 Chương 1059: Câu cá mắc câu Miễn phí
1061 Chương 1061: Hoàn toàn thua Miễn phí
1062 Chương 1062: Hưng phấn Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
1063 Chương 1063: Địa hạ đua xe tràng Miễn phí
1064 Chương 1064: Khả nghi đối thủ Miễn phí
1065 Chương 1065: Lợi hại phương thức Miễn phí
1066 Chương 1066: Nhằm vào Phùng Tiếu Tiếu âm mưu Miễn phí
1067 Chương 1067: Lâm Dật hoài nghi Miễn phí
1068 Chương 1068: Đưa vào chỗ chết! Miễn phí
1069 Chương 1069: Trầm trọng hứa hẹn Miễn phí
1070 Chương 1070: Ngươi không phải đã chết sao? Miễn phí
1071 Chương 1071: Hận thấu xương Miễn phí
1072 Chương 1072: Ngươi cùng ta ba ba nhận thức? Miễn phí
1073 Chương 1073: Hối hận Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
1074 Chương 1074: Biến đáng yêu Miễn phí
1075 Chương 1075: Tống gia nguy cơ Miễn phí
1076 Chương 1076: Hiểu lầm Miễn phí
1077 Chương 1077: Bị sợ hãi Miễn phí
1078 Chương 1078: Ngươi hiểu sai Miễn phí
1079 Chương 1079: Thực lực nhanh chóng tăng lên Miễn phí
1080 Chương 1080: Hoàng giai hậu kỳ? Huyền giai? Miễn phí
1081 Chương 1081: Lâm Dật lãnh đạm Miễn phí
1082 Chương 1082: Mất mát cùng rối rắm Miễn phí
1083 Chương 1083: Tống Lăng San kén vợ kén chồng tiêu chuẩn Miễn phí
1084 Chương 1084: Vũ gia nghĩ cách Miễn phí
1085 Chương 1085: Vũ tống đám hỏi Miễn phí
1086 Chương 1086: Đảo qua vẻ lo lắng Tạ Vũ Phong Miễn phí
1087 Chương 1087: Cùng đi lữ hành Miễn phí
1088 Chương 1088: Nguy cơ thật mạnh Sở gia Miễn phí
1089 Chương 1089: Vừa vào cửa cung thâm giống như biển Miễn phí
1090 Chương 1090: Lên núi thăm Miễn phí
1091 Chương 1091: Ngươi bị hố Miễn phí
1092 Chương 1092: Không thể không thận trọng Miễn phí
1093 Chương 1093: Ép trả nợ tới cửa Miễn phí
1094 Chương 1094: Tính ngươi có chỉ số thông minh Miễn phí
1095 Chương 1095: Nhị Cẩu Đản bí mật Miễn phí
1096 Chương 1096: Hỏi ngươi bạn trai Miễn phí
1097 Chương 1097: Bì gia người tới Miễn phí
1098 Chương 1098: Tội sống khó thoát khỏi Miễn phí
1099 Chương 1099: Hợp tác quan hệ Miễn phí
1100 Chương 1100: Quật khởi Tiêu gia Miễn phí
1101 Chương 1101: Có người đắc ý có người sầu Miễn phí
1102 Chương 1102: Trần gia hôn ước Miễn phí
1103 Chương 1103: Một bước hiểm kì Miễn phí
1104 Chương 1104: Khang gia cũng nóng nảy Miễn phí
1105 Chương 1105: Bì gia cao thủ Miễn phí
1106 Chương 1106: Nguyên nói hoàn trả Miễn phí
1107 Chương 1107: Nhị Cẩu Đản đến đây Miễn phí
1108 Chương 1108: Cô nhi viện báo nguy Miễn phí
1109 Chương 1109: Tiền thuốc men Miễn phí
1110 Chương 1110: Ăn bá vương cơm? Miễn phí
1111 Chương 1111: Ngươi khóc cái gì? Miễn phí
1112 Chương 1112: Nhị Cẩu Đản quyền đánh Lí quyền sư [ thượng ] Miễn phí
1113 Chương 1113: Nhị Cẩu Đản quyền đánh Lí quyền sư [ hạ ] Miễn phí
1114 Chương 1114: Vu Nhân ý tưởng Miễn phí
1115 Chương 1115: Hắn là gieo gió gặt bão Miễn phí
1116 Chương 1116: T001 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 1 Miễn phí
1117 Chương 1117: T002 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 2 Miễn phí
1118 Chương 1118: T003 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 3 Miễn phí
1119 Chương 1119: T004 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 4 Miễn phí
1120 Chương 1120: T005 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 5 Miễn phí
1121 Chương 1121: T006 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 6 Miễn phí
1122 Chương 1122: T007 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 7 Miễn phí
1123 Chương 1123: T008 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 8 Miễn phí
1124 Chương 1124: T009 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 9 Miễn phí
1125 Chương 1125: T010 lễ tình nhân đặc biệt thiên chi tiểu Ngưng thiên 10 Miễn phí
1126 Chương 1126: Cam đoan làm thỏa đáng Miễn phí
1127 Chương 1127: Ngươi có tật xấu sao? Miễn phí
1128 Chương 1128: Không có phương tiện cho ngươi đi Miễn phí
1129 Chương 1129: Cẩu Đản gia gia Miễn phí
1130 Chương 1130: Tân phẩm tuyên bố hội Miễn phí
1131 Chương 1131: Lại đây quấy rối Miễn phí
1132 Chương 1132: Hiện trường bị thương Miễn phí
1133 Chương 1133: Cứ như vậy cấp đi? Miễn phí
1134 Chương 1134: Bị chỉnh cổ Tàn Lang Miễn phí
1135 Chương 1135: Ngẫm lại liền dọa người Miễn phí
1136 Chương 1136: Đường Vận tự ti Miễn phí
1137 Chương 1137: Sẽ không cho ngươi chịu thiệt Miễn phí
1138 Chương 1138: Ta ở phía sau màn Miễn phí
1139 Chương 1139: Ngượng ngùng Miễn phí
1140 Chương 1140: Khiêm tốn thỉnh giáo Miễn phí
1141 Chương 1141: Xe quát lậu Miễn phí
1142 Chương 1142: Ngụy trang Thư Miễn phí
1143 Chương 1143: Chúng ta muốn ăn hải sản! Miễn phí
1144 Chương 1144: Là ngươi chính mình đi Miễn phí
1145 Chương 1145: Phùng Tiếu Tiếu hiểu lầm Miễn phí
1146 Chương 1146: Lâm Dật tâm sự Miễn phí
1147 Chương 1147: Kế hoạch bắt đầu Miễn phí
1148 Chương 1148: Ai dọa ai? Miễn phí
1149 Chương 1149: Nơi nơi đều có quỷ Miễn phí
1150 Chương 1150: Trong lúc vô ý phối hợp Miễn phí
1151 Chương 1151: Là vẫn là không phải Miễn phí
1152 Chương 1152: Thật sâu khắc Miễn phí
1153 Chương 1153: Vạn năng Thư Miễn phí
1154 Chương 1154: An Kiến Văn bi thảm chuyện cũ Miễn phí
1155 Chương 1155: Lại muốn ăn thịt cá mập Miễn phí
1156 Chương 1156: Lâm Dật thất thố Miễn phí
1157 Chương 1157: Nói cho ngươi cái bí mật Miễn phí
1158 Chương 1158: Ngươi như thế nào không nói sớm Miễn phí
1159 Chương 1159: Ngươi là người dũng cảm Miễn phí
1160 Chương 1160: Rất tình yêu Miễn phí
1161 Chương 1161: Một chút cũng không lưu Miễn phí
1162 Chương 1162: Lại thấy Tạ Vũ Phong Miễn phí
1163 Chương 1163: Xung đột cùng giáo huấn Miễn phí
1164 Chương 1164: Đều ở che dấu! Miễn phí
1165 Chương 1165: Ngốc vẫn là thiên tài? Miễn phí
1166 Chương 1166: Trái ngược Miễn phí
1167 Chương 1167: Vị hôn thê là ai? Miễn phí
1168 Chương 1168: Tống Lăng San cự tuyệt Miễn phí
1169 Chương 1169: Lại đột phá? Miễn phí
1170 Chương 1170: Kiêu ngạo Cẩu Hộ Lệ [ thượng ] Miễn phí
1171 Chương 1171: Kiêu ngạo Cẩu Hộ Lệ [ hạ ] Miễn phí
1172 Chương 1172: Xảy ra chuyện ! Miễn phí
1173 Chương 1173: Lão đại có biện pháp Miễn phí
1174 Chương 1174: Biểu diễn xiếc thú Miễn phí
1175 Chương 1175: Bị đuổi trèo cây Miễn phí
1176 Chương 1176: Ngoài ý muốn điện thoại Miễn phí
1177 Chương 1177: Còn muốn thăng cấp? Miễn phí
1178 Chương 1178: Không nghĩ cùng đi Miễn phí
1179 Chương 1179: Cái này nói lỡ miệng Miễn phí
1180 Chương 1180: Ta tìm hắn nói chuyện Miễn phí
1181 Chương 1181: Khang gia chấn kinh Miễn phí
1182 Chương 1182: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Miễn phí
1183 Chương 1183: Đều tiêu chảy Miễn phí
1184 Chương 1184: Ngây ra như phỗng Cẩu Hộ Lệ Miễn phí
1185 Chương 1185: Tìm tới cửa đi thảo cách nói Miễn phí
1186 Chương 1186: Bì gia cao thủ ra tay Miễn phí
1187 Chương 1187: Hiểu lầm bi kịch Miễn phí
1188 Chương 1188: Tiêu gia họa thủy đông dẫn Miễn phí
1189 Chương 1189: Nhị Cẩu Đản cùng Trần Vũ Thư Miễn phí
1190 Chương 1190: Mau gọi hắn đến Miễn phí
1191 Chương 1191: Ngươi nhận thức hắn? Miễn phí
1192 Chương 1192: Nữ phiến tử tới cửa Miễn phí
1193 Chương 1193: Vừa muốn vay tiền Miễn phí
1194 Chương 1194: Huynh đệ tâm sự Miễn phí
1195 Chương 1195: Cũng cho ta một cái Miễn phí
1196 Chương 1196: Có cái đại mua bán Miễn phí
1197 Chương 1197: Hiểu lầm tin tức giả Miễn phí
1198 Chương 1198: Lại tìm tới cửa Miễn phí
1199 Chương 1199: Tiêu Bản suy đoán Miễn phí
1200 Chương 1200: Thương thế khác nhau Miễn phí
1201 Chương 1201: Trị! Miễn phí
1202 Chương 1202: Kích động Khang Hiểu Ba Miễn phí
1203 Chương 1203: Có nhất định thực lực Miễn phí
1204 Chương 1204: Phân tán lực chú ý Miễn phí
1205 Chương 1205: Phùng Tiếu Tiếu lại té xỉu Miễn phí
1206 Chương 1206: Rất là cổ quái Miễn phí
1207 Chương 1207: Không có gì biện pháp Miễn phí
1208 Chương 1208: Âm hàn khí Miễn phí
1209 Chương 1209: Biện pháp đều đi không thông Miễn phí
1210 Chương 1210: Xem nhẹ cái gì Miễn phí
1211 Chương 1211: Ngươi là không phải biết cái gì Miễn phí
1212 Chương 1212: Không trách ta đi? Miễn phí
1213 Chương 1213: Không thể không buông tha cho Miễn phí
1214 Chương 1214: Ai ngủ sô pha Miễn phí
1215 Chương 1215: Ngươi tưởng không tin ta Miễn phí
1216 Chương 1216: Nhị Cẩu Đản thổ lộ Miễn phí
1217 Chương 1217: Thiên đại chỗ tốt Miễn phí
1218 Chương 1218: Rốt cục đột phá Miễn phí
1219 Chương 1219: Trữ vật ngọc bội Miễn phí
1220 Chương 1220: Phùng Tiếu Tiếu cuối cùng nguyện vọng Miễn phí
1221 Chương 1221: Khang gia tân thử Miễn phí
1222 Chương 1222: Trần Vũ Thư vu hãm Miễn phí
1223 Chương 1223: Không thể tùy tiện dự ngôn Miễn phí
1224 Chương 1224: Tạ Vũ Phong bái phỏng Miễn phí
1225 Chương 1225: Tống Lăng Nhuy Miễn phí
1226 Chương 1226: Tỷ phu Miễn phí
1227 Chương 1227: Bắt cóc Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
1228 Chương 1228: Bắt cóc mục đích Miễn phí
1229 Chương 1229: Dù sao ta sống không lâu Miễn phí
1230 Chương 1230: Cò kè mặc cả Miễn phí
1231 Chương 1231: Tống Lăng San tiểu tâm tư Miễn phí
1232 Chương 1232: Làm cho ta đi! Miễn phí
1233 Chương 1233: Xuất sư bất lợi Miễn phí
1234 Chương 1234: Đến đây cũng đừng đi Miễn phí
1235 Chương 1235: Ngươi tự sát! Miễn phí
1236 Chương 1236: Bất lực Miễn phí
1237 Chương 1237: Tính toán không bỏ sót cũng là thua Miễn phí
1238 Chương 1238: Giải trừ nguy hiểm Miễn phí
1239 Chương 1239: Lâm Dật đề nghị Miễn phí
1240 Chương 1240: Đường phùng trò chuyện Miễn phí
1241 Chương 1241: Trước tiên thả ra tin tức Miễn phí
1242 Chương 1242: Dự ngôn Thư lại dự ngôn Miễn phí
1243 Chương 1243: Tân Tùng Sơn tứ thiếu Miễn phí
1244 Chương 1244: Ra tay cảnh cáo Miễn phí
1245 Chương 1245: Đinh hiệu trưởng cho mời Miễn phí
1246 Chương 1246: Đại minh tinh tìm y Miễn phí
1247 Chương 1247: Thuốc đến bệnh trừ Miễn phí
1248 Chương 1248: Triệu Kì Binh uy hiếp Miễn phí
1249 Chương 1249: Bảo tiêu vẫn là gian tế Miễn phí
1250 Chương 1250: Triệu Kì Binh suy đoán Miễn phí
1251 Chương 1251: Bị đoán trúng Miễn phí
1252 Chương 1252: Kinh ngạc Dương Hoài Quân Miễn phí
1253 Chương 1253: Có manh mối ! Miễn phí
1254 Chương 1254: Tìm được phía sau màn độc thủ Miễn phí
1255 Chương 1255: Xuyên sơn giáp muội muội Miễn phí
1256 Chương 1256: Nàng chính là Ứng Tử Ngư? Miễn phí
1257 Chương 1257: Chính là cho ngươi lăn Miễn phí
1258 Chương 1258: Ta nói không tốt sử? Miễn phí
1259 Chương 1259: Tiếp quản của ngươi giám hộ quyền Miễn phí
1260 Chương 1260: Chính là này tiểu bạch kiểm Miễn phí
1261 Chương 1261: Giúp ta giám thị nàng Miễn phí
1262 Chương 1262: Phản kháng không được Miễn phí
1263 Chương 1263: Ngẫu ngộ Lí Thử Hoa Miễn phí
1264 Chương 1264: Rốt cục giống học sinh Miễn phí
1265 Chương 1265: Vườn trường người quen Miễn phí
1266 Chương 1266: Quái thúc thúc Lâm Dật Miễn phí
1267 Chương 1267: Khuyên Ứng Tử Ngư Miễn phí
1268 Chương 1268: Thử Chúc gia gia Miễn phí
1269 Chương 1269: Thủy có vấn đề! Miễn phí
1270 Chương 1270: Chúc gia gia mục đích? Miễn phí
1271 Chương 1271: Tạ Vũ Phong vừa bi kịch Miễn phí
1272 Chương 1272: Tạ Vũ Phong quyên tiền Miễn phí
1273 Chương 1273: Lần đầu tiên ngay mặt xung đột Miễn phí
1274 Chương 1274: Bán đấu giá một cái hôn Miễn phí
1275 Chương 1275: Lâm Dật cạnh giới Miễn phí
1276 Chương 1276: Lại ra giá cả Miễn phí
1277 Chương 1277: Chỉ có nhận mệnh Miễn phí
1278 Chương 1278: Bị hố đã chết Miễn phí
1279 Chương 1279: Lại bệnh phát Miễn phí
1280 Chương 1280: Cuối cùng một lần! Miễn phí
1281 Chương 1281: Phúc tinh cao chiếu! Miễn phí
1282 Chương 1282: Khang gia nguy cơ Miễn phí
1283 Chương 1283: Khang gia tân quyết sách Miễn phí
1284 Chương 1284: Tô Giao Nang tới cửa Miễn phí
1285 Chương 1285: Biểu diễn hội khai mạc Miễn phí
1286 Chương 1286: Thần bí mê ca nhạc Miễn phí
1287 Chương 1287: Hỏa linh thánh quả manh mối Miễn phí
1288 Chương 1288: Ra tay cứu người Miễn phí
1289 Chương 1289: Lại lời tiên đoán chuẩn Miễn phí
1290 Chương 1290: Kế hoạch thất bại Miễn phí
1291 Chương 1291: Cao thủ? Bảo tiêu? Miễn phí
1292 Chương 1292: Đại minh tinh hâm mộ Miễn phí
1293 Chương 1293: Đại minh tinh thỉnh cầu Miễn phí
1294 Chương 1294: Ngươi không có bệnh Miễn phí
1295 Chương 1295: Thống khổ chuyện cũ Miễn phí
1296 Chương 1296: Ngươi uy hiếp ta? Miễn phí
1297 Chương 1297: Người này là ai vậy? Miễn phí
1298 Chương 1298: Tiệc rượu thượng xung đột Miễn phí
1299 Chương 1299: Hỗ trợ giải vây Miễn phí
1300 Chương 1300: Tôn Tĩnh Di đệ đệ Miễn phí
1301 Chương 1301: Âm thầm điều tra Miễn phí
1302 Chương 1302: Mời ngươi đi ăn cơm Miễn phí
1303 Chương 1303: Tùy tiện gọi món ăn Miễn phí
1304 Chương 1304: Tên rất khác biệt Miễn phí
1305 Chương 1305: Bảo ta bạn gái đến Miễn phí
1306 Chương 1306: Tất cả đều sợ hãi Miễn phí
1307 Chương 1307: Tống Lăng San thực phiền não Miễn phí
1308 Chương 1308: Mặt mày hớn hở Miễn phí
1309 Chương 1309: Miễn phí người phát ngôn Miễn phí
1310 Chương 1310: Có chút thương cảm Miễn phí
1311 Chương 1311: Đừng khóc người ta yêu nhất Miễn phí
1312 Chương 1312: Không hay ho Khang thần y Miễn phí
1313 Chương 1313: Phá huỷ địa hạ quyền tràng Miễn phí
1314 Chương 1314: Kim thiền thoát xác Miễn phí
1315 Chương 1315: Ngoài ý muốn chuyển cơ Miễn phí
1316 Chương 1316: Đúng là vẫn còn thất bại ! Miễn phí
1317 Chương 1317: Toàn bộ hôn mê Miễn phí
1318 Chương 1318: Thời gian không đủ dùng Miễn phí
1319 Chương 1319: Tin tức tốt Miễn phí
1320 Chương 1320: Phiền toái lo lắng Miễn phí
1321 Chương 1321: Tiếu Tiếu sinh nhật Miễn phí
1322 Chương 1322: Vẫn là ly khai Miễn phí
1323 Chương 1323: Lâm đi phía trước Miễn phí
1324 Chương 1324: Trước khi đi thực lực tăng lên Miễn phí
1325 Chương 1325: Mới đến Miễn phí
1326 Chương 1326: Úc Tiểu Khả mệt chết đi Miễn phí
1327 Chương 1327: Không đồng ý với ý kiến Miễn phí
1328 Chương 1328: Có người nghe trộm Miễn phí
1329 Chương 1329: Có chút quen thuộc? Miễn phí
1330 Chương 1330: Tặng cho ngươi Miễn phí
1331 Chương 1331: Thiếu một người Miễn phí
1332 Chương 1332: Đi lầm đường Miễn phí
1333 Chương 1333: Đi thế nào một bên? Miễn phí
1334 Chương 1334: Đến từ địa giai cao thủ uy hiếp Miễn phí
1335 Chương 1335: Úc Tiểu Khả nghi hoặc Miễn phí
1336 Chương 1336: Cơ hội tốt Miễn phí
1337 Chương 1337: Chuẩn bị động thủ Miễn phí
1338 Chương 1338: Nhị Cẩu Đản ra tay Miễn phí
1339 Chương 1339: Thu ta làm tiểu đệ Miễn phí
1340 Chương 1340: Cừu hận tái giá Miễn phí
1341 Chương 1341: Bì gia đối sách Miễn phí
1342 Chương 1342: Sát tới cửa đến Miễn phí
1343 Chương 1343: Chính vội vàng đâu Miễn phí
1344 Chương 1344: Phía sau màn độc thủ là ai Miễn phí
1345 Chương 1345: Cùng các ngươi hợp tác Miễn phí
1346 Chương 1346: Ta không tin ngươi Miễn phí
1347 Chương 1347: Luyện đan sư Miễn phí
1348 Chương 1348: Tạm thời ẩn nhẫn Miễn phí
1349 Chương 1349: Tái tiến cổ mộ Miễn phí
1350 Chương 1350: Buồn bực mà làm vật hi sinh Miễn phí
1351 Chương 1351: Không có cuối Miễn phí
1352 Chương 1352: An Kiến Văn tân kế hoạch Miễn phí
1353 Chương 1353: Các ngươi đi thôi Miễn phí
1354 Chương 1354: Xóa được không Miễn phí
1355 Chương 1355: Trần Vũ Thiên đột phá Miễn phí
1356 Chương 1356: Thực rõ ràng a Miễn phí
1357 Chương 1357: Bị xuyên qua Miễn phí
1358 Chương 1358: Huyền giai cao cẩu Miễn phí
1359 Chương 1359: Một khối bạch cốt Miễn phí
1360 Chương 1360: Thực sự nguy hiểm Miễn phí
1361 Chương 1361: Lại quay trở về Miễn phí
1362 Chương 1362: Thượng cổ linh thú Miễn phí
1363 Chương 1363: Xem nhẹ thực lực Miễn phí
1364 Chương 1364: Vũ lão phát hiện Miễn phí
1365 Chương 1365: Trị liệu hệ linh thú Miễn phí
1366 Chương 1366: Đại điện cửa vào Miễn phí
1367 Chương 1367: Kim Vô Địch xuống núi Miễn phí
1368 Chương 1368: Các gia xuẩn xuẩn dục động Miễn phí
1369 Chương 1369: Mật báo Miễn phí
1370 Chương 1370: Đứng ở chỗ này cho ngươi đánh Miễn phí
1371 Chương 1371: Làm khó dễ Miễn phí
1372 Chương 1372: Người như thế nào không có Miễn phí
1373 Chương 1373: Ngô Thần Thiên làm bảo tiêu Miễn phí
1374 Chương 1374: Không nói tình cảm Miễn phí
1375 Chương 1375: Tra xét hư thật Miễn phí
1376 Chương 1376: Thực lực bị phát hiện Miễn phí
1377 Chương 1377: Ngô gia phản ứng Miễn phí
1378 Chương 1378: Thông đạo mở ra Miễn phí
1379 Chương 1379: Tử mộ Miễn phí
1380 Chương 1380: Không đi nhắc nhở Miễn phí
1381 Chương 1381: Vũ lão bị thương Miễn phí
1382 Chương 1382: Tham tài Úc Tiểu Khả Miễn phí
1383 Chương 1383: Úc Tiểu Khả động tâm Miễn phí
1384 Chương 1384: Theo như nhu cầu Miễn phí
1385 Chương 1385: Hỏa linh thánh quả? Miễn phí
1386 Chương 1386: Trao đổi điều kiện Miễn phí
1387 Chương 1387: Vũ lão mù Miễn phí
1388 Chương 1388: Rốt cục tìm được rồi! Miễn phí
1389 Chương 1389: Hai phiến cửa Miễn phí
1390 Chương 1390: Cướp bóc sự kiện [ thượng ] Miễn phí
1391 Chương 1391: Cướp kiếp sự kiện [ hạ ] Miễn phí
1392 Chương 1392: Giả mạo Lâm Dật Miễn phí
1393 Chương 1393: Làm nghề y bút ký trung tin tức Miễn phí
1394 Chương 1394: Chạy ra hy vọng Miễn phí
1395 Chương 1395: Bì gia kế hoạch Miễn phí
1396 Chương 1396: Chúc bá đại ca Miễn phí
1397 Chương 1397: Ra mộ Miễn phí
1398 Chương 1398: Đột nhiên làm khó dễ Miễn phí
1399 Chương 1399: Che dấu thực lực ? Miễn phí
1400 Chương 1400: Chạy trối chết Miễn phí
1401 Chương 1401: Muốn hay không đáp ứng? Miễn phí
1402 Chương 1402: Trở về cổ mộ Miễn phí
1403 Chương 1403: Xuất hiện Miễn phí
1404 Chương 1404: Úc Tiểu Khả tâm Miễn phí
1405 Chương 1405: Đi giáo huấn hắn Miễn phí
1406 Chương 1406: Cứu cấp Miễn phí
1407 Chương 1407: Bị thương nặng Miễn phí
1408 Chương 1408: Bị dọa chạy Miễn phí
1409 Chương 1409: Lại thêm phiền não Miễn phí
1410 Chương 1410: Không để vào mắt Miễn phí
1411 Chương 1411: Vũ Phong hoài nghi Miễn phí
1412 Chương 1412: Ra tay đả thương người Miễn phí
1413 Chương 1413: Vũ gia phụ tử trò chuyện Miễn phí
1414 Chương 1414: Trần Vũ Thiên thở dài Miễn phí
1415 Chương 1415: Gia gia thực xin lỗi! Miễn phí
1416 Chương 1416: Các nhà động tĩnh [ thượng ] Miễn phí
1417 Chương 1417: Các gia động tĩnh [ hạ ] Miễn phí
1418 Chương 1418: Vũ lão trúng độc Miễn phí
1419 Chương 1419: Sang quý giá Miễn phí
1420 Chương 1420: Đạt thành giao dịch Miễn phí
1421 Chương 1421: Binh thiếu nghẹn khuất Miễn phí
1422 Chương 1422: Một chút ngon ngọt Miễn phí
1423 Chương 1423: Úc Tiểu Khả trúng độc Miễn phí
1424 Chương 1424: Yêu thổ lộ Miễn phí
1425 Chương 1425: Lâm Dật trở về Miễn phí
1426 Chương 1426: Hai lựa chọn Miễn phí
1427 Chương 1427: Ước hẹn Miễn phí
1428 Chương 1428: Công lao lớn Miễn phí
1429 Chương 1429: Muốn gặp Triệu Kì Binh Miễn phí
1430 Chương 1430: Mới tới Triệu gia Miễn phí
1431 Chương 1431: Muốn cái gì thưởng cho Miễn phí
1432 Chương 1432: Mưu kế thực hiện được Miễn phí
1433 Chương 1433: Vũ Ngưng lo lắng Miễn phí
1434 Chương 1434: Đưa tiễn Nhị Cẩu Đản Miễn phí
1435 Chương 1435: Ngốc hề hề Miễn phí
1436 Chương 1436: Giúp ngươi thăng cấp Miễn phí
1437 Chương 1437: Ngươi muốn nói nói có nghĩa Miễn phí
1438 Chương 1438: Tái mua cái biệt thự Miễn phí
1439 Chương 1439: Binh thiếu áo gấm về nhà Miễn phí
1440 Chương 1440: Nhấc tay chi lao Miễn phí
1441 Chương 1441: Cùng Tiếu Tiếu cùng nhau đi Miễn phí
1442 Chương 1442: Phúc bá tâm tính Miễn phí
1443 Chương 1443: Ứng Tử Ngư biến hóa Miễn phí
1444 Chương 1444: Ngươi đi cạnh tranh Miễn phí
1445 Chương 1445: Lâm Dật lửa giận Miễn phí
1446 Chương 1446: Bệnh viện ngẫu ngộ Miễn phí
1447 Chương 1447: Quan Hinh có ước Miễn phí
1448 Chương 1448: Phải có tin tưởng Miễn phí
1449 Chương 1449: Lần đầu tiên ước hội Miễn phí
1450 Chương 1450: Lâm Dật đề nghị Miễn phí
1451 Chương 1451: Thần bí gửi thư Miễn phí
1452 Chương 1452: Băng cung thí luyện [ thượng ] Miễn phí
1453 Chương 1453: Băng cung thí luyện [ trung ] Miễn phí
1454 Chương 1454: Băng cung thí luyện [ hạ ] Miễn phí
1455 Chương 1455: Tìm lầm người Miễn phí
1456 Chương 1456: Lâm Dật nói lời từ biệt Miễn phí
1457 Chương 1457: Xuất phát Miễn phí
1458 Chương 1458: Không có đường Miễn phí
1459 Chương 1459: Luyện đan tâm đắc bút ký Miễn phí
1460 Chương 1460: Chính ngươi cẩn thận! Miễn phí
1461 Chương 1461: Học tập luyện đan Miễn phí
1462 Chương 1462: Học tập thất bại Miễn phí
1463 Chương 1463: Lại có người đến Miễn phí
1464 Chương 1464: Giống nhau mục đích Miễn phí
1465 Chương 1465: Làm bộ xảo ngộ Miễn phí
1466 Chương 1466: Các hoài tâm tư Miễn phí
1467 Chương 1467: Mời gia nhập Miễn phí
1468 Chương 1468: Triệu Kì Đàn mượn sức Miễn phí
1469 Chương 1469: Vũ gia người đến Miễn phí
1470 Chương 1470: Tiểu Ngưng ca ca Miễn phí
1471 Chương 1471: Vũ Băng mời Miễn phí
1472 Chương 1472: Tiểu Ngưng bí mật Miễn phí
1473 Chương 1473: Này khác minh hữu Miễn phí
1474 Chương 1474: Liên tiếp gặp được người quen Miễn phí
1475 Chương 1475: Lâm Dật kinh ngạc Miễn phí
1476 Chương 1476: Lại đối chọi gay gắt Miễn phí
1477 Chương 1477: Nghĩ thầm không tốt! Miễn phí
1478 Chương 1478: Thúc thủ vô sách Miễn phí
1479 Chương 1479: Cấp tiểu Ngưng điện thoại Miễn phí
1480 Chương 1480: Vũ Ngưng quyết tâm Miễn phí
1481 Chương 1481: Thượng cổ thế gia Miễn phí
1482 Chương 1482: Huyền giai hậu kỳ Miễn phí
1483 Chương 1483: Bị người đánh mặt Miễn phí
1484 Chương 1484: Thập phần khiếp sợ Miễn phí
1485 Chương 1485: Tin đồn Miễn phí
1486 Chương 1486: Nói cho ngươi tốt tin tức Miễn phí
1487 Chương 1487: Băng cung người tới Miễn phí
1488 Chương 1488: Thí luyện quy tắc [ thượng ] Miễn phí
1489 Chương 1489: Thí luyện quy tắc [ hạ ] Miễn phí
1490 Chương 1490: Không hay ho Bì gia huynh đệ Miễn phí
1491 Chương 1491: Cư nhiên là thiên giai cao thủ Miễn phí
1492 Chương 1492: Lâm Dật đề nghị Miễn phí
1493 Chương 1493: Nửa đêm người tới Miễn phí
1494 Chương 1494: Băng cung cung chủ Miễn phí
1495 Chương 1495: Thất vọng băng cung chủ Miễn phí
1496 Chương 1496: Mang nàng cùng đi Miễn phí
1497 Chương 1497: Thí luyện bắt đầu Miễn phí
1498 Chương 1498: Dương Thất Thất gặp nạn Miễn phí
1499 Chương 1499: Vong ân phụ nghĩa? Miễn phí
1500 Chương 1500: Ra tay cướp đoạt Miễn phí
1501 Chương 1501: Dương Thất Thất ngộ địch Miễn phí
1502 Chương 1502: Dương Thất Thất ủy khuất Miễn phí
1503 Chương 1503: Hồng nhan tri kỷ Miễn phí
1504 Chương 1504: Ngươi cùng bọn họ giống nhau phá hư Miễn phí
1505 Chương 1505: Ngươi là cố ý ? Miễn phí
1506 Chương 1506: Ta là nhân vật chính! Miễn phí
1507 Chương 1507: Ta lừa dối ngươi đâu! Miễn phí
1508 Chương 1508: Phùng Nghịch Thiên cao ngạo Miễn phí
1509 Chương 1509: Thật sự là oan gia ngõ hẹp Miễn phí
1510 Chương 1510: Không hay ho Vũ Sơn Miễn phí
1511 Chương 1511: Muốn nói thanh thực xin lỗi Miễn phí
1512 Chương 1512: Lâm Dật bị thương Miễn phí
1513 Chương 1513: Đến chi không dễ thắng lợi Miễn phí
1514 Chương 1514: Ai nói cho ngươi? Miễn phí
1515 Chương 1515: Chữa thương Miễn phí
1516 Chương 1516: Trương Nãi Pháo xin giúp đỡ Miễn phí
1517 Chương 1517: Sâu xa Miễn phí
1518 Chương 1518: Phá rồi sau đó lập! Miễn phí
1519 Chương 1519: Thẳng thắn thân phận Miễn phí
1520 Chương 1520: Phát hiện hỏa linh thánh quả Miễn phí
1521 Chương 1521: Ôm đồm trước năm tên Miễn phí
1522 Chương 1522: Ngươi khá bảo trọng Miễn phí
1523 Chương 1523: Cự tuyệt giao dịch Miễn phí
1524 Chương 1524: Chơi xấu Miễn phí
1525 Chương 1525: Lâm Dật chấp nhất Miễn phí
1526 Chương 1526: Tiểu Thanh cầu tình Miễn phí
1527 Chương 1527: An Kiến Văn kế hoạch Miễn phí
1528 Chương 1528: Thật nhàm chán Miễn phí
1529 Chương 1529: Ngươi ở thay hắn nói chuyện? Miễn phí
1530 Chương 1530: Cho ngươi một cơ hội Miễn phí
1531 Chương 1531: Tìm được manh mối Miễn phí
1532 Chương 1532: Mười lăm ngày sau Miễn phí
1533 Chương 1533: Được một tấc lại muốn tiến một thước Miễn phí
1534 Chương 1534: Khó gặp Miễn phí
1535 Chương 1535: Ngăn trở! Miễn phí
1536 Chương 1536: Tiếu Tiếu thức tỉnh Miễn phí
1537 Chương 1537: Không đáp ứng Miễn phí
1538 Chương 1538: Khuyên bảo [ thượng ] Miễn phí
1539 Chương 1539: Khuyên bảo [ hạ ] Miễn phí
1540 Chương 1540: Rất đơn giản bộ dáng Miễn phí
1541 Chương 1541: Cùng ngươi cả đời nhất thế! Miễn phí
1542 Chương 1542: Mời nói lời nói thật Miễn phí
1543 Chương 1543: Hai năm chi ước Miễn phí
1544 Chương 1544: Thay sư thu đồ đệ Miễn phí
1545 Chương 1545: Tái khó gặp lại Miễn phí
1546 Chương 1546: Cư nhiên là Lâm Dật Miễn phí
1547 Chương 1547: Xem xét kết quả Miễn phí
1548 Chương 1548: Đột nhiên đến phóng Miễn phí
1549 Chương 1549: Dao Dao phản bác [ thượng ] Miễn phí
1550 Chương 1550: Dao Dao phản bác [ hạ ] Miễn phí
1551 Chương 1551: Hoàn toàn giống nhau Miễn phí
1552 Chương 1552: Lo sợ không đâu Miễn phí
1553 Chương 1553: Bước trên đường về Miễn phí
1554 Chương 1554: Thí nghiệm thành công Miễn phí
1555 Chương 1555: Lâm Dật sư phụ Miễn phí
1556 Chương 1556: Nhận sai người? Miễn phí
1557 Chương 1557: Lâm Dật cảm thán Miễn phí
1558 Chương 1558: Nửa trương tàng bảo đồ Miễn phí
1559 Chương 1559: Không có trở về Miễn phí
1560 Chương 1560: Hiểu lầm Miễn phí
1561 Chương 1561: Kỳ thi đại học tiến đến Miễn phí
1562 Chương 1562: Thật sự là thực trùng hợp! Miễn phí
1563 Chương 1563: Không phải đối thủ Miễn phí
1564 Chương 1564: Dự ngôn Thư rất lợi hại Miễn phí
1565 Chương 1565: Lâm Dật đã trở lại! Miễn phí
1566 Chương 1566: Lòng chua xót nháy mắt Miễn phí
1567 Chương 1567: Thật giả Lâm Dật Miễn phí
1568 Chương 1568: Thắng lợi! Miễn phí
1569 Chương 1569: Cùng nhau trở về Miễn phí
1570 Chương 1570: Lại xảo ngộ Miễn phí
1571 Chương 1571: Đưa hắn đi bệnh viện Miễn phí
1572 Chương 1572: Tiễn ngươi một đoạn đường Miễn phí
1573 Chương 1573: Rất duyên Miễn phí
1574 Chương 1574: Không dám động thủ Miễn phí
1575 Chương 1575: Thật sự không dám Miễn phí
1576 Chương 1576: Té xỉu lão nhân Miễn phí
1577 Chương 1577: Kỳ quái đề nghị Miễn phí
1578 Chương 1578: Lâm Dật quyết tâm Miễn phí
1579 Chương 1579: Lại gặp Quan Hinh Miễn phí
1580 Chương 1580: Vẫn là không có cách nào Miễn phí
1581 Chương 1581: Phùng Thiên Long ý tưởng Miễn phí
1582 Chương 1582: Thượng cổ Phùng gia Miễn phí
1583 Chương 1583: Thượng cổ tồn tại Miễn phí
1584 Chương 1584: Cư nhiên thất bại ! Miễn phí
1585 Chương 1585: Vẫn đang là thất bại! Miễn phí
1586 Chương 1586: Chung Phẩm Lượng mưu kế Miễn phí
1587 Chương 1587: Cao hứng Triệu Kì Binh Miễn phí
1588 Chương 1588: Có người nháo sự Miễn phí
1589 Chương 1589: Bi kịch Triệu Kì Binh Miễn phí
1590 Chương 1590: Binh thiếu phản ứng Miễn phí
1591 Chương 1591: Đồng học tụ hội Miễn phí
1592 Chương 1592: Chung Phẩm Lượng tài trợ Miễn phí
1593 Chương 1593: Chung Phẩm Lượng kính rượu Miễn phí
1594 Chương 1594: Mọi người cùng nhau uống Miễn phí
1595 Chương 1595: Phá hư chủ ý Miễn phí
1596 Chương 1596: Bi kịch nha! Miễn phí
1597 Chương 1597: Nội tâm giãy dụa Miễn phí
1598 Chương 1598: Nhìn trò hay Miễn phí
1599 Chương 1599: Đột phá! Huyền hậu cao nhất! Miễn phí
1600 Chương 1600: Ngoạn cái trò chơi Miễn phí
1601 Chương 1601: Động tác nhỏ Miễn phí
1602 Chương 1602: Chính ngươi xem Miễn phí
1603 Chương 1603: Đại tiểu thư tâm tư Miễn phí
1604 Chương 1604: Gặp được phiền toái Miễn phí
1605 Chương 1605: Lại xung đột Miễn phí
1606 Chương 1606: Binh thiếu tân kế hoạch Miễn phí
1607 Chương 1607: Người trọng yếu phi thường Miễn phí
1608 Chương 1608: Là thân thích? Miễn phí
1609 Chương 1609: Kích động Đường gia Miễn phí
1610 Chương 1610: Chuẩn bị đi Băng cung Miễn phí
1611 Chương 1611: Tri tâm nói Miễn phí
1612 Chương 1612: Đại tiểu thư bị bệnh Miễn phí
1613 Chương 1613: Thật sự không thành vấn đề Miễn phí
1614 Chương 1614: Thực trùng hợp kế hoạch Miễn phí
1615 Chương 1615: Thật sự là rất xảo Miễn phí
1616 Chương 1616: Lâm thời nảy lòng Miễn phí
1617 Chương 1617: Trị liệu xà độc Miễn phí
1618 Chương 1618: Xà độc có vấn đề Miễn phí
1619 Chương 1619: Thập phần quỷ dị Miễn phí
1620 Chương 1620: Hai cái biện pháp Miễn phí
1621 Chương 1621: Đều thực khó khăn Miễn phí
1622 Chương 1622: Thất bại tái thất bại Miễn phí
1623 Chương 1623: Băng Đường thân thế [ thượng ] Miễn phí
1624 Chương 1624: Băng Đường thân thế [ hạ ] Miễn phí
1625 Chương 1625: Lập nói dối Miễn phí
1626 Chương 1626: Lòng chua xót nhớ lại Miễn phí
1627 Chương 1627: Thân tử xem xét Miễn phí
1628 Chương 1628: Bình tĩnh một chút Miễn phí
1629 Chương 1629: Đi ra cửa Miễn phí
1630 Chương 1630: Thực nghi hoặc Miễn phí
1631 Chương 1631: Bất đắc dĩ kết quả Miễn phí
1632 Chương 1632: Năm xưa chuyện cũ Miễn phí
1633 Chương 1633: Băng Đường sầu lo Miễn phí
1634 Chương 1634: Thư mời Miễn phí
1635 Chương 1635: Triệu Kì Đàn điện thoại Miễn phí
1636 Chương 1636: Vũ Sơn trở về Miễn phí
1637 Chương 1637: Nói dối Miễn phí
1638 Chương 1638: Triệu Kì Đàn trong lời nói Miễn phí
1639 Chương 1639: Vũ Ngưng viết thư Miễn phí
1640 Chương 1640: Cho ngươi cái kinh hỉ Miễn phí
1641 Chương 1641: Lâm Dật phân tích Miễn phí
1642 Chương 1642: Đi trước nhìn xem Miễn phí
1643 Chương 1643: Băng Đường lo lắng Miễn phí
1644 Chương 1644: Phùng Tiếu Tiếu trở về Miễn phí
1645 Chương 1645: Thật mất mặt Miễn phí
1646 Chương 1646: Hơn một đường tỷ Miễn phí
1647 Chương 1647: Băng Đường bạn trai Miễn phí
1648 Chương 1648: Đường Vận mê mang Miễn phí
1649 Chương 1649: Càng ngày càng giống Miễn phí
1650 Chương 1650: Vẫn là không được Miễn phí
1651 Chương 1651: Chậm một bước Miễn phí
1652 Chương 1652: Nghĩ đến biện pháp Miễn phí
1653 Chương 1653: Sử dụng tụ khí đan Miễn phí
1654 Chương 1654: Đột phá địa giai! Miễn phí
1656 Chương 1656: Rất là nghẹn khuất Miễn phí
1657 Chương 1657: Tìm người ra tay Miễn phí
1658 Chương 1658: Trên đường đi gặp ngăn trở Miễn phí
1659 Chương 1659: Thiên giai oai Miễn phí
1660 Chương 1660: Lại đường hẹp gặp nhau Miễn phí
1661 Chương 1661: Cho hắn chữa bệnh Miễn phí
1662 Chương 1662: Xem nhẹ cái gì Miễn phí
1663 Chương 1663: Ăn cái ám khuy Miễn phí
1664 Chương 1664: Lợi hại hơn chiêu số Miễn phí
1665 Chương 1665: Đưa tặng biệt thự Miễn phí
1666 Chương 1666: Còn thiếu một chiếc xe Miễn phí
1667 Chương 1667: Băng cung chủ muội muội Miễn phí
1668 Chương 1668: Rất là kỳ quái Miễn phí
1669 Chương 1669: Cái gì vũ kỹ Miễn phí
1670 Chương 1670: Lo lắng thế nào Miễn phí
1671 Chương 1671: Mừng rỡ việc Miễn phí
1672 Chương 1672: Tại thọ yến xung đột [ thượng ] Miễn phí
1673 Chương 1673: Tại thọ yến xung đột [ trung ] Miễn phí
1674 Chương 1674: Tại thọ yến xung đột [ hạ ] Miễn phí
1675 Chương 1675: Đuổi ra gia môn Miễn phí
1676 Chương 1676: Lại là chia lìa Miễn phí
1677 Chương 1677: Tin tức có lầm Miễn phí
1678 Chương 1678: Úc Tiểu Khả tâm sự [ thượng ] Miễn phí
1679 Chương 1679: Úc Tiểu Khả tâm sự [ hạ ] Miễn phí
1680 Chương 1680: Lưu lại một phong thư Miễn phí
1681 Chương 1681: Xin giúp đỡ điện thoại Miễn phí
1682 Chương 1682: Hách nhất đại khiêu Miễn phí
1683 Chương 1683: Úc Tiểu Khả nghi hoặc Miễn phí
1684 Chương 1684: Chính là Lâm Dật? Miễn phí
1685 Chương 1685: Về vũ kỹ Miễn phí
1686 Chương 1686: Tệ đoan Miễn phí
1687 Chương 1687: Lâm Dật thất vọng Miễn phí
1688 Chương 1688: Vẫn là không có cách nào Miễn phí
1689 Chương 1689: Trước mắt cực hạn Miễn phí
1690 Chương 1690: Xa không thể thành mộng Miễn phí
1691 Chương 1691: Có người trong lòng Miễn phí
1692 Chương 1692: Tin tức xấu Miễn phí
1693 Chương 1693: Tôn Tĩnh Di phiền não Miễn phí
1694 Chương 1694: Hắn là huyền giai cao thủ Miễn phí
1695 Chương 1695: Tái giả trang một lần Miễn phí
1696 Chương 1696: Ở rể con rể Miễn phí
1697 Chương 1697: Bất quá là chỉ đùa một chút Miễn phí
1698 Chương 1698: Trước tiên bái phỏng Miễn phí
1699 Chương 1699: Rất là bi ai Miễn phí
1700 Chương 1700: Bắt đầu làm khó dễ [ thượng ] Miễn phí
1701 Chương 1701: Bắt đầu làm khó dễ [ trung ] Miễn phí
1702 Chương 1702: Bắt đầu làm khó dễ [ hạ ] Miễn phí
1703 Chương 1703: Không cần chờ Miễn phí
1704 Chương 1704: Có chút không ổn Miễn phí
1705 Chương 1705: Ngươi đùa giỡn ta? Miễn phí
1706 Chương 1706: Không phải đang nằm mơ đi? Miễn phí
1707 Chương 1707: Lại một địa giai cao thủ Miễn phí
1708 Chương 1708: Muốn hỏi ngươi một câu Miễn phí
1709 Chương 1709: Lâm Dật bị thương! Miễn phí
1710 Chương 1710: Không tin hậu quả Miễn phí
1711 Chương 1711: Ngươi còn không đi? Miễn phí
1712 Chương 1712: Khắc khẩu đứng lên Miễn phí
1713 Chương 1713: Gọi ngươi tỷ phu Miễn phí
1714 Chương 1714: Lại liên thủ Miễn phí
1715 Chương 1715: Hỏa thiêu cô nhi viện Miễn phí
1716 Chương 1716: Đại hạ cũng thiêu? Miễn phí
1717 Chương 1717: Ngươi đều biết nói ? Miễn phí
1718 Chương 1718: Vất vả ngươi Miễn phí
1719 Chương 1719: Một phong gởi thư Miễn phí
1720 Chương 1720: Tụ khí đan đi về phía Miễn phí
1721 Chương 1721: Vũ Hỏa Tinh nói dối Miễn phí
1722 Chương 1722: Chó ngáp phải ruồi Miễn phí
1723 Chương 1723: Ta tin tưởng hắn! Miễn phí
1724 Chương 1724: Tiểu Thư bị bệnh [ thượng ] Miễn phí
1725 Chương 1725: Tiểu Thư bị bệnh [ trung ] Miễn phí
1726 Chương 1726: Tiểu Thư bị bệnh [ hạ ] Miễn phí
1727 Chương 1727: Mời mời khách Miễn phí
1728 Chương 1728: Đưa hoa Miễn phí
1729 Chương 1729: Ngươi cũng ăn! Miễn phí
1730 Chương 1730: Năm trăm vạn quá ít Miễn phí
1731 Chương 1731: Không thể lãng phí thực vật Miễn phí
1732 Chương 1732: Kiếm không đủ bồi Miễn phí
1733 Chương 1733: Ta có người trong lòng ! Miễn phí
1734 Chương 1734: Lại xin giúp đỡ Miễn phí
1735 Chương 1735: Âm mưu bắt đầu Miễn phí
1736 Chương 1736: Siêu thị tiểu thâu Miễn phí
1737 Chương 1737: Đi chung đường xuất phát Miễn phí
1738 Chương 1738: Khách quý tới cửa Miễn phí
1739 Chương 1739: Hai nhà hợp tác [ thượng ] Miễn phí
1740 Chương 1740: Hai nhà hợp tác [ hạ ] Miễn phí
1741 Chương 1741: Tôn Tĩnh Di tâm sự Miễn phí
1742 Chương 1742: Bắt cóc Miễn phí
1743 Chương 1743: Tác muốn tiền chuộc [ thượng ] Miễn phí
1744 Chương 1744: Tác muốn tiền chuộc [ hạ ] Miễn phí
1745 Chương 1745: Lòng tham Miễn phí
1746 Chương 1746: Lâm Dật lửa giận [ thượng ] Miễn phí
1747 Chương 1747: Lâm Dật lửa giận [ hạ ] Miễn phí
1748 Chương 1748: Không có lựa chọn nào khác Miễn phí
1749 Chương 1749: Sinh tử hợp lại [ thượng ] Miễn phí
1750 Chương 1750: Sinh tử hợp lại [ hạ ] Miễn phí
1751 Chương 1751: Mệnh huyền một đường Miễn phí
1752 Chương 1752: Giải thích Miễn phí
1753 Chương 1753: Tỉnh lại Miễn phí
1754 Chương 1754: Chờ ta trở lại! Miễn phí
1755 Chương 1755: Chợ đêm hiểu biết [ thượng ] Miễn phí
1756 Chương 1756: Chợ đêm hiểu biết [ hạ ] Miễn phí
1757 Chương 1757: Có Người Theo Dõi Miễn phí
1758 Chương 1758: Kỳ Quái Biến Cố ( thượng ) Miễn phí
1759 Chương 1759: Kỳ Quái Biến Cố ( hạ ) Miễn phí
1760 Chương 1760: Kỳ quái mộng [ thượng ] Miễn phí
1761 Chương 1761: Kỳ quái mộng [ trung ] Miễn phí
1762 Chương 1762: Kỳ quái mộng [ hạ ] Miễn phí
1763 Chương 1763: Về nhà ! Miễn phí
1764 Chương 1764: Nghĩ sai rồi Miễn phí
1765 Chương 1765: Lại đi sơn động [ thượng ] Miễn phí
1766 Chương 1766: Lại đi sơn động [ hạ ] Miễn phí
1767 Chương 1767: Nghe lén Miễn phí
1768 Chương 1768: Đính hôn Miễn phí
1769 Chương 1769: Sơn động kỳ ngộ 2[ thượng ] Miễn phí
1770 Chương 1770: Sơn động kỳ ngộ 2[ trung ] Miễn phí
1771 Chương 1771: Sơn động kỳ ngộ 2[ hạ ] Miễn phí
1772 Chương 1772: Tiểu hộp gỗ Miễn phí
1773 Chương 1773: Thực thất vọng Miễn phí
1774 Chương 1774: Kỳ quái vũ kỹ Miễn phí
1775 Chương 1775: Hoài nghi [ thượng ] Miễn phí
1776 Chương 1776: Hoài nghi [ hạ ] Miễn phí
1777 Chương 1777: Các hữu tâm tư Miễn phí
1778 Chương 1778: Tưởng cái biện pháp Miễn phí
1779 Chương 1779: Vay tiền Miễn phí
1780 Chương 1780: Diễn trò Miễn phí
1781 Chương 1781: Sản nghiệp tới tay Miễn phí
1782 Chương 1782: Chuẩn bị thỏa đáng Miễn phí
1783 Chương 1783: Bắt đầu tu luyện Miễn phí
1784 Chương 1784: Ra vấn đề Miễn phí
1785 Chương 1785: Kỳ quái tiểu Thư Miễn phí
1786 Chương 1786: Lão hữu Miễn phí
1787 Chương 1787: Kinh ngạc Miễn phí
1788 Chương 1788: Bất lực Miễn phí
1789 Chương 1789: Lập tức xuất phát Miễn phí
1790 Chương 1790: Lo lắng Miễn phí
1791 Chương 1791: Trên đường gặp nạn [ thượng ] Miễn phí
1792 Chương 1792: Trên đường gặp nạn [ hạ ] Miễn phí
1793 Chương 1793: Hóa hiểm vi di Miễn phí
1794 Chương 1794: Nguy ngập nguy cơ [ thượng ] Miễn phí
1795 Chương 1795: Nguy ngập nguy cơ [ hạ ] Miễn phí
1796 Chương 1796: Tình huống thực không xong [ thượng ] Miễn phí
1797 Chương 1797: Tình huống thực không xong [ hạ ] Miễn phí
1798 Chương 1798: Đến tuyết cốc Miễn phí
1799 Chương 1799: Tuyết cốc [ thượng ] Miễn phí
1800 Chương 1800: Tuyết cốc [ trung ] Miễn phí
1801 Chương 1801: Tuyết cốc [ hạ ] Miễn phí
1802 Chương 1802: Ra giá mười ức Miễn phí
1803 Chương 1803: Triệt tư Miễn phí
1804 Chương 1804: Vốn gốc vô về Miễn phí
1805 Chương 1805: Công ty đóng cửa Miễn phí
1806 Chương 1806: Phiền não [ thượng ] Miễn phí
1807 Chương 1807: Phiền não [ hạ ] Miễn phí
1808 Chương 1808: Tai nạn xe cộ Miễn phí
1809 Chương 1809: Băng Đường muội muội Miễn phí
1810 Chương 1810: Xoay người bước đi Miễn phí
1811 Chương 1811: Thành ý Miễn phí
1812 Chương 1812: Còn chưa rời đi Miễn phí
1813 Chương 1813: Muốn chết sao? Miễn phí
1814 Chương 1814: Tuyết cốc khiếp sợ Miễn phí
1815 Chương 1815: Tuyết cốc truyền thừa Miễn phí
1816 Chương 1816: Thái độ chuyển biến Miễn phí
1817 Chương 1817: Ở lại Tuyết cốc Miễn phí
1818 Chương 1818: Vô tình Miễn phí
1819 Chương 1819: Chuyện cũ năm xưa Miễn phí
1820 Chương 1820: Kinh người tương tự Miễn phí
1821 Chương 1821: Đường Vận quyết định [ thượng ] Miễn phí
1822 Chương 1822: Đường Vận quyết định [ hạ ] Miễn phí
1823 Chương 1823: Lo được lo mất Miễn phí
1824 Chương 1824: Tuyết cốc đưa tiễn Miễn phí
1825 Chương 1825: Bước trên đường về Miễn phí
1826 Chương 1826: Về nhà Miễn phí
1827 Chương 1827: Trong nhà biến đổi lớn [ thượng ] Miễn phí
1828 Chương 1828: Trong nhà biến đổi lớn [ hạ ] Miễn phí
1829 Chương 1829: An Kiến Văn bái phỏng Miễn phí
1830 Chương 1830: Giải thích Miễn phí
1831 Chương 1831: Đưa ra điều kiện Miễn phí
1832 Chương 1832: Chó ngáp phải ruồi Miễn phí
1833 Chương 1833: Vũ gia động tác Miễn phí
1834 Chương 1834: Biệt thự khách không mời mà đến Miễn phí
1835 Chương 1835: Kéo dài thời gian Miễn phí
1836 Chương 1836: Bỏ xe mà chạy Miễn phí
1837 Chương 1837: Lo lắng đề phòng Miễn phí
1838 Chương 1838: Lối ra Miễn phí
1839 Chương 1839: Bước đi duy gian [ thượng ] Miễn phí
1840 Chương 1840: Bước đi duy gian [ hạ ] Miễn phí
1841 Chương 1841: Gian nan ngày Miễn phí
1842 Chương 1842: Thiên lôi trư tầm bảo [ thượng ] Miễn phí
1843 Chương 1843: Thiên lôi trư tầm bảo [ hạ ] Miễn phí
1844 Chương 1844: Khôi phục tri giác Miễn phí
1845 Chương 1845: Vui sướng phát hiện Miễn phí
1846 Chương 1846: Lại ra tay Miễn phí
1847 Chương 1847: Cảm động Miễn phí
1848 Chương 1848: Băng cung cùng Tuyết cốc Miễn phí
1849 Chương 1849: Chân thật thân phận Miễn phí
1850 Chương 1850: Tam gia liên thủ Miễn phí
1851 Chương 1851: Tìm tới cửa [ thượng ] Miễn phí
1852 Chương 1852: Tìm tới cửa [ hạ ] Miễn phí
1853 Chương 1853: Cư nhiên không có việc gì nhi Miễn phí
1854 Chương 1854: Không có một bóng người Miễn phí
1855 Chương 1855: Quên Miễn phí
1856 Chương 1856: Mời Miễn phí
1857 Chương 1857: Ngã một lần Miễn phí
1858 Chương 1858: Tuyệt đối có vấn đề Miễn phí
1859 Chương 1859: Trả lại sản nghiệp Miễn phí
1860 Chương 1860: Cường thế Lâm Dật Miễn phí
1861 Chương 1861: May mắn rời đi Miễn phí
1862 Chương 1862: Bi thương Miễn phí
1863 Chương 1863: Phúc bá chua xót Miễn phí
1864 Chương 1864: Như thế nào ứng đối Miễn phí
1865 Chương 1865: Đại minh tinh điện thoại Miễn phí
1866 Chương 1866: Rất là phẫn nộ Miễn phí
1867 Chương 1867: Cân nhắc vũ kỹ [ thượng ] Miễn phí
1868 Chương 1868: Cân nhắc vũ kỹ [ trung ] Miễn phí
1869 Chương 1869: Cân nhắc vũ kỹ [ hạ ] Miễn phí
1870 Chương 1870: Thiên tài? Miễn phí
1871 Chương 1871: Tân phẩm tuyên bố hội Miễn phí
1872 Chương 1872: Đột nhiên biến cố Miễn phí
1873 Chương 1873: Xong đời Miễn phí
1874 Chương 1874: Mua phòng hiểu biết Miễn phí
1875 Chương 1875: Kỳ quái hành động [ thượng ] Miễn phí
1876 Chương 1876: Kỳ quái hành động [ hạ ] Miễn phí
1877 Chương 1877: Cao thủ gặp nhau Miễn phí
1878 Chương 1878: Ít lưu ý chuyên nghiệp Miễn phí
1879 Chương 1879: Cư nhiên là người quen Miễn phí
1880 Chương 1880: Vẫn là người quen Miễn phí
1881 Chương 1881: Không cần bị lừa Miễn phí
1882 Chương 1882: Ba bạn cùng phòng Miễn phí
1883 Chương 1883: Quan hệ hữu nghị phòng ngủ Miễn phí
1884 Chương 1884: Hãn vệ tình yêu Miễn phí
1885 Chương 1885: Lại một người quen Miễn phí
1886 Chương 1886: Biệt lai vô dạng Miễn phí
1887 Chương 1887: Nghĩ tới cái gì Miễn phí
1888 Chương 1888: Làm nguyệt lão Miễn phí
1889 Chương 1889: Tranh cử lớp trưởng Miễn phí
1890 Chương 1890: Ngoài ý liệu Miễn phí
1891 Chương 1891: Quan môn đệ tử Miễn phí
1892 Chương 1892: Ra cái nan đề Miễn phí
1893 Chương 1893: Không tưởng được Miễn phí
1894 Chương 1894: Hộ hoa sứ giả Miễn phí
1895 Chương 1895: Xe hỏng rồi? Miễn phí
1896 Chương 1896: Chúng ta có xe Miễn phí
1897 Chương 1897: Hợp lại rượu [ thượng ] Miễn phí
1898 Chương 1898: Hợp lại rượu [ trung ] Miễn phí
1899 Chương 1899: Hợp lại rượu [ hạ ] Miễn phí
1900 Chương 1900: Ngậm bồ hòn Miễn phí
1901 Chương 1901: Gặp được đại tiểu thư Miễn phí
1902 Chương 1902: Vấn đề đến đây Miễn phí
1903 Chương 1903: Ai hơn lợi thế Miễn phí
1904 Chương 1904: Tuyết cốc điện thoại Miễn phí
1905 Chương 1905: Có lẽ còn có cơ hội Miễn phí
1906 Chương 1906: Kiên quyết buông tha cho Miễn phí
1907 Chương 1907: Phùng Tiếu Tiếu biện pháp Miễn phí
1908 Chương 1908: Vui mừng quá đỗi Miễn phí
1909 Chương 1909: Xuyên sơn giáp tin tức Miễn phí
1910 Chương 1910: Rắc rối phức tạp Miễn phí
1911 Chương 1911: Thất bại Miễn phí
1912 Chương 1912: Thông minh tiểu Thư Miễn phí
1913 Chương 1913: Hết thảy tùy duyên Miễn phí
1914 Chương 1914: Đại học quân huấn Miễn phí
1915 Chương 1915: Say xe [ thượng ] Miễn phí
1916 Chương 1916: Say xe [ hạ ] Miễn phí
1917 Chương 1917: Vẫn bị hiểu lầm Miễn phí
1918 Chương 1918: Cư nhiên là Trần Vũ Thiên Miễn phí
1919 Chương 1919: Lại bị hiểu lầm Miễn phí
1920 Chương 1920: Hữu Bàn Hổ tính Miễn phí
1921 Chương 1921: Tâm Nghiên tẩu tử Miễn phí
1922 Chương 1922: Người trong mộng Miễn phí
1923 Chương 1923: Căn tin xung đột Miễn phí
1924 Chương 1924: Cuối mùa thu ban đêm Miễn phí
1925 Chương 1925: Thực lực tăng lên Miễn phí
1926 Chương 1926: Khiêu chiến [ thượng ] Miễn phí
1927 Chương 1927: Khiêu chiến [ hạ ] Miễn phí
1928 Chương 1928: Dã ngoại huấn luyện Miễn phí
1929 Chương 1929: Không có khác ý tứ Miễn phí
1930 Chương 1930: Tới mục đích Miễn phí
1931 Chương 1931: Ta tin tưởng ngươi! Miễn phí
1932 Chương 1932: Cổ quái vấn đề Miễn phí
1933 Chương 1933: Nửa đêm người tới Miễn phí
1934 Chương 1934: Tra hỏi Miễn phí
1935 Chương 1935: Ta đã quên Miễn phí
1936 Chương 1936: Phản hồi trường học Miễn phí
1937 Chương 1937: Bị hiểu lầm ! Miễn phí
1938 Chương 1938: Ta cũng bị cảm Miễn phí
1939 Chương 1939: Phúc bá đến đây Miễn phí
1940 Chương 1940: Hàng xóm mới Miễn phí
1941 Chương 1941: Phúc bá thê tử Miễn phí
1942 Chương 1942: Từ đâu nói lên? Miễn phí
1943 Chương 1943: Nghĩ tới? Miễn phí
1944 Chương 1944: Nhớ không nổi Miễn phí
1945 Chương 1945: Mất trí nhớ nguyên nhân [ thượng ] Miễn phí
1946 Chương 1946: Mất trí nhớ nguyên nhân [ hạ ] Miễn phí
1947 Chương 1947: Có chút đăm chiêu Miễn phí
1948 Chương 1948: Thực không nói gì Miễn phí
1949 Chương 1949: Vì cái gì? Miễn phí
1950 Chương 1950: Ta sợ lạc đường Miễn phí
1951 Chương 1951: Khả làm sao bây giờ? Miễn phí
1952 Chương 1952: Cường cường liên hợp Miễn phí
1953 Chương 1953: Nàng ca chính là ta Miễn phí
1954 Chương 1954: Ứng Tử Ngư chủ ý Miễn phí
1955 Chương 1955: Buồn bực khả lại buồn bực Miễn phí
1956 Chương 1956: Thái độ bất đồng Miễn phí
1957 Chương 1957: Không tốt lắm đâu? Miễn phí
1958 Chương 1958: Ta là hay nói giỡn Miễn phí
1959 Chương 1959: Thân tình cùng ích lợi Miễn phí
1960 Chương 1960: Giấu đầu lòi đuôi Miễn phí
1961 Chương 1961: Đêm khuya bái phỏng [ thượng ] Miễn phí
1962 Chương 1962: Đêm khuya bái phỏng [ hạ ] Miễn phí
1963 Chương 1963: Ngọc trụy bí mật Miễn phí
1964 Chương 1964: Tương tự bản vẽ Miễn phí
1965 Chương 1965: Một chuyến tay không Miễn phí
1966 Chương 1966: Thực uể oải Miễn phí
1967 Chương 1967: Thỉnh ngôi sao diễn xuất Miễn phí
1968 Chương 1968: Lại là vì cái gì? Miễn phí
1969 Chương 1969: Gia tộc nguy cơ Miễn phí
1970 Chương 1970: Tranh luận Miễn phí
1971 Chương 1971: Biến sắc mặt Miễn phí
1972 Chương 1972: Thiện ý mời Miễn phí
1973 Chương 1973: Vẫn như cũ sầu mi khổ kiểm Miễn phí
1974 Chương 1974: Thật là đại minh tinh Miễn phí
1975 Chương 1975: Kích động vạn phần Miễn phí
1976 Chương 1976: Phúc bá thỉnh cầu Miễn phí
1977 Chương 1977: Bất đắc dĩ buông tha cho Miễn phí
1978 Chương 1978: Thật sự thực không nói gì Miễn phí
1979 Chương 1979: Đồ cổ thị trường Miễn phí
1980 Chương 1980: Tỏ vẻ xin lỗi Miễn phí
1981 Chương 1981: Truyền khắp toàn giáo Miễn phí
1982 Chương 1982: Kỳ quái lý luận Miễn phí
1983 Chương 1983: Thực tương tự Miễn phí
1984 Chương 1984: Lãng phí thời gian Miễn phí
1985 Chương 1985: Độc thân đi trước Miễn phí
1986 Chương 1986: Bữa sáng phong ba Miễn phí
1987 Chương 1987: Mời Lâm Dật Miễn phí
1988 Chương 1988: Ai đến không một chuyến? Miễn phí
1989 Chương 1989: Lai lịch hoài nghi Miễn phí
1990 Chương 1990: Đến tột cùng là loại người nào Miễn phí
1991 Chương 1991: Cảm tạ! Miễn phí
1992 Chương 1992: Tập luyện Miễn phí
1993 Chương 1993: Lại có người đến Miễn phí
1994 Chương 1994: Ngươi thích nàng? Miễn phí
1995 Chương 1995: Bị người theo dõi Miễn phí
1996 Chương 1996: Quả thế Miễn phí
1997 Chương 1997: Hươu chết tay ai? Miễn phí
1998 Chương 1998: Tài trí hơn người Miễn phí
1999 Chương 1999: Thập phần miễn cưỡng Miễn phí
2000 Chương 2000: Chênh lệch rất lớn Miễn phí
2001 Chương 2001: Thực cảm động! Miễn phí
2002 Chương 2002: Không cam lòng! Miễn phí
2003 Chương 2003: Cuồng hỏa quyền thứ bốn thức! Miễn phí
2004 Chương 2004: Địa giai sơ kì cao nhất! Miễn phí
2005 Chương 2005: Có người đến quá? Miễn phí
2006 Chương 2006: Không cần tìm lấy cớ Miễn phí
2007 Chương 2007: An Kiến Văn đến đây Miễn phí
2008 Chương 2008: Cư nhiên là bọn hắn? Miễn phí
2009 Chương 2009: Thần bí điện thoại [ thượng ] Miễn phí
2010 Chương 2010: Thần bí điện thoại [ hạ ] Miễn phí
2011 Chương 2011: Tân sinh tiệc tối [ thượng ] Miễn phí
2012 Chương 2012: Tân sinh tiệc tối [ trung ] Miễn phí
2013 Chương 2013: Tân sinh tiệc tối [ hạ ] Miễn phí
2014 Chương 2014: Thiệt hay giả? Miễn phí
2015 Chương 2015: Thực khoa trương Miễn phí
2016 Chương 2016: Có người mời khách? Miễn phí
2017 Chương 2017: Đánh cái gì bí hiểm Miễn phí
2018 Chương 2018: Ngươi là cố ý ! Miễn phí
2019 Chương 2019: Chụp ảnh chung lưu niệm Miễn phí
2020 Chương 2020: Còn tại chờ Miễn phí
2021 Chương 2021: May mắn Miễn phí
2022 Chương 2022: Thay vào đó Miễn phí
2023 Chương 2023: Cũng có bút ký? Miễn phí
2024 Chương 2024: Lại bị theo dõi Miễn phí
2025 Chương 2025: Lỗ tai điếc Miễn phí
2026 Chương 2026: Chân thật thân phận! Miễn phí
2027 Chương 2027: Tha thiết ước mơ Miễn phí
2028 Chương 2028: Còn có cái vấn đề Miễn phí
2029 Chương 2029: Thực mơ ước Miễn phí
2030 Chương 2030: Tính toán tốt Miễn phí
2031 Chương 2031: Vương Tâm Nghiên tâm tư Miễn phí
2032 Chương 2032: Trị liệu cảm mạo Miễn phí
2033 Chương 2033: Có tính không? Miễn phí
2034 Chương 2034: Quả nhiên phức tạp Miễn phí
2035 Chương 2035: Rất kém cỏi rất kém cỏi Miễn phí
2036 Chương 2036: Có dám hay không đi bộ? Miễn phí
2037 Chương 2037: Sở Mộng Dao cùng Vương Tâm Nghiên [ thượng ] Miễn phí
2038 Chương 2038: Sở Mộng Dao cùng Vương Tâm Nghiên [ hạ ] Miễn phí
2039 Chương 2039: Uy lão hổ Miễn phí
2040 Chương 2040: Lão hổ nổi điên Miễn phí
2041 Chương 2041: Sư vương Miễn phí
2042 Chương 2042: Buồn bực sư tử Miễn phí
2043 Chương 2043: Khẳng định có vấn đề Miễn phí
2044 Chương 2044: Cái này bi kịch Miễn phí
2045 Chương 2045: Sư tử hiến vật quý Miễn phí
2046 Chương 2046: Nói sạo Miễn phí
2047 Chương 2047: Vô cùng kinh ngạc Miễn phí
2048 Chương 2048: Cái gì gọi là thiên tài [ thượng ] Miễn phí
2049 Chương 2049: Cái gì gọi là thiên tài [ hạ ] Miễn phí
2050 Chương 2050: Kỳ quái hạt châu Miễn phí
2051 Chương 2051: Linh thú nội đan Miễn phí
2052 Chương 2052: Ai là thiên tài? Miễn phí
2053 Chương 2053: Rất đơn giản ! Miễn phí
2054 Chương 2054: Một tiếng nổ Miễn phí
2055 Chương 2055: Thực sùng bái Miễn phí
2056 Chương 2056: Dược đỉnh nổ mạnh Miễn phí
2057 Chương 2057: Hữu Bàn Hổ tính [ thượng ] Miễn phí
2058 Chương 2058: Hữu Bàn Hổ tính [ hạ ] Miễn phí
2059 Chương 2059: Dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Miễn phí
2060 Chương 2060: Không nghĩ hố ngươi Miễn phí
2061 Chương 2061: Quả nhiên hối hận Miễn phí
2062 Chương 2062: Thải cương tin tức [ thượng ] Miễn phí
2063 Chương 2063: Thải cương tin tức [ hạ ] Miễn phí
2064 Chương 2064: Thải cương sử dụng Miễn phí
2065 Chương 2065: Cư nhiên là Triệu Kì Binh Miễn phí
2066 Chương 2066: Nắm chắc cơ hội Miễn phí
2067 Chương 2067: Như thế nào chứng minh Miễn phí
2068 Chương 2068: Lại thấy tụ khí đan! Miễn phí
2069 Chương 2069: Phân tích cùng tính Miễn phí
2070 Chương 2070: Như thế nào mở miệng Miễn phí
2071 Chương 2071: Cám ơn ngươi! Miễn phí
2072 Chương 2072: Ngã một lần? Miễn phí
2073 Chương 2073: Chung Phẩm Lượng lên núi Miễn phí
2074 Chương 2074: Cầu được bảo vật Miễn phí
2075 Chương 2075: Ký danh đệ tử Miễn phí
2076 Chương 2076: Tới cửa mời Miễn phí
2077 Chương 2077: Gia tộc tình huống Miễn phí
2079 Chương 2079: Trận đấu hạng mục Miễn phí
2080 Chương 2080: Dễ dàng Miễn phí
2081 Chương 2081: Trận đấu nội dung [ thượng ] Miễn phí
2082 Chương 2082: Trận đấu nội dung [ hạ ] Miễn phí
2083 Chương 2083: Lựa chọn vũ kỹ Miễn phí
2084 Chương 2084: Chú khí sư? Miễn phí
2085 Chương 2085: Thiên phú kinh người [ thượng ] Miễn phí
2086 Chương 2086: Thiên phú kinh người [ hạ ] Miễn phí
2087 Chương 2087: Bàng thính đệ tử Miễn phí
2088 Chương 2088: Thập phần chờ mong Miễn phí
2089 Chương 2089: Đã bị ngăn trở Miễn phí
2090 Chương 2090: Thái độ chuyển biến Miễn phí
2091 Chương 2091: Chỉ sợ muốn thua Miễn phí
2092 Chương 2092: Sau lưng âm mưu [ thượng ] Miễn phí
2093 Chương 2093: Sau lưng âm mưu [ hạ ] Miễn phí
2094 Chương 2094: Trận đấu tân quy tắc Miễn phí
2095 Chương 2095: Tất có kỳ quái Miễn phí
2096 Chương 2096: Tiểu ngoài ý muốn Miễn phí
2097 Chương 2097: Rất không hay ho ! Miễn phí
2098 Chương 2098: Yêu đổi không đổi Miễn phí
2099 Chương 2099: Trận thứ hai trận đấu Miễn phí
2100 Chương 2100: Thiện ý mỉm cười Miễn phí
2101 Chương 2101: Lại thắng lợi Miễn phí
2102 Chương 2102: Lại thấy linh thú nội đan Miễn phí
2103 Chương 2103: Đệ tam tràng trận đấu Miễn phí
2104 Chương 2104: Vũ kỹ đánh giá Miễn phí
2105 Chương 2105: Cấp cái mặt mũi Miễn phí
2106 Chương 2106: Cùng ngươi đánh đố Miễn phí
2107 Chương 2107: Thứ bốn tràng trận đấu Miễn phí
2108 Chương 2108: Cắn răng kiên trì Miễn phí
2109 Chương 2109: Một không có làm hai không ngớt Miễn phí
2110 Chương 2110: Thứ tự sai lầm rồi Miễn phí
2111 Chương 2111: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Miễn phí
2112 Chương 2112: Thứ năm tràng trận đấu Miễn phí
2113 Chương 2113: Không phải nan đề Miễn phí
2114 Chương 2114: Rất đáng giận ! Miễn phí
2115 Chương 2115: Thứ sáu tràng trận đấu Miễn phí
2116 Chương 2116: Mạo hiểm cũng đáng Miễn phí
2117 Chương 2117: Tiếp tục khiêu chiến Miễn phí
2118 Chương 2118: Sống hay chết? Miễn phí
2119 Chương 2119: Hối hận không kịp Miễn phí
2120 Chương 2120: Thở dài không thôi Miễn phí
2121 Chương 2121: Thứ bảy tràng trận đấu Miễn phí
2122 Chương 2122: Thay đổi trận đấu quy tắc Miễn phí
2123 Chương 2123: Trận đấu bỏ quyền Miễn phí
2124 Chương 2124: Rừng cây xảo ngộ Miễn phí
2125 Chương 2125: Thực khiếp sợ Lâm Dật Miễn phí
2126 Chương 2126: Ta không biết hắn Miễn phí
2127 Chương 2127: Chủ động nhận thua Miễn phí
2128 Chương 2128: Ngươi không nhận thua? Miễn phí
2129 Chương 2129: Quán quân tranh đoạt Miễn phí
2130 Chương 2130: Năng lượng bom tái hiện Miễn phí
2131 Chương 2131: Lại đoạt giải quán quân Miễn phí
2132 Chương 2132: Có ý tứ gì? Miễn phí
2133 Chương 2133: Cuối cùng trận đấu Miễn phí
2134 Chương 2134: Trực tiếp nhận thua Miễn phí
2135 Chương 2135: Lật lọng [ thượng ] Miễn phí
2136 Chương 2136: Lật lọng [ hạ ] Miễn phí
2137 Chương 2137: Có quái dị! Miễn phí
2138 Chương 2138: Khó đối phó Miễn phí
2139 Chương 2139: Ứng đối chi sách Miễn phí
2140 Chương 2140: Tối cường chiêu thức Miễn phí
2141 Chương 2141: Thắng hiểm Miễn phí
2142 Chương 2142: Bì gia lựa chọn Miễn phí
2143 Chương 2143: Muốn thăng cấp ? Miễn phí
2144 Chương 2144: Rục rịch Miễn phí
2145 Chương 2145: Đột phá địa giai trung kỳ! Miễn phí
2146 Chương 2146: Tác muốn này nọ Miễn phí
2147 Chương 2147: Đáp ứng điều kiện Miễn phí
2148 Chương 2148: Thêm thí trận đấu Miễn phí
2149 Chương 2149: Trực tiếp không hay ho Miễn phí
2150 Chương 2150: Không dễ làm Miễn phí
2151 Chương 2151: Mưu đồ gây rối Miễn phí
2152 Chương 2152: Thành lập hiệp nghị Miễn phí
2153 Chương 2153: Khiếp sợ một màn Miễn phí
2154 Chương 2154: Lại được quán quân Miễn phí
2155 Chương 2155: Dược vương chủ ý Miễn phí
2156 Chương 2156: Yến hội mục đích Miễn phí
2157 Chương 2157: Xuất ra phương án Miễn phí
2158 Chương 2158: Bì gia báo tin Miễn phí
2159 Chương 2159: Rất là kinh hoảng Miễn phí
2160 Chương 2160: Âm thầm khuyên can Miễn phí
2161 Chương 2161: Vì linh thú đưa tiễn Miễn phí
2162 Chương 2162: Không thể vãn hồi Miễn phí
2163 Chương 2163: Tiểu Thư phát uy Miễn phí
2164 Chương 2164: Tên mới Miễn phí
2165 Chương 2165: Không kết quả vấn đề Miễn phí
2166 Chương 2166: Vẫn như cũ là thất bại Miễn phí
2167 Chương 2167: Tụ linh hoàn Miễn phí
2168 Chương 2168: Làm của riêng Miễn phí
2169 Chương 2169: Bạch lão cho mời Miễn phí
2170 Chương 2170: Thái điểu thiên tài? Miễn phí
2171 Chương 2171: Tai vách mạch rừng Miễn phí
2172 Chương 2172: Tưởng gạt ta? Miễn phí
2173 Chương 2173: Phòng ngủ gặp chuyện không may Miễn phí
2174 Chương 2174: Không thể quên đi Miễn phí
2175 Chương 2175: Tìm tới cửa đi Miễn phí
2176 Chương 2176: Không thể tưởng tượng Miễn phí
2177 Chương 2177: Ngươi có ý tứ gì? Miễn phí
2178 Chương 2178: An Kiến Văn mới nhất kế hoạch Miễn phí
2179 Chương 2179: Tân thí nghiệm phẩm Miễn phí
2180 Chương 2180: Cho ngươi đánh cái chiết Miễn phí
2181 Chương 2181: Bốn bỏ năm lên Miễn phí
2182 Chương 2182: Chuyện này không tính mệt Miễn phí
2183 Chương 2183: Thần bí lai khách Miễn phí
2184 Chương 2184: Khang Chiếu Minh cơ hội Miễn phí
2185 Chương 2185: Mời xem điện ảnh Miễn phí
2186 Chương 2186: Chuyện tốt buông xuống Miễn phí
2187 Chương 2187: Thu làm đồ đệ Miễn phí
2188 Chương 2188: Cướp xe vị Miễn phí
2189 Chương 2189: Sự tình không ổn Miễn phí
2190 Chương 2190: Tặng cho ngươi Miễn phí
2191 Chương 2191: Có chút mất mát Miễn phí
2192 Chương 2192: Đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm Miễn phí
2193 Chương 2193: Bị phát hiện Miễn phí
2194 Chương 2194: Tiểu Thư hoài nghi Miễn phí
2195 Chương 2195: Triệu Kì Đàn đi về phía Miễn phí
2196 Chương 2196: Lại bị ngăn cản Miễn phí
2197 Chương 2197: Thượng cổ dược đỉnh Miễn phí
2198 Chương 2198: Đề cao điều kiện Miễn phí
2199 Chương 2199: Trước đem tiền cơm thanh toán Miễn phí
2200 Chương 2200: Ta đi trước Miễn phí
2201 Chương 2201: Tìm được bản đồ vị trí Miễn phí
2202 Chương 2202: Tư liệu giá trị Miễn phí
2203 Chương 2203: Có chút kỳ quái Miễn phí
2204 Chương 2204: Lâm Dật lo lắng Miễn phí
2205 Chương 2205: Khế ước linh thú Miễn phí
2206 Chương 2206: Đan dược lãng phí Miễn phí
2207 Chương 2207: Kinh hỉ Ngô Thần Thiên Miễn phí
2208 Chương 2208: Chuẩn bị xuất phát Miễn phí
2209 Chương 2209: Đến mục đích Miễn phí
2210 Chương 2210: Hỏi thăm tình huống Miễn phí
2211 Chương 2211: Tàng long ngọa hổ Miễn phí
2212 Chương 2212: Mạo hiểm giả nghiệp đoàn Miễn phí
2213 Chương 2213: Giống như có vấn đề Miễn phí
2214 Chương 2214: Phát sinh mâu thuẫn Miễn phí
2215 Chương 2215: Thay đổi ý tưởng Miễn phí
2216 Chương 2216: Đến gần Miễn phí
2217 Chương 2217: Vây bắt hỏa sư Miễn phí
2218 Chương 2218: Làm trở ngại chứ không giúp gì Miễn phí
2219 Chương 2219: Đại hỏa sư xuất hiện Miễn phí
2220 Chương 2220: Ngoài ý muốn chi hỉ Miễn phí
2221 Chương 2221: Muốn độc chiếm Miễn phí
2222 Chương 2222: Chính ngươi tới lấy Miễn phí
2223 Chương 2223: Xuất kỳ bất ý Miễn phí
2224 Chương 2224: Chênh lệch quá lớn Miễn phí
2225 Chương 2225: Thiên lôi trư xin giúp đỡ Miễn phí
2226 Chương 2226: Đại hỏa sư ra tay Miễn phí
2227 Chương 2227: Làm khách Miễn phí
2228 Chương 2228: Sơn mạch thượng mạch Miễn phí
2229 Chương 2229: Gia tộc hội nghị Miễn phí
2230 Chương 2230: Thần bí đại hộ viện Miễn phí
2231 Chương 2231: Lại thấy cuồng hỏa quyền Miễn phí
2232 Chương 2232: Bốn kiện sự tình Miễn phí
2233 Chương 2233: Tri ân báo đáp Miễn phí
2234 Chương 2234: Là khế ước linh thú? Miễn phí
2235 Chương 2235: Tiếp tục lên núi Miễn phí
2236 Chương 2236: Ngay tại dưới chân Miễn phí
2237 Chương 2237: Có nguy hiểm Miễn phí
2238 Chương 2238: Người thông minh? Miễn phí
2239 Chương 2239: Đưa ra ước định Miễn phí
2240 Chương 2240: Cuồng hỏa quyền đệ thập nhất thức Miễn phí
2241 Chương 2241: Chuẩn bị chạy trốn Miễn phí
2242 Chương 2242: Không phải đối thủ Miễn phí
2243 Chương 2243: Nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim Miễn phí
2244 Chương 2244: Chạy trốn chữa thương Miễn phí
2245 Chương 2245: Tâm tình trầm trọng Miễn phí
2246 Chương 2246: Đã muốn chậm Miễn phí
2247 Chương 2247: Ngươi chạy mau chạy Miễn phí
2248 Chương 2248: Rất là không cam lòng Miễn phí
2249 Chương 2249: Rất nhanh chữa thương Miễn phí
2250 Chương 2250: Đại hộ viện sư môn Miễn phí
2251 Chương 2251: Cái gì bảo vật Miễn phí
2252 Chương 2252: Không thèm để ý Miễn phí
2253 Chương 2253: Lại nổi điên Miễn phí
2254 Chương 2254: Gia tộc người tới Miễn phí
2255 Chương 2255: Bọn họ đã trở lại? Miễn phí
2256 Chương 2256: Ở sơn mạch trung tìm kiếm Miễn phí
2257 Chương 2257: Bị hoảng sợ Miễn phí
2258 Chương 2258: Lại bị hố Miễn phí
2259 Chương 2259: Tiếp tục chú ý Miễn phí
2260 Chương 2260: Mượn sức Khang gia Miễn phí
2261 Chương 2261: Dự mưu Miễn phí
2262 Chương 2262: Bắt cóc Vương Tâm Nghiên Miễn phí
2263 Chương 2263: Đuổi theo Miễn phí
2264 Chương 2264: Bắt đầu sinh lui ý Miễn phí
2265 Chương 2265: Âm thầm theo dõi Miễn phí
2266 Chương 2266: Điện thoại cầu cứu Miễn phí
2267 Chương 2267: Sở Mộng Dao đến đây Miễn phí
2268 Chương 2268: Một ngàn vạn tiền chuộc Miễn phí
2269 Chương 2269: Người Ngô gia tới Miễn phí
2270 Chương 2270: Bì gia cũng người tới Miễn phí
2271 Chương 2271: Ra tay nghĩ cách cứu viện Miễn phí
2272 Chương 2272: Gian nan thủ thắng Miễn phí
2273 Chương 2273: Cứu về rồi Miễn phí
2274 Chương 2274: Vương Tâm Nghiên đau đầu Miễn phí
2275 Chương 2275: Con nhện linh thú Miễn phí
2276 Chương 2276: Hỗ trợ tìm kiếm Miễn phí
2277 Chương 2277: Thì ra là thế [ thượng ] Miễn phí
2278 Chương 2278: Thì ra là thế [ hạ ] Miễn phí
2279 Chương 2279: Tin tức trọng yếu Miễn phí
2280 Chương 2280: Truyền tống trận pháp Miễn phí
2281 Chương 2281: Thật giả trọng bảo Miễn phí
2282 Chương 2282: Thần kỳ mặt nạ Miễn phí
2283 Chương 2283: Quỷ dị tình huống Miễn phí
2284 Chương 2284: Đi nơi nào? Miễn phí
2285 Chương 2285: Thiên giai quái hán xuống núi Miễn phí
2286 Chương 2286: Hỏa sư bộ tộc cũng đã biến mất Miễn phí
2287 Chương 2287: Biến mất nguyên nhân [ thượng ] Miễn phí
2288 Chương 2288: Biến mất nguyên nhân [ hạ ] Miễn phí
2289 Chương 2289: Ra tay tương trợ Miễn phí
2290 Chương 2290: Lẫn vào trong đó Miễn phí
2291 Chương 2291: Tìm được đường sống trong chỗ chết Miễn phí
2292 Chương 2292: Tháp Cam Long đến đây Miễn phí
2293 Chương 2293: Lâm Dật đào thoát Miễn phí
2294 Chương 2294: Âm thầm theo dõi Miễn phí
2295 Chương 2295: Đạt thành điều kiện Miễn phí
2296 Chương 2296: Điệu hổ ly sơn kế Miễn phí
2297 Chương 2297: Tàng thư các người tới Miễn phí
2298 Chương 2298: Vừa kinh vừa sợ Miễn phí
2299 Chương 2299: Điều đó không có khả năng! Miễn phí
2300 Chương 2300: Tháp Cam lão tổ Miễn phí
2301 Chương 2301: Phản hồi sư môn Miễn phí
2302 Chương 2302: Trở lại khách sạn Miễn phí
2303 Chương 2303: Luyện chế phương thức Miễn phí
2304 Chương 2304: Trở thành chú khí sư? Miễn phí
2305 Chương 2305: Tân vũ kỹ Miễn phí
2306 Chương 2306: Hy vọng xa vời Miễn phí
2307 Chương 2307: Hậu bị kế hoạch Miễn phí
2308 Chương 2308: Lại thấy bắt cóc Miễn phí
2309 Chương 2309: Xe bị mất Miễn phí
2310 Chương 2310: Có tin tức Miễn phí
2311 Chương 2311: Xâm nhập hang hổ Miễn phí
2312 Chương 2312: Dẫn cá mắc câu Miễn phí
2313 Chương 2313: Gặp lão bản Miễn phí
2314 Chương 2314: Lộ ra dấu vết? Miễn phí
2315 Chương 2315: Ngươi rốt cuộc là ai [ thượng ] Miễn phí
2316 Chương 2316: Ngươi rốt cuộc là ai [ hạ ] Miễn phí
2317 Chương 2317: Là thật giả ? Miễn phí
2318 Chương 2318: Tôn Tĩnh Di điện thoại Miễn phí
2319 Chương 2319: Tôn Tĩnh Di nguy cơ Miễn phí
2320 Chương 2320: Trở lại khách sạn Miễn phí
2321 Chương 2321: Khủng bố vũ kỹ Miễn phí
2322 Chương 2322: Vô duyên vô cớ? Miễn phí
2323 Chương 2323: Siêu cấp sửa bản Miễn phí
2324 Chương 2324: Chỉ sợ ngươi không ra tay Miễn phí
2325 Chương 2325: Điện thoại thỉnh giáo Miễn phí
2326 Chương 2326: Lâm Dật mục đích Miễn phí
2327 Chương 2327: Vui vẻ điện thoại Miễn phí
2328 Chương 2328: Một quả độc dược Miễn phí
2329 Chương 2329: Trở lại biệt thự Miễn phí
2330 Chương 2330: Thương trị Miễn phí
2331 Chương 2331: Tốt biện pháp Miễn phí
2332 Chương 2332: Lãnh giáo vũ kỹ Miễn phí
2333 Chương 2333: Nói nhiều lắm Miễn phí
2334 Chương 2334: Rất chấn kinh rồi Miễn phí
2335 Chương 2335: Trở lại trường học Miễn phí
2336 Chương 2336: Nhị phẩm đan dược Miễn phí
2337 Chương 2337: Đương nhiên không quan hệ Miễn phí
2338 Chương 2338: Chỉ có thể buông tha cho Miễn phí
2339 Chương 2339: Tâm tình phức tạp Miễn phí
2340 Chương 2340: Chuẩn bị tâm lý Miễn phí
2341 Chương 2341: Nàng là ngươi nữ nhi Miễn phí
2342 Chương 2342: Tạm thời giấu diếm Miễn phí
2343 Chương 2343: Khơi mào sự tình Miễn phí
2344 Chương 2344: Ngươi cao hứng cái gì? Miễn phí
2345 Chương 2345: Đi nhầm cửa Miễn phí
2346 Chương 2346: Bích lão xuất mã Miễn phí
2347 Chương 2347: Ngươi là cái gì? Miễn phí
2348 Chương 2348: Vẫn là một chiêu Miễn phí
2349 Chương 2349: Hai tay tán thành Miễn phí
2350 Chương 2350: Binh thiếu tâm tư Miễn phí
2351 Chương 2351: Lại trở về làm gì? Miễn phí
2352 Chương 2352: Không có cách nào Miễn phí
2353 Chương 2353: Triệu Kì Đàn đối thoại Miễn phí
2354 Chương 2354: Vũ gia điện thoại Miễn phí
2355 Chương 2355: Tiểu Ngưng rất trọng yếu Miễn phí
2356 Chương 2356: Làm ra quyết định Miễn phí
2357 Chương 2357: Thí luyện sửa đổi Miễn phí
2358 Chương 2358: Xem nhẹ sự tình Miễn phí
2359 Chương 2359: Mượn đao giết người kế Miễn phí
2360 Chương 2360: Thí luyện rất trọng yếu Miễn phí
2361 Chương 2361: Thất bại vũ kỹ Miễn phí
2362 Chương 2362: Hàn Tĩnh Tĩnh điện thoại Miễn phí
2363 Chương 2363: Trên đường đi gặp bắt cóc Miễn phí
2364 Chương 2364: Tiểu Thư đề nghị Miễn phí
2365 Chương 2365: Lại thấy thần bí lão giả Miễn phí
2366 Chương 2366: Tìm tới cửa đi Miễn phí
2367 Chương 2367: Đầu hôn mê Miễn phí
2368 Chương 2368: Tìm phiền toái Miễn phí
2369 Chương 2369: Ai cho các ngươi đến? Miễn phí
2370 Chương 2370: Không hài lòng Miễn phí
2371 Chương 2371: Đối thủ rất mạnh Miễn phí
2372 Chương 2372: Hỗ trợ lẫn nhau Miễn phí
2373 Chương 2373: Cùng ai học ? Miễn phí
2374 Chương 2374: Bị thương rất nặng Miễn phí
2375 Chương 2375: Lại thất bại vũ kỹ Miễn phí
2376 Chương 2376: Đồng quy vu tận sao? Miễn phí
2377 Chương 2377: Các ngươi lão bản đâu? Miễn phí
2378 Chương 2378: Sự tình ngọn nguồn Miễn phí
2379 Chương 2379: Tìm được nguyên nhân Miễn phí
2380 Chương 2380: Khả năng có phiền toái Miễn phí
2381 Chương 2381: Thay đổi thái độ Miễn phí
2382 Chương 2382: Này không sự thật Miễn phí
2383 Chương 2383: Mau cùng chúng ta đi Miễn phí
2384 Chương 2384: Rất trùng hợp Miễn phí
2385 Chương 2385: Đột phá địa giai trung kỳ cao nhất! Miễn phí
2386 Chương 2386: Bạn gái Miễn phí
2387 Chương 2387: Thất bại thổ lộ Miễn phí
2388 Chương 2388: Tiểu Thư rất kỳ quái Miễn phí
2389 Chương 2389: Lâm Dật suy đoán Miễn phí
2390 Chương 2390: Vương Tâm Nghiên quyết định [ thượng ] Miễn phí
2391 Chương 2391: Vương Tâm Nghiên quyết định [ hạ ] Miễn phí
2392 Chương 2392: Suy đoán cùng tính Miễn phí
2393 Chương 2393: Hữu gia mượn sức Miễn phí
2394 Chương 2394: Muốn từ hôn? Miễn phí
2396 Chương 2396: Khang thần y phân tích Miễn phí
2397 Chương 2397: Tiêu gia đe dọa Miễn phí
2398 Chương 2398: Ta đã biết Miễn phí
2399 Chương 2399: Kế hoạch thất bại Miễn phí
2400 Chương 2400: Cùng với ngả bài Miễn phí
2401 Chương 2401: Âm thầm đạt thành điều kiện Miễn phí
2402 Chương 2402: Lâm Dật nhắc nhở Miễn phí
2403 Chương 2403: Lại đây muốn làm phá hư Miễn phí
2404 Chương 2404: Ám chỉ Triệu Kì Đàn Miễn phí
2405 Chương 2405: Vũ kỹ thành công Miễn phí
2406 Chương 2406: Bắt chước luyện đan Miễn phí
2407 Chương 2407: Kỳ quái đáp án Miễn phí
2408 Chương 2408: Tiểu Thư rời nhà Miễn phí
2409 Chương 2409: Thần bí lão giả tái hiện Miễn phí
2410 Chương 2410: Tiểu Thư vấn đề Miễn phí
2411 Chương 2411: Thức ăn có vấn đề Miễn phí
2412 Chương 2412: Nỗi khổ bất đắc dĩ Miễn phí
2413 Chương 2413: Tiểu Thư thổ lộ Miễn phí
2414 Chương 2414: Học sinh mới Miễn phí
2415 Chương 2415: Hỏi lại mà không trả lời Miễn phí
2416 Chương 2416: Nhất cử lưỡng tiện kế hoạch Miễn phí
2417 Chương 2417: Tiểu Thư lấy cớ Miễn phí
2418 Chương 2418: Bi ai thân thế Miễn phí
2419 Chương 2419: Thoải mái giải quyết Miễn phí
2420 Chương 2420: Đông du hoạt động Miễn phí
2421 Chương 2421: Vũ gia tân động tĩnh Miễn phí
2422 Chương 2422: Huyền Chân lão tổ Miễn phí
2423 Chương 2423: Mời ăn cơm Miễn phí
2424 Chương 2424: Không hẹn mà gặp Miễn phí
2425 Chương 2425: Đến tìm ai ? Miễn phí
2426 Chương 2426: Làm lộ Miễn phí
2427 Chương 2427: Lại thượng ? Miễn phí
2428 Chương 2428: Cuồng hỏa quyền thứ bảy thức Miễn phí
2429 Chương 2429: Đổ ca điện thoại Miễn phí
2430 Chương 2430: Ngẫu ngộ Bạch Lão Đại Miễn phí
2431 Chương 2431: An Kiến Văn mắc mưu Miễn phí
2432 Chương 2432: Thiên hàng việc vui Miễn phí
2433 Chương 2433: Đông du bắt đầu Miễn phí
2434 Chương 2434: Hữu Bàn Hổ kế hoạch mới Miễn phí
2435 Chương 2435: Trên đường đi gặp cướp bóc Miễn phí
2436 Chương 2436: Hữu Bàn Hổ nhíu mày Miễn phí
2437 Chương 2437: Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt Miễn phí
2438 Chương 2438: Có điểm không thích hợp nhi? Miễn phí
2439 Chương 2439: Có thực lực không thực lực Miễn phí
2440 Chương 2440: Chỉ số thông minh không đủ dùng Miễn phí
2441 Chương 2441: Lại gặp cướp bóc Miễn phí
2442 Chương 2442: Hai chiêu Miễn phí
2443 Chương 2443: Sắc mặt rất khó xem Miễn phí
2444 Chương 2444: Thất sách Miễn phí
2445 Chương 2445: Thất bại kế hoạch Miễn phí
2446 Chương 2446: Anh hùng tái cứu mỹ nhân Miễn phí
2447 Chương 2447: Ngoài ý muốn kết quả Miễn phí
2448 Chương 2448: Ván trượt tuyết Miễn phí
2449 Chương 2449: Lại xấu mặt Miễn phí
2450 Chương 2450: Khang Chiếu Long mời Miễn phí
2451 Chương 2451: Xe cáp trục trặc Miễn phí
2452 Chương 2452: Tự ăn ác quả Miễn phí
2453 Chương 2453: Nước vào Miễn phí
2454 Chương 2454: Nhạ phiền toái Miễn phí
2455 Chương 2455: Thiên giai con ba ba Miễn phí
2456 Chương 2456: Xuất hiện biến cố Miễn phí
2457 Chương 2457: Hữu gia khiếp sợ Miễn phí
2458 Chương 2458: Chạy trối chết Miễn phí
2459 Chương 2459: Có chút điểm hối hận Miễn phí
2460 Chương 2460: Thiên giai linh thú vấn đề Miễn phí
2461 Chương 2461: Trở lại làng du lịch Miễn phí
2462 Chương 2462: Tỏ vẻ cảm tạ Miễn phí
2463 Chương 2463: Tô Lăng Tử trả thù Miễn phí
2464 Chương 2464: Hoang thôn chi lữ Miễn phí
2465 Chương 2465: Xe hỏng rồi? Miễn phí
2466 Chương 2466: Không hợp với lẽ thường Miễn phí
2467 Chương 2467: Thực lực rất cao Miễn phí
2468 Chương 2468: Ngươi là luyện đan sư? Miễn phí
2469 Chương 2469: Đến tột cùng là cái gì Miễn phí
2470 Chương 2470: Đệ tam phiến tàn đồ Miễn phí
2471 Chương 2471: Ngoài ý muốn kết quả Miễn phí
2472 Chương 2472: Giật nảy mình Miễn phí
2473 Chương 2473: Hù chết Miễn phí
2474 Chương 2474: Tu luyện giả phường thị Miễn phí
2475 Chương 2475: Tiểu Thư tính Miễn phí
2476 Chương 2476: Ăn một chút thiếu một chút Miễn phí
2477 Chương 2477: Tái ngộ Dương Thất Thất Miễn phí
2478 Chương 2478: Tranh đoạt lam thủy tinh [ thượng ] Miễn phí
2479 Chương 2479: Tranh đoạt lam thủy tinh [ hạ ] Miễn phí
2480 Chương 2480: Vào cửa làm khó dễ Miễn phí
2481 Chương 2481: Gặp được ngăn trở Miễn phí
2482 Chương 2482: Lâm Dật động thủ Miễn phí
2483 Chương 2483: Giao dịch hội phó hội trưởng Miễn phí
2484 Chương 2484: Đợi ta Miễn phí
2485 Chương 2485: Úc Tiểu Khả cũng đến đây Miễn phí
2486 Chương 2486: Dương Thất Thất khuyên bảo Miễn phí
2487 Chương 2487: Lo lắng một chút Miễn phí
2488 Chương 2488: Kí chụp Miễn phí
2489 Chương 2489: Úc Tiểu Khả lo lắng Miễn phí
2490 Chương 2490: Là ta a! Miễn phí
2491 Chương 2491: Thờ ơ Miễn phí
2492 Chương 2492: Lại đã trở lại Miễn phí
2493 Chương 2493: Chung Phẩm Lượng xuống núi Miễn phí
2494 Chương 2494: Có người không hay ho Miễn phí
2495 Chương 2495: Tiểu Thư nhiệm vụ Miễn phí
2496 Chương 2496: Ta là thụ hại giả Miễn phí
2497 Chương 2497: Máy nghe trộm Miễn phí
2498 Chương 2498: Như thế nào lại đã trở lại? Miễn phí
2499 Chương 2499: Lại gãy chân Miễn phí
2500 Chương 2500: Tiểu Thư phá hư chủ ý Miễn phí
2501 Chương 2501: Hai kiện sự tình Miễn phí
2502 Chương 2502: Đổi lấy bảo vật Miễn phí
2503 Chương 2503: Lại một viên linh thú nội đan Miễn phí
2504 Chương 2504: Mang đến kinh ngạc Miễn phí
2505 Chương 2505: Ta không tin! Miễn phí
2506 Chương 2506: Giá kéo lên Miễn phí
2507 Chương 2507: Nói không ra lời Miễn phí
2508 Chương 2508: Dương Thất Thất thất vọng Miễn phí
2509 Chương 2509: Ngươi cư nhiên là Lâm Dật? Miễn phí
2510 Chương 2510: Không cần đầu óc Miễn phí
2511 Chương 2511: Đảm đương bảo tiêu Miễn phí
2512 Chương 2512: Đây là cái gì ý tứ? Miễn phí
2513 Chương 2513: Như thế nào chứng minh? Miễn phí
2514 Chương 2514: Bội phục chi tới Miễn phí
2515 Chương 2515: Lầm vào dược viên Miễn phí
2516 Chương 2516: Hợp tác khoái trá Miễn phí
2517 Chương 2517: Hữu duyên tái gặp lại Miễn phí
2518 Chương 2518: Chung Phẩm Lượng lập võ đài Miễn phí
2519 Chương 2519: Vũ kỹ không có hiệu quả Miễn phí
2520 Chương 2520: Lấy được thắng lợi Miễn phí
2521 Chương 2521: Như vậy cũng được? Miễn phí
2522 Chương 2522: Bị nước bẩn lâm Miễn phí
2523 Chương 2523: Đánh tráo thành công Miễn phí
2524 Chương 2524: Nghiên cứu ngọc bội Miễn phí
2525 Chương 2525: Vương Tâm Nghiên bị bệnh Miễn phí
2526 Chương 2526: Kỳ thật không có bệnh Miễn phí
2527 Chương 2527: Đừng tìm người khác nói Miễn phí
2528 Chương 2528: Lại khiêu chiến Miễn phí
2529 Chương 2529: Ai hơn uất ức Miễn phí
2530 Chương 2530: Ta là tốt cho ngươi Miễn phí
2531 Chương 2531: Hộc máu Miễn phí
2532 Chương 2532: Lại so với một lần Miễn phí
2533 Chương 2533: Ngươi tới đánh ta một chút Miễn phí
2534 Chương 2534: Không có không nhạy Miễn phí
2535 Chương 2535: Lựa chọn vũ kỹ Miễn phí
2536 Chương 2536: Lại không nhạy Miễn phí
2537 Chương 2537: Vũ Ngưng người theo đuổi Miễn phí
2538 Chương 2538: Kinh ngạc lựa chọn Miễn phí
2539 Chương 2539: Trẻ trung không cố gắng Miễn phí
2540 Chương 2540: Đại Phong ca phiền toái Miễn phí
2541 Chương 2541: Huyền Trần lão tổ lửa giận Miễn phí
2542 Chương 2542: Đại tiểu thư nổi giận Miễn phí
2543 Chương 2543: Tự đoạn hai chân rất khó Miễn phí
2544 Chương 2544: Tìm đánh tới ? Miễn phí
2545 Chương 2545: Nghiền sai vị trí Miễn phí
2546 Chương 2546: Người theo đuổi của Ứng Tử Ngư Miễn phí
2547 Chương 2547: Như nguyện lấy thường Miễn phí
2548 Chương 2548: Không cam lòng Trần Tiểu Phách Miễn phí
2549 Chương 2549: Nguyên nhân không thể luyện đan Miễn phí
2550 Chương 2550: Lộ ra bí mật Miễn phí
2551 Chương 2551: Làm cho nàng bái sư Miễn phí
2552 Chương 2552: Đổi tụ khí đan Miễn phí
2553 Chương 2553: Khang Chiếu Long biện pháp Miễn phí
2554 Chương 2554: Phiền toái mới của Úc Tiểu Khả Miễn phí
2555 Chương 2555: Tam phẩm dược đỉnh Miễn phí
2556 Chương 2556: Hỏi một chút Lâm Dật Miễn phí
2557 Chương 2557: Úc Tiểu Khả lo lắng Miễn phí
2558 Chương 2558: Giải quyết vấn đề Miễn phí
2559 Chương 2559: Ngạo mạn công ty bí thư Miễn phí
2560 Chương 2560: Thung gia người tới Miễn phí
2561 Chương 2561: Lừa gạt Miễn phí
2562 Chương 2562: Chúc lão đại xin giúp đỡ Miễn phí
2563 Chương 2563: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ Miễn phí
2564 Chương 2564: Thung gia mời Miễn phí
2565 Chương 2565: Chúc lão đại ra tay Miễn phí
2566 Chương 2566: Tự mình nghênh đón Miễn phí
2567 Chương 2567: Thung gia thành ý Miễn phí
2568 Chương 2568: Lại thấy tụ khí đan tài liệu Miễn phí
2569 Chương 2569: Thực lực chồng Miễn phí
2570 Chương 2570: Chúc lão đại đến Miễn phí
2571 Chương 2571: Lâm Dật hứa hẹn Miễn phí
2572 Chương 2572: Ứng Tử Ngư nói dối Miễn phí
2573 Chương 2573: Lời nói dối khó viên Miễn phí
2574 Chương 2574: Hạ quyết định quyết tâm Miễn phí
2575 Chương 2575: Sơ suất quá Miễn phí
2576 Chương 2576: Trần Hi cảm động Miễn phí
2577 Chương 2577: Chung Phẩm Lượng hồi sơn Miễn phí
2578 Chương 2578: Phiền toái của Lại mập mạp Miễn phí
2579 Chương 2579: Cưỡng bức lợi dụ Miễn phí
2580 Chương 2580: Ngô Thần Thiên ra mặt Miễn phí
2581 Chương 2581: Lâm Dật xuất mã Miễn phí
2582 Chương 2582: Lại là một chiêu Miễn phí
2583 Chương 2583: Chờ đợi tin tức Miễn phí
2584 Chương 2584: Nói thẳng đi Miễn phí
2585 Chương 2585: Phiên gấp đôi Miễn phí
2586 Chương 2586: Ngủ đông Miễn phí
2587 Chương 2587: Vô dụng Miễn phí
2588 Chương 2588: Hữu Bàn Hổ bị đoạt Miễn phí
2589 Chương 2589: Phối hợp diễn trò Miễn phí
2590 Chương 2590: Tư liệu đã không có Miễn phí
2591 Chương 2591: Chỉ số thông minh không được Miễn phí
2592 Chương 2592: Tên của tiểu Thư Miễn phí
2593 Chương 2593: Rất hố người Miễn phí
2594 Chương 2594: Chúc lão đại trở về Miễn phí
2595 Chương 2595: Thần kỳ dược thủy Miễn phí
2596 Chương 2596: Rất hiệu quả Miễn phí
2597 Chương 2597: Bích lão bi kịch Miễn phí
2598 Chương 2598: Lí Thử Hoa rời đi Miễn phí
2599 Chương 2599: Bách túy con rết Miễn phí
2600 Chương 2600: Hữu gia hoài nghi Miễn phí
2601 Chương 2601: Tĩnh Tĩnh phiền toái Miễn phí
2602 Chương 2602: Bằng mặt không bằng lòng Huyền Trần Miễn phí
2603 Chương 2603: Tôn Tĩnh Di gặp chuyện không may Miễn phí
2604 Chương 2604: Nháo tâm kết quả Miễn phí
2605 Chương 2605: Hàn Tĩnh Tĩnh bị bắt cóc Miễn phí
2606 Chương 2606: Thuật thôi miên Miễn phí
2607 Chương 2607: Dẫn Lâm Dật Miễn phí
2608 Chương 2608: Lâm lão đầu thực khí phách Miễn phí
2609 Chương 2609: Ngươi ở kéo dài thời gian? Miễn phí
2610 Chương 2610: Đối thủ quá lợi hại Miễn phí
2611 Chương 2611: Thập phần may mắn Miễn phí
2612 Chương 2612: Ngoan độc tiểu sư muội Miễn phí
2613 Chương 2613: Nhận hết tra tấn Miễn phí
2614 Chương 2614: Cư nhiên không có việc gì nhi? Miễn phí
2615 Chương 2615: Bạch Lão Đại hiện thân Miễn phí
2616 Chương 2616: Huyền Trần điện thoại Miễn phí
2617 Chương 2617: Tới cứu ngươi Miễn phí
2618 Chương 2618: Vừa mới đang nằm mơ? Miễn phí
2619 Chương 2619: Vương Tâm Nghiên rối rắm Miễn phí
2620 Chương 2620: Bạch Lão Đại chuyện cũ Miễn phí
2621 Chương 2621: Lời hứa của Lâm Dật Miễn phí
2622 Chương 2622: Lại là thanh niên tài tuấn? Miễn phí
2623 Chương 2623: Tiếp tục ăn mì ăn liền Miễn phí
2624 Chương 2624: Ngươi cũng là luyện đan sư? Miễn phí
2625 Chương 2625: Sau khi ăn xong nói chuyện [ thượng ] Miễn phí
2626 Chương 2626: Sau khi ăn xong nói chuyện [ hạ ] Miễn phí
2627 Chương 2627: Ấm áp chạng vạng [ thượng ] Miễn phí
2628 Chương 2628: Ấm áp chạng vạng [ hạ ] Miễn phí
2629 Chương 2629: Thăng cấp cơ hội Miễn phí
2630 Chương 2630: Ba chuyện Miễn phí
2631 Chương 2631: Tình yêu từ thiện tiệc tối Miễn phí
2632 Chương 2632: Thập phần kinh ngạc tin tức Miễn phí
2633 Chương 2633: Mục tiêu của Bạch Lão Đại Miễn phí
2634 Chương 2634: Tìm kiếm cơ hội Miễn phí
2635 Chương 2635: Ám chỉ Miễn phí
2636 Chương 2636: Cứu mạng oa Miễn phí
2637 Chương 2637: Tiệc tối bắt đầu Miễn phí
2638 Chương 2638: Lũ sáng tân cao Miễn phí
2639 Chương 2639: Đầu óc không bệnh đi? Miễn phí
2640 Chương 2640: Ai chiếm tiện nghi Miễn phí
2641 Chương 2641: Cuối cùng bán đấu giá phẩm Miễn phí
2642 Chương 2642: Cạnh tranh kịch liệt Miễn phí
2643 Chương 2643: Nói không ra lời Miễn phí
2644 Chương 2644: Thủ trạc đã đánh mất Miễn phí
2645 Chương 2645: Hoá trang vũ hội bắt đầu Miễn phí
2646 Chương 2646: Bị nhận ra đến đây Miễn phí
2647 Chương 2647: Chung Phẩm Lượng ước hội Miễn phí
2648 Chương 2648: Người quen thuộc Miễn phí
2649 Chương 2649: Chúc bá báo tin Miễn phí
2650 Chương 2650: Triệu Kì Cửu tin tức Miễn phí
2651 Chương 2651: Thận trọng Miễn phí
2652 Chương 2652: Phân tích mục đích Miễn phí
2653 Chương 2653: Mang ai đi? Miễn phí
2654 Chương 2654: Băng cung Băng Đường Miễn phí
2655 Chương 2655: Chung Phẩm Lượng khiêu chiến Miễn phí
2656 Chương 2656: Quần áo bốc khói Miễn phí
2657 Chương 2657: Con rết phát hỏa Miễn phí
2658 Chương 2658: Chung Phẩm Lượng chạy Miễn phí
2659 Chương 2659: Từng chuyện cũ Miễn phí
2660 Chương 2660: Không muốn người biết bí mật Miễn phí
2661 Chương 2661: Bạn cũ bái phỏng Miễn phí
2662 Chương 2662: Lại thấy năng lượng thạch Miễn phí
2663 Chương 2663: Vấn an Úc Tiểu Khả Miễn phí
2664 Chương 2664: Ta là ngươi ca Miễn phí
2665 Chương 2665: Đảm đương thuyết khách? Miễn phí
2666 Chương 2666: Úc Đại Kha tính Miễn phí
2667 Chương 2667: Gia truyền tuyệt học Miễn phí
2668 Chương 2668: Ta không thèm để ý Miễn phí
2669 Chương 2669: Ai quần áo? Miễn phí
2670 Chương 2670: Không tìm được người Miễn phí
2671 Chương 2671: Đã sớm chuyển đi rồi Miễn phí
2672 Chương 2672: Tạm thời giấu diếm Miễn phí
2673 Chương 2673: Đi ra ngoài đi dạo Miễn phí
2674 Chương 2674: Triệu Kì Binh động thủ Miễn phí
2675 Chương 2675: Vũ Sơn nói dối Miễn phí
2676 Chương 2676: Vu hãm Lâm Dật Miễn phí
2677 Chương 2677: Trần Vũ Thư điện thoại Miễn phí
2678 Chương 2678: Lâm vào nhớ lại Miễn phí
2679 Chương 2679: Lâm Dật tới rồi Miễn phí
2680 Chương 2680: Ta đến đây Miễn phí
2681 Chương 2681: Nói cho ngươi vì cái gì Miễn phí
2682 Chương 2682: Ta chính là Lâm Dật Miễn phí
2683 Chương 2683: Dở khóc dở cười Miễn phí
2684 Chương 2684: Ta là ai? Miễn phí
2685 Chương 2685: Cửu biệt gặp lại Miễn phí
2686 Chương 2686: Trân quý trí nhớ Miễn phí
2687 Chương 2687: Bọn họ không dám Miễn phí
2688 Chương 2688: Lại là chó ngáp phải ruồi Miễn phí
2689 Chương 2689: Vũ lão thái độ Miễn phí
2690 Chương 2690: Vô duyên vô cớ? Miễn phí
2691 Chương 2691: Vũ Ngưng mất mát Miễn phí
2692 Chương 2692: Lại vui vẻ Miễn phí
2693 Chương 2693: Được đến tin tức tốt Miễn phí
2694 Chương 2694: T011 Miễn phí
2695 Chương 2695: T012 Đặc biệt chương 2 Miễn phí
2696 Chương 2696: T013 Đặc biệt chương 3 Miễn phí
2697 Chương 2697: Ý kiến rất lớn Miễn phí
2698 Chương 2698: Đường Dư Kì mời Miễn phí
2699 Chương 2699: Úc Tiểu Khả mời khách Miễn phí
2700 Chương 2700: Trong ba lô là cái gì? Miễn phí
2701 Chương 2701: Mỳ đao tước Miễn phí
2702 Chương 2702: Tới cổ mộ Miễn phí
2703 Chương 2703: Thương thế khỏi hẳn Miễn phí
2704 Chương 2704: Tái nhập cổ mộ Miễn phí
2705 Chương 2705: Tìm được bút ký Miễn phí
2706 Chương 2706: Vấn đề phân tích Miễn phí
2707 Chương 2707: Này nọ đã đánh mất Miễn phí
2708 Chương 2708: Đặc thù kết quả Miễn phí
2709 Chương 2709: Chủ mộ thất Miễn phí
2710 Chương 2710: Úc Tiểu Khả mất tích Miễn phí
2711 Chương 2711: #Chương Lực Cự không chết? Miễn phí
2712 Chương 2712: Có khác động thiên Miễn phí
2713 Chương 2713: Thiên đạo kim đan Miễn phí
2714 Chương 2714: Ba thanh thiên giai binh khí Miễn phí
2715 Chương 2715: Kỳ quái tình huống Miễn phí
2716 Chương 2716: Vấn an Đường Vận Miễn phí
2717 Chương 2717: Gặp mặt hiệp nghị Miễn phí
2718 Chương 2718: Đường Vận mất mát Miễn phí
2719 Chương 2719: Ngươi đứng lại! Miễn phí
2720 Chương 2720: Đường Vận cự tuyệt Miễn phí
2721 Chương 2721: Lữ trình phản hồi Miễn phí
2722 Chương 2722: Ngươi đi về trước Miễn phí
2723 Chương 2723: Đột phá! Địa giai hậu kỳ! Miễn phí
2724 Chương 2724: Thí nghiệm thuộc tính Miễn phí
2725 Chương 2725: Kỳ quái hiện tượng Miễn phí
2726 Chương 2726: Lại biến hư nhược rồi Miễn phí
2727 Chương 2727: Tẩy tủy phạt cốt đan luyện thành Miễn phí
2728 Chương 2728: Đắc ý Khang Chiếu Minh Miễn phí
2729 Chương 2729: Khang gia phát triển Miễn phí
2730 Chương 2730: Khang Chiếu Long tức giận Miễn phí
2731 Chương 2731: Chỉ điểm một chút Miễn phí
2732 Chương 2732: Biết ta sư phụ là ai sao? Miễn phí
2733 Chương 2733: Khang Chiếu Long muốn từ hôn Miễn phí
2734 Chương 2734: Để hỏi hiểu được Miễn phí
2735 Chương 2735: Tiêu Cầm Lâm điện thoại Miễn phí
2736 Chương 2736: Lại té xỉu Miễn phí
2737 Chương 2737: Ta sẽ trở về Miễn phí
2738 Chương 2738: Mang đi Miễn phí
2739 Chương 2739: Khang Chiếu Long xin giúp đỡ Miễn phí
2740 Chương 2740: Lại ra vấn đề Miễn phí
2741 Chương 2741: Ngũ hành ở ngoài Miễn phí
2742 Chương 2742: Cho ngươi một cái nhiệm vụ Miễn phí
2743 Chương 2743: Đồng ý ưu việt Miễn phí
2744 Chương 2744: Bệnh tình chuyển biến xấu Miễn phí
2745 Chương 2745: Đều suy nghĩ biện pháp Miễn phí
2746 Chương 2746: Khang Chiếu Minh kế hoạch Miễn phí
2747 Chương 2747: Thập phần ân cần Miễn phí
2748 Chương 2748: Khang Chiếu Minh trở về Miễn phí
2749 Chương 2749: Đổi cái điều kiện Miễn phí
2750 Chương 2750: Đe dọa Miễn phí
2751 Chương 2751: Thí luyện bản đồ Miễn phí
2752 Chương 2752: Ước pháp tam chương Miễn phí
2753 Chương 2753: Ngươi đùa giỡn ta đâu? Miễn phí
2754 Chương 2754: Thiên Tàm Biến căm tức Miễn phí
2755 Chương 2755: Tâm Nghiên cha mẹ đã đến Miễn phí
2756 Chương 2756: Ngọc bội bị đánh tráo? Miễn phí
2757 Chương 2757: Hắn là ngươi gia gia? Miễn phí
2758 Chương 2758: Tương tự ngọc bội Miễn phí
2759 Chương 2759: Lâm lão đầu điện thoại Miễn phí
2760 Chương 2760: Chuẩn bị đi Tuyết cốc! Miễn phí
2761 Chương 2761: Khuyên can Miễn phí
2762 Chương 2762: Thật sự hố người Miễn phí
2763 Chương 2763: Xuất phát đi Tuyết cốc Miễn phí
2764 Chương 2764: Hắn tới làm gì? Miễn phí
2765 Chương 2765: Cò kè mặc cả Miễn phí
2766 Chương 2766: Không thể đổi! Miễn phí
2767 Chương 2767: Giao dịch khoái trá Miễn phí
2768 Chương 2768: Kỳ quái cô gái Miễn phí
2769 Chương 2769: Nhất kiến chung tình! Miễn phí
2770 Chương 2770: Không biết các ngươi Miễn phí
2771 Chương 2771: Súy không xong Miễn phí
2772 Chương 2772: Trốn hướng Tuyết cốc Miễn phí
2773 Chương 2773: Ngồi yên không lý đến Miễn phí
2774 Chương 2774: Tật phong truy điện giày Miễn phí
2775 Chương 2775: Đường mẫu lại tới nữa Miễn phí
2776 Chương 2776: Hoàng Tuyền lão tổ Miễn phí
2777 Chương 2777: Tâm Nghiên tỉnh lại Miễn phí
2778 Chương 2778: Vô dụng binh khí Miễn phí
2779 Chương 2779: Huyền Chân điện thoại Miễn phí
2780 Chương 2780: Truyền thừa phương pháp Miễn phí
2781 Chương 2781: Mộ địa kỳ ngộ Miễn phí
2782 Chương 2782: Đoạt xá Miễn phí
2783 Chương 2783: Mới tinh Chung Phẩm Lượng Miễn phí
2784 Chương 2784: Thừa nhận thân phận Miễn phí
2785 Chương 2785: Có thể báo thù cùng không thể báo thù Miễn phí
2786 Chương 2786: Đường gia tin tức Miễn phí
2787 Chương 2787: Ngọc bội thay thế Miễn phí
2788 Chương 2788: Đi tìm Triệu Kì Đàn Miễn phí
2789 Chương 2789: Triệu Kì Binh người nào vậy? Miễn phí
2790 Chương 2790: Đi trước thí luyện Miễn phí
2791 Chương 2791: Phùng Thi Thiên Miễn phí
2792 Chương 2792: Phùng gia gia tộc hội nghị Miễn phí
2793 Chương 2793: Đều ngây ngẩn cả người Miễn phí
2794 Chương 2794: Trương Nãi Pháo nghe đồn Miễn phí
2795 Chương 2795: Không ấn lộ số ra chiêu Miễn phí
2796 Chương 2796: Thần quyền điện người tới Miễn phí
2797 Chương 2797: Thập phần bội phục Miễn phí
2798 Chương 2798: An Kiến Văn Đông Sơn tái khởi Miễn phí
2799 Chương 2799: Bị cự tuyệt Dương Thất Thất Miễn phí
2800 Chương 2800: Tại thí luyện gặp Miễn phí
2801 Chương 2801: Thổ Bá Vương Miễn phí
2802 Chương 2802: Đưa tặng bản đồ Miễn phí
2803 Chương 2803: Thí luyện quy tắc Miễn phí
2804 Chương 2804: Thí luyện bắt đầu Miễn phí
2805 Chương 2805: Ngũ sát man hoang nơi Miễn phí
2806 Chương 2806: Ngũ sát sơn mạch Miễn phí
2807 Chương 2807: Đỉnh núi đối chiến Miễn phí
2808 Chương 2808: Có đi hay là không Miễn phí
2809 Chương 2809: Ngũ thải quang mang Miễn phí
2810 Chương 2810: Huyền Chân cùng Huyền Trần Miễn phí
2811 Chương 2811: Trước mặt cô gái xinh đẹp Miễn phí
2812 Chương 2812: Ngã xuống vách núi Miễn phí
2813 Chương 2813: Đột phá! Tầng thứ hai đại viên mãn! Miễn phí
2814 Chương 2814: Ngũ hệ thật thuộc tính Miễn phí
2815 Chương 2815: Thức tỉnh cô gái Miễn phí
2816 Chương 2816: Cho ngươi chữa thương Miễn phí
2817 Chương 2817: Cùng chung hoạn nạn Miễn phí
2818 Chương 2818: Thiên Thiền Miễn phí
2819 Chương 2819: Trở về không được Miễn phí
2820 Chương 2820: Đan hỏa thiêu nướng Miễn phí
2821 Chương 2821: Trở về phương pháp Miễn phí
2822 Chương 2822: Ngươi mang binh khí ? Miễn phí
2823 Chương 2823: Tới trước một bước Miễn phí
2824 Chương 2824: Bị cướp bóc Miễn phí
2825 Chương 2825: Ám dạ cung đệ tử Miễn phí
2826 Chương 2826: Đắc ý phi phàm Miễn phí
2827 Chương 2827: Bị đuổi đi Dương Thất Thất Miễn phí
2828 Chương 2828: Đông Phương Bất Thâu Miễn phí
2829 Chương 2829: Càng thêm quỷ dị chiêu số Miễn phí
2830 Chương 2830: Vũ kỹ tệ đoan Miễn phí
2831 Chương 2831: Mắc câu Miễn phí
2832 Chương 2832: Thiên Biến Miễn phí
2833 Chương 2833: Ngũ Hành môn ám tử Miễn phí
2834 Chương 2834: Mỗi người đi một ngả Miễn phí
2835 Chương 2835: Tặng quân hương túi Miễn phí
2836 Chương 2836: Bụi gai thần công Miễn phí
2837 Chương 2837: Tìm được nhược điểm Miễn phí
2838 Chương 2838: Không hay ho Ma Bát Miễn phí
2839 Chương 2839: Quỷ dị ảo giác Miễn phí
2840 Chương 2840: Người xa lạ quen thuộc Miễn phí
2841 Chương 2841: Không nghĩ ra một màn Miễn phí
2842 Chương 2842: Thiên lôi trư ngăn cản Miễn phí
2843 Chương 2843: Tỉnh táo lại Miễn phí
2844 Chương 2844: Không cho cơ hội Miễn phí
2845 Chương 2845: Cư nhiên bại Miễn phí
2846 Chương 2846: Trở về ngũ sát sơn mạch Miễn phí
2847 Chương 2847: Dương Thất Thất đi về phía Miễn phí
2848 Chương 2848: Dương Thất Thất xin lỗi Miễn phí
2849 Chương 2849: Lại bị vây khốn Miễn phí
2850 Chương 2850: Cảm khái chuyện cũ Miễn phí
2851 Chương 2851: Quen thuộc lời nói Miễn phí
2852 Chương 2852: Kế hoạch thu võng Miễn phí
2853 Chương 2853: Linh thú bạo đi Miễn phí
2854 Chương 2854: Vẫn là không có biện pháp Miễn phí
2855 Chương 2855: Quen thuộc lời nói Miễn phí
2856 Chương 2856: Thông qua thí luyện Miễn phí
2857 Chương 2857: Thiên Tàm Biến? Thiên Thiền! Miễn phí
2858 Chương 2858: Truyền thừa thất bại Miễn phí
2859 Chương 2859: Bạo đi nguyên nhân Miễn phí
2860 Chương 2860: Thiên lôi trư xin giúp đỡ Miễn phí
2861 Chương 2861: Tiểu thất? Dương Thất Thất! Miễn phí
2862 Chương 2862: Lại đi ngũ sát man hoang nơi Miễn phí
2863 Chương 2863: Huyền Trần ký danh đệ tử Miễn phí
2864 Chương 2864: Thiên Thiền bái phỏng Miễn phí
2865 Chương 2865: Lâm Dật đi về phía Miễn phí
2866 Chương 2866: Không trung phi nhân Miễn phí
2867 Chương 2867: Thiên Thiền bay tới Miễn phí
2868 Chương 2868: Cứu trị biện pháp Miễn phí
2869 Chương 2869: Quan hệ mới lạ Miễn phí
2870 Chương 2870: Làm trầm trọng thêm Miễn phí
2871 Chương 2871: Tìm được Trương Nãi Pháo Miễn phí
2872 Chương 2872: Đá ngươi nga Miễn phí
2873 Chương 2873: Lo lắng một chút Miễn phí
2874 Chương 2874: Đáp ứng điều kiện Miễn phí
2875 Chương 2875: Ngươi tưởng học trộm Miễn phí
2876 Chương 2876: Vây quanh bọn họ Miễn phí
2877 Chương 2877: Gặp được phiền toái Miễn phí
2878 Chương 2878: Quan tâm lẫn nhau Miễn phí
2879 Chương 2879: Sau hội không hẹn Miễn phí
2880 Chương 2880: Cùng nhau trở về Miễn phí
2881 Chương 2881: Thiên Thiền nói dối Miễn phí
2882 Chương 2882: Đan hỏa bom Miễn phí
2883 Chương 2883: Khang Chiếu Minh châm ngòi ly gián Miễn phí
2884 Chương 2884: Chất vấn Miễn phí
2885 Chương 2885: Cực hạn tụ khí đan Miễn phí
2886 Chương 2886: Cửu biệt nhận thức Miễn phí
2887 Chương 2887: Tiểu cửu bệnh tình Miễn phí
2888 Chương 2888: Thổ Toản Tinh Miễn phí
2889 Chương 2889: Xin giúp đỡ Thiên Thiền Miễn phí
2890 Chương 2890: Huyền Trần chủ ý Miễn phí
2891 Chương 2891: Thiên Thiền quyết định Miễn phí
2892 Chương 2892: Tiểu thất cùng tiểu cửu Miễn phí
2893 Chương 2893: Ngươi đi tìm Lâm Dật Miễn phí
2894 Chương 2894: Thổ Toản Tinh khiếp sợ Miễn phí
2895 Chương 2895: Chẩn phí vấn đề Miễn phí
2896 Chương 2896: Ngài đang nói cái gì? Miễn phí
2897 Chương 2897: Thổ môn chủ khiếp sợ Miễn phí
2898 Chương 2898: Triệu Kì Binh đến đây Miễn phí
2899 Chương 2899: Ta giúp ngươi đánh Miễn phí
2900 Chương 2900: Đánh sai chân Miễn phí
2901 Chương 2901: Sống lại đây Miễn phí
2902 Chương 2902: Thổ Bá Vương tính toán Miễn phí
2903 Chương 2903: Thập phần lý giải Miễn phí
2904 Chương 2904: Bị không nhìn Miễn phí
2905 Chương 2905: Sử dụng phương pháp Miễn phí
2906 Chương 2906: Người thừa kế sự tình Miễn phí
2907 Chương 2907: Về Ngũ Hành môn Miễn phí
2908 Chương 2908: Chú cháu điện thoại Miễn phí
2909 Chương 2909: Hai người truyền thuyết [1] Miễn phí
2910 Chương 2910: Hai người truyền thuyết [2] Miễn phí
2911 Chương 2911: Hai người truyền thuyết [3] Miễn phí
2912 Chương 2912: Hai người truyền thuyết [4] Miễn phí
2913 Chương 2913: Đoán thân phận Miễn phí
2914 Chương 2914: Thất lạc nhiều năm muội muội Miễn phí
2915 Chương 2915: Thổ cùng cửu Miễn phí
2916 Chương 2916: Tiểu Cửu trầm mặc Miễn phí
2917 Chương 2917: Đường về phân biệt Miễn phí
2918 Chương 2918: Công ty đã xảy ra chuyện Miễn phí
2919 Chương 2919: Xác định bị lừa Miễn phí
2920 Chương 2920: Ám dạ cung đệ tử Miễn phí
2921 Chương 2921: Ám dạ cung quyết định Miễn phí
2922 Chương 2922: Thượng cổ Phùng gia quyết định Miễn phí
2923 Chương 2923: Thần quyền điện quyết định [ thượng ] Miễn phí
2924 Chương 2924: Thần quyền điện quyết định [ hạ ] Miễn phí
2925 Chương 2925: Trương Nãi Pháo bình cảnh Miễn phí
2926 Chương 2926: Hỏa viêm sơn môn phái Miễn phí
2927 Chương 2927: Hỏa Thiêu Vân cùng Thổ Bá Vương Miễn phí
2928 Chương 2928: Thảo phạt Lâm Dật Miễn phí
2929 Chương 2929: Độc kế Miễn phí
2930 Chương 2930: Lừa gạt Triệu Kì Đàn Miễn phí
2931 Chương 2931: Lưu Thiên Lệ phá sản Miễn phí
2932 Chương 2932: Lòng người hoảng sợ Miễn phí
2933 Chương 2933: Lấy chết tạ tội Miễn phí
2934 Chương 2934: Không nghĩ thấy hắn Miễn phí
2935 Chương 2935: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Miễn phí
2936 Chương 2936: Nợ nần vấn đề Miễn phí
2937 Chương 2937: Tĩnh Tĩnh thỉnh cầu Miễn phí
2938 Chương 2938: Tĩnh Tĩnh? Lưu Tĩnh Hàm! Miễn phí
2939 Chương 2939: Độc phương của Khang Chiếu Minh Miễn phí
2940 Chương 2940: Lưu Tĩnh Hàm điện thoại Miễn phí
2941 Chương 2941: Rèn chi hỏa Miễn phí
2942 Chương 2942: Hôn ước của tiểu Thư Miễn phí
2943 Chương 2943: Triệu Kì Đàn mời Miễn phí
2944 Chương 2944: Phó Hồng Môn Yến Miễn phí
2945 Chương 2945: Triệu lão gia tử quyết định Miễn phí
2946 Chương 2946: Lâm Dật trúng độc Miễn phí
2947 Chương 2947: Chủ động xin đi giết giặc Miễn phí
2948 Chương 2948: Phế bỏ đan điền Miễn phí
2949 Chương 2949: Tàn nhẫn Triệu Kì Binh Miễn phí
2950 Chương 2950: Đánh chết Trần Vũ Thư Miễn phí
2951 Chương 2951: Vũ Nhất xuất hiện Miễn phí
2952 Chương 2952: Thương thế thực nghiêm trọng Miễn phí
2953 Chương 2953: Tất cả đều thúc thủ vô sách Miễn phí
2954 Chương 2954: Triệu Kì Đàn bị lừa Miễn phí
2955 Chương 2955: Người tới người nào Miễn phí
2956 Chương 2956: Trả lại đan dược Miễn phí
2957 Chương 2957: Đan dược không có Miễn phí
2958 Chương 2958: Triệu Kì Binh bái sư Miễn phí
2959 Chương 2959: Thiên đan môn ra tay Miễn phí
2960 Chương 2960: Chuyện cũ sẽ bỏ qua? Miễn phí
2961 Chương 2961: Thiên Tàm Biến đến đây Miễn phí
2962 Chương 2962: Dập đầu nhận sai Miễn phí
2963 Chương 2963: Ai cho ngươi đi rồi? Miễn phí
2964 Chương 2964: Lý do của Thiên Thiền Miễn phí
2965 Chương 2965: Huyền Trần báo cho Miễn phí
2966 Chương 2966: Tái hồi tây tinh sơn thôn Miễn phí
2967 Chương 2967: Còn có biện pháp Miễn phí
2968 Chương 2968: Nhận thân Miễn phí
2969 Chương 2969: Chung Phẩm Lượng phẫn nộ Miễn phí
2970 Chương 2970: Một phong thư nhà Miễn phí
2971 Chương 2971: Ta nguyện ý! Miễn phí
2972 Chương 2972: Đừng đánh nhiễu chúng ta Miễn phí
2973 Chương 2973: Quăng ngã nhất giao Miễn phí
2974 Chương 2974: Thương thế khôi phục! Miễn phí
2975 Chương 2975: Cầu kiến Phùng Tiếu Tiếu Miễn phí
2976 Chương 2976: Đã xảy ra rất nhiều sự tình Miễn phí
2977 Chương 2977: Triệu Kì Cửu hiến vật quý Miễn phí
2978 Chương 2978: Triệu Kì Đàn bội bạc Miễn phí
2979 Chương 2979: Mang đến tin tức tốt Miễn phí
2980 Chương 2980: Nghĩ một đằng nói một nẻo Miễn phí
2981 Chương 2981: Ai đột phá? Miễn phí
2982 Chương 2982: Ngươi như thế nào cho rằng? Miễn phí
2983 Chương 2983: Băng Đường tâm tư Miễn phí
2984 Chương 2984: Ra vấn đề lớn Miễn phí
2985 Chương 2985: Thanh di đến đây Miễn phí
2986 Chương 2986: Mau ngăn cản hắn! Miễn phí
2987 Chương 2987: Thuận lợi đột phá! Thiên giai sơ kì! Miễn phí
2988 Chương 2988: Lại đi Triệu gia Miễn phí
2989 Chương 2989: Ra đại sự Miễn phí
2990 Chương 2990: Thấy gió sử đà Miễn phí
2991 Chương 2991: Ba vị minh hữu Miễn phí
2992 Chương 2992: Cuối cùng thân tình Miễn phí
2993 Chương 2993: Chạy một cái Miễn phí
2994 Chương 2994: Tìm nơi nương tựa thiên đan môn Miễn phí
2995 Chương 2995: Tuyệt hảo lô đỉnh Miễn phí
2996 Chương 2996: Một mình nói chuyện Miễn phí
2997 Chương 2997: Thiên Thiền cùng Trần Hi Miễn phí
2998 Chương 2998: Thiên Thiền tính toán Miễn phí
2999 Chương 2999: Sau thiên giai Miễn phí
3000 Chương 3000: Cuồng hỏa bát quái chưởng thứ chín thức! Miễn phí
3001 Chương 3001: Hắn tên Lâm Đông Phương! Miễn phí
3002 Chương 3002: Kim hệ truyền thừa Miễn phí
3003 Chương 3003: Che dấu Đường gia khẩn trương Miễn phí
3004 Chương 3004: Loan tiểu thư Miễn phí
3005 Chương 3005: An Kiến Văn hiến kế Miễn phí
3006 Chương 3006: Dao Dao tỷ làm cho ta đi Miễn phí
3007 Chương 3007: Linh thú cũng có vũ kỹ Miễn phí
3008 Chương 3008: Đi hướng Tuyết cốc Miễn phí
3009 Chương 3009: Đường Vận lạnh lùng Miễn phí
3010 Chương 3010: Lâm Dật sự tình Miễn phí
3011 Chương 3011: Hiệu quả và lợi ích Đường lão đại Miễn phí
3012 Chương 3012: Trở lại tây tinh sơn Miễn phí
3013 Chương 3013: Sơn động kỳ ngộ 3[ thượng ] Miễn phí
3014 Chương 3014: Sơn động kỳ ngộ 3[ hạ ] Miễn phí
3015 Chương 3015: Lại gặp cố nhân Miễn phí
3016 Chương 3016: Giải quyết một cái Miễn phí
3017 Chương 3017: Chết không nhắm mắt Miễn phí
3018 Chương 3018: Còn có một cái Miễn phí
3019 Chương 3019: Chết cũng không hiểu được Miễn phí
3020 Chương 3020: Lâm lão đầu quan tâm Miễn phí
3021 Chương 3021: Trong hộp quyển tông Miễn phí
3022 Chương 3022: Vạn năng tâm pháp khẩu quyết Miễn phí
3023 Chương 3023: Huyền Trần ưu thương Miễn phí
3024 Chương 3024: Điều tra Tôn gia Miễn phí
3025 Chương 3025: Hỏa Thiêu Vân bái phỏng Miễn phí
3026 Chương 3026: Kỳ quái tiểu Thư [ thượng ] Miễn phí
3027 Chương 3027: Kỳ quái tiểu Thư [ hạ ] Miễn phí
3028 Chương 3028: Tiểu Thư điện thoại Miễn phí
3029 Chương 3029: Hỏa sư môn cùng hỏa viêm sơn Miễn phí
3030 Chương 3030: Trần Vũ Thư mưu kế Miễn phí
3031 Chương 3031: Tiểu Thập Nhất phát hiện Miễn phí
3032 Chương 3032: Mạnh mẽ trị liệu Miễn phí
3033 Chương 3033: Chiếu Minh từ hôn Miễn phí
3034 Chương 3034: Các ngươi như thế nào đến đây? Miễn phí
3035 Chương 3035: Tiểu Thập Nhất tàn nhẫn Miễn phí
3036 Chương 3036: Nhận hết tra tấn Miễn phí
3037 Chương 3037: Lâm Dật trở về Miễn phí
3038 Chương 3038: Hỏa Thiêu Vân hỗ trợ Miễn phí
3039 Chương 3039: Tốt đẹp nhớ lại Miễn phí
3040 Chương 3040: Ngân châm trả lại ngươi Miễn phí
3041 Chương 3041: Ngươi có ý tứ gì? Miễn phí
3042 Chương 3042: Thực lực tăng vọt Miễn phí
3043 Chương 3043: Lưu có sau chiêu Miễn phí
3044 Chương 3044: Ra vấn đề Miễn phí
3045 Chương 3045: Tôn gia nhiệt tình Miễn phí
3046 Chương 3046: Bi thương kết quả Miễn phí
3047 Chương 3047: Tháp Cam Long khỏi hẳn Miễn phí
3048 Chương 3048: Huyền Trần làm mai Miễn phí
3049 Chương 3049: Bí mật của tiểu Thư [ thượng ] Miễn phí
3050 Chương 3050: Bí mật của tiểu Thư [ trung ] Miễn phí
3051 Chương 3051: Bí mật của tiểu Thư [ hạ ] Miễn phí
3052 Chương 3052: Lâm Dật quy củ Miễn phí
3053 Chương 3053: Huyền Trần xin lỗi Miễn phí
3054 Chương 3054: Đổi lấy dược liệu Miễn phí
3055 Chương 3055: Chặn ngang nhất giang Miễn phí
3056 Chương 3056: Đông Phương trưởng lão Miễn phí
3057 Chương 3057: Đoạn Lâm Dật tài lộ Miễn phí
3058 Chương 3058: Hiên Viên ngự long quyết tầng thứ ba! Miễn phí
3059 Chương 3059: Phùng Nghịch Thiên tỉnh lại Miễn phí
3060 Chương 3060: Lăng Nhất? Lâm Dật! Miễn phí
3061 Chương 3061: Ngoan độc biện pháp Miễn phí
3062 Chương 3062: Phùng Nghịch Thiên đã chết Miễn phí
3063 Chương 3063: Hãm hại Phùng Thi Thiên Miễn phí
3064 Chương 3064: Bước tiếp theo sát chiêu Miễn phí
3065 Chương 3065: Ám hại Hứa Thi Hàm Miễn phí
3066 Chương 3066: Âm mưu bại lộ Miễn phí
3067 Chương 3067: Nước đổ khó hốt Miễn phí
3068 Chương 3068: Thuê bảo tiêu Miễn phí
3069 Chương 3069: Tân nhiệm vụ Miễn phí
3070 Chương 3070: Cao thủ bên người đại minh tinh Miễn phí
3071 Chương 3071: Điện thoại xuyến tuyến Miễn phí
3072 Chương 3072: Là một người Miễn phí
3073 Chương 3073: Không được! Miễn phí
3074 Chương 3074: Chuyên dụng chỗ ngồi Miễn phí
3075 Chương 3075: Là lão người quen Miễn phí
3076 Chương 3076: Trả tiền Miễn phí
3077 Chương 3077: Điện thoại vang Miễn phí
3078 Chương 3078: Đều thực kinh ngạc Miễn phí
3079 Chương 3079: Đại tiểu thư u oán Miễn phí
3080 Chương 3080: Bạo đi Dao Dao Miễn phí
3081 Chương 3081: Thượng cổ Đông Phương gia tộc Miễn phí
3082 Chương 3082: Mạnh mẽ thực lực Miễn phí
3083 Chương 3083: Xuất môn lấy cớ Miễn phí
3084 Chương 3084: Ám dạ cung quyết định Miễn phí
3085 Chương 3085: Ám phượng chỉ dẫn thạch Miễn phí
3086 Chương 3086: Tìm được người thừa kế! Miễn phí
3087 Chương 3087: Đông Phương Bất Nhược Miễn phí
3088 Chương 3088: Giáo hoa là ai? Miễn phí
3089 Chương 3089: Đông Phương Trà động thủ Miễn phí
3090 Chương 3090: Thái thượng trưởng lão phẫn nộ Miễn phí
3091 Chương 3091: Lại đã chết một cái Miễn phí
3092 Chương 3092: Thực Lâm Dật đến đây Miễn phí
3093 Chương 3093: Bị đánh mặt Miễn phí
3094 Chương 3094: Mấu chốt ở Lâm Dật Miễn phí
3095 Chương 3095: Ngươi đi trước ta đi trước Miễn phí
3096 Chương 3096: Làm ra quyết định Miễn phí
3097 Chương 3097: Sở mụ mụ đi về phía Miễn phí
3098 Chương 3098: Sở Bằng Triển chuyện cũ [ thượng ] Miễn phí
3099 Chương 3099: Sở Bằng Triển chuyện cũ [ hạ ] Miễn phí
3100 Chương 3100: Tối để ý người Miễn phí
3101 Chương 3101: Đêm không ngủ Miễn phí
3102 Chương 3102: Đông Phương gia tộc phản ứng Miễn phí
3103 Chương 3103: Phát ra chiến thư Miễn phí
3104 Chương 3104: Bàn bạc kỹ hơn Miễn phí
3105 Chương 3105: Đi Ám Dạ cung điều kiện Miễn phí
3106 Chương 3106: Lại tới nữa một cái Miễn phí
3107 Chương 3107: Đạt thành điều kiện Miễn phí
3108 Chương 3108: Hiểu lầm lớn Miễn phí
3109 Chương 3109: Chết ba cái Miễn phí
3110 Chương 3110: Đại tiểu thư thổ lộ thiên Miễn phí
3111 Chương 3111: Đông Phương Kim Tinh khiếp sợ Miễn phí
3112 Chương 3112: Lại thiếu tiền Miễn phí
3113 Chương 3113: Tam phẩm đan dược nếm thử Miễn phí
3114 Chương 3114: Cư nhiên bán không ra đi Miễn phí
3115 Chương 3115: Đông Phương Ngạnh lại báo thù Miễn phí
3116 Chương 3116: Chạy trốn vu hãm Miễn phí
3117 Chương 3117: Đại tiểu thư kiêu ngạo Miễn phí
3118 Chương 3118: Dọa phá đảm Triệu Kì Binh Miễn phí
3119 Chương 3119: Chuẩn bị trốn đi Miễn phí
3120 Chương 3120: Thiên Thiền tâm tư Miễn phí
3121 Chương 3121: Huyền Chân chất vấn Miễn phí
3122 Chương 3122: Thần kỳ dược đỉnh Miễn phí
3123 Chương 3123: Hàn Tĩnh Tĩnh phát minh Miễn phí
3124 Chương 3124: Tiểu Cửu thổ lộ Miễn phí
3125 Chương 3125: Thất vọng điện thoại Miễn phí
3126 Chương 3126: Lại hiểu lầm Miễn phí
3127 Chương 3127: Chủ động xin đi giết giặc Miễn phí
3128 Chương 3128: Xa lạ cô gái Miễn phí
3129 Chương 3129: Hai cái tin tức tốt Miễn phí
3130 Chương 3130: Ước đàm sinh ý Miễn phí
3131 Chương 3131: Thí nghiệm dược đỉnh Miễn phí
3132 Chương 3132: Hợp tác phương thức Miễn phí
3133 Chương 3133: Ngươi chính là kia ngoan nhân? Miễn phí
3134 Chương 3134: Âu Dương phó hội trưởng chuyện cũ Miễn phí
3135 Chương 3135: Không thể báo thù Miễn phí
3136 Chương 3136: Âu Dương Truyền Kỳ Miễn phí
3137 Chương 3137: Giáo huấn Khang Chiếu Minh Miễn phí
3138 Chương 3138: Khang Chiếu Minh trúng kế Miễn phí
3139 Chương 3139: Triển lãm hội Miễn phí
3140 Chương 3140: Thập phần thần kỳ Miễn phí
3141 Chương 3141: Khang Chiếu Minh bị hố Miễn phí
3142 Chương 3142: Ngũ Hành môn hoảng Miễn phí
3143 Chương 3143: Triển lãm hội Miễn phí
3144 Chương 3144: Ngũ Hành môn tính toán Miễn phí
3145 Chương 3145: Nguy cơ của Lâm Dật Miễn phí
3146 Chương 3146: Giá trên trời dược đỉnh Miễn phí
3147 Chương 3147: Hàng nhái dược đỉnh Miễn phí
3148 Chương 3148: Ban Kiệt Minh nhị thế tiến sĩ Miễn phí
3149 Chương 3149: Nghiên cứu dược đỉnh Miễn phí
3150 Chương 3150: Khang Chiếu Minh kế sách Miễn phí
3151 Chương 3151: Năm đó sự tình Miễn phí
3152 Chương 3152: Thẳng thắn cáo chi Miễn phí
3153 Chương 3153: Mã hậu pháo Miễn phí
3154 Chương 3154: Lâm Dật người nhà Miễn phí
3155 Chương 3155: Đối phó Lâm Đông Phương Miễn phí
3156 Chương 3156: Sảng khoái đồng ý Miễn phí
3157 Chương 3157: Thiên Thiền chờ đợi Miễn phí
3158 Chương 3158: Thiên Thiền tâm nguyện Miễn phí
3159 Chương 3159: Nhiệt điện oa? Miễn phí
3160 Chương 3160: Ám sát Lâm lão đầu Miễn phí
3161 Chương 3161: Thiếu chút nữa hù chết Miễn phí
3162 Chương 3162: Mới thu tiểu đệ Miễn phí
3163 Chương 3163: Bảo thủ bí mật Miễn phí
3164 Chương 3164: Bái phỏng Lâm Dật Miễn phí
3165 Chương 3165: Không thể tưởng tượng ba người Miễn phí
3166 Chương 3166: Điều kiện cùng nhân tình Miễn phí
3167 Chương 3167: Liên hợp ra tay Miễn phí
3168 Chương 3168: Vừa lúc gặp được Miễn phí
3169 Chương 3169: Nửa đêm lai khách Miễn phí
3170 Chương 3170: Chết không nhắm mắt hai người Miễn phí
3171 Chương 3171: Đưa lên cửa chỗ tốt Miễn phí
3172 Chương 3172: Tin tức truyền ra Miễn phí
3173 Chương 3173: Không có khả năng tin dữ Miễn phí
3174 Chương 3174: Chung Phẩm Lượng khiếp sợ Miễn phí
3175 Chương 3175: Buông tha cho ra tay Miễn phí
3176 Chương 3176: Trương Nãi Pháo thanh tỉnh Miễn phí
3177 Chương 3177: Bị mắng một chút Miễn phí
3178 Chương 3178: Sở đại tiểu thư tình hình gần đây Miễn phí
3179 Chương 3179: Đại tiểu thư ngượng ngùng Miễn phí
3180 Chương 3180: Ấm áp điện thoại Miễn phí
3181 Chương 3181: Dạ Uyển Nhi mất tích Miễn phí
3182 Chương 3182: Sở Bằng Triển hưng phấn Miễn phí
3183 Chương 3183: Người theo đuổi Tống Lăng San Miễn phí
3184 Chương 3184: Khiêu chiến Lâm Dật Miễn phí
3185 Chương 3185: Đường mẫu đã trở lại Miễn phí
3186 Chương 3186: Phùng Thi Thiên cầu tình Miễn phí
3187 Chương 3187: Ngoài ý muốn gặp nhau Miễn phí
3188 Chương 3188: Đường Dư Kì tức giận Miễn phí
3189 Chương 3189: Có người theo dõi Miễn phí
3190 Chương 3190: Dọa chạy Miễn phí
3191 Chương 3191: Đường Dư Kì nhận thua Miễn phí
3192 Chương 3192: Phùng Thiên Hổ thử Miễn phí
3193 Chương 3193: Tiểu Đào Hồng bại lộ thân phận Miễn phí
3194 Chương 3194: Thiên Tàm Biến là địch là bạn? Miễn phí
3195 Chương 3195: Khang Chiếu Minh động thủ Miễn phí
3196 Chương 3196: Tìm đến Lưu Thiên Lệ Miễn phí
3197 Chương 3197: Mật thất trộm cướp Miễn phí
3198 Chương 3198: Thị trường cạnh tranh Miễn phí
3199 Chương 3199: Hàn Tĩnh Tĩnh cầu tình Miễn phí
3200 Chương 3200: Theo sát sau đó Miễn phí
3201 Chương 3201: Không thể hoàn toàn giải quyết Miễn phí
3202 Chương 3202: Đường mẫu bị đánh Miễn phí
3203 Chương 3203: Kiêu ngạo ương ngạnh người tới Miễn phí
3204 Chương 3204: Ra tay chính là tử cừu Miễn phí
3205 Chương 3205: Sau kết thù lo lắng Miễn phí
3206 Chương 3206: Bắt đầu luyện chế ngọc bội Miễn phí
3207 Chương 3207: Luyện chế thành công! Miễn phí
3208 Chương 3208: Không có cách nào! Miễn phí
3209 Chương 3209: Bắt cóc Lưu Thiên Lệ Miễn phí
3210 Chương 3210: Lại cầu tình Miễn phí
3211 Chương 3211: Hàn Tĩnh Tĩnh = Lưu Tĩnh Hàm? Miễn phí
3212 Chương 3212: Đáp ứng điều kiện Miễn phí
3213 Chương 3213: Hàn Tĩnh Tĩnh thân thế Miễn phí
3214 Chương 3214: Khó bề phân biệt sư mệnh Miễn phí
3215 Chương 3215: Lưu Thiên Lệ ăn năn Miễn phí
3216 Chương 3216: Tín nhiệm Miễn phí
3217 Chương 3217: Cùng phong mà lên Miễn phí
3218 Chương 3218: Bổ khí sư cùng dược đỉnh Miễn phí
3219 Chương 3219: Đi trước cô nhi viện Miễn phí
3220 Chương 3220: Lão viện trưởng không ở? Miễn phí
3221 Chương 3221: Người thập phần quen thuộc Miễn phí
3222 Chương 3222: Sinh ly tử biệt? Miễn phí
3223 Chương 3223: Mụ mụ Miễn phí
3224 Chương 3224: Lão viện trưởng lo lắng Miễn phí
3225 Chương 3225: Những người này đều đã chết Miễn phí
3226 Chương 3226: Ngươi nói cái gì? Miễn phí
3227 Chương 3227: Giáo hoa Đường Vận Miễn phí
3228 Chương 3228: Nói không nên lời thân phận Miễn phí
3229 Chương 3229: Thượng cổ hắc mã hội Miễn phí
3230 Chương 3230: Thiên giai hậu kỳ cao nhất đại viên mãn Miễn phí
3231 Chương 3231: Tất cả đều phải chết! Miễn phí
3232 Chương 3232: Ai cho ngươi đến? Miễn phí
3233 Chương 3233: Lòi ? Miễn phí
3234 Chương 3234: Vô kế khả thi Miễn phí
3235 Chương 3235: Thỉnh người ra tay Miễn phí
3236 Chương 3236: Sợ hãi Miễn phí
3237 Chương 3237: Thật trùng hợp a Miễn phí
3238 Chương 3238: Cơ hội đến chi không dễ Miễn phí
3239 Chương 3239: Liên tục đột phá Miễn phí
3240 Chương 3240: Lại một cái bảo bối tốt Miễn phí
3241 Chương 3241: Chân khí nhẫn Miễn phí
3242 Chương 3242: Thử khẩu phong Miễn phí
3243 Chương 3243: Trình Y Y ngươi điên rồi? Miễn phí
3244 Chương 3244: Trình Y Y nỗi khổ Miễn phí
3245 Chương 3245: Tìm không thấy người Miễn phí
3246 Chương 3246: Vô Gian đạo Miễn phí
3247 Chương 3247: Nhị phẩm tự động dược đỉnh Miễn phí
3248 Chương 3248: Tái hồi trường học Miễn phí
3249 Chương 3249: Đào hai cái hố to Miễn phí
3250 Chương 3250: Tái ngộ Vương Tâm Nghiên Miễn phí
3251 Chương 3251: Dời về vào ở Miễn phí
3252 Chương 3252: Đấu giá hội tin tức Miễn phí
3253 Chương 3253: 50% Miễn phí
3254 Chương 3254: Hải ngoại tu luyện giả hiệp hội? Miễn phí
3255 Chương 3255: Người không muốn gặp được Miễn phí
3256 Chương 3256: Lai giả bất thiện Miễn phí
3257 Chương 3257: Phức tạp Miễn phí
3258 Chương 3258: Đuổi theo Miễn phí
3259 Chương 3259: Bị xuyên qua Miễn phí
3260 Chương 3260: Cuồng hỏa bát quái chưởng đệ thập thức! Miễn phí
3261 Chương 3261: Đào vong Miễn phí
3262 Chương 3262: Đại ca của Hà Đạn Đầu Miễn phí
3263 Chương 3263: Lòi Miễn phí
3264 Chương 3264: Thiện sau công tác Miễn phí
3265 Chương 3265: Tin tức mới của Đại Phong ca Miễn phí
3266 Chương 3266: Màu đỏ ốc biển tổng bộ Miễn phí
3267 Chương 3267: Đàm sinh ý Miễn phí
3268 Chương 3268: Có đối sách Miễn phí
3269 Chương 3269: Bị phát hiện Miễn phí
3270 Chương 3270: Không thể giấu diếm Miễn phí
3271 Chương 3271: Hứa Thi Hàm phát hiện Miễn phí
3272 Chương 3272: Đoán đi ra Miễn phí
3273 Chương 3273: Thập phần trùng hợp Miễn phí
3274 Chương 3274: Kì tư dị tưởng Miễn phí
3275 Chương 3275: Càn Khôn Đại Na Di Miễn phí
3276 Chương 3276: Tùng Sơn cô nhi viện Miễn phí
3277 Chương 3277: Lưỡng bại câu thương Miễn phí
3278 Chương 3278: Thơ ấu tương lai Miễn phí
3279 Chương 3279: Báo thù đại hội Miễn phí
3280 Chương 3280: Đến Tây Tinh sơn thôn đi Miễn phí
3281 Chương 3281: Kỳ quái hành động Miễn phí
3282 Chương 3282: Tùy tùng mà đến Miễn phí
3283 Chương 3283: Có đại dựa vào sơn! Miễn phí
3284 Chương 3284: Đến đánh tương du Miễn phí
3285 Chương 3285: Thu ta làm tiểu đệ đi Miễn phí
3286 Chương 3286: Răng rắc một tiếng Miễn phí
3287 Chương 3287: Không đáng chết sẽ không phải chết Miễn phí
3288 Chương 3288: Đều trầm mặc Miễn phí
3289 Chương 3289: Ngọc bội không gian chỗ thiếu hụt Miễn phí
3290 Chương 3290: Hạ quyết định quyết tâm Miễn phí
3291 Chương 3291: Đánh lên địch nhân chủ ý Miễn phí
3292 Chương 3292: Ngưng luyện vòng cổ Miễn phí
3293 Chương 3293: Rốt cục thành công! Miễn phí
3294 Chương 3294: Phát hiện không thích hợp nhi! Miễn phí
3295 Chương 3295: Vấn đề chỗ Miễn phí
3296 Chương 3296: Như thế nào lại là Lâm Dật? Miễn phí
3297 Chương 3297: Tác muốn tụ khí đan Miễn phí
3298 Chương 3298: Đột phá! Thiên giai trung kỳ! Miễn phí
3299 Chương 3299: Dẫn Lâm Dật Miễn phí
3300 Chương 3300: Đi Ám Dạ cung cầu hôn Miễn phí
3301 Chương 3301: Sở Mộng Dao ý tưởng Miễn phí
3302 Chương 3302: Cự tuyệt cầu hôn Miễn phí
3303 Chương 3303: Thái thượng trưởng lão quyết định Miễn phí
3304 Chương 3304: Tổ đội đánh cướp Miễn phí
3305 Chương 3305: Đánh cướp đến đây Miễn phí
3306 Chương 3306: Chạy trời không khỏi nắng Miễn phí
3307 Chương 3307: Thái thượng trưởng lão quyết định Miễn phí
3308 Chương 3308: Mật báo Miễn phí
3309 Chương 3309: Sở Mộng Dao xin giúp đỡ Miễn phí
3310 Chương 3310: Đi trước Ám Dạ cung Miễn phí
3311 Chương 3311: Thiên ngôn vạn ngữ Miễn phí
3312 Chương 3312: Đến rất nhanh Miễn phí
3313 Chương 3313: Buồn cười chi cực Miễn phí
3314 Chương 3314: Người tới không sợ Miễn phí
3315 Chương 3315: Nhận trừng phạt Miễn phí
3316 Chương 3316: Thấy gió sử đà Miễn phí
3317 Chương 3317: Ân oán Miễn phí
3318 Chương 3318: Vô cùng phẫn nộ Miễn phí
3319 Chương 3319: Không theo lẽ thường độ chi Miễn phí
3320 Chương 3320: Án binh bất động Miễn phí
3321 Chương 3321: Nhị phẩm tự động dược đỉnh Miễn phí
3322 Chương 3322: Ngũ Hành môn lo lắng Miễn phí
3323 Chương 3323: Ai cấp Ám Dạ cung vinh quang Miễn phí
3324 Chương 3324: Đảo điên nhận thức Miễn phí
3325 Chương 3325: Chung đem chia lìa Miễn phí
3326 Chương 3326: Bái phỏng Bạch lão sư Miễn phí
3327 Chương 3327: Không phải nhân loại Miễn phí
3328 Chương 3328: Quấy rầy kế hoạch Miễn phí
3329 Chương 3329: Lâm Đông Phương nhớ lại Miễn phí
3330 Chương 3330: Lại đi Băng cung Miễn phí
3331 Chương 3331: Lại cõng một người Miễn phí
3332 Chương 3332: Ngũ Hành môn sứ giả Miễn phí
3333 Chương 3333: Oan gia tụ đầu Miễn phí
3334 Chương 3334: Này còn thủ hạ lưu tình? Miễn phí
3335 Chương 3335: Đồng ý truyền thừa Miễn phí
3336 Chương 3336: Thanh di khiếp sợ Miễn phí
3337 Chương 3337: Lại là năng lượng thạch Miễn phí
3338 Chương 3338: Liên hệ Úc Đại Kha Miễn phí
3339 Chương 3339: Chuẩn bị xuất phát Miễn phí
3340 Chương 3340: Cùng nhau về nhà Miễn phí
3341 Chương 3341: Thiếu chút nữa lòi Miễn phí
3342 Chương 3342: Báo thù còn là không báo thù Miễn phí
3343 Chương 3343: Chuyện xưa Miễn phí
3344 Chương 3344: Đến Phao Ly bộ tộc Miễn phí
3345 Chương 3345: Điều kiện trao đổi Miễn phí
3346 Chương 3346: Mưu hoa đánh chết Lâm Dật Miễn phí
3347 Chương 3347: Xung đột phát sinh Miễn phí
3348 Chương 3348: Các ngươi cũng có phần Miễn phí
3349 Chương 3349: Lại xuất hiện hai người Miễn phí
3350 Chương 3350: Nữ Oa bổ thiên quyết Miễn phí
3351 Chương 3351: Ngươi lo lắng một chút Miễn phí
3352 Chương 3352: Lâm vào cơ quan Miễn phí
3353 Chương 3353: Thập phần khó hiểu Miễn phí
3354 Chương 3354: Có khác ẩn tình Miễn phí
3355 Chương 3355: Gia tăng điều kiện Miễn phí
3356 Chương 3356: Thác Nhĩ Nhật Nguyệt ý tưởng Miễn phí
3357 Chương 3357: Bạo đi Lâm Dật Miễn phí
3358 Chương 3358: Nhận thức đi ra Miễn phí
3359 Chương 3359: Thiệt nhiều năng lượng thạch Miễn phí
3360 Chương 3360: Ngọc bội không gian diệu dụng Miễn phí
3361 Chương 3361: Là có nhiều thần kỳ Miễn phí
3362 Chương 3362: Hiệp đàm điều kiện Miễn phí
3363 Chương 3363: Thác Nhĩ Nhật Nguyệt khiếp sợ Miễn phí
3364 Chương 3364: Thành khẩn xin lỗi Miễn phí
3365 Chương 3365: Kéo một cái đệm lưng Miễn phí
3366 Chương 3366: Lại được tụ khí đan Miễn phí
3367 Chương 3367: Nhược điểm của Lâm Dật Miễn phí
3368 Chương 3368: Thi thể tiêu thất Miễn phí
3369 Chương 3369: Úc Tiểu Khả uy lực Miễn phí
3370 Chương 3370: Úc Tiểu Khả té xỉu Miễn phí
3371 Chương 3371: Vũ gia mời Miễn phí
3372 Chương 3372: Vũ gia thái độ Miễn phí
3373 Chương 3373: Tiểu Ngưng là dự ngôn sư Miễn phí
3374 Chương 3374: Vũ Thư cùng Vũ Ngưng Miễn phí
3375 Chương 3375: Vũ gia yến hội Miễn phí
3376 Chương 3376: Thiên giai thí luyện chuẩn bị Miễn phí
3377 Chương 3377: Con rối phân thân Miễn phí
3378 Chương 3378: Siêu cấp đả thủ Miễn phí
3379 Chương 3379: Tiểu Thư phiền não Miễn phí
3380 Chương 3380: Phùng Tiếu Tiếu thăng cấp cơ hội Miễn phí
3381 Chương 3381: Tưởng được ngươi ôm Miễn phí
3382 Chương 3382: Tống khách khanh Miễn phí
3383 Chương 3383: Tống nhị gia Miễn phí
3384 Chương 3384: Đối gia hương hoài niệm Miễn phí
3385 Chương 3385: Nhiệm vụ tư liệu Miễn phí
3386 Chương 3386: Thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi Miễn phí
3387 Chương 3387: Có cái gì năng lực Miễn phí
3388 Chương 3388: Thỉnh giúp đỡ Miễn phí
3389 Chương 3389: Tống Lăng San lại xin giúp đỡ Miễn phí
3390 Chương 3390: Đều thực để ý Miễn phí
3391 Chương 3391: Con rể về nhà Miễn phí
3392 Chương 3392: Nhiệt tình tiếp đãi Miễn phí
3393 Chương 3393: Gây án quy luật Miễn phí
3394 Chương 3394: Trần Vũ Thư phán đoán Miễn phí
3395 Chương 3395: Cái gì vậy? Miễn phí
3396 Chương 3396: Điều kiện của Lâm Dật Miễn phí
3397 Chương 3397: Quyết đoán quyết định Miễn phí
3398 Chương 3398: Tiếp tục gây án Miễn phí
3399 Chương 3399: Người sinh hóa số 4 Miễn phí
3400 Chương 3400: Cảm giác bất an Miễn phí
3401 Chương 3401: Khinh địch Miễn phí
3402 Chương 3402: Đem hết toàn lực Miễn phí
3403 Chương 3403: Đến chi không dễ thắng lợi Miễn phí
3404 Chương 3404: Hôn mê bất tỉnh Miễn phí
3405 Chương 3405: Không có biện pháp giải quyết Miễn phí
3406 Chương 3406: Chuyến đi này không tệ Miễn phí
3407 Chương 3407: Thay đổi hành trình Miễn phí
3408 Chương 3408: Tìm được rồi! Miễn phí
3409 Chương 3409: Ngoài ý muốn lực cản Miễn phí
3410 Chương 3410: Phức tạp biến cố Miễn phí
3411 Chương 3411: Lẻn vào căn cứ Miễn phí
3412 Chương 3412: Đơn giản nhất biện pháp Miễn phí
3413 Chương 3413: Ba bạn cùng phòng Miễn phí
3414 Chương 3414: Có manh mối Miễn phí
3415 Chương 3415: Kế hoạch bắt đầu Miễn phí
3416 Chương 3416: Ý tưởng chuyển biến Miễn phí
3417 Chương 3417: Kế hoạch xong Miễn phí
3418 Chương 3418: Lại về Tùng Sơn thị Miễn phí
3419 Chương 3419: Ứng Tử Ngư bi thương Miễn phí
3420 Chương 3420: Quy tâm giống như tên Miễn phí
3421 Chương 3421: Tống gia phiền toái Miễn phí
3422 Chương 3422: Tỷ muội gặp lại Miễn phí
3423 Chương 3423: Sắc mặt của ngươi như thế nào như vậy tái nhợt Miễn phí
3424 Chương 3424: Bốn cao thủ sát tới cửa Miễn phí
3425 Chương 3425: Quyết định thỏa hiệp Miễn phí
3426 Chương 3426: Xin Lâm Dật giúp đỡ Miễn phí
3427 Chương 3427: Tống gia rầu rĩ không vui Miễn phí
3428 Chương 3428: Con bài chưa lật xuất động Miễn phí
3429 Chương 3429: Tình thiên phích lịch Miễn phí
3430 Chương 3430: Hai cái xong đời Miễn phí
3431 Chương 3431: Cái thứ ba mục tiêu Miễn phí
3432 Chương 3432: Chấm dứt chiến đấu! Miễn phí
3433 Chương 3433: Đột phá thiên giai trung kỳ cao nhất! Miễn phí
3434 Chương 3434: Căn bản dừng không được đến! Miễn phí
3435 Chương 3435: Đột phá tầng thứ ba đại viên mãn! Miễn phí
3436 Chương 3436: Phái người đi điều tra Miễn phí
3437 Chương 3437: Khang Chiếu Minh tự đại Miễn phí
3438 Chương 3438: Trên đường xảo ngộ Miễn phí
3439 Chương 3439: Khang Chiếu Minh tới cửa đến Miễn phí
3440 Chương 3440: Ngươi miểu sát một cái ta xem xem Miễn phí
3441 Chương 3441: Ba phản đồ chạy đến mau Miễn phí
3442 Chương 3442: Thiên giai thí luyện cùng thiên giai đại hội Miễn phí
3443 Chương 3443: Tàn đồ bí mật Miễn phí
3444 Chương 3444: Thử Bạch Lão Đại Miễn phí
3445 Chương 3445: Chuẩn bị khởi hành Miễn phí
3446 Chương 3446: Không bật điều hòa Miễn phí
3447 Chương 3447: Đến hỏa viêm sơn Miễn phí
3448 Chương 3448: Cứu trị Dương Thủy Chân Miễn phí
3449 Chương 3449: Hơn cái tiểu đệ Miễn phí
3450 Chương 3450: Vũ Thiên Hành hứa hẹn Miễn phí
3451 Chương 3451: Bạch Vĩ Thác gặp chuyện không may 1 Miễn phí
3452 Chương 3452: Bạch Vĩ Thác gặp chuyện không may 2 Miễn phí
3453 Chương 3453: Bạch Vĩ Thác gặp chuyện không may 3 Miễn phí
3454 Chương 3454: Uy hiếp Lâm Dật Miễn phí
3455 Chương 3455: Nhị Cẩu Đản đến đây! Miễn phí
3456 Chương 3456: Thình lình xảy ra thổ lộ Miễn phí
3457 Chương 3457: Hôn ước của Quan Hinh Miễn phí
3458 Chương 3458: Đi trước Hữu Miêu môn Miễn phí
3459 Chương 3459: Chờ tới cửa Miễn phí
3460 Chương 3460: Côn Thốn kinh hãi Miễn phí
3461 Chương 3461: Cảm thấy hứng thú sự tình Miễn phí
3462 Chương 3462: Kỳ quái thái độ Miễn phí
3463 Chương 3463: Trương Đa Bàn không hay ho Miễn phí
3464 Chương 3464: Trầm trọng tâm tình Miễn phí
3465 Chương 3465: Việc hôn nhân của Lâm Dật Miễn phí
3466 Chương 3466: Quan Hinh thân cận Miễn phí
3467 Chương 3467: Giả mạo bạn trai Miễn phí
3468 Chương 3468: Lâm Dật lại đã trở lại Miễn phí
3469 Chương 3469: Ngàn dặm đưa đan dược Miễn phí
3470 Chương 3470: Tụ khí đan tác dụng phụ Miễn phí
3471 Chương 3471: Đột phá, thiên giai hậu kỳ cao nhất! Miễn phí
3472 Chương 3472: Buồn bực cùng nghẹn khuất Miễn phí
3473 Chương 3473: Báo danh làm khó dễ Miễn phí
3474 Chương 3474: Châm ngòi ly gián Miễn phí
3475 Chương 3475: Hà Mỹ Nguyệt thân phận Miễn phí
3476 Chương 3476: Cướp đoạt tụ khí đan Miễn phí
3477 Chương 3477: Đòi lấy dược đỉnh Miễn phí
3478 Chương 3478: Đối với dược đỉnh cải tạo Miễn phí
3479 Chương 3479: Dược đỉnh chữa trị! Miễn phí
3480 Chương 3480: Luyện chế tụ khí đan Miễn phí
3481 Chương 3481: Thực lực liên tục đột phá Miễn phí
3482 Chương 3482: Thiên giai hậu kỳ cao nhất thực lực đại viên mãn! Miễn phí
3483 Chương 3483: Vương Tâm Nghiên tu luyện vấn đề Miễn phí
3484 Chương 3484: Băng tâm ngọc cốt đan thành! Miễn phí
3485 Chương 3485: Ngươi là sao? Miễn phí
3486 Chương 3486: Ngươi ăn tụ khí đan ăn ? Miễn phí
3487 Chương 3487: Bạn trai của cung chủ Miễn phí
3488 Chương 3488: Ngươi đâu? Ta đâu? Miễn phí
3489 Chương 3489: Luyện đan thần khí Miễn phí
3490 Chương 3490: Băng Đường cổ quái tính cách [ thượng ] Miễn phí
3491 Chương 3491: Băng Đường cổ quái tính cách [ hạ ] Miễn phí
3492 Chương 3492: Nam minh thần công Miễn phí
3493 Chương 3493: Trực tiếp thiên giai? Miễn phí
3494 Chương 3494: Mở ra cổ mộ cửa đá Miễn phí
3495 Chương 3495: Thiên giai thí luyện bắt đầu Miễn phí
3496 Chương 3496: Quỷ kế trong thí luyện Miễn phí
3497 Chương 3497: Đến thí luyện Miễn phí
3498 Chương 3498: Lạnh nhạt thoái nhượng Miễn phí
3499 Chương 3499: Trước sau thái độ Miễn phí
3500 Chương 3500: Trương Nãi Pháo giá lâm Miễn phí
3501 Chương 3501: Độc khí thần công Miễn phí
3502 Chương 3502: Đầu nhập vào cùng giựt giây Miễn phí
3503 Chương 3503: Chung Phẩm Lượng ước đấu Miễn phí
3504 Chương 3504: Bánh ít đi bánh quy lại Miễn phí
3505 Chương 3505: Tuyệt chiêu của Chung Phẩm Lượng Miễn phí
3506 Chương 3506: Chung Phẩm Lượng thần phục Miễn phí
3507 Chương 3507: Tái ngộ Thiên Thiền Miễn phí
3508 Chương 3508: Người thừa kế đã đến Miễn phí
3509 Chương 3509: Thí luyện mục đích Miễn phí
3510 Chương 3510: Đường Vận Lâm Dật Miễn phí
3511 Chương 3511: Muốn cái giúp đỡ Miễn phí
3512 Chương 3512: Hỗn độn trí nhớ Miễn phí
3513 Chương 3513: Đều nhớ lại Miễn phí
3514 Chương 3514: Xả hổ da làm đại kì Miễn phí
3515 Chương 3515: Ngộ thương ngươi làm sao bây giờ nha? Miễn phí
3516 Chương 3516: Không thích hợp nhi Miễn phí
3517 Chương 3517: Trương Nãi Pháo phế đi Miễn phí
3518 Chương 3518: Lâm Dật cũng rất xấu Miễn phí
3519 Chương 3519: Tiểu Thập Nhất chết Miễn phí
3520 Chương 3520: Qua lại trêu chọc Miễn phí
3521 Chương 3521: Tấn chức thất bại Miễn phí
3522 Chương 3522: Thiên giai đảo một ít nghe đồn Miễn phí
3523 Chương 3523: Tới cửa xin giúp đỡ Miễn phí
3524 Chương 3524: Họp nghiên cứu Miễn phí
3525 Chương 3525: Phùng Thiên Long gặp chuyện không may Miễn phí
3526 Chương 3526: Thiên Thiền ước hẹn Miễn phí
3527 Chương 3527: Rèn thiên giai binh khí Miễn phí
3528 Chương 3528: Âm thầm mượn sức Miễn phí
3529 Chương 3529: Tuyết Lê đổi phòng Miễn phí
3530 Chương 3530: Tìm lầm người Miễn phí
3531 Chương 3531: Ngươi nói đúng Miễn phí
3532 Chương 3532: Đặt song song tốt lắm Miễn phí
3533 Chương 3533: Kêu gào thiết y tông Miễn phí
3534 Chương 3534: Ba sư huynh đệ Miễn phí
3535 Chương 3535: Toàn môn phái đại xuất động Miễn phí
3536 Chương 3536: Đường Vận đột phá cơ hội Miễn phí
3537 Chương 3537: Lại đi tây tinh sơn Miễn phí
3538 Chương 3538: Sơn động kỳ ngộ 4 [ thượng ] Miễn phí
3539 Chương 3539: Sơn động kỳ ngộ [ hạ ] Miễn phí
3540 Chương 3540: Thiên giai đảo người tới Miễn phí
3541 Chương 3541: Ngươi thật nhiều chuyện Miễn phí
3542 Chương 3542: Như thế nào thiên đạo Miễn phí
3543 Chương 3543: Không có tâm pháp khẩu quyết Miễn phí
3544 Chương 3544: Tháp Cam Long kiêu ngạo Miễn phí
3545 Chương 3545: Tháp Cam Long chết Miễn phí
3546 Chương 3546: Ta cũng vậy ngũ hành thể chất Miễn phí
3547 Chương 3547: Đột phá! Tấn chức thiên đạo! Miễn phí
3548 Chương 3548: Chung Phẩm Lượng làm tiểu đệ Miễn phí
3549 Chương 3549: Mở ra phong ấn chuẩn bị Miễn phí
3550 Chương 3550: Thiên giai đảo xuất hiện Miễn phí
3551 Chương 3551: Chuẩn bị mở ra thiên giai đảo Miễn phí
3552 Chương 3552: Đi lên thiên giai đảo [ thượng ] Miễn phí
3553 Chương 3553: Đi lên thiên giai đảo [ hạ ] Miễn phí
3554 Chương 3554: Tiếp dẫn sứ giả Miễn phí
3555 Chương 3555: Khổ sư huynh Miễn phí
3556 Chương 3556: Dựa vào sơn Từ Linh Trùng Miễn phí
3557 Chương 3557: Kéo cừu hận Miễn phí
3558 Chương 3558: Tam đại Các chủ Miễn phí
3559 Chương 3559: Năm bè bảy mảng Miễn phí
3560 Chương 3560: Mạnh Giác Quang cùng Mạnh Đồng Miễn phí
3561 Chương 3561: Nghênh tân đại hội Miễn phí
3562 Chương 3562: Linh ngọc Miễn phí
3563 Chương 3563: Phân phối động phủ Miễn phí
3564 Chương 3564: Ai dám khiêu chiến? Miễn phí
3565 Chương 3565: Lâm Dật ước chiến! Miễn phí
3566 Chương 3566: Một chiêu thắng lợi Miễn phí
3567 Chương 3567: Mười bốn hào động phủ cũng không cho ngươi Miễn phí
3568 Chương 3568: Tôn trọng Mạnh sư huynh Miễn phí
3569 Chương 3569: Tiêu lão ra vấn đề Miễn phí
3570 Chương 3570: Ba vị khách quý Miễn phí
3571 Chương 3571: Lạp phiếu Miễn phí
3572 Chương 3572: Có ba cái phản đối Miễn phí
3573 Chương 3573: Thứ nan tòng mệnh Miễn phí
3574 Chương 3574: Lạc tuyển Miễn phí
3575 Chương 3575: Linh ngọc phân phối Miễn phí
3576 Chương 3576: Phải nhanh một chút tăng lên thực lực! Miễn phí
3577 Chương 3577: Trúc Cơ kim đan! Miễn phí
3578 Chương 3578: Bắc đảo phường thị Miễn phí
3579 Chương 3579: Linh ngọc khai thác quặng Miễn phí
3580 Chương 3580: Trả thù đến đây Miễn phí
3581 Chương 3581: Lại đi phường thị Miễn phí
3582 Chương 3582: Nhiệm vụ báo danh Miễn phí
3583 Chương 3583: Lâm Dật xin đi Miễn phí
3584 Chương 3584: Linh ngọc bị trộm sự kiện Miễn phí
3585 Chương 3585: Vu oan hãm hại Miễn phí
3586 Chương 3586: Nhân tang cũng lấy được? Miễn phí
3587 Chương 3587: Linh ngọc biến mất Miễn phí
3588 Chương 3588: Bồi lớn Miễn phí
3589 Chương 3589: Bổ sung năng lượng thành công Miễn phí
3590 Chương 3590: Khu vực khai thác mỏ phân phối Miễn phí
3591 Chương 3591: Đổi thất bại Miễn phí
3592 Chương 3592: Lui một bước trời cao biển rộng? Miễn phí
3593 Chương 3593: Không tốt xuống tay! Miễn phí
3594 Chương 3594: Có cơ khả thừa Miễn phí
3595 Chương 3595: Quả nhiên có thể thao tác Miễn phí
3596 Chương 3596: Bị đánh mặt Miễn phí
3597 Chương 3597: Trong lòng an ủi Miễn phí
3598 Chương 3598: Đây là giả đi? Miễn phí
3599 Chương 3599: Trang tiếp theo trang! Miễn phí
3600 Chương 3600: Nghênh Tân các tam Các chủ Miễn phí
3601 Chương 3601: Tìm kiếm giúp Miễn phí
3602 Chương 3602: Thực không thể giúp! Miễn phí
3603 Chương 3603: Từ Linh Trùng giá lâm Miễn phí
3604 Chương 3604: Ỷ thế hiếp người Miễn phí
3605 Chương 3605: Kiêu ngạo không người dám nhạ Miễn phí
3606 Chương 3606: Mau vượt qua ta Miễn phí
3607 Chương 3607: Ở thiên giai đảo phải có bối cảnh Miễn phí
3608 Chương 3608: Hoan nghênh vây xem Miễn phí
3609 Chương 3609: Ai mới là người nói chuyện! Miễn phí
3610 Chương 3610: Không như vậy ngốc? Miễn phí
3611 Chương 3611: Có lẽ vận khí vẫn tốt Miễn phí
3612 Chương 3612: Đáp ứng rồi đây là của ngươi Miễn phí
3613 Chương 3613: Kì ba lý do Miễn phí
3614 Chương 3614: Một gói to phế ngọc Miễn phí
3615 Chương 3615: Người khả nghi Miễn phí
3616 Chương 3616: Tính các ngươi ngưu Miễn phí
3617 Chương 3617: Khỏa lạp vô thu Miễn phí
3618 Chương 3618: Âm thầm quấy rối Miễn phí
3619 Chương 3619: Tiếp tục trộm ngọc Miễn phí
3620 Chương 3620: Có phải hay không quên Miễn phí
3621 Chương 3621: Còn muốn đổi trở về Miễn phí
3622 Chương 3622: Chung Phẩm Lượng hiến kế Miễn phí
3623 Chương 3623: Người tốt oa Miễn phí
3624 Chương 3624: Đưa tài đồng tử Miễn phí
3625 Chương 3625: Thiếu một khối không bàn nữa Miễn phí
3626 Chương 3626: Cùng ngươi liều mạng! Miễn phí
3627 Chương 3627: Mua dược liệu Miễn phí
3628 Chương 3628: Hồng thị thương hội Miễn phí
3629 Chương 3629: Tinh mặc thạch Miễn phí
3630 Chương 3630: Vô ý kết thù Miễn phí
3631 Chương 3631: Thua tính của ta Miễn phí
3632 Chương 3632: Ngươi vội vã đi chỗ nào? Miễn phí
3633 Chương 3633: Nói chuyện giữ lời Miễn phí
3634 Chương 3634: Khổ sư huynh cũng thực “Giàu có” Miễn phí
3635 Chương 3635: Công khai chỉ đạo ngày Miễn phí
3636 Chương 3636: Âm thầm mấy chuyện xấu Miễn phí
3637 Chương 3637: Cho ngươi đi chạy chân! Miễn phí
3638 Chương 3638: Duy nhất đến muộn giả Miễn phí
3639 Chương 3639: Ba cái vấn đề Miễn phí
3640 Chương 3640: Khổ sư huynh dựa vào sơn Miễn phí
3641 Chương 3641: Ngoài ý muốn phóng khách Miễn phí
3642 Chương 3642: Thực hội diễn diễn Miễn phí
3643 Chương 3643: Kỳ quái nhắc nhở Miễn phí
3644 Chương 3644: Thổ hào đường Miễn phí
3645 Chương 3645: Người có dã tâm Miễn phí
3646 Chương 3646: Xin giúp đỡ luyện đan Miễn phí
3647 Chương 3647: Đan đường Miễn phí
3648 Chương 3648: Chuẩn bị luyện đan! Miễn phí
3649 Chương 3649: Đổ vật nhớ người Miễn phí
3650 Chương 3650: Thất bại ? Miễn phí
3651 Chương 3651: So với dự tính còn nhiều Miễn phí
3652 Chương 3652: Mạnh Đồng miệng thèm Miễn phí
3653 Chương 3653: Cao hứng phấn chấn Miễn phí
3654 Chương 3654: Sấm đại họa ! Miễn phí
3655 Chương 3655: Lại hãm hại Miễn phí
3656 Chương 3656: Thượng Quan Lam Nhi Miễn phí
3657 Chương 3657: Ngươi nói cái gì? Miễn phí
3658 Chương 3658: Lần sau thấy rõ ràng Miễn phí
3659 Chương 3659: Người mới thí luyện Miễn phí
3660 Chương 3660: Dày thưởng cho Miễn phí
3661 Chương 3661: Thí luyện quy củ Miễn phí
3662 Chương 3662: Mới bắt đầu ngộ địch Miễn phí
3663 Chương 3663: Cố ý mấy chuyện xấu Miễn phí
3664 Chương 3664: Thập phần gian nan Miễn phí
3665 Chương 3665: Thiên lôi trư tỉnh lại! Miễn phí
3666 Chương 3666: Đối thủ cường đại Miễn phí
3667 Chương 3667: Thắng hiểm Miễn phí
3668 Chương 3668: Đến khe sâu Miễn phí
3669 Chương 3669: Ngọc bội cảnh báo Miễn phí
3670 Chương 3670: Hung hiểm liên tục Miễn phí
3671 Chương 3671: Cái gì đến đây? Miễn phí
3672 Chương 3672: Linh thú trưởng lão Miễn phí
3673 Chương 3673: Hai người thần bí Miễn phí
3674 Chương 3674: Linh thú chi vương Miễn phí
3675 Chương 3675: Kế tiếp tính Miễn phí
3676 Chương 3676: Hội gặp thất bại Miễn phí
3677 Chương 3677: Tiêu kiều bị tập kích Miễn phí
3678 Chương 3678: Nội chiến [ thượng ] Miễn phí
3679 Chương 3679: Nội chiến [ hạ ] Miễn phí
3680 Chương 3680: Lâm Dật giá lâm Miễn phí
3681 Chương 3681: Khiếp sợ hoảng sợ Miễn phí
3682 Chương 3682: Nộp vũ khí đầu hàng không giết Miễn phí
3683 Chương 3683: Kia thì thế nào? Miễn phí
3684 Chương 3684: Lam Nhi u oán Miễn phí
3685 Chương 3685: Khẳng định là xấu ! Miễn phí
3686 Chương 3686: Thua không nổi muốn tác tệ Miễn phí
3687 Chương 3687: Tức giận đến không được Miễn phí
3688 Chương 3688: Ngoài ý muốn quấy nhiễu Miễn phí
3689 Chương 3689: Ai thứ nhất quyển quyển hùng nói tính Miễn phí
3690 Chương 3690: Sau phân tích Miễn phí
3691 Chương 3691: Lý Chính Minh oán khí Miễn phí
3692 Chương 3692: Này đổ vị tất Miễn phí
3693 Chương 3693: Dùng Trúc Cơ kim đan! Miễn phí
3694 Chương 3694: Đột phá Trúc Cơ sơ kì cao nhất! Miễn phí
3695 Chương 3695: Cư nhiên đánh lén Miễn phí
3696 Chương 3696: Lý Chính Minh đầu nhập vào Miễn phí
3697 Chương 3697: Ly kỳ thân thế Miễn phí
3698 Chương 3698: Tiếp nhận Miễn phí
3699 Chương 3699: Thử kết quả Miễn phí
3700 Chương 3700: Mạnh Đồng lo lắng Miễn phí
3701 Chương 3701: Động sát khí Miễn phí
3702 Chương 3702: Hai phong tình báo Miễn phí
3703 Chương 3703: Tiểu sư muội ước hội Miễn phí
3704 Chương 3704: Không cho nói đi ra ngoài Miễn phí
3705 Chương 3705: Hai người ước định Miễn phí
3706 Chương 3706: Tân quy tắc Miễn phí
3707 Chương 3707: Người mới nghi trượng Miễn phí
3708 Chương 3708: Người mới sắp xếp vị tái Miễn phí
3709 Chương 3709: Uy áp khảo hạch Miễn phí
3710 Chương 3710: Ào ào cách tràng Miễn phí
3711 Chương 3711: Cố ý chơi ta? Miễn phí
3712 Chương 3712: Âm thầm xuống tay Miễn phí
3713 Chương 3713: Cười đến cuối cùng Miễn phí
3714 Chương 3714: Rốt cục đi ra Miễn phí
3715 Chương 3715: Đâm lao phải theo lao Miễn phí
3716 Chương 3716: Đường chủ Công Dương Kiệt Miễn phí
3717 Chương 3717: Trận pháp hỏng rồi Miễn phí
3718 Chương 3718: Chỉnh chết Lâm Dật Miễn phí
3719 Chương 3719: Trí mạng nhược điểm Miễn phí
3720 Chương 3720: Phòng ngự trận đấu Miễn phí
3721 Chương 3721: Không biết lượng sức Miễn phí
3722 Chương 3722: Mạnh Đồng con bài chưa lật Miễn phí
3723 Chương 3723: Vượt cấp khiêu chiến Miễn phí
3724 Chương 3724: Còn là phép khích tướng Miễn phí
3725 Chương 3725: Không để vào mắt Miễn phí
3726 Chương 3726: Trong lòng không để Miễn phí
3727 Chương 3727: Hung ác sát khí Miễn phí
3728 Chương 3728: Trúng kế ! Miễn phí
3729 Chương 3729: Kính sợ ánh mắt Miễn phí
3730 Chương 3730: Đã hết toàn lực Miễn phí
3731 Chương 3731: Thâm tàng bất lộ? Miễn phí
3732 Chương 3732: Ba nội ứng Miễn phí
3733 Chương 3733: Lại đi trước phường thị Miễn phí
3734 Chương 3734: Cướp thủ hóa Miễn phí
3735 Chương 3735: Giá cạnh tranh Miễn phí
3736 Chương 3736: Rách nát vương Miễn phí
3737 Chương 3737: Chặn ngang nhất giang Miễn phí
3738 Chương 3738: Mời Miễn phí
3739 Chương 3739: Đồng thời nhìn trúng Miễn phí
3740 Chương 3740: Thật có lỗi Miễn phí
3741 Chương 3741: Cực phẩm Trúc Cơ phá chướng đan Miễn phí
3742 Chương 3742: Cùng ngươi vô duyên Miễn phí
3743 Chương 3743: Linh ngọc tạp Miễn phí
3744 Chương 3744: Mượn sức Miễn phí
3745 Chương 3745: Trên đường đánh lén Miễn phí
3746 Chương 3746: Nguy hiểm nhân vật Miễn phí
3747 Chương 3747: Tối cường kim đan cao thủ Miễn phí
3748 Chương 3748: Mạnh mẽ địch thủ Miễn phí
3749 Chương 3749: Tâm lý đánh cờ Miễn phí
3750 Chương 3750: Chờ lâu ngày Miễn phí
3751 Chương 3751: Lừa ngươi một lần Miễn phí
3752 Chương 3752: Cư nhiên chạy mất Miễn phí
3753 Chương 3753: Chênh lệch rõ ràng Miễn phí
3754 Chương 3754: Linh dược đào tạo Miễn phí
3755 Chương 3755: Đan đường đại quản sự Miễn phí
3756 Chương 3756: Lại chèn ép Miễn phí
3757 Chương 3757: Chủ động muốn chết Miễn phí
3758 Chương 3758: Đều có đúng mực Miễn phí
3759 Chương 3759: Sức mạnh chỗ Miễn phí
3760 Chương 3760: Bắt đầu đào tạo Miễn phí
3761 Chương 3761: Người nháo sự Miễn phí
3762 Chương 3762: Người bá đạo Miễn phí
3763 Chương 3763: Cao thủ tọa trấn Miễn phí
3764 Chương 3764: Bị văng ra Miễn phí
3765 Chương 3765: Đi thong thả không tiễn Miễn phí
3766 Chương 3766: Người mới khiêu chiến Miễn phí
3767 Chương 3767: Quỷ dị quy tắc Miễn phí
3768 Chương 3768: Người được lợi lớn nhất Miễn phí
3769 Chương 3769: Muốn thu hồi đến Miễn phí
3770 Chương 3770: Kinh ngạc vô cùng Miễn phí
3771 Chương 3771: Không dám đáp ứng Miễn phí
3772 Chương 3772: Đây là chuyện tốt Miễn phí
3773 Chương 3773: Khinh thường nhất cố Miễn phí
3774 Chương 3774: Chỉ tên khiêu chiến Miễn phí
3775 Chương 3775: Ta buông tha cho Miễn phí
3776 Chương 3776: Lấy lui vì tiến? Miễn phí
3777 Chương 3777: Lựa chọn như thế nào? Miễn phí
3778 Chương 3778: Chờ ngươi nhận thua Miễn phí
3779 Chương 3779: Khóc không ra nước mắt Miễn phí
3780 Chương 3780: Thật sự là bi kịch Miễn phí
3781 Chương 3781: Mục tiêu kế tiếp Miễn phí
3782 Chương 3782: Lá gan không nhỏ Miễn phí
3783 Chương 3783: Bắt ngươi mở đường Miễn phí
3784 Chương 3784: Đợt thứ hai trận đấu Miễn phí
3785 Chương 3785: Bế quan đánh sâu vào Miễn phí
3786 Chương 3786: Tiếp nhận chức vụ tam Các chủ Miễn phí
3787 Chương 3787: Gần mực thì đen Miễn phí
3788 Chương 3788: Bị dọa choáng váng? Miễn phí
3789 Chương 3789: Lượng mù mắt chó Miễn phí
3790 Chương 3790: Nghi thần nghi quỷ hơn Miễn phí
3791 Chương 3791: Chủ mưu đã lâu Miễn phí
3792 Chương 3792: Không mở miệng được Miễn phí
3793 Chương 3793: Lưỡng bại câu thương? Miễn phí
3794 Chương 3794: Ai thắng ai thua? Miễn phí
3795 Chương 3795: Ngươi có cái gì dị nghị? Miễn phí
3796 Chương 3796: Đa tạ Miễn phí
3797 Chương 3797: Trong lòng vừa động Miễn phí
3798 Chương 3798: Thủ khẩu như bình Miễn phí
3799 Chương 3799: Khiêu chiến Mạnh Đồng Miễn phí
3800 Chương 3800: Bị âm Miễn phí
3801 Chương 3801: Thiếu chút nữa hộc máu Miễn phí
3802 Chương 3802: Duy nhất biện pháp Miễn phí
3803 Chương 3803: Nội ứng Lý Chính Minh Miễn phí
3804 Chương 3804: Tiểu sư tỷ báo tin Miễn phí
3805 Chương 3805: Vào trước là chủ Miễn phí
3806 Chương 3806: Một mảnh yên lặng Miễn phí
3807 Chương 3807: Người không có mắt Miễn phí
3808 Chương 3808: Có thể hay không nhìn lầm? Miễn phí
3809 Chương 3809: Thật sự là người tốt Miễn phí
3810 Chương 3810: Ta nhận thua! Miễn phí
3811 Chương 3811: Đại khoái nhân tâm Miễn phí
3812 Chương 3812: Nói dễ hơn làm Miễn phí
3813 Chương 3813: Tử ngọ toái tâm đan Miễn phí
3814 Chương 3814: Chính mình nhảy vào hố lửa Miễn phí
3815 Chương 3815: Sẽ không cho ngươi thất vọng Miễn phí
3816 Chương 3816: Lý Chính Minh thỉnh cầu Miễn phí
3817 Chương 3817: Ba phân tài liệu! Miễn phí
3818 Chương 3818: Hội báo tình báo Miễn phí
3819 Chương 3819: Hóa so với hóa ném Miễn phí
3820 Chương 3820: Mầm móng biến hóa Miễn phí
3821 Chương 3821: Sùng bái cùng bội phục Miễn phí
3822 Chương 3822: Chờ xấu mặt Miễn phí
3823 Chương 3823: Cũng là có điểm thảm Miễn phí
3824 Chương 3824: Khiêu chiến tái kết thúc Miễn phí
3825 Chương 3825: Mầm móng nẩy mầm Miễn phí
3826 Chương 3826: Không phải oan gia không tụ đầu Miễn phí
3827 Chương 3827: Cấm động thủ Miễn phí
3828 Chương 3828: Như thế tự tin Miễn phí
3829 Chương 3829: Đến mà không hướng phi lễ cũng Miễn phí
3830 Chương 3830: Chờ một canh giờ Miễn phí
3831 Chương 3831: Nghênh ngang Miễn phí
3832 Chương 3832: Có chút không thích hợp Miễn phí
3833 Chương 3833: Chạy mất? Miễn phí
3834 Chương 3834: Trước sau chặn đường Miễn phí
3835 Chương 3835: Chủ động tránh ra Miễn phí
3836 Chương 3836: Chân khí bom tái hiện! Miễn phí
3837 Chương 3837: Chật vật mà chạy Miễn phí
3838 Chương 3838: Chuẩn bị bổ đao Miễn phí
3839 Chương 3839: Nội tâm giãy dụa Miễn phí
3840 Chương 3840: Thí sư Miễn phí
3841 Chương 3841: Cực kì khác thường Miễn phí
3842 Chương 3842: Nam Thiên Môn Miễn phí
3843 Chương 3843: Mơ ước tâm pháp Miễn phí
3844 Chương 3844: Du thuyết ra tay Miễn phí
3845 Chương 3845: Linh ngọc tạp lí do thoái thác Miễn phí
3846 Chương 3846: Nam Thiên Môn sức mạnh Miễn phí
3847 Chương 3847: Lai giả bất thiện Miễn phí
3848 Chương 3848: Chút lo lắng Miễn phí
3849 Chương 3849: Nam Thiên Môn đòn sát thủ Miễn phí
3850 Chương 3850: Hồng ảnh tổ Miễn phí
3851 Chương 3851: Còn là ném xuống Miễn phí
3852 Chương 3852: Xin Các chủ giúp đỡ Miễn phí
3853 Chương 3853: Quản còn là không quản Miễn phí
3854 Chương 3854: Đến đây hứng thú Miễn phí
3855 Chương 3855: Lam Nhi nói đúng Miễn phí
3856 Chương 3856: Quyển quyển hùng báo tin Miễn phí
3857 Chương 3857: Người mới đã đến Miễn phí
3858 Chương 3858: Bị cự tuyệt Miễn phí
3859 Chương 3859: Lộ ra cổ quái Miễn phí
3860 Chương 3860: Thiện ý nhắc nhở Miễn phí
3861 Chương 3861: Nửa đêm tới chơi Miễn phí
3862 Chương 3862: Không nói vui đùa Miễn phí
3863 Chương 3863: Chỉ có thể làm địch nhân Miễn phí
3864 Chương 3864: Mục đích mở tiệc chiêu đãi Miễn phí
3865 Chương 3865: Không nghĩ thoái nhượng Miễn phí
3866 Chương 3866: Lại đi Nghênh Tân các Miễn phí
3867 Chương 3867: Khang Chiếu Minh dẫn đường Miễn phí
3868 Chương 3868: Phát hiện sơ hở Miễn phí
3869 Chương 3869: Đảo khách thành chủ Miễn phí
3870 Chương 3870: Cư nhiên là nàng? Miễn phí
3871 Chương 3871: Họa thủy đông dẫn Miễn phí
3872 Chương 3872: Giải quyết dễ dàng Miễn phí
3873 Chương 3873: Chính là này một chiêu Miễn phí
3874 Chương 3874: Thật sự là mạc danh kỳ diệu Miễn phí
3875 Chương 3875: Tiến vào lầm khu Miễn phí
3876 Chương 3876: Cơ hội tới Miễn phí
3877 Chương 3877: Mộ Dung Chân mục đích Miễn phí
3878 Chương 3878: Nam Thiên Phách trở về Miễn phí
3879 Chương 3879: Là địch là bạn? Miễn phí
3880 Chương 3880: Khiêu chiến Tiêu Nhiên Miễn phí
3881 Chương 3881: Bị thua Miễn phí
3882 Chương 3882: Khiêu chiến Lâm Dật! Miễn phí
3883 Chương 3883: Động thực cách Miễn phí
3884 Chương 3884: Một bàn tay tát bay Miễn phí
3885 Chương 3885: Cực hạn kim đan Miễn phí
3886 Chương 3886: Khiêu chiến tái thu quan Miễn phí
3887 Chương 3887: Ngoài ý muốn tin tức Miễn phí
3888 Chương 3888: Linh dược nộp lên ngày Miễn phí
3889 Chương 3889: Đổ tới cửa đến Miễn phí
3890 Chương 3890: Bắt hắn! Miễn phí
3891 Chương 3891: Như vậy xử lý có thể? Miễn phí
3892 Chương 3892: Làm gì nóng vội? Miễn phí
3893 Chương 3893: Chết cái hiểu được Miễn phí
3894 Chương 3894: Bi kịch Khang Chiếu Minh Miễn phí
3895 Chương 3895: Linh thú thí luyện Miễn phí
3896 Chương 3896: Không quá thích hợp Miễn phí
3897 Chương 3897: Nguy hiểm đã đến Miễn phí
3898 Chương 3898: Mục tiêu không có Miễn phí
3899 Chương 3899: Từ trên trời giáng xuống Miễn phí
3900 Chương 3900: Tam đại các sỉ nhục Miễn phí
3901 Chương 3901: Độ khó rất lớn Miễn phí
3902 Chương 3902: Yên tâm ra đi Miễn phí
3903 Chương 3903: T014 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 1 Miễn phí
3904 Chương 3904: T015 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 2 Miễn phí
3905 Chương 3905: T016 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 3 Miễn phí
3906 Chương 3906: T017 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 4 Miễn phí
3907 Chương 3907: T018 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 5 Miễn phí
3908 Chương 3908: T019 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 6 Miễn phí
3909 Chương 3909: T020 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 7 Miễn phí
3910 Chương 3910: T021 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 8 Miễn phí
3911 Chương 3911: T022 song 11 thế tục giới đặc biệt chương 9 Miễn phí
3912 Chương 3912: Nguy hiểm xúc tu Miễn phí
3913 Chương 3913: Ngàn năm thụ tinh Miễn phí
3914 Chương 3914: Đáng sợ tên Miễn phí
3915 Chương 3915: Thắng thảm Miễn phí
3916 Chương 3916: Vạn năm thụ tinh Miễn phí
3917 Chương 3917: Quỷ tiền bối ra tay Miễn phí
3918 Chương 3918: Thượng Quan Lam Nhi gặp nạn Miễn phí
3919 Chương 3919: Lâm Dật xuất hiện Miễn phí
3920 Chương 3920: Thả nàng đi! Miễn phí
3921 Chương 3921: Để cho chạy nguyên nhân Miễn phí
3922 Chương 3922: Thiếu một cái nhân tình Miễn phí
3923 Chương 3923: Muốn làm phá hư đến đây Miễn phí
3924 Chương 3924: Một chút bị đánh Miễn phí
3925 Chương 3925: Gia đình bạo ngược Miễn phí
3926 Chương 3926: Linh thú đối chiến tái Miễn phí
3927 Chương 3927: Linh thú của Lý Chính Minh Miễn phí
3928 Chương 3928: Sinh tử chớ luận Miễn phí
3929 Chương 3929: Điều này sao tính? Miễn phí
3930 Chương 3930: Thắng bại đã định? Miễn phí
3931 Chương 3931: May mắn vô cùng Miễn phí
3932 Chương 3932: Lại là cái gì tình huống? Miễn phí
3933 Chương 3933: Xuống tay có điểm ngoan Miễn phí
3934 Chương 3934: Cái thứ hai #Chương Lực Cự Miễn phí
3935 Chương 3935: Tái phục Trúc Cơ kim đan Miễn phí
3936 Chương 3936: Sơn động tiếng kêu thảm thiết Miễn phí
3937 Chương 3937: Tàn khốc cuối cùng chiến Miễn phí
3938 Chương 3938: Lại chụp bay Miễn phí
3939 Chương 3939: Thật sâu kính sợ Miễn phí
3940 Chương 3940: Người mới trận đấu kết thúc Miễn phí
3941 Chương 3941: Rách nát vương tìm ngươi Miễn phí
3942 Chương 3942: Thượng cổ tịnh thổ Miễn phí
3943 Chương 3943: Bí mật bị phát hiện Miễn phí
3944 Chương 3944: Mạnh Giác Quang hoài nghi Miễn phí
3945 Chương 3945: Nam Thiên Phách đã trở lại Miễn phí
3946 Chương 3946: Ôm cây đợi thỏ Miễn phí
3947 Chương 3947: Khóa các khiêu chiến Miễn phí
3948 Chương 3948: Mau buông tay!!! Miễn phí
3949 Chương 3949: Đến cùng đánh không đánh Miễn phí
3950 Chương 3950: Tạc đến chính mình Miễn phí
3951 Chương 3951: Qua loa xong việc Miễn phí
3952 Chương 3952: Mạnh Giác Quang mời Miễn phí
3953 Chương 3953: Thân phận bại lộ Miễn phí
3954 Chương 3954: Siêu cấp linh nhãn Miễn phí
3955 Chương 3955: Rất tiếc nuối Miễn phí
3956 Chương 3956: Có cái gì di ngôn? Miễn phí
3957 Chương 3957: Mạnh Giác Quang chết Miễn phí
3958 Chương 3958: Lâm Dật bị điều tra Miễn phí
3959 Chương 3959: Vu oan hãm hại Miễn phí
3960 Chương 3960: Có người phản bội Miễn phí
3961 Chương 3961: Sưu hồn thuật Miễn phí
3962 Chương 3962: Không cần nhịn nữa Miễn phí
3963 Chương 3963: Thượng Quan sư tỷ giá lâm Miễn phí
3964 Chương 3964: Sinh nhật mời Miễn phí
3965 Chương 3965: Đến tột cùng cái gì quan hệ Miễn phí
3966 Chương 3966: Nói ra chân tướng Miễn phí
3967 Chương 3967: Xử lý sinh nhật yến Miễn phí
3968 Chương 3968: Nghênh Tân các tân cục diện Miễn phí
3969 Chương 3969: Huynh đệ hữu nghị Miễn phí
3970 Chương 3970: Mạnh Đồng hối hận Miễn phí
3971 Chương 3971: Tìm kiếm rách nát vương Miễn phí
3972 Chương 3972: Thoải mái đánh chạy Miễn phí
3973 Chương 3973: Tại đây chờ đợi Miễn phí
3974 Chương 3974: Tôn Tứ Khổng đệ tử Miễn phí
3975 Chương 3975: Dọa té xỉu Miễn phí
3976 Chương 3976: Có thể tiến hóa binh khí Miễn phí
3977 Chương 3977: Tài liệu không đủ dùng Miễn phí
3978 Chương 3978: Bắc đảo đấu giá hội Miễn phí
3979 Chương 3979: Từ Linh Trùng lên cửa Miễn phí
3980 Chương 3980: Động phủ khi nào thì đổi Miễn phí
3981 Chương 3981: Đổi lấy điều kiện Miễn phí
3982 Chương 3982: Mời yến hội Miễn phí
3983 Chương 3983: Đi trước tham gia Miễn phí
3984 Chương 3984: Tiến thối lưỡng nan lựa chọn Miễn phí
3985 Chương 3985: Ta nhận thức ngươi Miễn phí
3986 Chương 3986: Mang một câu Miễn phí
3987 Chương 3987: Kỳ quái quan hệ Miễn phí
3988 Chương 3988: Tiểu sư tỷ đến đây Miễn phí
3989 Chương 3989: Xinh đẹp hòm Miễn phí
3990 Chương 3990: Kỳ quái bình tĩnh Miễn phí
3991 Chương 3991: Khắp nơi dâng tặng lễ vật Miễn phí
3992 Chương 3992: Lén tặng Miễn phí
3993 Chương 3993: Khang Chiếu Minh đạp đan Miễn phí
3994 Chương 3994: Linh Hoa ra tay Miễn phí
3995 Chương 3995: Đan dược lai lịch Miễn phí
3996 Chương 3996: Luôn mãi ép hỏi Miễn phí
3997 Chương 3997: Chịu nhận lỗi Miễn phí
3998 Chương 3998: Bị hùng uống Miễn phí
3999 Chương 3999: Sớm làm chuẩn bị Miễn phí
4000 Chương 4000: Giúp ta cái việc Miễn phí
4001 Chương 4001: Tạc ngươi đầu Miễn phí
4002 Chương 4002: Cấp lực hùng Miễn phí
4003 Chương 4003: Lại nhiều một cái Miễn phí
4004 Chương 4004: Quỷ dị biến mất Miễn phí
4005 Chương 4005: Biệt lai vô dạng Miễn phí
4006 Chương 4006: Ra sao ý Miễn phí
4007 Chương 4007: Bảo điển tái hiện Miễn phí
4008 Chương 4008: Tình huống khác thường Miễn phí
4009 Chương 4009: Phiền toái đến đây Miễn phí
4010 Chương 4010: Tổn thất thảm trọng Miễn phí
4011 Chương 4011: Một đường nhấp nhô Miễn phí
4012 Chương 4012: Bị người hố Miễn phí
4013 Chương 4013: Đan dược triển lãm bán hàng hội Miễn phí
4014 Chương 4014: Hàn Tĩnh Tĩnh công lao Miễn phí
4015 Chương 4015: Lén tìm hiểu Miễn phí
4016 Chương 4016: Thiên Thiền?! Miễn phí
4017 Chương 4017: Gặp lại thất bại Miễn phí
4018 Chương 4018: Không nhận thức nguyên do Miễn phí
4019 Chương 4019: Trực tiếp ra giá Miễn phí
4020 Chương 4020: Phức tạp ánh mắt Miễn phí
4021 Chương 4021: Kết hạ oán cừu Miễn phí
4022 Chương 4022: Danh dự phó hội trưởng Miễn phí
4023 Chương 4023: Không cần lại đến tìm ta Miễn phí
4024 Chương 4024: Thiên Thiền nỗi khổ Miễn phí
4025 Chương 4025: Mạo hiểm hành động Miễn phí
4026 Chương 4026: Hai loại bom dung hợp Miễn phí
4027 Chương 4027: Bị người đánh ngất Miễn phí
4028 Chương 4028: Đột phá Trúc Cơ trung kỳ cao nhất! Miễn phí
4029 Chương 4029: Ninh Tuyết Phỉ thông minh Miễn phí
4030 Chương 4030: Thiên Thiền rời đi Miễn phí
4031 Chương 4031: Đan đường tức giận Miễn phí
4032 Chương 4032: Lực Cự hiện thân Miễn phí
4033 Chương 4033: Ngược lại rất tốt Miễn phí
4034 Chương 4034: Hồi trình bị tập kích Miễn phí
4035 Chương 4035: Lại đến địch thủ Miễn phí
4036 Chương 4036: Phái thượng công dụng Miễn phí
4037 Chương 4037: Từ Linh Trùng người nào vậy Miễn phí
4038 Chương 4038: Thần bí Pháo sư đệ Miễn phí
4039 Chương 4039: Hàn Tĩnh Tĩnh người trong lòng Miễn phí
4040 Chương 4040: Đưa tiền bảo hộ Miễn phí
4041 Chương 4041: Lòng có Linh Tê Miễn phí
4042 Chương 4042: Vòng cổ tặng giai nhân Miễn phí
4043 Chương 4043: Tiểu sư tỷ mất tích Miễn phí
4044 Chương 4044: Hãm hại Lâm Dật Miễn phí
4045 Chương 4045: Thiên Hoa đến thăm Miễn phí
4046 Chương 4046: Sợ tới mức quá Miễn phí
4047 Chương 4047: Chân chính ý Miễn phí
4048 Chương 4048: Tổ gia gia của Thiên Thiền Miễn phí
4049 Chương 4049: Phó đảo chủ Thiên Hành Đạo Miễn phí
4050 Chương 4050: Nuốt không dưới này khẩu khí Miễn phí
4051 Chương 4051: Một lần nữa liên hợp Miễn phí
4052 Chương 4052: Muốn làm phá hư Miễn phí
4053 Chương 4053: Thật sự là Lâm Dật? Miễn phí
4054 Chương 4054: Uống sai thuốc còn là chưa uống thuốc? Miễn phí
4055 Chương 4055: Lại có người đến Miễn phí
4056 Chương 4056: Tần số nhìn chứng cớ Miễn phí
4057 Chương 4057: Chỗ dựa của Lâm Dật Miễn phí
4058 Chương 4058: Hắc y nhân tái hiện Miễn phí
4059 Chương 4059: Nửa khối tinh mặc thạch Miễn phí
4060 Chương 4060: Xuất hiện vấn đề Miễn phí
4061 Chương 4061: Đi trước đầu nhập vào Miễn phí
4062 Chương 4062: Ninh Tuyết Phỉ đã đến Miễn phí
4063 Chương 4063: Vô danh tà hỏa Miễn phí
4064 Chương 4064: Khai cái gì vui đùa? Miễn phí
4065 Chương 4065: Biến thành tàn phế Miễn phí
4066 Chương 4066: Tất cả đều không có hóa Miễn phí
4067 Chương 4067: Trung tâm thương hội Miễn phí
4068 Chương 4068: Phía sau màn nữ nhân Miễn phí
4069 Chương 4069: Cao thủ bên người đảo hoa Miễn phí
4070 Chương 4070: Mưu hoa trả thù Miễn phí
4071 Chương 4071: Lại đi muốn làm phá hư Miễn phí
4072 Chương 4072: Bị lừa? Miễn phí
4073 Chương 4073: Sinh tương cô Miễn phí
4074 Chương 4074: Thế tục giới bằng hữu Miễn phí
4075 Chương 4075: Đột phá! Trúc Cơ hậu kỳ cao nhất! Miễn phí
4076 Chương 4076: Hồng Chung trở về Miễn phí
4077 Chương 4077: Tu luyện giả nghiệp đoàn Miễn phí
4078 Chương 4078: Ngũ hành thương hội Miễn phí
4079 Chương 4079: Cải tạo mặt nạ Miễn phí
4080 Chương 4080: Bắc đảo cao thủ đứng hàng thứ bảng Miễn phí
4081 Chương 4081: Tổ đội đi trước Miễn phí
4082 Chương 4082: Hoàng Tiểu Đào bi thương chuyện cũ Miễn phí
4083 Chương 4083: Cái này phát đạt Miễn phí
4084 Chương 4084: Vạn độ kim đan quả Miễn phí
4085 Chương 4085: Tiểu Đào trọng thương Miễn phí
4086 Chương 4086: Có nội quỷ Miễn phí
4087 Chương 4087: Đương trường dọa quỳ Miễn phí
4088 Chương 4088: Ngươi ở gạt ta? Miễn phí
4089 Chương 4089: Đối chiến kim đan Miễn phí
4090 Chương 4090: Trốn mà quay lại Miễn phí
4091 Chương 4091: Tư Đồ tiểu thư Miễn phí
4092 Chương 4092: Gả thị nữ? Miễn phí
4093 Chương 4093: Thập phần cổ quái Miễn phí
4094 Chương 4094: Tái ngộ Tuyết Lê Miễn phí
4095 Chương 4095: Nổi trận lôi đình muốn giết người Miễn phí
4096 Chương 4096: Lừa ngươi mắc mưu Miễn phí
4097 Chương 4097: Nhanh chóng bị truy nã Miễn phí
4098 Chương 4098: Đầu nhập vào Thái chưởng quầy Miễn phí
4099 Chương 4099: Còn không mau cút đi? Miễn phí
4100 Chương 4100: Giúp ngươi Trúc Cơ Miễn phí
4101 Chương 4101: #Chương Lực Cự đệ tử Miễn phí
4102 Chương 4102: Truy nã bị hủy bỏ Miễn phí
4103 Chương 4103: Muốn gặp Thiên Thiền Miễn phí
4104 Chương 4104: Đi trước đan đường Miễn phí
4105 Chương 4105: Thầy thuốc của Thiên lão Miễn phí
4106 Chương 4106: Sẽ không là phiến tử đi Miễn phí
4107 Chương 4107: Cử có thể trang a? Miễn phí
4108 Chương 4108: Khiếp sợ toàn trường Miễn phí
4109 Chương 4109: Thiên lão tức giận Miễn phí
4110 Chương 4110: Tạo hóa chiến quyết Miễn phí
4111 Chương 4111: Luôn thiếu chút nữa Miễn phí
4112 Chương 4112: Tự giải quyết cho tốt Miễn phí
4113 Chương 4113: Siêu cấp lớn dựa vào sơn Miễn phí
4114 Chương 4114: Tự lập môn hộ Miễn phí
4115 Chương 4115: Nhị nữ gặp lại Miễn phí
4116 Chương 4116: An cư trung đảo Miễn phí
4117 Chương 4117: Thiên đan các Miễn phí
4118 Chương 4118: Tìm ngươi hợp tác Miễn phí
4119 Chương 4119: Sư tử mở rộng miệng Miễn phí
4120 Chương 4120: Tiễn ngươi một đoạn đường Miễn phí
4121 Chương 4121: Khai trương đại cát Miễn phí
4122 Chương 4122: Luyện chế ngũ phẩm đan dược Miễn phí
4123 Chương 4123: Trịnh Đông Quyết thỏa hiệp Miễn phí
4124 Chương 4124: Trung đảo bán đấu giá sự kiện Miễn phí
4125 Chương 4125: Siêu cấp linh ngọc Miễn phí
4126 Chương 4126: Giáp mặt đánh mặt Miễn phí
4127 Chương 4127: Kẻ thù lại gặp lại Miễn phí
4128 Chương 4128: Thế tục giới thương phẩm Miễn phí
4129 Chương 4129: Kim đan kim đan Miễn phí
4130 Chương 4130: Một phong thư Miễn phí
4131 Chương 4131: Lăng Nhất ra tay Miễn phí
4132 Chương 4132: Thiên Hành Đạo thực lực Miễn phí
4133 Chương 4133: Chuẩn bị đột phá kim đan Miễn phí
4134 Chương 4134: Tinh mặc thạch cách dùng Miễn phí
4135 Chương 4135: Tranh cử phó đảo chủ Miễn phí
4136 Chương 4136: Trúc Cơ đại viên mãn! Miễn phí
4137 Chương 4137: Ra vấn đề Miễn phí
4138 Chương 4138: Tối cường Kim Đan kỳ cao thủ Miễn phí
4139 Chương 4139: Giúp người tăng lên thực lực Miễn phí
4140 Chương 4140: Lục phẩm tụ anh kim đan Miễn phí
4141 Chương 4141: Phó đảo chủ chi tranh Miễn phí
4142 Chương 4142: Chuẩn bị khiêu chiến Miễn phí
4143 Chương 4143: Thật lớn khí phái! Miễn phí
4144 Chương 4144: Biến chuyển quá nhanh Miễn phí
4145 Chương 4145: Toàn bộ lùi bước Miễn phí
4146 Chương 4146: Huyền Trần phỏng đoán Miễn phí
4147 Chương 4147: Cũng không dám động thủ Miễn phí
4148 Chương 4148: Gia nhập trung tâm Miễn phí
4149 Chương 4149: Chán ghét ghét bỏ Miễn phí
4150 Chương 4150: Lục mạo sư huynh Miễn phí
4151 Chương 4151: Bạo đi Ngụy Thân Cẩm Miễn phí
4152 Chương 4152: Càng ngày càng khó đối phó Miễn phí
4153 Chương 4153: Mượn đao giết người kế Miễn phí
4154 Chương 4154: Lâm Dật chính là Lăng Nhất Miễn phí
4155 Chương 4155: Đi trước nghiệm chứng Miễn phí
4156 Chương 4156: Nhưng là dựa vào cái gì? Miễn phí
4157 Chương 4157: Ngươi trước đợi đã Miễn phí
4158 Chương 4158: Chính ngươi đi báo thù Miễn phí
4159 Chương 4159: Đến tiếp sau kế hoạch Miễn phí
4160 Chương 4160: Không thể xác định Miễn phí
4161 Chương 4161: Liên tục đều đã chết Miễn phí
4162 Chương 4162: Ngụy Thân Cẩm cường ngạnh thái độ Miễn phí
4163 Chương 4163: Mỗi ngày chuyển một vòng Miễn phí
4164 Chương 4164: Buồn ngủ đưa gối đầu Miễn phí
4165 Chương 4165: Bước trên đường về Miễn phí
4166 Chương 4166: Cố mà làm thành toàn ngươi Miễn phí
4167 Chương 4167: Công bình một trận chiến Miễn phí
4168 Chương 4168: Đi trước nhắc nhở Miễn phí
4169 Chương 4169: Phỏng chừng không cơ hội Miễn phí
4170 Chương 4170: Mọi người con bài chưa lật Miễn phí
4171 Chương 4171: Hoàng Tiểu Đào rối rắm Miễn phí
4172 Chương 4172: Rất nhanh thì tốt rồi Miễn phí
4173 Chương 4173: 5 ngày chi kì Miễn phí
4174 Chương 4174: Thượng Quan Thiên Hoa đang xem cuộc chiến Miễn phí
4175 Chương 4175: Kia chỉ sợ không được Miễn phí
4176 Chương 4176: Chết đã đến nơi Miễn phí
4177 Chương 4177: Một chiêu miểu sát Miễn phí
4178 Chương 4178: Hắc y nhân tái hiện Miễn phí
4179 Chương 4179: Chung thân đại sự Miễn phí
4180 Chương 4180: Tự động chú khí cơ quan Miễn phí
4181 Chương 4181: Thành bại tại đây vừa mới Miễn phí
4182 Chương 4182: Bất đắc dĩ thất bại Miễn phí
4183 Chương 4183: Từ Linh Trùng trở về Miễn phí
4184 Chương 4184: Cường thế nhậm mệnh Miễn phí
4185 Chương 4185: Trọng yếu tình báo Miễn phí
4186 Chương 4186: Công Dương Kiệt quyết định Miễn phí
4187 Chương 4187: Hợp tác mới của Từ Linh Trùng Miễn phí
4188 Chương 4188: Không nguyện ý! Miễn phí
4189 Chương 4189: Một năm thời gian Miễn phí
4190 Chương 4190: Nội môn đại bỉ Miễn phí
4191 Chương 4191: Ngoại môn chính thức đệ tử Miễn phí
4192 Chương 4192: Ngoài ý muốn người chủ trì Miễn phí
4193 Chương 4193: Thiếu một đội hữu Miễn phí
4194 Chương 4194: Trợ ngươi kim đan! Miễn phí
4195 Chương 4195: Tính ngươi gặp may mắn Miễn phí
4196 Chương 4196: Như thế nào phối hợp Miễn phí
4197 Chương 4197: Cuồng hỏa bát quái hợp kích chưởng Miễn phí
4198 Chương 4198: Kia thật tốt quá! Miễn phí
4199 Chương 4199: Đại bỉ bắt đầu Miễn phí
4200 Chương 4200: Ta bỏ quyền ! Miễn phí
4201 Chương 4201: Hoàng Tiểu Đào kinh người chiến lực Miễn phí
4202 Chương 4202: Tính thắng sao? Miễn phí
4203 Chương 4203: Vu Triết trở về Miễn phí
4204 Chương 4204: Lại một cái hoàn mỹ kim đan Miễn phí
4205 Chương 4205: Tùy ngươi nói như thế nào Miễn phí
4206 Chương 4206: Đối chiến Từ Linh Trùng Miễn phí
4207 Chương 4207: Nhận thua làm chấm dứt Miễn phí
4208 Chương 4208: Song nhân khiêu chiến Miễn phí
4209 Chương 4209: Cùng nhau nhận thua đi? Miễn phí
4210 Chương 4210: Thắng bại đã phân? Miễn phí
4211 Chương 4211: Thắng bại đã phân! Miễn phí
4212 Chương 4212: Thượng Quan Thiên Hoa đánh giá Miễn phí
4213 Chương 4213: Thanh Vân Các chủ Miễn phí
4214 Chương 4214: Sở hữu thái độ chuyển biến Miễn phí
4215 Chương 4215: Có nhân tuyển Miễn phí
4216 Chương 4216: Loan tiến sĩ Miễn phí
4217 Chương 4217: Lại mất tích Miễn phí
4218 Chương 4218: Tăng lên thực lực Miễn phí
4219 Chương 4219: Thượng Quan Thiên Hoa lòng nghi ngờ Miễn phí
4220 Chương 4220: Tam Các chủ vị Miễn phí
4221 Chương 4221: Đệ tử nhiệm vụ Miễn phí
4222 Chương 4222: Uy hồ hải vực Miễn phí
4223 Chương 4223: Chuẩn bị khởi hành Miễn phí
4224 Chương 4224: Thương mang đại hải Miễn phí
4225 Chương 4225: Cái gì đến đây? Miễn phí
4226 Chương 4226: Độc nhãn dong binh đoàn Miễn phí
4227 Chương 4227: Thiên hướng hổ sơn đi Miễn phí
4228 Chương 4228: Thì phải là không nhìn được tướng ? Miễn phí
4229 Chương 4229: Có người chặn ngang nhất giang Miễn phí
4230 Chương 4230: Tiêu sư mời Miễn phí
4231 Chương 4231: Kết hạ cừu hận Miễn phí
4232 Chương 4232: Trên danh nghĩa tiêu sư Miễn phí
4233 Chương 4233: Hồng thị thương hội nhiệm vụ Miễn phí
4234 Chương 4234: Lâm Dật xin đi Miễn phí
4235 Chương 4235: Cất cánh áp phiêu Miễn phí
4236 Chương 4236: Chậm một bước Miễn phí
4237 Chương 4237: Gặp được hải tặc Miễn phí
4238 Chương 4238: Trở về không được Miễn phí
4239 Chương 4239: Lỗ phong rừng rậm thám hiểm Miễn phí
4240 Chương 4240: Đông châu hoàng giai học viện Miễn phí
4241 Chương 4241: Đông châu cùng nam châu Miễn phí
4242 Chương 4242: Mời đi trước Miễn phí
4243 Chương 4243: Vài đội hữu Miễn phí
4244 Chương 4244: Truyền tống trận Miễn phí
4245 Chương 4245: Vận khí cũng là thực lực Miễn phí
4246 Chương 4246: Phong Lôi tử điện thú Miễn phí
4247 Chương 4247: Anh sâm Miễn phí
4248 Chương 4248: Khó được cơ hội Miễn phí
4249 Chương 4249: Sảng khoái đáp ứng Miễn phí
4250 Chương 4250: Có chút hoài nghi Miễn phí
4251 Chương 4251: Lộ tuyến Miễn phí
4252 Chương 4252: Linh thú loạn phần cương Miễn phí
4253 Chương 4253: Quỷ dị hiện tượng Miễn phí
4254 Chương 4254: Hắn ở gạt người Miễn phí
4255 Chương 4255: Hiện tại không quay về Miễn phí
4256 Chương 4256: Lâm Dật thử Miễn phí
4257 Chương 4257: Anh sâm xuất hiện Miễn phí
4258 Chương 4258: Chẳng lẽ đi nhầm ? Miễn phí
4259 Chương 4259: Gian nan đi trước Miễn phí
4260 Chương 4260: Quỷ vụ trận Miễn phí
4261 Chương 4261: Tất cả đều đã chết Miễn phí
4262 Chương 4262: Màu vàng tiểu nhân Miễn phí
4263 Chương 4263: Lấy được anh sâm Miễn phí
4264 Chương 4264: Có người tranh đoạt Miễn phí
4265 Chương 4265: Xung đột phát sinh Miễn phí
4266 Chương 4266: Nhìn đến không? Miễn phí
4268 Chương 4268: Vận khí đến đây Miễn phí
4269 Chương 4269: Tới chậm một bước Miễn phí
4270 Chương 4270: Bạt thảo Miễn phí
4271 Chương 4271: Lại một đội người Miễn phí
4272 Chương 4272: Áo đóa tu chân thành di tích Miễn phí
4273 Chương 4273: Có bảo tàng Miễn phí
4274 Chương 4274: Tinh mặc nhũ Miễn phí
4275 Chương 4275: Mượn sức nhập bọn Miễn phí
4276 Chương 4276: Tới mục đích Miễn phí
4277 Chương 4277: Nguyệt ảnh trận Miễn phí
4278 Chương 4278: Ngươi có nghe chăng? Miễn phí
4279 Chương 4279: Hay là đã đoán sai? Miễn phí
4280 Chương 4280: Hợp lực phá giải Miễn phí
4281 Chương 4281: Bị người âm Miễn phí
4282 Chương 4282: Có chút không bình thường Miễn phí
4283 Chương 4283: Tìm được tinh mặc nhũ Miễn phí
4284 Chương 4284: Theo thứ tự lấy Miễn phí
4285 Chương 4285: Không quá hợp lý Miễn phí
4286 Chương 4286: Bị phát hiện Miễn phí
4287 Chương 4287: Tái đi dạo xem Miễn phí
4288 Chương 4288: Có người chặn đường Miễn phí
4289 Chương 4289: Không nghĩ giao bước đi Miễn phí
4290 Chương 4290: Lòng tham bị vạch trần Miễn phí
4291 Chương 4291: Các ngươi chờ một chút Miễn phí
4292 Chương 4292: Tha hương ngộ bạn cố tri Miễn phí
4293 Chương 4293: Cùng một chỗ ? Miễn phí
4294 Chương 4294: Linh thú bộ tộc biến cố Miễn phí
4295 Chương 4295: Tân linh thú chi vương? Miễn phí
4296 Chương 4296: Tiền căn hậu quả Miễn phí
4297 Chương 4297: Tinh mặc nhũ cách dùng Miễn phí
4298 Chương 4298: Rời đi rừng rậm Miễn phí
4299 Chương 4299: Lại trở về không được Miễn phí
4300 Chương 4300: Khai Sơn kì! Miễn phí
4301 Chương 4301: Người giống như đã từng quen biết Miễn phí
4302 Chương 4302: Nhiệt huyết mênh mông Miễn phí
4303 Chương 4303: Chọn lựa quy tắc Miễn phí
4304 Chương 4304: Khảo hạch thông quan bí tịch Miễn phí
4305 Chương 4305: Thất lạc huynh đệ Miễn phí
4306 Chương 4306: Thuộc tính cùng thành tựu Miễn phí
4307 Chương 4307: Dị linh căn thuộc tính Miễn phí
4308 Chương 4308: Thí nghiệm bắt đầu Miễn phí
4309 Chương 4309: Vương Tâm Nghiên! Miễn phí
4310 Chương 4310: Thập phần khiếp sợ Miễn phí
4311 Chương 4311: Khai Sơn kì thu đồ đệ Miễn phí
4312 Chương 4312: Hỏi thăm Miễn phí
4313 Chương 4313: Đông Hải thần ni Miễn phí
4314 Chương 4314: Tam tiên tử Miễn phí
4315 Chương 4315: Phiêu lưu thật lớn Miễn phí
4316 Chương 4316: Đệ tử địa vị Miễn phí
4317 Chương 4317: Vi quy đại giới Miễn phí
4318 Chương 4318: Tiến thối lưỡng nan Miễn phí
4319 Chương 4319: Đối Hoàng Tiểu Đào dặn Miễn phí
4320 Chương 4320: Thất thố Miễn phí
4321 Chương 4321: Thành công đã lừa gạt Miễn phí
4322 Chương 4322: Thiên tài Hoàng Tiểu Đào Miễn phí
4323 Chương 4323: Muốn thương lượng một chút Miễn phí
4324 Chương 4324: Vương Tâm Nghiên muốn người Miễn phí
4325 Chương 4325: Tỷ muội ước hẹn Miễn phí
4326 Chương 4326: Lại gặp lại Miễn phí
4327 Chương 4327: Đều tự gặp gỡ Miễn phí
4328 Chương 4328: Vừa muốn phân biệt Miễn phí
4329 Chương 4329: Đột phá kim đan trung kỳ! Miễn phí
4330 Chương 4330: Tái ngộ hải tặc Miễn phí
4331 Chương 4331: Ngươi là người nào! Miễn phí
4332 Chương 4332: Có thể không cần cố kỵ Miễn phí
4333 Chương 4333: Ra đại sự Miễn phí
4334 Chương 4334: Đi thong thả không tiễn Miễn phí
4335 Chương 4335: Đi trước tiên bằng đảo Miễn phí
4336 Chương 4336: Cảm động đến rơi nước mắt Miễn phí
4337 Chương 4337: Trở về liền ngộ địch Miễn phí
4338 Chương 4338: Chụp phế nguyên anh Miễn phí
4339 Chương 4339: Bị người hãm hại Miễn phí
4340 Chương 4340: Chân tướng như thế nào? Miễn phí
4341 Chương 4341: Chứng cớ? Miễn phí
4342 Chương 4342: Xuất ra chứng cớ! Miễn phí
4343 Chương 4343: Cướp phiêu chân tướng Miễn phí
4344 Chương 4344: Trịnh trọng xin lỗi Miễn phí
4345 Chương 4345: Trừng phạt nghiêm khắc Miễn phí
4346 Chương 4346: Tìm tới cửa Miễn phí
4347 Chương 4347: Trực tiếp phủ nhận Miễn phí
4348 Chương 4348: Người tới tiễn khách Miễn phí
4349 Chương 4349: Tái ông mất ngựa Miễn phí
4350 Chương 4350: Tiêu cục sự kiện Miễn phí
4351 Chương 4351: Đổ tới cửa đến Miễn phí
4352 Chương 4352: Đâm lao phải theo lao Miễn phí
4353 Chương 4353: Uể oải mà về Miễn phí
4354 Chương 4354: Sau lưng mưu đồ bí mật Miễn phí
4355 Chương 4355: Hai cô gái xinh đẹp Miễn phí
4356 Chương 4356: Học viện lại đến Miễn phí
4357 Chương 4357: Hợp mưu xuống tay Miễn phí
4358 Chương 4358: Buôn bán tốt Miễn phí
4359 Chương 4359: Cầu kiến viện trưởng Miễn phí
4360 Chương 4360: Siêu cấp thiên tài Miễn phí
4361 Chương 4361: Có chút nhìn quen mắt Miễn phí
4362 Chương 4362: Không có gì kỳ quái Miễn phí
4363 Chương 4363: Đương trường tử vong Miễn phí
4364 Chương 4364: Cửu biệt gặp lại Miễn phí
4365 Chương 4365: Ra tay khiển trách Miễn phí
4366 Chương 4366: Tạp bãi? Miễn phí
4367 Chương 4367: Ngươi làm khó dễ được ta? Miễn phí
4368 Chương 4368: Cao thủ Vương Tâm Nghiên Miễn phí
4369 Chương 4369: Vậy ngươi đi thôi Miễn phí
4370 Chương 4370: Sài Lão Thật Miễn phí
4371 Chương 4371: Sổ sách chứng cứ phạm tội Miễn phí
4372 Chương 4372: Chuẩn bị cáo trạng Miễn phí
4373 Chương 4373: Đề bạt Miễn phí
4374 Chương 4374: Lại có chuyện gì Miễn phí
4375 Chương 4375: Là hiểu lầm a Miễn phí
4376 Chương 4376: Mới tinh bắt đầu Miễn phí
4377 Chương 4377: Hai nhà liên thủ Miễn phí
4378 Chương 4378: Hồng Chung hồi âm Miễn phí
4379 Chương 4379: Mở tiệc chiêu đãi Miễn phí
4380 Chương 4380: Chuẩn bị tham gia Miễn phí
4381 Chương 4381: Rơi xuống Miễn phí
4382 Chương 4382: Vi Chiêu Thông xử trí Miễn phí
4383 Chương 4383: Giống như thế tục giới Miễn phí
4384 Chương 4384: Lầm lên lầu ba Miễn phí
4385 Chương 4385: Hiểu lầm! Miễn phí
4386 Chương 4386: Tiến vào địa lao Miễn phí
4387 Chương 4387: Ngươi ngốc đi? Miễn phí
4388 Chương 4388: Trung tâm bí mật Miễn phí
4389 Chương 4389: Thập phần cổ quái Miễn phí
4390 Chương 4390: Rất là nhìn quen mắt Miễn phí
4391 Chương 4391: Đến phiên ai ? Miễn phí
4392 Chương 4392: Vượt ngục! Miễn phí
4393 Chương 4393: Một đường chạy như điên Miễn phí
4394 Chương 4394: Vì cái gì cứu ngươi? Miễn phí
4395 Chương 4395: Bị bắt nguyên do Miễn phí
4396 Chương 4396: Thần bí trung tâm Miễn phí
4397 Chương 4397: Về trước bắc đảo Miễn phí
4398 Chương 4398: Chuẩn bị sự kiện Miễn phí
4399 Chương 4399: Âm thầm điều tra Miễn phí
4400 Chương 4400: Mật báo Miễn phí
4401 Chương 4401: Không thể ra sự Miễn phí
4402 Chương 4402: Thế cục vi diệu Miễn phí
4403 Chương 4403: Thiên giai đảo chuyển phát nhanh Miễn phí
4404 Chương 4404: Trung tâm chuyển phát nhanh Miễn phí
4405 Chương 4405: Lâm Dật chữ viết Miễn phí
4406 Chương 4406: Truyền đọc gởi thư Miễn phí
4407 Chương 4407: Hỏa lang tập đoàn Miễn phí
4408 Chương 4408: Còn có thể hồi âm Miễn phí
4409 Chương 4409: Sự kiện khai mạc Miễn phí
4410 Chương 4410: Cướp phiêu ứng đối Miễn phí
4411 Chương 4411: Trọng thưởng dũng phu Miễn phí
4412 Chương 4412: Tùy cơ ứng biến Miễn phí
4413 Chương 4413: Lâm Dật đốc chiến Miễn phí
4414 Chương 4414: Tự bảo vệ mình kế sách Miễn phí
4415 Chương 4415: Châm chọc khiêu khích Miễn phí
4416 Chương 4416: Trước ngồi xuống nghỉ ngơi Miễn phí
4417 Chương 4417: Đặt thế cục Miễn phí
4418 Chương 4418: Một mảnh ồ lên Miễn phí
4419 Chương 4419: Xác định địa điểm hải tặc Miễn phí
4420 Chương 4420: Không người ứng chiến Miễn phí
4421 Chương 4421: Rất nắm chắc Miễn phí
4422 Chương 4422: Âm thầm tin tức Miễn phí
4423 Chương 4423: Trận đấu khởi hành Miễn phí
4424 Chương 4424: Nhanh chóng đào thải Miễn phí
4425 Chương 4425: Nham hiểm ra chiêu Miễn phí
4426 Chương 4426: Đâm chết ngươi! Miễn phí
4427 Chương 4427: Cơ hồ toàn quân bị diệt Miễn phí
4428 Chương 4428: Ngoài dự đoán mọi người Miễn phí
4429 Chương 4429: Khánh công yến Miễn phí
4430 Chương 4430: Tiên hạ thủ vi cường? Miễn phí
4431 Chương 4431: Không phải đối thủ! Miễn phí
4432 Chương 4432: Khảo nghiệm lòng người Miễn phí
4433 Chương 4433: Cư nhiên là linh ngọc Miễn phí
4434 Chương 4434: Ngươi có thể đi rồi Miễn phí
4435 Chương 4435: Lập mã há hốc mồm Miễn phí
4436 Chương 4436: Hiểm trung tàng phiêu Miễn phí
4437 Chương 4437: Lâm Dật xuất chiến Miễn phí
4438 Chương 4438: Cứng nhắc? Miễn phí
4439 Chương 4439: Ném tới trong biển Miễn phí
4440 Chương 4440: Tự đánh cái tát Miễn phí
4441 Chương 4441: Chúng ta cũng thử xem Miễn phí
4442 Chương 4442: Chút tài mọn? Miễn phí
4443 Chương 4443: Thật sự là điên rồi Miễn phí
4444 Chương 4444: Cuối cùng chuẩn bị Miễn phí
4445 Chương 4445: Thỉnh người hỗ trợ Miễn phí
4446 Chương 4446: Âm thầm giúp đỡ Miễn phí
4447 Chương 4447: An bài cơ hội Miễn phí
4448 Chương 4448: Chỉ tên khiêu chiến Miễn phí
4449 Chương 4449: Cuối cùng trận chung kết Miễn phí
4450 Chương 4450: Đưa ra nghi ngờ Miễn phí
4451 Chương 4451: Chiến thuật xa luân Miễn phí
4452 Chương 4452: Không ưu phản hỉ Miễn phí
4453 Chương 4453: Như thế nào khiêu chiến Miễn phí
4454 Chương 4454: Trở tay không kịp Miễn phí
4455 Chương 4455: Đều là tử sĩ Miễn phí
4456 Chương 4456: Không gì hơn cái này Miễn phí
4457 Chương 4457: Các ngươi điên rồi sao Miễn phí
4458 Chương 4458: Đổi quân sách lược Miễn phí
4459 Chương 4459: Lại thắng lợi Miễn phí
4460 Chương 4460: Tự mình ra trận Miễn phí
4461 Chương 4461: Thật sự là danh tác Miễn phí
4462 Chương 4462: Cơ hội tốt! Miễn phí
4463 Chương 4463: Cầm tặc cầm vương Miễn phí
4464 Chương 4464: Lại thấy đổi quân Miễn phí
4465 Chương 4465: Ta không sao a Miễn phí
4466 Chương 4466: Tâm phục khẩu phục Miễn phí
4467 Chương 4467: Khiêu chiến tứ hải Miễn phí
4468 Chương 4468: Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Miễn phí
4469 Chương 4469: Quy tắc công bình? Miễn phí
4470 Chương 4470: Nhằm vào Miễn phí
4471 Chương 4471: Kiềm chế không được Miễn phí
4472 Chương 4472: Ai đi ứng chiến Miễn phí
4473 Chương 4473: Bị đánh bay Miễn phí
4474 Chương 4474: Hắc khí nuốt hết Miễn phí
4475 Chương 4475: Cuồng sát ngàn bạo Miễn phí
4476 Chương 4476: Lâm Dật thua Miễn phí
4477 Chương 4477: Kéo dài Miễn phí
4478 Chương 4478: Tha cho ngươi một mạng! Miễn phí
4479 Chương 4479: Thử xem xem! Miễn phí
4480 Chương 4480: Cuồng hỏa thiên bạo quyền Miễn phí
4481 Chương 4481: Chuyển bại thành thắng Miễn phí
4482 Chương 4482: Ai đứng ở cuối cùng Miễn phí
4483 Chương 4483: Hắn cũng này khẩu khí Miễn phí
4484 Chương 4484: Chiến đấu cơ khí Miễn phí
4485 Chương 4485: Nhất định thất bại? Miễn phí
4486 Chương 4486: Lâm Dật bị thương Miễn phí
4487 Chương 4487: Cư nhiên thay đổi người Miễn phí
4488 Chương 4488: Lòng tham quá đầu Miễn phí
4489 Chương 4489: Lớn nhất người thua Miễn phí
4490 Chương 4490: Hủy bỏ tư cách! Miễn phí
4491 Chương 4491: Đều là tà tu Miễn phí
4492 Chương 4492: Chứng minh một chút Miễn phí
4493 Chương 4493: Khóc không ra nước mắt Miễn phí
4494 Chương 4494: Não tàn phiến ăn hơn Miễn phí
4495 Chương 4495: Ngươi sớm biết rằng? Miễn phí
4496 Chương 4496: Mặt xám mày tro Miễn phí
4497 Chương 4497: Nên ta Miễn phí
4498 Chương 4498: Hai thành cổ phần danh nghĩa Miễn phí
4499 Chương 4499: Huyền ưng tiêu cục đến Miễn phí
4500 Chương 4500: Đã chết cũng hữu dụng Miễn phí
4501 Chương 4501: Tà tu sư phụ Miễn phí
4502 Chương 4502: Nghiền ngẫm vũ kỹ Miễn phí
4503 Chương 4503: Siêu hồ điệp vi bộ Miễn phí
4504 Chương 4504: Như thế nào một cái cũng chưa đến Miễn phí
4505 Chương 4505: Khai Sơn giá lâm Miễn phí
4506 Chương 4506: Tây Sơn lão tông Miễn phí
4507 Chương 4507: Báo thù cơ hội Miễn phí
4508 Chương 4508: Lại khiêu chiến Miễn phí
4509 Chương 4509: Ngươi có biết kết quả sao? Miễn phí
4510 Chương 4510: Đánh chết! Miễn phí
4511 Chương 4511: Vương bài con rối Miễn phí
4512 Chương 4512: Nguy ở sớm tối Miễn phí
4513 Chương 4513: Nhảy xuống biển Miễn phí
4514 Chương 4514: Lại nhập lang oa Miễn phí
4515 Chương 4515: Đắc tội ai Miễn phí
4516 Chương 4516: Lốc xoáy thủy đạo Miễn phí
4517 Chương 4517: Đột nhiên biến mất Miễn phí
4518 Chương 4518: Hoặc là lăn hoặc là chết Miễn phí
4519 Chương 4519: Thành công thoát khỏi Miễn phí
4520 Chương 4520: Không có tin tức Miễn phí
4521 Chương 4521: Lão tông trở về Miễn phí
4522 Chương 4522: Khó xử yêu cầu Miễn phí
4523 Chương 4523: Quỷ dị trạng huống Miễn phí
4524 Chương 4524: Chạy là thượng sách Miễn phí
4525 Chương 4525: Linh thú đại hội Miễn phí
4526 Chương 4526: Chu Tước Miễn phí
4527 Chương 4527: Thanh Long trưởng lão Miễn phí
4528 Chương 4528: Đến cùng suy nghĩ cái gì Miễn phí
4529 Chương 4529: Chân chính mục đích Miễn phí
4530 Chương 4530: Cách tràng bị bắt Miễn phí
4531 Chương 4531: Tiến thối không được Miễn phí
4532 Chương 4532: Ngoài ý muốn chuyển cơ Miễn phí
4533 Chương 4533: Dụng ý ở đâu Miễn phí
4534 Chương 4534: Chẳng lẽ ngươi nhận thức Miễn phí
4535 Chương 4535: Siêu nhanh đào vong Miễn phí
4536 Chương 4536: Chung gặp truyền tống trận Miễn phí
4537 Chương 4537: Trở về Uy Hồ Miễn phí
4538 Chương 4538: Biệt lai vô dạng Miễn phí
4539 Chương 4539: Cáo từ Miễn phí
4540 Chương 4540: Khiếp sợ tin tức Miễn phí
4541 Chương 4541: Chuẩn bị rời đi Miễn phí
4542 Chương 4542: Lại bị đuổi giết Miễn phí
4543 Chương 4543: Một đuổi một chạy Miễn phí
4544 Chương 4544: Ngũ độc đầm lầy Miễn phí
4545 Chương 4545: Ngũ hành sát khí Miễn phí
4546 Chương 4546: Không tưởng được chỗ tốt Miễn phí
4547 Chương 4547: Ngũ độc giao long Miễn phí
4548 Chương 4548: Đệ 4548 chương nhận thức #Chương Lực Cự Miễn phí
4549 Chương 4549: Năm xưa chuyện cũ Miễn phí
4550 Chương 4550: Như thế nào không nói sớm Miễn phí
4551 Chương 4551: Ngũ sát tu luyện Miễn phí
4552 Chương 4552: Hiệu quả rõ ràng Miễn phí
4553 Chương 4553: Một bước xa Miễn phí
4554 Chương 4554: Đột phá! Kim đan hậu kỳ Miễn phí
4555 Chương 4555: Ngay cả thăng ba cấp Miễn phí
4556 Chương 4556: Xài chung thần thức Miễn phí
4557 Chương 4557: Còn không hết hy vọng Miễn phí
4558 Chương 4558: Chuẩn bị tụ anh Miễn phí
4559 Chương 4559: Tinh mặc nhũ tắm rửa Miễn phí
4560 Chương 4560: Ngoan một chút Miễn phí
4561 Chương 4561: Ngưng tụ nguyên anh Miễn phí
4562 Chương 4562: Linh điểu thăng cấp Miễn phí
4563 Chương 4563: Cư nhiên còn không có triệt Miễn phí
4564 Chương 4564: Thăm dò không gian Miễn phí
4565 Chương 4565: Phía trước có này nọ Miễn phí
4566 Chương 4566: Lại thấy ngũ sát chi long Miễn phí
4567 Chương 4567: Tích địa kì Miễn phí
4568 Chương 4568: Tố khổ Miễn phí
4569 Chương 4569: Liệt hải kì Miễn phí
4570 Chương 4570: Thỉnh cầu hỗ trợ Miễn phí
4571 Chương 4571: Không dám đi ra ngoài Miễn phí
4572 Chương 4572: Tiếp tục lưu lại Miễn phí
4573 Chương 4573: Tu luyện không năm tháng Miễn phí
4574 Chương 4574: Tân nhân vương Mã Đương Thương Miễn phí
4575 Chương 4575: Đoạn chỉ Miễn phí
4576 Chương 4576: Thật không sợ chết? Miễn phí
4577 Chương 4577: Truyền kỳ tân nhân vương Miễn phí
4578 Chương 4578: Ra mặt nhúng tay Miễn phí
4579 Chương 4579: Khinh người quá đáng Miễn phí
4580 Chương 4580: Ánh mắt lâu dài Miễn phí
4581 Chương 4581: Tại sao có thể như vậy Miễn phí
4582 Chương 4582: Còn có này khác biện pháp Miễn phí
4583 Chương 4583: Quả nhiên là không hay ho Miễn phí
4584 Chương 4584: Cái thứ ba xuất khẩu Miễn phí
4585 Chương 4585: Khai cung không có hồi đầu tên Miễn phí
4586 Chương 4586: Viễn cổ chiến trường Miễn phí
4587 Chương 4587: Trí nhớ truyền thừa Miễn phí
4588 Chương 4588: Ngũ hành sát khí? Miễn phí
4589 Chương 4589: Lĩnh ngộ sát khí! Miễn phí
4590 Chương 4590: Tiếc nuối đáng tiếc Miễn phí
4591 Chương 4591: Nửa sư phụ Miễn phí
4592 Chương 4592: Thiên linh điểu Miễn phí
4593 Chương 4593: Côn đồ đầu lĩnh Miễn phí
4594 Chương 4594: Cư nhiên là huyền thăng! Miễn phí
4595 Chương 4595: Miểu sát huyền thăng Miễn phí
4596 Chương 4596: Khúm núm Miễn phí
4597 Chương 4597: Ra tay khiêu khích Miễn phí
4598 Chương 4598: Tìm được đường sống trong chỗ chết Miễn phí
4599 Chương 4599: Lam Nhi giải vây Miễn phí
4600 Chương 4600: Về nhà cáo trạng Miễn phí
4601 Chương 4601: Thiên tài khác nhau Miễn phí
4602 Chương 4602: Chuẩn bị đi nam đảo Miễn phí
4603 Chương 4603: Đến cùng ai đi Miễn phí
4604 Chương 4604: Nhiệm vụ tranh đoạt Miễn phí
4605 Chương 4605: Biệt lai vô dạng! Miễn phí
4606 Chương 4606: Hoàn toàn không nhìn Miễn phí
4607 Chương 4607: Nguyên anh trung kỳ! Miễn phí
4608 Chương 4608: Tốt nhất có chuẩn bị tâm lý Miễn phí
4609 Chương 4609: Nghỉ ngơi một hồi Miễn phí
4610 Chương 4610: Xem không rõ Miễn phí
4611 Chương 4611: Mau cắt Miễn phí
4612 Chương 4612: Tái kiến Lam Nhi Miễn phí
4613 Chương 4613: Ngươi là không phải có bệnh? Miễn phí
4614 Chương 4614: Trung tâm thái độ Miễn phí
4615 Chương 4615: Đề cử nhân tuyển Miễn phí
4616 Chương 4616: Người thần bí triệu kiến Miễn phí
4617 Chương 4617: Nhân tài đông đúc Miễn phí
4618 Chương 4618: Hòa hợp tiệc rượu Miễn phí
4619 Chương 4619: Tam đại các đề cử Miễn phí
4620 Chương 4620: Vấn an rách nát vương Miễn phí
4621 Chương 4621: Thế tục giới gởi thư Miễn phí
4622 Chương 4622: Cảm khái ngàn vạn Miễn phí
4623 Chương 4623: Nghiệp vụ tạm dừng Miễn phí
4624 Chương 4624: Trung đảo gởi thư Miễn phí
4625 Chương 4625: Có khách đến Miễn phí
4626 Chương 4626: Một bức chữ Miễn phí
4627 Chương 4627: Hai kiện sự tình Miễn phí
4628 Chương 4628: Nữ đại bất trung lưu Miễn phí
4629 Chương 4629: Quản sự nhị sư huynh Miễn phí
4630 Chương 4630: Phân phối đan dược Miễn phí
4631 Chương 4631: Đi trước tây đảo Miễn phí
4632 Chương 4632: Hai bảo tiêu Miễn phí
4633 Chương 4633: Trên biển mặt trời mọc Miễn phí
4634 Chương 4634: Rất mạnh thực lực! Miễn phí
4635 Chương 4635: Gặp được hải vụ Miễn phí
4636 Chương 4636: Linh thú hải tặc Miễn phí
4637 Chương 4637: Lâm Dật ra trận Miễn phí
4638 Chương 4638: Đến tây đảo Miễn phí
4639 Chương 4639: Quen thuộc thanh âm Miễn phí
4640 Chương 4640: Tái kiến Hàn Tĩnh Tĩnh Miễn phí
4641 Chương 4641: Có phải hay không thất vọng? Miễn phí
4642 Chương 4642: Tự động chú khí cơ quan Miễn phí
4643 Chương 4643: Một người tĩnh tĩnh Miễn phí
4644 Chương 4644: Hai nhiệm vụ Miễn phí
4645 Chương 4645: Tây đảo yến hội Miễn phí
4646 Chương 4646: Gia đình luân lý kịch Miễn phí
4647 Chương 4647: Chúng ta ai đẹp mặt Miễn phí
4648 Chương 4648: Phối hợp diễn trò Miễn phí
4649 Chương 4649: Tây đảo sinh nhật yến Miễn phí
4650 Chương 4650: Thanh Long trưởng lão! Miễn phí
4651 Chương 4651: Nam Châu hành động vĩ đại Miễn phí
4652 Chương 4652: Có chút thâm ý Miễn phí
4653 Chương 4653: Chọn rể Miễn phí
4654 Chương 4654: Tây đảo thí luyện Miễn phí
4655 Chương 4655: Tự mình thử một lần Miễn phí
4656 Chương 4656: Thư sáu chữ Miễn phí
4657 Chương 4657: Một người tĩnh tĩnh Miễn phí
4658 Chương 4658: Đưa kim đan Miễn phí
4659 Chương 4659: Người trong lòng Tề Văn Hàn Miễn phí
4660 Chương 4660: Linh thú động tác Miễn phí
4661 Chương 4661: Trí năng khôi giáp laser pháo Miễn phí
4662 Chương 4662: Âm hồn không tiêu tan Miễn phí
4663 Chương 4663: Rất nguy hiểm! Miễn phí
4664 Chương 4664: Cái này kêu là chênh lệch Miễn phí
4665 Chương 4665: Che mặt mỹ nữ Miễn phí
4666 Chương 4666: Mời tổ đội Miễn phí
4667 Chương 4667: Cái gì là kẻ ngốc Miễn phí
4668 Chương 4668: Ngươi là ngũ hành thể chất Miễn phí
4669 Chương 4669: Lôi huyền đằng Miễn phí
4670 Chương 4670: Chia phần phương thức Miễn phí
4671 Chương 4671: Thổ khí đội hữu Miễn phí
4672 Chương 4672: Rất đến đây Miễn phí
4673 Chương 4673: Lâm thời tổ đội Miễn phí
4674 Chương 4674: Gặp được nguy hiểm Miễn phí
4675 Chương 4675: Ngụy nhân đằng Miễn phí
4676 Chương 4676: Ra tay chiến đấu Miễn phí
4677 Chương 4677: Không nghĩ đi Miễn phí
4678 Chương 4678: Ngươi là cái gì thực lực Miễn phí
4679 Chương 4679: Ngã sấp xuống Miễn phí
4680 Chương 4680: Liệu độc thương Miễn phí
4681 Chương 4681: Bị chụp trộm Miễn phí
4682 Chương 4682: Hiểu lầm ngươi Miễn phí
4683 Chương 4683: Tưởng tốt không có Miễn phí
4684 Chương 4684: Này mệnh a Miễn phí
4685 Chương 4685: Nghĩ đến mĩ Miễn phí
4686 Chương 4686: Thấp hơn cấp phá thí luyện Miễn phí
4687 Chương 4687: Đi đường cẩn thận một chút Miễn phí
4688 Chương 4688: Nhanh chóng miểu sát Miễn phí
4689 Chương 4689: Trên đường đi gặp người quen Miễn phí
4690 Chương 4690: Đối phương cũng là người quen Miễn phí
4691 Chương 4691: Sẽ không thế nào Miễn phí
4692 Chương 4692: Xoay người bỏ chạy Miễn phí
4693 Chương 4693: Quên đi Miễn phí
4694 Chương 4694: Đừng cho là ta không biết Miễn phí
4695 Chương 4695: Ta cũng nhìn không thấy Miễn phí
4696 Chương 4696: Thế tục giới sự tình Miễn phí
4697 Chương 4697: Có cơ hội mang ta đi Miễn phí
4698 Chương 4698: Thượng cổ chiến trường Miễn phí
4699 Chương 4699: Lưu lại mua lộ tài Miễn phí
4701 Chương 4701: Khang Chiếu Minh xuất trướng Miễn phí
4702 Chương 4702: Chân khí biến hóa Miễn phí
4703 Chương 4703: Tính ngươi thức thời Miễn phí
4704 Chương 4704: Gặp sư phụ Miễn phí
4705 Chương 4705: Các ngươi cùng nhau đi Miễn phí
4706 Chương 4706: Vạn năm đại khe sâu Miễn phí
4707 Chương 4707: Có quần áo sao? Miễn phí
4708 Chương 4708: Một lần nữa ra đi Miễn phí
4709 Chương 4709: Thiên đạo sơn Miễn phí
4710 Chương 4710: Muốn đi xem Miễn phí
4711 Chương 4711: Viễn cổ chiến trường Miễn phí
4712 Chương 4712: Hồ quang đánh trúng Miễn phí
4713 Chương 4713: Lôi điện truyền thừa Miễn phí
4714 Chương 4714: Còn không thả ta xuống dưới Miễn phí
4715 Chương 4715: Không tin tao sét đánh Miễn phí
4716 Chương 4716: Còn chưa nói xong Miễn phí
4717 Chương 4717: Chạy mau a! Miễn phí
4718 Chương 4718: Lôi huyền đằng! Miễn phí
4719 Chương 4719: Có người đến Miễn phí
4720 Chương 4720: Điểm mấu chốt đó là cái gì Miễn phí
4721 Chương 4721: Căn bản không đánh Miễn phí
4722 Chương 4722: Ngươi đi ta cũng đi Miễn phí
4723 Chương 4723: Điện giật Miễn phí
4724 Chương 4724: Trực tiếp xỏ xuyên qua Miễn phí
4725 Chương 4725: Lâm Dật nguy nan Miễn phí
4726 Chương 4726: Xin Tĩnh Tĩnh giúp đỡ Miễn phí
4727 Chương 4727: Còn muốn hù dọa người Miễn phí
4728 Chương 4728: Lung lạc lòng người Miễn phí
4729 Chương 4729: Cái này xong rồi Miễn phí
4730 Chương 4730: Ta không đi ! Miễn phí
4731 Chương 4731: Ra không được Miễn phí
4732 Chương 4732: Không sống nổi? Miễn phí
4733 Chương 4733: Cấp trên gởi thư Miễn phí
4734 Chương 4734: Gọi điện Miễn phí
4735 Chương 4735: Như vậy nổi danh? Miễn phí
4736 Chương 4736: Không phải tư vị Miễn phí
4737 Chương 4737: Bình chọn bắt đầu Miễn phí
4738 Chương 4738: Nhất định Phò mã Miễn phí
4739 Chương 4739: Không có hảo ý Miễn phí
4740 Chương 4740: Không khách khí thế nào Miễn phí
4741 Chương 4741: Mang này nọ là cường hạng Miễn phí
4742 Chương 4742: Như thế nào thoát vây Miễn phí
4743 Chương 4743: Như thế nào đi ra Miễn phí
4744 Chương 4744: Lại thấy lôi huyền đằng Miễn phí
4745 Chương 4745: Ta nguyện ý Miễn phí
4746 Chương 4746: Phẩm hạnh có vấn đề Miễn phí
4747 Chương 4747: Ảnh chụp là giả Miễn phí
4748 Chương 4748: Không cần phức tạp Miễn phí
4749 Chương 4749: Cũng cùng nhau ly khai Miễn phí
4750 Chương 4750: Có việc muốn nhờ Miễn phí
4751 Chương 4751: Hoàn toàn hiểu sai ý Miễn phí
4752 Chương 4752: Mua cái bộ đàm Miễn phí
4753 Chương 4753: Luyện đan điều kiện Miễn phí
4754 Chương 4754: Hai ngày trả lời thuyết phục Miễn phí
4755 Chương 4755: Một vạn cái không muốn Miễn phí
4756 Chương 4756: Rất buồn cười Miễn phí
4757 Chương 4757: Chậm rãi thành thói quen Miễn phí
4758 Chương 4758: Hồ quang tận trời Miễn phí
4759 Chương 4759: Đến cùng là cái gì ý tứ Miễn phí
4760 Chương 4760: Tùy tiện cho người ta ? Miễn phí
4761 Chương 4761: Mắt mờ Miễn phí
4762 Chương 4762: Đắc ý ảo tưởng Miễn phí
4763 Chương 4763: Ngươi còn không đi Miễn phí
4764 Chương 4764: Thôi chén đổi trản Miễn phí
4765 Chương 4765: Đính hôn lễ vật Miễn phí
4766 Chương 4766: Đông Châu tiến tu Miễn phí
4767 Chương 4767: Ếch trâu còn là con cóc Miễn phí
4768 Chương 4768: Viễn cổ chiến hạm Miễn phí
4769 Chương 4769: Nhà ăn xung đột Miễn phí
4770 Chương 4770: Ác khí không thể nhẫn Miễn phí
4771 Chương 4771: Trúng độc sự kiện Miễn phí
4772 Chương 4772: Đắc ý phản kích Miễn phí
4773 Chương 4773: Các ngươi nói là ai? Miễn phí
4774 Chương 4774: Đáp ứng một điều kiện Miễn phí
4775 Chương 4775: Không nhận trướng là kẻ ngốc Miễn phí
4776 Chương 4776: Hạ độc hung phạm Miễn phí
4777 Chương 4777: Không thể giải độc Miễn phí
4778 Chương 4778: Hạm trưởng xuất đầu Miễn phí
4779 Chương 4779: Tình hình nguy hiểm vọng viên Miễn phí
4780 Chương 4780: Hoắc Vũ Điệp đi theo Miễn phí
4781 Chương 4781: Nói dối quân tình Miễn phí
4782 Chương 4782: Hải thú công kích Miễn phí
4783 Chương 4783: Không tầm thường Miễn phí
4784 Chương 4784: Ngươi cũng phát hiện Miễn phí
4785 Chương 4785: Càng đáng sợ tồn tại Miễn phí
4786 Chương 4786: Tinh lạc trận Miễn phí
4787 Chương 4787: Tiếp quản quyền chỉ huy Miễn phí
4788 Chương 4788: Lấy được thắng lợi Miễn phí
4789 Chương 4789: Trịnh trọng xin lỗi! Miễn phí
4790 Chương 4790: Vinh dự phó hạm trưởng Miễn phí
4791 Chương 4791: Đảo mắt trở mặt Miễn phí
4792 Chương 4792: Học viện lựa chọn Miễn phí
4793 Chương 4793: Tường Vân học viện Miễn phí
4794 Chương 4794: Đồ ngu! Miễn phí
4795 Chương 4795: Họa thủy đông lưu Miễn phí
4796 Chương 4796: Mĩ nhan đan Miễn phí
4797 Chương 4797: Ra tay cướp đoạt Miễn phí
4798 Chương 4798: Xấu nữ nhân Miễn phí
4799 Chương 4799: Ngươi khai cái giá Miễn phí
4800 Chương 4800: Vậy ước chiến! Miễn phí
4801 Chương 4801: Kịch liệt chiến đấu Miễn phí
4802 Chương 4802: Ngày mai tiếp tục Miễn phí
4803 Chương 4803: Khó được đối thủ Miễn phí
4804 Chương 4804: Thất bại trong gang tấc Miễn phí
4805 Chương 4805: Đột phá! Nguyên anh trung kỳ cao nhất! Miễn phí
4806 Chương 4806: Đột phá! Nguyên anh hậu kỳ! Miễn phí
4807 Chương 4807: Giáo hoa cận vệ Miễn phí
4808 Chương 4808: Ghế lô mưu đồ bí mật Miễn phí
4809 Chương 4809: Không có đối sách Miễn phí
4810 Chương 4810: Với ngươi nói sự kiện Miễn phí
4811 Chương 4811: #Chương Lực Cự quan môn đệ tử Miễn phí
4812 Chương 4812: Ta phục ngươi! Miễn phí
4813 Chương 4813: Còn như thế nào mượn đao Miễn phí
4814 Chương 4814: Thầm nghĩ lời nói Miễn phí
4815 Chương 4815: Đi trước Thần Tinh Miễn phí
4816 Chương 4816: Tây Sơn Đại Năng Miễn phí
4817 Chương 4817: Lấy đến luyện chiêu Miễn phí
4818 Chương 4818: Đáng khinh chiêu số Miễn phí
4819 Chương 4819: Chiêu bài tuyệt kỹ Miễn phí
4820 Chương 4820: Huyết tế lĩnh vực Miễn phí
4821 Chương 4821: Thần Tinh thành Miễn phí
4822 Chương 4822: Khu vực tiêu thụ Miễn phí
4823 Chương 4823: Phản bội? Miễn phí
4824 Chương 4824: Nhặt cái tiện nghi Miễn phí
4825 Chương 4825: Quy cách còn là không đủ